Инвестицияларды мемлекеттік қолдауды іске асырудың кейбiр мәселелерi туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 14 қаңтардағы № 13 қаулысы.

      2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 282, 286, 294-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған:

      1) инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған модельдік келісімшарт (бұдан әрі – модельдік келісімшарт);

      2) инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған қызметтің басым түрлерінің тізбесі;

      3) Мемлекеттік органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары арасынан консультанттар мен сарапшыларды тарту қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы, 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін модельдік келісімшарттың 3-тармағы 1) тармақшасының төртінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі К.Мәсімов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 14 қаңтардағы
№ 13 қаулысымен
бекітілген

Инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған модельдік келісімшарт

      Ескерту. Келісімшартқа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Нұр-Сұлтан қаласы ________________________________________ (күні, айы, жылы)

      Осы инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық

      преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске

      асыруға арналған келісімшарт бұдан әрі Тараптар деп аталатын,

      ___________________________________ негізінде әрекет ететін

      (ереже немесе бұйрық)

      ________________________ (бұдан әрі - уәкілетті орган) атынан

      (уәкілетті органның атауы)

      __________________________________________________ мен

      (басшының немесе оның міндетін атқарушы адамның

      тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      ___________________ негізінде әрекет ететін, инвестициялық

      жобаны іске (жарғы немесе сенімхат) асыратын

      _______________________________________________________,

      (Қазақстан Республикасының заңды тұлғасының атауы,

      мемлекеттік тіркеу нөмірі, күні)

      атынан _________________________________________________

      (басшының немесе өзге уәкілетті адамның тегі, аты,
әкесінің аты (бар болса) (бұдан әрі – инвестор) арасында жасалды.

      Мыналарды:

      1) Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделген, бағыттарының бірі экономиканы дамыту үшін қолайлы инвестициялық жағдай жасау және заманауи технологияларды қолданып инвестицияларды жаңа өндірістерді құруға, жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге және жаңартуға салуды ынталандыру, қазақстандық кадрлардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау болып табылатын Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік саласындағы заңнамасын;

      2) уәкілетті органға тікелей инвестициялық келісімшартты жасасумен және орындалуын бақылаумен байланысты құқықтар берілгенін;

      3) уәкілетті орган мен инвестор инвестициялық келісімшарттың ___________________________________ (инвестициялық жобаның атауы) іске асыру кезінде олардың өзара құқықтары мен міндеттерін реттейтіні туралы уағдаласқандарын назарға ала отырып, уәкілетті орган мен инвестор мыналар туралы осы инвестициялық келісімшартты жасасты.

1. Негізгі ұғымдар

      1. Осы инвестициялық келісімшартта пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

      1) инвестициялық келісімшарт – инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған шарт;

      2) кірістер – төленетін нысанына қарамастан, пайданы, дивидендтерді және басқа да сыйақыларды қоса алғанда, инвестициялық немесе онымен байланысты қызметтен алынатын кірістер;

      3) материалдық емес активтер – жиынтық жылдық кіріс алу үшін ұзақ мерзімді кезең ішінде (бір жылдан астам) пайдаланылатын материалдық емес объектілер;

      4) форс-мажор – инвестициялық келісімшарттың одан әрі орындалу барысын қиындататын немесе оған мүмкіндік бермеуге әкеп соғатын еңсерілмейтін күш мән-жайлары (әскери қақтығыстар, табиғи апаттар, дүлей зілзалар және тағы басқалары);

      5) үшінші тұлға – инвестициялық келісімшарт бойынша Тарап болып табылмайтын кез келген тұлға;

      6) жұмыс бағдарламасы – өндiрiсті пайдалануға бергенге дейiн инвестициялық жобаны iске асыру жөнiндегi жұмыстардың күнтiзбелiк кестесiн айқындайтын, инвестициялық келiсiмшартқа 1-қосымша;

      7) инвестициялық жоба – мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасын, оның ішінде концессиялық жобаны іске асыру барысында құрылған, кеңейтілген және (немесе) жаңартылған өндірістерді қоса алғанда, жаңа өндiрiстер құруға, жұмыс iстеп тұрғандарын кеңейтуге және (немесе) жаңартуға инвестициялар көздейтiн iс-шаралар кешенi;

      8) инвестициялық басым жоба –

      заңды тұлғаның жаңа өндірістік объектілердің (фабрика, зауыт, цех) құрылысына республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім берілген күнге қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің екі миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшердегі инвестицияларды жүзеге асыруын көздейтін жаңа өндірістерді құру бойынша инвестициялық жоба;

      заңды тұлғаның негізгі құралдарды өзгертуге, оның ішінде өнім шығаратын істеп тұрған өндірістік қуаттарды жаңартуға (реновациялау, реконструкциялау, жаңғырту) республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім берілген күнге қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің бес миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшердегі инвестицияларды жүзеге асыруын көздейтін жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша инвестициялық жоба;

      9) инвестициялық субсидия – республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және инвестициялық преференцияларды беруге және инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған өтінім берілген күнге қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің бес миллион еселенген мөлшерінен кем емес мөлшердегі инвестициялардың жүзеге асырылуын көздейтін инвестициялық келісімшарт жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасына өтеусіз және қайтарымсыз негізде инвестициялық преференция ретінде берілетін бюджеттік субсидияның түрі;

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 27.07.2018 № 468 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

2. Инвестициялық келісімшарттың нысанасы

      2. Осы инвестициялық келісімшарттың нысанасы инвесторға инвестициялық жоба шеңберінде Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы заңнамасында көзделген инвестициялық преференциялар беру болып табылады.

      3. Инвесторға:

      1) инвестициялық жоба (оның ішінде инвестициялық басым жоба) бойынша инвестициялық преференциялардың мынадай түрлері беріледі:

      технологиялық жабдықты және олардың жинақтауыштарын импорттау кезінде осы инвестициялық келісімшартқа 2-қосымшаға сәйкес ____________ мерзімге кедендік баждар салудан босату;

      технологиялық жабдықтарға қосалқы бөлшектерді, шикізатты және (немесе) материалдарды импорттау кезінде осы инвестициялық келісімшартқа 3-қосымшаға сәйкес ______________ мерзімге кедендік баждар салудан босату;

      шикізат және (немесе) материалдардың импорты кезінде осы инвестициялық келісімшартқа 4-қосымшаға сәйкес ____________ мерзімге қосылған құн салығынан босату;

      мемлекеттік заттай грант: инвестициялық келісімшартқа сәйкес инвестициялық міндеттемелерін орындаған жағдайда _______________ түрінде _________________ құқығында кейіннен ______________;

      2) инвестициялық басым жоба бойынша инвестициялық преференциялардың мынадай түрлерi берiледi:

      салықтар бойынша преференциялар:

      жаңа өндірістерді құру бойынша:

      инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдың 1 қаңтарынан бастап және инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін, қатарынан келетін он жылдан кешіктірмей аяқталатын, инвестициялық келісімшартта көрсетілген басым қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар бойынша корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайту;

      жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша:

      инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт шеңберінде өнім шығаратын, соңғы тіркелген активті пайдалануға беру жүргізілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап және инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт шеңберінде өнім шығаратын, соңғы тіркелген активтерді пайдалануға беру жүргізілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін, қатарынан келетін үш жылдан кешіктірілмей аяқталатын, инвестициялық келісімшартта көрсетілген басым қызмет түрлерін жүзеге асырудан алынған табыстар бойынша корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайту;

      инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшартта көзделген өнімді шығаратын, тіркелген активтерді кезең-кезеңімен енгізу кезінде жұмыс істеп тұрған өндірістерді кеңейту және (немесе) жаңарту бойынша:

      инвестициялық жоба шеңберінде өнім шығаратын, тіркелген активті пайдалануға беру жүргізілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап, инвестициялық жоба шеңберінде өнім шығаратын, пайдалануға берілген тіркелген активті енгізу жүргізілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін, қатарынан келетін үш жылдан кешіктірмей аяқталатын, инвестициялық келісімшартта көрсетілген басым қызмет түрлерін жүзеге асырудан түскен табыстар бойынша корпоративтік табыс салығын 100 пайызға азайту;

      инвестициялық келісімшарт жасалған айдың 1 күнінен бастап және инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасалған жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін, қатарынан келетін он жылдан кешіктірмей ___ жыл мерзімге жер салығының мөлшерлемелеріне 0 коэффициентін қолдану;

      мүлік салығы халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес негізгі құралдар құрамында ескерілген айдың 1 күнінен бастап бірінші актив халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сәйкес бірінші актив негізгі құралдар құрамында ескерілген жылдан кейінгі жылдың 1 қаңтарынан бастап есептелетін қатарынан келетін сегіз жылдан кешіктірмей _____ жыл мерзімге салық базасына 0 пайыз мөлшерлемесі бойынша есептеледі;

      инвестордың инвестициялық міндеттемелерін орындауы шартымен осы инвестициялық келісімшартқа 5-қосымшаға сәйкес кестеге және жылдық көлемге сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі негізінде өндіріс толық көлемде пайдалануға берілгеннен кейін инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық субсидия.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 27.07.2018 № 468 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

3. Инвестициялық келісімшарттың мақсаты

      4. Осы инвестициялық келісімшарт _____________________________ (қызметтің басым түрлерінің атауы) сыныбына сәйкес _________________

      ________________________________ (инвестициялық немесе инвестициялық басым жоба) іске асыру кезінде инвестициялық преференцияларды беру мақсатында қолдану құқығына сәйкес уәкілетті орган мен инвестор арасындағы шарттық өзара қарым-қатынастардың заңды шеңберін белгілейді.

4. Инвестициялық қызмет объектісі

      5. Осы инвестициялық келісімшарт бойынша инвестициялық қызмет объектісі мыналарды:

      тіркелген активтерге инвестицияларды:

Р/с

Шығындар баптары

Қосылған құн салығы ескерілмеген сома (мың теңге):

Негізгі қаражатқа инвестициялар

12Материалдық емес активтерге инвестициялар

34
Жиыны:      қамтитын, ________________________________________ орналасқан

      (мекенжайы)

      ____________________________________________________болып табылады.

      (инвестициялық жобаның атауы)

5. Тараптардың құқықтары

      6. Уәкілетті органның:

      1) өкілеттіктерді табыстау шегінде инвесторлармен тікелей келіссөздер жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының атынан өкілдік етуге;

      2) инвестициялық келісімшарттардың талаптарын және оны жасасу мен бұзу тәртібін айқындауға, инвестициялық келісімшарт жасасуға және тіркеуге;

      3) инвестициялық жобаны іске асыруға бақылау жүргізуге, оның ішінде осы инвестициялық келісімшарттың 19, 20 және 21-тармақтарына сәйкес Инвестордан инвестициялық келісімшарттың талаптарын орындау жөнінде есепті талап етуге, сондай-ақ инвестициялық жобаға қатысты өзге де ақпаратты сұратуға;

      4) осы инвестициялық келісімшартқа 6-қосымшада көрсетілген мүдделі заңды тұлғалар талаптарына кепілдендірілген тапсырысты қамтамасыз етуге жәрдем көрсетуге;

      5) Уәкілетті орган туралы ережеде және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құқықтары бар.

      7. Инвестордың:

      1) инвестициялық жобаны іске асыру үшін инвестициялық келісімшарт талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмейтін кез келген әрекет жасауға;

      2) Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да міндетті төлемдердi төлегеннен кейiн өз еркімен алынған кірістерді өз қалауы бойынша пайдалануға;

      3) Қазақстан Республикасының аумағындағы банктерде Қазақстан Республикасының банк және валюталық заңнамасына сәйкес ұлттық валютада және (немесе) шетелдiк валютада банк шоттарын ашуға;

      4) инвестициялық басым жобаларды іске асыру үшін тартылатын шетелдік жұмыс күшін осы инвестициялық келісімшартқа 7-қосымшаға сәйкес кәсіптер тізбесі мен сан бойынша тартуға құқығы бар.

6. Тараптардың міндеттері

      8. Уәкілетті орган өз құзыреті шегінде:

      1) осы инвестициялық келісімшартты жасасу арқылы инвестициялық преференциялар беруге;

      2) инвестордың қатысуымен инвестициялық дауларды сотқа дейінгі тәртіппен реттеуде көмек көрсетуге міндеттенеді.

      9. Инвестор:

      1) жұмыс бағдарламасына сәйкес осы инвестициялық келісімшарттың 5-тармағында көрсетілген инвестицияларды жүзеге асыруға және тіркелген активтерді пайдалануға енгізуге;

      2) инвестициялық жобаны іске асыру кезінде осы инвестициялық келісімшарттың ережелерін сақтауға;

      3) осы инвестициялық келісімшарттың 4-тармағында көрсетілген қызмет түрін өзгертпеуге және инвестициялық преференциялар берілетін келісілген инвестициялық жобаның шарттарын бұзбауға;

      4) қазақстандық кадрларды үздіксіз оқыту жүйесін енгізуге және олардың біліктілігін арттыру жөнінде жұмыс жүргізуге;

      5) уәкілетті орган талап еткен инвестициялық жобаның іске асырылу барысы туралы ақпаратты беруге және осы инвестициялық келісімшарттың 19, 20 және 21-тармақтарына сәйкес есеп беру мерзімін сақтауға;

      6) инвестициялық келісімшарт қолданылатын мерзімде берілген мемлекеттік заттай грантты және инвестициялық келісімшарттың жұмыс бағдарламасына сәйкес сатып алынған тіркелген активтерді иеліктен айырмауға және олардың нысаналы мақсатын өзгертпеуге;

      7) инвестициялық келісімшарт қолданылатын мерзімде осы инвестициялық келісімшарттың шеңберінде 4-тармақта көрсетілген қызметті жүзеге асыру үшін осы инвестициялық келісімшартқа 3-қосымшаға сәйкес импортталған технологиялық жабдыққа қосалқы бөлшектерді, шикізатты және материалдарды қолдануға;

      8) инвестициялық келісімшарт тіркелген күннен бастап бес жыл ішінде мемлекет және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісі Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) құрамынан шығуға міндетті болатынына міндеттенеді.

7. Салықтар және төлемдер

      10. Инвестор Қазақстан Республикасының қолданыстағы салық заңнамасына сәйкес салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуге міндеттенеді.

8. Форс-мажор

      11. Инвестициялық келісімшарт бойынша қандай да болмасын орындалмаған міндеттемелер үшін, егер мұндай орындамау немесе орындау кезінде кідірту еңсерілмейтін күш (бұдан әрі – форс-мажор) мән-жайынан туған болса, Тараптардың ешқайсысы жауапты болмайды.

      12. Форс-мажорға еңсерілмейтін күш мән-жайлары, яғни төтенше және осы жағдайлар кезiнде тойтаруға болмайтын мән-жайлар (дүлей құбылыстар, соғыс қимылдары және т.б.) жатады.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      13. Инвестициялық келісімшарт бойынша жұмыстардың форс-мажор мән-жайларынан туындаған толық немесе ішінара тоқтауы кезінде жұмыс бағдарламасына өзгерістер енгізу жолымен осы жұмыстардың жүргізілу мерзімі форс-мажордың әрекет ету мерзіміне ұзартылады және форс-мажор аяқталған сәттен бастап жаңартылады.

      14. Форс-мажор жағдайлары туындаған жағдайда, одан зардап шеккен Тарап ол басталған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде бұл туралы форс-мажор оқиғасы басталған күнді және сипаттамасын көрсете отырып, жазбаша хабарламаны тапсыру жолымен екінші Тарапты хабардар етеді.

      15. Форс-мажор мән-жайлар туындаған кезде Тараптар қалыптасқан жағдайдан шығудың шешуін іздеу үшін дереу келіссөздер өткізеді және мұндай жағдайлардың зардаптарын барынша азайту үшін барлық құралдарды пайдаланады.

9. Құпиялылық

      16. Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес осы инвестициялық келісімшарттың әрекет ету мерзімі ішінде оны іске асыру жөніндегі жұмысқа қатысты барлық құжаттар, ақпарат және есептер жөніндегі құпиялылық шарттарын (осы инвестициялық келісімшарттың 17-тармағына сәйкес) сақтайды.

      17. Мына:

      1) ақпарат сот тергеуі барысында пайдаланылатын;

      2) егер үшінші тұлға мұндай ақпараттың құпиялылығы шарттарын сақтау және ол ақпаратты Тараптар белгіленген мақсаттарда және Тараптар анықтаған мерзімде ғана пайдалану міндеттемесін өзіне алған жағдайда, ақпарат Тараптардың біріне инвестициялық келісімшарт бойынша қызмет көрсететін үшінші тұлғаларға берілген;

      3) инвестициялық келісімшарт бойынша Тарап қаржы қаражатын алатын банк немесе басқа қаржы ұйымы бұл ақпараттың құпиялылық шарттарын сақтауға міндеттеме алуы шартымен ақпарат осындай банкке немесе басқа қаржылық ұйымына берілген;

      4) кез келген, оның iшiнде инвестордың, оның ішiнде Қазақстан Республикасынан тысқары шетелдiк банктерде ашылған кез келген шоттарына қатысты банктік құпия болып табылатын ақпаратқа қол жетімділігі бар салық немесе өзге де Қазақстан Республикасының мемлекеттік уәкiлеттi органдарына берілген;

      5) егер жасалған инвестициялық келісімшарт бойынша инвестициялық жобаны іске асыруға қатысты нормативтік құқықтық актілерді уәкілетті орган бұқаралық ақпарат құралдарында жариялаған жағдайлардан басқа, екінші Тараптан жазбаша келісім алмайынша, Тараптардың ешқайсысының инвестициялық келісімшарттың мазмұнына қатысты ақпаратты немесе инвестициялық жобаны жүзеге асыруға байланысты және құпия деп есептелетін өзге де ақпаратты ашуға құқығы жоқ. Бұл ретте уәкілетті орган инвестициялардың сомасы мен іске асырылатын өңірлердің құрылатын жұмыс орындарының саны және инвестициялық жобаның атауы туралы ақпаратты ғана жариялауға құқылы.

10. Инвестициялық келісімшарт талаптарының сақталуын бақылау

      18. Инвестициялық келісімшарт талаптарының сақталуын бақылауды уәкілетті орган мынадай нысандарда жүзеге асырады:

      1) камералдық бақылау – уәкілетті орган осы инвестициялық келісімшарттың 19, 20 және 21-тармақтарына сәйкес ұсынылған есептерді зерделеу және талдау негізінде жүзеге асыратын бақылау;

      2) инвестициялық қызмет объектісіне бару, оның ішінде жұмыс бағдарламасын және инвестициялық келісімшарт талаптарын орындау жөніндегі құжаттарды қарастыру арқылы.

      19. Инвестициялық келісімшарт жасасқаннан кейін Инвестор уәкілетті орган белгілейтін нысан бойынша тіркелген активтердің пайдалануға берілуін, технологиялық жабдықтың қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың және (немесе) материалдардың жеткізілуі мен пайдаланылуын растайтын құжаттарды қоса бере отырып, жұмыс бағдарламасында көзделген шығындар баптары бойынша таратып жазып, инвестициялық келісімшарттың орындалуы туралы жартыжылдық есептерді жиырма бесінші шілдеден және жиырма бесінші қаңтардан кешіктірмей береді.

      20. Мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің құрылтайшы және (немесе) қатысушы (акционер) құрамынан шығуы жөніндегі талапты растау үшін инвестор Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) құрамынан шығу мерзімі өткеннен кейін күнтізбелік отыз күн ішінде уәкілетті органға басшының қолымен және инвестордың мөрімен (бар болса) расталған жарғының көшірмесін ұсынады.

      21. Инвестициялық келісімшарт жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы жұмыс бағдарламасын іске асыруды аяқтағаннан кейін екі ай ішінде инвестициялар жөніндегі уәкілетті органға аудиторлық есепті ұсынады, онда мыналар қамтылуға тиіс:

      1) жұмыс бағдарламасына сәйкес инвестициялық міндеттемелердің орындалуы туралы ақпарат;

      2) жұмыс бағдарламасына сәйкес сатып алынған тіркелген активтер бойынша таратып жазу;

      3) жұмыс бағдарламасының орындалғанын растайтын құжаттардың жиынтық тізілімі;

      4) инвестициялық келісімшарт талаптарының орындалуы туралы мәліметтер.

      Инвестициялық келісімшарт инвестициялық субсидиялар беруді көздеген жағдайда инвестициялық келісімшарт жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы екі ай ішінде уәкілетті органға аудиторлық қызмет саласындағы уәкілетті орган белгілеген ең төменгі талаптарға сәйкес келетін аудиторлық ұйымның аудиторлық есебін ұсынады.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.07.2018 № 468 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      22. Инвестициялық келісімшарт қосымшаларына өзгерістерді тараптардың келісімі бойынша жылына бір рет енгізуге болады.

      Ескерту. 22-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.07.2018 № 468 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      23. Инвестициялық қызмет объектісіне барып тексеру жұмыс бағдарламасы аяқталған жағдайда тіркелген активтер пайдалануға берілгеннен кейін алты ай кезеңінде жүргізіледі.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.07.2018 № 468 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      24. Тексеру нәтижелері бойынша уәкілетті органның өкілі мен инвестордың басшысы уәкілетті орган белгілеген нысан бойынша инвестициялық келісімшарттың жұмыс бағдарламасы орындалуының ағымдағы жай-күйі актісіне қол қояды.

      25. Инвестор инвестициялық келісімшарт бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған кезде және келісімшартқа өзгерістер енгізу үшін инвестор инвестициялық жобаның одан әрі іске асырылу мүмкіндіктерін негіздейтін құжаттарды ұсынбаған жағдайда инвестициялар жөніндегі уәкілетті орган хабарлама жіберілген сәттен бастап үш ай өткен соң біржақты тәртіппен инвестициялық келісімшарттың қолданылуын мерзімінен бұрын тоқтатады.

      Инвестициялық келісімшарт бұзылған жағдайда көрсетілген заңды тұлға инвестициялық келісімшарт бойынша берілген инвестициялық преференциялардың салдарынан бюджетке төленбеген салықтар мен кедендік баждардың сомаларын төлейді.

      Инвестициялық келісімшарт бұзылған жағдайда Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы инвестициялық келісімшарт бойынша төленген инвестициялық субсидия сомасын толық көлемде өтейді.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.07.2018 № 468 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      26. Егер уәкілетті орган жүргізген тексеру нәтижелері бойынша инвестициялық жобаны іске асыру үшін әкелінген және кедендік баждар төлеуден босатылған технологиялық жабдық, оның жинақтауыштары, қосалқы бөлшектері, шикізат және (немесе) материалдар пайдалануға берілмегені не пайдаланылмағаны анықталған жағдайда, инвестициялық келісімшарт бойынша ұсынылған инвестициялық преференциялар салдарынан кедендік баждардың сомасын төлемеген инвестор пайдаланылмаған жабдық, оның жинақтауыштары, қосалқы бөлшектері, шикізаттар және (немесе) материалдар бөлігінде оларды төлейді.

      27. Мемлекеттің және (немесе) квазимемлекеттік сектор субъектісінің құрылтайшы және (немесе) қатысушы (акционер) құрамынан шығуы жөніндегі талап орындалмаған жағдайда, инвестициялық преференцияларды қолдану ол (олар) Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) құрамынан толық шыққанға дейін бір жылдан аспайтын мерзімге тоқтатыла тұрады.

      Тоқтатыла тұрған кезең ішінде Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының құрылтайшысы және (немесе) қатысушысы (акционері) құрамынан шығу жөніндегі талаптың орындалмауы инвестициялық келісімшартты мерзімінен бұрын тоқтатуға және бұрын берілген инвестициялық преференцияларды қайтаруға әкеп соқтырады.

      28. Инвестициялық келісімшартты бұзу туралы ақпарат мемлекеттің экономикалық мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету мақсатында мыналарға:

      1) тиісті шаралар қабылдау үшін мемлекеттік кіріс органдарына және қажет болған жағдайда өзге де мемлекеттік органдарға;

      2) оларға сәйкес мемлекеттік заттай грант берілген инвестициялық келісімшарттар бойынша мемлекеттік кіріс органдарына, мемлекеттік мүлікті және (немесе) жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті органдарға, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдарға жіберіледі.

11. Дауларды шешу

      29. Тараптар инвестициялық келісімшарттың кез келген ережелерін орындауға немесе түсіндіруге байланысты туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктерді өзара келіссөздер жолымен шешу үшін бар күш-жігерін салады.

      30. Тараптар кез келген Тараптың екінші Тарапқа жазбаша өтінімі алынған күннен бастап екі ай ішінде келісімге қол жеткізбеген жағдайда дауларды шешу "Астана" халықаралық қаржы орталығының сотында, "Астана" халықаралық қаржы орталығының Халықаралық төрелік орталығында немесе Қазақстан Республикасының сот органдарында, сондай-ақ Тараптардың келісімімен айқындалатын төрелiктерде жүргізілуі мүмкін.

      Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      31. Тараптар пайда болған даулар мен келіспеушіліктер толықтай шешілгенге дейін инвестициялық келісімшартта белгіленген міндеттемелерді орындаудан босатылмайды.

12. Инвестициялық келісімшарттың тұрақтылығына кепілдемелер

      32. Инвестордың құқықтары мен мүдделерi толық және сөзсiз қорғалады, бұл Қазақстан Республикасының Конституциясымен, осы Кодекспен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен қамтамасыз етiледi.

      33. Инвестордың мемлекеттiк органдардың Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес келмейтiн актiлер шығаруы, сондай-ақ осы органдардың лауазымды адамдарының заңсыз әрекетiнiң (әрекетсiздiгiнiң) салдарынан өзiне келтiрiлген зиянды Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес өтетуге құқығы бар.

      34. Шарттарға тараптардың келiсiмi бойынша өзгерiстер енгiзiлетiн жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасы инвесторлар мен Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары арасында жасалған шарттар талаптарының тұрақтылығына кепiлдiк бередi.

      Бұл кепiлдiктер:

      1) акцизделетiн тауарлар импортының, өндiрiсінiң, оларды өткiзу тәртiбi мен шарттарын өзгертетiн Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерiстерге және (немесе) Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарының күшiне енуіне және (немесе) олардың өзгерiстерiне;

      2) ұлттық қауiпсiздiктi, қоғамдық тәртіпті, халықтың денсаулығы мен имандылығын сақтауды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңдарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтыруларға қолданылмайды.

13. Қолданылатын құқық

      35. Инвестициялық келісімшарт және инвестициялық келісімшарт негізінде қол қойылған басқа да келісімдер үшін "Астана" халықаралық қаржы орталығының немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқығы қолданылады.

      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

14. Инвестициялық келісімшарттың әрекет ету мерзімі және күшіне енуі

      36. Инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзімі инвестициялық преференциялардың қолданылу мерзімімен айқындалады. Жұмыс бағдарламасы бойынша жұмыстарды аяқтау мерзімі инвестициялық келісімшарттың қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін тоғыз айдан кешіктірмей аяқталуға тиіс.

      37. Осы инвестициялық келісімшарт уәкілетті органда тіркелген сәттен бастап күшіне енеді.

      38. Инвестициялық келісімшарттың қолданылуы инвестициялық келісімшарттың 16-бөлімінде көрсетілген жағдайларды қоспағанда, _______________ өткен соң тоқтатылады.

      (күні)

15. Инвестициялық келісімшартқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      39. Тараптар өзара келісім бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестициялық келісімшартқа өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы.

16. Инвестициялық келісімшартты бұзу талаптары

      40. Инвестициялық преференциялардың қолданылуы инвестициялық келiсiмшарттың қолданылу мерзiмi өткен соң тоқтатылады не осы бапта белгiленген тәртiппен осындай мерзiм өткенге дейiн тоқтатылуы мүмкiн.

      41. Инвестициялық келiсiмшарттың қолданылуы:

      1) тараптардың келiсуi бойынша;

      2) бiр жақты тәртiппен мерзiмiнен бұрын тоқтатылуы мүмкiн.

      42. алып тасталды – ҚР Үкіметінің 27.07.2018 № 468 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      43. Инвестициялық келiсiмшарт жасасқан Қазақстан Республикасы заңды тұлғасының бастамасы бойынша инвестициялық келiсiмшарт бiржақты тәртiппен мерзiмiнен бұрын тоқтатылған кезде аталған заңды тұлға инвестициялық келiсiмшарт бойынша берiлген инвестициялық преференциялар нәтижесінде төленбеген салықтар мен кедендік баждар сомаларын төлейдi.

      44. Инвестициялық келiсiмшарт тараптардың келiсуi бойынша мерзiмiнен бұрын тоқтатылған кезде инвестициялық келiсiмшарт жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы инвестициялық келiсiмшарт бойынша берiлген инвестициялық преференциялар нәтижесінде төленбеген салықтар мен кедендік баждар сомаларын төлейдi.

      45. Инвестициялық келiсiмшарт мерзiмiнен бұрын тоқтатылған кезде инвестициялық келiсiмшарт жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы өзiне мемлекеттiк заттай грант ретiнде берiлген мүлiктi заттай не инвестициялық келiсiмшарттың талаптарына сәйкес оның берiлген күнгi бастапқы құнын қайтарады.

      46. Мемлекеттiк заттай грантты қайтаруды инвестициялық келiсiмшарт жасасқан Қазақстан Республикасының заңды тұлғасы инвестициялар жөніндегі уәкiлеттi орган инвестициялық келiсiмшартты мерзiмiнен бұрын тоқтату туралы шешiм қабылдағаннан кейiн күнтiзбелiк отыз күн iшiнде жүзеге асырады.

17. Инвестициялық келісімшарт тілі

      47. Инвестициялық келісімшарттың мәтіні, осы инвестициялық келісімшартқа қоса берілетін өзгерістер, қосымшалар, қосымша құжаттар мемлекеттік және орыс тілдерінде жасақталады. Барлық даналар егер, инвестициялық келісімшартта өзге жағдайлар көзделмеген болса, тең түпнұсқалы болып табылады және бірдей заңды күшке ие.

      48. Тараптар ___________ тілі қатынас тілі ретінде қолданылатындығына уағдаласады. Инвестициялық келісімшарт күшіне енген күнінен бастап инвестициялық жобаны іске асыруға қатысты ақпарат _________ тілінде жасалады.

18. Қосымша ережелер

      49. Заңды тұлға – инвесторды қайта ұйымдастыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органның жазбаша келісімімен жүзеге асырылады.

      50. Хабарламалар мен есептер тікелей қолға беріледі немесе төменде көрсетілген мекенжайға хабарламалы поштамен жіберіледі:

      уәкілетті орган: ______________________________________________;

      (атауы, заңды мекенжайы, телефондары)

      уәкілетті органның басшысы: __________________________________;

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      инвестор: __________________________________________________;

      (атауы, заңды және нақты мекенжайы, телефондары, электрондық мекенжайы)

      инвестордың басшысы:______________________________________";

      (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

      Ескерту. 50-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      51. Инвестициялық келісімшарт бойынша мекенжайлар өзгерген кезде Тараптардың әрқайсысы екі апта мерзімде екінші Тарапқа жазбаша хабарлама беруге тиіс.

      52. Қосымшалардың ережелері мен инвестициялық келісімшарт арасында қандай да бір ауытқушылық болған кезде соңғысының негіз құраушы мәні бар.

      53. Осы инвестициялық келісімшартқа_______жылғы ____ ________

      Қазақстан Республикасының Нұр-Сұлтан қаласында Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған.

      Уәкілетті орган: Инвестор:

      Қолы _________М.О. Қолы __________

      Ескерту. 53-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.


  Инвестицияларды жүзеге
асыруды және инвестициялық
преференциялар беруді
көздейтін инвестициялық
жобаны іске асыруға арналған
модельдік келісімшартқа
1-қосымша

Инвестициялық жоба бойынша жұмыс бағдарламасы _________________________________________________ (атауы)

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Инвестордың атауы:__________________

      Тіркелген активтерге инвестициялар, мың теңге

Р/с №

Шығындар баптары

Тіркелген активтер пайдалануға енгізілген күн

Күнтізбелік жыл

Барлығы

1-жартыжылдық

2-жартыжылдық

Жыл бойынша жиыны

Жиыны:

Уәкілетті орган:
Қолы _________ М.О.

Инвестор:
Қолы _______________


  Инвестицияларды жүзеге асыруды
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық
жобаны іске асыруға арналған
модельдік келісімшартқа
2-қосымша

______ жылғы "__" ____ бастап____жылғы "__" _______ аралығында кедендік баждар салудан босатылатын импортталатын технологиялық жабдық пен оның жиынтықтауыштарының тізімі және көлемі

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Атауы

КО СЭҚ ТН коды

Өлшем бірлігі

Саны

1.

2.

Жиыны


      Барлығы _____ парақтағы _____ атау.

Уәкілетті орган:
Қолы _________ М.О.

Инвестор:
Қолы _______________


  Инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық преференциялар беруді
көздейтін инвестициялық
жобаны іске асыруға арналған
модельдік келісімшартқа
3-қосымша

Кедендік баждар салудан босатылатын импортталатын технологиялық жабдықтардың қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың және (немесе) материалдардың тізімі және көлемі

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Атауы

КО СЭҚ ТН коды

Өлшем бірлігі

Саны

Преференция мерзімі

I.

Қосалқы бөлшектер

1.


2.


II.

Шикізат және материалдар

1.


2.


      Барлығы _____ парақта _____ атау.

Уәкілетті орган:
Қолы _________ М.О.

Инвестор:
Қолы _______________  Инвестицияларды жүзеге асыруды
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық
жобаны іске асыруға арналған
модельдік келісімшартқа
4-қосымша

___жылғы "__" ______ бастап __ жылғы "__"_______аралығында қосылған құн салығын салудан босатылатын импортталатың шикізаттың және (немесе) материалдардың тізімі және көлемі

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Р/с №

Атауы

КО СЭҚ ТН коды

Өлшем бірлігі

Саны

1.

2.

Жиыны


      Барлығы _____ парақтағы _____ атау.

Уәкілетті орган:
Қолы _________ М.О.

Инвестор:
Қолы _______________

  Инвестицияларды жүзеге асыруды
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық
жобаны іске асыруға арналған
модельдік келісімшартқа
5-қосымша

Инвестициялық субсидияны төлеу графигі мен жылдық көлемі

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Жылдар

Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы

Өндірістің заттай көріністегі көлемі

Инвестициялық субсидия, мың теңге


ЖиыныУәкілетті орган:
Қолы _________ М.О.

Инвестор:
Қолы _______________


     

  Инвестицияларды жүзеге асыруды
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық
жобаны іске асыруға арналған
модельдік келісімшартқа
6-қосымша

Кепілдік берілген тапсырыс

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      1-тарап болып табылатын инвестор және 2-тарап болып табылатын заңды тұлға 1-тараптың мыналарды әкелетіні, ал 2-тараптың сатып алатыны туралы уағдаласты:

Р/с №

Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы

Жылдар бойынша өндіріс көлемі

Бір бірлігінің бағасы

Жылдар бойынша сатып алу көлемі


1-тарап: ________________ (атауы)

Бірінші басшы: __________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

2-тарап: ________________ (атауы)

Бірінші басшы: __________________________________ (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)

     

  Инвестицияларды жүзеге асыруды
және инвестициялық преференциялар
беруді көздейтін инвестициялық
жобаны іске асыруға арналған
модельдік келісімшартқа
7-қосымша

Инвестициялық басым жобаны іске асыру кезінде тартылатын мамандықтар тізбесі және шетелдік жұмыс күшінің саны

      Ескерту. 7-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.12.2019 № 987 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      адам саны

Т.А.Ә., мамандық атауы

Күнтізбелік жыл

Барлығы

1-жартыжылдық

2-жартыжылдық

жыл бойынша жиыны

1. Басшылар:


2. Жоғарғы білімі бар мамандар:


3. Білікті жұмысшылар:


Уәкілетті орган:
Қолы _________ М.О.

Инвестор:
Қолы _______________


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 14 қаңтардағы
№ 13 қаулысымен
бекітілген

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 27.07.2018 № 468 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді – 29.12.2018 № 917 (03.08.2018 бастап қолданысқа енгізіледі); 24.02.2020 № 81 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған қызметтің басым түрлерінің тізбесі

Бөлім

Бөлімнің атауы

Топ

Топтың атауы

Сынып

Сыныптың атауы

1

2

3

4

5

6

1-бөлім. Инвестициялық жобаларды, (соның ішінде инвестициялық басым жобаларды), арнайы инвестициялық жобаларды іске асыруға арналған қызметтің басым түрлерінің тізбесі

01

Өсімдік және мал шаруашылығы, аңшылық және осы салаларда қызметтер ұсыну

01.1

Маусымдық дақылдарды өсіру

01.11

Дәнді дақылдар (күрішті қоспағанда), бұршақ дақылдарын және майлы тұқымдар өсіру

01.12

Күріш өсіру

01.13

Көкөністерді және бақша дақылдарын, тамыр жемістілер мен түйнек жемістілерді өсіру

01.14

Қант қамысын өсіру

01.16

Талшықты иіру дақылдарын өсіру

01.19

Гүлдер өсіруді, гүлдерді және гүлшанақта гүлдер өсіруді, гүл тұқымдарын өсіруді қоспағанда өзге де маусымдық дақылдарды өсіру

01.2

Көп жылдық дақылдарды өсіру

01.21

Жүзім өсіру

01.22

Тропикалық және субтропикалық жемістерді өсіру

01.23

Цитрусты жемістерді өсіру

01.24

Дәнді жемістерді және сүйекті жемістерді өсіру

01.25

Жеміс ағаштарының және бұталы жемістер мен жаңғақтардың өзге де түрлерін өсіру

01.26

Құрамында майы бар жемістерді өсіру

01.27

Сусындарды дайындауға арналған дақылдарды өсіру

01.29

Өзге де көпжылдық дақылдарды өсіру

01.3

Көшеттік өнімдерді өндіру

01.30

Көшеттік өнімдерді өндіру

01.4

Мал шаруашылығы

01.41

Малдың сүтті тұқымдарын өсіру

01.42

Малдың өзге де тұқымдарын және буйволдарды өсіру

01.43

Жылқыларды және өзге де тұяқты тұқымдарды өсіру

01.44

Түйелерді және түйетектестерді өсіру

01.45

Қойларды және ешкілерді өсіру

01.46

Шошқаларды және торайларды өсіру

01.47

Құс шаруашылығы

01.49

Жануарлардың өзге де түрлерін өсіру

01.6

Ауыл шаруашылығы саласындағы қосалқы қызмет түрлері (ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру және жануарларды көбейту)

01.64

Тұқымдарды көбейту үшін өңдеу және дайындау

03

Балық шаруашылығы және акваөсіру

03.2

Акваөсіру

03.21

Теңізде акваөсіру

03.22

Тұщы судағы акваөсіру

10*

Тамақ өнімдерін өндіру

10.1

Етті өңдеу және консервілеу және ет өнімдерін өндіру

10.11

Етті өңдеу және
консервілеу

10.12

Үй құсының етін өңдеу және консервілеу

10.13

Ет өнімдерін және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру

10.2

Балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу

10.20

Балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу

10.3

Жемістер мен көкөністерді өңдеу және консервілеу

10.31

Картопты өңдеу және консервілеу

10.32

Жеміс және көкөніс шырындарын өндіру

10.39

Жемістер мен көкіністерді өңдеу мен консервілердің өзге де түрлері

10.4

Өсімдік және жануарлар майы мен тоң майды өндіру

10.41

Май және тоң май өндіру

10.42

Маргарин және оған ұқсас тағамдық майларды өндіру

10.5

Сүт өнімдерін өндіру

10.51

Сүтті өңдеу және сыр өндіру

10.6

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар мен крахмал өнімдерін өндіру

10.61

Ұн-жарма өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

10.62

Крахмал және крахмалдан жасалған өнімдерді өндіру

10.7

Нан-тоқаш және ұн өнімдерін өндіру

10.71

Нан өндіру; ұннан жасалған кондитерлік жаңа өнімдерді, торттарды және тәтті тоқаштарды өндіру

10.72

Кептірілген нан және печенье өндіру; ұзақ сақтауға арналған ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді, торттарды, тәтті тоқаштарды, бәліштерді және бисквиттерді өндіру

10.73

Макарон өнімдерін өндіру

10.8

Өзге де тамақ өнімдерін өндіру

10.81

Қант өндіру

10.82

Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру

10.83

Шай және кофе өндіру

10.84

Татымдылықтар мен дәмдеуіштерді өндіру

10.85

Дайын тағам өнімдерін өндіру

10.86

Балалар тағамын және емдәмдік тамақ өнімдерін өндіру

10.89

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де тамақ өнімдерін өндіру

10.9

Жануарларға арналған дайын жем-шөп өндіру

10.91

Фермаларда ұсталатын жануарлар үшін дайын жем-шөп өндіру

10.92

Үй жануарлары үшін дайын жем-шөп өндіру

11*

Сусындар өндіру

11.0

Сусындар өндіру

11.06

Уыт өндіру

11.07

Минералды суларды және басқа алкогольсіз сусындарды өндіру

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

13.1

Тоқыма талшықтарын дайындау және иіру

13.10

Тоқыма талшықтарын өндіру

13.2

Тоқу өндірісі

13.20

Тоқу өндірісі

13.3

Тоқыма бұйымдарын әрлеу

13.30

Тоқыма бұйымдарын әрлеу

13.9

Өзге де тоқыма бұйымдарын өндіру

13.91

Тоқылған және трикотаж жаймасын өндіру

13.92

Киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру

13.93

Кілемдер және кілем бұйымдарын өндіру

13.94

Жіптерді, арқандарды, жіңішке бауларды, бауларды өндіру және тор тоқу

13.95

Киімді қоспағанда, тоқылмаған бұйымдарды өндіру

13.96

Өзге де техникалық және өнеркәсіптік тоқыма бұйымдарын өндіру

13.99

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де тоқыма бұйымдарын өндіру

14

Киім өндіру

14.1

Үлбірден тігілген киімнен басқа, киім өндіру

14.11

Былғарыдан тігілген киімді өндіру

14.12

Киім өндіру

14.13

Өзге де сырт киімді өндіру

14.14

Ішкиім өндіру

14.19

Киімдер мен аксессуарлардың өзге де түрлерін өндіру

14.2

Үлбірден жасалған бұйымдарды өндіру

14.20

Үлбірден жасалған бұйымдарды өндіру

14.3

Тоқылған және тоқыма бұйымдар мен киімдер өндіру

14.31

Тоқылған және тоқыма шұлық бұйымдарын өндіру

14.39

Өзге де тоқылған және тоқыма бұйымдарын өндіру

15

Былғары және оған жататын өнім өндіру

15.1

Теріні илеу және өңдеу; чемодандар, сөмкелер, қайыс және ер-тоқым бұйымдарын өндіру; үлбірді илеу және бояу

15.11

Теріні илеу және өңдеу; үлбірді илеу және бояу

15.12

Жүк сөмкелерін, әйелдер сөмкелерін және т.с.с, қайыс бұйымдарын және әбзелдерді өндіру

15.2

Аяқ киім жасау

15.20

Аяқ киім жасау

16

Жиһаздардан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған бұйымдар өндіру

16.1

Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі

16.10

Ағаш кесу және сүргілеу өндірісі

16.2

Сүректен, тоздан, сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған өнімдерді өндіру

16.21

Шпон, фанера, жұқа тақтайлар мен панельдер жасау

16.22

Жинақ паркет жабындарын өндіру

16.23

Басқа да ағаш құрылыс конструкцияларын және ағаш өңдеу бұйымдарын өндіру

17

Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру

17.1

Сүрек массасы мен целлюлоза, қағаз және картон өндіру

17.11

Сүрек массасы мен целлюлоза өндіру

17.12

Қағаз және картон өндіру

17.2

Қағаз бен картоннан жасалған бұйымдар өндіру

17.21

Қатпарлы картонды, қағаздан және картоннан жасалған ыдыс өндіру

17.22

Шаруашылық-тұрмыстық және санитариялық-гигиеналық мақсаттағы қағаз бұйымдарын өндіру

17.23

Жазу-қағаз бұйымдарын өндіру

17.24

Түсқағаздар шығару

17.29

Қағаз бен картоннан жасалған өзге де бұйымдарды өндіру

19

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19.1

Кокс пештері өнімдерін өндіру

19.10

Кокс пештері өнімдерін өндіру

19.2

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19.20

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

20.1

Негізгі химикаттарды, тыңайтқыштарды және азот қоспаларын, бастапқы қалыптарда пластмассалар мен синтетикалық каучукты өндіру

20.11

Өнеркәсіптік газды өндіру

20.12

Бояғыш заттар мен пигменттерді өндіру

20.13

Басқа негізгі бейорганикалық химиялық заттарды өндіру

20.14

Басқа негізгі органикалық химиялық заттар өндіру

20.15

Тыңайтқыштар және құрамында азот бар құрамаларды өндіру

20.16

Бастапқы қалыпта пластик өндіру

20.17

Бастапқы қалыптағы синтетикалық каучук өндіру

20.2

Пестицидтер мен өзге де агрохимиялық өнімдер өндіру

20.20

Пестицидтер мен өзге де агрохимиялық өнімдер өндіру

20.3

Бояулар, лактар және соларға ұқсас бояғыш заттар, типографиялық бояулар мен мастика өндіру

20.30

Бояулар, лактар және соларға ұқсас бояғыш заттар, типографиялық бояулар мен мастика өндіру

20.4

Сабын және жуғыш құралдарды, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру

20.41

Сабын және жуғыш, тазалағыш және жылтыратқыш құралдарды өндіру

20.42

Парфюмерлік және косметикалық заттар өндіру

20.5

Өзге де химиялық өнімдер өндіру

20.51

Жарылғыш заттар өндіру

20.52

Желім өндіру

20.53

Эфир майларын өндіру

20.59

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де химиялық өнімдер өндіру

20.6

Жасанды талшықтар өндіру

20.60

Жасанды талшықтар өндіру

21

Негізгі фармацевтика
лық өнімдер өндіру

21.1

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

21.10

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

22.2

Фармацевтикалық препараттар өндіру

21.20

Фармацевтикалық препараттар өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

22.1

Резеңке бұйымдарын өндіру

22.11

Резеңке покрышкалар мен камералар өндіру; резеңке покрышкаларды қалпына келтіру

22.19

Өзге де резеңке өнімдерін өндіру

22.2

Пластмасса бұйымдарын өндіру

22.21

Пластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камералар өндіру

22.22

Тауарларға арналған пластикалық орамдар өндіру

22.23

Пластикалық құрылыс бұйымдарын өндіру

22.29

Өзге де пластикалық бұйымдарды өндіру

23

Өзге де металл емес минералдық өнімдер өндіру

23.1

Шыны және шыныдан жасалған бұйымдар өндіру

23.11

Жалпақ шыны өндіру

23.12

Жалпақ шыны жасау және өңдеу

23.13

Шұңғыл шыны бұйымдарын өндіру

23.14

Шыны талшығын өндіру

23.19

Өзге де шыны бұйымдарын өндіру және өңдеу

23.2

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

23.20

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

23.3

Балшықтан жасалған құрылыс материалдарын өндіру

23.31

Қыш төсемдер мен плиталар өндіру

23.32

Кірпіш, черепица және күйдірілген балшықтан өзге де құрылыс бұйымдарын өндіру

23.4

Өзге де фарфор және қыш бұйымдарын өндіру

23.41

Қыштан жасалған тұрмыстық және сәндік бұйымдар өндіру

23.42

Қыш гигиеналық сантехникалық жабдықтар өндіру

23.43

Қыш электр оқшаулағыштар мен оқшаулау арматурасын өндіру

23.44

Өзге де техникалық қыш бұйымдарын өндіру

23.49

Басқа керамикалық бұйымдар өндіру

23.5

Цемент, әк және құрылыс гипсін өндіру

23.51

Клинкерлерді қоса алғанда, цемент өндіру

23.52

Әк және құрылыс гипсін өндіру

23.6

Құрылыс мақсаттары үшін бетоннан, гипстен және цементтен жасалған бұйымдар өндіру

23.61

Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру

23.62

Құрылыс мақсаттары үшін гипстен жасалған бұйымдар өндіру

23.63

Пайдалану үшін дайын бетон өндіру

23.64

Құрғақ бетон қоспаларын өндіру

23.65

Асбест-цементтен және талшықты цементтен жасалған бұйымдар өндіру

23.69

Бетоннан, құрылыс гипсі мен цементтен жасалған өзге де бұйымдар өндіру

23.7

Тасты кесу, өңдеу және өрлеу

23.70

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

23.9

Абразивті бұйымдар мен өзге де металл емес минералды өнім өндіру

23.91

Абразивті бұйымдар өндіру

23.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де металл емес минералды өнім өндіру

24

Металлургия өнеркәсібі

24.1

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.10

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.2

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, пішіндер, фитингілер өндіру

24.20

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, пішіндер, фитингілер өндіру

24.3

Бастапқы өңдеу жолымен өзге де болат бұйымдарын өндіру

24.31

Салқын тәсілмен созу

24.32

Таспаларды және енсіз жолақтарды суықтай таптау

24.33

Салқындатып қалыптау немесе бүктеу

24.34

Сымдарды салқындатып созу жолымен өндіру

24.4

Негізгі бағалы және түсті металдарды өндіру

24.41

Бағалы (асыл) металдар өндіру

24.42

Алюминий өндіру

24.43

Қорғасын, мырыш және қалайы өндіру

24.44

Мыс өндіру

24.45

Өзге де түсті металдар өндіру

24.46

Ядролық отынды қайта өңдеу

24.5

Металдарды құю

24.51

Шойын құю

24.52

Болат құю

24.53

Жеңіл металдарды құю

24.54

Өзге де түсті металдарды құю

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

25.1

Құрылыс металл конструкциялары мен бұйымдар өндіру

25.11

Құрылыс металл конструкциялары мен бұйымдар өндіру

25.12

Металл есіктер мен терезелер өндіру

25.2

Металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру

25.21

Орталықтан жылыту радиаторлары мен қазандықтарын өндіру

25.29

Металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру

25.3

Орталық жылыту қазандықтарынан басқа бу қазандықтарын өндіру

25.30

Орталықтан жылыту қазандықтарынан басқа бу қазандықтарын өндіру

25.4

Қару-жарақ және оқ-дәрі өндіру

25.40

Қару-жарақ және оқ-дәрі өндіру

25.5

Табақша металды роликтермен соғу, сығымдау, қалыптау және пішіндеу, табақша металды роликті қаңылтыр игіш машинамен табақша металды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургия

25.50

Табақша металды роликтермен соғу, сығымдау, қалыптау және пішіндеу, табақша металды роликті қаңылтыр игіш машинамен белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ металлургия

25.6

Металдарды өңдеу және металдарға бедер салу: машина жасаудың негізгі технологиялық процестері

25.61

Металдарды өңдеу және металдарға бедер салу

25.62

Машиналық өңдеу; металдарды өңдеу және бедер салу

25.7

Асхана құралдарын, металдан жасалған қол аспаптарын және жалпы мақсаттағы металл бұйымдарды өндіру

25.71

Өзге де металл бұйымдарды өндіру

25.72

Құлыптар, ілгектер және топсалар өндіру

25.73

Құралдар өндіру

25.9

Өзге де дайын металл бұйымдарды өндіру

25.91

Металл бөшкелер мен осыған ұқсас сыйымдылықтар өндіру

25.92

Жеңіл металдардан жасалған буып-түю материалдарын өндіру

25.93

Сымнан, шынжырдан және серіппелерден жасалған бұйымдар өндіру

25.94

Бекіту бұйымдарын өндіру

25.99

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де дайын металл бұйымдарын өндіру

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер өндіру

26.1

Электрондық бөлшектер мен платаларды өндіру

26.11

Электрондық элементтерді өндіру

26.12

Электрондық платаларды өндіру

26.2

Компьютерлер мен перифериялық жабдықтар өндіру

26.20

Компьютерлер мен перифериялық жабдықтар өндіру

26.3

Коммуникациялық жабдықтар өндіру

26.30

Коммуникациялық жабдықтар өндіру

26.4

Тұрмыстық электроника аспаптарын өндіру

26.40

Тұрмыстық электроника аспаптарын өндіру

26.5

Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптарды; қол сағаттары мен өзге де сағат түрлерін өндіру

26.51

Өлшеуге, тестілеуге және навигацияға арналған құралдар мен аспаптар өндіру

26.6

Сәулелендіруші, электр медициналық және электр терапиялық жабдықтар өндіру

26.60

Сәулелендіруші, электр медициналық және электр терапиялық жабдықтар өндіру

26.7

Оптикалық аспаптар мен фотографиялық жабдықтар өндіру

26.70

Оптикалық аспаптар мен фотографиялық жабдықтар өндіру

26.8

Ақпарат берудің магнитті және оптикалық құралдарын өндіру

26.80

Ақпарат берудің магнитті және оптикалық құралдарын өндіру

27.

Электр жабдықтарын өндіру

27.1

Электр қозғалтқыштарын, генераторлар, трансформаторлар және электр таратқыш және реттеу аппаратурасын өндіру

27.11

Электр қозғалтқыштарын, генераторлар және трансформаторлар өндіру

27.12

Электр таратушы және реттеуші аппаратура өндіру

27.2

Батареялар мен аккумуляторлар өндіру

27.20

Батареялар мен аккумуляторлар өндіру

27.3

Электр өткізгіштер мен электр өткізгіш аспаптар өндіру

27.31

Талшықты-оптикалық кабель өндіру

27.32

Электр сымы мен кабельдің өзге де түрлерін өндіру

27.33

Электр аспаптарын өндіру

27.4

Электрмен жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.40

Электрмен жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.5

Тұрмыстық аспаптар өндіру

27.51

Тұрмыстық электр аспаптарын өндіру

27.52

Электрлік емес тұрмыстық аспаптар өндіру

27.9

Өзге де электр жабдықтарын өндіру

27.90

Өзге де электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

28.1

Жалпы мақсаттағы машиналар өндіру

28.11

Авиация, автомобиль және мотоцикл қозғалтқыштарынан басқа, қозғалтқыштар мен турбиналар өндіру

28.12

Гидравликалық жабдықтар өндіру

28.13

Өзге де сорғыларды, компрессорларды, тығындар мен қақпақшаларды өндіру

28.14

Өзге де шүмектер мен вентильдер өндіру

28.15

Мойынтіректерді, жетектерді және тісті берілістердің элементтерін және жетектерді өндіру

28.2

Жалпы мақсаттағы өзге де техниканы өндіру

28.21

Плиталар, пештер және оттықтарын өндіру

28.22

Көтеру және тасымалдау жабдықтарын өндіру

28.23

Офистік техниканы және жабдықты өндіру (компьютерлер мен перифериялық жабдықты қоспағанда)

28.24

Қол электр құралдарын өндіру

28.25

Өнеркәсіптік тоңазыту және желдету жабдығын өндіру

28.29

Басқа топтамаларға енгізілмеген, жалпы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтар өндіру

28.3

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникасын өндіру

28.30

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникасын өндіру

28.4

Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты және механикалық станоктар өндіру

28.41

Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты өндіру

28.49

Өзге де металл өңдейтін станоктар өндіру

28.9

Арнайы мақсаттағы техниканың өзге де түрлерін өндіру

28.91

Металлургияға арналған машиналар мен жабдықты өндіру

28.92

Тау-кен өндіру өнеркәсібіне, жерасты жұмыстарын игеруге және құрылысқа арналған техниканы өндіру

28.93

Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өндіруге және қайта өңдеуге арналған жабдықты өндіру

28.94

Тоқыма, тігін, үлбір және тері бұйымдарын дайындауға арналған жабдықтар өндіру

28.95

Қағаз бен картон дайындауға арналған техника өндіру

28.96

Резеңкені, пластмассалар мен басқа да полимер материалдарын қайта өңдеуге арналған жабдықты өндіру

28.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген арнайы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықты өндіру

29

Автокөлік құралдарын, трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.1

Автокөлік құралдарын өндіру

29.10

Автокөлік құралдарын өндіру

29.2

Автокөлік құралдарына арналған шанақтар өндіру; трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.20

Автокөлік құралдарына арналған шанақтар өндіру; трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.3

Автокөлік құралдары мен олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен керек-жарақтарын өндіру

29.31

Автокөлік құралдарына арналған электрлік және электрондық жабдық өндіру

29.32

Автокөлік құралдары мен олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен керек-жарақтарын өндіру

30

Өзге де көлік құралдарын өндіру

30.1

Теңіз кемелері мен қайықтарды өндіру

30.11

Корабльдерді және жүзетін конструкцияларды жасау

30.12

Серуендеу және спорт қайықтарын жасау

30.2

Теміржол локомотивтері мен жылжымалы құрамды өндіру

30.20

Теміржол локомотивтері мен жылжымалы құрамды өндіру

30.3

Әуе және ғарыштық ұшу аппараттарын өндіру

30.30

Әуе және ғарыштық ұшу аппараттарын өндіру

30.4

Әскери ұрыс автокөлік құралдарын өндіру

30.40

Әскери ұрыс автокөлік құралдарын өндіру

30.9

Басқа топтамаларға енгізілмеген көлік жабдығын өндіру

30.91

Мотоциклдерді өндіру

30.92

Велосипедтер мен мүгедектер арбаларын/креслоларын өндіру

31

Жиhаз өндіру

31.0

Жиhаз өндіру

31.01

Офистік және студия жиһазын өндіру

31.02

Ас үй жиһазын өндіру

31.03

Матрастар өндіру

31.09

Өзге де жиһаздарды өндіру

32

Өзге де дайын бұйымдарды өндіру

32.5

Медициналық және стоматологиялық құралдар мен керек-жарақтарды өндіру

32.50

Медициналық және стоматологиялық аспаптарды және керек-жарақтарды өндіру

33

Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату

33.1

Дайын металл бұйымдарын, машиналар мен жабдықты жөндеу

33.11

Дайын металл бұйымдарды жөндеу

33.12

Машиналар мен жабдықты жөндеу

33.13

Электрондық және оптикалық жабдықты жөндеу

33.14

Электр жабдығын жөндеу

33.15

Корабльдер мен қайықтарды жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету

33.16

Әуе кемелері мен ғарыш кемелерін жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету

33.17

Көлік жабдықтарының өзге де түрлерін жөндеу, оларға техникалық қызмет көрсету

33.19

Өзге де жабдықтарды жөндеу

33.2

Өнеркәсіптік техниканы және жабдықты монтаждау

33.20

Өнеркәсіптік техниканы және жабдықты монтаждау

35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны баптау

35.1

Электр энергиясын өндіру, беру және бөлу

35.11

Электр энергиясын өндіру

35.12

Электр энергиясын беру

35.13

Электр энергиясын тарату

34.14

Электр энергиясын пайдаланушыға сату

35.2

Газды тәрізді отынды өндіру және тарату

35.21

Газ тәрізді отынды өндіру

35.22

Құбырлар арқылы газ тәрізді отынды тарату

35.23

Газ тәрізді отынды құбыржолы арқылы сату

35.3

Буды беру және ауаны баптау жүйелері

35.30

Бу беру және ауаны баптау жүйелері

36

Суды жинау, өңдеу және тарату

36.0

Суды жинау, өңдеу және тарату

36.00

Суды жинау, өңдеу және тарату

38

Қалдықтарды жинау, өңдеу және жою; қалдықтарды кәдеге жарату

38.1

Қалдықтарды жинау

38.12

Қауіпті қалдықтарды жинау

38.2

Қалдықтарды өңдеу және жою

38.21

Қауіпсіз қалдықтарды өңдеу және жою

38.3

Қалдықтарды кәдеге жарату

38.32

Қалдықтар мен қара және түсті металдар сынықтарын өңдеуді қоспағанда, сұрыпталған материалдарды кәдеге жарату

42

Азаматтық құрылыс

42.1

Автомобиль және мен теміржолдар құрылысы

42.11

Жолдар мен автомагистральдар құрылысы

42.12

Теміржолдар және метро құрылысы

42.13

Көпірлер мен туннельдер құрылысы

42.2

Инженерлік ғимараттардың құрылысы

42.21

Таратушы инженерлік объектілердің құрылысы

42.22

Электр энергиясымен және телекоммуникациямен қамтамасыз ету үшін тарату объектілерінің құрылысы

42.9

Өзге де инженерлік ғимараттар құрылысы

42.91

Су ғимараттарының құрылысы

42.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де инженерлік ғимараттар құрылысы

49

Құрлықтағы көлік қызметі және құбыржолдар бойынша тасымалдау

49.1

Қалааралық жолаушыларға арналған теміржол көлігі

49.10

Қалааралық жолаушыларға арналған теміржол көлігі

49.2

Жүк теміржол көлігі

49.20

Жүк теміржол көлігі

49.3

Құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігі

49.31

Қалалық және қала маңына жүретін жерүсті жолаушылар көлігі

49.39

Басқа санаттарға жатқызылмаған жерүсті жолаушылар тасымалдарының өзге де түрлері

49.4

Автомобиль көлігімен жүк тасымалдары және тасымалдар бойынша көрсетілетін қызметтер

49.41

Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау

49.5

Құбыржолдар бойынша тасымалдау

49.50

Құбыржолдар бойынша тасымалдау

50

Су көлігі

50.1

Теңіз және жағалау жолаушылар көлігі

50.10

Теңіз және жағалау жолаушылар көлігі

50.2

Теңіз және жағалау жүк көлігі

50.20

Теңіз және жағалау жүк көлігі

50.3

Өзендегі жолаушылар көлігі

50.30

Өзендегі жолаушылар көлігі

50.4

Өзендегі жүк көлігі

50.40

Өзендегі жүк көлігі

51

Әуе көлігі

51.1

Жолаушылар әуе көлігі

51.10

Жолаушылар әуе көлігі

51.2

Әуе жүк көлігі және көліктік ғарыш жүйесі

51.21

Әуе жүк көлігі

51.22

Көліктік ғарыш жүйесі

52

Қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі

52.1

Жүктерді қоймаға қою және сақтау

52.10

Жүктерді қоймаға қою және сақтау

52.2

Тасымалдау кезіндегі қызметтің қосалқы түрлері

52.21

Азаматтардың меншігі болып табылатын көлік құралдарын сақтау бойынша көрсетілетін қызметтерді қоспағанда, құрлықтағы жол көлігі саласындағы көрсетілетін қызметтер

52.22

Су көлігі саласындағы көрсетілетін қызметтер

52.23

Әуе кеңістігін пайдалануды реттеуді қоспағанда, әуе көлігі саласындағы көрсетілетін қызметтер

52.24

Жүктерді көліктік өңдеу

52.29

Басқа да ілеспе көрсетілетін қызметтер

55

Тұруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер

55.1

Қонақүйлердің қызметтерін ұсыну

55.10

Қонақүйлердің қызметтерін ұсыну

55.3

Кемпингте алаңдар, рекреациялық автопарктер және трейлерлік парктерде тұру үшін көрсетілетін қызметтер

55.30

Кемпингте алаңдар, рекреациялық автопарктер және трейлерлік парктерде тұру үшін қызметтер

61

Байланыс

61.2

Сымсыз телекоммуникация
лық байланыс

61.20

Сымсыз телекоммуникациялық саласындағы қызмет

61.3

Спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет

61.30

Спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет

68

Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар

68.2

Жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару

68.20

Көрме залдарын, қоймалық үй-жайларды және жерді қоса алғанда, тұрғындарға арналмаған ғимараттарды қоспағанда, жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті жалға беру және басқару

85

Білім беру

85.1

Мектепке дейінгі (бастауыш) білім

85.10

Мектепке дейінгі (бастауыш) білім

85.2

Бастауыш білім (бірінші буын)

85.20

Бастауыш білім (бірінші буын)

85.3

Жалпы орта білім (екінші мен үшінші буындар)

85.31

Негізгі және жалпы орта білім

85.32

Техникалық және кәсіптік орта білім

85.4

Жоғары білім

85.41

Орта білімнен кейінгі

85.42

Жоғары білім

86

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

86.1

Аурухана ұйымдарының қызметі

86.10

Аурухана ұйымдарының қызметі

93

Спорт саласындағы және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастырудағы қызмет

93.1

Спорт саласындағы қызмет

93.11

Спорттық объектілердің қызметі

93.2

Демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызмет

93.29

Электрондық ойындары бар ойын автоматтарын пайдалануды, демалысты қоспағанда және ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызмет түрлері

2-бөлім. Инвестициялық басым жобаларды іске асыру үшін айқындалған қызметтің басым түрлерінің тізбесі

07****

Металл кендерін өндіру

07.1

Темір кенін өндіру

07.10.3

Темір кенін байыту және агломерациялау

1

Тамақ өнімдерін өндіру

10.1

Етті өңдеу мен консервілеу және ет өнімдерін өндіру

10.11

Етті өңдеу мен консервілеу

10.12

Үй құсының етін өңдеу мен консервілеу

10.13

Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру

10.2

Балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу

10.20

Балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу

10.3

Жемістер мен көкөністерді өңдеу және консервілеу

10.31

Картопты өңдеу және консервілеу

10.32

Жеміс және көкөніс шырындарын өндіру

10.39

Жемістер мен көкөністерді өңдеу мен сақтаудың өзге де түрлері

10.4

Өсімдік және майы мен тоң май өндіру

10.41

Май және тоң май өндіру

10.42

Маргарин және соған ұқсас тоң майды өндіру

10.6

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар мен крахмал өнімдерін өндіру

10.61

Ұн-жарма өнеркәсібінің өнімдерін өндіру

10.62

Крахмал және крахмалдан жасалған өнімдерді өндіру

10.8

Өзге де тамақ өнімдерін өндіру

10.81

Қант өндіру

10.82

Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру

10.83

Шай және кофе өндіру

10.85

Дайындалған тағам өнімдерін өндіру

10.86

Балалар тағамын және емдәмдік тамақ өнімдерін өндіру

16

Жиhаздардан басқа, ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан өруге арналған материалдан жасалған бұйымдар өндіру

16.2

Сүректен, тоздан, сабаннан және өруге арналған материалдардан жасалған өнімдерді өндіру

16.21

Шпон, фанера, жұқа тақтайлар мен панельдер өндіру

19

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19.1

Кокс пештері өнімдерін өндіру

19.10

Кокс пештері өнімдерін өндіру

19.2

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19.20

Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

20.1

Негізгі химикаттарды тыңайтқыштарды және азот қоспаларын, бастапқы қалыптарда пластмассалар мен синтетикалық каучукты өндіру

20.11

Өнеркәсіптік газдар өндіру

20.12

Бояғыш заттар мен пигменттер өндіру

20.13

Өзге де негізгі бейорганикалық химиялық заттар өндіру

20.14

Өзге де негізгі органикалық химиялық заттар өндіру

20.15

Тыңайтқыштар және құрамында азоты бар қоспалар өндіру

20.16

Бастапқы қалыпта пластмассалар өндіру

20.17

Бастапқы қалыпта синтетикалық каучук өндіру

20.2

Пестицидтер мен өзге де агрохимиялық өнімдер өндіру

20.20

Пестицидтер мен өзге де агрохимиялық өлшемдер өндіру

20.3

Бояулар, лактар және соларға ұқсас бояғыш заттар, типографиялық бояулар мен мастика өндіру

20.30

Бояулар, лактар және соларға ұқсас бояғыш заттар, типографиялық бояулар мен мастиктер өндіру

20.4

Сабын және жуғыш құралдарды, тазалайтын және жылтырататын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық заттар өндіру

20.41

Сабын және жуғыш, тазалағыш және жылтыратқыш құралдарды өндіру

20.5

Өзге де химиялық өнімдер өндіру

20.51

Жарылғыш заттар өндіру

20.59

Басқа санаттарға енгізілмеген өзге де химиялық өнімдер өндіру

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

21.1

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

21.10

Негізгі фармацевтикалық өнімдер өндіру

21.20

Фармацевтикалық препараттар өндіру

22

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

22.2

Пластмасса бұйымдарын өндіру

22.21

Пластмасса табақтар, шиналар мен профильдерге арналған камералар өндіру

22.23

Пластикалық құрылыс бұйымдарын өндіру

23

Өзге де металл емес минералдық өнімдер өндіру

23.1

Шыны және шыныдан жасалған бұйымдар өндіру

23.11

Жалпақ шыны өндіру

23.12

Жалпақ шыны жасау және өңдеу

23.13

Шұңғыл шыны бұйымдарын өндіру

23.14

Шыны талшығын өндіру

23.19

Өзге де шыны бұйымдарын өндіру және өңдеу

23.2

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

23.20

Отқа төзімді бұйымдар өндіру

23.3

Балшықтан жасалған құрылыс материалдарын өндіру

23.31

Қыш төсемдер мен плиталар өндіру

23.32

Кірпіш, черепица және күйдірілген саздан өзге де құрылыс бұйымдарын өндіру

23.4

Өзге де фарфор және қыш бұйымдарын өндіру

23.42

Қыш гигиеналық сантехникалық жабдықтар өндіру

23.43

Қыш электр оқшаулағыштар мен оқшаулау арматурасын өндіру

23.49

Басқа да қыш бұйымдар өндіру

23.5

Цемент, әк және құрылыс гипсін өндіру

23.51

Клинкерлерді қоса алғанда, цемент өндіру

23.52

Әк және құрылыс гипсін өндіру

23.6

Құрылыс мақсаттары үшін бетоннан, гипстен жасалған және цементтен бұйымдар өндіру

23.61

Бетоннан жасалған құрылыс бұйымдарын өндіру

23.62

Құрылыс мақсаттары үшін гипстен жасалған бұйымдар өндіру

23.63

Пайдалану үшін дайын бетон өндіру

23.64

Құрғақ бетон қоспаларын өндіру

23.65

Асбест-цементтен және талшықты цементтен жасалған бұйымдар өндіру

23.69

Бетоннан, құрылыс гипсі мен цементтен жасалған өзге де бұйымдар өндіру

23.7

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

23.70

Тасты кесу, өңдеу және әрлеу

23.9

Абразивті бұйымдар мен өзге де металл емес минералды өнім өндіру

23.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де металл емес минералды өнім өндіру

24

Металлургия өнеркәсібі

24.1

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.10

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.2

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, пішіндер, фитингілер өндіру

24.20

Болаттан жасалған кұбырлар, құбыржолдар, пішіндер, фитингілер өндіру

24.3

Бастапқы өңдеу жолымен өзге де болат бұйымдарын өндіру

24.31

Салқын тәсілмен созу

24.32

Таспаларды және енсіз жолақтарды суықтай таптау

24.33

Салқындатып қалыптау немесе бүктеу

24.34

Сымдарды салқындатып созу жолымен өндіру

24.4

Негізгі бағалы және түсті металдарды өндіру

24.41

Бағалы (асыл) металдар өндіру

24.42

Алюминий өндіру

24.43

Қорғасын, мырыш және қалайы өндіру

24.44

Мыс өндіру

24.45

Өзге де түсті металдар өндіру

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарын өндіру

25.2

Металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру

25.21

Орталықтан жылыту радиаторлары мен қазандықтарын өндіру

25.29

Металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру

25.3

Орталық жылыту қазандықтарынан басқа, бу қазандықтарын өндіру

25.30

Орталық жылыту қазандықтарынан басқа, бу қазандықтарын өндіру

27

Электр жабдықтарын өндіру

27.1

Электр моторларын, генераторлар, трансформатор лар және электр беру және бақылау аппаратурасын өндіру

27.11

Электр моторларын, генераторлар және трансформаторлар өндіру

27.12

Электр беру және реттеу аппаратурасын өндіру

27.2

Батареялар мен аккумуляторлар өндіру

27.20

Батареялар мен аккумуляторлар өндіру

27.3

Электр өткізгіштер мен электр өткізгіш аспаптар өндіру

27.31

Талшықты-оптикалық кабель өндіру

27.32

Электр сымы мен кабельдің өзге де түрлерін өндіру

27.33

Электр аспаптарын өндіру

27.4

Электрмен жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.40

Электрмен жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.9

Өзге де электр жабдықтарын өндіру

27.90

Өзге де электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

28.1

Жалпы мақсаттағы машиналар өндіру

28.11

Авиация, автомобиль және мотоцикл қозғалтқыштарынан басқа, қозғалтқыштар мен турбиналар өндіру

28.12

Гидравликалық жабдықтар өндіру

28.13

Өзге де сорғыларды, компрессорларды, тығындар мен қақпақшаларды өндіру

28.14

Өзге де шүмектер мен вентильдер өндіру

28.2

Жалпы мақсаттағы өзге де техниканы өндіру

28.25

Өнеркәсіптік тоңазыту және желдету жабдықтарын өндіру

28.29

Басқа топтамаларға енгізілмеген жалпы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтар өндіру

28.3

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникасын өндіру

28.30

Ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы техникасын өндіру

28.4

Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықтар мен механикалық станоктар өндіру

28.41

Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықтар өндіру

28.49

Өзге де метал өңдейтін станоктар өндіру

28.9

Арнайы мақсаттағы техниканың өзге де түрлерін өндіру

28.91

Металлургияға арналған машиналар мен жабдықтар өндіру

28.92

Тау-кен өндіру өнеркәсібіне, жерасты жұмыстарын игеруге және құрылысқа арналған техниканы өндіру

28.99

Басқа топтамаларға енгізілмеген арнайы мақсаттағы өзге де машиналар мен жабдықтар өндіру

29

Автокөлік құралдарын, трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.1

Автокөлік құралдарын өндіру

29.10

Автокөлік құралдарын өндіру

29.2

Автокөлік құралдарына арналған шанақтар өндіру; трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.20

Автокөлік құралдарына арналған шанақтар өндіру; трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.3

Автокөлік құралдары мен олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен керек-жарақтарын өндіру

29.31

Автокөлік құралдарына арналған электр және электрондық жабдықтар өндіру

29.32

Автокөлік құралдары мен олардың қозғалтқыштарының өзге де бөлшектері мен керек-жарақтарын өндіру

30

Өзге де көлік құралдарын өндіру

30.2

Теміржол локомотивтері мен жылжымалы құрамды өндіру

30.20

Теміржол локомотивтері мен жылжымалы құрамды өндіру

35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны баптау

35.1

Электр энергиясын өндіру, беру және бөлу

35.11

Жылу және ядролық (атом) электр станцияларының электр энергиясын өндіруін қоспағанда, басқа электр энергиясының өндірісі

49**

Құрлықтағы көлік қызметі және құбыржолдар бойынша тасымалдау

49.3

Құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігі

49.39

Басқа санаттарға жатқызылмаған жерүсті жолаушылар тасымалдарының өзге де түрлері: конвейерлерді, арқан жолдарды, таушаңғы көтергіштерін және арқанды көтергіштерді басқару

55**

Тұруды ұйымдастыру бойынша көрсетілетін қызметтер

55.1

Қонақүйлердің қызметтерін ұсыну

55.10

Қонақүйлердің қызметтерін ұсыну

56***

Тамақ өнімдерін және сусындарды ұсыну жөнінде қызмет көрсету

56.1

Мейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу жөніндегі қызмет көрсету

56.10

Мейрамханалар және тамақ өнімдерін жеткізу жөніндегі қызмет көрсету

86**

Денсаулық сақтау саласындағы қызмет

86.1

Аурухана ұйымдарының қызметі

86.10.3

Санаториялық-курорттық ұйымдарының қызметі

93**

Спорт саласындағы және демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастырудағы қызмет

93.2

Демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызмет

93.29.9

Электрондық ойындары бар ойын автоматтарын жұмысын пайдалануды қоспағанда, демалысты және ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі өзге де қызмет түрлері

3-бөлім. Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде инвестициялық субсидия берілетін инвестициялық басым жобаларды іске асыру үшін айқындалған қызметтің басым түрлерінің тізбесі

10*

Тамақ өнімдерін өндіру

10.1

Етті өңдеу мен консервілеу және ет өнімдерін өндіру

10.11

Етті өңдеу және
консервілеу

10.12

Үй құсының етін өңдеу мен консервілеу

10.13

Еттен және үй құсының етінен жасалған өнімдерді өндіру

10.2

Балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу

10.20

Балықты, шаян тәрізділерді және моллюскаларды өңдеу және консервілеу

10.3

Жемістер мен көкөністерді өңдеу және консервілеу

10.31

Картопты өңдеу және консервілеу

10.32

Жеміс және көкөніс шырындарын өндіру

10.39

Жемістер мен көкөністерді өңдеу және сақтаудың өзге де түрлері

10.4

Өсімдік және майы мен тоң май өндіру

10.41

Май және тоң май өндіру

10.42

Маргарин және оған ұқсас тоң май өндіру

10.6

Ұн тарту өнеркәсібі өнімдерін, крахмалдар мен крахмал өнімдерін өндіру

10.62

Крахмал және крахмалдан өнімдерді өндіру

10.8

Басқа да тамақ өнімдерін өндіру

10.81

Қант өндіру

10.82

Какаоны, шоколадты және қантты кондитерлік тағамдарды өндіру

10.83

Шайды және кофе өндіру

10.85

Дайындалған тағам өнімдерін өндіру

10.86

Балалар тағамын және емдәмдік тамақ өнімдерін өндіру

19

Кокс және мұнай өңделу өнімдерін өндіру

19.2

Мұнайдың өңделген өнімдерін өндіру

19.20

Мұнайдың өңделген өнімдерін өндіру

20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

20.1

Негізгі химикаттарды, тыңайтқыштарды және азот қоспаларын, бастапқы қалыптарда пластмассалар мен синтетикалық каучукты өндіру

20.14

Өзге де негізгі органикалық химиялық заттар өндіру

20.15

Тыңайтқыштар және құрамында азоты бар қоспалар өндіру

20.16

Бастапқы қалыпта пластмассалар өндіру

20.17

Бастапқы қалыпта синтетикалық каучук өндіру

20.2

Пестицидтерді мен өзге де агрохимиялық өнімдерді өндіру

20.20

Пестицидтерді және өзге де агрохимиялық өнімдерді өндіру

24

Металлургия өнеркәсібі

24.1

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.10

Шойын, болат және ферроқорытпалар өндіру

24.2

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, пішіндер, фитингілер өндіру

24.20

Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, пішіндер, фитингілер өндіру

24.3

Бастапқы өңдеу жолымен өзге де болат бұйымдар өндіру

24.31

Салқын тәсілмен созу

24.32

Таспаларды және енсіз жолақтарды суықтай таптау

24.33

Салқын қалыптау немесе бүктеу

24.34

Сымдарды салқындатып созу әдісі жолымен өндіру

24.4

Негізгі бағалы және түсті металдарды өндіру

24.41

Бағалы (асыл) металдар өндіру

24.42

Алюминий өндіру

24.43

Қорғасын, мырыш және қалайы өндіру

24.44

Мыс өндіру

24.45

Өзге де түсті металдар өндіру

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

25.2

Металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер өндіру

25.21

Орталықтан жылыту радиаторлары мен қазандықтарын өндіру

25.29

Металл цистерналар, резервуарлар және контейнерлер өндіру

25.3

Орталық жылыту қазандықтарынан басқа, бу қазандықтарын өндіру

25.30

Орталық жылыту қазандықтардан басқа, бу қазандықтарын өндіру

27

Электр жабдықтарын өндіру

27.1

Электр моторларын, генераторлар, трансформаторлар және электр беру және бақылау аппаратурасын өндіру

27.11

Электр моторларын, генераторлар, трансформаторлар өндіру

27.12

Электр таратушы және реттеуші аппаратура өндіру

27.2

Батареялар мен аккумуляторлар өндіру

27.20

Батареялар мен аккумуляторлар өндіру

27.3

Электр өткізгіштер мен электр өткізгіш аспаптар өндіру

27.31

Талшықты-оптикалық кабель өндіру

27.32

Электр сымы мен кабельдің өзге де түрлерін өндіру

27.33

Электрмонтаждық құрылғыларды өндіру

27.4

Электрмен жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.40

Электрмен жарықтандыру жабдықтарын өндіру

27.9

Өзге де электр жабдықтарын өндіру

27.90

Өзге де электр жабдықтарын өндіру

28

Басқа санаттарға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

28.2

Жалпы мақсаттағы өзге де техниканы өндіру

28.25

Өнеркәсіптік тоңазыту және желдету жабдықтарын өндіру

29

Автокөлік құралдарын, трейлерлер мен жартылай тіркемелер өндіру

29.1

Автокөлік құралдарын өндіру

29.10

Автокөлік құралдарын өндіру

29.2

Автокөлік құралдарына арналған шанақтар өндіру; трейлерлер мен және жартылай тіркемелер өндіру

29.20

Автокөлік құралдарына арналған шанақтарды өндіру; трейлерлерді және жартылай тіркемелерді өндіру

29.3

Автокөлік құралдарымен және олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен керек жарақтарын өндіру

29.31

Автокөлік құралдарына арналған электрлік және электрондық жабдық өндіру

29.32

Автокөлік құралдары мен олардың қозғалтқыштарының бөлшектері мен керек-жарақтарын өндіру

      Ескертпе:

      * 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап ақ қант (СЭҚ ТН коды 170199) кедендік әкелу бажынан босатылмайды;

      ** 2019 жылғы қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген, ауылдық елді мекендерде, шағын қалаларда орналасқан;

      *** 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген, республикалық, облыстық және жергілікті маңызы бар жолдың жол маңындағы жолағында орналасқан;

      **** тек темір кені концентратының және (немесе) шекемтастар өндірісіне қатысты.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 14 қаңтардағы
№ 13 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары арасынан консультанттар мен сарапшыларды тарту қағидалары

      Осы Мемлекеттік органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары арасынан консультанттар мен сарапшыларды тарту қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) инвестициялық преференцияларды беруге өтінімдерді қарау, инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасасу, сондай-ақ инвестордың инвестициялық қызметті жүзеге асыруы кезінде сараптама жүргізу үшін инвестициялар жөніндегі уәкілетті органның (бұдан әрі – уәкілетті орган) тиісті мемлекеттік органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары қатарынан консультанттар мен сарапшыларды тарту тәртібі мен шарттарын айқындайды.

1. Жалпы ережелер

      1. Уәкілетті орган өзiне жүктелген міндеттерді орындау мақсатында өз құзыретінің шегінде осы Қағидаларда белгiленген шарттарда мемлекеттiк органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары арасынан консультанттар мен сарапшыларды тартуға құқығы бар.

      2. Мемлекеттiк органдардың мамандарын, консультанттар мен сарапшыларды тартудың мақсаты инвестициялық жобаны, инвестициялық қызметтi объективтi бағалау үшiн қажетті арнайы iлiм алу, сондай-ақ уәкілетті орган мен инвестор арасындағы туындаған даулы жағдайларды шешу болып табылады.

      3. Уәкілетті орган осы Қағидаларда белгiленген жағдайларда инвестициялық жобаның ерекшелiктеріне қарай сараптамалардың әр түрiн ұйымдастыруға құқылы.

2. Негiзгi ұғымдар

      4. Осы Қағидаларда мынадай негiзгi ұғымдар пайдаланылады:

      1) мемлекеттiк органның маманы – тиiстi мемлекеттiк органның қажеттi бiлiктiлiгi бар штаттық қызметкерi;

      2) консультант – қажеттi бiлiктiлiгi бар жеке және заңды тұлға немесе қажеттi бiлiктiлiгі бар мамандар штаты, жұмыс тәжiрибесi, сондай-ақ егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, тиiстi лицензияcы бар заңды тұлға;

      3) сарапшы – қажеттi бiліктiлiгі мен жұмыс тәжірибесі бар мамандар штаты, жұмыс тәжiрибесi, сондай-ақ егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген болса, тиiстi лицензиясы бар жеке және заңды тұлға.

3. Мемлекеттiк органның мамандарын, консультанттар мен сарапшыларды тарту тәртiбi

      5. Мемлекеттiк органдардың мамандары, Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары арасынан консультанттар мен сарапшылар мына жағдайларда тартылады:

      1) арнайы iлiмдерге қажеттілiк;

      2) тәуелсiз сараптама жүргiзу қажеттілігі;

      3) уәкілетті орган пен инвестор арасында даулы жағдайдың орын алуы;

      Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары арасынан консультанттар мен сарапшыларды тарту инвестициялық жобаның ерекшелiктеріне қарай іске асырылады.

      6. Мемлекеттiк органның маманын таңдауды осы органның басшысы уәкілетті органның өтiнiмi негiзінде жүзеге асырады. Уәкілетті органның маман беру туралы өтiнiмінде сараптама жүргiзу мәселелерi және мерзiмi көрсетiледi.

      7. Консультант және сарапшыны тарту уәкілетті орган, инвестор және консультант немесе сарапшы арасында тиiстi шарт жасау арқылы жүзеге асырылады.

4. Уәкілетті органның мемлекеттiк органдардың мамандарын, консультанттар мен сарапшыларды тарту кезiндегi өкілеттiктері

      8. Уәкілетті орган мемлекеттiк органдардың мамандарын, Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары арасынан консультанттар мен сарапшыларды тарту кезінде:

      1) дәйекті жауаптар берудi қажет ететiн мәселелер тiзбесін айқындауға;

      2) консультация немесе сараптама нәтижелерi бойынша түсiндiрменi (оның ішінде жазбаша) талап етуге;

      3) егер бастапқы консультацияны немесе сараптаманы толық емес немесе жеткiлiксiз деп санаса, қосымша консультация немесе сараптама жүргізудi талап eтугe;

      4) консультация немесе сараптама жүргiзу процесiнде консультантқа немесе capaпшығa белгiлi болған ақпараттың құпиялылығын талап етуге;

      5) сараптама жүргiзу барысын бақылауға құқылы.

      9. Сараптама барысын немесе оның нәтижесін өзгерту мақсатында мемлекеттiк органдардың мамандарына, консультанттар мен сарапшыларға қандай да бiр қысым жасауға тыйым салынады.

5. Мемлекеттiк органдар мамандарының, консультанттар мен сарапшылардың жауапкершiлiгi

      10. Мемлекеттiк органдардың мамандары, Қазақстан Республикасының жеке және заңды тұлғалары арасынан консультанттар, сарапшылар сараптаманы сапалы және уақтылы жүргiзудi, сараптамаға ұсынылған құжаттардың сақталуын және құпиялылықтың сақталуын қамтамасыз етедi.

      11. Жеке және заңды тұлғалар қатарынан консультанттар мен сарапшылар жүргiзілген сараптаманың нәтижелері үшiн Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және осы Қағидалардың 7-тармағына сәйкес жасалған шартта көзделген жағдайларда жауаптылықта болады.

6. Мемлекеттiк органдардың мамандарын, консультанттар, сарапшылар көрсеткен қызметтерге ақы төлеу

      12. Мемлекеттiк органдардың мамандары көрсеткен қызметке ақы төленбейдi.

      13. Консультанттар және сарапшылар көрсеткен қызметтерге ақыны сараптама нәтижесіне қарамастан инвестор төлейді.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 14 қаңтардағы
№ 13 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асырудың кейбiр мәселелерi туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2003 ж., № 19, 192-құжат).

      2. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 18 ақпандағы № 152 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 9, 82-құжат).

      3. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2005 жылғы 17 қыркүйектегі № 925 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 34, 478-құжат).

      4. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысына өзгеріс пен толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 21 желтоқсандағы № 1267 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 49, 627-құжат).

      5. "Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 қыркүйектегі № 851 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 34, 364-құжат).

      6. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 28 қыркүйектегі № 940 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2006 ж., № 36, 402-құжат).

      7. "Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысына толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 6 қаңтардағы № 5 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 1, 8-құжат).

      8. "Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 шілдедегі № 1157 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 34, 327-құжат).

      9. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 шілдедегі № 600 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 39, 338-құжат).

      10. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 6 тамыздағы № 809 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., № 48, 437-құжат).

      11. "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асырудың кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 1416 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 77-78, 1147-құжат).

      12. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асырудың кейбір мәселелері туралы" 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 және "Моноқалаларды дамытудың 2012 – 2020 жылдарға арналған бағдарламасын бекіту туралы" 2012 жылғы 25 мамырдағы № 683 қаулыларына өзгерістер енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 қазандағы № 1154 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 66, 615-құжат).

      13. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің "Инвестициялар туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асырудың кейбір мәселелері туралы" 2003 жылғы 8 мамырдағы № 436 және "Инвестициялық субсидия беру қағидаларын бекіту туралы" 2014 жылғы 4 қарашадағы № 1175 қаулыларына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі № 210 қаулысының 1-тармағының 1) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 21, 115-құжат).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады