Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің "Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу жөніндегі орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қайта ұйымдастыру және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 19 желтоқсандағы № 935 қаулысы

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің "Қаржылық бұзушылықтарды зерттеу жөніндегі орталық" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын "Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – серіктестік) етіп қайта құру жолымен қайта ұйымдастырылсын.

      2. Серіктестік қызметінің негізгі түрлері:

      1) орталық мемлекеттік және облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін бағалауды ұйымдастырушылық, сараптамалық-талдамалық, әдіснамалық сүйемелдеу және оған қатысу;

      Ескерту. 1) тармақша 01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі – осы қаулының 5-тармағымен.

      2) бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар рейтингін қалыптастыру және оны ұйымдастырушылық, әдіснамалық сүйемелдеу;

      Ескерту. 2) тармақша 01.01.2020 бастап қолданысқа енгізіледі – осы қаулының 5-тармағымен.

      3) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, экономика, қаржы, мемлекеттік басқару саласындағы ғылыми, талдамалық және өзге де зерттеулер жүргізу, консультациялық (консалтингтік) қызметтерді көрсету;

      4) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, экономика, қаржы, мемлекеттік басқару саласында ақпараттық-талдамалық және сарапшылық қызметтер көрсету;

      5) мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау кадрларын даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ экономика, қаржы, мемлекеттік басқару саласында оқыту курстарын өткізу;

      6) мемлекеттік аудитор біліктілігін иеленуге үміткер адамдардың білімін растау болып айқындалсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетімен (келісу бойынша) бірлесіп Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) серіктестік жарғысын бекітуді және оның "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамында мемлекеттік тіркелуін;

      2) серіктестіктің мемлекеттік қатысу үлесін иелену және пайдалану құқықтарын Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне беруді;

      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдауды қамтамасыз етсін.

      4. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      5. Осы қаулының 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 2-тармағының 1) және 2) тармақшаларын қоспағанда, осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2019 жылғы 19 желтоқсандағы
№ 935 қаулысымен
бекітiлген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген акцияларының мемлекеттік пакеттері мен қатысу үлестері республикалық меншікте қалатын акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

      "Нұр-Сұлтан қ." деген бөлім:

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 107-11-жолмен толықтырылсын:

      "107-11. "Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы" ЖШС".

      2. "Республикалық меншіктегі ұйымдар акцияларының мемлекеттік пакеттері мен мемлекеттік үлестеріне иелік ету және пайдалану жөніндегі құқықтарды беру туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 27 мамырдағы № 659 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген иелік ету және пайдалану құқығы салалық министрліктерге, өзге де мемлекеттік органдарға берілетін республикалық меншік ұйымдарындағы акциялардың мемлекеттік пакеттерінің және қатысудың мемлекеттік үлестерінің тізбесі:

      мынадай мазмұндағы бөліммен толықтырылсын:

      "Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетіне:

      406. "Зерттеулер, талдау және тиімділікті бағалау орталығы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі".

      3. "Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 59-60, 555-құжат):

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ережеде:

      16-тармақта:

      97), 98), 98-1), 99) және 339-67) тармақшалар алып тасталсын.

О реорганизации республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета и внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 декабря 2019 года № 935.

      В соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Реорганизовать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр по исследованию финансовых нарушений" Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета путем преобразования в товарищество с ограниченной ответственностью "Центр исследований, анализа и оценки эффективности" (далее – товарищество) со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

      2. Основными видами деятельности товарищества определить:

      1) организационное, экспертно-аналитическое, методологическое сопровождение и участие в оценке эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы;

      2) организационное, методологическое сопровождение и формирование рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса;

      3) проведение научных, аналитических и иных исследований, оказание консультационных (консалтинговых) услуг в области государственного аудита и финансового контроля, экономики, финансов, государственного управления;

      4) оказание информационно-аналитических и экспертных услуг в области государственного аудита и финансового контроля, экономики, финансов, государственного управления;

      5) подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров государственного аудита и финансового контроля, а также проведение обучающих курсов в сфере экономики, финансов, государственного управления;

      6) подтверждение знаний лиц, претендующих на присвоение квалификации государственного аудитора.

      3. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно со Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета (по согласованию) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) утверждение устава товарищества и его государственную регистрацию в некоммерческом акционерном обществе "Государственная корпорация "Правительство для граждан";

      2) передачу права владения и пользования государственной долей участия товарищества Счетному комитету по контролю за исполнением республиканского бюджета;

      3) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

      4. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением подпунктов 1) и 2) пункта 2 настоящего постановления, которые вводятся в действие с 1 января 2020 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 19 декабря 2019 года № 935

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли участия которых остаются в республиканской собственности, утвержденном указанным постановлением:

      раздел "г. Нур-Султан":

      дополнить строкой, порядковый номер 107-11, следующего содержания:

      "107-11. ТОО "Центр исследований, анализа и оценки эффективности".

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 27 мая 1999 года № 659 "О передаче прав по владению и пользованию государственными пакетами акций и государственными долями в организациях, находящихся в республиканской собственности":

      перечень государственных пакетов акций и государственных долей участия в организациях республиканской собственности, право владения и пользования которыми передается отраслевым министерствам и иным государственным органам, утвержденный указанным постановлением:

      дополнить разделом следующего содержания:

      "Счетному комитету по контролю за исполнением республиканского бюджета:

      406. Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр исследований, анализа и оценки эффективности".

      3. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 "Вопросы Министерства национальной экономики Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 59-60, ст. 555):

      в Положении о Министерстве национальной экономики Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в пункте 16:

      подпункты 97), 98), 98-1), 99) и 339-67) исключить.