"Жастар жылын жариялау туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 6 қарашадағы № 718 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      "Жастар жылын жариялау туралы" Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығының жобасы Қазақстан Республикасы Президентінің қарауына енгізілсін.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б.Сағынтаев

Жастар жылын жариялау туралы

      Жастарды кешенді қолдау мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. 2019 жыл Жастар жылы деп жариялансын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі Жастар жылын өткізу бойынша қажетті шаралар қабылдасын.

      3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      4. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Н.Назарбаев

О проекте Указа Президента Республики Казахстан "Об объявлении Года молодежи"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 ноября 2018 года № 718

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      внести на рассмотрение Президента Республики Казахстан проект Указа Президента Республики Казахстан "Об объявлении Года молодежи".

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

Об объявлении Года молодежи

      В целях комплексной поддержки молодежи ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Объявить 2019 год Годом молодежи.

      2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года молодежи.

      3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

      Президент
Республики Казахстан
Н.Назарбаев