"Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2019 жылға арналған жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 869 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 6 тамыздағы № 583 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2019 жылға арналған жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 желтоқсандағы № 869 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018ж., № 68, 423-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2019 жылға арналған жоспарында:

      реттік нөмірі 15-жол алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 29 және 30-жолдармен толықтырылсын:

            "

29.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне
сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

СҚА (келісім бойынша)

Қыркүйек

Қазан

Желтоқсан

О.А. Бектенов

30.

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне мемлекеттік қызмет мәселелері
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

МҚІА (келісім бойынша)

Қыркүйек

Қазан

Желтоқсан

М.Е.
Дәуешов

                                                                              ".

      Ескертпеде:

      аббревиатуралардың толық жазылуында:

      "МҚІСҚА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі" деген жол мынадай редакцияда жазылсын:

      "МҚІА – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

      СҚА – Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)".

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 869 "О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2019 год"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 августа 2019 года № 583.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 24 декабря 2018 года № 869 "О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2019 год" (САПП Республики Казахстан, 2018 г., № 68, ст. 423) следующие изменения и дополнения:

      в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2019 год, утвержденном указанным постановлением:

      строку, порядковый номер 15, исключить;

      дополнить строками, порядковые номера 29 и 30, следующего содержания:

      "

29.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции

АПК (по согласованию)

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Бектенов О.А.

30.

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы

АДГС (по согласованию)

Сентябрь

Октябрь

Декабрь

Дауешов М.Е.

      ";

      в примечании:

      в расшифровке аббревиатур:

      строку "АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции" изложить в следующей редакции:

      "АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      АПК – Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба)".

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин