Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервінің мөлшерін белгілеу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 желтоқсандағы № 914 қаулысы.

      "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының (бұдан әрі – қор) күтпеген шығыстарды жабуға арналған резервінің мөлшері қорға жарналар және аударымдар түсімдерінің көлемінен 3 пайыз мөлшерінде белгіленсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев


Об установлении размера резерва фонда социального медицинского страхования на покрытие непредвиденных расходов

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 914.

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Установить размер резерва фонда социального медицинского страхования (далее – фонд) на покрытие непредвиденных расходов в размере 3 процентов от объема поступлений взносов и отчислений в фонд.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев