"Республикалық бюджет комиссиясы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 қаңтардағы № 10 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 шілдедегі № 481 қаулысы.

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы" 2018 жылғы 26 желтоқсандағы № 806 және "Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрамы туралы" 2019 жылғы 25 ақпандағы № 849 Жарлықтарын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Республикалық бюджет комиссиясы туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 15 қаңтардағы № 10 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Республикалық бюджет комиссиясының құрамында:

      "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары, төрағаның орынбасары" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі, төрағаның орынбасары";

      "Қазақстан Республикасының Қаржы министрі, төрағаның орынбасары" деген жол алып тасталсын;

      "Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрі" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрі".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2018 года № 10 "О республиканской бюджетной комиссии"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 481

      В целях реализации Указов Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 806 "О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан" и от 25 февраля 2019 года № 849 "О составе Правительства Республики Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2018 года № 10 "О республиканской бюджетной комиссии" следующие изменения:

      в составе Республиканской бюджетной комиссии, утвержденном указанным постановлением:

      строку "Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель председателя" изложить в следующей редакции:

      "Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр финансов Республики Казахстан, заместитель председателя";

      строку "Министр финансов Республики Казахстан, заместитель председателя" исключить;

      строку "Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан" изложить в следующей редакции:

      "Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин