"Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетін лицензиар етіп айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 шілдедегі № 589 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 қазандағы № 691 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетін лицензиар етіп айқындау туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 27 шілдедегі № 589 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 40, 302-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдар салаларындағы лицензиарды және ақпаратты криптографиялық қорғау саласында екінші санаттағы рұқсат беруге уәкілетті органды айқындау туралы";

      кіріспесі мынадай редакцияда жазылсын:

      "Рұқсаттар мен хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 2) және 4) тармақшаларына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті:

      1) мыналар:

      жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды әзірлеу, жасау, жөндеу және өткізу;

      ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын әзірлеу;

      ақпарат таралып кететін техникалық арналарды және жедел-іздестіру іс-шараларын жүргізуге арналған арнайы техникалық құралдарды анықтау бойынша қызметтер көрсету жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге асыратын лицензиар;

      2) "Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын өткізуге (оның ішінде өзгеше беруге) рұқсат" екінші санаттағы рұқсат беруге уәкілетті орган болып айқындалсын.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2015 года № 589 "Об определении лицензиаром Комитета национальной безопасности Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 октября 2018 года № 691.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 27 июля 2015 года № 589 "Об определении лицензиаром Комитета национальной безопасности Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 40, ст. 302) следующие изменения:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Об определении лицензиара в сферах обеспечения информационной безопасности, специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий, и органа, уполномоченного на выдачу разрешения второй категории в области криптографической защиты информации";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктами 2) и 4) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года "О разрешениях и уведомлениях" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Определить Комитет национальной безопасности Республики Казахстан:

      лицензиаром по осуществлению лицензирования деятельности по:

      разработке, производству, ремонту и реализации специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

      разработке средств криптографической защиты информации;

      оказанию услуг по выявлению технических каналов утечки информации и специальных технических средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий;

      2) органом, уполномоченным на выдачу разрешения второй категории "Разрешение на реализацию (в том числе иную передачу) средств криптографической защиты информации".".

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев