Орман қоры жерлерінің жекелеген учаскелерін басқа санаттағы жерлерге ауыстыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 7 маусымдағы № 385 қаулысы

      2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасы Жер кодексiнің 130-бабына және 2003 жылғы 8 шiлдедегі Қазақстан Республикасы Орман кодексiнің 51-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес жаңа көлік жолы айрығын салу үшін орман қоры жерлерінің санатынан мынадай жер учаскелері өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтаждығына арналған және өзге де ауыл шаруашылығына арналмаған жерлер санатына ауыстырылсын:

      1) Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Қарағанды ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі шаруашылығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жерлерінен алаңы 13,6248 гектар;

      2) Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Теміртау ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі шаруашылығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жерлерінен алаңы 5,53 гектар;

      3) Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Теміртау ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі шаруашылығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жерлерінен алаңы 50,2174 гектар.

      2. Қарағанды облысының әкімі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы қаулының 1-тармағында көрсетілген жер учаскелерінің жаңа көлік жолы айрығын салу үшін "Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Автомобиль жолдары комитеті" республикалық мемлекеттік мекемесіне (бұдан әрі – комитет) берілуін қамтамасыз етсін.

      3. Комитет Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес орман алқаптарын орман шаруашылығын жүргізумен байланысты емес мақсаттарда пайдалану үшін оларды алып қоюдан туындаған орман шаруашылығы өндірісінің шығасыларын республикалық бюджет кірісіне өтесін және алынған сүректі көрсетілген мекемелердің теңгеріміне бере отырып, алаңды тазарту жөніндегі шараларды қабылдасын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 7 маусымдағы
№ 385 қаулысына
қосымша

Орман қоры жерлері санатынан өнеркәсiп, көлiк, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер санатына ауыстырылатын жерлердің экспликациясы

Жер пайдаланушының атауы

Жалпы ауданы, гектар

оның ішінде:

орман көмкерген

егістік

жайылым

алаңқайлар

саз

өзге жерлер

1

2

3

4

56

Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Қарағанды ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі шаруашылығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

13,6248

2,0024

-

0,1648

3,1231

-

8,3345

Қарағанды облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының "Теміртау ормандар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі шаруашылығы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

5,53

-

-

5,53

-

-

-

50,2174

0,3

27,3625

13,4549

-

9,1

-О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2019 года № 385

      В соответствии со статьей 130 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года и статьей 51 Лесного кодекса Республики Казахстан от 8 июля 2003 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Перевести следующие земельные участки из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения, согласно приложению к настоящему постановлению, для строительства новых транспортных развязок:

      1) из земель коммунального государственного учреждения "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области площадью 13,6248 гектара;

      2) из земель коммунального государственного учреждения "Темиртауское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области площадью 5,53 гектара;

      3) из земель коммунального государственного учреждения "Темиртауское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области площадью 50,2174 гектара.

      2. Акиму Карагандинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить предоставление республиканскому государственному учреждению "Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан" (далее - комитет) земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для строительства новых транспортных развязок.

      3. Комитету в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, и принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанных учреждений.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 7 июня 2019 года № 385

Экспликация земель,
переводимых из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения

Наименование землепользователя Общая площадь, гектаров в том числе:
покрытая
лесом
пашня пастбища прогалина болото прочие земли
1 2 3 4 5 6 7 8

Коммунальное государственное учреждение "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

13,6248

2,0024

-

0,1648

3,1231

-

8,3345

Коммунальное государственное учреждение "Темиртауское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области

5,53

-

-

5,53

-

-

-

50,2174

0,3

27,3625

13,4549

-

9,1

-