Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Таиланд Корольдігінің Үкіметі арасындағы дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорттардың иелерін визалық талаптардан босату туралы келісімді бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 4 қыркүйектегі № 536 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған 2017 жылғы 21 маусымда Астанада жасалған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Таиланд Корольдігінің Үкіметі арасындағы дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорттардың иелерін визалық талаптардан босату туралы келісім бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 4 қыркүйектегі
№ 536 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Таиланд Корольдігінің Үкіметі арасындағы дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорттардың иелерін визалық талаптардан босату туралы келісім

      (2017 жылғы 17 қарашада күшіне енді - Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары бюллетені, 2017 ж., № 6, 82-құжат)

      Бұдан әрі Тараптар деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Таиланд Корольдігінің Үкіметі

      өз мемлекеттерінің арасындағы достық қарым-қатынастарды одан әрі нығайтуға ниет білдіре отырып, Тараптар мемлекеттерінің азаматтары – дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорттар иелерінің өзара сапарларын жеңілдете отырып, төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Жарамды дипломатиялық және қызметтік паспорттары бар Қазақстан Республикасының азаматтары Таиланд Корольдігінің аумағына кірген күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге келу, болу, кету немесе транзитпен өту үшін Таиланд Корольдігінің аумағында кез келген еңбек қызметімен, кез келген кәсіпкерлік немесе кез келген ақы төленетін өзге қызметпен айналыспайтын жағдайда, визалық талаптардан босатылады.

2-бап

      Жарамды дипломатиялық және ресми паспорттары бар Таиланд Корольдігінің азаматтары Қазақстан Республикасының аумағына кірген күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын мерзімге келу, болу, кету немесе транзит арқылы өту үшін Қазақстан Республикасының аумағында кез келген еңбек қызметімен, кез келген кәсіпкерлік немесе кез келген ақы төленетін өзге қызметпен айналыспайтын жағдайда, визалық талаптардан босатылады.

3-бап

      Осы Келісімнің 1 және 2-баптарында аталған әрбір Тарап мемлекетінің басқа Тарап мемлекетінің аумағында аккредиттелген дипломатиялық өкілдіктерге, консулдық мекемелерге немесе халықаралық ұйымдардың өкілдіктеріне тағайындалған азаматтары, сондай-ақ жарамды дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорттары бар, олармен бірге тұратын отбасы мүшелері басқа Тарап мемлекетінің аумағына кірген күнінен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен аспайтын мерзімге визасыз келе алады, кете алады және бола алады. Аталған мерзім СІМ немесе аккредиттеуші мемлекеттің дипломатиялық өкілдігінің өтініші бойынша болу мемлекетінің СІМ шешімімен жоғарыда көрсетілген адамдардың тағайындалу мерзімінің соңына дейін ұзартылуы мүмкін.

4-бап

      Осы Келісімнің 1 және 2-баптарында аталған әрбір Тарап мемлекетінің азаматтары басқа Тарап мемлекетінің аумағына халықаралық қатынастар үшін ашық мемлекеттік шекараны кесіп өтетін кез келген пункт арқылы келе алады және кете алады немесе транзитпен өте алады.

5-бап

      Осы Келісімнің 1 және 2-баптарында аталған әрбір Тарап мемлекетінің азаматтары басқа Тарап мемлекетінің аумағында болу кезінде болу мемлекетінің ұлттық заңнамасын құрметтеуге міндетті.

6-бап

      Әрбір Тарап осы Келісімнің 1 және 2-баптарында аталған басқа Тарап мемлекетінің азаматына, егер бұл адам қолайсыз деп танылса, өз мемлекетінің аумағына келуінен бас тарту, онда болуын қысқарту немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады.

7-бап

      Тараптар мемлекеттерінің уәкілетті органдары осы Келісімге қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей дипломатиялық арналар арқылы жарамды дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорттардың үлгілерімен алмасады. Тараптар дипломатиялық арналар арқылы бір-бірін жаңадан енгізілген дипломатиялық және қызметтік/ресми паспорттар немесе қолданыстағы паспорттар түрлеріне енгізілген өзгерістер туралы хабардар етеді. Жаңа паспорттардың үлгілері олар қолданысқа енгізілген күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірілмей басқа Тарапқа жіберіледі.

8-бап

      Осы Келісім Тараптардың мемлекеттері қатысушы болып табылатын басқа халықаралық шарттардан туындайтын Тараптардың міндеттемелерін және құқықтарын қозғамайды.

9-бап

      1. Тараптардың әрқайсысы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, денсаулық сақтау және қоғамдық тәртіпті қорғау мақсатында осы Келісімнің қолданылуын уақытша, ішінара немесе толық тоқтату құқығын өзіне қалдырады.

      2. Тараптар осы Келісімнің тоқтатылуы немесе қайта қолданысқа енгізілгені туралы мұндай шешімнің күшіне енетін күніне дейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей дипломатиялық арналар арқылы бір-біріне хабарлайды.

10-бап

      Осы Келісімді түсіндіруге немесе қолдануға қатысты туындаған кез келген келіспеушіліктерді немесе дауларды Тараптар консультациялар немесе келіссөздер арқылы шешеді.

11-бап

      1. Тараптардың өзара келісу бойынша осы Келісімге оның ажырамас бөлігі болып табылатын жекелеген хаттамалар нысанындағы өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін.

      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген хаттамалар осы Келісімнің 12-бабына сәйкес күшіне енеді.

12-бап

      Осы Келісім оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама дипломатиялық арналар арқылы алынған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң күшіне енеді.

      Осы Келісім белгіленбеген мерзімге жасалады және Тараптардың бірі дипломатиялық арналар арқылы осы Келісімнің қолданылуын тоқтату ниеті туралы басқа Тараптың тиісті жазбаша хабарламасын алған күннен бастап 6 (алты) ай өткенге дейін күшінде қалады.

      Осыны куәландыра отырып, өздерінің құрметті Тараптары тиісті түрде уәкілеттік берген төменде қол қоюшылар осы Келісімге қол қойды.

      2017 жылғы 21 маусымда Астана қаласында әрқайсысы қазақ, тай және ағылшын тілдерінде екі данада жасалды әрі барлық мәтіндердің күші бірдей.

      Осы Келісімнің ережелерін түсіндіру кезінде келіспеушіліктер туындаған жағдайда, Тараптар ағылшын тіліндегі мәтінге жүгінетін болады.

      Қазақстан Республикасының Таиланд Корольдігінің
      Үкіметі үшін Үкіметі үшін

Об утверждении Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2017 года № 536.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемое Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов, совершенное в Астане 21 июня 2017 года.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
  от 4 сентября 2017 года № 536

Соглашение
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований
владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов

      (Вступило в силу 17 ноября 2017 года -
Бюллетень международных договоров РК 2017 г., № 6, ст. 82)

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Королевства Таиланд, далее именуемые Сторонами,

      желая и далее укреплять дружеские отношения между своими государствами, упростив взаимные поездки граждан государств Сторон – владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов,

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Граждане Республики Казахстан, владеющие действительными дипломатическими и служебными паспортами, освобождаются от визовых требований для въезда, пребывания, выезда или транзита через территорию Королевства Таиланд на срок не более 30 (тридцать) календарных дней с даты их въезда при условии, что они не будут заниматься любой трудовой деятельностью, любой предпринимательской или любой иной оплачиваемой деятельностью на территории Королевства Таиланд.

Статья 2

      Граждане Королевства Таиланд, владеющие действительными дипломатическими и официальными паспортами, освобождаются от визовых требований для въезда, пребывания, выезда или транзита через территорию Республики Казахстан на срок не более 30 (тридцать) календарных дней с даты их въезда при условии, что они не будут заниматься любой трудовой деятельностью, любой предпринимательской или любой иной оплачиваемой деятельностью на территории Республики Казахстан.

Статья 3

      Граждане государства каждой из Сторон, упомянутые в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, назначенные в дипломатические представительства, консульские учреждения или представительства международных организаций, аккредитованных на территории государства другой Cтороны, а также члены их семей, проживающие совместно с ними, владеющие действительными дипломатическими и служебными/официальными паспортами, могут въезжать, выезжать и пребывать на территории государства другой Стороны без визы на срок не более 90 (девяносто) календарных дней с даты их въезда. Данный срок может быть продлен до конца срока назначения указанных лиц решением МИД страны пребывания, по просьбе МИД или дипломатического представительства аккредитующего государства.

Статья 4

      Граждане государства каждой из Сторон, упомянутые в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, могут въезжать, выезжать или следовать транзитом через территорию государства другой Стороны через любые пункты пересечения государственной границы, открытые для международного сообщения.

Статья 5

      Граждане государства каждой из Стороны, упомянутые в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, во время пребывания на территории государства другой Стороны обязаны уважать национальное законодательство государства пребывания.

Статья 6

      Каждая Сторона сохраняет за собой право отказать гражданину государства другой Стороны, упомянутому в статьях 1 и 2 настоящего Соглашения, во въезде, сократить или прекратить его пребывание на территории своего государства, если это лицо признано нежелательным.

Статья 7

      Уполномоченные органы государств Сторон не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания настоящего Соглашения по дипломатическим каналам обмениваются образцами действующих дипломатических и служебных/официальных паспортов. Стороны информируют друг друга о введении новых дипломатических и служебных/официальных паспортов и изменениях в существующих видах паспортов по дипломатическим каналам. Образцы новых паспортов передаются другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней с даты введения их в действие.

Статья 8

      Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства Сторон, вытекающие из других международных договоров, участниками которых являются их государства.

Статья 9

      1. Каждая из Сторон сохраняет за собой право в целях обеспечения национальной безопасности, охраны здоровья и сохранения общественного порядка приостановить временно, частично или полностью действие настоящего Соглашения.

      2. Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам о приостановлении или возобновлении действия настоящего Соглашения не позднее, чем за пять (5) календарных дней до даты вступления такого решения в силу.

Статья 10

      Любые разногласия или споры относительно толкования или применения настоящего Соглашения разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.

Статья 11

      1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут в форме отдельных протоколов вноситься изменения и дополнения, которые являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

      2. Протоколы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, вступают в силу в соответствии со статьей 12 настоящего Соглашения.

Статья 12

      Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 (тридцать) календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

      Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и остается в силе до истечения 6 (шести) месяцев с даты получения по дипломатическим каналам одной из Сторон соответствующего письменного уведомления другой Стороны об ее намерении прекратить его действие.

      В удостоверении чего нижеподписавшиеся, должным образом уполномоченные на то их уважаемыми Сторонами, подписали настоящее Соглашение.

      Совершено в городе Астана 21 июня 2017 года в двух экземплярах, каждый на казахском, тайском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

      В случае возникновения разногласий при толковании положений настоящего Соглашения, Стороны обращаются к тексту на английском языке.

      За Правительство
Республики Казахстан
За Правительство Королевства Таиланд