Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу және Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталардың белгіленген мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 15 маусымдағы № 370 қаулысы.

      2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі 16-бабының 9) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу және Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталардың белгіленген мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) бекітілсін.

      2. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы қаулы 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін Қағидалардың 14-тармағының 2) және 3) тармақшаларын, 17, 18, 19, 20, 21-тармақтарын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2017 жылғы 15 маусымдағы
  № 370 қаулысымен
  бекітілген

Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу және Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталардың белгіленген мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу және Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталардың белгіленген мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 2007 жылғы 9 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі (бұдан әрі – Кодекс) 16-бабының 9) тармақшасына сәйкес әзірленді және парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу және Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы (бұдан әрі – Ұлттық жоспар) квоталардың белгіленген мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру тәртібін айқындайды.

      2. Ұлттық жоспарда реттелетін қызмет салалары бойынша парниктік газдар шығарындыларына квоталардың жалпы көлемі және қондырғылар үшін бөлінген парниктік газдар шығарындыларына квоталар көлемімен бірге қондырғылардың тізбесі белгіленеді.

      3. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:

      1) белгіленген мөлшер – Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бойынша міндеттемелер шеңберінде айқындалған парниктік газдар сіңірулері ескерілген, парниктік газдар шығарындыларының жалпы көлемі;

      2) парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенті –парниктік газдар шығарындыларының өнімнің бірлігіне арақатынасының көрсеткіші;

      3) базалық желі – белгіленген кезеңде шығарылған парниктік газдар шығарындыларының көлемі;

      4) парниктік газдар шығарындыларына квоталардың жалпы көлемі –парниктік газдар шығарындыларын шектеу және (немесе) азайту бойынша міндеттемелерге сәйкес есептеліп, мынадай: мұнай-газ, электр энергетикасы, тау-кен өндірісі, металлургия, химия, құрылыс материалдарын: цемент, әк, гипс және кірпіш өндіру бөлігінде өңдеу сияқты реттелетін қызмет салаларында бөлінетін, Ұлттық жоспарда белгіленген мөлшер.

      4. Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу парниктік газдар шығарындыларын шектеу және (немесе) азайту бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.

2-тарау. Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу тәртібі

      5. Қондырғылар бойынша парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу базалық желіні немесе парниктік газдар шығарындыларын шектеу және (немесе) азайту бойынша міндеттемелер ескеріле отырып, парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерін қолдану негізінде жүзеге асырылады.

      6. Ұлттық жоспар үшін тиісті кезеңге арналған парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу мақсатында қондырғы операторы квоталауға жататын өзінің әрбір қондырғысы үшін парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің тәсілін көрсете отырып, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға (бұдан әрі – уәкілетті орган) Ұлттық жоспарды қолданысқа енгізудің алдыңғы жылының 1 тамызынан кешіктірмей өтініш береді.

      Қондырғы операторы осы тармақтың бірінші абзацында белгіленген мерзімге дейін өтініш бермеген жағдайда, парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерін қолдану негізінде жүзеге асырылады.

      Уәкілетті орган бекіткен парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерінің тізбесінде (бұдан әрі – тізбе) парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттері болмаған кезде парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу базалық желіні қолдану негізінде жүзеге асырылады.

      7. Ұлттық жоспардағы тиісті кезеңге базалық желіні қолдану негізінде бөлінетін қондырғылар үшін квоталар қондырғылардың 2013 – 2015 жылдардағы парниктік газдар шығарындылары көлемінің орташа шамасын ескере отырып есептеледі.

      8. Осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, Ұлттық жоспардағы тиісті кезеңге парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерін қолдану негізінде бөлінетін қондырғылар үшін квоталар 2013 – 2015 жылдардағы өнім көлемінің орташа мәнін тізбеге сәйкес парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

      9. Белгіленген кезең ішінде өнім өндіруді жүзеге асырмаған қондырғылар үшін парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициенттерін қолдану негізінде бөлінетін квоталар Ұлттық жоспардың қолданылуы кезеңіндегі жоспарланған өнім өндіру көлемін тізбеге сәйкес парниктік газдар шығарындыларының үлестік коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

      Ұлттық жоспардың қолданылуы кезеңінде жоспарланатын өнім өндіру көлемі қондырғы операторының өндірістік жоспарларының, техникалық жобаларының және өзге де өндірістік құжаттамасының деректерімен расталады.

      10. Уәкілетті орган Ұлттық жоспардың әзірленген жобасын оның қолданылу мерзімі басталатын күнге дейін екі айдан кешіктірмей Қазақстан Республикасының Үкіметіне бекітуге ұсынады.

      11. Ұлттық жоспар оның қолданылу кезеңінің алдындағы жылдың
15 желтоқсанынан кешіктірмей бекітіледі.

3-тарау. Ұлттық жоспардағы квоталардың белгіленген мөлшердегі резерві мен көлемін қалыптастыру тәртібі

      12. Ұлттық жоспардағы квоталар көлемінің резерві осы Қағидалардың 2-тарауына сәйкес бөлінген парниктік газдар шығарындыларына квоталардың жалпы көлемін шегере отырып, парниктік газдар шығарындыларын шектеу және (немесе) азайту бойынша міндеттемелерге сәйкес қалыптастырылады.

      13. Ұлттық жоспардағы квоталар көлемінің резерві Ұлттық жоспардың қолданылу кезеңіне қалыптастырылады.

      14. Ұлттық жоспардағы квоталар көлемінің резерві мыналар:

      1) жаңа қондырғылар үшін парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      2) тармақша 01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі.

      2) Кодекстің 94-2-бабының 1-тармағында көзделген жағдайларда қосымша квоталар беру;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      3) тармақша 01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі.

      3) Ұлттық жоспардың қолданылуы кезеңінде пайдаланылуына Кодекстің 94-2-бабы 1-тармағының талаптары қолданылатын әкімшілендіру субъектілерінің қондырғылары үшін парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу;

      4) парниктік газдар шығарындыларын азайту және (немесе) парниктік газдарды сіңіруді ұлғайту жөніндегі ішкі жобалар үшін көміртегі бірліктерін беру;

      5) аукцион шартымен квоталарды сату үшін парниктік газдар шығарындыларына квоталарды қамтиды.

      15. Ұлттық жоспардағы квоталар көлемінің резервінен квоталар бөлу уәкілетті орган бекіткен Ұлттық жоспардағы квоталар көлемінің резервінен квоталар бөлу әдістемесіне сәйкес жүзеге асырылады.

      16. Белгіленген мөлшер резерві оның көлемін (көміртегі бірліктерінің санын) көздейтін уәкілетті органның шешімдері негізінде қалыптастырылады.

4-тарау. Қондырғыларды Ұлттық жоспарға енгізу және одан алып тастау тәртібі

      РҚАО-ның ескертпесі!
      17-тармақ 01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі.

      17. Ұлттық жоспардың қолданылу кезеңінде оған мынадай қондырғылар:

      1) Ұлттық жоспардың қолданылу кезеңінде айқындалған Кодекстің 94-2-бабы 1-тармағының талабы қолданылатын қондырғы;

      2) пайдалануға енгізілген жылынан бастап келесі жылға арналған жаңа қондырғы;

      3) Ұлттық жоспардың қолданылу кезеңінде Кодекстің 94-2-бабы 1-тармағының талабы қолданылатын әкімшілендіру субъектісінің қондырғысы кіреді.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      18-тармақ 01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі.

      18. Кодекстің 94-2-бабы 1-тармағының талабы қолданылатын қондырғы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша парниктік газдарды түгендеу туралы верификациялық есеп ұсынылғаннан кейін Ұлттық жоспарға енгізіледі, оған сәйкес қондырғы шығарындылары жылына көміртегі қостотығының жиырма мың тонна баламасынан асады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      19-тармақ 01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі.

      19. Жаңа қондырғы пайдалануға енгізілген жылынан кейінгі келесі жылғы Ұлттық жоспарға енгізіледі.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      20-тармақ 01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі.

      20. Кодекстің 94-2-бабы 1-тармағының талабы қолданылатын әкімшілендіру субъектісінің қондырғысы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша парниктік газдарды түгендеу туралы верификациялық есеп ұсынылған жылдан кейінгі келесі жылы Ұлттық жоспарға енгізіледі, оған сәйкес қондырғы шығарындылары жылына көміртегі қостотығының жиырма мың тонна баламасынан асады.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      21-тармақ 01.01.2018 бастап қолданысқа енгізіледі.

      21. Операторлары таратылған қондырғылар Ұлттық жоспардан алып тастауға жатады.

      Қондырғы операторы уәкілетті органға есептік жылдағы парниктік газдарды түгендеу туралы верификациялық есеп көшірмесімен қоса өтініш берген жағдайда, Ұлттық жоспардың қолданылуы кезеңінде Кодекстің 94-2-бабы 1-тармағының талабы қолданылатын қондырғылар Ұлттық жоспардан алып тастауға жатады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 15 маусымдағы
№ 370 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 мамырдағы № 586 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 48, 655-құжат).

      2. "Белгіленген мөлшер резерві мен парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталар көлемінің резервін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 мамырдағы № 716 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., № 54, 732-құжат).

      3. "Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 мамырдағы № 586 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 23 шілдедегі № 565 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 39, 290-құжат).

      4. "Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлудің 2016 – 2020 жылдарға арналған ұлттық жоспарын бекіту және "Парниктік газдар шығарындыларына квоталар бөлу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 7 мамырдағы № 586 қаулысына толықтыру енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы №1138 қаулысының 2-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 77-78-79, 585-құжат).

      5. "Белгіленген мөлшер резерві мен парниктік газдар шығарындыларына
квоталар бөлудің ұлттық жоспарындағы квоталар көлемінің резервін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 31 мамырдағы №716 қаулысына өзгеріс енгізу және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 15 сәуірдегі № 221 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 23-24, 133-құжат).

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады