Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Оман Сұлтандығының Үкіметі арасындағы дипломатиялық, арнайы және қызметтік паспорттар иелерін визалық талаптардан өзара босату туралы келісімге қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 909 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Оман Сұлтандығының Үкіметі арасындағы дипломатиялық, арнайы және қызметтік паспорттар иелерін визалық талаптардан өзара босату туралы келісімнің жобасы мақұлдансын.

      2. Қазақстан Республикасының Оман Сұлтандығындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі Ержан Серікұлы Мұқашқа Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Оман Сұлтандығының Үкіметі арасындағы дипломатиялық, арнайы және қызметтік паспорттар иелерін визалық талаптардан өзара босату туралы келісімге қағидаттық сипаты жоқ өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасының Үкіметі атынан қол қоюға өкілеттік берілсін.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев
     

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 29 желтоқсандағы
№ 909 қаулысымен
мақұлданған
 
  Жоба

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Оман Сұлтандығының Үкіметі арасындағы дипломатиялық, арнайы және қызметтік паспорттар иелерін визалық талаптардан өзара босату туралы келісім

      Бұдан әрі "Тараптар" деп аталатын Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Оман Сұлтандығының Үкіметі

      өз мемлекеттерінің достық қарым-қатынастарды нығайтуға деген ұмтылыстарын назарға ала отырып,

      Қазақстан Республикасының азаматтары мен Оман Сұлтандығы азаматтарының – дипломатиялық, арнайы және қызметтік паспорттар иелерінің екі Тарап мемлекеттері аумақтарына өзара сапарларына ықпал етуге ниет білдіре отырып,

      төмендегілер туралы келісті:

1-бап

      Осы Келісімнің ережелері:

      Қазақстан Республикасының жарамды дипломатиялық және қызметтік паспорттарының иелері болып табылатын азаматтарына;

      Оман Сұлтандығының жарамды дипломатиялық, арнайы және қызметтік паспорттарының иелері болып табылатын азаматтарына қатысты қолданылады.

2-бап

      Осы Келісімнің 1-бабында көрсетілген Тараптардың әрбір мемлекетінің азаматтары екінші Тарап мемлекетінің аумағына онда болу мерзімін ұзарту мүмкіндігінсіз визасыз кіре алады, келген күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн мерзімде транзитпен бола алады және одан шыға алады.

3-бап

      Осы Келісімнің 1-бабында көрсетілген, дипломатиялық өкілдіктерге, консулдық мекемелерге немесе екінші Тарап мемлекетінің аумағында аккредиттелген халықаралық ұйымдар өкілдіктеріне тағайындалған әрбір Тарап мемлекетінің азаматтары, олардың отбасы мүшелерін қоса алғанда, екінші Тараптың визалық талаптарынан босатылмайды және алғашқы кіруге дейін екінші Тарап мемлекетінің дипломатиялық өкілдігінде немесе консулдық мекемесінде тиісті кіру визаларын алулары тиіс.

4-бап

      Әрбір Тарап екінші Тарап мемлекетінің келуі қолайсыз деп саналған кез келген азаматын өз мемлекетінің аумағына кіргізуден бас тарту, болу мерзімін қысқарту немесе тоқтату құқығын сақтап қалады.

5-бап

      Осы Келісімнің 1-бабында көрсетілген паспорттардың жарамдылық мерзімі екінші Тарап мемлекетінің аумағына кіру күнінен бастап алты (6) айдан кем болмауы тиіс.

6-бап

      1. Осы Келісімнің 1-бабында көрсетілген әрбір Тарап мемлекетінің азаматтары екінші Тарап аумағында болуы кезеңінде 1961 жылғы Дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясының және 1963 жылғы Консулдық қатынастар туралы Вена конвенциясының ережелеріне залал келтірмей, сол Тараптың ұлттық заңнамасы мен қағидаларын сақтауға міндетті.

      2. Осы Келісімнің 1-бабында көрсетілген әрбір Тарап мемлекетінің азаматтары екінші Тарап мемлекетінің аумағында кәсіпкерлік қызметпен айналыспауы тиіс.

7-бап

      1. Әрбір Тарап мемлекетінің азаматтары басқа Тарап мемлекетінің аумағында өзінің дипломатиялық, қызметтік және арнайы паспортын жоғалтқан немесе бүлдірген жағдайда бұл туралы болу мемлекетінің құзыретті органдарына, сондай-ақ өз мемлекетінің дипломатиялық өкілдігіне немесе консулдық мекемесіне хабарлауы тиіс.

      2. Тиісті дипломатиялық өкілдік немесе консулдық мекеме өзінің азаматтарына жаңа дипломатиялық, қызметтік және арнайы паспорт не жол жүру құжатын береді және бұл туралы болу мемлекетінің құзыретті органдарын хабардар етеді.

8-бап

      1. Осы Келісімді іске асыру мақсаттары үшін Тараптар осы Келісімнің 1-бабында көрсетілген жарамды паспорттардың үлгілерімен оны қолданысқа енгізу күнінен бұрын күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей дипломатиялық арналар арқылы алмасады.

      2. Жаңа паспорт енгізілген немесе осы Келісімнің 1-бабында көрсетілген паспорттарға өзгерістер енгізілген жағдайда Тараптар жаңа немесе өзгертілген паспорттарды қолданысқа енгізу күнінен бұрын күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей осы паспорттардың үлгілерімен дипломатиялық арналар арқылы алмасады.

      3. Тараптар осы Келісімнің 1-бабында көрсетілген паспорттарды беруге қатысты өз ұлттық заңнамаларындағы және қағидаларындағы өзгерістер туралы бір-бірін хабардар етеді.

9-бап

      1. Әрбір Тарап ұлттық қауіпсіздікті, қоғамдық тәртіпті немесе халықтың денсаулығын қамтамасыз ету мақсатында осы Келісімнің қолданысын уақытша, толық немесе ішінара тоқтату құқығын өзінде сақтап қалады.

      2. Осы Келісімнің қолданысын тоқтата тұруға ниетті Тарап екінші Тарапты қабылданған шешім туралы оның күшіне енуіне дейін күнтізбелік жеті (7) күн бұрын дипломатиялық арналар арқылы жазбаша түрде хабардар етуі, сондай-ақ екінші Тарапты осы Келісімнің қолданысын тоқтата тұруды аяқтағаны туралы шешімнің күшіне ену күнінен кем дегенде күнтізбелік жеті (7) күн бұрын дипломатиялық арналар арқылы жазбаша түрде хабарлауы тиіс.

      3. Осы Келісімнің қолданысын тоқтата тұру туралы шешім күшіне енуі кезінде екінші Тарап мемлекетінің аумағында жүрген осы Келісімнің 1-бабында көрсетілген әрбір Тарап азаматтарының паспорттар иелерінің құқықтық мәртебелеріне осы Келісімнің қолданысын тоқтата тұру әсер етпейді.

10-бап

      Осы Келісімге Тараптардың өзара келісімі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін, олар осы Келісімнің ажырамас бөлігі болып табылады және осы Келісімнің 13-бабының 1-тармағында көзделген тәртіппен күшіне енетін жекелеген хаттамалармен ресімделеді.

11-бап

      Осы Келісімнің ережелерін қолдану және түсіндіру кезінде туындайтын кез келген даулар Тараптар арасындағы консультациялар немесе келіссөздер арқылы шешіледі.

12-бап

      Осы Келісім Тараптардың мемлекеттері қатысушысы болып табылатын басқа да халықаралық шарттардан туындайтын олардың құқықтары мен міндеттерін қозғамайды.

13-бап

      1. Осы Келісім белгісіз мерзімге жасалады және оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Тараптардың орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама дипломатиялық арналар арқылы алынған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн өткен соң күшіне енеді.

      2. Осы Келісім Тараптардың бірінің оның қолданысын тоқтату ниеті туралы екінші Тараптың жазбаша хабарламасын дипломатиялық арналар арқылы алған күнінен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күн өткеннен кейін өз қолданысын тоқтатады.

      3. Осы Келісім күшіне енгеннен кейін ол 2008 жылғы 16 наурыздағы Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі мен Оман Сұлтандығы Сыртқы істер министрлігі арасындағы дипломатиялық паспорттар иелерін визалық талаптардан босату туралы меморандумды алмастырады.


      201_ жылғы "__" ___________ ___________ қаласында әрқайсысы қазақ, араб, ағылшын және орыс тілдерінде екі данада жасалды әрі барлық мәтіндердің күші бірдей. Келіспеушіліктер туындаған жағдайда Тараптар ағылшын тіліндегі мәтінге жүгінетін болады.

      Қазақстан Республикасының
Үкіметі үшін
Оман СұлтандығыныңҮкіметі үшін

О подписании Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 909

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов.

      2. Уполномочить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Султанате Оман Мукаша Ержана Серикулы подписать от имени Правительства Республики Казахстан Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

      3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 29 декабря 2017 года № 909
  Проект

Соглашение
между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман о взаимном освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, специальных и служебных паспортов

      Правительство Республики Казахстан и Правительство Султаната Оман, далее именуемые "Сторонами",

      принимая во внимание стремление своих государств укреплять дружеские отношения;

      желая способствовать взаимным поездкам граждан Республики Казахстан и граждан Султаната Оман – владельцев дипломатических, служебных и специальных паспортов, на территории государств обеих Сторон;

      согласились о нижеследующем:

Статья 1

      Положения настоящего Соглашения применяются к:

      - гражданам Республики Казахстан, являющимся владельцами действительных дипломатических и служебных паспортов.

      - гражданам Султаната Оман, являющимся владельцами действительных дипломатических, специальных и служебных паспортов.

Статья 2

      Граждане государства каждой из Сторон, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, могут въезжать, следовать транзитом и выезжать с территории государства другой Стороны без виз сроком до 30 (тридцать) календарных дней с даты въезда, без возможности продления срока пребывания.

Статья 3

      Граждане государства каждой из Сторон, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, назначенные в дипломатические представительства, консульские учреждения или представительства международных организаций, аккредитованные на территории государства другой Стороны, включая членов их семей, не освобождаются от визовых требований другой Стороны и должны получить соответствующие въездные визы в дипломатическом представительстве или консульском учреждении государства другой Стороны до первого въезда.

Статья 4

      Каждая из Сторон сохраняет за собой право отказать во въезде, сократить или прекратить срок пребывания на территории своего государства любого гражданина государства другой Стороны, чье присутствие считает нежелательным.

Статья 5

      Срок действия паспортов, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, должен быть не менее шести (6) месяцев с даты въезда на территорию государства другой Стороны.

Статья 6

      1. Граждане государства каждой из Сторон, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, в период их пребывания на территории другой Стороны обязаны соблюдать национальное законодательство и правила этой Стороны без ущерба для положений Венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской Конвенции о консульских сношениях 1963 года.

      2. Граждане государства каждой из Сторон, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, не должны заниматься предпринимательской деятельностью на территории государства другой Стороны.

Статья 7

      1. Граждане государства каждой из Сторон, в случаях утери дипломатических, служебных и специальных паспортов или их порчи на территории государства другой Стороны, должны сообщить об этом в компетентные органы государства пребывания, а также дипломатическое представительство или консульское учреждение своего государства.

      2. Соответствующее дипломатическое представительство или консульское учреждение выдают новый дипломатический, служебный и специальный паспорт либо проездной документ своим гражданам, и информируют об этом компетентные органы государства пребывания.

Статья 8

      1. Для целей реализации настоящего Соглашения Стороны обмениваются по дипломатическим каналам образцами действительных паспортов, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения его в действие.

      2. В случаях введения нового или внесения изменений в паспорта, указанные в статье 1 настоящего Соглашения, Стороны обмениваются по дипломатическим каналам образцами этих паспортов не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения в действие новых или измененных паспортов в применение.

      3. Стороны информируют друг друга об изменениях в своих национальных законодательствах и правилах, касающихся выдачи паспортов, указанных в статье 1 настоящего Соглашения.

Статья 9

      1. Каждая из Сторон в целях обеспечения национальной безопасности, общественного порядка или здоровья населения оставляет за собой право временно, полностью или частично приостановить действие настоящего Соглашения.

      2. Сторона, желающая приостановить действие настоящего Соглашения, должна уведомить другую Сторону в письменном виде по дипломатическим каналам о принятом решении не позднее, чем за семь (7) календарных дней до даты его вступления в силу, а также проинформировать в письменном виде другую Сторону об окончании приостановления действия настоящего Соглашения по дипломатическим каналам не позднее, чем за семь (7) календарных дней до даты вступления такого решения в силу.

      3. Приостановление действия настоящего Соглашения не влияет на правовой статус граждан каждой из Сторон, владельцев паспортов, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, которые на момент вступления в силу решения о приостановлении действия настоящего Соглашения пребывают на территории государства другой Стороны.

Статья 10

      В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут вноситься изменения и дополнения, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 13 настоящего Соглашения.

Статья 11

      Любые споры, возникающие при применении и толковании положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций или переговоров между Сторонами.

Статья 12

      Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются их государства.

Статья 13

      1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу по истечении 30 (тридцать) календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

      2. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 60 (шестьдесят) календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о намерении последней прекратить действие настоящего Соглашения.

      3. Со вступлением в силу настоящего Соглашения последнее заменяет Меморандум от 16 марта 2008 года между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Султаната Оман об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований.

      Совершено в ___________, " " _______ 20__года, в двух экземплярах, каждый на казахском, арабском, английском и русском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае возникновения разногласий Стороны обращаются к тексту на английском языке.

За Правительство
Республики Казахстан

За Правительство
Султаната Оман