Стратегиялық объектілерге үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 16 наурыздағы № 119 қаулысы

      1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) 193-1-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстанның Даму банкі" акционерлік қоғамынан банктік қарыз алу үшін "Астана халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамына осы қаулыға қосымшаға сәйкес жылжымайтын мүлік объектілеріне үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық caлу жөнінде мәміле жасасуға рұқсат берілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 16 наурыздағы
№ 119 қаулысына
қосымша

Үшінші тұлғалардың құқықтарымен ауыртпалық салу жөнінде мәміле жасасуға рұқсат етілетін "Астана халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының жылжымайтын мүлік объектілерінің тізбесі

Р/с№

Объектінің атауы

Литер

Объектінің орналасқан жері

Жалпы ауданы

Кадастрлік нөмірі

1

2

3

4

5

6

1.

Жолаушылар терминалы
 

А2

Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 119-үй

25190,7 ш.м.

21-320-054-257

2.

Бақылау-өткізу пункті

Ң

Астана қаласы, Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғылы, 119-үй

32,8 ш.м.

21-320-054-257


Об обременении стратегического объекта правами третьих лиц

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2017 года № 119

      В соответствии со статьей 193-1 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Разрешить акционерному обществу "Международный аэропорт Астана" совершить сделку по обременению правами третьих лиц объектов недвижимости, согласно приложению к настоящему постановлению, для получения банковского займа в акционерном обществе "Банк Развития Казахстана".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 16 марта 2017 года № 119

Перечень
объектов недвижимости акционерного общества "Международный аэропорт Астана", разрешаемых к совершению сделки по обременению правами третьих лиц

№ п/п

Наименование объекта

Литер

Местоположение объекта

Общая площадь

Кадастровый номер

1

2

3

4

5

6

1.

Пассажирский терминал

А2

г. Астана, район Есиль, пр. Қабанбай батыра, д. 119

25190,7 кв.м.

21-320-054-257

2.

Контрольно-пропускной пункт

Ң

г. Астана, район Есиль, пр. Қабанбай батыра, д. 119

32,8 кв.м.

21-320-054-257