Мемлекеттік үлгідегі құжаттардың нысандары мен оларды берудің тәртібі туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 1999 жылғы 25 тамыз N 1236. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2006.03.15. N 175 қаулысымен. 2006 жылғы 15 сәуiрден бастап қаулының қолданылуы жаңғыртылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.06. N 515 қаулысымен.

       Ескерту. 2006 жылғы 15 сәуiрден бастап қаулының қолданылуы жаңғыртылды - ҚР Үкіметінің 2006.06.06. N 515 қаулысымен.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 7 маусымдағы  Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: Z070319 
      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік үлгідегі құжаттардың нысандары мен оларды берудің тәртібі бекітілсін. 
      2. Осы қаулы жарияланған күнінен бастап күшіне енеді. 

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы         
Yкiметiнiң                
1999 жылғы 25 тамыздағы         
N 1236 қаулысымен             
бекiтiлген                 

       Мемлекеттiк үлгідегі құжаттардың нысандары мен 
                 оларды берудің тәртiбi 

      1. Мемлекеттiк үлгідегi құжаттардың нысандары 
 

      1. Куәлiк, аттестат және диплом қорытынды мемлекеттiк аттестаттаудан өткенiн куәландыратын және бiлiм берудiң және (немесе) бiлiктiлiктiң тиiстi деңгейiнiң (сатысының) мемлекеттiк жалпы мiндеттi стандартын меңгергенiн растайтын құжаттардың түрлерi болып табылады.
       Ескерту. 1-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.06.06. N 515 қаулысымен.
      2. алынып тасталды
      3. Қорытынды мемлекеттiк аттестаттаудан өткендерге мемлекеттiк үлгiдегi тиiстi құжат берiледi. 
      4. Барлық түрдегi мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың бет жағы 16х11 см мөлшерде қатты мұқабалы ледериннен жасалады: 
      1) күңгiрт-көк түс мемлекеттiк үлгiдегi әдеттегi құжаттар үшін; 
      2) көк түс үздiк белгiсi бар барлық мемлекеттiк үлгідегі құжаттар үшін; 
      марапатталғандардың мемлекеттiк үлгiдегi аттестаттары үшiн. 
      5. Барлық түрдегi мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың бет жағының жоғары бөлiгiне бедерлi-штамптық Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасы, төменгi бөлiгiне мемлекеттік және орыс тілдерiнде құжат түрiнiң атауы орналастырылады. 
      6. Мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың iшкi жағының мазмұны (қолмен жазылатын деректердi есептемегенде) Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк елтаңбасының кескiнi бар, қорғалу дәрежесiндегi арнайы қағазға баспаханалық тәсiлмен қара түспен басылады. 
      7. Мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың iшкi сол жағына мазмұны мемлекеттiк тiлде, ал оң жағына дәл сондай мазмұны орыс тiлiнде көрсетiледi. 
      8. Үздiк белгiсi бар мемлекеттiк үлгідегi құжаттардың iшкi жақтарына құжат түрi атауының төменгi жағынан баспаханалық тәсiлмен қызыл түспен "Үздiк" және "С отличием" деген сөздер басылады.
      9. "Алтын белгi" белгiсiмен марапатталғандарға арналған 
аттестаттардың iшкi жағына құжат түрi атауынан төмен баспа тәсiлiмен, қола түспен "Алтын белгi" деген сөздер басылады.
     10. Мемлекеттiк үлгідегi барлық құжаттың түрiнiң жетi таңбалы нөмiрлерi (Қазақстан Республикасы ұлттық валютасының нөмiрленуi сияқты) болады.
     11. Мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың бланкiлерi, оларға жазылатын жазу iрi, каллиграфиялық, тушпен (сиямен) орындалатындай тұрғыда жасалуы тиiс.
     12. Барлық полиграфиялық операциялар орындалғаннан кейiн iшкi жағы арнайы желiммен мұқабаға жапсырылады.     

           2. Мемлекеттiк үлгідегі құжаттарды берудiң
                           тәртiбi     
 

      13. Мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың бланкiлерiн (оның iшiнде үздiк белгiсi бар құжаттарды да) өздерiнiң құзыретiне сәйкес Қазақстан Республикасының бiлiм беру саласындағы орталық атқарушы органдары: 
      1) облыстардың, Алматы және Астана қалаларының бiлiм беру басқармаларына (департаменттерiне) қажеттi мөлшерде; 
      2) өздерi оларға қатысты лицензиар болып табылатын оқу орындарына қажеттi мөлшерде бередi. 
      14. "Алтын белгi" аттестатының бланкiлерiн білiм беру саласындағы мемлекеттiк органдар "Алтын белгi" белгiсiмен марапаттау туралы бұйрыққа қол қойылғаннан кейiн, толтырылған түрiнде (мөрсiз) бiлiм беру ұйымдарына бередi. 
      15. Облыстардың, Алматы және Астана қалаларының бiлiм беру басқармалары (департаменттерi) мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың бланкiлерiн, қажеттi мөлшерде, өздерi оларға қатысты лицензиар болып табылатын бiлiм беру ұйымдарына бередi. 
      16. Мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың бланкiлерi тек мемлекеттiк лицензиялары бар және мемлекеттiк аттестаттаудан өткен бiлiм беру ұйымдарына ғана берiледi.
       Ескерту. 16-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.06.06. N  515 қаулысымен.
      17. Қазақстан Республикасының бiлiм беру саласындағы орталық атқарушы органдары, қатаң есептiлiк құжаттары ретінде, мемлекеттiк үлгiдегi құжаттар бланкiлерiнiң сақталуы үшiн жауаптылықта болады. 
      18. Барлық бiлiм беру ұйымдары жыл сайын өздерiне берiлген 
мемлекеттiк үлгiдегi құжаттардың пайдаланылуы туралы есеп бередi.
      19. Қазақстан Республикасының бiлiм беру саласындағы орталық атқарушы органдары: V074991
     бiлiм беру ұйымдарының мемлекеттiк үлгiдегi құжаттарды пайдалану туралы жыл сайынғы есебiнiң тәртiбi мен мерзiмдерi туралы;
     бiлiм беру ұйымдарының оларды толтыру кезiнде бүлiнген бланкiлердi өткiзуiнiң және оларды жоюдың тәртiбi туралы;
      Ескерту. 19-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2006.06.06. N 515 қаулысымен.

О формах документов государственного образца и порядке их выдачи

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 августа 1999 года № 1236. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15 марта 2006 года N 175. Постановление возобновляет свое действие постановлением Правительства РК от 6 июня 2006 года N 515

      В соответствии с  Законом Республики Казахстан от 7 июня 1999 года "Об образовании" Правительство Республики Казахстан постановляет: Z070319
      1. Утвердить прилагаемые формы документов государственного образца и порядок их выдачи. 
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 
          Премьер-Министр 
       Республики Казахстан 

 Утверждены           
постановлением Правительства 
Республики Казахстан    
от 25 августа 1999 года N 1236 

 Формы документов государственного образца 
и порядок их выдачи  1. Формы документов государственного образца

      1. Видами документов, свидетельствующими о прохождении итоговой государственной аттестации и подтверждающими усвоение государственного общеобязательного стандарта соответствующего уровня (ступени) образования и (или) квалификации, являются свидетельство, аттестат и диплом.
       Сноска. В пункт 1 внесены изменения постановлением Правительства РК от 6 июня 2006 года N 515.
      2. (исключен - постановлением Правительства РК от 6 июня 2006 года N 515).
      3. Прошедшим итоговую государственную аттестацию выдаются соответствующие документы государственного образца. 
      4. Лицевая сторона документов государственного образца всех видов изготавливается размером 16х11 см из ледерина с твердой обложкой:
      1) темно-синего цвета для обычных документов государственного образца;
      2) синего цвета для всех документов государственного образца с отличием;
      3) голубого цвета для аттестатов государственного образца награжденных знаком "Алтын белгi". 
      5. На лицевой стороне всех видов документов государственного образца сверху располагается рельефно-штампованный Государственный герб Республики Казахстан ниже названия вида документа на государственном и русском языках. 
      6. Содержание внутренних сторон документов государственного образца (без учета данных, которые заполняются вручную) печатаются типографским способом черным цветом на специальной бумаге со степенями защиты, имеющими отражение Государственного герба Республики Казахстан. 
      7. На левой внутренней стороне документов государственного образца указывается содержание на государственном языке, а на правой стороне идентичное содержание на русском языке. 
      8. На внутренних сторонах документов государственного образца с отличием типографским способом ниже названия вида документа печатаются красным цветом слова "Уздiк" и "С отличием". 
      9. В аттестатах для награжденных знаком "Алтын белгi" типографским способом ниже названия вида документа на обеих внутренних сторонах печатаются бронзовым цветом слова "Алтын белгi".
      10. Все виды документов государственного образца имеют семизначные номера (по аналогии нумерации национальной валюты Республики Казахстан). 
      11. Бланки документов государственного образца должны быть составлены таким образом, чтобы вносимые в них записи могли выполняться крупно, каллиграфически, тушью (чернилами). 
      12. После исполнения всех полиграфических операций внутренняя сторона приклеивается специальным клеем к обложке. 

 2. Порядок выдачи документов государственного образца

      13. Бланки документов государственного образца (в том числе и с отличием) выдаются центральными исполнительными органами Республики Казахстан в области образования в соответствии с их компетенцией: 
      1) управлениям (департаментам) образования областей, городов Алматы и Астаны в необходимом количестве; 
      2) учебным заведениям в необходимом количестве, в отношении которых они являются лицензиарами. 
      14. Бланки аттестата "Алтын белгi" выдаются государственными органами в области образования в заполненном виде (без печати) организациям образования после подписания приказа о награждении знаком "Алтын белгi". 
      15. Управления (департаменты) образования областей, городов Алматы и Астаны выдают бланки документов государственного образца в необходимом количестве организациям образования, в отношении которых они являются лицензиарами.
      16. Бланки документов государственного образца выдаются только организациям образования, имеющим государственные лицензии и прошедшим государственную аттестацию.
       Сноска. В пункт 16 внесены изменения постановлением Правительства РК от 6 июня 2006 года N 515.
      17. Ответственность за сохранность бланков документов государственного образца как документов строгой отчетности несут центральные исполнительные органы Республики Казахстан в области образования. 
      18. Все организации образования ежегодно отчитываются об использовании выданных им документов государственного образца.
      19. Центральные исполнительные органы Республики Казахстан в области образования утверждают Инструкции:
      о порядке и сроках ежегодного отчета организациями образования об использовании документов государственного образца;
      о порядке сдачи организациями образования бланков, испорченных при их заполнении и их уничтожения;
       Сноска. В пункт 19 внесены изменения постановлением Правительства РК от 6 июня 2006 года N 515.