Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялар беру, оларды қайта ресімдеу және лицензияларға өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 8 шілде N 944

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 U962828_ заң күші бар Жарлығының (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1996 ж., N 2, 182-құжат) 14, 23-баптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (1-қосымша) ұйымдарға және жеке кәсіпкерлерге термалды, минералды және техникалық жерасты суларын барлауға және/немесе өндіруге лицензиялар берілсін.
      2. "Қазатомөнеркәсіп" ұлттық атом компаниясы" жабық акционерлік қоғамына "Оңтүстік Қарамұрын" кен орнында уранды барлауға және өндіруге лицензия берілсін.
      3. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (2-қосымша) жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларға өзгерістер енгізілсін.
      4. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (3-қосымша) жер қойнауын пайдалану құқығын жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға беруге рұқсат етілсін және тиісті лицензиялар қайта ресімделсін.
      5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) "Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялар беру, оларды қайта ресімдеу және лицензияларға өзгерістер енгізу, жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларды қайтып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 3 қыркүйектегі N 833 қаулысына P980833_ (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, N 30, 263-құжат);
      аталған қаулыға 5-қосымшадағы реттік нөмірі 19-жолдардың күші жойылды деп танылсын;
      2) "Жер қойнауын пайдалану құқығына лицензиялар беру, оларды қайта ресімдеу және лицензияларға өзгерістер енгізу, жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларды қайтып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 31 желтоқсандағы N 1392 P991392_ қаулысына:
      аталған қаулыға 1-қосымшадағы реттік нөмірі 38-жолдардың күші жойылды

 

деп танылсын;

     аталған қаулыға 5-қосымшадағы реттік нөмірі 18-жолдардың күші жойылды

деп танылсын.

     6. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі агенттігі осы

қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

     7. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

       Премьер-Министрі


                               Қазақстан Республикасы

                                    Үкіметінің

                               1999 жылғы 8 шілдедегі

                                 N 944 қаулысына

                                     1-қосымша


     Термальды, минеральды және техникалық жерасты суларын барлау

және/немесе өндіру құқығына лицензиялар берілетін ұйымдардың тізбесі


__________________________________________________________________________

|N |Жер қойнауын        |Лицензияның түрі мен жер|Пайдалы     |Ескертпелер

|р/|пайдаланушы         |қойнауын пайдалану      |қазбаның    |           

|с |                    |объектісі               |түрі        |           

|__|____________________|________________________|____________|____________

|1 |         2          |           3            |     4      |      5    

|__|____________________|________________________|____________|____________

|1.|"Көктас" ашық акцио.|Ақтөбе облысындағы Шал. |Минералды   |Өндіру     

|  |нерлік қоғамы       |қар кен орны N 61 сква. |жерасты     |           

|  |                    |жинасының учаскесінде   |сулары      |           

|  |                    |минералы жерасты суларын|            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|2.|"Көкшетау минералды |Ақмола облысындағы "Құ. |Бұл да      |Бұл да     

|  |сулары" жауапкерші. |лагер-Арасан" кен орнын.|            |           

|  |лігі шектеулі серік.|да ауызсулық емдік-асха.|            |           

|  |тестігі             |налық минералды суларды |            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|3.|"Қалалық су каналы" |Қызылорда облысындағы   |Жерасты     |Бұл да     

|  |мемлекеттік шаруашы.|"Сол жағалау" кен орнын.|сулары      |           

|  |лық есептегі өнді.  |да жерасты суларын өнді.|            |           

|  |рістік кәсіпорны    |ру                      |            |           

|  |                    |                        |            |           

|4.|"Геоинцентр" жауап. |Шығыс Қазақстан облысын.|Жерасты     |Барлау және

|  |кершілігі шектеулі  |дағы Бобров учаскесінде |сулары      |өндіру     

|  |серіктестігі        |жерасты суларын барлау  |            |           

|  |                    |және өндіру             |            |           

|  |                    |                        |            |           

|5.|"Геоинцентр" жауап. |Шығыс Қазақстан облысын.|Жерасты     |Барлау және

|  |кершілігі шектеулі  |дағы Шымқора учаскесінде|сулары      |өндіру     

|  |серіктестігі        |жерасты суларын барлау  |            |           

|  |                    |және өндіру             |            |           

|  |                    |                        |            |           

|6.|"Геоинцентр" жауап. |Шығыс Қазақстан облысын.|Жерасты     |Барлау және

|  |кершілігі шектеулі  |дағы Кремнюшин учаске.  |сулары      |өндіру     

|  |серіктестігі        |сінде жерасты суларын   |            |           

|  |                    |барлау және өндіру      |            |           

|  |                    |                        |            |           

|7.|"Геоинцентр" жауап. |Шығыс Қазақстан облысын.|Жерасты     |Барлау және

|  |кершілігі шектеулі  |дағы Белокамен учаске.  |сулары      |өндіру     

|  |серіктестігі        |сінде минеральды        |            |          

|  |                    |жерасты суларын         |            |           

|  |                    |барлау және өндіру      |            |           

|  |                    |                        |            |           

|8.|"Кентаукеніштарату" |Оңтүстік Қазақстан облы.|Жерасты     |Өндіру     

|  |республикалық мемле.|сындағы "Баялдыр су қор.|сулары      |           

|  |кеттік кәсіпорны    |ғаны" кен орнында жерас.|            |           

|  |                    |ты суларын өндіру       |            |           

|  |                    |                        |            |           

|9.|"Жылу" мемлекеттік  |Оңтүстік Қазақстан облы.|Бұл да      |Барлау және

|  |коммуналдық жылумен |сындағы Арыс артезиан   |            |өндіру     

|  |жабдықтау кәсіпорны |бассейні N 17а және N19а|            |           

|  |                    |скважиналарының учаске. |            |           

|  |                    |сінде жерасты суларын   |            |           

|  |                    |барлау және өндіру      |            |           

|  |                    |                        |            |           

|10|Маңғыстау аудандық  |Маңғыстау облысындағы   |Бұл да      |Өндіру     

|  |мемлекеттік комму.  |Ұланақ-Куйбышев су қор. |            |           

|  |налдық шаруашылығы  |ғанында жерасты суларын |            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|11|"Су каналы" Шелек   |Алматы облысындағы Шелек|Бұл да      |Бұл да     

|  |өндірістік кәсіпор. |кен орнында жерасты су. |            |           

|  |ны" мемлекеттік     |ларын өндіру            |            |           

|  |кәсіпорны           |                        |            |           

|  |                    |                        |            |           

|12|"Су құбырлары мен   |Алматы облысындағы      |Бұл да      |Бұл да     

|  |канализациялар"     |Шығыс-Талғар кен орнында|            |           

|  |Талғар қалалық бас. |жерасты суларын өндіру  |            |           

|  |қармасы             |                        |            |           

|  |                    |                        |            |           

|13|"Қазатомөнеркәсіп"  |Оңтүстік Қазақстан облы.|Бұл да      |Бұл да     

|  |ұлттық компаниясы"  |сындағы Ұғанас кен орны |            |           

|  |жабық акционерлік   |N1, N2, N3, N4, N5 және |            |           

|  |қоғамы              |N 6 скважиналарының     |            |           

|  |                    |учаскелерінде жерасты   |            |           

|  |                    |суларын өндіру          |            |           

|  |                    |                        |            |           

|14|"Қазатомөнеркәсіп"  |Оңтүстік Қазақстан облы.|Жерасты     |Өндіру     

|  |ұлттық компаниясы"  |сындағы Созақ кен орны  |сулары      |           

|  |жабық акционерлік   |N32, N 33, N55, N56,    |            |           

|  |қоғамы              |N57, N58, N59, және N60 |            |           

|  |                    |скважиналарының учаске. |            |           

|  |                    |лерінде жерасты суларын |            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|15|"Nоvа-Цинк" жауап.  |Қарағанды облысындағы   |Бұл да      |Бұл да     

|  |кершілігі шектеулі  |Жәмші кен орны су қор.  |            |           

|  |серіктестігі        |ғанының учаскесінде     |            |           

|  |                    |жерасты суларын өндіру  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|16|"Арна. НС" жауапкер.|Ақмола облысындағы      |Бұл да      |Барлау және

|  |шілігі шектеулі се. |Вишнев кен орнының сол. |            |  өндіру   

|  |ріктестігі          |түстік учаскесінде жер. |            |           

|  |                    |асты суларын барлау және|            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|17|Шәуілдір коммуналдық|Оңтүстік Қазақстан облы.|Бұл да      |Бұл да     

|  |шаруашылықтар көп   |сындағы Шәуілдір кен    |            |           

|  |салалы кәсіпорны    |орнында жерасты суларын |            |           

|  |                    |барлау және өндіру      |            |           

|  |                    |                        |            |           

|18|"Геобайт" акционер. |Қостанай облысының Қос. |Минералды   |Бұл да     

|  |лік қоғамы          |танай қаласындағы N 9020|жерасты     |           

|  |                    |және N 9021 скважинала. |сулары      |           

|  |                    |рының учаскесінде мине. |            |           

|  |                    |ралды жерасты суларын   |            |           

|  |                    |барлау және өндіру      |            |           

|  |                    |                        |            |           

|19|"Қарағанды-контракт"|Қарағанды облысындағы   |Жерасты     |Өндіру     

|  |жабық үлгідегі      |Ақтау және Ақтау сүзгі. |сулары      |           

|  |акционерлік қоғамы  |лендірілген су қорғаны. |            |           

|  |                    |ның учаскелерінде жерас.|            |           

|  |                    |ты суларын өндіру       |            |           

|  |                    |                        |            |           

|20|Жеке кәсіпкер       |Қарағанды облысының     |Бұл да      |Барлау және

|  |В.В.Мандриченко     |Қарағанды-Сортировочная |            |өндіру     

|  |                    |поселкесіндегі N 1-99   |            |           

|  |                    |скважинаның учаскесінде |            |           

|  |                    |жерасты суларын барлау  |            |           

|  |                    |және өндіру             |            |           

|  |                    |                        |            |           

|  |                    |                        |            |           

|21|"МЕКЕ және К" жауап.|Алматы облысының Есік   |Жерасты     |Барлау және

|  |кершілігі шектеулі  |қаласынан оңтүстікке    |сулары      |өндіру     

|  |серіктестігі        |қарай 4 шақырым жердегі |            |           

|  |                    |бұлақ учаскесінде жер.  |            |           

|  |                    |асты суларын барлау және|            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|22|"Әділ" ашық акцио.  |Шығыс Қазақстан облысы. |Бұл да      |Өндіру     

|  |нерлік қоғамы       |ның Өскемен қаласындағы |            |           

|  |                    |"Әділ" акционерлік қоға.|            |           

|  |                    |мының су қорғанында     |            |           

|  |                    |жерасты суларын өндіру  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|23|"Тибилрис фирмасы"  |Алматы облысындағы      |Бұл да      |Барлау     

|  |жауапкершілігі      |"Маралсай" бұлағының    |            |           

|  |шектеулі серіктесті.|учаскесінде жерасты су. |            |           

|  |гі                  |ларын барлау            |            |           

|  |                    |                        |            |           

|24|"Арал" санаторий-   |Алматы облысындағы      |Бұл да      | Өндіру    

|  |профилакторийі" ашық|Қаскелең кен орнын N 130|            |           

|  |үлгідегі акционерлік|скважинасының учаскесін.|            |           

|  |қоғамы              |де жерасты суларын өнді.|            |           

|  |                    |ру                      |            |           

|  |                    |                        |            |           

|25|"Қарашығанақ" Петро.|Батыс Қазақстан облысын.|            |Өнеркәсіп. 

|  |леум Оперейтинг     |дағы Қарашығанақ газ    |            |тік қалдық 

|  |Б.В." жабық үлгідегі|конденсаты кен орнының  |            |суларды көму

|  |акционерлік қоғамы  |өнеркәсіптік қалдық     |            |           

|  |                    |суларды көму            |            |           

|  |                    |                        |            |           

|26|Жеке кәсіпкер       |Ақмола облысындағы      |Жерасты     |Барлау және

|  |А.Н.Попов           |Астрахань кен орнында   |сулары      |өндіру     

|  |                    |жерасты суларын барлау  |            |           

|  |                    |және өндіру             |            |           

|  |                    |                        |            |           

|27|"Ыстық су" жауапкер.|Алматы облысындағы      |Термомине.  |Барлау     

|  |шілігі шектеулі     |Боралдай алаңында       |ралды жерас.|           

|  |серіктестігі        |(N2/83 скважина)        |ты сулары   |           

|  |                    |термоминералды жерасты  |            |           

|  |                    |суларын барлау          |            |           

|  |                    |                        |            |           

|28|"Ыстық су" жауапкер.|Алматы облысындағы      |Термомине.  |Барлау     

|  |шілігі шектеулі     |Пригородный учаскесінде |ралды жерас.|           

|  |серіктестігі        |(N3-Т және N3-Та сква.  |ты сулары   |           

|  |                    |жиналары) термоминералды|            |           

|  |                    |жерасты суларын барлау  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|29|"ЕurаАziа" жауапкер |Алматы облысындағы      |Жерасты     |Өндіру     

|  |шілігі шектеулі     |Алматы кен орны учаске. |сулары      |           

|  |серіктестігі        |сінде жерасты суларын   |            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|30|"Испат-Кармет" ашық |Қарағанды облысындағы   |Минералды   |Өндіру     

|  |акционерлік қоғамы  |Жартас кен орнының      |жерасты     |           

|  |                    |минералды жерасты сула. |сулары      |           

|  |                    |рын барлау және өндіру  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|31|"Гея" жауапкершілігі|Ақмола облысындағы      |Жерасты     |Барлау және

|  |шектеулі серіктесті.|Қоянды учаскесінде      |сулары      |өндіру     

|  |гі                  |жерасты суларын барлау  |            |           

|  |                    | және өндіру            |            |           

|  |                    |                        |            |           

|32|"Сазанқұрақ" жабық  |Атырау облысындағы      |Техникалық  |Барлау және

|  |акционерлік қоғамы  |Сазанқұрақ кен орнында  |жерасты     |өндіру     

|  |                    |техникалық жерасты      |сулары      |           

|  |                    |суларын барлау және     |            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|33|"АLАN" жауапкершілі.|Ташкент маңындағы арте. |Минералды   |Өндіру     

|  |гі шектеулі серік.  |зиан бассейні 22т сква. |жерасты     |           

|  |тестігі             |жинасының учаскесінде   |сулары      |           

|  |                    |минералды жерасты       |            |           

|  |                    |суларын өндіру          |            |           

|  |                    |                        |            |           

|34|"Жайықгидрогеология"|Батыс Қазақстан облысын.|Жерасты     |Барлау және

|  |ашық акционерлік    |дағы "Жаңа Жарсуат"     |сулары      |өндіру     

|  |қоғамы              |учаскесінде жерасты     |            |           

|  |                    |суларын барлау және     |            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|35|"Оңтүстік Топар     |Қарағанды облысындағы   |Бұл да      |Өндіру     

|  |кеніш басқармасы"   |Орта Шерубай Нұра су    |            |           

|  |ашық үлгідегі       |қорғаны учаскесінде     |            |           

|  |акционерлік қоғамы  |жерасты суларын өндіру  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|36|"Қаратау" ТХК"      |Жамбыл облысындағы      |Бұл да      |Бұл да     

|  |жауапкершілігі      |Үшбұлақ кен орнының N3  |            |           

|  |шектеулі серіктесті.|және N 4 скважиналарынан|            |           

|  |гі                  |жерасты суларын өндіру  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|37|"Жанар" жауапкерші. |Оңтүстік Қазақстан      |Жерасты     |Барлау және

|  |лігі шектеулі       |облысындағы Александров |сулары      |өндіру     

|  |серіктестігі        |кен орнында жерасты     |            |           

|  |                    |суларын өндіру          |            |           

|  |                    |                        |            |           

|38|Қазығұрт топтасқан  |Оңтүстік Қазақстан      |Бұл да      |Бұл да     

|  |су құбырларын басқа.|облысындағы Жоғары Келес|            |           

|  |рудың ауданаралық   |кен орнының жерасты     |            |           

|  |басқармасы          |суларын өндіру          |            |           

|  |                    |                        |            |           

|39|"Нұр су" өндірістік |Оңтүстік Қазақстан      |Бұл да      |Бұл да     

|  |кооперативі         |облысындағы Абай-Қарасу |            |           

|  |                    |жерасты сулары кен ор.  |            |           

|  |                    |нында жерасты суларын   |            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|40|"Ақ алтын" акционер.|Оңтүстік Қазақстан      |Бұл да      |Бұл да     

|  |лік қоғамы          |облысындағы Голодностеп |            |           

|  |                    |кен орны N1, N2, N3, N4 |            |           

|  |                    |және N5 скважиналарының |            |           

|  |                    |учаскесінде жерасты     |            |           

|  |                    |суларын өндіру          |            |           

|  |                    |                        |            |           

|41|"Арасан" фирмасы"   |Қостанай облысындағы    |Минералды   |Барлау және

|  |жауапкершілігі      |N 970801 скважинаның    |жерасты     |өндіру     

|  |шектеулі серіктесті.|учаскесінде минералды   |сулары      |           

|  |гі                  |жерасты суларын барлау  |            |           

|  |                    |және өндіру             |            |           

|  |                    |                        |            |           

|42|Жеке кәсіпкер       |Қарағанды облысының     |Жерасты     |Бұл да     

|  |Е.М.Шұқатаев        |Қарағанды қаласындағы   |сулары      |           

|  |                    |N 133-98 скважинаның    |            |           

|  |                    |учаскесінде жерасты     |            |           

|  |                    |суларын барлау және     |            |           

|  |                    |өндіру                  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|43|"Семей сусыны"      |Шығыс Қазақстан облысы. |Бұл да      | Бұл да    

|  |жауапкершілігі      |ның Семей қаласындағы   |            |           

|  |шектеулі серіктесті.|"Приречный" учаскесінде |            |           

|  |гі                  |жерасты суларын барлау  |            |           

|  |                    |және өндіру             |            |           

|  |                    |                        |            |           

|44|"Семей сусыны"      |Шығыс Қазақстан облысы. |Бұл да      |Өндіру     

|  |жауапкершілігі      |ның Семей қаласындағы   |            |           

|  |шектеулі серіктесті.|"Боровской" учаскесінде |            |           

|  |гі                  |жерасты суларын өндіру  |            |           

|  |                    |                        |            |           

|45|"Бұлақ" жауапкерші. |Алматы облысындағы "Жылы|Жерасты     |Барлау     

|  |лігі шектеулі       |бастау" бұлағы учаске.  |сулары      |           

|  |серіктестігі        |сінде жерасты суларын   |            |           

|  |                    |барлау                  |            |           

|46|Отан соғысының мүге.|Алматы қаласындағы      |Минералды   |Барлау және

|  |дектеріне арналған  |N 28/91 скважинаның     |жерасты     |өндіру     

|  |республикалық       |учаскесінде минералды   |сулары      |           

|  |госпиталь           |жерасты суларын барлау  |            |           

|  |                    |және өндіру             |            |           

|__|____________________|________________________|____________|____________


                                  Қазақстан Республикасы

                                  Үкіметінің

                                   1999 жылғы 8 шілдедегі

                                  N 944 қаулысына

                                        2-қосымша


     Енгізілетін өзгерістермен жер қойнауын пайдалану құқығына берілетін

                   лицензиялардың тізбесі

__________________________________________________________________________

|рет |Лицензия         |Жер қойнауын               |Енгізілетін өзгерістер

|N   |(сериясы, N күні,|пайдаланушы                |           

|    |айы, жылы)       |                           |______________________

|    |                 |                           |Құзырет.|Келісім-шартты

|    |                 |                           |ті орган|жасасу

|    |                 |                           |        | мерзімі

|____|_________________|___________________________|________|______________

|  1 |       2         |             3             |   4    |      5      

|____|_________________|___________________________|________|______________

1    Сериясы МГ N 501   "Қазына" халықтық компания.      

      27.07.95 ж.        сы" акционерлік қоғамы


2    Сериясы МГ N 521   "Қазына" халықтық компания.      

      26.06.95 ж.        сы" акционерлік қоғамы


3    Сериясы ГКИ N1509  "Тоғай" жауапкершілігі      

      29.09.98 ж.         шектеулі серіктестігі


4    Сериясы МГ N 506   "ВК ТЕК" жауапкершілігі      

      ДД 14.02.97 ж.     шектеулі серіктестігі


5    Сериясы МГ N 1319  "Ағадыр" жабық       

      30.10.97 ж.        акционерлік қоғамы


6    Сериясы МГ N 481Д  "Алтын қазына" жабық      

      30.10.97 ж.        акционерлік қоғамы


7    Сериясы МГ N 174Д  "Шаймерден" бірлескен       

      04.05.97 ж.        кәсіпорны


8    Сериясы МГ N 767Д  "Тек қазинвест" компаниясы

      04.12.97 ж.      


9    Сериясы МГ N 761  "Шұбаркөл разрезі" ашық       

      21.01.97 ж.       үлгідегі акционерлік қоғамы


10   Сериясы МГ N1304  "Құлагер" жауапкершілігі                  Келісім-

      04.12.97 ж.       шектеулі серіктестігі                     шартты

                                                                  жасаудың

                                                                  мерзімін

                                                                  01.08. 


                                                                  1999

                                                                  жылға  


                                                                  дейін

                                                                  ұзарту

11   Сериясы МГ N 868  "Нугрим" жауапкершілігі                           

      21.03.96 ж.       шектеулі серіктестігі                     


12   Сериясы МГ N102Д  "Андас-Алтын" жауапкершілігі              

      10.01.95 ж.       шектеулі серіктестігі


13   Сериясы МГ N 110Д "Андас-Алтын" жауапкершілігі      

      10.01.95 ж.       шектеулі серіктестігі


14   Сериясы МГ N 23   "Алтын тас" бірлескен      

      29.09.94 ж.       кәсіпорны


15   Сериясы МГ N 383  "Алтын тас" бірлескен      

      02.10.95 ж.       кәсіпорны


16   Сериясы МГ N624ДД "Бұғыты Палм" бірлескен

      08.12.97 ж.       кәсіпорны


17   Сериясы ГКИ       "Бунашам" акционерлік

      N 10093 27.07.95 ж. қоғамы


18   Сериясы ГКИ N1405  "РЕТRОМ.S.А." румын       

      16.09.98 ж.        ұлттық мұнай қоғамы


19   Сериясы МГ N237Д  "Орталық-Азия мұнай"

      01.11.96 ж.       бірлескен кәсіпорны


20   Сериясы МГ N 803  "Дөң КБК" акционерлік       ҚР Инвести.

      21.03.96 ж.       қоғамы                      циялар

                                                    жөніндегі

                                                    агенттігі

21   Сериясы МГ N 251  "Қуат" холдинг компаниясы  

      05.09.95 ж.      


22   Сериясы МГ N 949  "Қуат" холдинг      

      11.07.96 ж.       компаниясы


23   Сериясы МГ N997  "Қуат" холдинг       

      04.12.96 ж.       компаниясы


24   Сериясы МГ N253-Д "Жайық мұнай" жауапкершілігі

      26.05.97 ж.       шектеулі серіктестігі


25   Сериясы ГКИ N395Д  "РЕН" жауапкершілігі      ҚР Инвести.     Келісім-

      15.06.98 ж.       шектеулі серіктестігі      циялар          шартты

                                                   жөніндегі       жасау

                                                   агенттігі     мерзімін

                                                                   1999

                                                                   жылғы

                                                                   01.09-ға

                                                                   дейін

                                                                   ұзарту


26   Сериясы МГ N954-Жапон ұлттық мұнай

      Д-1 20.09.94 ж. компаниясы


27   Сериясы ГКИ N10197 Жеке кәсіпкер Карташов В.В. 

      08.12.97 ж.                                            


28   Сериясы МГ N 57   "Надежда" шаруа қожалығы      

      10.02.97 ж.      


29   Сериясы МГ N 299  "Ақмай" жауапкершілігі

      19.04.96 ж.       шектеулі серіктестігі


30   Сериясы МГ N 300  "Ақмай" жауапкершілігі

      19.04.96 ж.       шектеулі серіктестігі


31   Сериясы МГ N 388  "Индертұз" акционерлік

      07.06.95 ж.       қоғамы


32   Сериясы МГ N 111Д "Клейм Маралды" жауапкершілігі            Келісім-

      15.06.98 ж.       шектеулі серіктестігі                     шартты

                                                                  жасаудың

                                                                  мерзімін

                                                                 1999 жылғы

                                                                 15.06-ға

                                                                  дейін

                                                                  ұзарту

33   Сериясы ГКИ N1166Д "Полигон ресурстары"     

     15.06.98 ж.        жауапкершілігі шектеулі    

                        серіктестігі     


34   Сериясы МГ N 960Д "Айрони" жабық

      06.06.97 ж.       акционерлік қоғамы


35   Сериясы МГ N 363  "Дөң КБК" акционерлік

      07.06.95 ж.       қоғамы


36   Сериясы МГ N 207  "Дөң КБК" акционерлік      

      27.07.95 ж.       қоғамы


37   Сериясы МГ N 365  "Дөң КБК" акционерлік      

      07.06.95 ж.       қоғамы


38   Сериясы МГ N 366  "Дөң КБК" акционерлік

      07.06.95 ж.       қоғамы


39   Сериясы МГ N 803  "Дөң КБК" акционерлік

      21.03.96 ж.        қоғамы


40   Сериясы МГ N 804  "Дөң КБК" акционерлік

      21.03.96 ж.       қоғамы


41   Сериясы           "Катко" бірлескен                      Барлау және

      АИ N 1337А        кәсіпорны" жауапкершілігі              өндіруге ар.

                        шектеулі серіктестігі                  налған

                                                               келісім-

                                                               шарт

                                                               лицензияға

                                                               қол қойылған

                                                               күнінен

                                                               бастап

                                                               6 (алты) ай

                                                               ішінде

                                                               жасалады

42   Сериясы           "Қазцинк" ашық акционерлік            

      АИ N 1541А        қоғамы                                 

      04.03.99 ж.                                             


43   Сериясы           "Жаслан" бірлескен

      АИ N 902Д         кәсіпорны" жауапкершілігі

      05.03.97 ж.       шектеулі серіктестігі


44   Сериясы МГ        "Тасболат Ойл" Корпорейшн"

      N 1000            жауапкершілігі

      25.07.97 ж.       шектеулі серіктестігі


45   Сериясы           "Тасболат Ойл Корпорейшн"

      ГКИ N 1001        жауапкершілігі

      25.07.97 ж.       шектеулі серіктестігі


46   Сериясы           "Тасболат Ойл Корпорейшн"

      МГ N 1002         жауапкершілігі

      25.07.97 ж.       шектеулі серіктестігі


     таблицаның жалғасы

__________________________________________________________________________

|               Енгізілетін өзгерістер                                    

|

|__________________________________________________________________________

|Жер қойнауын |Лицензиялардың  |  Ең төмен      |Геология.|Басқалары      

|пайдаланушы. |қолданылу       |бағдарламаның   |лық      |               

|ның атауы    |мерзімін ұзарту,|өзгеруі         |тау-кен  |               

|             |жер қойнауын    |                |бөлінудің|               

|             |пайдаланудың    |                |өзгеруі  |               

|             |жаңа түрлері    |                |         |               

|_____________|________________|________________|_________|________________

|      6      |       7        |       8        |    9    |      10       

|_____________|________________|________________|_________|________________

"Қазына"

халықтық ком.

паниясы" жауап.

кершілігі шек.

теулі серік.

тестігі


"Қазына"        Лицензияның

халықтық ком.   қолданылу

паниясы" жауап. мерзімін

кершілігі шек.  2001 жылғы

теулі серік.    31.12. дейін

тестігі         ұзарту.

                 Барлау кезеңі

                 1999 жылғы

                 31.12. дейін

                                                 Геология. 

                                                 лық бөлу.

                                                 дің


        өзгеруі

                 Барлау мерзімін

                 2000 жылғы

                 31.12. дейін

                 ұзарту

                                   Іздестіру-

                                   бағалау

                                   жұмыстарына

                                   арналған ең

                                   төменгі шығыс.

                                   тар 1,65 млн.

                                   АҚШ доллары,

                                   оның ішінде

                                   жылдар бойынша:

                                   1-жыл-100 мың

                                   дол.; 2-200

                                   мың; 3-450 мың;

                                   4-450 мың;

                                   5-450 мың.

                                   Іздестіру-

                                   бағалау

                                   жұмыстарына

                                   арналған ең

                                   төменгі шығыс.

                                   тар 1,65 млн.

                                   АҚШ доллары,

                                   оның ішінде

                                   жылдар бойынша:

                                   1-жыл-100 мың

                                   дол.; 2-200

                                   мың; 3-450 мың;

                                   4-450 мың;

                                   5-450 мың.


                                                                  Аумақтың

                                                                  20-%-ін

                                                                  қайтаруды

                                                                  бір жылға

                                                                  кейінге

                                                                  қалдыру

                4-тармақ.         6.3.1.-тармақтың

                Лицензия          бірінші абзацы.

                ұзартыла          Барлау бойынша

                отырып            ең төменгі

                6 жылға           шығыстар. 4,7 млн.

                беріледі          АҚШ долларын   

                                  құрады, оның ішінде

                                  жылдар бойынша:

                                  1998-99 жылдар-0,1;


                                 2000ж.-0,6;2001 ж.

                                 -1;2002 ж.-1,5

                                 2003ж.-1,5

                                7.4-тармақ. 1999-              Лицензияның

                                 2021 жылдар кезеңіне          1.2, 1.5,

                                 арналған өндіру               7.6-тармақ.

                                 көлемін жыл сайын             тарына  

                                 1,5 млн. тоннада              өзгерістер

                                  белгілеу                     енгізу               4.1-тармақ.

               Геологиялық

               зерделеу

               кезеңінің

               ұзақтығы-6 жыл


                                                Тау-кен бөліні.

                                                сінің өзгеруі

                                                Тау-кен бөліні.

                                                сінің өзгеруі


               Барлау мерзімін   Ең төменгі жұмыс               Аумақтарды


               2001 жылғы        бағдарламасы                  (29754 шаршы

               29.09-ға дейін    әрбір қосылған                 км алаң)

               ұзарту            жылға 1,048 млн.               қайтару   


                                 АҚШ доллары                    бірінші

                                                                жылы 5%;

                                                                екінші жылы

                                                                5 %; үшінші

                                                                жыл коммер.

                                                                циялық    


                                                                объекті.

                                                                лер       


                                                                алаңдарынан

                                                                басқа аумақ


               Барлау мерзімі                                   Аумақтарды

               2001 жылға 02.                                   қайтару2002

               10-ға дейін                                      жылдан    

               ұзарту                                           басталады.

                                                               Коммерциялық

                                                              объектілердің

                                                               алаңдарынан

                                                               басқа аумақ

                                                              қайтарылады.


                                                                Аумақтарды

                                                              қайтару 2002

                                                              жылдан    

                                                              басталады.

                                                              Коммерциялық

                                                              объектілердің

                                                              алаңдарынан

                                                              басқа аумақ

                                                              қайтарылады.

                                                Геологиялық

                                                бөліністің

                                                өзгеруі


                                                Геологиялық

                                                бөліністің

                                                өзгеруі

              5-тармақ.

              Лицензияның

              қолданылу

              мерзімі 6

              (алты) жыл;

              5.1-тармақ.

              Барлау

              кезеңінің

              1 сатысының

              ұзақтығы

              төрт (4)жыл


                            Өндірудің

                            өнімділігі:

                            1999ж.-50 мың

                            тонна;

                            2000-2001 жыл.

                            дары-100 мың

                            тоннадан;

                            2002-2003

                            жылдары-600 мың

                            тонна; 2004 ж.-

                            720 мың тонна;

                            2005 ж.-925 мың

                            тонна; 2006 ж.-

                            1,1 млн. тонна;

                            одан кейінгі

                            жылдары 2 млн.

                            тоннадан

              5-тармақ.

              Лицензияның

              қолданылу

              мерзімі 31

              жыл.

              5.2-тармақ.

              Барлау

              кезеңінің

              ІІ сатысының

              ұзақтығы

              3 жыл. 5.5-

              тармақ.

              Жайластыру

              кезеңін қоса

              алғанда өндіру

              кезеңінің

              ұзақтығы 25 жылды

              құрайды.


              Көмірсутегі

              шикізатын

              барлау мен

              өңдеуге арналған

              лицензия.

              5-тармақ.

              Лицензияның

              қолданылу

              мерзімі 31 жыл.

              5.4-тармақ

              Өндіру кезеңінің

              ұзақтығы 25 жыл.


                                    8.3.1-тармақ.

                                    Барлау кезеңінің

                                    1-сатысының

                                    ақша түріндегі

                                    ең төменгі

                                    жұмыс көлемі:

                                    1-ші жылы 50

                                    мың АҚШ дол.

                                    2-ші жыл 350 мың

                                    АҚШ дол. 3-ші жыл

                                    2600 мың АҚШ дол.


              Барлау мерзі.

              мінің 1-ші

              кезеңін 2 жылға

              дейін ұзарту


              Лицензияның

              қолданылу

              мерзімін

              2000 жылғы

              18.10-ға

              дейін ұзарту


              Лицензияның

              қолданылу

              мерзімін

              08.12.1999

              жылдан 2001

              жылғы 08.12-ге

              дейін ұзарту


              Лицензияның

              қолданылу

              мерзімін

              1999 жылғы

              30.12-ге

              дейін ұзарту


                                  8.3.1-тармақ.

                                  1-жыл-200 мың

                                  АҚШ долл. 2-жыл

                                  -2600 мың АҚШ

                                  долл.3-жыл-

                                  5000 мың АҚШ

                                  доллары;

                                  4-жыл-3500 мың

                                  АҚШ доллары;

                                  5-жыл-4500 мың

                                  АҚШ доллары


                                  8.3.1-тармақ.

                                  1-жыл-200 мың

                                  АҚШ доллары;

                                  2-жыл-3600 мың

                                  АҚШ доллары;

                                  3-жыл-7000 мың

                                  АҚШ доллары;

                                  4-жыл-5000 мың

                                  АҚШ доллары;

                                  5-жыл-11500 мың

                                  АҚШ доллары

               Лицензияның                          Тау кен

               қолданылу                            бөлінісінің

               мерзімі 23 жыл                       өзгеруі


               Лицензия                

               табылған

               коммерциялық

               объектілерді

               кейін игере

               отырып барлау

               жасауға берілген                                                               7.32-тармақ.

                                                               Жартылай

                                                               өнеркәсіптік

                                                               сынамды 


                                                               іріктеу

                                                               МКЖ кен

                                                               орындарын

                                                              технологиялық

                                                               сынамдау

                                                               мен

                                                               картаға

                                                               түсіру

                                                               жөніндегі

                                                             "методикалық

                                                             ұсынымдарға"

                                                                сәйкес

                                                                өндіріледі

                                                               8.2-тармақ.

                                                              Қызметшілерді

                                                              оқытуға

                                                               және

                                                               компьютрлен.

                                                               діруге,

                                                               өндіруге

                                                               арналған

                                                               ең

                                                               төменгі

                                                               шығындардың

                                                               кемінде

                                                               0,1%-ін

                                                               аудару.


                                                               8.2-тармақ.

                                                              Қызметшілерді

                                                               оқытуға және

                                                              компьютрлен.

                                                            діруге,өндіруге

                                                              арналған ең

                                                              төменгі

                                                              шығындардың

                                                              кемінде     

                                                              0,1%-ін

                                                              аудару.                                                              8.2-тармақ.

                                                              қызметшілерді

                                                                  оқытуға

                                                                    және

                                                               компьютрлен.

                                                                  діруге,

                                                                 өндіруге

                                                                  арналған

                                                                    ең

                                                                  төменгі

                                                                шығындардың

                                                                кемінде

                                                                0,1%-ін

                                                                аудару.


                                                                8.2-тармақ.

                                                              қызметшілерді

                                                                  оқытуға

                                                                    және

                                                               компьютрлен.

                                                                  діруге,

                                                                 өндіруге

                                                                  арналған

                                                                    ең

                                                                  төменгі

                                                                шығындардың

                                                                кемінде

                                                                0,1%-ін

                                                                 аудару.


                                                                8.2-тармақ.

                                                              қызметшілерді

                                                                  оқытуға

                                                                    және

                                                              компьютрлен.

                                                                  діруге,

                                                                 өндіруге

                                                                  арналған

                                                                    ең

                                                                  төменгі

                                                                шығындардың

                                                            кемінде 0,1%-ін

                                                                 аудару.


                                                                8.2-тармақ.

                                                              қызметшілерді

                                                                  оқытуға

                                                                    және

                                                               компьютрлен.

                                                                  діруге,

                                                                 өндіруге

                                                                  арналған

                                                                    ең

                                                                  төменгі

                                                                шығындардың

                                                            кемінде 0,1%-ін

                                                                 аудару.                        Лицензия                                           

                       барлауға және

                       кейіннен

                       өндіруге

                       берілуге.

                       Лицензия

                       ұзартыла

                       отырып 25 жылға,

                       оның ішінде

                       6 жылы барлауға,

                       19 жыл өндіруге

                       берілген


                       Өндіруді

                       алып тастау

                                                     Тау-кен      

                                                     бөлінісінің

                                                     өзгеруі


                                       Ескі скважина.

                                       лардағы жаңа

                                       көлденең

                                       қойылатын

                                       стволдар-14.

                                       Скважиналарды

                                       жөндеу -28

                                       (15,4-млн.АҚШ

                                       долл.)

                                       Бұрғылау-12,6

                                       млн. АҚШ долл.

                                       Трубопровод-

                                       5,2 млн. АҚШ

                                       долл. Топтық

                                       қондырғы-3,5

                                       млн. АҚШ долл.

                                       Басқа

                                       инвестициялар-

                                       2,4 млн. АҚШ

                                       долл.


                        Барлау және    Жаңа барлау

                        өндіру         скважиналары

                                       -2 (3,15 млн.

                                       АҚШ долл.)

                                       Скважиналарды

                                       жөндеу-2(1,1

                                       млн. АҚШ долл.)

                                       Трубопровод-0,775

                                       млн. АҚШ долл.

                                       Барлау-0,885

                                       млн. АҚШ долл.

                                       Басқа

                                       инвестициялар-0,4

                                       млн. АҚШ долл.


                                       Жаңа барлау

                                       скважиналары

                                       -2 (3,15 млн.

                                       АҚШ долл.)

                                       Скважиналарды

                                       жөндеу-2(1,1

                                       млн. АҚШ долл.)

                                       Трубопровод-0,775

                                       млн. АҚШ долл.

                                       Барлау-0,885

                                       млн. АҚШ долл.

                                       Топтық қондырғы

                                       0,5 млн. АҚШ долл.

                                       Басқа инвестициялар

                                       0,822 млн. АҚШ долл.


 
 
                             Қазақстан Республикасы

 

                           Үкіметінің 1998 жылғы

                              8 шілдедегі

                             N 944 қаулысына

                               3-қосымша


     Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге байланысты

       жаңа жер қойнауын пайдаланушыларға қайта

   ресімдеуге жататын жер қойнауын пайдалану құқығына

         арналған лицензиялардың тізбесі

__________________________________________________________________________

|р/с | Лицензияның нөмірі| Бұрынғы жер қойнауын  |  Жаңа жер қойнауын     

|N   |                   |   пайдаланушы         |    пайдаланушы         

|____|___________________|_______________________|_________________________

  1.  МГ N 480Д           "Жүнді" жауапкершілігі   "NОVА-қорғасын"

      27.02.97 ж.         шектеулі серіктестігі    жауапкершілігі шектеулі

                                                   серіктестігі


  2.  АИ N 1537           "ТММ" жабық үлгідегі     "ТММ Интернэшнл"

      18.02.99 ж.         акционерлік қоғамы       жабық акционерлік қоғамы


  3.  МГ N 971            "МАБС" жауапкершілігі    "Ақтау" КПП

      04.12.97 ж.         шектеулі серіктестігі    акционерлік қоғамы


  4.  МГ N 612            "Голдбелт Ресорсес ЛТД"  "Достық" жауапкершілігі

      08.01.96 ж.         компаниясы               шектеулі серіктестігі


  5.  МГ N 785            "Голдбелт Ресорсес ЛТД"  "Достық" жауапкершілігі

      08.01.96 ж.         компаниясы               шектеулі серіктестігі


  6.  МГ N 1166Д          "Полигон ресурстары"     "ФМЛ Қазақстан"

      08.01.96 ж.         жауапкершілігі           жауапкершілігі 

                          шектеулі серіктестігі    шектеулі серіктестігі


  7.  МГ N 997            "Қуат" холдинг           "Нұрбай БК"

      08.01.96 ж.         компаниясы               жауапкершілігі

                                                   шектеулі серіктестігі


  8.  МГ N 949            "Қуат" холдинг           "Зайсан БК"

      11.07.96 ж.         компаниясы               жауапкершілігі

                                                   шектеулі серіктестігі


  9.  МГ N 251            "Қуат" холдинг           "Бурган БК"

      05.09.95 ж.         компаниясы               жауапкершілігі

                                                   шектеулі серіктестігі


  10. МГ N 1047           "Қарағандыэнерго-        "Испат-Кармет" ашық

      04.12.97 ж.         көмір" өндірістік        үлгідегі акционерлік

                          бірлескен кәсіпорны      қоғамы  11. МГ N 10048           "Қарағандыэнерго-        "Испат-Кармет" ашық

      04.12.97 ж.         көмір" өндірістік        үлгідегі акционерлік

                          бірлескен кәсіпорны      қоғамы  12. МГ N 10050          "Қарағандыэнерго-        "Испат-Кармет" ашық

      04.12.97 ж.         көмір" өндірістік        үлгідегі акционерлік

                           бірлескен кәсіпорны     қоғамы  13. МГ N 10052          "Қарағандыэнерго-        "Испат-Кармет" ашық

      04.12.97 ж.         көмір" өндірістік        үлгідегі акционерлік

                          бірлескен кәсіпорны      қоғамы  14. МГ N 10053          "Қарағандыэнерго-        "Испат-Кармет" ашық

      04.12.97 ж.         көмір" өндірістік        үлгідегі акционерлік

                          бірлескен кәсіпорны      қоғамы  15. МГ N 974           "Нимир Петролеум        "Нимир Петролеум Барс

Б.В."

      04.12.97 ж.        Компани Лимитед         компаниясы

                         компаниясы


  16. МГ N 339ДД          "Тексуна Кемиклз         "Қаратау" МХК" 

      12.08.98 ж.         Инк." компаниясы         жауапкершілігі шектеулі

                                                   серіктестігі


  17. МГ N 338ДД          "Тексуна Кемиклз         "Қаратау" МХК" 

      12.08.98 ж.         Инк." компаниясы         жауапкершілігі шектеулі

                                                   серіктестігі


  18. МГ N 337ДД          "Тексуна Кемиклз         "Қаратау" МХК" 

      12.08.98 ж.         Инк." компаниясы         жауапкершілігі шектеулі

                                                    серіктестігі


  19. МГ N 794            "Қаратау"                "Жаңатас" КБК" 

      11.12.95 ж.         акционерлік қоғамы        жауапкершілігі

                                                    шектеулі

                                                    серіктестігі


  20. МГ N 497            "Қаратау"                "Жаңатас" КБК" 

      11.12.95 ж.         акционерлік қоғамы        жауапкершілігі

                                                    шектеулі

                                                    серіктестігі


  21. МГ N 388            "Индертұз"                "Ингалит"  

      07.06.95 ж.         акционерлік қоғамы        бірлескен кәсіпорны"

                                                    жауапкершілігі шектеулі

                                                    серіктестігі


  22. МГ N 853            "Элрос-Жезқазған"        "Металлтерминал-сервис"

      08.01.96 ж.         жабық үлгідегі            жауапкершілігі шектеулі

                          акционерлік қоғамы        серіктестігі


  23. Серия МГ N1236      "Компас"                  "Үштөбе" 

                          жауапкершілігі            жауапкершілігі шектеулі

                          шектеулі серіктестік      серіктестік   Оқығандар:

   Қобдалиева Н.

   Омарбекова А.     


О выдаче лицензий на право недропользования, их переоформлении и внесении изменений в лицензии

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июля 1999 года № 944

      В соответствии со статьями 14, 23 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 27 января 1996 года № 2828 U962828_ , "О недрах и недропользовании" (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 182) Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Выдать лицензии на разведку и/или добычу термальных, минеральных, технических подземных вод организациям и частным предпринимателям согласно прилагаемому перечню (приложение 1).
      2. Выдать лицензию на разведку и добычу урана закрытому акционерному обществу "национальная атомная компания "Казатомпром" на месторождении "Южный Карамурун".
      3. Внести изменения в лицензии на право пользования недрами согласно прилагаемому перечню (приложение 2).
      4. Разрешить передачу права пользования недрами новым недропользователям и переоформить соответствующие лицензии согласно прилагаемому перечню (приложение 3).
      5. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:
      1) в постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 1998 года № 833 P980833_ "О выдаче лицензий на право недропользования, их переоформлении и внесении изменений на право недропользования" (САПП Республики Казахстан, 1998 г., № 30, ст. 263):
      в приложении 5 к указанному постановлению строки, порядковый номер 19, признать утратившими силу;
      2) в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года № 1392 P981392_ "О выдаче лицензий на право недропользования, их переоформлении и внесении изменений в лицензии, отзывах лицензий на право недропользования":
      в приложении 1 к указанному постановлению, строки
      порядковый номер 38, признать утратившими силу;
      в приложении 5 к указанному постановлению строки, порядковый номер 18, признать утратившими силу.
      6. Агентству Республики Казахстан по инвестициям принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
      7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан                                                      Приложение 1                                              к постановлению Правительства

                                                   Республики Казахстан

                                                 от 8 июля 1999 года № 944
 

         Перечень организаций и частных предпринимателей, которым

    выдаются лицензии на разведку и/или добычу термальных, минеральных,

                      технических подземных вод

______________________________________________________________________

№ ! Недропользователь !Вид лицензии и объект!Вид полезного!Примечания!

п/п!                   !недропользования     !ископаемого  !          !

----------------------------------------------------------------------!

1 !       2           !         3           !      4      !    5     !

----------------------------------------------------------------------!

1  Открытое акционерное Добыча минеральных     Минеральные    Добыча  

   общество "Коктас"    подземных вод на       подземные

                        участке скважины № 61  воды

                        Челкарского месторож-

                        дения в Актюбинской

                        области

-----------------------------------------------------------------------

2  Товарищество с      Добыча питьевых лечебно-

   ограниченной        столовых минеральных вод   То же      То же   

   ответственностью    месторождения "Кулагер-

   "Кокшетауские       Арасан" в Акмолинской

   минеральные воды"   области 

-----------------------------------------------------------------------

3  Государственное     Добыча подземных вод      Подземные    То же

   хозрасчетное        месторождения               воды  

   производственное    "Левобережный" в

   предприятие         Кызылординской области

   "Горводоканал"    

-----------------------------------------------------------------------

4  Товарищество с     Разведка и добыча подземных  Подземные  Разведка

   ограниченной       вод на Бобровском участке       воды    и добыча

   ответственностью   в Восточно-Казахстанской

   "Геоинцентр"       области

------------------------------------------------------------------------

5  Товарищество с     Разведка и добыча подземных  Подземные  Разведка

   ограниченной       вод на Шимкоринском участке     воды    и добыча

   ответственностью   в Восточно-Казахстанской

   "Геоинцентр"       области

------------------------------------------------------------------------

6  Товарищество с     Разведка и добыча минеральных   Минеральные Разведка

   ограниченной       подземных вод на Кремнюшинском   подземные  и добыча

   ответственностью   участке в Восточно-Казахстанской    воды

   "Геоинцентр"       области

------------------------------------------------------------------------

7  Товарищество с     Разведка и добыча минеральных   Минеральные Разведка

   ограниченной       подземных вод на Белокаменском   подземные  и добыча

   ответственностью   участке в Восточно-Казахстанской    воды

   "Геоинцентр"       области

------------------------------------------------------------------------

8  Республиканское    Добыча подземных вод              Подземные  Добыча

   государственное    месторождения "Баялдырский          воды

   предприятие        водозабор" в Южно-Казахстанской

   "Кентауликвидрудник"      области

-------------------------------------------------------------------------

9  Государственное    Разведка и добыча подземных        То же    Разведка

   коммунальное       вод на участке скважин № 17а и             и добыча

   предприятие        и № 19а Арысского артезианского

   теплоснабжения     бассейна в Южно-Казахстанской

   "Жылу"             области

--------------------------------------------------------------------------

10 Мангистауское      Добыча подземных вод на            То же     Добыча

   районное           водозаборе Уланак-Куйбышево в

   государственное    Мангистауской области

   коммунальное

   предприятие    

--------------------------------------------------------------------------

11 Государственное    Добыча подземных вод               То же     То же

   предприятие        Чиликского месторождения

   "Шелекское         в Алматинской области

   производственное

   предприятие

   "Водоканал"    

-------------------------------------------------------------------------

12 Талгарское         Добыча подземных вод              То же      То же

   городское          Восточно-Талгарского

   управление         месторождения в

   "Водопровода       Алматинской области

   и канализации"    

--------------------------------------------------------------------------

13 Закрытое           Добыча подземных вод на            То же      То же

   акционерное        участках скважин № 1, № 2,

   общество           № 3, № 4, № 5 и № 6 месторождения

   "Национальная      Уванас в Южно-Казахстанской области

   атомная компания

   "Казатомпром"     

--------------------------------------------------------------------------

14 Закрытое           Добыча подземных вод на            То же      То же

   акционерное        участках скважин № 32, № 33,

   общество           № 55, № 56, № 57, № 58, № 59

   "Национальная      и № 60 Сузакского месторождения

   атомная компания   в Южно-Казахстанской области

   "Казатомпром"          

---------------------------------------------------------------------------

15 Товарищество       Добыча подземных вод на участке    То же      То же

   с ограниченной     водозабора Жамшинского

   ответственностью   месторождения в Карагандинской

   "Nоvа-Цинк"        области

--------------------------------------------------------------------------

16 Товарищество с     Разведка и добыча подземных        То же    Разведка

   ограниченной       вод на северном участке                     и добыча

   ответственностью   Вишневского месторождения в

   "Арна.НС"          Акмолинской области

--------------------------------------------------------------------------

17 Шаульдерское       Разведка и добыча подземных       То же     То же

   многоотраслевое    вод Шаульдерского месторождения

   предприятие        в Южно-Казахстанской области

   коммунальных

   хозяйств    

-------------------------------------------------------------------------

18 Акционерное       Разведка и добыча минеральных     Минеральные  То же

   общество          подземных вод на участке скважин  подземные

   "Геобайт"         № 9020 и № 9021 в г. Костанае        воды

                     Костанайской области  

-------------------------------------------------------------------------

19 Акционерное       Добыча подземных вод на участке   Подземные   Добыча

   общество          Актауского и Актауского             воды

   закрытого         инфильтрационного водозабора

   типа "Караганда-  в Карагандинской области

   контракт"    

-------------------------------------------------------------------------

20 Частный           Разведка и добыча подземных вод    То же     Разведка и

   предприниматель   на участке скважины № 1-99 в                 добыча

   Мандриченко В.В.  поселке Караганда-Сортировочная

                     Карагандинской области   

----------------------------------------------------------------------------

21 Товарищество с    Разведка и добыча подземных вод на  То же    То же

   ограниченной      участке родника в 4-х км. южнее

   ответственностью  г. Есик Алматинской области

   "МЕКЕ и К"    

---------------------------------------------------------------------------

22 Открытое          Добыча подземных вод на водозаборе   То же    Добыча

   акционерное       акционерного общества "Адиль" в

   общество          г. Усть-Каменогорске Восточно-

   "Адиль"           Казахстанской области

----------------------------------------------------------------------------

23 Товарищество с    Разведка подземных вод на участке    То же    Разведка

   ограниченной      родника "Маралсай" в Алматинской

   ответственностью  области

   "Фирма Тибилрис"    

---------------------------------------------------------------------------

24 Акционерное       Добыча подземных вод на участке      То же    Добыча

   общество          скважины № 130 Каскеленского

   открытого типа    месторождения в Алматинской области

   "Санаторий-

   профилакторий

   "Арал"    

--------------------------------------------------------------------------

25 Акционерное       Захоронение промышленных стоков     -    Захоронение  

   общество          Карачаганакского нефтегазоконден-        промышленных

   закрытого типа    сатного месторождения в Западно-         стоков

   "Карачаганак      Казахстанской области

   Петролеум

   Оперейтинг Б.В."    

--------------------------------------------------------------------------

26  Частный          Разведка и добыча подземных вод  Подземные  Разведка

   предприниматель   на Астраханском месторождении в    воды    и добыча

   Попов А.Н.        Акмолинской области

--------------------------------------------------------------------------

27 Товарищество с    Разведка термоминеральных        Термомине- Разведка

   ограниченной      подземных вод на Бурундайской    ральные

   ответственностью  площади (скважина № 2/83) в      подземные

   "Ыстык Су"        Алматинской области              воды

---------------------------------------------------------------------------

28 Товарищество с    Разведка термоминеральных        Термомине- Разведка

   ограниченной      подземных вод на участке         ральные

   ответственностью  Пригородный (скважина № 3-Т и    подземные

   "Ыстык Су"        № 3-Та) в Алматинской области    воды

---------------------------------------------------------------------------

29 Товарищество с    Добыча подземных вод на участке  Подземные   Добыча

   ограниченной      Алматинского месторождения в     воды

   ответственностью  Алматинской области     

   "EuroAzia"   

---------------------------------------------------------------------------

30 Открытое          Добыча минеральных подземных    Минеральные  Добыча

   акционерное       вод Джартасского месторождения  подземные

   общество          в Карагандинской области          воды

   "Испат-Кармет"    

---------------------------------------------------------------------------

31 Товарищество с    Разведка и добыча подземных вод Подземные   Разведка

   ограниченной      на участке Коянды в Акмолинской  воды       и добыча

   ответственностью  области

   "Гея"    

--------------------------------------------------------------------------

32  Закрытое        Разведка и добыча технических    Технические  Разведка

   акционерное      подземных вод на месторождении   подземные   и добыча

   общество         Сазанкурак в Атырауской области   воды

   "Сазанкурак"    

--------------------------------------------------------------------------

33 Товарищество с   Добыча минеральных подземных вод  Минеральные Добыча

   ограниченной     на участке скважины 22 т          подземные

   ответственностью Приташкентского артезианского     воды

   "ALAN"           бассейна

--------------------------------------------------------------------------

34 Открытое         Разведка и добыча подземных вод  Подземные  Разведка

   акционерное      на участке "Новый Жарсуат" в       воды     и добыча

   общество         Западно-Казахстанской области

   "Жайыкгидро-

   геология"    

--------------------------------------------------------------------------

35 Акционерное      Добыча подземных вод на участке   То же     Добыча

   общество         водозабора Среднешерубайнуринского

   открытого типа   месторождения в Карагандинской

   "Южно-Топарское  области

   рудоуправление"    

-------------------------------------------------------------------------

36 Товарищество с   Добыча подземных вод из скважин №  То же     То же

   ограниченной     3 и № 4 месторождения Ушбулак в

   ответственностью Жамбылской области

   "ГХК "Каратау"    

--------------------------------------------------------------------------

37 Товарищество с   Добыча подземных вод               То же     То же

   ограниченной     Александровского месторождения

   ответственностью в Южно-Казахстанской области

   "Жанар"    

---------------------------------------------------------------------------

38 Казгуртское     Добыча подземных вод Верхне-        То же     То же

   межрайонное     Келесского месторождения в Южно-

   управление      Казахстанской области

   эксплуатации

   групповых

   водопроводов    

--------------------------------------------------------------------------

39 Производствен-   Добыча подземных вод Абай-         То же     То же

   нный кооператив  Карасуйского месторождения

   "Нур-Су"         подземных вод в Южно-Казахстанской

                    области

----------------------------------------------------------------------------

40 Акционерное     Добыча подземных вод на участке     То же     То же

   общество        скважин № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5

   "Ак-Алтын"      Голодностепского месторождения в

                   Южно-Казахстанской области

---------------------------------------------------------------------------

41 Товарищество с  Разведка и добыча минеральных      Минеральные Разведка

   ограниченной    подземных вод на участке скважины  подземные   и добыча

   ответственностью № 970801 в Костанайской области    воды

   "Фирма "Арасан"

---------------------------------------------------------------------------

42 Частный         Разведка и добыча подземных вод    Подземные   То же

   предприниматель на участке скважины № 133-98 в       воды

   Чукотаев Е.М.   г. Караганде Карагандинской области 

---------------------------------------------------------------------------

43 Товарищество     Разведка и добыча подземных вод     То же     То же

   с ограниченной   на участке "Приречный" в г.

   ответственностью Семипалатинске Восточно-Казахстанской

   "Семей Сусыны"   области

---------------------------------------------------------------------------

44 Товарищество     Добыча подземных вод на участке        То же    Добыча

   с ограниченной   "Боровской" в г. Семипалатинске

   ответственностью  Восточно-Казахстанской области

   "Семей Сусыны"    

--------------------------------------------------------------------------

45 Товарищество с    Разведка подземных вод на участке     То же   Разведка

   ограниченной      родника "Теплый ключ" в Алматинской

   ответственностью  области

   "Булак"    

----------------------------------------------------------------------------

46 Республиканский   Разведка и добыча минеральных      Минеральные Разведка

   госпиталь для     подземных вод на участке скважины  подземные   и добыча

   инвалидов         № 28/91 в г. Алматы                  воды

   отечественной

   войны  

___________________________________________________________________________
                                                    Приложение 2                                            к постановлению Правительства 

                                                Республики Казахстан

                                            от 8 июля 1999 года № 944 
 
                               Перечень

 

               лицензий на право пользования недрами и

                      вносимых в них изменений

_______________________________________________________________________

№ !Лицензия ! Недропользователь !        Вносимые изменения

п/п!(серия,№,!                   !-------------------------------------

   ! дата)   !                   !Компетентный!   Срок   !Наименование!

   !         !                   ! - орган    !заключение!недропользо-!

   !         !                   !            !контракта ! вателя     !

----------------------------------------------------------------------!

1 !    2    !         3         !      4     !     5    !     6      !

----------------------------------------------------------------------!

1  Серия МГ  Акционерное общество                        Товарищество

    № 501 от  "Народная компания                          с ограниченной

    27.07.95  "Казына"                                    ответственностью

    года                                                  "Народная

                                                          компания "Казына"

---------------------------------------------------------------------------

2  Серия МГ  Акционерное общество                        Товарищество

    № 521 от  "Народная компания                          с ограниченной

    26.06.95  "Казына"                                    ответственностью

    года                                                  "Народная

                                                          компания "Казына"

---------------------------------------------------------------------------

3 Серия ГКИ  Товарищество с

   № 1509 от  ограниченной

   29.09.98   ответственностью

    года       "Тогай"

---------------------------------------------------------------------------

4 Серия МГ   Товарищество с

   № 506 ДД   ограниченной

   от         ответственностью

   14.02.97   "ВК ТЭК"

     года    

---------------------------------------------------------------------------

5 Серия МГ   Закрытое акционерное

   № 1319 от  общество "Агадырь"

   30.10.97

    года 

--------------------------------------------------------------------------

6 Серия МГ   Закрытое акционерное

   № 481 Д    общество "Алтын

     от       Казына"

   30.10.97

    года  

--------------------------------------------------------------------------

7 Серия МГ Совместное предприятие

   № 174 Д   "Шаймерден."

     от

   04.05.97

    года    

--------------------------------------------------------------------------

8 Серия МГ  Компания "Тек

   № 767 Д    Казинвест"

      от

   04.12.97

     года    

--------------------------------------------------------------------------

9 Серия МГ  Акционерное общество

   № 761 от  открытого типа

   21.01.97  "Шубаркольский разрез"

    года    

--------------------------------------------------------------------------

10 Серия МГ  Товарищество с                     Продлить срок

   № 1304 от   ограниченной                     заключения

   04.12.97  ответственностью                   контракта до

    года       "Кулагер"                        01.08.99 года

--------------------------------------------------------------------------

11 Серия МГ Товарищество с

   № 868 от ограниченной

   21.03.96 ответственностью

    года      "Нугрим"

-------------------------------------------------------------------------

12 Серия МГ Товарищество с

   № 102 Д  ограниченной

    от      ответственностью

   10.01.95  "Андас-Алтын"

    года    

13 Серия МГ  Товарищество

   № 110 Д   с ограниченной

   от        отвественностью

   10.01.95  "Андас-Алтын"

   года 

-------------------------------------------------------------------------

14 Серия МГ  Совместное

   № 23 от   предприятие

   29.09.94  "Алтын-Тас"

    года    

-------------------------------------------------------------------------

15 Серия МГ   Совместное

   № 383 от   предприятие

   02.10.95  "Алтын-Тас"

    года    

-------------------------------------------------------------------------

16 Серия МГ   Совместное

   № 624 ДД   предприятие

     от       "Бугуты Палм"

   08.12.97

     года

----------------------------------------------------------------------------

17 Серия ГКИ  Акционерное

   № 10093 от  общество

   08.12.97   "Бунашам"

     года

----------------------------------------------------------------------------

18 Серия ГКИ  Румынское

   № 1405 от  национальное

   16.09.98   нефтяное общество

     года      "PETROM S.А."

----------------------------------------------------------------------------

19 Серия МГ   Совместное

   № 237 Д    предприятие

     от       "Центрально-

   01.11.96   Азиатская нефть"

    года        

---------------------------------------------------------------------------

20 Серия МГ   Акционерное         Агентство РК

   № 803 от   общество            по инвестициям

   21.03.96   "Донской ГОК"

     года    

---------------------------------------------------------------------------

21 Серия МГ  Холдинг компания

   № 251 от     "Куат"

   05.09.95

    года    

----------------------------------------------------------------------------

22 Серия МГ Холдинг компания

   № 949 от     "Куат"

   11.07.96

    года    

---------------------------------------------------------------------------

23 Серия МГ  Холдинг компания

   № 997 от     "Куат"

   04.12.96

    года    

---------------------------------------------------------------------------

24 Серия МГ  Товарищество с

   № 253-Д   ограниченной

      от     ответственностью

   26.05.97  "Жаикмунай"

     года

---------------------------------------------------------------------------

25 Серия ГКИ Товарищество с       Агентство РК    Продлить   

   № 395 Д   ограниченной         по инвестициям  срок

     от      ответственностью                     заключения

   15.06.98      "РЕН"                            контракта

     года                                         до 01.09.

                                                   1999 года

---------------------------------------------------------------------------

26 Серия МГ   Японская

   № 954-Д-1  национальная

  от 20.09.94 нефтяная

   года       компания

--------------------------------------------------------------------------

27 Серия ГКИ  Частный

   № 10197 от предприниматель

   08.12.97   Карташов В.В.

   года   

-------------------------------------------------------------------------

28 Серия МГ   Крестьянское

   № 57 от    хозяйство

   10.02.97   "Надежда"

    года    

-------------------------------------------------------------------------

29 Серия МГ   Товарищество

   № 299 от   с ограниченной

   19.04.96   ответственностью

    года      "Акмай"

------------------------------------------------------------------------

30 Серия МГ   Товарищество

   № 300 от   с ограниченной

   19.04.96   ответственностью

    года      "Акмай"

------------------------------------------------------------------------

31 Серия МГ   Акционерное

   № 388 от   общество

   07.06.95   "Индертуз"

    года      

------------------------------------------------------------------------

32 Серия МГ    Товарищество                  Продлить срок

   № 111 Д от  с ограниченной                заключения

   15.06.98 г. ответственностью              контракта до

               "Клейм-Маралды"               15.06.1999 г.

------------------------------------------------------------------------

33 Серия ГКИ   Товарищество с

   № 1166 Д    ограниченной

     от        ответственностью

   15.06.98г.  "Ресурсы полигона"

-----------------------------------------------------------------------

34 Серия МГ    Закрытое акционерное

   № 906 Д     общество "Айрон"

     от

   06.06.97г.  

-----------------------------------------------------------------------

35 Серия МГ   Акционерное общество

   № 363 от   "Донской ГОК"

   07.06.95г.    

-----------------------------------------------------------------------

36 Серия МГ   Акционерное общество

   № 207 от   "Донской ГОК"

   27.07.95г.    

-----------------------------------------------------------------------

37 Серия МГ   Акционерное общество

   № 365 от   "Донской ГОК"

   07.06.95г.    

-----------------------------------------------------------------------

38 Серия МГ   Акционерное общество

   № 366 от   "Донской ГОК"

   07.06.95г.    

-----------------------------------------------------------------------

39 Серия МГ   Акционерное общество

   № 803 от   "Донской ГОК"

   21.03.96г.    

-----------------------------------------------------------------------

40 Серия МГ   Акционерное общество

   № 804 от   "Донской ГОК"

   21.03.96г.    

-----------------------------------------------------------------------

41 Серия АИ    Товарищество с                Контракт на

   № 1337А от  ограниченной                  разведку и

   04.03.99г.  ответственностью              добычу за-

               совместное                    ключается в

               предприятие                   течение 6

                "КАТКО"                      (шести) меся-

                                             цев с даты под-

                                             писания

                                             лицензии    

------------------------------------------------------------------------

42 Серия АИ   Открытое

   № 1541 от  акционерное

   04.03.99г. общество "Казцинк"

------------------------------------------------------------------------

43 Серия МГ Товарищество с

   № 902 Д  ограниченной

    от      ответственностью

  05.03.97г. совместное

            предприятие

            "Жаслан"

------------------------------------------------------------------------

44 Серия МГ Товарищество с

  № 1000 от ограниченной

  25.07.97г.ответственностью 

            "Тасбулат Ойл

             Корпорейшн"

-------------------------------------------------------------------------    

45 Серия МГ Товарищество с

  № 1001 от ограниченной

  25.07.97г.ответственностью 

            "Тасбулат Ойл

             Корпорейшн"

-------------------------------------------------------------------------

46 Серия МГ Товарищество с

  № 1002 от ограниченной

  25.07.97г.ответственностью 

            "Тасбулат Ойл

             Корпорейшн"

-------------------------------------------------------------------------  


(продолжение таблицы)

_________________________________________________________________________

            Вносимые изменения                                          !

------------------------------------------------------------------------!

Продление срока     ! Изменение !   Изменение    !       Прочие         !

действия лицензии,  !минимальной!геологического  !                      !

новые вида          !программы  !(горного) отвода!                      !

недропользования    !           !                !                      !

------------------------------------------------------------------------!

       7            !    8      !       9        !        10            !

------------------------------------------------------------------------!

                    !           !                !                     

                    !           !                !                     

------------------------------------------------------------------------

Продлить срок                                                          

действия Лицензии

до 31.12.2001 года.

Этап разведки до

31.12.1999 года

------------------------------------------------------------------------

                                  Изменение    

                                  геологического

                                   отвода

-------------------------------------------------------------------------

Продлить срок

разведки до

31.12.2000 года

------------------------------------------------------------------------

                     Минимальные

                     расходы на

                     поисково-

                     оценочные

                     работы 1,65 млн.

                     долл. США, в том

                     числе по годам:

                     1 год - 100 тыс.долл.;

                         2 - 200 тыс.;

                         3 - 450 тыс.;

                         4 - 450 тыс.;

                         5 - 450 тыс.

----------------------------------------------------------------------------

                     Минимальные

                     расходы на

                     поисково-

                     оценочные

                     работы 1,65 млн.

                     долл. США, в том

                     числе по годам:

                     1 год - 100 тыс.долл.;

                         2 - 200 тыс.;

                         3 - 450 тыс.;

                         4 - 450 тыс.;

                         5 - 450 тыс.

---------------------------------------------------------------------------

                                                         Отсрочить возврат

                                                         20 % территории на

                                                         один год

---------------------------------------------------------------------------

П. 4 Лицензия      П. 6.3.1 первый абзац

предоставляется    Минимальные

на 6 лет          расходы по разведке

                   составят 4,7 млн.долл.

                   США, в том числе по

                   годам: 1998-99 г.г. -

                   0,1; 2000 г. - 0,6;

                   2001 г. - 1;

                   2002 г. - 1,5; 2003 г.-

                   1,5

---------------------------------------------------------------------------

                  П. 7.4 Объем добычи                     Внести изменения

                  на период 1999 по 2021                  в п.п. 1.2, 1.5,

                  г.г. установить 1,5 млн.                7.6 содержания

                  тонн ежегодно                           Лицензии

---------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

П. 4.1 Продол-

жительность

периода геоло-

гического изу-

чения - 6 лет

----------------------------------------------------------------------------

                                           Изменение

                                         горного отвода

---------------------------------------------------------------------------


                                           Изменение

                                         горного отвода

----------------------------------------------------------------------------

Продлить срок  Минимальная программа                      Возврат территорий

разведки до    работ 1,048 млн.                           (площадь 29754 км2)

29.09.2001     долларов США каждый                        первый год 5 %;

года           добавленный год                            второй год 5 %;

                                                          третий год

                                                          территория за

                                                          исключением

                                                          площадей коммерчес-

                                                          ких объектов

----------------------------------------------------------------------------

Продлить срок                                             Возврат территорий

разведки до                                               начинается с 2002

02.10.2001                                                года. Возвращается

года                                                      территория за

                                                          исключением площа-

                                                          дей коммерческих

                                                          объектов

---------------------------------------------------------------------------

                                                          Возврат территорий

                                                          начинается с 2002

                                                          года. Возвращается

                                                          территория за

                                                          исключением площа-

                                                          дей коммерческих

                                                          объектов

---------------------------------------------------------------------------

                                        Изменение

                                      геологического

                                          отвода

--------------------------------------------------------------------------

                                        Изменение

                                      геологического

                                          отвода

--------------------------------------------------------------------------

п. 5 Срок действия

лицензии 6 (шесть)

лет, п. 5.1

Продолжительность

этапа I периода

разведки 4 (четыре)

года    

---------------------------------------------------------------------------

                   Производительность

                   добычи:

                   1999 г.-50 тыс.тонн

                   2000-2001 г.г. по

                   100 тыс.тонн; 2002-

                   2003 г.г. по 600 тыс.

                   тонн; 2004 г. - 720

                   тыс.тонн; 2005 г. -

                   925 тыс.тонн; 2006

                   г. - 1,1 млн. тонн;

                   последующие годы по

                   2 млн. тонн

---------------------------------------------------------------------------

Пункт 5: Срок

действия лицензии

31 год. Пункт 5.2.

Продолжительность

этапа II периода

разведки 3 года

Пункт 5.5

Продолжительность

этапа добычи

вместе с этапом

обустройства

составляет 25 лет

--------------------------------------------------------------------------

Лицензия на

разведку и добычу

углеводородного

сырья. Пункт 5:

Срок действия

лицензии 31 год.

Пункт 5.4.

Продолжительность

этапа добычи 25 лет

----------------------------------------------------------------------------

                     Пункт 8.3.1

                     Минимальный объем

                     работ в денежном

                     выражении этапа

                     I периода разведки:

                     1-й год 50 тыс.долл.

                      США

                     2-й год 350 тыс.

                     долл. США

                     3-й год 2600 тыс.

                     долл. США.

---------------------------------------------------------------------------

Продлить срок I

этапа разведки

на 2 года

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

Продлить срок

действия

лицензии до

18.10.2000 года

--------------------------------------------------------------------------

Продлить срок

действия

лицензии с

08.12.1999 года

до 08.12.2001

года

--------------------------------------------------------------------------

Продлить срок

действия

лицензии до

30.12.1999 года

--------------------------------------------------------------------------    

                 п. 8.3.1

                 1 год 200 тыс.

                 долларов США;

                 2 год 2600 тыс.

                 долларов США;

                 3 год 5000 тыс.

                 долларов США;

                 4 год 3500 тыс.

                 долларов США;

                 5 год 4500 тыс.

                 долларов США.

---------------------------------------------------------------------------

                    п. 8.3.1

                 1 год 200 тыс.

                 долларов США;

                 2 год 3600 тыс.

                 долларов США;

                 3 год 7000 тыс.

                 долларов США;

                 4 год 5000 тыс.

                 долларов США;

                 5 год 11500 тыс.

                 долларов США.

---------------------------------------------------------------------------

Срок действия                   Изменение

лицензии 23 года                горного отвода

---------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------

Лицензия выдана

на разведку с

последующей до-

бычей выявлен-

ных коммерчес-

ких объектов

----------------------------------------------------------------------------

                                                     п. 7.3.2 Отбор полу-

                                                     промышленных проб про-

                                                     изводится в           

                                                     соответствии с "Мето-

                                                     дическими             

                                                     рекомендациями и по

                                                     технологическому      

                                                     опробованию и         

                                                     картированию рудных   

                                                     месторождений ГКЗ"

---------------------------------------------------------------------------

                                                     п. 8.2 На обучение

                                                     персонала и компьюте-

                                                     ризацию отчислять не

                                                     менее 0,1 % от мини-

                                                     мальных затрат на     

                                                     добычу

---------------------------------------------------------------------------

                                                     п. 8.2 На обучение

                                                     персонала и компьюте-

                                                     ризацию отчислять не

                                                     менее 0,1 % от мини-

                                                     мальных затрат на     

                                                     добычу

---------------------------------------------------------------------------

                                                     п. 8.2 На обучение

                                                     персонала и компьюте-

                                                     ризацию отчислять не

                                                     менее 0,1 % от мини-

                                                     мальных затрат на     

                                                     добычу

---------------------------------------------------------------------------

                                                     п. 8.2 На обучение

                                                     персонала и компьюте-

                                                     ризацию отчислять не

                                                     менее 0,1 % от мини-

                                                     мальных затрат на     

                                                     добычу

---------------------------------------------------------------------------

                                                     п. 8.2 На обучение

                                                     персонала и компьюте-

                                                     ризацию отчислять не

                                                     менее 0,1 % от мини-

                                                     мальных затрат на     

                                                     добычу

---------------------------------------------------------------------------

                                                     п. 8.2 На обучение

                                                     персонала и компьюте-

                                                     ризацию отчислять не

                                                     менее 0,1 % от мини-

                                                     мальных затрат на     

                                                     добычу

---------------------------------------------------------------------------

Лицензия выдана

на разведку и

последующую

добычу. Лицензия

предоставлена на

25 лет с

продлением, в

том числе на

разведку 6 лет,

на добычу 19 лет

----------------------------------------------------------------------------

Исключить добычу


----------------------------------------------------------------------------

                                       Изменение

                                    горного отвода

---------------------------------------------------------------------------

                Новые горизонтальные

                стволы в старых сква-

                жинах - 14. Ремонт

                скважин - 28 (15,4 млн.

                долл. США). Бурение -

                12,6 млн. долл.США.

                Трубопровод - 5,2 млн.

                долл.США. Групповая

                установка - 3,5 млн.

                долл. США. Другие

                инвестиции - 2,4 млн.

                долл. США.

----------------------------------------------------------------------------

Разведка и      Новые разведочные

добыча         скважины - 2 (3,15

                млн.долл.США). Ремонт

                скважин - 2 (1,1 млн.

                долл. США). Трубопровод

                - 0,775 млн.долл.США.

                Разведка - 0,885 млн.

                долл.США. Другие

                инвестиции - 0,4 млн.

                долл. США.

---------------------------------------------------------------------------

Разведка и      Новые разведочные

добыча         скважины - 2 (3,15

                млн.долл.США). Ремонт

                скважин - 2 (1,1 млн.

                долл. США). Трубопровод

                - 0,775 млн.долл.США.

                Разведка - 0,885 млн.

                долл.США. Групповая

                установка - 0,5 млн.

                долл. США. Другие

                инвестиции - 0,822 млн.

                долл. США.

---------------------------------------------------------------------------   
                                                       Приложение 3                                              к постановлению Правительства

                                                 Республики Казахстан

                                              от 8 июля 1999 года № 944
                                 Перечень 
                лицензий на право пользования недрами, подлежащих

 

            переоформлению на новых недропользователей в связи с

                     передачей права недропользования

_______________________________________________________________________

№ ! Номер лицензии ! Прежний недропользователь !Новый недропользователь!

п/п!                !                           !                       !

-------------------------------------------------=----------------------!

1 !       2        !              3            !          4            !

------------------------------------------------------------------------!

1 !МГ № 480 Д от   !Товарищество с ограниченной!Товарищество с ограни- !

   ! 27.02.97 г.    !ответственностью "Жунды"   !ченной ответственеостью!

   !                !                           !"NOVA - свинец"        !

------------------------------------------------------------------------!

2 !АИ № 1537 от    !Акционерное общество       !Закрытое акционерное   !

   !18.02.99 г.     !закрытого типа "ТММ"       !общество "ТММ          !  

   !                !                           !Интернэшнл"            !

------------------------------------------------------------------------!

3 !МГ № 971 от     !Товарищество с ограниченной!Акционерное общество   !

   ! 04.12.97 г.    !ответственностью "МАБС"    ! КПП "Актау"           !

------------------------------------------------------------------------!

4 !МГ № 612 от     !Компания "Голдбелт Ресорсес!Товарищество с ограни- !

   !08.01.96 г.     !         ЛТД"              !ченной ответственностью!

   !                !                           !     "Достык"          !

------------------------------------------------------------------------!

5 !МГ № 785 от     !Компания "Голдбелт Ресорсес!Товарищество с ограни- !

   !08.01.96 г.     !         ЛТД"              !ченной ответственностью!

   !                !                           !     "Достык"          !

------------------------------------------------------------------------!

6 !МГ № 1166 Д от  !Товарищество с ограниченной!Товарищество с ограни- !

   !  15.06.98 г.   !ответственностью "Ресурсы  !ченной ответственностью!

   !                !  полигона"                !"ФМЛ Казахстан"        !

------------------------------------------------------------------------!

7 !МГ № 997 от     !Холдинговая компания "Куат"!Товарищество с ограни- !

   !  04.12.97 г.   !                           !ченной ответственностью!

   !                !                           ! "СП Нурбай"           !

------------------------------------------------------------------------!

8  !МГ № 949 от     !Холдинговая компания "Куат"!Товарищество с ограни- !

   !  11.07.96 г.   !                           !ченной ответственностью!

   !                !                           ! "СП Зайсан"           !

------------------------------------------------------------------------!

9  !МГ № 251 от     !Холдинговая компания "Куат"!Товарищество с ограни- !

   !  05.09.95 г.   !                           !ченной ответственностью!

   !                !                           ! "СП Бурган"           !

------------------------------------------------------------------------!

10 !МГ № 10047 от   !Производственное объединен-!Акционерное общество   !

   ! 04.12.97 г.    !ное предприятие            !открытого типа "Испат- !

   !                !"Карагандаэнергоуголь"     ! Кармет"               !  

------------------------------------------------------------------------!

11 !МГ № 10048 от   !Производственное объединен-!Акционерное общество   !

   ! 04.12.97 г.    !ное предприятие            !открытого типа "Испат- !

   !                !"Карагандаэнергоуголь"     ! Кармет"               !  

------------------------------------------------------------------------!

12 !МГ № 10050 от   !Производственное объединен-!Акционерное общество   !

   ! 04.12.97 г.    !ное предприятие            !открытого типа "Испат- !

   !                !"Карагандаэнергоуголь"     ! Кармет"               !  

------------------------------------------------------------------------!

13 !МГ № 10052 от   !Производственное объединен-!Акционерное общество   !

   ! 04.12.97 г.    !ное предприятие            !открытого типа "Испат- !

   !                !"Карагандаэнергоуголь"     ! Кармет"               !  

------------------------------------------------------------------------!

14 !МГ № 10053 от   !Производственное объединен-!Акционерное общество   !

   ! 04.12.97 г.    !ное предприятие            !открытого типа "Испат- !

   !                !"Карагандаэнергоуголь"     ! Кармет"               !  

------------------------------------------------------------------------!

15 !МГ № 974 от     !Компания "Нимир Петролеум  !Компания "Нимир        !

   !04.12.97 г.     ! Компани Лимитед"          !Петролеум Барс Б.В."   !

------------------------------------------------------------------------!

16 ! МГ № 339 ДД от !Компания "Тексуна Кемиклз  !Товарищество с ограни- !

   ! 12.08.98 г.    !        Инк."              !ченной ответственностью!

   !                !                           !"ГХК "Каратау"         !

------------------------------------------------------------------------!

17 ! МГ № 338 ДД от !Компания "Тексуна Кемиклз  !Товарищество с ограни- !

   ! 12.08.98 г.    !        Инк."              !ченной ответственностью!

   !                !                           !"ГХК "Каратау"         !

------------------------------------------------------------------------!

18 ! МГ № 337 ДД от !Компания "Тексуна Кемиклз  !Товарищество с ограни- !

   ! 12.08.98 г.    !        Инк."              !ченной ответственностью!

   !                !                           !"ГХК "Каратау"         !

------------------------------------------------------------------------!

19 ! МГ № 794 от    !Акционерное общество       !Товарищество с ограни- !

   ! 11.12.95 г.    !       "Каратау"           !ченной ответственностью!

   !                !                           ! "ГОК "Жанатас"        !

------------------------------------------------------------------------! 

20 ! МГ № 497 от    !Акционерное общество       !Товарищество с ограни- !

   ! 11.12.95 г.    !       "Каратау"           !ченной ответственностью!

   !                !                           ! "ГОК "Жанатас"        !

------------------------------------------------------------------------!

21 ! МГ № 388 от    !Акционерное общество       !Товарищество с ограни- !

   ! 07.06.95 г.    !    "Индертуз"             !ченной ответственностью!

   !                !                           !совместное предприятие !

   !                !                           ! "Ингалит"             !

------------------------------------------------------------------------!

22 ! МГ № 853 от    ! Акционерное общество      !Товарищество с ограни- !

   ! 08.01.96 г.    !закрытого типа "Элрос-     !ченной ответственностью!

   !                ! Жезказган"                !"Металлтерминалсервис" !

------------------------------------------------------------------------!

23 !Серия МГ № 1236 !Товарищество с ограниченной!Товарищество с ограни- !

   ! от             !ответственностью "Компас"  !ченной ответственностью!

   !                !                           ! "Уштобе"              !

________________________________________________________________________!   (Специалисты: Кушенова Д.

                 Чунтонов В.)