Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 қазандағы № 687 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 53-бабының 6-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 30 қазандағы
№ 687 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу қағидалары

      1. Осы Мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 53-бабының 6-тармағына сәйкес әзірленді және мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу тәртібін айқындайды.

      2. Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітетін мемлекеттік бюджет есебінен қамтылатын Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлерінің еңбегіне ақы төлеудің бірыңғай жүйесі негізінде белгіленетін мемлекеттік қызметшілердің лауазымдық айлықақыларын және сауықтыру жәрдемақыларын есептеу коэффициенттеріне сәйкес лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін өтілге Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік лауазымға тағайындалған немесе сайланған кезден бастап мемлекеттік қызметті тоқтатқан кезге дейінгі мемлекеттік қызметте болған бүкіл уақыт енгізіледі.

      3. Лауазымдық айлықақыны белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілін есептеу үшін, сондай-ақ мына:

      1) Қазақстан Республикасының, бұрынғы Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының (бұдан әрі – КСРО) Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткерген уақыт, сондай-ақ арнайы оқу орындарында оқу және арнайы бастапқы оқу кезеңі;

      2) құқық қорғау органдарында, оның ішінде мемлекеттік фельдъегерлік қызметте, қаржы полициясында (салық полициясында (милицияда), мемлекеттік өртке қарсы қызметте, қылмыстық-атқару жүйесінде, оның ішінде бұрынғы КСРО-ның, бұрынғы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік тергеу комитетінде лауазымға тағайындалған күннен бастап (оның ішінде тағылымдамашы лауазымында) қызмет өткерген уақыт, сондай-ақ арнайы оқу орындарында оқу және арнайы бастапқы оқу кезеңі;

      3) арнаулы мемлекеттік органдарда қызмет өткерген уақыт, оның ішінде арнаулы (әскери) оқу орындарында оқу кезеңі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының арнаулы мемлекеттік органдар туралы заңнамасына сәйкес қызметкерлердің еңбек қызметі өтілі еңбек сіңірген жылдарына есептелген уақыт;

      4) Қазақстан Республикасы мен бұрынғы КСРО-ның судья лауазымында және сот аппараттарында (кеңселерінде) мемлекеттік (жауапты) лауазымдарда жұмыс істеген уақыт;

      5) мемлекеттік қызметтегі адамдардың бала үш жасқа толғанға дейінгі оның күтімі бойынша жалақысы сақталмайтын демалыс, сондай-ақ жалақысы сақталмайтын әлеуметтік демалыстың басқа да түрлерінің уақыты;

      6) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен оның аумақтық бөлімшелеріндегі қызметші ретінде, сондай-ақ КСРО Мемлекеттік банкі жүйесінде жұмыс істеген уақыт;

      7) 1992 жылғы 1 қаңтарға дейін Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы мен Қазақстан Республикасының партия, кәсіподақ және комсомол органдарында сайланбалы және өзге де жауапты лауазымдарда жұмыс істеген уақыт;

      8) мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындарда басшы лауазымдарда немесе нақты мемлекеттік әкімшілік лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес лауазымдарда жұмыс істеген уақыт;

      8-1) мемлекеттік саяси қызметшілер, "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері, сондай-ақ "Б" корпусының А-1, А-2, В-1, В-2, С-1, С-2, С-О-1, С-О-2, C-R-1, C-R-2, D-1, D-2, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2, E-R-1 санаттары үшін квазимемлекеттік сектор және/немесе ірі кәсіпкерлік субъектілерінде басшы лауазымдарда немесе нақты мемлекеттік лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес лауазымдарда жұмыс істеген уақыт;

      9) егер осы лауазымдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік қызметшілер лауазымдарына жатқызылған болса, мемлекеттік органдар мен олардың аппараттарына техникалық қызмет көрсеткен және олардың жұмыс істеуін қамтамасыз еткен қызметкерлер лауазымдарында жұмыс істеген уақыт;

      10) егер қызметші тағайындауға дейін тікелей мемлекеттік қызметте болса, мемлекеттік органдар мен мемлекеттік ұйымдардың жолдамасы бойынша халықаралық ұйымдарда немесе басқа мемлекеттерде жұмыс істеген уақыт;

      11) Еуразиялық экономикалық комиссияда және Еуразиялық экономикалық одақтың Сотында жұмыс істеген уақыт;

      12) кадрларды даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі курстарда жұмыстан қол үзіп оқыған, сондай-ақ қызметші оқуға түскенге дейін мемлекеттік қызметте болса және оны аяқтаған соң мемлекеттік қызметке қайтып келсе, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың жолдауы бойынша шетелде оқыған уақыт;

      13) Қазақстан Республикасының Парламенті депутатының, сондай-ақ тұрақты негізде жұмыс істейтін мәслихат депутатының өкілеттігін жүзеге асырған уақыт;

      14) мемлекеттік органның құрылуы кезінде, сондай-ақ арнайы тексеру нәтижелерін алғанға дейін бос мемлекеттік әкімшілік лауазымда көзделген міндеттерді уақытша атқарған адамдардың жұмыс істеген уақыты;

      15) мемлекеттік қызметшілерді заңсыз қызметтен шығару кезінен бастап олар мемлекеттік қызметке қайта орналастырылғанға дейінгі уақыт;

      16) мемлекеттік және құқық қорғау қызметіне кіру кезіндегі сынақ мерзімінен өту уақыты кіреді.

      Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 11.09.2019 № 684 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      4. Құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне лауазымдық айлықақыны белгілеуге құқық беретін өтіліне құқық қорғау органдарында қызмет өткерген және Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердің Қарулы Күштерінде, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарында әскери қызмет өткерген уақыты кіреді.

      5. Лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін өтілді еңбек өтілін белгілеу жөніндегі комиссия айқындайды, оның құрамын мемлекеттік органның қызметкерлерін лауазымға тағайындауға және лауазымнан босатуға құқығы бар адам бекітеді.

      Лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін өтілді белгілеу мәселесін қарау үшін:

      1) мемлекеттік қызметшінің өтініші;

      2) мемлекеттік қызметшіні мемлекеттік органдағы мемлекеттік лауазымға тағайындау негіздер болып табылады.

      Лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін өтілді белгілеу жөніндегі комиссияның шешімі хаттамамен ресімделеді, оның көшірмесі бухгалтерияға беріледі.

      Персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) мемлекеттік қызметшінің талап етуі бойынша үш жұмыс күні ішінде оған комиссия шешімінен үзінді береді және оны растайды.

      6. Лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін өтілді айқындау үшін еңбек кітапшасы немесе қызметтік тізім негізгі құжаттар болып табылады.

      Еңбек кітапшасы, қызметтік тізім болмаған кезде, сондай-ақ қажетті жазба болмаған не жұмыс кезеңдері туралы қате немесе дәл емес жазбалар болған жағдайда лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін еңбек өтілін растауға еңбек шарты, жұмыс берушінің актілерінен үзінділер, қызметкерлерге жалақы төлеу ведомосынан үзінділер, аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан үзінділер, жүргізілген әлеуметтік аударымдар туралы Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан мәліметтер, жұмыс орнынан анықтамалар немесе қызметкердің еңбек қызметі туралы мәліметтер қамтылған архивтік анықтама, сондай-ақ әскери билет қабылданады. Лауазымдық айлықақы белгілеуге құқық беретін еңбек өтілін куәлардың айғақтарымен растау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

      6-1. Осы Қағидалардың 3-тармағының 8-1) тармақшасында көрсетілген ірі кәсіпкерлік субъектісіндегі жұмыс өтілін растайтын құжат ірі кәсіпкерлік субъектісі мына өлшемшарттардың біріне немесе екеуіне сәйкес келетіні: жұмыскерлерінің жылдық орташа саны екі жүз елу адамнан асатын және (немесе) жылдық орташа кірісі республикалық бюджет туралы заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын айлық есептік көрсеткіштің үш миллион еселенген мөлшерінен асатыны туралы мәлімет болып табылады.

      Ескерту. Қағида 6-1-тармақпен толықтырылды – ҚР Үкіметінің 11.09.2019 № 684 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7. Күнтізбелік бір ай ішінде лауазымдық айлықақыны арттыруға құқығы пайда болған қызметшілерге лауазымдық айлықақыны өтілін есепке алумен есептеу осындай құқық пайда болған күннен бастап жүзеге асырылады.

      8. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, осы Қағидаларға сәйкес лауазымдық айлықақыны белгілеуге құқық беретін жұмыс өтілі күнтізбелік есептеумен есепке алынады.

Об утверждении Правил исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2017 года № 687.

      В соответствии с пунктом 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 30 октября 2017 года № 687

Правила
исчисления стажа работы государственных служащих,
дающего право на установление должностного оклада

      1. Настоящие Правила исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада (далее – Правила), разработаны в соответствии с пунктом 6 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан" и определяют порядок исчисления стажа работы государственных служащих, дающего право на установление должностного оклада.

      2. В стаж, дающий право на установление должностного оклада в соответствии с коэффициентами для исчисления должностных окладов и пособий для оздоровления государственных служащих, устанавливаемыми на основании единой системы оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета, утверждаемой Правительством Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан, включается все время пребывания на государственной службе, которое исчисляется с момента назначения или избрания на государственную должность до прекращения государственной службы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

      3. Для исчисления стажа работы, дающего право на установление должностного оклада, также включается время:

      1) прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, бывшего Союза Советских Социалистических Республик (далее – СССР), а также период учебы в специальных учебных заведениях и специального первоначального обучения;

      2) прохождения службы со дня назначения на должность (в том числе в должностях стажеров) в правоохранительных органах, в том числе государственной фельдъегерской службе, финансовой полиции (налоговой полиции (милиции), государственной противопожарной службе, уголовно-исполнительной системе, в том числе бывшего СССР, бывшего Государственного следственного комитета Республики Казахстан, а также период учебы в специальных учебных заведениях и специального первоначального обучения;

      3) прохождения службы в специальных государственных органах, в том числе период учебы в специальных (военных) учебных заведениях, а также засчитанный в выслугу лет стаж трудовой деятельности сотрудников в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных государственных органах;

      4) работы на должности судьи и государственных (ответственных) должностях в аппаратах (канцеляриях) судов Республики Казахстан и бывшего СССР;

      5) отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также других видов социальных отпусков без сохранения заработной платы лицам, состоящим на государственной службе;

      6) работы в качестве служащего в Национальном Банке Республики Казахстан и его филиалах, а также системе Государственного банка бывшего СССР;

      7) работы на выборных и других ответственных должностях в партийных, профсоюзных и комсомольских органах Казахской Советской Социалистической Республики и Республики Казахстан до 1 января 1992 года;

      8) работы в государственных учреждениях и государственных предприятиях на руководящих должностях или должностях, соответствующих функциональным направлениям конкретной административной государственной должности;

      8-1) работы в субъектах квазигосударственного сектора и/или крупного предпринимательства на руководящих должностях или должностях, соответствующих функциональным направлениям занимаемой государственной должности для политических государственных служащих, административных государственных служащих корпуса "А", а также корпуса "Б" категорий А-1, А-2, В-1, В-2, С-1, С-2, С-О-1, С-О-2, С-R-1, C-R-2, D-1, D-2, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2, E-R-1;

      9) работы на должностях работников, осуществлявших техническое обслуживание и обеспечивавших функционирование государственных органов и их аппаратов, если эти должности отнесены к должностям государственных служащих в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      10) работы в международных организациях или других государствах по направлению государственных органов и государственных организаций, если служащий непосредственно до назначения пребывал на государственной службе;

      11) работы в Евразийской экономической комиссии и Суде Евразийского экономического союза;

      12) обучения на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров с отрывом от работы, а также учебы за границей по направлению государственных органов и организаций, если служащий до поступления пребывал на государственной службе и после окончания вернулся на государственную службу;

      13) осуществления полномочий депутата Парламента Республики Казахстан, а также депутата маслихата, работающего на постоянной основе;

      14) работы лиц, временно исполнявших обязанности, предусмотренные вакантной административной государственной должностью, в период создания государственного органа, а также до получения результатов специальной проверки;

      15) с момента незаконного увольнения государственных служащих до восстановления их на государственной службе;

      16) прохождения испытательного срока при поступлении на государственную и правоохранительную службу.

      Сноска. Пункт 3 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 11.09.2019 № 684 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      4. Сотрудникам правоохранительных органов в стаж, дающий право на установление должностного оклада, включается время прохождения службы в правоохранительных органах и воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях государств-участников Содружества Независимых Государств.

      5. Стаж, дающий право на установление должностного оклада, определяется комиссией по установлению трудового стажа, состав которой утверждается уполномоченным лицом, имеющим право назначения на должности и освобождения от должностей работников государственного органа.

      Основаниями для рассмотрения вопроса установления стажа, дающего право на установление должностного оклада, являются:

      1) заявление государственного служащего;

      2) назначение государственного служащего на государственную должность в государственном органе.

      Решение комиссии об установлении стажа, дающего право на установление должностного оклада, оформляется протоколом, копия которого передается в бухгалтерию.

      Служба управления персоналом (кадровая служба) по требованию государственного служащего в течение трех рабочих дней выдает ему выписку из решения комиссии и заверяет ее.

      6. Основными документами для определения стажа, дающего право на установление должностного оклада, являются трудовая книжка или послужной список.

      При отсутствии трудовой книжки, послужного списка, а также в случаях, когда нет необходимой записи либо содержатся неправильные или неточные записи о периодах работы, в подтверждение трудового стажа, дающего право на установление должностного оклада, принимаются трудовой договор, выписки из актов работодателя, выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам, выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах, сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях, справки с места работы или архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника, а также военный билет. Подтверждение трудового стажа, дающего право на установление должностного оклада, свидетельскими показаниями осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      6-1. Документом, подтверждающим стаж работы в субъекте крупного предпринимательства, указанный в подпункте 8-1) пункта 3 настоящих Правил, являются сведения о том, что субъект крупного предпринимательства соответствует одному или двум из следующих критериев: среднегодовая численность работников более двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовой доход свыше трехмиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 6-1 в соответствии с постановлением Правительства РК от 11.09.2019 № 684 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      7. Служащим, у которых в течение календарного месяца возникло право на повышение должностного оклада, исчисление должностного оклада с учетом стажа осуществляется со дня возникновения такого права.

      8. Стаж работы, дающий право на установление должностного оклада
в соответствии с настоящими Правилами, учитывается в календарном исчислении, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.