"Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау, тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату қағидаларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 желтоқсандағы № 1727 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 2 тамыздағы № 464 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау, тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату қағидаларын бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 желтоқсандағы № 1727 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013ж., № 6, 137-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      жоғарыда аталған қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау, тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату қағидаларында:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:

      "9) жауапты құрылымдық бөлімше – тұрғын үйге мұқтаж деп танылған адамдарды есепке алу жөніндегі функциялар жүктелген мекеменің бөлімшесі.";

      7 және 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "7. Тұрғын үй төлемдерін алушылар болып танылған қызметкерлердің есебін мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі жүргізеді.

      8. Тұрғын үй төлемдерін алушыларға төленуге тиіс соманы есептеуді мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшелері жасаған тізімдердің негізінде мекеменің қаржы бөлімшесі жүргізеді.";

      10-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қызметкердің жеке арнайы шотын жабу "Клиенттердің банктік шоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 207 қаулысында көзделген тәртіппен жүзеге асырылады";

      18-тармақта:

      бірінші бөлімнің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "18. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен арнаулы мемлекеттік орган қызметкерінің қаза табуы (қайтыс болуы) дәлелденсе, біржолғы ақшалай өтемақы төленбейді:";

      екінші бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қызметкерлердің арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткеру кезеңінде қаза табуының (қайтыс болуының) және қызмет өткеру кезеңінде науқастануының себепті байланысы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгілінген тәртіппен айқындалады";

      19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "19. Қызметкердің тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін тұрғын үйдің алаңы Заңның 101-1-бабының 1-тармағына сәйкес белгіленген тұрғын үйдің пайдалы алаңының нормасы мен қызметкерге мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілген тұрғынжайдың немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғынжайдың пайдалы алаңының арасындағы айырма ретінде отбасы мүшелері ескеріле отырып, айқындалады.";

      21, 22, 23 және 24-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "21. Тұрғын үй төлемдерін тағайындау және тұрғын үйге мұқтаж деп тану үшін қызметкер қызмет өткеретін орны бойынша мекеменің тұрғын үй комиссиясына мынадай құжаттарды ұсынады:

      1) мекеменің бірінші басшысының не ол белгілейтін лауазымды адамның атына оны тұрғын үйге мұқтаж деп тану және оған тұрғын үй төлемдерін тағайындау туралы баянатты.

      Біржолғы тұрғын үй төлемдерін алу үшін қызметкер Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарының мекемелерінде қызмет өткеру кезеңінде тұрғын үйге мұқтаж деп танылғанын растайтын құжаттарды қосымша ұсынады.

      Біржолғы тұрғын үй төлемдерін алу үшін Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының мекемелерінде қызмет өткеру кезеңінде тұрғын үйге мұқтаж деп танылғанын растайтын құжаттарды беру мүмкіндігі болмаған жағдайда, арнаулы мемлекеттік органдардың мекемелерінде қызмет өткеріп жүрген кезеңде оны тұрғын үйге мұқтаж деп тану туралы алғашқы баянатының көшірмесі беріледі;

      2) баянат берген күннен кешіктірмей алынған әділет органының анықтамасын (өтініш берушіде және онымен бірге тұрақты тұратын отбасы мүшелерінде Қазақстан Республикасының аумағында олардың жеке меншік құқығына тиесілі тұрғын үйдің бар немесе жоқ болуы туралы);

      3) баянат берген күнге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей алынған жергілікті атқарушы органның анықтамасын (өтініш берушіде және онымен бірге тұрақты тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрақты пайдалануға берілген тұрғын үйінің бар немесе жоқ болуы туралы);

      4) баянат берген күнге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей мекеменің кадр бөлімшесі берген (отбасы құрамын, күнтізбемен есептегенде еңбек сіңірген жылдарын, қызмет өткеру кезеңдері мен орнын, оның ішінде қызметтік тұрғын үймен қамтамасыз етілуі мен тұрғын үй төлемдерін алуын көрсете отырып) жұмыс орнының анықтамасын;

      5) баянат берген күнге дейін күнтізбелік он күннен кешіктірмей алынған жұбайының (зайыбының) жұмыс орны берген мемлекеттік тұрғын үй қорынан немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй алғаны не алмағаны туралы мәліметтері бар анықтаманы;

      6) қызметкердің жалғыз үйі авариялық деп танылған жағдайда жергілікті атқарушы органның анықтамасын;

      7) отбасы тұрып жатқан тұрғын үй белгіленген санитариялық және техникалық талаптарға сәйкес келмесе не іргелес, оқшауланбаған тұрғын үй-жайда екі немесе одан да көп отбасы тұрған жағдайда не отбасы құрамында онымен бір үй-жайда (пәтерде) бірге тұру мүмкін емес науқас, созылмалы аурудың кейбір ауыр түрімен (Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен аурулар тізімі бойынша) ауыратын адам бар болса, тиісті уәкілетті органның анықтамасын;

      8) ипотекалық ұйымның қызметкермен жасасқан негізгі міндеттемесі орындалмаған ипотекалық шарт туралы анықтаманы;

      9) қызметкердің және оның отбасы мүшелерінің жеке бастарын куәландыратын құжаттардың көшірмелерін;

      10) балаларының тууы, неке қию (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс болуы туралы куәліктердің көшірмелерін;

      11) балаларында он сегіз жасқа жеткенге дейін алған мүгедектік болған кезде мүгедектігін растайтын құжаттардың көшірмелерін;

      12) осы Қағидалардың 44-тармағында көзделген жағдайларда тұрғын үй төлемдерін пайдалағандығын растайтын құжаттардың көшірмелерін;

      13) алып отырған тұрғын үйдің алаңын растайтын құжаттардың көшірмелерін (тұрғын үй жағдайын жақсарту қажеттігіне байланысты тұрғын үйге мұқтаж деп танылған қызметкерлер үшін ғана);

      14) қызметкер тұрғын үйді сатып алған сәтте тұрғын үйге мұқтаж мәртебесі болған жағдайда Заңның 101-4-бабының 3) тармақшасында көзделген мақсаттарға бұрын жүргізілген шығыстарды растайтын құжаттарды.

      Ауруы бойынша жұмыстан шығарылған кезде, егер науқасы қызмет өткеру кезеңінде алынып, әскери-дәрігерлік комиссия қызметкерді қызметке жарамсыз (есептен шығара отырып, жарамсыз) деп таныса, мекеменің кадр бөлімшесі растаған әскери-дәрігерлік комиссия қорытындысының көшірмесі қоса беріледі.

      22. Мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі қызметкердің баянаты тіркелген күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарайды және материалдарды тоқсанына кемінде бір рет, қажет болғанда айына бір рет өтетін мекеменің тұрғын үй комиссиясының отырысына дайындайды.

      23. Мекеменің тұрғын үй комиссиясы мекеменің тұрғын үй комиссиясы отырысының хаттамасымен ресімделетін қызметкерді тұрғын үйге мұқтаж деп тану және оған тұрғын үй төлемдерін тағайындау (тұрғын үйге мұқтаж қызметкердің тұрғын үй төлемдерінің есебін және тағайындау күнін белгілеу үшін тұрғын үй аумағының көлемін көрсете отырып) немесе тұрғын үйге мұқтаж деп тану үшін негіздеменің жоқ екені туралы шешім шығарады.

      24. Қызметкер Заңның 69 және 70-баптарының талаптарына сәйкес келмеген, Заңның 72-бабында белгіленген негіздемелер болған және (немесе) олар Қағидалардың 21-тармағында айқындалған қажетті құжаттарды ұсынбаған жағдайларда тұрғын үй комиссиясы қызметкерді тұрғын үйге мұқтаж деп танудан және оған тұрғын үй төлемдерін тағайындаудан бас тарту туралы шешім шығарады. Тұрғын үй комиссиясының хаттамасынан үзінді қызметкердің назарына қол қойғыза отырып жеткізіледі және оның жеке ісіне тігіледі. Тұрғын үй комиссиясы хаттамаларының көшірмелері және (немесе) олардың үзінділері қызметкердің жазбаша өтінішінің негізінде ғана беріледі.";

      26 және 27-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "26. Тұрғын үй төлемдерін тағайындауға арналған құжаттарды мекеменің тұрғын үй комиссиясы қарап, тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімін бекіткеннен кейін, егер Қағидаларда өзгеше көзделмесе, қызметкер қызмет өткеріп жүрген бөлімшенің кадр қызметі Қағидаларға 5 және 7-қосымшаларға сәйкес анықтама түрінде оны тұрғын үйге мұқтаж деп тану туралы тұрғын үй комиссиясының шешімін, сондай-ақ Қағидалардың 21-тармағында көзделген құжаттарды қызметкердің жеке ісіне тігеді.

      Жеке арнайы шот ашу үшін осы Қағидаларға 4 және 6-қосымшаларға сәйкес нысандар бойынша қызметкерге мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі жасаған анықтамалар беріледі.";

      27. Мекеменің тұрғын үй комиссиясы шешімінің негізінде мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімін жасайды.";

      29-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "29. Ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімі мен есебі мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі дайындайтын мекеменің бірінші басшысының бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымдық бөлімшелері үшін – мекеменің бірінші басшысы орынбасарының бұйрығымен) бекітіледі.

      Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының жүйесіне кіретін мекеменің бірінші басшысының бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымдық бөлімшелері үшін – мекеменің бірінші басшысы орынбасарының бұйрығымен) бекітілетін 2013 жылғы 1 қаңтарға ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімі мен есебі Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қаржы және жауапты құрылымдық бөлімшелерімен келісіледі.";

      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "31. Заңның 101-бабының 5, 6, 7-тармақтарының талаптарына сәйкес мекеменің тұрғын үй комиссиясы шешімінің негізінде мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімін жасайды.";

      33-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "33. Мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі дайындайтын біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімі мен есебі мекеменің бірінші басшысының бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымдық бөлімшелері үшін – мекеменің бірінші басшысы орынбасарының бұйрығымен) бекітіледі.

      Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік органдарының жүйесіне кіретін мекеменің бірінші басшысының бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымдық бөлімшелері үшін – мекеменің бірінші басшысы орынбасарының бұйрығымен) бекітілетін 2013 жылғы 1 қаңтарға біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімі мен есебі Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қаржы және жауапты құрылымдық бөлімшелерімен келісіледі.";

      34-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ағымдағы төлемдердің мөлшерін қайта есептеу тұрғын үй комиссиясы шешімінің және қызметкердің жазбаша баянатының негізінде шығарылатын мекеменің бірінші басшысының бұйрығы бойынша жүзеге асырылады.";

      41-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "41. Арнайы жедел тапсырмаларды орындау үшін айрықша тәртіпте қызмет өткеретін және штаттық жасырын қызметкерлерге тұрғын үй төлемдерін жүзеге асыру тәртібін Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдарының бірінші басшылары бекітеді.";

      43-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "43. Тұрғын үй төлемдері мекеменің бірінші басшысының бұйрығына (Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымдық бөлімшелері үшін – мекеменің бірінші басшысы орынбасарының бұйрығына) сәйкес мынадай мерзімдерде:";

      44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "44. Қызметкер қызметін одан әрі өткеру үшін басқа өңірге ауысқан жағдайда, егер Заңның 101-4-бабының 1), 3), 4) және 5) тармақшаларында көзделген мақсаттарда, сондай-ақ кейіннен сатып алынатын тұрғын үйдің жалға алу төлемдері үшін онымен тиісті шарт жасалса, ағымдағы тұрғын үй төлемдерінің мөлшері қызмет атқарған бастапқы өңір бойынша сақталады.

      Тұрғын үй төлемдері тұрғын үй комиссиясының шешімі және Қағидалардың 21-тармағында белгіленген құжаттармен қоса, қызметкердің баянатының негізінде шығарылған мекеменің бірінші басшысы бұйрығының (Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылымдық бөлімшелері үшін – мекеменің бірінші басшысы орынбасарының бұйрығы) негізінде жүзеге асырылады.";

      46, 47 және 48-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "46. Тұрғын үй төлемдерін алушы тұрғын үй төлемдерінің сомалары туралы мәліметті алған кезде арнайы жеке шотында төленген тұрғын үй төлемдерінің жекелеген сомаларының жоқ екенін анықтағанда мекеменің бірінші басшысына не ол белгілейтін лауазымды тұлғаға қате табылғаны туралы (құқыққа қайшы немесе артық төленген және (немесе) төленбеген тұрғын үй төлемдері) (бұдан – әрі қате аударылған) және жіберілген қателерді түзету шараларын қабылдау үшін банкке тұрғын үй төлемдерін аударғаны туралы кез келген уақыттағы төлем құжаттарының көшірмесін және жеке өзіне қатысты жеке тұлғалардың тізімі бар төлем құжаттарынан үзіндіні ұсыну туралы баянат жолдайды.";

      47. Мекеме тұрғын үй төлемдері сомаларын аудару кезінде жол берілген қателерді тапқан немесе алушының қате тапқаны туралы жазбаша өтінішін алған жағдайда мекеме қателерді келесі тұрғын үй төлемдерін аударуды реттеу арқылы түзетеді. Келесі тұрғын үй төлемдерін аударуды реттеу арқылы қатені түзету мүмкін болмаған жағдайда мекеме банкке Қағидалардың 13-қосымшасына сәйкес нысан бойынша қате аударылған тұрғын үй төлемдерін қайтару туралы өтініш жасайды. Қате аударылған тұрғын үй төлемдерін қайтару туралы өтінішке Қағидалардың 14-қосымшасына сәйкес нысан бойынша алушының нотариат куәландырған оның жеке арнайы шотынан қате аударылған соманы алып тастауға келісім беру туралы өтініші қоса беріледі.";

      48. Қате аударылған тұрғын үй төлемдерін қайтару туралы өтініште мыналар: мекеменің атауы және деректемелері (бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН), банктік сәйкестендіру коды (БСК), жеке сәйкестендіру коды (ЖСК), қайтару себебі, қателерге жол берілген төлем құжаттарының деректемелері (№, күні және сомасы), сондай-ақ жеке арнайы шотынан кері қайтару жүргізілетін алушының деректемелері және қайтарылуға тиіс жеке сомалар көрсетіледі. Өтінішке бірінші басшы, мекеменің қаржы бөлімшесінің бастығы (бас бухгалтер) қол қою және мөрмен куәландырылуы тиіс.";

      50 және 51-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "50. Мекемеге қызмет көрсететін банк электрондық төлем тапсырмаларын ресімдеген кезде қате жіберген жағдайда, банк "Ақша төлемі мен аударымы туралы" 2016 жылдың 26 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жіберілген қателерді реттеу бойынша шаралар қабылдайды".

      51. Банктің кінәсі бойынша қате аударылған тұрғын үй төлемдері сомаларын қайтаруға арналған өтініште: атауы мен бизнес-сәйкестендіру нөмірі (БСН), жеке сәйкестендіру коды (ЖСН), банктік сәйкестендіру коды (БСК), төлем құжаттарының көшірмелері, енгізу күні және қайтару себебі көрсетіледі. Өтінішке бірінші басшы не ол белгілейтін лауазымды тұлға, мекеменің қаржы бөлімшесінің бастығы (бас бухгалтер) қол қоюы және мөрмен куәландыруы тиіс.";

      Қағидаларға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,12,13,14-қосымшалар осы қаулыға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
  Үкіметінің
  2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
  1-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы
  арнаулы мемлекеттік органдарының
  қызметкерлеріне тұрғын үй
  төлемдерінің мөлшерін айқындау,
  тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату қағидаларына
  1-қосымша

Ағымдағы тұрғын үй төлемдерінің есебі ___________________________________бойынша мекеменің атауы

Р/с

Бөлімше атауы

Т.А.Ә. (толық)

Үміттеніп отырған тұрғын үйдің алаңы (3-қосымшаның 8-бағанынан)

Статистика уәкілетті органының деректері бойынша өңірдегі тұрғын үйдің 1 шаршы метрін жалдау құны (теңгемен)

Айына төлем сомасы (4-баған*5-баған) (теңгемен)

1

2

3

4

5

6Қызметкерге барлығы
Мекеме бойынша барлығы
ММ бастығы
 

_______________ ________________
(күні, қолы) (Т.А.Ә. (бар болса)

Қаржы бөлімшесінің бастығы

_______________ ________________
(күні, қолы) (Т.А.Ә. (бар болса)


      Ескертпе:

      1) ағымдағы тұрғын үй төлемдерінің есебін мекеменің қаржы бөлімшесі толтырады;

      2) 1-4-бағандардағы мәліметтерді Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
2-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы
арнаулы мемлекеттік органдарының қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің
мөлшерін айқындау,
тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату қағидаларына
2-қосымша

Біржолғы тұрғын үй төлемдерінің есебі

      "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының ______ бабының _______ тармағына сәйкес осы қызметкер __________________

      (мекеме атауы)

      бойынша тұрғын үй төлемдерін алушы болып табылады.


Р/с №

Бөлімше атауы

Тұрғын үйге мұқтаж адамның Т.А.Ә. (толық)

Отбасы құрамы

Үміттеніп отырған тұрғын үйдің алаңы (ш.м.)

Біржолғы тұрғын үй төлемдерін есептеу кезеңі (айлар)

Статистикалық, уәкілетті органның деректері бойынша өңірдегі тұрғын үйдің 1 шаршы м. жалдау/сатып алу құны (теңгемен)

Заңның 101-1-бабының 5-тармағында көзделген біржолғы тұрғын үй төлемдерінің сомасы (8-баған х 9-бағанға х 10-баға) (теңгемен)

Заңның
101-1-бабының
6-тармағына көзделген біржоғы тұрғын үй төлемдерінің сомасы (теңгемен)

Заңның
101-1-бабының 7-тармағында көзделген біржолғы тұрғын үй төлемдерінің сомасы (теңгемен)

Заңның 101-8-бабыың 2-тармағында көзделген біржолғы тұрғын үй төлемдерінің сомасы (теңгемен)

отбасы мүшелері

адам саны, оның ішінде қызметкер

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
Қызметкер бойынша барлығы


Мекеме бойынша барлығы      ММ бастығы _______________ ________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Қаржы бөлімшесінің бастығы________________ ________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Ескертпе:

      1) біржолғы төлемдердің есебін мекеменің қаржы бөлімшесі толтырады;

      2) 1-7-бағандардағы мәліметтерді Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі ұсынады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
3-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік
органдарының қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің
мөлшерін айқындау, тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату
қағидаларына 3-қосымша

Қызметкер алуға үміттеніп отырған тұрғын үй алаңының есебі

Р/с №

(қызметкер бар болғанда (толық) Т.А.Ә.

Заңның 101-1-бабының талаптарына сәйкес қызметкер, оның ішінде отбасы мүшелері үшін тұрғын үйдің пайдалы алаңының нормасы (ш.м.)

Тұрғын үйдің іс жүзіндегі (бар) пайдалы алаңы (ш.м)

Үміттеніп отырған тұрғын үйдің алаңы 3-баған – 4-баған (ш.м.)

барлығы (5-баған+ 7-баған)

қызметкер

отбасы мүшелері

туыстық дәрежесі

алаң көлемі

1

2

3

4

5

6

7

8


      Кадр бөлімшесінің бастығы ____________________ _____________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      20____ жылғы "____" _________

      Ескертпе:

      қызметкер алуға үміттеніп отырған тұрғын үйдің алаңы туралы мәліметті қызметкер қызмет өткеріп жүрген бөлімшенің кадр қызметі толтырады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
4-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының
қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау,
тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату
қағидаларына 4-қосымша

____________________________________________________________________
(мекеменің атауы)

Ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушы туралы
АНЫҚТАМА

(банкке ұсыну үшін)

___________________________________________________________________

(қызметкердің Т.А.Ә. толық)

      Тұрғын үй комиссиясының 20___жылғы "____" _________ №________________

      хаттамасымен 20__ жылғы "____"___________ бастап тұрғын үйге мұқтаж деп танылды.

      "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 101-2-бабы 1-тармағының ___ тармақшасына сәйкес осы қызметкер тұрғын үй төлемдерін алушы болып табылады.

      Ағымдағы тұрғын үй төлемдері _____________________ теңгені құрайды

      Жауапты құрылымдық бөлімшенің бастығы ____________________ ______________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      М.О.


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
5-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының
қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау,
тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату
қағидаларына 5-қосымша

Ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушы туралы АНЫҚТАМА (қызметкердің жеке ісіне қоса тігу үшін) ___________________________________________________________________
(қызметкердің Т.А.Ә. толық)

      Тұрғын үй комиссиясының 20 __ жылғы "____" ________ №____________ хаттамасымен және__________________________________________бұйрығымен

      (мекеменің бірінші басшысы, күні, бұйрық нөмірі)

      20 ____ жылғы "____"______________________ бастап тұрғын үйге мұқтаж деп танылды.

      "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 101-2 бабы 1-тармағының ____ тармақшасына сәйкес осы қызметкер тұрғын үй төлемдерін алушы болып танылады.

      Ағымдағы тұрғын үй төлемдері _____________________ теңгені құрайды.

      Тұрғын үйге мұқтаж деп танылған отбасы мүшелері туралы мәліметтер


Р/с

Т.А.Ә. (толық)

Қызметкердің отбасы мүшелері

Туған күні

Тұрғын үйге мұқтаж деп танылған күні

Туыстық дәрежесін растайтын құжат

1

2

3

4

5

6


      Кадр бөлімшесінің бастығы __________________ __________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      20____ жылғы "____" __________________.


      Ескертпе:

      тұрғын үй төлемдерін алушы және оның отбасы мүшелері туралы мәліметті қызметкер қызмет өткеріп жүрген бөлімшенің кадр қызметі толтырады және оның басшысы қол қояды.


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
6-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының
қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау,
тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату
қағидаларына 6-қосымша

Біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушы туралы АНЫҚТАМА (банкке ұсыну үшін)

      __________________________________________________________________________

      (қызметкердің Т.А.Ә. толық)

      тұрғын үй комиссиясының 20___жылғы "____" _________ №________________

      хаттамасымен 20____ жылғы "____"_____ бастап тұрғын үйге мұқтаж деп танылды.

      "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының _________ бабының ____ тармағына сәйкес осы қызметкер тұрғын үй төлемдерін алушы болып табылады.

      Жауапты құрылымдық бөлімшенің бастығы _________________ ________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      М.О.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
7-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының
қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау,
тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату
қағидаларына 7-қосымша

2013 жылғы 1 қаңтарға біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушы туралы АНЫҚТАМА (қызметкердің жеке ісіне қоса тігу үшін) ___________________________________________________________________
(қызметкердің Т.А.Ә. толық)

      Тұрғын үй комиссиясының 20____жылғы "____"__________№_______________

      хаттамасымен және _______________________________________ бұйрығымен

      (мекеменің бірінші басшысы, күні, бұйрық нөмірі)

      20 ____ жылғы "____"__________ бастап тұрғын үйге мұқтаж деп танылды.

      20 ____ жылғы "____"__________ №___________жазбаша өтініштің (баянаттың) негізінде және "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының ____ бабының ____тармағына сәйкес осы қызметкер тұрғын үй төлемдерін алушы болып табылады.

      2013 жылғы 1 қаңтарға еңбек сіңірген жылдары ____ жыл ____ ай ____ күнді құрады.

      Қызмет өткеру туралы мәліметтер

Р/с №

Қызмет кезеңі

Қызмет өткеру туралы бұйрықтардың нөмірлері

Қазақстан Республикасының өңірі

1

2

3

4


      Тұрғын үйге мұқтаж деп танылған отбасы мүшелері туралы мәліметтер

Р/с №

Т.А.Ә. (толық)

Қызметкердің отбасы мүшелері

Туған күні
 

Тұрғын үйге мұқтаж деп таныған күні

Туыстық дәрежесін растайтын құжат

1

2

3

4

5

6

1      ММ бастығы _____________________ _________________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Тұрғын үй комиссиясының төрағасы ______________ ___________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.)

      Жауапты құрылымдық бөлімшенің бастығы ______________ ___________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.)

      Ескертпе:

      біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушы және оның отбасы мүшелері туралы мәліметтерді қызметкер қызмет өткеріп жүрген бөлімшенің кадр қызметі толтырады.


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
8-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының
қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау,
тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату
қағидаларына 8-қосымша

_______________________________________________бойынша

(мекеменің атауы)

ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімі

Р/с №

Бөлімшенің атауы

Т.А.Ә.(бар болса) (толық)

Отбасы құрамы

Үміттеніп отырған тұрғын үй алаңы (3-қосымшаның 8-бағанынан) (ш.м.)

отбасы мүшелері

адам саны, оның ішінде қызметкер

1

2

3

4

5

6

Қызметкер бойынша барлығы
Мекеме бойынша барлығы

      ММ бастығы ___________________ _________________

      (қолы, күні) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Тұрғын үй комиссиясының төрағасы ________________ ____________________

      (қолы, күні) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Жауапты құрылымдық бөлімшенің бастығы _________________ _________________

      (қолы, күні) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Ескертпе:

      ағымдағы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімін қызметкер қызмет өткеріп жүрген бөлімшенің кадр қызметі толтырады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
9-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының
қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау,
тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату
қағидаларына 9-қосымша

Біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімі

      "Тұрғын үй қатынастары туралы" 1997 жылғы 16 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы ___ бабының ___ тармағына сәйкес аталған қызметкер __________________________________________ бойынша біржолғы тұрғын үй төлемдерін

      (мекеме атауы)

      алушы болып табылады.

Р/с №

Бөлімше атауы

Тұрғын үйге мұқтаж адамның Т.А.Ә. (толық)

01.01.2013 жылғы жағдай бойынша әскери еңбек сіңірген жылдары (қызмет өтілі)

Қызметкерді тұрғын үйге мұқтаж деп тану күні (күні, айы, жылы)

Отбасы құрамы

Біржолғы тұрғын үй төлемін төлеу кезеңі 8-баған -5- баған (айлар)

Үміттеніп отырған тұрғын үй алаңы (3-қосымшаның 8-бағаны (шаршы м.)

отбасы мүшелері

қызметкерді қоса есептегендегі адам саны

отбасы құрамының өзгеру уақыты, туыстық қатынасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Қызметкер бойынша жиыны
Мекеме бойынша жиыны

      ММ бастығы ___________________ ________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Тұрғын үй комиссиясының төрағасы _________________ __________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Жауапты құрылымдық бөлімшенің бастығы _______________ ____________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Ескертпе:

      біржолғы тұрғын үй төлемдерін алушылардың тізімін мекеменің жауапты құрылымдық бөлімшесі толтырады."

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
10-қосымша
 
  "Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының
қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау,
тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату
қағидаларына 12-қосымша

Тұрғын үй төлемдерін алушының № _________ талдамалық есепке алу карточкасы

  ЖСН _______________________
  Жеке арнайы шоттың нөмірі ______________________
  Банктің атауы ______________

________________________________________________________________________________

(қызметкердің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) толық)

      Тұрғын үй комиссиясының 20_____жылғы "____"____________ №____________ хаттамасымен және ________________________________________ бұйрығымен

      (мекеменің бірінші басшысы, күні, бұйрық нөмірі)

      20_____ жылғы "___" ____________ бастап тұрғын үйге мұқтаж деп танылды;

      (күні)

      2) ағымдағы тұрғын үй төлемдері ________________ теңгені құрайды;

      (сома)

      3) біржолғы тұрғын үй төлемдері ________________ теңгені құрайды.

      (сома)

      келесі беті

Р/с №

Кезең

Басындағы сальдо (теңгемен)

Бір айда аударылғаны (теңгемен)

Аударылды

Соңындағы сальдо

Сома
(теңгем ен)

төлем құжатының нөмірі, күні

төлем құжатының сомасы

1

2

2

3

4

5

6

7

1

Қаңтар2

Ақпан3

Наурыз4

Сәуір5

Мамыр6

Маусым7

Шілде8

Тамыз9

Қыркүйек10

Қазан11

Қараша12

Желтоқсан
ЖИЫНЫ
      ММ бастығы _________________ _____________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Қаржы бөлімшесінің бастығы __________________ ____________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Орындаушы ________________ ____________________

      (күні, қолы) (Т.А.Ә.(бар болса)

      Ескертпе:

      тұрғын үй төлемдерін алушының талдамалық есепке алу карточкасын мекеменің қаржы бөлімшесі толтырады.

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
11-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының
қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау,
тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату
қағидаларына 13-қосымша


Банктің басшысына ___________________________________ Тұрғын үй төлемдерінің қате аударылған сомаларын қайтаруға мекеменің өтініші

      1. Тұрғын үй төлемдерін төлеушінің деректемелері

      1.1__________________________________________________

      (мекеменің атауы)

      1.2 ЖСН ______________________________________________

      1.3 БИК _______________________________________________

      1.4 ЖСК ______________________________________________

      2. Қате аударылған төлем тапсырмасының деректемелері

      2.1 № ________________________________________________

      2.2 20____ ж. "___ " _____________ № _____________

      2.3 Төлем тапсырмасының жалпы сомасы_________________

      3. Тұрғын үй төлемдерін алушы қызметкердің деректемелері _______

      3.1 Тегі ______________________________________________

      3.2 Аты______________________________________________

      3.3 Әкесінің аты (бар болса)_____________________________

      3.4 Туған күні _________________________________________

      3.5 ЖСН _________________________________________

      3.6 Жеке арнайы шотының нөмірі ________________________

      3.7 Тұрғын үй төлемдерін алушының төлем сомасы _________

      3.8 Қайтарылуға тиіс сома _______________________________

      4. Қайтару себебі______________________________________

      (қайтаруды талап ететін себебі көрсетілсін, мысалы, қызметкер жұмыстан шығарылды, механикалық қате, банктің қатесі және т.б.)

      Қайтаруды мынадай деректемелер бойынша жүргізуді сұраймыз:

      Мекеме __________________________

      ЖСН ___________________________________________

      БИК__________________________________________________

      ЖСК_________________________________________________

      5. Басшы ________________________

      (Т.А.Ә. (бар болса), қолы)

      6. Қаржы бөлімшесінің бастығы ________________________

      (Т.А.Ә. (бар болса), қолы)

      7. Бас бухгалтер ________________________

      (Т.А.Ә.(бар болса), қолы)

      М.О. ________________________

      (күні)

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 2 тамыздағы
№ 464 қаулысына
12-қосымша
 
  Қазақстан Республикасы арнаулы мемлекеттік органдарының
қызметкерлеріне тұрғын үй төлемдерінің мөлшерін айқындау,
тағайындау, қайта есептеу, жүзеге асыру және тоқтату
қағидаларына 14-қосымша

Тұрғын үй төлемдерін алушының жеке арнайы шотынан қате есептелген сомаларды есептен шығаруға оның келісімі туралы өтініш

      Мен _______________________________________________________,

      (Т.А.Ә., туған күні)

      ЖСН _________________________________________________,

      ___________________________________________ сомадағы (лардағы)

      (сома жазбаша)

      ____________________________________________________________

      (қате есептелген тұрғын үй төлемдерін бірнеше төлем тапсырмалары бойынша қайтару қажет болған жағдайда әр төлем тапсырмасына қайтарылуы тиіс сомалар бөлек көрсетіледі)

      Менің жеке арнайы шотыма қате аударылған тұрғын үй төлемдерін қайтаруға келісім беремін.

      ________________ ______________

      (қолы) (күні)"

О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1727 "Об утверждении Правил определения размера, назначения, перерасчета, осуществления и прекращения жилищных выплат сотрудникам специальных государственных органов Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 августа 2017 года № 464.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2012 года № 1727 "Об утверждении Правил определения размера, назначения, перерасчета, осуществления и прекращения жилищных выплат сотрудникам специальных государственных органов Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 6, ст. 137) следующие изменения и дополнение:

      в Правилах определения размера, назначения, перерасчета, осуществления и прекращения жилищных выплат сотрудникам специальных государственных органов Республики Казахстан, утвержденных вышеназванным постановлением:

      пункт 2 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

      "9) ответственное структурное подразделение – подразделение учреждения, на которое возложены функции по учету сотрудников, признанных нуждающимися в жилье.";

      пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:

      "7. Учет сотрудников, признанных получателями жилищных выплат, ведется ответственным структурным подразделением учреждения.

      8. Расчет подлежащих к выплате сумм получателям жилищных выплат на основании сформированных ответственным структурным подразделением учреждения списков производится финансовым подразделением учреждения.";

      часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:

      "Закрытие личного специального счета сотрудника осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 августа 2016 года № 207 "Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия банковских счетов клиентов".";

      в пункте 18:

      абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

      "18. Единовременная денежная компенсация не выплачивается, если в установленном законодательством Республики Казахстан порядке доказано, что гибель (смерть) сотрудника специального государственного органа наступила:";

      часть вторую изложить в следующей редакции:

      "Причинная связь гибели (смерти) сотрудников в период службы в специальных государственных органах и заболевания, полученного в период прохождения службы, определяется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.";

      пункт 19 изложить в следующей редакции:

      "19. Площадь жилья для улучшения жилищных условий сотрудника определяется как разница между нормой полезной площади жилища, установленной в соответствии с пунктом 1 статьи 101-1 Закона, и полезной площадью жилища, предоставленного сотруднику из государственного жилищного фонда, или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, с учетом членов семьи.";

      пункты 21, 22, 23 и 24 изложить в следующей редакции:

      "21. Для рассмотрения назначения жилищных выплат и признания нуждающимся в жилье сотрудник представляет в жилищную комиссию учреждения по месту прохождения службы следующие документы:

      1) рапорт на имя первого руководителя учреждения либо определяемого им должностного лица о признании его нуждающимся в жилье и назначении ему жилищных выплат.

      Для получения единовременных жилищных выплат сотрудник дополнительно представляет документы, подтверждающие признание его нуждающимся в жилье в период прохождения службы в учреждениях специальных государственных органов Республики Казахстан.

      В случае отсутствия возможности представления документов, подтверждающих признание его нуждающимся в жилье для получения единовременных жилищных выплат в период прохождения службы в учреждениях специальных государственных органов Республики Казахстан, представляется копия первоначального рапорта о признании его нуждающимся в жилье в период прохождения службы в учреждениях специальных государственных органов;

      2) справку органов юстиции (о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи жилища, принадлежащего им на праве собственности за последние пять лет на территории Республики Казахстан), полученную не позднее чем в день подачи рапорта;

      3) справку местного исполнительного органа (о наличии или отсутствии у заявителя и постоянно проживающих с ним членов семьи в постоянном пользовании в данном населенном пункте жилища из коммунального жилищного фонда), полученную не позднее чем за десять календарных дней до дня подачи рапорта;

      4) справку с места службы (с указанием состава семьи, выслуги лет в календарном исчислении, периодов и мест прохождения службы, в том числе обеспеченности служебным жильем и получения жилищных выплат), выданную кадровым подразделением учреждения, не позднее чем за десять календарных дней до дня подачи рапорта;

      5) справку с места работы супруги (супруга) со сведениями о получении либо неполучении жилья из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, полученную не позднее чем за десять календарных дней до дня подачи рапорта;

      6) справку местного исполнительного органа в случае, если единственное жилье сотрудника признано аварийным;

      7) справку соответствующего уполномоченного органа в случаях, когда жилище, в котором проживает семья, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям, либо когда в смежных, неизолированных жилых помещениях проживают две и более семьи, либо когда в составе семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному Правительством Республики Казахстан), при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным;

      8) справку ипотечной организации об ипотечном договоре, заключенном с сотрудником, основное обязательство по которому не исполнено;

      9) копии документов, удостоверяющих личность сотрудника и членов его семьи;

      10) копии свидетельств о рождении детей, заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи;

      11) при наличии инвалидности у детей, полученной до достижения ими восемнадцати лет, копии документов, подтверждающих инвалидность;

      12) копии документов, подтверждающих использование жилищных выплат в случаях, предусмотренных пунктом 44 настоящих Правил;

      13) копии документов, подтверждающих площадь занимаемого жилья (только для сотрудников, признанных нуждающимися в жилье в связи с необходимостью улучшения жилищных условий);

      14) копии документов, подтверждающих расходы, произведенные ранее на цели, предусмотренные подпунктом 3) статьи 101-4 Закона, в случае, когда на момент приобретения жилища сотрудник имел статус нуждающегося в жилье.

      При увольнении по болезни, если заболевание получено в период прохождения службы, по которому военно-врачебной комиссией сотрудник признан негодным к службе (не годен с исключением с учета), прилагается копия заключения военно-врачебной комиссии, заверенная кадровым подразделением учреждения.

      22. Ответственное структурное подразделение учреждения рассматривает в течение десяти рабочих дней со дня регистрации рапорта сотрудника и подготавливает материалы на заседание жилищной комиссии учреждения, которое проводится не реже одного раза в квартал, при необходимости – один раз в месяц.

      23. Жилищной комиссией учреждения выносится решение о признании сотрудника нуждающимся в жилье и назначении ему жилищных выплат (с указанием размера площади жилья для составления расчетов жилищных выплат и даты признания сотрудника нуждающимся в жилье) или отсутствии основания для признания нуждающимся в жилье, которое оформляется протоколом заседания жилищной комиссии учреждения.

      24. В случаях несоответствия сотрудника требованиям статей 69 и 70 Закона, наличия оснований, установленных статьей 72 Закона, и (или) непредставления им необходимых документов, определенных пунктом 21 настоящих Правил, жилищной комиссией выносится решение об отказе в признании сотрудника нуждающимся в жилье и назначении ему жилищных выплат. Выписка из протокола заседания жилищной комиссии учреждения доводится до сведения сотрудника под подпись и приобщается в его личное дело. Копии протоколов заседаний жилищной комиссии и (или) выписок из них выдаются только на основании письменного заявления сотрудника.";

      пункты 26 и 27 изложить в следующей редакции:

      "26. После рассмотрения жилищной комиссией учреждения документов для назначения жилищных выплат и утверждения списка получателей жилищных выплат кадровой службой подразделения, где проходит службу сотрудник, подшиваются в личное дело сотрудника решение жилищной комиссии о признании его нуждающимся в жилье в виде справок, согласно приложениям 5 и 7 к настоящим Правилам, а также документы, предусмотренные пунктом 21 настоящих Правил, если иное не предусмотрено настоящими Правилами.

      Для открытия личного специального счета сотруднику выдаются справки по формам, согласно приложениям 4 и 6 к настоящим Правилам, составленные ответственным структурным подразделением учреждения.

      27. На основании решения жилищной комиссии учреждения ответственным структурным подразделением учреждения составляется список получателей текущих жилищных выплат по форме согласно приложению 8 к настоящим Правилам.";

      пункт 29 изложить в следующей редакции:

      "29. Список получателей текущих жилищных выплат и расчет утверждаются приказом первого руководителя учреждения (для структурных подразделений Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – приказом заместителя первого руководителя учреждения), который подготавливается ответственным структурным подразделением учреждения.

      Список получателей текущих жилищных выплат и расчет на 1 января 2013 года, которые утверждаются приказом первого руководителя учреждения, входящего в систему органов национальной безопасности Республики Казахстан (для структурных подразделений Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – приказом заместителя первого руководителя учреждения), согласовываются с финансовым и ответственным структурным подразделениями Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.";

      пункт 31 изложить в следующей редакции:

      "31. В соответствии с требованиями пунктов 5, 6, 7 статьи 101-1 Закона на основании решения жилищной комиссии учреждения ответственным структурным подразделением учреждения составляется список получателей единовременных жилищных выплат по форме согласно приложению 9 к настоящим Правилам.";

      пункт 33 изложить в следующей редакции:

      "33. Список получателей единовременных жилищных выплат и расчет утверждаются приказом первого руководителя учреждения (для структурных подразделений Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – приказом заместителя первого руководителя учреждения), который подготавливается ответственным структурным подразделением учреждения.

      Список получателей единовременных жилищных выплат и расчет на 1 января 2013 года, которые утверждаются приказом первого руководителя учреждения, входящего в систему органов национальной безопасности Республики Казахстан (для структурных подразделений Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – приказом заместителя первого руководителя учреждения), согласовываются с финансовым и ответственным структурным подразделениями Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.";

      часть вторую пункта 34 изложить в следующей редакции:

      "Перерасчет размера текущих выплат осуществляется по приказу первого руководителя учреждения, издаваемому на основании решения жилищной комиссии и рапорта сотрудника.";

      пункт 41 изложить в следующей редакции:

      "41. Порядок осуществления жилищных выплат сотрудникам, проходящим службу в особом порядке для выполнения специальных оперативных заданий, и штатным негласным сотрудникам утверждается первыми руководителями специальных государственных органов Республики Казахстан.";

      абзац первый части первой пункта 43 изложить в следующей редакции:

      "43. Жилищные выплаты прекращаются в следующие сроки согласно приказу первого руководителя учреждения (для структурных подразделений Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – приказу заместителя первого руководителя учреждения):";

      пункт 44 изложить в следующей редакции:

      "44. В случае, когда сотрудник для дальнейшего прохождения службы убывает в другой регион, размер текущих жилищных выплат сохраняется по прежнему региону, где проходил службу, если соответствующий договор заключался с ним в целях, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4) и 5) статьи 101-4 Закона, а также для оплаты аренды жилья с последующим выкупом.

      Жилищные выплаты осуществляются на основании приказа первого руководителя учреждения, издаваемого на основании решения жилищной комиссии учреждения и рапорта сотрудника с приложением документов, определенных в пункте 21 настоящих Правил (для структурных подразделений Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – приказа заместителя первого руководителя учреждения).";

      пункты 46, 47 и 48 изложить в следующей редакции:

      "46. Получатель жилищных выплат, обнаружив отсутствие отдельных сумм уплаченных жилищных выплат при получении сведений о суммах жилищных выплат на личном специальном счете, направляет рапорт первому руководителю учреждения либо определяемому им должностному лицу об обнаружении ошибок (неправомерно или излишне перечисленных и (или) неперечисленных жилищных выплат) (далее – ошибочно перечисленных) и предоставлении ему копий платежных документов о перечислении жилищных выплат в банк за любое время и выписки из прилагаемых к платежным документам списков физических лиц, касающихся его персонально, для получения соответствующих сведений и принятия мер к исправлению допущенных ошибок.

      47. В случае обнаружения учреждением ошибок или получения им рапорта сотрудника об обнаружении ошибок, допущенных при перечислении сумм жилищных выплат, ошибки корректируются учреждением путем регулирования последующих перечислений жилищных выплат. При невозможности корректировки ошибок путем регулирования последующих перечислений жилищных выплат учреждение обращается в банк с заявлением о возврате ошибочно перечисленных жилищных выплат по форме согласно приложению 13 к настоящим Правилам. К заявлению о возврате ошибочно перечисленных жилищных выплат прилагается нотариально заверенное заявление сотрудника, получившего ошибочно перечисленные жилищные выплаты, о согласии списания с его личного специального счета ошибочно зачисленных сумм по форме согласно приложению 14 к настоящим Правилам.

      48. В заявлении на возврат ошибочно зачисленных сумм жилищных выплат указываются: наименование и реквизиты учреждения (бизнес-идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный номер (ИИН), банковский идентификационный код (БИК), индивидуальный идентификационный код (ИИК), причина возврата, реквизиты платежных документов, в которых были допущены ошибки (№, дата и сумма), а также реквизиты получателя, с личного специального счета которого производится возврат, и индивидуальные суммы, подлежащие возврату. Заявление должно быть подписано первым руководителем, начальником финансового подразделения учреждения (главным бухгалтером) и заверено печатью.";

      пункты 50 и 51 изложить в следующей редакции:

      "50. В случае допущения ошибок банком, обслуживающим учреждение, при оформлении электронных платежных поручений, банк принимает меры по урегулированию допущенных ошибок в соответствии с Законом Республики Казахстан от 26 июля 2016 года "О платежах и платежных системах".

      51. В заявлении на возврат ошибочно зачисленных сумм жилищных выплат по вине банка указываются: наименование и бизнес-идентификационный номер (БИН), индивидуальный идентификационный код (ИИК), банковский идентификационный код (БИК), копии платежных документов, дата проводки и причина возврата. Заявление должно быть подписано первым руководителем либо определяемым им должностным лицом, начальником финансового подразделения учреждения (главным бухгалтером) и заверено печатью.";

      приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан Б. Сагинтаев

  Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 1
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

      Расчет текущих жилищных выплат
по ________________________________________________
(наименование учреждения)п/п

Наименование подразделения

Ф.И.О. (при наличии) (полностью)

Площадь претендуемого жилья (из графы 8 приложения 3)

Стоимость аренды
1 кв. метра жилья в регионе по данным уполномоченного органа статистики
(в тенге)

Сумма выплаты в месяц (графа 4 х графу 5) (в тенге)

1

2

3

4

5

6

1


Итого по сотруднику
Итого по учреждению
Начальник ГУ

_______________ ___________________
(дата, подпись) (Ф.И.О. (при наличии)

Начальник финансового подразделения

________________ __________________
(дата, подпись) (Ф.И.О. (при наличии)

      Примечание:

      1) расчет текущих жилищных выплат заполняется финансовым подразделением учреждения;

      2) сведения в графах 1-4 представляются ответственным структурным подразделением учреждения согласно приложению 8 к Правилам.

  Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 2
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

      Расчет
единовременных жилищных выплат

      В соответствии с пунктом _____ статьи ____ Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" данный сотрудник является получателем жилищных выплат по ______________________________________________________

      (наименование учреждения)п/п

Наименование подразделения

Ф.И.О. (при наличии) нуждающегося в жилье (полностью)

Состав семьи

Площадь претендуемого жилья (кв.м)

Период начисления единовременной жилищной выплаты (месяцы)

Стоимость аренды/приобретения 1 кв.м жилья в регионе по данным уполномоченного органа статистики (в тенге)

Сумма единовременной жилищной выплаты, предусмотренная пунктом 5 статьи 101-1 Закона (графа 8 х графу 9 х графу 10) (в тенге)

Сумма единовременной жилищной выплаты, предусмотренная пунктом 6 статьи 101-1 Закона (в тенге)

Сумма единовременной жилищной выплаты, предусмотренная пунктом 7 статьи 101-1 Закона (в тенге)

Сумма единовременной жилищной выплаты, предусмотренная пунктом 2 статьи 101-8 Закона (в тенге)

члены семьи

Количество человек, в том числе сотрудник

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
Итого по сотруднику


Итого по учреждению


     

      Начальник ГУ                               _____________      ____________________
                                          (дата, подпись)       (Ф.И.О. (при наличии)

      Начальник финансового подразделения            _____________       ____________________
                                          (дата, подпись)       (Ф.И.О. (при наличии)

      Примечание:

      1) расчет единовременных выплат заполняется финансовым подразделением учреждения;

      2) сведения в графах 1-7 представляются ответственным структурным подразделением учреждения согласно приложению 9 к Правилам.

  Приложение 3
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 3
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

      Расчет
площади претендуемого жилья сотрудникап/п

Ф.И.О. (при наличии) сотрудника (полностью)

Норма полезной площади жилища для сотрудника, в том числе членов семьи, в соответствии с требованиями статьи 101-1 Закона (кв. м)

Фактическая (имеющаяся) полезная площадь жилища (кв.м)

Площадь претендуемого жилья (графа 3 – графа 4) (кв.м)

всего (графа 5+графа 7)

сотрудника

членов семьи

степень родства

количество площади

1

2

3

4

5

6

7

8


      Начальник кадрового подразделения ______________       ___________________________
                                     (дата, подпись)             (Ф.И.О. (при наличии)

      " ____ " _________ 20 ___ года.


      Примечание: сведения о площади претендуемого жилья сотрудника заполняются кадровой службой подразделения, где проходит службу сотрудник.

  Приложение 4
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 4
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

      ________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)


      СПРАВКА
о получателе текущих жилищных выплат
(для представления в банк)


      ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии) сотрудника (полностью)


      Протоколом жилищной комиссии от "__" ___ 20 __ года № __ признан нуждающимся в жилье с "__" _______ 20 ____ года.

      В соответствии с подпунктом ____ пункта 1 статьи 101-2 Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" данный сотрудник является получателем жилищных выплат.

      Текущие жилищные выплаты составляют _________ тенге.


                  Начальник
ответственного структурного подразделения _____________             ____________________
                                     (дата, подпись)             (Ф.И.О. (при наличии)


      М.П.

  Приложение 5
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 5
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

                                          СПРАВКА
                         о получателе текущих жилищных выплат
                        (для приобщения в личное дело сотрудника)

      ________________________________________________________________________
                        (Ф.И.О.(при наличии) сотрудника (полностью)


      Протоколом жилищной комиссии от "__" ___ 20 __ года № __ и приказом
_________________________________________________
(первого руководителя учреждения, дата, номер приказа) признан нуждающимся в жилье
с "___" _____ 20 ____ года.

      В соответствии с подпунктом ____ пункта 1 статьи 101-2 Закона Республики
Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" данный сотрудник является
получателем жилищных выплат.

      Текущие жилищные выплаты составляют _________ тенге.

      Сведения о членах семьи, признанных нуждающимися в жилье


п/п

Ф.И.О. (при наличии) сотрудника (полностью)

Члены семьи сотрудника

Дата рождения

Дата признания нуждающимся в жилье

Документ, подтверждающий степень родства

1

2

3

4

5

6


      Начальник кадрового подразделения _____________             ___________________
                               (дата, подпись)             (Ф.И.О. (при наличии)

      "____" _________ 20 ___ года.


      Примечание: настоящая справка заполняется кадровой службой подразделения, где
сотрудник проходит службу, и подписывается ее руководителем.

  Приложение 6
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 6
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

                                                СПРАВКА
                        о получателе единовременных жилищных выплат
                                    (для представления в банк)

                  ________________________________________________________________
                        (Ф.И.О.) (при наличии) сотрудника (полностью)

      Протоколом жилищной комиссии от "__" ___ 20 __ года № __ признан нуждающимся
в жилье с "___" _____ 20 ____ года.

      В соответствии с пунктом ____ статьи Закона Республики Казахстан от 16 апреля
1997 года "О жилищных отношениях" данный сотрудник является получателем жилищных
выплат.


      Начальник
ответственного структурного подразделения _____________             ___________________
                                     (дата, подпись)             (Ф.И.О. (при наличии)

      М.П.

  Приложение 7
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 7
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

                                          СПРАВКА
            о получателе единовременных жилищных выплат на 1 января 2013 года
                        (для приобщения в личное дело сотрудника)

      _____________________________________________________________________
                        (Ф.И.О.) (при наличии) сотрудника (полностью)

      Протоколом жилищной комиссии от "__" ___ 20 __ года № __и приказом
_________________________________________________
(первого руководителя учреждения, дата, номер приказа) признан нуждающимся в жилье
с "___" ______ 20 ____ года.

      На основании рапорта от "___" ___________ 20 ___ года за № ___ и в соответствии с
пунктом _______ статьи ____ Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О
жилищных отношениях" данный сотрудник является получателем жилищных выплат.

      Выслуга лет на 1 января 2013 года составляет _____ лет _____ месяцев _____ дней.

      Сведения о прохождении службы


п/п

Период службы

Номера приказов о прохождении службы

Регион Республики Казахстан

1

2

3

4

      Сведения о членах семьи, признанных нуждающимися в жилье


п/п

Ф.И.О. (при наличии) полностью)

Члены семьи сотрудника

Дата рождения

Дата признания нуждающимся в жилье

Документ, подтверждающий степень родства

1

2

3

4

5

6

1Начальник ГУ

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

Председатель жилищной комиссии

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

Начальник ответственного структурного подразделения

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

      Примечание: сведения о получателе жилищных выплат и членах его семьи заполняются
кадровой службой подразделения, где сотрудник проходит службу.

  Приложение 8
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 8
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

      Список
получателей текущих жилищных выплат
по ________________________________________________
(наименование учреждения)п/п

Наименование подразделения

Ф.И.О. (при наличии) (полностью)

Состав семьи

Площадь претендуемого жилья, (из графы 8 приложения 3) (кв.м)

члены семьи

количество человек, в том числе сотрудник

1

2

3

4

5

6

Итого по сотруднику
Итого по учреждению

Начальник ГУ

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

Председатель жилищной комиссии

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

Начальник ответственного структурного подразделения

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

      Примечание: список получателей текущих жилищных выплат заполняется кадровой службой подразделения, где проходит службу сотрудник.

  Приложение 9
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 9
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

      Список
получателей единовременных жилищных выплат

      В соответствии с пунктом ____ статьи ____ Закона Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года "О жилищных отношениях" данный сотрудник является получателем жилищных выплат
по _______________________________________________
            (наименование учреждения)п/п

Наименование подразделения

Ф.И.О. (при наличии) нуждающегося в жилье (полностью)

Воинская выслуга лет (стаж службы) по состоянию на 01.01. 2013 г.

Дата признания сотрудника нуждающимся в жилье (число, месяц, год)

Состав семьи

Период начисления единовременной жилищной выплаты графа 8 – графа 5 (месяцы)

Площадь претендуемого жилья (из графы 8 приложения 3) (кв.м)

члены семьи

количество человек, в том числе сотрудник

дата изменения состава семьи, степень родства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Итого по сотрудникуИтого по учреждению
Начальник ГУ

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

Председатель жилищной комиссии

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

Начальник ответственного структурного подразделения

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

      Примечание: список получателей единовременных жилищных выплат заполняется ответственным структурным подразделением учреждения.

  Приложение 10
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 12
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

                              Карточка аналитического учета
                         получателя жилищных выплат № ______

      ИИН ________________________________________

      Номер личного специального счета ______________

      Наименование банка __________________________

      ________________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) сотрудника (полностью)
протоколом жилищной комиссии от "____" _____________ 20 ___ года № ________________
                                          (дата)

      и приказом _____________________________________________________________________:
                        (первого руководителя учреждения, дата, номер приказа)


      1) признан нуждающимся в жилье с "__" ____________ 20 __ года;
                                                (дата)

      2) текущие жилищные выплаты составляют _________ тенге;
                                           (сумма)

      3) единовременные жилищные выплаты составляют ________ тенге.
                                                 (сумма)

      Оборотная сторона


п/п

Период

Сальдо на начало (в тенге)

Начислено за месяц (в тенге)

Перечислено

Сальдо на конец

сумма (в тенге)

номер, дата платежного документа

сумма платежного документа

1

2

2

3

4

5

6

7

1

Январь2

Февраль3

Март4

Апрель5

Май6

Июнь7

Июль8

Август9

Сентябрь10

Октябрь11

Ноябрь12

Декабрь
ИТОГО

0


0

x

xНачальник ГУ

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

Председатель жилищной комиссии

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

Начальник ответственного структурного подразделения

__________________
(дата, подпись)

___________________
(Ф.И.О. (при наличии)

      Примечание: карточка аналитического учета получателя жилищных выплат заполняется финансовым подразделением учреждения.

  Приложение 11
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 13
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

                                          Руководителю банка
                        ____________________________________________


                               Заявление учреждения на возврат ошибочно
                         перечисленных сумм жилищных выплат


      1. Реквизиты плательщика жилищных выплат


      1.1 _____________________________________________________________________________

                                    (наименование учреждения)

      1.2. ИИН _______________________________________________________________________

      1.3. БИК ________________________________________________________________________

      1.4. ИИК ________________________________________________________________________

      2. Реквизиты платежного поручения, в котором были допущены ошибки

      2.1. № _____________________________

      2.2. Дата "____" ______________ 20 ____ г.

      2.3 Общая сумма платежного поручения _____________________________________________

      3. Реквизиты сотрудника-получателя жилищных выплат

      3.1 Фамилия _____________________________________________________________________

      3.2 Имя _________________________________________________________________________

      3.3 Отчество (при наличии) ________________________________________________________

      3.4 Дата рождения _______________________________________________________________

      3.5 ИИН ________________________________________________________________________

      3.6 Номер личного специального счета ______________________________________________

      3.7 Сумма платежа получателя жилищных выплат ____________________________________

      3.8 Сумма, подлежащая возврату ___________________________________________________

      4. Причина возврата ______________________________________________________________

      (указать причину, по которой требуется возврат, к примеру, сотрудник уволен, механическая
ошибка, ошибка банка и т.д.)

      Возврат просим произвести по следующим реквизитам:

      Учреждение _____________________________________________________________________

      ИИН ___________________________________________________________________________

      БИК ___________________________________________________________________________

      ИИК ___________________________________________________________________________


      5. Руководитель учреждения ___________________________________________________
                                    (Ф.И.О.(при наличии), подпись)

      6. Начальник финансового подразделения ______________________________________
                                          (Ф.И.О.(при наличии), подпись)

      7. Главный бухгалтер _____________________________________
                        (Ф.И.О.(при наличии), подпись)


      М.П.

  Приложение 12
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 августа 2017 года № 464
  Приложение 14
к Правилам определения
размера, назначения,
перерасчета, осуществления
и прекращения жилищных
выплат сотрудникам
специальных государственных
органов Республики Казахстан

                                          Заявление в банк
                  получателя жилищных выплат о согласии списания с его
                  личного специального счета ошибочно зачисленных сумм

      Я, _____________________________________________________________________________,
                  (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
ИИН ___________________________________________________________________________
настоящим даю согласие на возврат ошибочно зачисленных жилищных выплат на мой
личный специальный счет в сумме (-ах)
________________________________________________________________________________
                                    (сумма прописью)
________________________________________________________________________________
(В случае необходимости возврата ошибочно зачисленных сумм жилищных выплат по
нескольким платежным поручениям, суммы, подлежащие возврату, указываются отдельно на
каждое платежное поручение) _______________       _________________
                              (подпись)                  (дата)