Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң кейбір мәселелерi туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 7 маусымдағы № 337 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі комитетінің АК-159/22 мекемесі» республикалық мемлекеттік мекемесі таратылсын.
      2. «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі айналымын бақылау комитетінің «Есiрткiге тәуелдi адамдарды әлеуметтiк-психологиялық оңалту орталығы» мемлекеттік мекемесі «Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің «Есiрткiге тәуелдi адамдарды әлеуметтiк-психологиялық оңалту орталығы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі – мемлекеттік мекеме) болып қайта аталсын.
      3. «Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнiң мәселелерi» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы № 607 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 25, 311-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі туралы ережеде:
      Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлiгінің қарамағындағы мемлекеттік мекемелер мен оның ведомстволарының тiзбесiнде:
      «1. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 60-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «60. «Қазақстан Республикасы Iшкi iстер министрлiгiнің «Есiрткiге тәуелдi адамдарды әлеуметтiк-психологиялық оңалту орталығы.»;
      «2. Қылмыстық-атқару жүйесі комитеті» деген бөлімде:
      реттік нөмірі 46-жол алып тасталсын.
      4. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі:
      1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен келісу бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын;
      2) мемлекеттік мекемені әділет органдарында қайта тіркеуді қамтамасыз етсін.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К.Мәсімов

О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2016 года № 337

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Ликвидировать республиканское государственное учреждение «Учреждение АК-159/22 Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан».
      2. Переименовать государственное учреждение «Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц» Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Республики Казахстан» в государственное учреждение «Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц» Министерства внутренних дел Республики Казахстан» (далее – государственное учреждение).
      3. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 607 «Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 25, ст. 311) следующие изменения:
      в Положении о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      в перечне государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Казахстан и его ведомств:
      в разделе «1. Министерство внутренних дел Республики Казахстан»:
      строку, порядковый номер 60, изложить в следующей редакции:
      «60. «Центр социально-психологической реабилитации наркозависимых лиц» Министерства внутренних дел Республики Казахстан.»;
      в разделе «2. Комитет уголовно-исполнительной системы»:
      строку, порядковый номер 46, исключить.
      4. Министерству внутренних дел Республики Казахстан:
      1) по согласованию с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления;
      2) обеспечить перерегистрацию государственного учреждения в органах юстиции.
      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                     К. Масимов