Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 19 мамырдағы № 276 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) "Қазгеология" ұлттық геологиялық барлау компаниясы" акционерлік қоғамы акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігіне;

      2) "Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқығын Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетіне беруді қамтамасыз етсін.

      2. Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетімен бірлесіп Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шаралар қабылдауды қамтамасыз етсін.

      3. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 19 мамырдағы
№ 276 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен қатысу үлестері республикалық меншікте қалатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

      "Астана қаласы" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 21-37-жол алып тасталсын;

      "Алматы қаласы" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 123-139-жол алып тасталсын.

      2. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігіне" деген бөлім мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 330-1-жолмен толықтырылсын:

      "330-1. "Қазгеология" ұлттық геологиялық барлау компаниясы" акционерлік қоғамы.";

      "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Техникалық реттеу және метрология комитетіне" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 359-2-жол алып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Геология және жер қойнауын пайдалану комитетіне" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 359-5-жол алып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетіне" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 359-9-жол алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 359-9-1-жолмен толықтырылсын:

      "359-9-1. "Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы" акционерлік қоғамы.";

      "Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Азаматтық авиация комитетіне" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 359-21-жол алып тасталсын.

      3. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 936 қаулысымен.

Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2017 года № 276.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить передачу прав владения и пользования государственным пакетом акций:

      1) акционерного общества "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология" Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан;

      2) акционерного общества "Научный центр противоинфекционных препаратов" Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

      2. Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан совместно с Комитетом государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан обеспечить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке принятие мер, вытекающих из настоящего постановления.

      3. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 19 мая 2017 года № 276

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      в разделе "г. Астана":

      строку, порядковый номер 21-37, исключить;

      в разделе "г. Алматы":

      строку, порядковый номер 123-139, исключить.

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам:

      раздел "Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан" дополнить строкой, порядковый номер 330-1, следующего содержания:

      "330-1. Акционерное общество "Национальная геологоразведочная компания "Казгеология".";

      в разделе "Комитету технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан":

      строку, порядковый номер 359-2, исключить;

      в разделе "Комитету геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан":

      строку, порядковый номер 359-5, исключить;

      в разделе "Комитету индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан":

      строку, порядковый номер 359-9, исключить;

      дополнить строкой, порядковый номер 359-9-1, следующего содержания:

      "359-9-1. Акционерное общество "Научный центр противоинфекционных препаратов".";

      в разделе "Комитету гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан":

      строку, порядковый номер 359-21, исключить.

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 936.