Жек дуадаққа саятшылық құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 9 қазандағы № 745 қаулысы

      "Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. 2019 жылғы 10 қазан – 15 қараша кезеңінде:

      1) шейх Халифа Бин Заед Әл Нахаянға (Біріккен Араб Әмірліктері) Түркістан облысындағы республикалық маңызы бар Арыс және Қарақтау мемлекеттік қорығы аймағының аумағында 43 (қырық үш) дарақ жек дуадаққа және Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарындағы республикалық маңызы бар Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік қорығы аймағының аумағында 90 (тоқсан) дарақ жек дуадаққа;

      2) шейх Сурур Бин Мұхаммед Әл Нахаянға (Біріккен Араб Әмірліктері) Маңғыстау облысындағы республикалық маңызы бар Кендірлі-Қаясан мемлекеттік қорығы аймағының аумағында 43 (қырық үш) дарақ жек дуадаққа;

      3) шейх Сеиф Бин Мұхаммед Әл Нахаянға (Біріккен Араб Әмірліктері) Маңғыстау облысындағы республикалық маңызы бар Кендірлі-Қаясан мемлекеттік қорығы аймағының аумағында 43 (қырық үш) дарақ жек дуадаққа;

      4) шейх Джасем Бин Хамад Бин Халифа Әл Таниге (Қатар) Жамбыл облысындағы республикалық маңызы бар Аңдасай мемлекеттік табиғи қаумалының аумағында 27 (жиырма жеті) дарақ жек дуадаққа және Алматы және Жамбыл облыстарындағы республикалық маңызы бар Жусандала мемлекеттік қорығы аймағының аумағында 30 (отыз) дарақ жек дуадаққа өз ителгілерімен саятшылық құруға рұқсат берілсін.

      2. Жек дуадақтың бір дарағын аулау ақысының мөлшерлемесі 260 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде белгіленсін.

      3. Қазақстан Республикасындағы СИТЕС әкімшілік органы Жойылып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның рәсімдерін сақтай отырып, ителгімен саятшылық құру үшін жыртқыш аушы құстардың Қазақстан Республикасына әкелінуі мен Қазақстан Республикасынан әкетілуін қамтамасыз етсін.

      4. Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау және Түркістан облыстарының әкімдері көрсетілген іс-шараларды ұйымдастыруда қажетті жәрдем көрсетсін.

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

О проведении охоты на дрофу-красотку

Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2019 года № 745

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Разрешить проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 10 октября по 15 ноября 2019 года:

      1) шейху Халифу Бин Заед Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 43 (сорок три) особи дрофы-красотки на территориях Арысской и Карактауской государственной заповедной зоны республиканского значения в Туркестанской области и 90 (девяносто) особей дрофы-красотки на территории Южно-Казахстанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Жамбылской, Кызылординской и Туркестанской областях;

      2) шейху Суруру Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 43 (сорок три) особи дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области;

      3) шейху Сеифу Бин Мухаммеду Аль Нахаяну (Объединенные Арабские Эмираты) на 43 (сорок три) особи дрофы-красотки на территории Кендерли-Каясанской государственной заповедной зоны республиканского значения в Мангистауской области;

      4) шейху Джасем Бин Хамад Бин Халифа Аль Тани (Катар) на 27 (двадцать семь) особей дрофы-красотки на территории Андасайского государственного природного заказника республиканского значения в Жамбылской области и 30 (тридцать) особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской государственной заповедной зоны республиканского значения в Алматинской и Жамбылской областях.

      2. Ставку платы за добывание одной особи дрофы-красотки установить в размере 260 месячных расчетных показателей.

      3. Административному органу СИТЕС в Республике Казахстан обеспечить ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан хищных ловчих птиц для проведения соколиной охоты с соблюдением процедур Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

      4. Акимам Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской и Туркестанской областей оказать необходимое содействие в организации указанных мероприятий.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин