"Жастар" ғылыми-зерттеу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі мемлекеттік қатысу үлесіне иелік ету және пайдалану құқықтарын Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне беру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 4 қыркүйектегі № 537 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен "Жастар" ғылыми-зерттеу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі (бұдан әрі – серіктестік) мемлекеттік қатысу үлесіне иелік ету және пайдалану құқықтарын Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне берсін.

      2. Ғылыми зерттеулер жүргізу және мемлекеттік жастар саясатын іске асыруды әдістемелік қамтамасыз етуді жүргізу серіктестік қызметінің негізгі нысанасы болып айқындалсын.

      3. Қазақстан Республикасының Қаржы, Білім және ғылым, Дін істері және азаматтық қоғам министрліктері осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.

      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 4 қыркүйектегі
№ 537 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен қатысу үлестері республикалық меншікте қалатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

      "Астана қаласы" деген бөлім:

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 21-183-жолмен толықтырылсын:

      "21-183. "Жастар" ғылыми-зерттеу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      2. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге және өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне" деген бөлім мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігіне

      375. "Жастар" ғылыми-зерттеу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

      Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің Азаматтық қоғам істері комитетіне

      375-1. "Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы".".

      3. "Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 18 қазандағы № 594 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 50, 321-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі туралы ережеде:

      Министрліктің және оның ведомстволарының қарамағындағы ұйымдардың тізбесi мынадай мазмұндағы бірінші кіші бөліммен толықтырылсын:

      "Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

      "Жастар" ғылыми-зерттеу орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі".".

О передаче прав по владению и пользованию государственной долей участия в товариществе с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Молодежь" Министерству по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 2017 года № 537.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке передать Министерству по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан права владения и пользования государственной долей участия в товариществе с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Молодежь" (далее – товарищество).

      2. Определить основным предметом деятельности товарищества проведение научных исследований и осуществление методического обеспечения реализации государственной молодежной политики.

      3. Министерствам финансов, образования и науки, по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 4 сентября 2017 года № 537

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "г. Астана":

      дополнить строкой, порядковый номер 21-183, следующего содержания:

      "21-183. Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Молодежь".

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      в перечне государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "Министерству по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

      "Министерству по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

      375. Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Молодежь".

      Комитету по делам гражданского общества Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

      375-1. Некоммерческое акционерное общество "Центр поддержки гражданских инициатив".".

      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2016 года № 594 "Некоторые вопросы Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 50, ст. 321):

      в Положении о Министерстве по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      перечень организаций, находящихся в ведении Министерства и его ведомств, дополнить подразделом первым следующего содержания:

      "Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан

      "Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский центр "Молодежь".".