Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, олардың келісілу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 қазандағы № 569 қаулысы.

      Баспасөз релизі!

      "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 21-бабының 7-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, олардың келісілу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б.Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2016 жылғы 6 қазандағы
№ 569 қаулысымен
бекітілген

Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, олардың келісілу қағидалары 1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. Қағида жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 04.12.2018 № 804 қаулысымен.

      1. Осы Заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу, олардың келісілу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан әрі – "Құқықтық актілер туралы" Заң) 21-бабының 7-тармағына сәйкес әзірленді және заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және олардың келісілу тәртібін айқындайды.

      2. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтары;

      2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары (бұдан әрі – қаулылардың жобалары);

      3) Қазақстан Республикасы Орталық сайлау комиссиясының, Қазақстан Республикасы Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің және өзге де орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық қаулылары, Қазақстан Республикасы министрлерiнің және өзге де орталық мемлекеттік органдар басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтары, орталық мемлекеттік органдардың ведомстволары басшыларының нормативтік құқықтық бұйрықтары (бұдан әрі – орталық мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің жобалары);

      4) мәслихаттардың нормативтік құқықтық шешiмдерi, әкiмдiктердiң нормативтік құқықтық қаулылары, әкiмдердiң нормативтік құқықтық шешiмдерi және тексеру комиссияларының нормативтік құқықтық қаулылары (бұдан әрі – жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің жобалары) заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобалары болып табылады.

      3. Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарының жобаларын әзірлеу, келісу және қол қоюға ұсыну тәртібі Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 27 сәуірдегі № 976 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауының жобасын дайындау, келісу және Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының жобаларын дайындау, келісу, қол қоюға ұсыну, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауын іске асыру, Қазақстан Республикасы Президентінің актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылауды жүзеге асыру және Қазақстан Республикасы Президентінің нормативтік құқықтық жарлықтарына мониторинг жүргізу қағидаларында айқындалады.

      4. Құпиялылық белгілері немесе "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгілері бар заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және келісу Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы заңнамасының ерекшеліктері ескеріле отырып және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1196 қаулысымен бекітілген Мәліметтерді таратылуы шектелген қызметтік ақпаратқа жатқызу және онымен жұмыс істеу қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

2-тарау. Қаулылардың жобаларын әзірлеу

      5. Қаулылардың жобаларын әзірлеу Қазақстан Республикасының Конституциясы, заңнамалық актiлер, Қазақстан Республикасы Президентінің және Үкіметінің актiлерi негiзiнде және оларды орындау үшiн жүзеге асырылады.

      6. Қаулылардың жобаларын мемлекеттiк органдар Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген құзыретіне сәйкес егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, өз бастамалары немесе жоғары тұрған мемлекеттiк органдардың және лауазымды адамдардың тапсырмалары бойынша әзiрлейдi.

      Қаулылардың жобаларын Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі (бұдан әрі – Кеңсе) әзiрлеуi мүмкiн.

      7. Әзірлеуші мемлекеттік орган қаулы жобасын әзірлеу жөніндегі жұмыс тобын құрады немесе оны дайындауды өзінің құрылымдық бөлімшелеріне тапсырады.

      8. Қазақ тіліндегі қаулылар жобаларының әзірлену сапасын, қазақ және орыс тiлдерi қағидаларының сақталуын, қазақ және орыс тiлдерiндегi мәтiндердiң теңтүпнұсқалылығын әзірлеуші мемлекеттiк органдар қамтамасыз етеді.

      9. Әзiрлеушi мемлекеттiк орган қаулы жобасын мүдделі мемлекеттік органдарға келісуге жіберумен бір мезгілде қаулы жобасын, түсiндiрме жазба мен бұрынғы және жаңа редакцияның салыстырма кестесін (қолданыстағы қаулыға өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда) қазақ және орыс тiлдерiнде өзiнiң интернет-ресурсына, сондай-ақ ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталына орналастырады.

      10. Әлеуметтiк мәні бар қаулы жобасы бойынша интернет-ресурста (веб-сайтта) қазақ және орыс тiлдерiнде, қажет болған жағдайда – өзге де тілдерде баспасөз релизі қосымша орналастырылады.

      Әлеуметтік мәні бар қаулы жобасы деп адамның және тұтастай қоғамның құқықтары мен мүдделерiн тікелей немесе жанама түрде қозғайтын қаулы жобасын түсiнген жөн.

      11. "Құқықтық актілер туралы" Заңның 20-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша әзірлеуші мемлекеттік орган қоғамдық кеңестің ұсынымдарын алуды қамтамасыз етеді.

      12. Жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мүдделерін қозғайтын қаулылардың жобалары сараптамалық қорытынды алу үшiн Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсiпкерлер палатасына және жеке кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі сараптамалық кеңестерге (бұдан әрі – сараптамалық кеңес) жiберiледi. Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсiпкерлер палатасының, сараптамалық кеңестердің сараптамалық қорытындылары ұсынымдық сипатта болады және қаулы жобасы қабылданғанға дейін оған мiндеттi қосымша болып табылады.

      Әзiрлеушi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының, сараптамалық кеңестердің сараптамалық қорытындылары келіп түскен күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде оларды өзiнiң интернет-ресурсына орналастырады. Олармен келіспеген жағдайда қабылдамау себептерiн дәлелдермен негіздей отырып жауап жібереді және оны интернет-ресурста орналастырады.

      Сараптамалық кеңестер, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы сараптамалық қорытындыны белгіленген мерзімде ұсынбаған жағдайда, қаулы жобасы ескертулерсіз келісілді деп есептеледі.

      13. Тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің саудасына немесе зияткерлік меншік құқықтарына қатысты қаулылардың жобалары, егер Қазақстан Республикасының заңдарында және ратификацияланған халықаралық шарттарда өзгеше көзделмесе, жария талқылау үшін олар қабылданғанға дейін кемінде күнтізбелік 30 күн қалғанда әзірлеуші мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастырылады.

      14. Қабылдануының салдарынан экологиялық, оның iшiнде радиациялық қауiпсiздiкке, қоршаған ортаны қорғауға қауіп төнуi мүмкін қаулылардың жобаларына мiндеттi ғылыми экологиялық сараптама жүргiзiлуге тиіс.

      Іске асырылуы қоршаған ортаға келеңсіз әсер етуге әкеп соғуы мүмкін қаулылардың жобаларына міндетті мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізілуге тиіс.

      15. Реттеуіш құралды енгiзудi немесе кәсiпкерлiк субъектiлерiне қатысты реттеудi қатаңдатуды жүзеге асыруды көздейтін қаулылардың жобалары бойынша кәсiпкерлiк жөнiндегi уәкiлеттi орган айқындайтын тәртiппен алдын ала реттеушiлiк әсерді талдау рәсiмi жүргiзiледi.

      Реттеушiлiк әсерді талдау нәтижелері реттеушi мемлекеттiк органдардың және кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның интернет-ресурстарында орналастырылады.

3-тарау. Қаулылардың жобаларын келісу

      16. Қаулылардың жобалары заңнамада белгіленген құзыреттеріне орай мүдделі мемлекеттік органдармен олардың интранет-порталында (бұдан әрi – МО ИП) электрондық құжаттар нысанында келiсiледi, бұл ретте қаулы жобасын келiсудегi мұндай мүдделiлiк қаулы жобасында қаралатын мәселелердің нысанасы негізге алына отырып, сондай-ақ қаулы жобасында мемлекеттiк органдарының немесе олардың басшыларының атына тапсырмалар болған кезде белгiленедi.

      17. Қаулы жобасын әзiрлеушi мемлекеттiк орган МО ИП-да заң қызметі басшысының (не оның мiндетiн атқарушы адамның) және мемлекеттiк орган басшысының мемлекеттiк органдардың куәландырушы орталығының электрондық цифрлық қолтаңбасын (бұдан әрi – ЭЦҚ) қолдана отырып куәландырылған электрондық құжаттар нысанындағы қаулы жобасын, оған түсiндiрме жазбаны және басқа да қажеттi құжаттарды орналастырады және МО ИП арқылы тиiстi мемлекеттiк органдарға келісуге жiбередi, ал ұйымдарға келісуге Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 703 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасау, құжаттаманы басқару және электрондық құжат айналымы жүйелерін пайдалану қағидаларында (бұдан әрі – Құжаттама жасау қағидалары) белгіленген тәртіппен расталған электрондық құжаттың қағаз көшiрмесi жiберiледi.

      Мемлекеттік органда заң қызметі болмаған жағдайда қаулы жобасы, оған түсiндiрме жазба және басқа да қажетті құжаттар жауапты құрылымдық бөлімше басшысының (не оның мiндетiн атқарушы адамның) ЭЦҚ-сымен куәландырылады.

      18. Нормативтік құқықтық қаулылардың жобалары Конституцияға, заңнамалық актiлерге, Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасының Үкiметі мен Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің актiлерiне сәйкестiгi тұрғысынан заңдық сараптама жүргiзуге жауапты Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгiмен, сондай-ақ республикалық бюджет кірістерін қысқарту немесе шығыстарын ұлғайту тұрғысынан қаулылардың жобаларын республикалық бюджет қаражатымен қамтамасыз етуге жауапты Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен мiндеттi түрде келiсуге жатады.

      19. Мемлекеттiк басқару және жоспарлау, әлеуметтiк-экономикалық және өңiрлiк саясат мәселелерiне қатысты нормативтік құқықтық қаулылардың жобалары Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлiгiмен мiндеттi түрде келiсуге жатады.

      20. Қаулы жобасының мәтiнiне республикалық бюджет кiрiстерін қысқартуға немесе шығыстарын ұлғайтуға әкелетiн өзгерiстер енгiзiлген жағдайда, қаулы жобасы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлiгiмен қайта келiсудi және Республикалық бюджет комиссиясының оң хаттамалық шешiмiн қажет етедi.

      21. Мемлекеттік органдарға келісуге енгізілетін, қазақ және орыс тілдерінде дайындалған қаулылардың жобалары мыналарды қамтуға тиіс:

      1) Үкімет қаулысының жобасы;

      2) көлемі 3 (үш) парақтан, ал күрделі мәселелер бойынша 5 (бес) парақтан аспайтын, Премьер-Министрдің атына ресімделген және мемлекеттік органның бірінші басшысы немесе облыстың, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының әкімі қол қойған түсіндірме жазба, онда мәселенің нысанасы, әлеуметтік-экономикалық және қажет болған кезде саяси-құқықтық, экологиялық, демографиялық және өзге де негіздемелер, жобаны қабылдаудан күтілетін салдардың болжамы толық баяндалады. Бұдан басқа, түсіндірме жазбада мынадай негізгі мәліметтер қамтылуға тиіс:

      әзірлеуші мемлекеттік органның атауы;

      тиісті нормативтік құқықтық актілерге, Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттардың нормаларына, Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық ұйымдардың шешімдеріне, Үкімет пен Кеңсе басшылығының хаттамалық және өзге де тапсырмаларына жасалған сілтемесі бар жобаны қабылдаудың негіздемелері және/немесе оны қабылдау қажеттілігінің басқа да негіздемелері (Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық ұйымдардың шешімдері, Үкімет пен Кеңсе басшылығының хаттамалық және өзге де тапсырмалары түсіндірме жазбаға қоса беріледі);

      жоба бойынша қаржылық шығындардың қажеттілігі және оның қаржылық қамтамасыз етілуі, оның ішінде қаржыландыру көзі, сондай-ақ қажет болған жағдайда Республикалық бюджет комиссиясының шешімі (тиісті есептемелер, қаржыландыру көзіне сілтеме, Республикалық бюджет комиссиясы шешімінің көшірмесі міндетті түрде түсіндірме жазбаға қоса беріледі);

      жоба қабылданған жағдайда болжанатын салдар;

      нақты мақсаттар мен күтілетін нәтижелердің мерзімі;

      жобада қаралатын мәселелер және оларды іске асыру нәтижелері бойынша Президенттің және/немесе Үкіметтің бұрын қабылданған актілері туралы мәліметтер;

      енгізіліп отырған жоба қабылданған жағдайда, заңнаманы оған сәйкес келтіру қажеттігі (басқа нормативтік құқықтық актілерді қабылдау немесе қолданыстағы актілерге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу талап етілетінін-етілмейтінін көрсету) не мұндай қажеттіліктің болмауы;

      ұсынылған халықаралық шарттың жобасын кейіннен ратификациялау қажеттігі туралы ақпарат;

      мемлекеттік құпияларды және (немесе) қызметтік ақпаратты қамтитын жобаларды қоспағанда, Кеңсе Басшысы мен Байланыс және ақпарат министрлігінің 2011 жылғы 20 мамырдағы № 25-1-32қбпү/22П-қбпү бірлескен бұйрығымен бекітілген "Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі" ақпараттық жүйесінде беруге рұқсат етілген қызметтік ақпарат тізбесіне сәйкес жобаларды және оларға материалдарды "Қазақстан Республикасы Үкіметінің мобильдік кеңсесі" ақпараттық жүйесі арқылы Үкімет мүшелерінің мобильдік құрылғыларына беру мүмкіндігі;

      қаулы жобасының мемлекеттік органның интернет-ресурсында, сондай-ақ ашық нормативтік құқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылғаны туралы ақпарат (күні, байт саны);

      тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің саудасына немесе зияткерлік меншік құқықтарына қатысты жобаның, сондай-ақ әлеуметтік маңызы бар қаулы жобасына баспасөз релизінің уәкілетті мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарында орналастырылғаны туралы ақпарат;

      қаулы жобасының Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға және Қазақстан Республикасы қатысушы болып табылатын халықаралық ұйымдардың шешімдеріне сәйкестігі.

      Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын қаулы жобасына түсіндірме жазба міндетті түрде Үкімет актісінің қолданысқа енгізілуіне байланысты жеке кәсіпкерлік субъектілері шығындарының азаюын және (немесе) ұлғаюын растайтын есептемелердің нәтижелерін қамтуға тиіс.

      Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының және сараптамалық кеңестердің сараптамалық қорытындысымен келіспеген жағдайда, жобаны әзірлеуші жобаға түсіндірме жазбада сараптамалық қорытындымен келіспеу себептерінің дәлелді негіздемесін келтіруге тиіс.

      Сараптамалық қорытындыларда көрсетілген ескертулер жойылған жағдайда, жобаны әзірлеуші қаулы жобасына түсіндірме жазбада аталған ескертулердің жойылғанын көрсетуге тиіс;

      3) Үкіметтің қолданыстағы актілеріне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізуді көздейтін қаулы жобасы бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 10 желтоқсандағы № 1300 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің Регламентіне (бұдан әрі – Регламент) 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша енгізілетін өзгерістер мен толықтырулардың тиісті негіздемесімен қаулының (қаулылардың) бұрынғы және жаңа редакцияларының салыстырма кестесі;

      жобаның әрбір абзацына қатысты негіздеме, оның ішінде нормативтік құқықтық акт болса – тиісті заңнамалық немесе заңға тәуелді актінің нормасына міндетті сілтемемен, сондай-ақ дәйексөзбен келтірілуге тиіс;

      Үкімет қаулыларымен бекітілген туынды нормативтік құқықтық актілердің жаңа редакциясы енгізілген кезде де жаңа редакциядағы қаулының әрбір абзацын тиісті түрде негіздей отырып (оның ішінде нормативтік құқықтық акт болған кезде – тиісті заңнамалық немесе заңға тәуелді актінің нормасына міндетті сілтеме, сондай-ақ одан дәйексөз келтіре отырып), туынды нормативтік құқықтық актілердің бұрынғы және жаңа редакцияларының әзірлеуші мемлекеттік орган басшысының жетекшілік ететін орынбасары қол қойған салыстырма кестесін қоса беру қажет;

      4) егер жобада қаулының (қаулылардың) күшін жою көзделетін жағдайда, жобаны қабылдау қажеттілігіне негіздемені қамтитын анықтама;

      5) қаулы жобасы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын жағдайда, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен сараптамалық кеңестердің сараптамалық қорытындылары. Сараптамалық қорытындымен келіспеген жағдайда, қаулы жобасын әзірлеуші мемлекеттік орган сараптамалық қорытындымен келіспеу себептерінің дәлелді негіздемесін келтіруге тиіс. Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мен сараптамалық кеңестердің қорытындылары белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, олар қоса берілмейді;

      6) қаулы жобасы "Қоғамдық кеңестер туралы" Қазақстан Республикасының Заңында мемлекеттік органда қоғамдық кеңес құру көзделмеген жағдайлардан басқа, азаматтардың құқықтарын, бостандықтары мен міндеттерін қозғайтын болса, әзірлеуші мемлекеттік органға ұсынылған жағдайда қоғамдық кеңестің ұсынымдары;

      Ұсынымдармен келіспеген жағдайда жобаны әзірлеуші мемлекеттік орган келіспеу себептерінің дәлелді негіздемесін келтіруге тиіс. Қоғамдық кеңестің ұсынымдары белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда, қоса берілмейді;

      7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ғылыми сараптама жүргізу міндетті болған жағдайда, халықаралық шарттың жобасы бойынша не Қазақстан Республикасы қатысушы болуға ниеттенетін халықаралық шарт бойынша жүргізілген ғылыми сараптама нәтижелері бойынша сараптамалық қорытынды;

      8) Регламенттің 4.2-бөліміне сәйкес өзге мемлекеттік органдардың қорытындылары (келіспеушіліктер хаттамасы, сондай-ақ келісуші мемлекеттік органның ескертулері бойынша өзара тиімді шешім іздеу мақсатында өткізілген кеңестің хаттамасы);

      9) орындау үшін қаулы жобасы әзірленген тапсырмалардың (хаттамалардың және т.б.) көшірмелері;

      10) қаулы жобасына Парламент Мәжілісінің және Президенттің қарауына заң жобалары мен жарлық жобалары енгізілетін жағдайларда келісу парағы (pdf форматында). Бұл ретте заң жобасына немесе жарлық жобасына келісу парағына қағаз жеткізгіште мемлекеттік органдардың бірінші басшылары немесе облыстардың, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдері қолбелгі қояды;

      11) қаулы жобасы бойынша Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне (бұдан әрі – Кодекс) сәйкес реттеушілік әсерге талдау жүргізілген жағдайда, Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы Кәсіпкерлік қызметті реттеу мәселелері жөніндегі ведомствоаралық комиссияның (бұдан әрі – Комиссия) хаттамалық шешімі және кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның реттеуші мемлекеттік органдардың белгіленген рәсімдерді сақтауы туралы қорытындысы, сондай-ақ реттеушілік әсерді талдау нәтижелері.

      Қаулы жобасының және оған заң жобаларын, Қазақстан Республикасының Президенті актілерінің жобаларын қамтитын, "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар қосымшалардың әрбір парағын әзірлеуші мемлекеттік органның бірінші басшысы немесе облыстың, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының әкімі дәйектейді.

      22. Қаулы жобасын келісуге алған кезде мемлекеттік органдар басқа мемлекеттік органдармен оны алдын ала келісуді талап етпеуге, формальды және өзге де негізсіз себептермен жобаны келісуден бас тартпауға тиіс.

      23. Қаулы жобаларын мемлекеттiк органдарда қарау және келiсу олар түскен күнiнен бастап мынадай мерзiмнен аспауға тиiс:

      1) Регламентте көзделген жағдайларды қоспағанда, қаулы жобалары – 10 (он) жұмыс күні;

      2) табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою, сондай-ақ гуманитарлық көмек мәселелерi бойынша, сондай-ақ "Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы № 185 Жарлығымен құрылған Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Төтенше жағдай режимін қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік комиссияның (бұдан әрі – Мемлекеттік комиссия) хаттамалық шешімдерін іске асыру үшін қабылданатын қаулы жобалары – 1 (бір) жұмыс күні.

      Мемлекеттік органдармен бұрын келісілген қаулы жобаларын қайта келісу мерзімі (мемлекеттік органның құзыретіне кірмейтін бөлігінде жобаның мәтіні өзгерген жағдайда) мерзімі 3 (үш) жұмыс күнінен, ал осы Регламенттің 45-тармағының 3) тармақшасында көрсетілген жобалар бойынша 1 (бір) жұмыс күнінен аспауға тиіс.

      Ескерту. 23-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 25.03.2020 № 136 қаулысымен.

      24. Қаулы жобасын қараудың қорытындысы бойынша келісуші мемлекеттік орган мынадай жауап нұсқаларының бірін ұсынуға тиіс:

      1) жоба ескертулерсіз келісілуі мүмкін. Мемлекеттік органның бірінші басшысы, немесе оның орынбасары, немесе жауапты хатшы не мемлекеттік органның аппарат басшысы немесе облыстың, Астана, Алматы, Шымкент қалаларының әкімі ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, МО ИП-та электрондық құжат нысанындағы жобаны келіседі.

      Бұл ретте, әзірлеуші мемлекеттік органмен келісу бойынша жоба келісуші мемлекеттік орган ұсынған редакцияда келісілуі мүмкін. Бұл жағдайда келісуші мемлекеттік орган жобаның не оның жеке бөлігінің жаңа редакциясын қоса береді;

      2) бар ескертулерді жою үшін жоба пысықтауға жіберілуі мүмкін. Бұл ретте МО ИП-та келісуші орган ескертулерді орналастырады, онда оларды жою жөніндегі ұсыныстар міндетті түрде қамтылуға тиіс және оған ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, келісуші мемлекеттік органның бірінші басшысы, немесе оның орынбасары, немесе жауапты хатшы не мемлекеттік органның аппарат басшысы қол қояды. Бұл жағдайда әзірлеуші ескертулермен келіскен кезде жобаларды пысықтау МО ИП-та жүзеге асырылады, бұдан кейін әзірлеуші МО ИП-та мемлекеттік органның бірінші басшысының, немесе оның орынбасарының, немесе жауапты хатшының не мемлекеттік органның аппарат басшысының ЭЦҚ-сын куәландыра отырып қол қойылған жобаның пысықталған (келесі) нұсқасын орналастырады және оны мемлекеттік органдарға қайта келісуге жолдайды;

      3) жобаны келісуден бас тартылды. Бұл ретте келісуші мемлекеттік орган МО ИП-та келісуден бас тарту уәждемесі бар келісуден бас тарту белгісін қояды және ол келісуші мемлекеттік органның бірінші басшысының, немесе оның орынбасарының, немесе жауапты хатшының не мемлекеттік органның аппарат басшысының ЭЦҚ-сымен куәландырылады.

      Келісуші мемлекеттік органдарға қаулылар (өкімдер) жобаларын "ескертулермен" келісуге тыйым салынады.

      25. Келіспеушіліктер болған кезде әзірлеуші мемлекеттік орган өзара тиімді шешім іздеу мақсатында оны келісуші органдармен талқылауды қамтамасыз етуге тиіс. Өзара тиімді шешімге қол жеткізілмеген кезде әзірлеуші мемлекеттік орган келісуші органдармен бірлесіп, келіспеушіліктер хаттамасын жасайды, оны МО ИП-та жобаға орналастырады. Электрондық құжат нысанындағы келіспеушіліктер хаттамасы МО ИП-та мемлекеттік органдар басшыларының ЭЦҚ-сымен куәландырылады.

      26. Келісу жүргізілгеннен кейін келісуші мемлекеттік органдардың бірінші басшыларының (не олардың міндетін атқарушы адамдардың) ЭЦҚ-сымен бұрыштама қою үшін әзірлеуші мемлекеттік орган жобаның МО ИП арқылы түпкілікті келісуге жіберілуін қамтамасыз етеді және келісуші мемлекеттік органдардың қорытындыларымен (келіспеушіліктер хаттамаларымен) және тиісті қосымшалармен бірге электрондық құжат нысанында МО ИП арқылы Кеңсеге енгізеді. Бұл ретте жобаны келісудің түпкілікті мерзімі үш жұмыс күнінен аспауға тиіс. Заң жобаларын, Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін қамтитын жобалар жобалары Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі арқылы қағаз және электрондық форматтарда (нысандарда) енгізіледі.

4-тарау. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын әзірлеу

      27. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын әзірлеу бойынша орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың құзыреті "Құқықтық актілер туралы" Заңның 17-бабының 3-тармағында, 21-бабының 1-тармағында және 34-бабының 3-тармағында көзделген тәртіппен анықталады.

      28. Нормативтік құқықтық актілердің жобалары оларды ресімдеуге қойылатын "Құқықтық актілер туралы" Заңның 22-28-баптарында көзделеген талаптарды сақтай отырып, қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

      29. Нормативтік құқықтық актілер жобаларының қазақ тiлінде әзірленуінің сапасын, қазақ және орыс тiлдерiндегі қағидалардың сақталуын, қазақ және орыс тiлдерiндегi мәтiндердiң теңтүпнұсқалылығын әзірлеуші мемлекеттiк органдар қамтамасыз етеді.

      30. Нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу мен қабылдаудың тәртібі және ерекшеліктері "Құқықтық актілер туралы" Заңның 18-20-баптарында және тиісті саладағы құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамалық актілерде анықталады.

      31. Кәсіпкерлік субъектіге қатысты реттегіш құралды және оған байланысты талаптарды енгізуді немесе реттеуді қатаңдатуды көздейтін нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдарға келісу үшін жіберілгенге дейін Кодекстің 82 және 83-баптарының талаптары ескеріле отырып, реттеушілік әсерге талдау жүргізіледі.

      Реттеушілік әсерді талдаудың нәтижелерімен келіспеген жағдайда, кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті орган реттеушілік әсерге баламалы талдау жүргізеді.

      Жүргізілген реттеушілік әсерді талдаудың нәтижелері әзірлеуші орган мен кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органның және Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсiпкерлер палатасының интернет-ресурстарында орналастырылады.

      32. Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша әзірлеуші мемлекеттік орган Кодекстің 64 және 66-баптарында анықталатын тәртіппен Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсiпкерлер палатасының және осы органның жанындағы сараптамалық кеңес мүшелерінің сараптамалық қорытындыларын алуды қамтамасыз етеді.

      33. Әзірленген нормативтік құқықтық актінің жобасы мүдделі мемлекеттік органдарға және ұйымдарға келісуге жіберілгенге дейін ашық нормативтік құқықтық актілердің интранет-порталында орналастырылады.

      Өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы нормативтік құқықтық актінің жобасы әзірленген жағдайда да енгізілетін әрбір өзгеріске және/немесе толықтыруға негіздемелерді көрсете отырып, осы жобаға салыстырма кесте орналастырылады.

      Әзірленген жобаны және оған қосымша берілетін құжаттарды қазақ және орыс тілдерінде орналастыру қамтамасыз етіледі.

      34. "Құқықтық актілер туралы" Заңның 20-бабында көзделген жағдайларды қоспағанда, азаматтардың құқықтарына, бостандықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобалары бойынша әзірлеуші мемлекеттік орган қоғамдық кеңестің ұсынымдарын алуды қамтамасыз етеді.

      Тиісті ақпарат осы Қағидалардың 41-тармағына сәйкес әзірленген нормативтік құқықтық актінің жобасына қоса берілетін анықтамаға енгізіледі.

      35. Қабылдануының салдарынан экологиялық, оның iшiнде радиациялық қауiпсiздiкке, қоршаған ортаны қорғауға қауіп төнуi мүмкiн нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларына мiндеттi ғылыми экологиялық сараптама жүргiзiлуге тиіс.

      Іске асырылуы қоршаған ортаға келеңсіз әсер етуге әкеп соғуы мүмкiн нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларына міндетті мемлекеттік экологиялық сараптама жүргізілуге тиіс.

5-тарау. Орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің жобаларын келісу

      36. Әзірленген нормативтік құқықтық актілердің жобалары мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдарға, сондай-ақ алынған қоғамдық кеңестердің ұсынымдары немесе сараптамалық кеңес мүшелерінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындылары әзірлеуші мемлекеттік органға ұсынылған жағдайда, оларды қоса бере отырып әділет органдарына келісуге жіберіледі.

      37. Нормативтік құқықтық актінің жобасын мүдделі мемлекеттік органдармен және ұйымдармен келісу олардың құзыреттеріне қарай жүзеге асырылады, бұл ретте нормативтік құқықтық актінің жобасын келісудегі мұндай мүдделілік онда қаралатын мәселелердің нысанына сүйене отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің талаптарын ескере отырып, оның ішінде міндетті сараптама түрлерін жүргізуге қатысты белгіленеді.

      Өкілдері өздерінің сараптамалық қорытындыларын сараптамалық және қоғамдық кеңестердің құрамына қатысу шеңберінде берген мүдделі ұйымдарға нормативтік құқықтық актілердің жобалары келісуге жіберілмейді.

      38. Мүдделі мемлекеттік органдарға келісу үшін жібергенге дейін мемлекеттік әзірлеуші орган өзінің интернет-ресурсында және жалпыға қолжетімді интернет-ресурстарда әзірленген нормативтік құқықтық актінің жобасы туралы баспасөз релизін ашық нормативтік құқықтық актілердің интранет-порталына сілтемемен бірге орналастырады.

      Баспасөз релизі қазақ және орыс тілдерінде орналастырылады.

      Әзірлеуші мемлекеттік орган әзірленген нормативтік құқықтық актінің жобасы туралы ақпаратқа халықтың қолжетімділігін қамтамасыз ету мақсатында баспасөз релизін өз бастамасымен ағылшын тілінде орналастыруы мүмкін.

      39. Сараптамалық кеңестермен, Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсiпкерлер палатасымен және басқа да мүдделі ұйымдармен, сондай-ақ кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органмен келісу аяқталғаннан кейін кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты реттегіш құралды және оған қатысты талаптарды енгізуді немесе реттеуді қатаңдатуды көздейтін нормативтік құқықтық актінің жобасы Комиссияның қарауына енгізіледі.

      Әзірленген жобаға реттеушілік әсерді талдаудың нәтижелері және интернет-ресурстарда орналастыру туралы ақпарат қоса беріледі.

      40. "Құқықтық актілер туралы" Заңның 44-бабының негізінде әділет органдарында мемлекеттік тіркеуге жататын әзірленген нормативтік құқықтық актілердің жобалары мемлекеттік тіркеуге жіберілгенге дейін олар әділет органдарымен міндетті түрде келісілуге тиіс.

      Орталық әзірлеуші мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің жобалары Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне міндетті түрде келісуге жіберіледі.

      Жергілікті әзірлеуші мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық актілерінің жобалары аумақтық әділет органдарына міндетті түрде келісуге жіберіледі.

      41. Әділет органдарына жіберілген кезде әзірленген жобаға "Құқықтық актілер туралы" Заңда және/немесе тиісті саладағы құқықтық қатынастарды реттейтін заңнамалық актіде жүргізілуі міндетті деп көзделген мүдделі ұйымдармен келісу нәтижелері, сараптамалық қорытындылары, ұсынымдар, бұрынғы және жаңа редакцияларының салыстырма кестесі (қолданыстағы нормативтік құқықтық актіге өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген жағдайда), жария талқылаудың және сараптамалардың нәтижелері қоса беріледі.

      Нормативтік құқықтық актінің әзірленген жобасына ашық нормативтiк құқықтық актілердің интернет-порталына орналастырылғаны туралы анықтама да қоса беріліп, орналастырылған күні көрсетіледі.

      42. Келiсуге нормативтiк құқықтық акт жобасының туынды түрi де, оны бекітетін негiзгi нормативтiк құқықтық актінің жобасы да ұсынылады.

      43. Әділет органдарына жіберілген кезде кәсіпкерлік субъектісіне қатысты реттегіш құралды және онымен байланысты талаптарды енгізу немесе реттеуді қатаңдату көзделетін нормативтік құқықтық актінің жобасына жүргізілген реттеушілік әсерді талдаудың және/немесе баламалы реттеушілік әсерді талдаудың нәтижелері және оны мақұлдау туралы Комиссияның хаттамалық шешімі қоса беріледі.

      Келісу барысында алынған ұсынымдармен, ескертулермен және ұсыныстармен келіскен жағдайда, әзірлеуші мемлекеттік орган әділет органдарына нормативтік құқықтық актінің пысықталған жобасын жолдайды.

      Алынған ұсынымдармен және/немесе сараптамалық қорытындылармен келіспеген жағдайда, әзірленген жобаға әзірлеуші мемлекеттік органның тиісті мүдделі органдардың және ұйымдардың атына жауаптары тиісті негіздемелермен қоса беріледі.

      44. Электрондық құжат айналымы шеңберінде МО ИП арқылы мүдделі органдарға және ұйымдарға әзірленген жоба мен оған қоса берілетін құжаттар келісуге басшы орынбасарының немесе жауапты хатшының не тиісті мемлекеттік органның аппарат басшысының немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің ЭЦҚ-сымен куәландырылған қазақ және орыс тілдерінде *docx форматында жіберіледі.

      Қағаз құжат айналымы кезінде жоғарыда көрсетілген құжаттар келісуге ілеспе хатпен жіберіледі. Бұл ретте нормативтік құқықтық акт жобасының барлық парақтарын тиісті жобаны келісуге жіберуші мемлекеттік органның заң қызметінің басшысы, ал ол болмаған жағдайда – оның мiндетiн атқарушы адам дәйектейді.

      Мемлекеттік органда заң қызметі болмаған жағдайда, нормативтік құқықтық актінің жобасын тиісті нормативтік құқықтық актінің жобасын келісуге жауапты болып айқындалған тиісті құрылымдық бөлімшенің басшысы, ол болмаған жағдайда – оның міндетін атқарушы адам дәйектейді.

      Жергiлiктi органда заң қызметі болмаған жағдайда, нормативтік құқықтық актінің жобасын осы органда заңгер функциясын атқаратын адам не мемлекеттік органның бірінші басшысы, не ол болмаған жағдайда – оның міндетін атқарушы адам дәйектейді.

      Бірнеше уәкілетті органдар бірлесіп әзірлеген бірлескен нормативтік құқықтық актілердің жобаларын келісуге оны әзірлеу үшін негізгі жауапты боп анықталған уәкілетті орган жібереді.

      45. Мүдделі органдарға және ұйымдарға нормативтік құқықтық актінің жобасын келісуге формальды немесе өзге де негiзсiз себептермен, оның ішінде басқа мүдделі органдармен және ұйымдармен келісу қажеттілігіне сілтемемен бас тартуға жол берілмейді.

      46. Мүдделі мемлекеттік органдар және ұйымдар әзірленген жобаны келісуді, егер заңнамада өзге мерзім белгіленбесе не жоғары тұрған мемлекеттік органдардың (лауазымды адамдардың) тапсырмаларынан туындамаса, келіп түскен күнінен бастап он жұмыс күні ішінде жүргізеді.

      47. Тиісті аумақта карантиндiк режимдi енгiзе отырып, карантиндiк аймақты белгiлеу (күшiн жою) туралы, Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасында көзделген жағдайларда карантинді және (немесе) шектеу іс-шараларын белгілеу (алып тастау), табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайды жариялау туралы шешімдер қабылдауды көздейтін, сондай-ақ Мемлекеттік комиссияның шешімдерін іске асыру үшін әзірленген жобаны келісу келіп түскен күнінен бастап бір жұмыс күні ішінде жүргізіледі, бұл ретте мүдделі мемлекеттік органдарға және әділет органдарына бір уақытта жіберілуі шарт.

      Ескерту. 47-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 25.03.2020 № 136 қаулысымен.

      48. Нормативтік құқықтық актінің күші жойылды деп тану, сондай-ақ нормативтік құқықтық актілердің немесе олардың жекелеген нормаларының қолданысын тоқтата тұру туралы нормативтік құқықтық акт жобасын келісу келіп түскен күнінен бастап үш жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      49. Алынған ұсынымдар, ескертулер және ұсыныстар ескеріле отырып, сондай-ақ олармен келіспеген жағдайда, пысықталған нормативтік құқықтық актінің жобасын қайтадан келісу қайта келісуге келіп түскен күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде, ал осы Қағидалардың 47-тармағында көзделген жобалар бойынша бір жұмыс күні ішінде жүргізіледі.

      Алынған ұсынымдармен, ескертулермен және ұсыныстармен келіспеген жағдайда, әзірлеуші мемлекеттік орган тиісті мүдделі мемлекеттік органдармен және/немесе ұйымдармен келісу консультацияларын жүргізеді.

      Ескерту. 49-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 25.03.2020 № 136 қаулысымен.

      50. Мүдделі мемлекеттік органдармен қағаз түрінде келісу МО ИП-қа қолжетімділік болмаған кезде және (немесе) "Қызмет бабында пайдалану үшін" деген белгісі бар нормативтік құқықтық актінің жобасын келісуге жіберген кезде жүргізіледі.

      МОИП-қа қолжетімділік техникалық себептер бойынша болмаған жағдайда, әзірлеуші мемлекеттік орган қағаз түрінде алынған келісу нәтижелерін әзірленген нормативтік құқықтық акт жобасына қосымша ретінде электрондық түрде ресімдеу бойынша шаралар қабылдайды.

      51. Нормативтік құқықтық актінің жобасын қарау қорытындылары бойынша мүдделі келісуші мемлекеттік орган немесе ұйым мемлекеттік әзірлеуші органға мынадай жауап нұсқаларының бірін жіберуге тиіс:

      1) ескертусіз келісілсін;

      2) пысықтауға қайтарылсын;

      3) келісуден бас тартылсын.

      Пысықтауға қайтару немесе келісуден бас тарту туралы жауап берген жағдайда нақты ескертулер және (немесе) негіздемелермен және (немесе) қаралған жобаның тиісті нормаларының ұсынылған редакцияларымен бірге ұсыныстар беріледі, олар келісуші мемлекеттік орган құзыретінің мәселелеріне тікелей қатысты болуы қажет.

      Электрондық түрдегі жауаптар басшы орынбасарының немесе жауапты хатшының не тиісті мемлекеттік органның аппарат басшысының немесе аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің ЭЦҚ-сымен, ал қағаз түрінде – жоғарыда көрсетілген лауазымды адамдардың қол қоюымен куәландырылады.

      Қағаз құжат айналымы кезінде нормативтік құқықтық актіні келісудің нәтижелері Құжаттама жасау қағидаларына сәйкес ресімделеді.

      52. Егер нормативтік құқықтық акт жобасына оның мағыналық мазмұнының өзгеруіне әкеп соғатын түзетулер енгізілген жағдайда, әзірлеуші мемлекеттік орган ескертусіз келісу туралы жауап алу мақсатында қайта келісу жүргізуге міндетті.

      Әділет органдарынан ескертусіз келісу туралы жауап алынғаннан кейін нормативтік құқықтық актінің жобасы түпкілікті келісілген болып саналады.

Об утверждении Правил разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2016 года № 569.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

      В соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов.

      1-1. Временным Регламентом Правительства Республики Казахстан, временной Инструкцией по делопроизводству в Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан может быть установлен иной порядок разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов в части электронного документооборота и ведения делопроизводства на период проведения пилотного проекта в министерствах по инвестициям и развитию, информации и коммуникаций, финансов Республики Казахстан, акимате города Астаны.

      Сноска. Постановление дополнено пунктом 1-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 29.12.2017 № 943 (вводится в действие с 01.01.2018).

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан Б. Сагинтаев
     

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 6 октября 2016 года № 569

Правила разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов

      Сноска. Правила в редакции постановления Правительства РК от 04.12.2018 № 804.

Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработки, согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 7 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" (далее – Закон "О правовых актах") и определяют порядок разработки и согласования проектов подзаконных нормативных правовых актов.

      2. Проектами подзаконных нормативных правовых актов являются:

      1) нормативные правовые указы Президента Республики Казахстан;

      2) постановления Правительства Республики Казахстан (далее – проекты постановлений);

      3) нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и иных центральных государственных органов, нормативные правовые приказы министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов, нормативные правовые приказы руководителей ведомств центральных государственных органов (далее – проекты нормативных правовых актов центральных государственных органов);

      4) нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий (далее – проекты нормативных правовых актов местных государственных органов).

      3. Порядок разработки, согласования и представления на подпись проектов нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан определяется Правилами подготовки, согласования и представления на рассмотрение Президенту Республики Казахстан проекта послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана, подготовки, согласования и представления на подпись проектов актов и поручений Президента Республики Казахстан, реализации послания Президента Республики Казахстан к народу Казахстана, осуществления контроля за исполнением актов и поручений Президента Республики Казахстан и проведения мониторинга нормативных правовых указов Президента Республики Казахстан, утвержденными Указом Президента Республики Казахстан от 27 апреля 2010 года № 976.

      4. Разработка и согласование проектов подзаконных нормативных правовых актов, имеющих грифы секретности или пометки "Для служебного пользования", осуществляются с учетом особенностей законодательства Республики Казахстан в сфере защиты государственных секретов и в соответствии с Правилами отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1196.

Глава 2. Разработка проектов постановлений

      5. Разработка проектов постановлений осуществляется на основании и во исполнение Конституции Республики Казахстан, законодательных актов, актов Президента и Правительства Республики Казахстан.

      6. Проекты постановлений разрабатываются государственными органами в соответствии с их компетенцией, установленной законодательством Республики Казахстан, по своей инициативе или по поручениям вышестоящих государственных органов и должностных лиц, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

      Проекты постановлений могут быть разработаны Канцелярией Премьер-Министра Республики Казахстан (далее – Канцелярия) по поручению Премьер-Министра Республики Казахстан.

      7. Государственный орган-разработчик создает рабочую группу по разработке проекта постановления или поручает его подготовку своим структурным подразделениям.

      8. Качество разработки проектов постановлений на казахском языке, соблюдение правил казахского и русского языков, аутентичность текстов на казахском и русском языках обеспечиваются государственными органами-разработчиками.

      9. Государственный орган-разработчик одновременно с направлением проекта постановления на согласование в заинтересованные государственные органы размещает проект постановления, пояснительную записку и сравнительную таблицу прежней и новой редакции (в случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее постановление) на казахском и русском языках на своем интернет-ресурсе, а также интернет-портале открытых нормативных правовых актов.

      10. По проекту постановления, имеющего социальное значение, на интернет-ресурсе (веб-сайте) дополнительно размещается пресс-релиз на казахском и русском языках, а в случае необходимости – и на иных языках.

      Под проектом постановления, имеющего социальное значение, следует понимать проект постановления, который прямо или косвенно затрагивает права и интересы человека и общества в целом.

      11. По проектам нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, государственный орган-разработчик обеспечивает получение рекомендаций общественного совета, за исключением случаев предусмотренных статьей 20 Закона "О правовых актах".

      12. Проекты постановлений, затрагивающие интересы субъектов частного предпринимательства, направляются в Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан и экспертные советы по вопросам частного предпринимательства (далее – экспертный совет) для получения экспертного заключения. Экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, экспертных советов носят рекомендательный характер и являются обязательным приложением к проекту постановления до его принятия.

      Государственный орган-разработчик в течение десяти рабочих дней со дня поступления экспертных заключений Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, экспертных советов размещает их на своем интернет-ресурсе. В случае несогласия с ними направляет ответ с аргументированными обоснованиями причин непринятия и размещает его на интернет-ресурсе.

      В случае непредставления экспертными советами, Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан экспертного заключения в установленный срок, проект постановления считается согласованным без замечаний.

      13. Проекты постановлений, касающиеся торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, размещаются на интернет-ресурсах государственных органов-разработчиков в срок не менее 30 календарных дней до их принятия для публичного обсуждения, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и ратифицированными международными договорами.

      14. Проекты постановлений, последствия от принятия которых могут создать угрозу экологической, в том числе радиационной безопасности, охране окружающей среды, подлежат обязательной научной экологической экспертизе.

      Проекты постановлений, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду, подлежат обязательной государственной экологической экспертизе.

      15. По проектам постановлений, предусматривающих введение регуляторного инструмента или осуществление ужесточения регулирования в отношении субъектов предпринимательства, предварительно проводится процедура анализа регуляторного воздействия в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.

      Результаты анализа регуляторного воздействия размещаются на интернет-ресурсах регулирующих государственных органов и уполномоченного органа по предпринимательству.

Глава 3. Согласование проектов постановлений

      16. Проекты постановлений согласовываются с заинтересованными в силу их компетенции, установленной законодательством, государственными органами в форме электронных документов на интранет-портале государственных органов (далее – ИП ГО), при этом такая заинтересованность в согласовании проекта постановления устанавливается, исходя из предмета рассматриваемых в проекте постановления вопросов, а также при наличии в проекте постановления поручений в адрес государственных органов или их руководителей.

      17. Государственный орган-разработчик проекта постановления размещает на ИП ГО в форме электронных документов проект постановления, пояснительную записку к нему и другие необходимые документы, удостоверенные с применением электронной цифровой подписи удостоверяющего центра государственных органов (далее – ЭЦП) руководителя юридической службы (либо лица, исполняющего его обязанности) и руководителя государственного органа, и направляет на согласование соответствующим государственным органам посредством ИП ГО, а организациям на согласование направляется бумажная копия электронного документа, заверенная в порядке, установленном Правилами документирования, управления документацией и использования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703 (далее – Правила документирования).

      В случае отсутствия в государственном органе юридической службы, проект постановления, пояснительная записка к нему и другие необходимые документы удостоверяются ЭЦП руководителя ответственного структурного подразделения (либо лица, исполняющего его обязанности).

      18. Проекты нормативных правовых постановлений подлежат обязательному согласованию с Министерством юстиции Республики Казахстан, ответственным за проведение юридической экспертизы на предмет соответствия Конституции, законодательным актам, актам Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Премьер-Министра Республики Казахстан, а также Министерством финансов Республики Казахстан, ответственным за обеспечение проектов постановлений средствами республиканского бюджета, на предмет сокращения доходов или увеличения расходов из республиканского бюджета.

      19. Проекты нормативных правовых постановлений, касающиеся вопросов государственного управления и планирования, социально-экономической и региональной политики, подлежат обязательному согласованию с Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

      20. В случае внесения в текст проекта постановления изменений, влекущих сокращение доходов или увеличение расходов из республиканского бюджета, проект постановления требует повторного пересогласования с Министерством финансов Республики Казахстан и положительного протокольного решения Республиканской бюджетной комиссии.

      21. Вносимые на согласование в государственные органы проекты постановлений, подготовленные на казахском и русском языках, должны содержать:

      1) проект постановления Правительства;

      2) пояснительную записку объемом не более 3 (трех) страниц, а по сложным вопросам – 5 (пяти) страниц, оформленную на имя Премьер-Министра и подписанную первым руководителем государственного органа или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент, где подробно излагаются предмет вопроса, социально-экономические и при необходимости политико-правовые, экологические, демографические и иные обоснования, прогноз ожидаемых последствий принятия проекта. Кроме того, пояснительная записка должна содержать следующие основные сведения:

      наименование государственного органа-разработчика;

      основания для принятия проекта со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты, нормы международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии и/или другие обоснования необходимости его принятия (решения международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан, протокольные и иные поручения руководства Правительства и Канцелярии прикладываются к пояснительной записке);

      необходимость финансовых затрат по проекту и его финансовая обеспеченность, в том числе источник финансирования, а также в случае необходимости – решение Республиканской бюджетной комиссии (соответствующие расчеты, ссылка на источник финансирования, копия решения Республиканской бюджетной комиссии в обязательном порядке прикладываются к пояснительной записке);

      предполагаемые последствия в случае принятия проекта;

      конкретные цели и сроки ожидаемых результатов;

      сведения об актах Президента и/или Правительства, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации;

      необходимость приведения законодательства в соответствие с вносимым проектом в случае его принятия (указать, требуется ли принятие других нормативных правовых актов или внесение изменений и/или дополнений в действующие акты) либо отсутствие такой необходимости;

      информацию о необходимости последующей ратификации представленного проекта международного договора;

      возможность передачи проектов и материалов к ним на мобильные устройства членов Правительства через информационную систему "Мобильный офис Правительства Республики Казахстан", за исключением проектов, содержащих государственные секреты и (или) служебную информацию, в соответствии с перечнем служебной информации, разрешенной к передаче в информационной системе "Мобильный офис Правительства Республики Казахстан", утвержденным совместным приказом Руководителя Канцелярии и Министерства связи и информации от 20 мая 2011 года № 25-1-32 дсп/22П-дсп;

      информацию о размещении проекта постановления на интернет-ресурсе государственного органа, а также интернет-портале открытых нормативных правовых актов (дата, количество байт);

      информацию о размещении проекта, касающегося торговли товарами, услугами или прав интеллектуальной собственности, на интернет-ресурсах уполномоченных государственных органов, а также пресс-релиза к проекту постановления, имеющего социальное значение;

      соответствие проекта постановления международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан.

      Пояснительная записка к проекту постановления, затрагивающему интересы субъектов частного предпринимательства, в обязательном порядке должна содержать результаты расчетов, подтверждающих снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства в связи с введением в действие акта Правительства.

      В случае несогласия с экспертным заключением Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и экспертных советов, разработчик проекта должен привести в пояснительной записке к проекту аргументированное обоснование причин несогласия с экспертным заключением.

      В случае устранения замечаний, указанных в экспертных заключениях, разработчик проекта должен указать в пояснительной записке к проекту постановления об устранении данных замечаний;

      3) сравнительную таблицу прежней и новой редакций постановления (постановлений) с соответствующим обоснованием вносимых изменений и дополнений, по форме согласно приложению 7 к Регламенту Правительства Республики Казахстан, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2002 года № 1300 (далее - Регламент), по проекту постановления, предусматривающему внесение изменений и/или дополнений в действующие акты Правительства;

      в отношении каждого абзаца проекта должно приводиться обоснование, в том числе при наличии нормативного правового акта с обязательной ссылкой на норму соответствующего законодательного или подзаконного акта, а также ее цитированием;

      при внесении новой редакции производных нормативных правовых актов, утвержденных постановлениями Правительства, необходимо также прикладывать сравнительную таблицу прежней и новой редакций производных нормативных правовых актов с соответствующим обоснованием (в том числе при наличии нормативного правового акта с обязательной ссылкой на норму соответствующего законодательного или подзаконного акта, а также ее цитированием) каждого абзаца новой редакции постановления, подписанную курирующим заместителем руководителя государственного органа-разработчика;

      4) справку, содержащую обоснование необходимости принятия проекта в случае, если проектом предусматривается поставить на утрату постановление (постановления);

      5) экспертные заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и экспертных советов в случае, если проект постановления затрагивает интересы субъектов частного предпринимательства.

      В случае несогласия с экспертным заключением, государственный орган-разработчик проекта постановления должен привести аргументированное обоснование причин несогласия с экспертным заключением. Заключения Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и экспертных советов не прикладываются в случае непредставления их в установленный срок;

      6) рекомендации общественного совета в случае, если проект постановления затрагивает права, свободы и обязанности граждан, за исключением случаев, когда создание общественного совета в государственном органе не предусмотрено Законом Республики Казахстан "Об общественных советах", в случае их представления государственному органу-разработчику.

      В случае несогласия с рекомендациями, государственный орган-разработчик проекта должен привести аргументированное обоснование причин несогласия. Рекомендации общественного совета не прикладываются в случае непредставления их в установленный срок;

      7) экспертное заключение по результатам проведенной научной экспертизы по проекту международного договора либо международному договору, участницей которого намеревается стать Республика Казахстан, в случае, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан проведение научной экспертизы обязательно;

      8) заключения иных государственных органов (протокол разногласий, а также протокол совещания, проведенного в целях поиска взаимоприемлемого решения по замечаниям согласующего государственного органа) согласно разделу 4.2. Регламента;

      9) копии поручений (протоколов и т.д.), во исполнение которых разработан проект постановления;

      10) лист согласования (в формате pdf), в случаях, когда проектом постановления на рассмотрение Мажилиса Парламента и Президента вносятся законопроекты и проекты указов. При этом лист согласования к законопроекту или проекту Указа на бумажном носителе визируется первыми руководителями государственных органов или акимами областей, г.г. Астана, Алматы, Шымкент;

      11) протокольное решение Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности при Правительстве Республики Казахстан (далее – Комиссия) и заключение уполномоченного органа по предпринимательству о соблюдении регулирующими государственными органами установленных процедур, а также результаты анализа регуляторного воздействия, в случае, если по проекту постановления проводился анализ регуляторного воздействия в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан (далее – Кодекс).

      Проект постановления и приложения к нему, содержащие проекты законов, актов Президента Республики Казахстан, с пометкой "Для служебного пользования" полистно парафируются первым руководителем государственного органа-разработчика или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент.

      22. При получении проекта постановления на согласование государственные органы не должны требовать его предварительного согласования другими государственными органами и отказывать в согласовании проекта по формальным и иным необоснованным причинам.

      23. Рассмотрение и согласование проектов постановлений в государственных органах не должны превышать следующие сроки со дня поступления:

      1) проекты постановлений – 10 (десять) рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Регламентом;

      2) проекты постановлений по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гуманитарной помощи, а также принимаемые в реализацию протокольных решений Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан, созданной Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 185 "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" (далее – Государственная комиссия), – 1 (один) рабочий день.

      Срок пересогласования (в случае изменения текста проекта в части, не входящей в компетенцию государственного органа) проектов постановлений в государственных органах, ранее ими согласованных, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней, а по проектам, указанным в подпункте 3) пункта 45 настоящего Регламента, – не более 1 рабочего дня.

      Сноска. Пункт 23 в редакции постановления Правительства РК от 25.03.2020 № 136.

      24. По итогам рассмотрения проекта постановления согласующий государственный орган должен представить разработчику один из следующих вариантов ответа:

      1) проект может быть согласован без замечаний. Первым руководителем государственного органа или его заместителем или ответственным секретарем, либо руководителем аппарата государственного органа, или акимом области, г.г. Астана, Алматы, Шымкент согласовывается проект в форме электронного документа в ИП ГО с использованием ЭЦП.

      При этом, по согласованию с государственным органом-разработчиком проект может быть согласован в редакции, предлагаемой согласующим государственным органом. В данном случае согласующий государственный орган прилагает новую редакцию проекта либо его отдельной части.

      2) проект может быть отправлен на доработку для устранения имеющихся замечаний. При этом в ИП ГО согласующим органом размещаются замечания, которые в обязательном порядке должны содержать предложения по их устранению, и подписываются первым руководителем или его заместителем или ответственным секретарем, либо руководителем аппарата согласующего государственного органа с использованием ЭЦП. В этом случае при согласии разработчика с замечаниями доработка проектов осуществляется в ИП ГО, после чего разработчик размещает в ИП ГО доработанную (следующую) версию проекта, подписанную с удостоверением ЭЦП первого руководителя государственного органа или его заместителя или ответственного секретаря либо руководителя аппарата государственного органа и повторно направляет на согласование в государственные органы.

      3) в согласовании проекта отказано. При этом в ИП ГО согласующим государственным органом производится отметка об отказе в согласовании с мотивировкой отказа в согласовании и удостоверяется ЭЦП первого руководителя или его заместителя или ответственного секретаря либо руководителя аппарата согласующего государственного органа.

      Согласующим государственным органам запрещается согласовывать проекты постановлений "с замечаниями".

      25. При наличии разногласий государственный орган-разработчик должен обеспечить обсуждение его с согласующими органами с целью поиска взаимоприемлемого решения. При недостижении взаимоприемлемого решения государственный орган-разработчик совместно с согласующими органами составляет протокол разногласий, который размещается в ИП ГО к проекту. Протокол разногласий в форме электронного документа удостоверяется в ИП ГО ЭЦП руководителей государственных органов.

      26. После проведения согласования государственный орган-разработчик посредством ИП ГО обеспечивает направление проекта на окончательное согласование для его визирования ЭЦП первыми руководителями согласующих государственных органов (либо лиц, исполняющих их обязанности) и вносит проект в Канцелярию вместе с заключениями согласующих государственных органов (протоколов разногласий) и соответствующими приложениями в форме электронного документа посредством ИП ГО. При этом срок окончательного согласования проекта не должен превышать трех рабочих дней. Проекты, содержащие проекты законов, актов Президента Республики Казахстан вносятся в бумажном и электронном форматах (формах) посредством Единой системы электронного документооборота государственных органов.

Глава 4. Разработка проектов нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов

      27. Компетенция центральных и местных государственных органов по разработке проектов нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов определяется в порядке, установленном пунктом 3 статьи 17, пунктом 1 статьи 21 и пунктом 3 статьи 34 Закона "О правовых актах".

      28. Проекты нормативных правовых актов разрабатываются на казахском и русском языках с соблюдением требований к их оформлению, предусмотренных статьями 22-28 Закона "О правовых актах".

      29. Качество разработки проектов нормативных правовых актов на казахском языке, соблюдение правил казахского и русского языков, аутентичность текстов на казахском и русском языках обеспечиваются государственными органами-разработчиками.

      30. Порядок и особенности разработки и принятия нормативных правовых актов определяются статьями 18-20 Закона "О правовых актах" и законодательными актами, регулирующими правоотношения в соответствующей сфере.

      31. До направления в заинтересованные государственные органы и организации на согласование по проекту нормативного правового акта, предусматривающего введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства, проводится анализ регуляторного воздействия с учетом требований статей 82 и 83 Кодекса.

      В случае несогласия с выводами анализа регуляторного воздействия, уполномоченный орган по предпринимательству проводит альтернативный анализ регуляторного воздействия.

      Результаты проведенных анализов регуляторного воздействия размещаются на интернет-ресурсах государственного органа-разработчика, уполномоченного органа по предпринимательству и Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

      32. По проектам нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, государственный орган-разработчик обеспечивает получение экспертных заключений Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и членов экспертного совета при данном органе в порядке, определяемом статьями 64 и 66 Кодекса.

      33. Разработанный проект нормативного правового акта размещается на интернет-портале открытых нормативных правовых актов до направления данного проекта на согласование в заинтересованные государственные органы и организации.

      В случае разработки проекта нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений, также размещается сравнительная таблица к данному проекту с указанием обоснований по каждому вносимому изменению и/или дополнению.

      Размещение разработанного проекта и прилагаемых к нему документов обеспечивается на казахском и русском языках.

      34. По проектам нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан, государственный орган-разработчик обеспечивает получение рекомендаций общественного совета при данном органе, за исключением случаев, предусмотренных статьей 20 Закона "О правовых актах".

      Соответствующая информация включается в справку, прилагаемую к разработанному проекту нормативного правового акта в соответствии с пунктом 41 настоящих Правил.

      35. Проекты нормативных правовых актов, последствия от принятия которых могут создать угрозу экологической, в том числе радиационной безопасности, охране окружающей среды, подлежат обязательной научной экологической экспертизе.

      Проекты нормативных правовых актов, реализация которых может привести к негативным воздействиям на окружающую среду, подлежат обязательной государственной экологической экспертизе.

Глава 5. Согласование проектов нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов

      36. Проекты разработанных нормативных правовых актов направляются на согласование в заинтересованные государственные органы, а также в органы юстиции с приложением полученных рекомендаций общественных советов или экспертных заключений Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан и членов экспертных советов, в случае представления их государственному органу-разработчику.

      37. Согласование проекта нормативного правового акта с заинтересованными государственными органами и организациями осуществляется в силу их компетенции, при этом такая заинтересованность в согласовании проекта нормативного правового акта устанавливается, исходя из предмета рассматриваемых в нем вопросов, а также с учетом требований законодательных актов Республики Казахстан, в том числе касающихся проведения обязательных видов экспертиз.

      Проекты нормативных правовых актов не направляются на согласование в заинтересованные организации, представители которых ранее представили свои экспертные заключения в рамках участия в составе экспертных и общественных советов.

      38. До направления на согласование в заинтересованные государственные органы государственный орган-разработчик размещает на своем интернет-ресурсе и общедоступных интернет-ресурсах пресс-релиз о разработанном проекте нормативного правового акта со ссылкой на интернет-портал открытых нормативных правовых актов.

      Пресс-релиз размещается на казахском и русском языках.

      Государственный орган-разработчик может по собственной инициативе разместить пресс-релиз на английском языке с целью обеспечения доступа населения к информации о разработанном проекте нормативного правового акта.

      39. После завершения согласования с экспертными советами, Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и другими заинтересованными организациями, а также уполномоченным органом по предпринимательству проект нормативного правового акта, предусматривающий введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства, представляется на рассмотрение Комиссии.

      К разработанному проекту прилагаются результаты проведенного анализа регуляторного воздействия и информация о размещении на интернет-ресурсах.

      40. Разработанные проекты нормативных правовых актов, подлежащие государственной регистрации в органах юстиции на основании статьи 44 Закона "О правовых актах", подлежат обязательному согласованию с органами юстиции до направления их на государственную регистрацию.

      Проекты нормативных правовых актов центральных государственных органов-разработчиков направляются на обязательное согласование в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      Проекты нормативных правовых актов местных государственных органов -разработчиков направляются на обязательное согласование в территориальные органы юстиции.

      41. При направлении в органы юстиции к разработанному проекту прилагаются результаты согласования с заинтересованными организациями, экспертные заключения, рекомендации, сравнительная таблица прежней и новой редакции (в случае внесения изменений и (или) дополнений в действующий нормативный правовой акт), результаты публичных обсуждений и экспертиз, обязательность проведения которых предусмотрена Законом "О правовых актах" и/или законодательным актом, регулирующим правоотношения в соответствующей сфере.

      К разработанному проекту нормативного правового акта прилагается также справка о размещении на интернет-портале открытых нормативных правовых актов с указанием даты размещения.

      42. На согласование представляется как производный вид проекта нормативного правового акта, так и проект основного нормативного правового акта, которым он утверждается.

      43. При направлении в органы юстиции к проекту нормативного правового акта, предусматривающего введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства, прилагаются результаты проведенного анализа регуляторного воздействия и/или альтернативного анализа регуляторного воздействия и протокольное решение о его одобрении Комиссией.

      При согласии с полученными рекомендациями, замечаниями и предложениями, полученными в ходе согласования, государственный орган-разработчик направляет в органы юстиции доработанный проект нормативного правового акта.

      В случае несогласия с полученными рекомендациями и/или экспертными заключениями, к разработанному проекту прилагаются ответы государственного органа-разработчика в адрес заинтересованных органов и организаций с соответствующими обоснованиями.

      44. На согласование в заинтересованные органы и организации в рамках электронного документооборота посредством ИП ГО разработанный проект и прилагаемые к нему документы направляются в формате *docx на казахском и русском языках, удостоверенные ЭЦП заместителя руководителя или ответственного секретаря, либо руководителя аппарата соответствующего государственного органа или акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.

      При бумажном документообороте вышеуказанные документы направляются на согласование с сопроводительным письмом. При этом все листы проекта нормативного правового акта парафируются руководителем юридической службы государственного органа, направляющего на согласование соответствующий проект, а в случае его отсутствия – лицом, исполняющим его обязанности.

      В случае отсутствия в государственном органе юридической службы, проект нормативного правового акта парафируется руководителем соответствующего структурного подразделения, определенного ответственным за согласование соответствующего проекта нормативного правового акта, а в случае его отсутствия – лицом, исполняющим его обязанности.

      В случае отсутствия юридической службы в местном органе, проект нормативного правового акта парафируется лицом, выполняющим функции юриста в данном органе, либо первым руководителем государственного органа, либо в случае его отсутствия – лицом, исполняющим его обязанности.

      Проекты совместных нормативных правовых актов, разрабатываемые совместно несколькими уполномоченными органами, направляются на согласование уполномоченным органом, определенным основным ответственным за его разработку.

      45. Не допускается отказ заинтересованными органами и организациями в согласовании проекта нормативного правового акта по формальным и иным необоснованным причинам, в том числе со ссылкой на необходимость согласования с другими заинтересованными государственными органами и организациями.

      46. Согласование разработанного проекта заинтересованными государственными органами и организациями производится в течение десяти рабочих дней со дня его поступления, если иной срок не установлен законодательством либо вытекает из поручений вышестоящих государственных органов (должностных лиц).

      47. Согласование разработанного проекта, предусматривающего принятие решений об установлении (отмене) карантинной зоны с введением карантинного режима на соответствующей территории, установлении (снятии) карантина и (или) ограничительных мероприятий, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии, объявление чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также разработанного в реализацию решений Государственной комиссии, производится в течение одного рабочего дня со дня поступления при условии одновременного направления в заинтересованные государственные органы и органы юстиции.

      Сноска. Пункт 47 в редакции постановления Правительства РК от 25.03.2020 № 136.

      48. Согласование проекта нормативного правового акта о признании утратившим силу нормативного правового акта, а также приостановлении действия нормативных правовых актов или их отдельных норм производится в течение трех рабочих дней со дня поступления.

      49. Повторное согласование проекта нормативного правового акта, доработанного с учетом полученных рекомендаций, замечаний и предложений, а также в случае несогласия с ними, производится в течение пяти рабочих дней со дня его поступления на повторное согласование, а по проектам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, – в течение одного рабочего дня.

      В случае несогласия с полученными рекомендациями, замечаниями и предложениями, государственный орган-разработчик проводит согласительные консультации с соответствующими заинтересованными государственными органами и/или организациями.

      Сноска. Пункт 49 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 25.03.2020 № 136.

      50. Согласование в бумажном виде с заинтересованными государственными органами производится при отсутствии доступа к ИП ГО и (или) направлении на согласование проекта нормативного правового акта с пометкой "Для служебного пользования".

      В случае, когда доступ к ИП ГО отсутствовал по техническим причинам, государственный орган-разработчик принимает меры по оформлению полученных в бумажном виде результатов согласования в электронном виде в качестве приложения к разработанному проекту нормативного правового акта.

      51. По итогам рассмотрения проекта нормативного правового акта согласующий заинтересованный государственный орган или организация представляют один из следующих вариантов ответа:

      1) согласовать без замечаний;

      2) вернуть на доработку;

      3) отказать в согласовании.

      В случае ответа о возврате на доработку или отказе в согласовании, представляются конкретные замечания и (или) предложения с обоснованиями и (или) предлагаемыми редакциями соответствующих норм рассмотренного проекта, которые должны относиться непосредственно к вопросам компетенции согласующего государственного органа.

      Ответы в электронном виде удостоверяются ЭЦП заместителя руководителя или ответственного секретаря, либо руководителя аппарата соответствующего государственного органа или акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, а в бумажном виде – подписью вышеуказанных должностных лиц.

      При бумажном документообороте итоги согласования нормативного правового акта оформляются в соответствии с Правилами документирования.

      52. В случае внесения в проект нормативного правового акта исправлений, влекущих изменение его смыслового содержания, государственный орган-разработчик обязан провести повторное согласование проекта с целью получения ответа о согласовании без замечаний.

      После получения ответа о согласовании без замечаний от органов юстиции проект нормативного правового акта считается окончательно согласованным.