Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 наурыздағы № 125 қаулысы.

      "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 15) тармақшасына және 34-бабының 4-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидалары бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2018 жылғы 15 наурыздағы
№ 125 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидалары

      1. Осы Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" 2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) 10-бабының 15) тармақшасына және 34-бабының 4-тармағына сәйкес әзірленді және осы Қағидаларда көзделген білім беру ұйымдарында мемлекеттік қызметшілерді жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша даярлау, қосымша білім беру бағдарламалары бойынша қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру тәртібін айқындайды.

1-тарау. Мемлекеттік қызметшілерді даярлау және қайта даярлау

      2. Мемлекеттік қызметшілерді даярлау мемлекеттік органның жолдамасы бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясында (бұдан әрі – Мемлекеттік басқару академиясы) және Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясында (бұдан әрі – Сот төрелігі академиясы) жүзеге асырылады.

      Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқу мерзімі және оқуға түсу тәртібі тиісті білім беру ұйымдары бекіткен Оқуға қабылдау қағидаларында айқындалады.

      Мемлекеттік орган мемлекеттік қызметшіні мемлекеттік тапсырыс шеңберінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқуға жіберген жағдайда, оған жалақысы сақталмайтын демалыс беріледі және оның жұмыс орны (лауазымы) сақталады.

      Оқуды сәтті аяқтаған мемлекеттік қызметшілерге жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік бағдарламаны толық меңгергенін растайтын құжат беріледі.

      3. "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне алғаш кірген не "Б" корпусының әкімшілік басшы лауазымына алғаш тағайындалған адамдарды қайта даярлау Мемлекеттік басқару академиясында және оның филиалдарында (бұдан әрі – филиалдар) жүзеге асырылады.

      4. Мемлекеттік басқару академиясының филиалында қайта даярлаудан өтуге жіберілетін, Алматы қаласында орналасқан мемлекеттік органдардың С-1, С-2, С-3, С-4, С-5 санаттарының мемлекеттік қызметшілерін қоспағанда, Мемлекеттік басқару академиясында "Б" корпусының "А", "В" санаттары топтарының, С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-О-1, С-О-2, D-1, D-2, D-3, D-O-1, D-O-2, E-1, E-2 санаттарының мемлекеттік қызметшілері қайта даярлаудан өтеді.

      Мемлекеттік басқару академиясының филиалдарында "Б" корпусының С-О-3, С-О-4, С-О-5, С-О-6, С-R-1, C-R-2, C-R-3, C-R-4, C-R-5, D-4, D-5, D-O-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-4, E-5, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-R-4, E-R-5, E-G-1, E-G-2, E-G-3, E-G-4 санаттарының мемлекеттік қызметшілері қайта даярлаудан өтеді.

      Ескерту. 4-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 930 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      5. Мемлекеттік қызметшілер лауазымға тағайындалған күннен бастап алты айдан кешіктірілмей қайта даярлауға жіберіледі.

      6. "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне алғаш кірген мемлекеттік қызметшілер қайта даярлаудан күндізгі және/немесе біріктірілген (күндізгі-қашықтықтан) нысанда өтеді.

      7. "Б" корпусының мемлекеттік әкімшілік басшы лауазымына алғаш тағайындалған мемлекеттік қызметшілер қайта даярлаудан күндізгі нысанда өтеді. Алдыңғы қызмет салаларында квазимемлекеттік секторлардағы және/немесе азаматтық қызметтегі басшы лауазымдарда кемінде 1 (бір) жыл жұмыс өтілі бар адамдар қайта даярлаудан босатылады.

      8. Қайта даярлау мерзімінің ұзақтығы кемінде 120 академиялық сағатты құрайды.

      9. Қайта даярлауды сәтті аяқтаған мемлекеттік қызметшілерге қайта даярлау курстарын аяқтағанын растайтын құжат қағаз және/немесе электронды түрде беріледі.

      Қайта даярлау курстарының аяқталғанын растайтын құжатта қайта даярлаудан өткен мемлекеттік қызметші туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса, әкесінің аты), мемлекеттік қызметші қайта даярлаудан өткен оқу орнының атауы, қайта даярлау курсының атауы, академиялық сағаттардың саны және қайта даярлау курстарының кезеңі, оқу орнының уәкілетті адамының лауазымы, тегі, аты, бар болса, әкесінің аты, қолы, қайта даярлау туралы куәліктің нөмірі, қайта даярлау өткізілген қала және оқу орнының мөрі көрсетіледі.

      Қайта даярлау курстарының аяқталғанын растайтын электронды түрде берілетін құжат оқу орынның уәкілетті адамының электронды цифрлық қолтанбасымен куәландырылады.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.12.2019 № 925 қаулысымен.

      10. Егер мемлекеттік қызметші қайта даярлауды өндірістен қол үзе отырып өтсе, онда осы кезеңге оның жалақысы сақталады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру

      11. Мемлекеттік саяси қызметшілердің және "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің біліктілігін арттыру Мемлекеттік басқару академиясында жүзеге асырылады.

      12. "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілері үш жылда бір реттен сиретпей біліктілігін арттырудан өтеді.

      Біліктілікті арттыру мемлекеттік қызметшінің функционалдық міндеттеріне сәйкес келетін бағыт бойынша жүргізіледі.

      13. Мемлекеттік саяси қызметшілердің және "А" корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің біліктілігін арттыру Мемлекеттік басқару академиясының және оның филиалдарының оқу бағдарламалары бойынша шетелдік оқытушыларды шақырта отырып жүзеге асырылуы мүмкін.

      14. Мемлекеттік басқару академиясында "Б" корпусының А, В санаттары топтарының, C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-О-1, C-О-2, D-1, D-2, D-3, D-О-1, D-О-2, Е-1, Е-2 санаттарының қызметшілері біліктілікті арттырудан өтеді.

      Мемлекеттік басқару академиясының филиалдарында "Б" корпусының C-О-3, C-О-4, C-О-5, C-О-6, С-R-1, С-R-2, С-R-3, С-R-4, С-R-5, D-4, D-5, D-О-3, D-О-4, D-О-5, D-О-6, Е-3, Е-4, Е-5, Е-R-1, Е-R-2, Е-R-3, Е-R-4, Е-R-5, Е-G-1, Е-G-2, Е-G-3, Е-G-4 санаттарының қызметшілері біліктілікті арттырудан өтеді.

      Сот жүйесінің қызметкерлері Сот төрелігі академиясында да біліктілікті арттырудан өте алады.

      15. "Б" корпусының қызметшілері:

      1) үш жылда бір реттен сиретпей;

      2) жылдың қорытындысы бойынша "қанағаттанарлықсыз" баға алған жағдайда, қызметшілердің қызметін бағалау нәтижелері бойынша үш ай ішінде біліктілікті арттырудан өтеді.

      Осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген жағдайларда біліктілікті арттыру мемлекеттік қызметшінің функционалдық міндеттеріне сәйкес келетін және оның құзыреттерін дамытуға бағытталған бағыт бойынша жүргізіледі.

      Осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген жағдайларда біліктілікті арттыру мемлекеттік қызметшінің жұмысы қанағаттанарлықсыз деп танылған бағыты бойынша жүзеге асырылады.

      16. Шетелдік және халықаралық білім беру ұйымдарындағы біліктілікті арттыруды қоспағанда, біліктілікті арттырудың ұзақтығы 8-ден 80 академиялық сағатқа дейін құрайды.

      17. Қайта даярлау курстарынан өткен мемлекеттік әкімшілік қызметшілер қайта даярлау курстары аяқталған күннен бастап үш жылдан кешіктірілмей біліктілікті арттыру семинарларына жіберіледі.

      18. Мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру Мемлекеттік басқару академиясының оқу бағдарламалары бойынша шетелдік оқытушыларды тарта отырып жүзеге асырылуы мүмкін.

      19. Біліктілікті арттыруды сәтті аяқтаған мемлекеттік қызметшілерге біліктілікті арттыруды аяқтағанын растайтын сертификат қағаз және/немесе электронды түрде беріледі.

      Сертификатта біліктілікті арттырудан өткен мемлекеттік қызметші туралы мәліметтер (тегі, аты, бар болса, әкесінің аты), мемлекеттік қызметші біліктілігін арттырған оқу орнының атауы, біліктілікті арттыру бағыты, академиялық сағаттардың саны және біліктілікті арттыру кезеңі, оқу орнының уәкілетті адамының лауазымы, тегі, аты, бар болса, әкесінің аты, қолы, сертификаттың нөмірі, біліктілікті арттыру өткізілген қала және оқу орнының мөрі көрсетіледі.

      Электронды түрде берілетін сертификат оқу орнының уәкілетті адамының электрондық цифрлық қолтанбасымен куәландырылады.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Үкіметінің 13.12.2019 № 925 қаулысымен.

      20. Халықаралық ұйымдардан, шет мемлекеттердің үкiметтерiнен немесе өзге ұйымдардан қаражат және техникалық көмек не Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында тыйым салынбаған өзге де қаражат бөлінген жағдайларда, мемлекеттік орган функционалдық міндеттері біліктілікті арттыру тақырыбына сәйкес келетін мемлекеттiк қызметшіні біліктілігін арттыруға жібереді.

      21. Егер мемлекеттік қызметші біліктілігін арттыруды өндірістен қол үзе отырып өтсе, онда осы кезеңге оның жалақысы сақталады.

3-тарау. Мемлекеттік қызметшілерді даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі қызметті үйлестіру

      22. Даярлауды, қайта даярлауды және біліктілікті арттыруды ұйымдастыруды жетілдіру жөніндегі ұсыныстарды әзірлеу мақсатында мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның жанынан үйлестіру кеңесі құрылады. Үйлестіру кеңесінің ережесі мен құрамын мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

      23. Орталық мемлекеттік органдардың, олардың ведомстволары мен аумақтық бөлімшелерінің персоналды басқару қызметтері (кадр қызметтерi) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкiлеттi органға "е-қызмет" ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі немесе өзге ақпараттық жүйелер арқылы қайта даярлаудан және бiлiктiлiкті арттырудан өткен мемлекеттік қызметшілер туралы есепті мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган белгiлеген нысан бойынша бередi.

      Жергілікті атқарушы және өкілді органдардың персоналды басқару қызметтері (кадр қызметтерi) есепті тоқсаннан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкiлеттi органның аумақтық бөлімшелеріне "е-қызмет" ықпалдастырылған ақпараттық жүйесі немесе өзге ақпараттық жүйелер арқылы қайта даярлаудан және бiлiктiлiкті арттырудан өткен қызметшілер туралы есепті мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган белгiлеген нысан бойынша бередi.

4-тарау. Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде оқуды аяқтаған мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органда және мемлекеттік қызметте жұмыспен өтеуді жүзеге асыру тәртібі

      24. Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік қызметші жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтағаннан кейін кемінде үш жыл мемлекеттік қызметте еңбек қызметін жүзеге асырады, бұл ретте ол тікелей оқуды аяқтағаннан кейін кемінде бір жыл өзін оқуға жіберген мемлекеттік органда еңбек қызметін жүзеге асырады.

      25. Мемлекеттік қызметшінің Қағидалардың 24-тармағында көзделген міндеттемесі мынадай:

      1) тиісті құжаттармен расталған мемлекеттік қызметші қайтыс болған;

      2) "Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңы 61-бабының 1-тармағы 3) тармақшасының негізінде мемлекеттік қызметті тоқтатқан жағдайларда, оның оқуына бөлінген бюджет қаражатын және оқумен байланысты шығындарды өтеусіз мерзімінен бұрын тоқтатылады.

      26. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша оқуды аяқтағаннан кейін мемлекеттік қызметші оқуды аяқтағанын растайтын құжат берілген күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жұмыспен өтеу үшін мемлекеттік қызметке қайтарылады.

      27. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша мемлекеттік тапсырыс шеңберінде мемлекеттік қызметшіні оқуға жіберген мемлекеттік органдағы жұмыспен өтеу мерзімін есептеу жұмыс орны сақталған мемлекеттік қызметшінің жұмысқа шығуы туралы мемлекеттік органның актісі шыққан кезден басталады.

      28. Мемлекеттік қызметшіні оқуға жіберген мемлекеттік орган қайта ұйымдастырылған жағдайда, жұмыспен өтеу қайта ұйымдастырылған мемлекеттік органда жүзеге асырылады.

      Мемлекеттік орган қайта ұйымдастырылған кезде жаңадан құрылған мемлекеттік органның басшылығы қайта ұйымдастырылған мемлекеттік органның мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне олардың біліктілігіне сәйкес мемлекеттік лауазым ұсынады.

      Басқа мемлекеттік органның, оның ішінде жойылған (таратылған) немесе қайта ұйымдастырылған мемлекеттік органның функциялары, өкілеттіктері және (немесе) штат бірліктері берілген мемлекеттік орган берілген функцияларды, өкілеттіктерді атқарған және (немесе) осы штат бірліктерінде тұрған мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге олардың біліктілігіне сәйкес мемлекеттік лауазым ұсынады.

      Басқару құрылымының өзгеруі, лауазымдар атауларының өзгертілуі, мемлекеттік орган штатының, нақты саны қысқартылмай және (немесе) еңбек жағдайлары елеулі өзгермей қысқартылуы мемлекеттік әкімшілік қызметшінің мемлекеттік қызметті тоқтатуына негіз болып табылмайды.

      Тең дәрежелі лауазым жоқ болған жағдайда, мемлекеттік қызметшінің келісімімен оған мемлекеттік органның штаттық бірлігінде көзделген төмен тұрған мемлекеттік лауазым ұсынылуы мүмкін.

      29. Мемлекеттік қызметшіні оқуға жіберген мемлекеттік орган таратылған (жойылған) жағдайда, мемлекеттік қызметші оқуды аяқтағаннан кейін мемлекеттік қызметте үш жыл еңбек қызметін жүзеге асырады.

      30. Сот төрелігі академиясында оқуды аяқтағаннан кейін мемлекеттік қызметте және мемлекеттік органда жұмыспен өтеу туралы шарттар, мемлекеттік қызметшінің өзге де міндеттемелері Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясына оқуға қабылдау қағидаларында көзделген тиісті оқу шартында көрсетіледі.

      Мемлекеттік басқару академиясында оқуды аяқтағаннан кейін мемлекеттік қызметте және мемлекеттік органда жұмыспен өтеу туралы шарттар, мемлекеттік қызметшінің өзге де міндеттемелері, оның ішінде докторантура бағдарламасы бойынша білім алушы мемлекеттік қызметшінің оқуды аяқтағаннан кейін үш жыл ішінде диссертациялық кеңесте докторлық диссертацияны қорғау бойынша міндеттемесі Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясына оқуға қабылдау қағидаларында көзделген тиісті оқу шартында көрсетіледі.

      Жоғарыда көрсетілген міндеттемелерді орындамау мемлекеттік қызметшінің мемлекетке өзін оқытуға бөлінген бюджет қаражатын және оқумен байланысты шығындарды орындалмаған міндеттемелерге барабар өтеуіне әкеп соғады.

5-тарау. Мемлекеттік қызметшілерді даярлаудың, қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың өзге мәселелері

      31. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган Мемлекеттік басқару академиясында даярлауды, қайта даярлауды және біліктілікті арттыруды өткізуге арналған шығыстарды Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының талаптарына сәйкес жоспарлайды.

      32. Жергілікті атқарушы органдар қайта даярлауды және біліктілікті арттыруды өткізуге арналған шығыстарды Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасының талаптарына сәйкес жоспарлайды.

      33. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға арналған шығыстарды Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасына сәйкес жоспарлайды.

      Біліктілікті арттыру, шетелдік және халықаралық білім беру ұйымдарында біліктілікті арттыруды қоспағанда, мемлекеттік органдардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

      Бірыңғай персоналды басқару қызметі (кадр қызметi) құрылған жағдайда, ол құрылымына кіретін мемлекеттік орган қайта даярлау және біліктілікті арттыру жөніндегі бюджеттік бағдарламаның әкімшісі болады.

Об утверждении Правил подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2018 года № 125.

      В соответствии с подпунктом 15) статьи 10, пунктом 4 статьи 34 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 марта 2018 года № 125

Правила подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих

      1. Настоящие Правила подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 15) статьи 10, пунктом 4 статьи 34 Закона Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года "О государственной службе Республики Казахстан" (далее – Закон) и определяют порядок подготовки по программам послевузовского образования, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих по программам дополнительного образования в организациях образования, предусмотренным настоящими Правилами.

Глава 1. Подготовка и переподготовка государственных служащих

      2. Подготовка государственных служащих осуществляется на основе государственного образовательного заказа по направлению государственного органа в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (далее – Академия государственного управления) и Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан (далее – Академия правосудия).

      Срок обучения по программам послевузовского образования и порядок поступления на обучение определяются Правилами приема на обучение, утвержденными соответствующими организациями образования.

      В случае направления государственным органом государственного служащего на обучение в рамках государственного заказа по программам послевузовского образования, ему предоставляется отпуск без сохранения заработной платы и за ним сохраняется место работы (должность).

      Государственным служащим, успешно завершившим обучение, выдается документ, подтверждающий полное освоение профессиональной образовательной программы послевузовского образования.

      3. Переподготовка лиц, впервые поступивших на административную государственную службу корпуса "Б" либо назначенных впервые на руководящую административную должность корпуса "Б", осуществляется в Академии государственного управления и ее филиалах (далее – филиалы).

      4. В Академии государственного управления проходят переподготовку государственные служащие корпуса "Б" групп категорий "А", "В", категорий С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-О-1, С-О-2, D-1, D-2, D-3, D-O-1, D-O-2, Е-1, Е-2, за исключением государственных служащих категорий С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, государственных органов, расположенных в городе Алматы, для которых допускается прохождение переподготовки в филиале Академии государственного управления.

      В филиалах Академии государственного управления проходят переподготовку государственные служащие корпуса "Б" категорий С-О-3, С-О-4, С-О-5, С-О-6, C-R-1, C-R-2, C-R-3, C-R-4, C-R-5, D-4, D-5, D-O-3, D-О-4, D-О-5, D-О-6, E-3, E-4, E-5, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-R-4, E-R-5, E-G-1, E-G-2, E-G-3, E-G-4.

      Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 930 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      5. Государственные служащие направляются на переподготовку не позднее шести месяцев со дня назначения на должность.

      6. Государственные служащие, впервые поступившие на административную государственную службу корпуса "Б", проходят переподготовку в очной и/или комбинированной (очно–дистанционной) формах.

      7. Государственные служащие, впервые назначенные на руководящую административную государственную должность корпуса "Б", проходят переподготовку в очной форме. От переподготовки освобождаются лица, которые имеют не менее 1 (одного) года опыта работы на руководящих должностях в предыдущих сферах деятельности в квазигосударственном секторе и/или на гражданской службе.

      8. Продолжительность сроков переподготовки составляет не менее120 академических часов.

      9. Государственным служащим, успешно завершившим переподготовку, выдается документ, подтверждающий завершение курсов переподготовки, в бумажном и/или электронном виде.

      В документе, подтверждающем завершение курсов переподготовки, указываются сведения о государственном служащем, прошедшем переподготовку (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование учебного заведения, в котором проходил переподготовку государственный служащий, название курса переподготовки, количество академических часов и период курсов переподготовки, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись уполномоченного лица учебного заведения, номер удостоверения о переподготовке, город, в котором проходила переподготовка, и печать учебного заведения.

      Документ, подтверждающий завершение курсов переподготовки, выдаваемый в электронном виде, удостоверяется электронной цифровой подписью уполномоченного лица учебного заведения.

      Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правительства РК от 13.12.2019 № 925.

      10. Если государственный служащий проходит переподготовку с отрывом от производства, то на этот период за ним сохраняется заработная плата.

Глава 2. Повышение квалификации государственных служащих

      11. Повышение квалификации политических государственных служащих и административных государственных служащих корпуса "А" осуществляется в Академии государственного управления.

      12. Административные государственные служащие корпуса "А" проходят повышение квалификации не реже одного раза в три года.

      Повышение квалификации проводится по направлению, соответствующему функциональным обязанностям государственного служащего.

      13. Повышение квалификации политических государственных служащих и административных государственных служащих корпуса "А" может осуществляться по учебным программам Академии государственного управления и ее филиалов с приглашением иностранных преподавателей.

      14. В Академии государственного управления проходят повышение квалификации служащие корпуса "Б" групп категорий А, В, категорий С-1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-О-1, С-О-2, D-1, D-2, D-3, D-О-1, D-O-2, Е-1, Е-2.

      В филиалах Академии государственного управления проходят повышение квалификации служащие корпуса "Б" категорий С-О-3, С-О-4, С-О-5, С-О-6, C-R-1, C-R-2, C-R-3, C-R-4, C-R-5, D-4, D-5, D-О-3, D-O-4, D-O-5, D-O-6, E-3, E-4, E-5, E-R-1, E-R-2, E-R-3, E-R-4, E-R-5, E-G-1, E-G-2, E-G-3, E-G-4.

      Сотрудники судебной системы также могут проходить повышение квалификации в Академии правосудия.

      15. Служащие корпуса "Б" проходят повышение квалификации:

      1) не реже одного раза в три года;

      2) в случае получения оценки "неудовлетворительно" по итогам года в течение трех месяцев по результатам оценки деятельности служащих.

      Повышение квалификации в случаях, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта, проводится по направлению, соответствующему функциональным обязанностям и нацеленному на развитие компетенций государственного служащего.

      Повышение квалификации в случаях, предусмотренных подпунктом 2) настоящего пункта, проводится по направлению, по которому деятельность государственного служащего признана неудовлетворительной.

      16. Продолжительность повышения квалификации составляет от 8 до 80 академических часов, за исключением повышения квалификации в иностранных и международных организациях образования.

      17. Административные государственные служащие, прошедшие курсы переподготовки, направляются на семинары по повышению квалификации не позднее трех лет со дня завершения курсов переподготовки.

      18. Повышение квалификации государственных служащих может осуществляться по учебным программам Академии государственного управления с привлечением иностранных преподавателей.

      19. Государственным служащим, успешно завершившим повышение квалификации, выдается сертификат, подтверждающий завершение повышения квалификации, в бумажном и/или электронном виде.

      В сертификате указываются сведения о государственном служащем, прошедшем повышение квалификации (фамилия, имя, отчество (при наличии), наименование учебного заведения, в котором проходил повышение квалификации государственный служащий, направление повышения квалификации, количество академических часов и период повышения квалификации, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись уполномоченного лица учебного заведения, номер сертификата, город, в котором проходило повышение квалификации, и печать учебного заведения.

      Сертификат, выдаваемый в электронном виде, удостоверяется электронной цифровой подписью уполномоченного лица учебного заведения.

      Сноска. Пункт 19 в редакции постановления Правительства РК от 13.12.2019 № 925.

      20. В случаях выделения средств и технической помощи международными организациями, правительствами иностранных государств или иными организациями, либо иных средств, не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан, государственный орган направляет на повышение квалификации государственного служащего, функциональные обязанности которого соответствуют тематике повышения квалификации.

      21. Если государственный служащий проходит повышение квалификации с отрывом от производства, то на этот период за ним сохраняется заработная плата.

Глава 3. Координация деятельности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих

      22. В целях выработки предложений по совершенствованию организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации при уполномоченном органе по делам государственной службы образуется координационный совет. Положение и состав координационного совета утверждаются уполномоченным органом по делам государственной службы.

      23. Службы управления персоналом (кадровые службы) центральных государственных органов, их ведомств и территориальных подразделений не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют посредством интегрированной информационной системы "е-кызмет" или иных информационных систем в уполномоченный орган по делам государственной службы отчет о государственных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по форме, установленной уполномоченным органом по делам государственной службы.

      Службы управления персоналом (кадровые службы) местных исполнительных и представительных органов не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют посредством интегрированной информационной системы "е-кызмет" или иных информационных систем в территориальные подразделения уполномоченного органа по делам государственной службы отчет о государственных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации, по форме, установленной уполномоченным органом по делам государственной службы.

Глава 4. Порядок осуществления отработки государственных служащих, завершивших обучение в рамках государственного заказа, в государственном органе и на государственной службе

      24. Государственный служащий после завершения обучения по программам послевузовского образования осуществляет трудовую деятельность на государственной службе не менее трех лет, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан, при этом не менее одного года непосредственно после завершения обучения он осуществляет трудовую деятельность в государственном органе, направившем его на обучение.

      25. Обязательство государственного служащего, предусмотренное пунктом 24 Правил, прекращается досрочно без возмещения бюджетных средств, выделенных на его обучение и связанных с обучением затрат, в случаях:

      1) смерти государственного служащего, подтверждаемой соответствующими документами;

      2) прекращения государственной службы на основании подпункта 3) пункта 1 статьи 61 Закона Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан".

      26. Государственный служащий после завершения обучения по программам послевузовского образования возвращается на государственную службу для отработки не позже 30 (тридцать) календарных дней со дня выдачи документа, подтверждающего его завершение.

      27. Отсчет срока отработки в государственном органе, направившем государственного служащего на обучение в рамках государственного заказа по программам послевузовского образования, начинается с момента издания акта государственного органа о выходе на работу государственного служащего, за которым сохранялось место работы.

      28. В случае реорганизации государственного органа, направившего государственного служащего на обучение, отработка осуществляется в реорганизованном государственном органе.

      При реорганизации государственного органа руководством вновь образованного государственного органа предлагается государственная должность административным государственным служащим реорганизованного государственного органа в соответствии с их квалификацией.

      Государственным органом, которому переданы функции, полномочия и (или) штатные единицы другого государственного органа, в том числе ликвидированного (упраздненного) или реорганизованного государственного органа, предлагаются государственные должности административным государственным служащим, выполнявшим переданные функции, полномочия и (или) занимавшим данные штатные единицы, в соответствии с их квалификацией.

      Изменение структуры управления, переименование должностей, сокращение штата государственного органа без фактического сокращения численности и (или) существенного изменения условий труда не являются основаниями для прекращения государственной службы административным государственным служащим.

      В случае отсутствия равнозначной должности, с согласия государственного служащего ему может быть предложена нижестоящая государственная должность, предусмотренная штатным расписанием государственного органа.

      29. В случае упразднения (ликвидации) государственного органа, направившего государственного служащего на обучение, государственный служащий после завершения обучения три года осуществляет трудовую деятельность на государственной службе.

      30. Условия об отработке на государственной службе и в государственном органе после завершения обучения в Академии правосудия, иные обязательства государственного служащего отражаются в соответствующем договоре на обучение, предусмотренном Правилами приема на обучение в Академию правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан.

      Условия об отработке на государственной службе и в государственном органе после завершения обучения в Академии государственного управления, иные обязательства государственного служащего, в том числе обязательство государственного служащего, обучающегося по программе докторантуры, по защите докторской диссертации на диссертационном совете в течение трех лет после завершения обучения, отражаются в соответствующем договоре на обучение, предусмотренном Правилами приема на обучение в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

      Неисполнение вышеуказанных обязательств влечет возмещение государственным служащим государству бюджетных средств, выделенных на его обучение и связанных с обучением затрат, пропорционально неисполненным обязательствам.

Глава 5. Иные вопросы подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных служащих

      31. Уполномоченный орган по делам государственной службы планирует расходы на проведение подготовки, переподготовки и повышения квалификации в Академии государственного управления согласно требованиям бюджетного законодательства Республики Казахстан.

      32. Местные исполнительные органы планируют расходы на проведение переподготовки и повышения квалификации согласно требованиям бюджетного законодательства Республики Казахстан.

      33. Администраторы бюджетных программ планируют расходы на переподготовку и повышение квалификации государственных служащих в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

      Повышение квалификации осуществляется в соответствии с требованиями государственных органов, за исключением повышения квалификации в иностранных и международных организациях образования.

      В случае создания единой службы управления персоналом (кадровой службы), администратором бюджетной программы по переподготовке и повышению квалификации будет являться государственный орган, в структуре которого она состоит.