Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жер қойнауын пайдалану жөнiндегi кейбiр шешiмдерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1998 жылғы 22 маусымдағы N 578.

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi:

      1. Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбiр шешiмдерiне мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1) "Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалануды лицензиялау тәртiбi туралы ереженi бекiту жөнiнде" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 16 тамыздағы N 1017 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., N 34, 321-құжат);

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалануды лицензиялаудың тәртiбi туралы ережеде:

      1-тармақта:

      "жер қойнауын пайдалану" деген сөздер "мемлекеттiң меншiгiндегi және нақты мемлекеттiк кәсiпорындарға бекiтiлмеген пайдалы қазбаларды, оның iшiнде техногендi минералды түзiлiмдерден, барлау және өндiру, өндiрумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және/немесе пайдалану" деген сөздер ауыстырылсын;

      2-тармақтағы "меншiгiндегi" деген сөзден кейiн "және нақты мемлекеттiк кәсiпорындарға бекiтiлмеген" деген сөздермен толықтырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Жер қойнауын пайдаланушыға меншiк (шаруашылық жүргiзу, жедел басқару) құқығымен тиесiлi техногендiк минералды түзiлiмдерден пайдалы қазбалар өндiру - жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларға жатпайды. Жер қойнауын пайдаланушыға немесе ол өзiне тиесiлi техногендi минералды түзiлiмдердi сатқан немесе өзге тәсiлмен берген тұлғаға лицензиялар беру "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлығымен белгiленген тәртiпке сәйкес жүргiзiледi (минералдық шикiзаттарды қайта өңдеуге лицензия беру).";

      5-тармақтағы "техногендi" деген сөзден кейiн "минералды" деген сөзбен толықтырылсын;

      6-тармақтың екiншi абзацындағы "геологиялық зерделеу" деген сөздер "барлау және/" деген сөздермен ауыстырылсын;

      9-тармақтың бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөнiндегi мемлекеттiк комитетi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Жер қойнауын пайдалануды лицензиялау жөнiндегi жұмыс органы (бұдан әрi - Жұмыс органы) болып табылады.

      Жұмыс органы мониторинг пен жер қойнауын және жер қойнауын пайдалануды бақылау функцияларын тиiмдi жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлiгiне жер қойнауын пайдаланушыға берiлген лицензиялардың бiр данасын бередi.";

      10-тармақтың бiрiншi абзацы "инвестициялық бағдарламалар (бұдан әрi - конкурс)" деген сөздермен толықтырылсын;

      11-тармақта:

      екiншi және үшiншi абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ашық конкурс туралы хабарландыру мен оны өткiзудiң шарттары бұқаралық ақпарат құралдарында (таралымы кемiнде 15 000 дананы құрайтын) жариялануы, ал жабық конкурсқа қатысуға шақыру және оны өткiзудiң шарттары оның барлық мүмкiн болатын қатысушыларының назарына ол өткiзiлетiн күнге дейiн 90 күннен кешiктiрiлмей жеткiзiлуi тиiс.

      Конкурсқа қатысушылардың саны екеуден кем болмауы тиiс. Егер белгiленген конкурстық мерзiмнiң шегiнде конкурсқа тек бiр ғана өтiнiм қабылданған немесе, егер конкурсқа қатысушылар конкурс шарттарының техникалық, басқару, ұйымдастыру және қаржы мүмкiндiктерi бойынша сәйкес келмейтiн жағдайда, онда конкурс болмаған болып есептеледi. Конкурсқа қатысушылар тартқан зияндар өтелмейдi.";

      13-тармақтағы "(4, 5-Қосымшалары)" деген сөздер алынып тасталсын;

      14-тармақтың бесiншi абзацындағы "Пакетте" деген сөзден кейiн "жер қойнауын пайдалану объектiсi бойынша геологиялық ақпараттар" деген сөздермен толықтырылсын;

      16-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:

      "Жұмыс органына түскен барлық конкурстық ұсыныстар конкурсқа қатысушыларға қайтарылмайды. Белгiленген мерзiмнен кейiн ұсынылған ұсыныстар конкурсқа қатысушыға ашылмастан қайтарылады.";

      17-тармақ мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:

      "Конкурстық ұсынысты қарау мерзiмiн Лицензиялық орган алты айға дейiн ұзарта алады, ол туралы өтiнiм берушi жазбаша құлақтандырылады.";

      20-тармақтағы "коммерциялық байқалған жағдайда өндiрудiң" деген сөздер "өндiруге лицензия алу құқығына конкурстық ұсыныс үшiн белгiленген" деген сөздермен ауыстырылсын;

      22-тармақта:

      бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:

      "22. Конкурстық ұсыныстарды сараптауды Жұмыс органының ұсынуы бойынша Лицензиялық орган құратын сараптық комиссия жүзеге асырады. Конкурстық ұсыныстарды сараптық бағалау мынадай өлшемдердiң жиынтығының негiзiнде жүзеге асырылады:";

      мынадай мазмұндағы жетiншi және сегiзiншi абзацтармен толықтырылсын:

      "Жұмыс органы алынған конкурстық ұсыныстар бағасының қорытындысы бойынша оның жеңiмпазын айқындау жөнiнде ұсыным берiлетiн конкурстың нәтижелерi туралы хаттама ресiмдейдi. Хаттама, оған қоса берiлген конкурстық ұсыныстардың сараптық бағаларымен бiрге ұсынылған материалдардың негiзiнде конкурстың жеңiмпазы және лицензиялар беру туралы шешiм қабылдайтын, Лицензиялық органға жолданады.

      Жұмыс органы конкурстың жеңiмпазына құлақтандыру жолдайды және жер қойнауын пайдалануға лицензия бередi. Конкурстың нәтижелерi бұқаралық ақпарат құралдарында (таралымы кемiнде 15 000 дананы құрайтын) жарияланады.";

      25-тармақта:

      бiрiншi абзацтағы "бөлiнiстерiнiң" деген сөзден кейiн "кен орнының пайдалы қазбаларының запасын мемлекеттiк сараптаудың бағаларының" деген сөздермен толықтырылсын;

      алтыншы абзац алынып тасталсын;

      26-тармақта:

      "өндiрудi" деген сөзден кейiн "барлауды және/немесе" деген сөздермен толықтырылсын;

      мынадай мазмұндағы екiншi абзацпен толықтырылсын:

      "Кен орнының географиялық шекарасы лицензияда көрсетiлген келiсiм-шарттық аумақтан тысқары шыққан жағдайда, оны кеңейту туралы мәселе келiсiм-шарттық аумақты өзгерту немесе қолданылу мерзiмi осы Ереженiң 24 және 27-тармақтарына сәйкес айқындалатын қосымша лицензия беру жолымен шешiледi.";

      27-тармақтың екiншi абзацындағы "өндiру" деген сөзден кейiн "және/немесе барлау" деген сөздермен толықтырылсын;

      31-тармақ алынып тасталсын;

      32-тармақтағы "(жұмыс)" деген сөз алынып тасталсын;

      37-тармақтың бiрiншi абзацындағы "(6-қосымша)" деген сөздер алынып тасталсын;

      41-тармақтағы "оның" деген сөз "Жұмыс органының ұсынуы бойынша Лицензиялық органның" деген сөздермен ауыстырылсын;

      43-тармақтың бiрiншi абзацы алынып тасталсын;

      45-тармағы "оның күшi" деген сөздерден кейiн "Лицензиялық органның тиiстi шешiм қабылдауы жолымен" деген сөздермен толықтырылсын;

      47-тармақтағы "39" деген сан "38" деген санмен ауыстырылсын;

      49-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "49. Лицензияның иесi өзiне тиесiлi лицензияны қайтаруға құқылы. Бұл ретте Жұмыс органы жер қойнауын қорғау және пайдалану жөнiндегi уәкiлеттi органға барлық құжаттардың және өзге де жер қойнауы туралы ақпараттардың (жерлерге жүргiзiлген қайта өңдеулер, бұрғыларды, шахталарды және тау-кен үңгiрлерiн консервациялау және жою туралы ақпараттарды, маркшейдерлiк ақпараттарды қоса алғанда) материалдық көздерiнiң берiлгендiгi, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушының лицензияның шарттарын сақтауы фактiлерiн тексередi. Лицензия Жұмыс органы, ол жер қойнауын пайдаланушыдан лицензияның түпнұсқалық данасын алғаннан және лицензияның қайтарылуына байланысты барлық мәселелердi реттегеннен кейiн, лицензия туралы тiркеу жазбасын жойған сәттен бастап қайтарылған болып есептеледi. Келiсiм-шарт жасасқан жағдайда - тараптар оны бұзады.

      Лицензиат, оны беру туралы шешiм қабылданған күннен бастап үш айдың iшiнде лицензияны талап етпеген жағдайда, Жұмыс органы Лицензиялық органның аталған лицензияны беру туралы шешiмiнiң күшi жойылған деп тану туралы ұсыныс енгiзуге құқылы";

      32-53-тармақтар тиiсiнше 31-52-тармақтар болып есептелсiн;

      осы қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалануды лицензиялаудың тәртiбi туралы ережеге 1, 2 және 3-қосымшалар осы қаулыға 1, 2 және 3-қосымшаларға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

      көрсетiлген қаулымен бекiтiлген Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалануды лицензиялаудың тәртiбi туралы ережеге 7-қосымшада:

      "Қазақстан Республикасының геология және жер қойнауын қорғау министрлiгi" және "Геология және жер қойнауын қорғау министрi" деген сөздер тиiсiнше "Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөнiндегi мемлекеттiк комитетi" және "Премьер-Министрдiң бiрiншi орынбасары - Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөнiндегi мемлекеттiк комитетiнiң төрағасы" деген сөздермен ауыстырылсын";

      2) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.04.02 № 347 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;
      3) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.04.02 № 347 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен;
      4) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2011.03.11 № 251 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен;
      5) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.07.27. N 781 қаулысымен .
      6) күші жойылды - ҚР Үкіметінің 31.12.2008 N 1332 (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      7) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң 1997 жылғы 30 маусымдағы N 202 өкiмiнiң:

      1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалану құқығына берiлген лицензияларға Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi немесе Қазақстан Республикасының Премьер-Министрiнiң бiрiншi орынбасары О.Ә.Жандосов қол қояды.".

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 27.07.2005 N 781; 31.12.2008 N 1332 (01.01.2009 бастап қолданысқа енгізіледі); 11.03.2011 № 251 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі); 2011.04.02 № 347 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі қаулыларымен.

      2. "Қазақстан Республикасында пайдалы қазбаларды барлауға және/немесе өндiруге лицензия алу құқығына арналған инвестициялық бағдарламалар конкурсын өткiзудiң тәртiбi туралы ереженi бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1997 жылғы 27 қаңтардағы N 107 қаулысының күшi жойылған деп танылсын (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1997 ж., N 3, 26-құжат).

      Қазақстан Республикасының

      Премьер-Министрi

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
1998 жылғы 22 маусымдағы
N 578 қаулысына
1 қосымша
ЕЛТАҢБА
Қазақстан Республикасында жер қойнауын
пайдалану құқығына
Лицензия

       Қазақстан Республикасының Үкiметi ____________________________

      ___________________________________________________________________

       (ұйымның атауы)

      ___________________________________________________________________

       (облысындағы, ауданындағы)

      _____________________________________________________барлауға берген

       (пайдалы қазбаның түрi және объектiнiң атауы)

       1. Лицензиат туралы мәлiметтер.

       1.1. Орналасқан жерi (заңды тұлға үшiн), тұратын мекен-жайы

      (жеке тұлға үшiн)__________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       1.2. Мемлекеттiк тiркеуден өткен күнi және нөмiрi (заңды тұлға

      үшiн), жеке басы куәлiгiнiң деректерi (жеке тұлға үшiн):___________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       1.3. Басшылар (заңды тұлға үшiн)______________________________

      ___________________________________________________________________

       2. Лицензияланған объектiнiң сипаттамасы

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       3. Жер қойнауының берiлетiн учаскесiнiң кеңiстiктiк шекаралары (1-қосымша)

       4. Лицензияның қолданылу мерзiмi және жұмыстың басталатын күнi

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       5. Келiсiм-шарттың түрi және қол қойылу мерзiмi

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       6. Жұмыстың ең төменгi бағдарламасы

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       7. Келiсiм-шарттың аумақты қайтаруының шарттары мен тәртiбi

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       8. Жер қойнауын және айналадағы табиғи ортаны қорғау, жұмысты

      қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi заңдардың талаптарын орындау шарттары

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       9. Лицензияның қолданылу мерзiмiн ұзарту шарттары

       Қосымшалар: 1. Геологиялық жер бөлiгi (1-қосымша)

  2. Бұрыштық нүктелер координаты (2-қосымша)
3. Геологиялық жер бөлiгiнiң орналасу
картограммасы (3-қосымша)

       " " _____________ 199_ж. Сериясы ГКИ N ___

       Қазақстан Республикасының

       Үкiметi атынан

       Қазақстан Республикасының

       Премьер-Министрi

  Сериясы ГКИ N _____ жер қойнауын
пайдалану құқығына лицензияға
1-қосымша
  Қазақстан Республикасының Экология және табиғи

       ресурстар министрлiгi Геология және жер қойнауын қорғау

       комитетiнiң минералдық ресурстар бас басқармасы

       Геологиялық жер бөлiгi

      ___________________________________________________________________

       (ұйымның атауы)

      ___________________________________________________________________

       (кен орнының атауы)

      барлау үшiн жер қойнауларын пайдалану құқығына берiлдi.

       Геологиялық жер бөлiгi _______________________________________

      __________________________________________________________орналасқан

       (әкiмшiлiкке бекiтiлуi)

      және топографиялық жоспарда N ____ бастап

      ____________________________________________ N ___-ге дейiн бұрыштық

       (бұрыштық нүктелер тiзбесi)

      нүктелермен белгiленген

      сондай-ақ тiк кенiштерде____________________________________________

       (барлаудың тереңдiгi, көкжиегi)

       Бұрыштық нүктенiң координаттары сериясы ГКИ N ____ жер қойнауын

      пайдалану құқығына Лицензияның 2-қосымшасында келтiрiлген.

       2

       Геологиялық жер бөлiгiнiң алаңы ________ шаршы құрайды

       Минералдық ресурстар

       бас басқармасының бастығы

  Сериясы ГКИ N _____ жер қойнауын
пайдалану құқығына берiлген лицензияға
2-қосымша
Бұрыштық нүктелердiң координаттары
Сериясы ГКИ N _____ жер қойнауын
пайдалану құқығына берiлген лицензияға
3-қосымша
Тау-кен жер бөлiгiнiң орналасу картограммасы

       Масштабы______________

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
1998 жылғы 22 маусымдағы
N 578 қаулысына
2 қосымша
ЕЛТАҢБА
Қазақстан Республикасында жер қойнауын
пайдалану құқығына
Лицензия

       Қазақстан Республикасының Үкiметi ____________________________

      ___________________________________________________________________

       (ұйымның атауы)

      ___________________________________________________________________

       (облысындағы, ауданындағы)

      ____________________________________________________өндiруге берген

       (пайдалы қазбаның түрi және объектiнiң атауы)

       1. Лицензиат туралы мәлiметтер.

       1.1. Орналасқан жерi (заңды тұлға үшiн), тұратын мекен-жайы

      (жеке тұлға үшiн) _________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       1.2. Мемлекеттiк тiркеуден өткен күнi және нөмiрi (заңды тұлға

      үшiн), жеке басы куәлiгiнiң деректерi (жеке тұлға үшiн):___________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       1.3. Басшылар (заңды тұлға үшiн)______________________________

      ___________________________________________________________________

       2. Лицензияланған объектiнiң сипаттамасы

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       3. Жер қойнауының берiлетiн учаскесiнiң кеңiстiк шекаралары

      (1-қосымша)

       4. Лицензияның қолданылу мерзiмi және жұмыстың басталатын күнi

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       5. Келiсiм-шарттың түрi және қол қойылу мерзiмi

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       6. Жұмыстың бағдарламасы

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       7. Лицензиат жобаға салатын инвестициялардың мөлшерлерi туралы

      алдын ала шарттар және келiсiм-шарттық аумақтың өндiрiстiк және

      әлеуметтiк инфрақұрылымын дамыту

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       8. Жер қойнауын және айналадағы табиғи ортаны қорғау, жұмысты

      қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi заңдардың талаптарын орындау шарттары

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       9. Жергiлiктi жұмыс күшiн пайдалану шарттары

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       10. Қазақстандық кадрларды оқыту шарттары

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       11. Лицензияның қолданылу мерзiмiн ұзарту шарттары

       Қосымшалар: 1. Геологиялық жер бөлiгi (1-қосымша)

  2. Бұрыштық нүктелер координаты (2-қосымша)
3. Геологиялық жер бөлiгiнiң орналасу
картограммасы (3-қосымша)

       " " _____________ 199_ж. Сериясы ГКИ N ___

       Қазақстан Республикасының

       Үкiметi атынан

       Қазақстан Республикасының

       Премьер-Министрi

  Сериясы ГКИ N _____ жер қойнауын
пайдалану құқығына лицензияға
1-қосымша
  Қазақстан Республикасының Экология және табиғи

       ресурстар министрлiгi Геология және жер қойнауын қорғау

       комитетiнiң минералдық ресурстар бас басқармасы

       Геологиялық жер бөлiгi

      ___________________________________________________________________

       (ұйымның атауы)

      ___________________________________________________________________

       (кен орнының атауы)

      өндiру үшiн жер қойнауларын пайдалану құқығына берiлдi.

       Геологиялық жер бөлiгi _______________________________________

      __________________________________________________________орналасқан

       (әкiмшiлiкке бекiтiлуi)

      және топографиялық жоспарда N ____ бастап

      ____________________________________________ N ___-ге дейiн бұрыштық

       (бұрыштық нүктелер тiзбесi)

      нүктелермен белгiленген

      сондай-ақ тiк кенiштерде____________________________________________

       (барлаудың тереңдiгi, көкжиегi)

       Бұрыштық нүктенiң координаттары сериясы ГКИ N ____ жер қойнауын

      пайдалану құқығына Лицензияның 2-қосымшасында келтiрiлген.

       2

       Геологиялық жер бөлiгiнiң алаңы ________ шаршы құрайды

       Минералдық ресурстар

       бас басқармасының бастығы

  Сериясы ГКИ N _____ жер қойнауын
пайдалану құқығына берiлген лицензияға
2-қосымша
Бұрыштық нүктелердiң координаттары
Сериясы ГКИ N _____ жер қойнауын
пайдалану құқығына берiлген лицензияға
3-қосымша
Тау-кен жер бөлiгiнiң орналасу картограммасы

       Масштабы______________

  Қазақстан Республикасы
Үкiметiнiң
1998 жылғы 22 маусымдағы
N 578 қаулысына
3 қосымша
ЕЛТАҢБА
Қазақстан Республикасында жер қойнауын
пайдалану құқығына
Лицензия

       Қазақстан Республикасының Үкiметi ____________________________

      ___________________________________________________________________

       (ұйымның атауы)

      ___________________________________________________________________

       (облысындағы, ауданындағы)

      ___________________________________________________________________

       (пайдалы қазбаның түрi және объектiнiң атауы)

      ______________________________________барлауға және өндiруге берген

       1. Лицензиат туралы мәлiметтер.

       1.1. Орналасқан жерi (заңды тұлға үшiн), тұратын мекен-жайы

      (жеке тұлға үшiн) _________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       1.2. Мемлекеттiк тiркеуден өткен күнi және нөмiрi (заңды тұлға

      үшiн), жеке басы куәлiгiнiң деректерi (жеке тұлға үшiн):___________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       1.3. Басшылар (заңды тұлға үшiн)______________________________

      ___________________________________________________________________

       2. Лицензияланған объектiнiң сипаттамасы

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       3. Жер қойнауының берiлетiн учаскесiнiң кеңiстiк шекаралары

      (1-қосымша)

       4. Лицензияның қолданылу мерзiмi және жұмыстың басталатын күнi

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       5. Келiсiм-шарттың түрi және қол қойылу мерзiмi

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       6. Жұмыстың ең төменгi бағдарламасы

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       7. Келiсiм-шарттың аумақты қайтаруының шарттары мен тәртiбi

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       8. Лицензиат жобаға салатын инвестициялардың мөлшерлерi туралы

      алдын ала шарттар және келiсiм-шарттық аумақтың өндiрiстiк және

      әлеуметтiк инфрақұрылымын дамыту

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       9. Жер қойнауын және айналадағы табиғи ортаны қорғау, жұмысты

      қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi заңдардың талаптарын орындау шарттары

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       10. Жергiлiктi жұмыс күшiн пайдалану шарттары

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       11. Қазақстандық кадрларды оқыту шарттары

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

      ___________________________________________________________________

       12. Лицензияның қолданылу мерзiмiн ұзарту шарттары

       Қосымшалар: 1. Геологиялық жер бөлiгi (1-қосымша)

  2. Бұрыштық нүктелер координаты (2-қосымша)
3. Геологиялық жер бөлiгiнiң орналасу
картограммасы (3-қосымша)

       " " _____________ 199_ж. Сериясы ГКИ N ___

       Қазақстан Республикасының

       Үкiметi атынан

       Қазақстан Республикасының

       Премьер-Министрi

  Сериясы ГКИ N _____ жер қойнауын
пайдалану құқығына лицензияға
1-қосымша
  Қазақстан Республикасының Экология және табиғи

       ресурстар министрлiгi Геология және жер қойнауын қорғау

       комитетiнiң минералдық ресурстар бас басқармасы

       Геологиялық жер бөлiгi

      ___________________________________________________________________

       (ұйымның атауы)

      ___________________________________________________________________

       (кен орнының атауы)

      өндiру үшiн жер қойнауларын пайдалану құқығына берiлдi.

       Геологиялық жер бөлiгi _______________________________________

      __________________________________________________________орналасқан

       (әкiмшiлiкке бекiтiлуi)

      және топографиялық жоспарда N ____ бастап

      ____________________________________________ N ___-ге дейiн бұрыштық

       (бұрыштық нүктелер тiзбесi)

      нүктелермен белгiленген

      сондай-ақ тiк кенiштерде____________________________________________

       (барлаудың тереңдiгi, көкжиегi)

       Бұрыштық нүктенiң координаттары сериясы ГКИ N ____ жер қойнауын

      пайдалану құқығына Лицензияның 2-қосымшасында келтiрiлген.

       2

       Геологиялық жер бөлiгiнiң алаңы ________ шаршы құрайды

       Минералдық ресурстар

       бас басқармасының бастығы

  Сериясы ГКИ N _____ жер қойнауын
пайдалану құқығына берiлген лицензияға
2-қосымша
Бұрыштық нүктелердiң координаттары
Сериясы ГКИ N _____ жер қойнауын
пайдалану құқығына берiлген лицензияға
3-қосымша
  Тау-кен жер бөлiгiнiң орналасу картограммасы

       Масштабы______________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады