Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 30 маусымдағы N 3985 Жарлығына өзгерiс енгізу туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 24 қарашадағы N 1234 Жарлығы

      Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдік инвесторлар кеңесiнiң тиiмдi жұмыс iстеуi үшiн құқықтық жағдайларды жетiлдiру мақсатында қаулы етемін:

      1. "Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанынан Шетелдiк инвесторлар кеңесін құру туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1998 жылғы 30 маусымдағы N 3985 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1998 ж., N 18, 156-құжат; 2000 ж., N 17, 168-құжат) мынадай өзгерiс енгiзiлсiн:
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесi туралы ереже қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын.

      2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшiне енедi.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті

Қазақстан Республикасы  
Президентінің       
2003 жылғы 24 қарашадағы 
N 1234 Жарлығына    
Қосымша         

Қазақстан Республикасы 
Президентiнiң      
1998 жылғы 30 маусымдағы 
N 3985 Жарлығымен   
Бекітілген       

Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Шетелдiк инвесторлар кеңесi туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

      1. Шетелдiк инвесторлар кеңесi (бұдан әрi - Кеңес) Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы консультативтiк-кеңесшi орган болып табылады.

      2. Кеңес қызметiнiң құқықтық негiзiн Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдары, Қазақстан Республикасы Президентiнiң актiлерi, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтiк құқықтық актiлерi, сондай-ақ осы Ереже құрайды.

      3. Кеңестiң қызметiн қамтамасыз етудi Қазақстан Республикасы Президентiнiң Әкiмшiлiгi мен Кеңестiң жұмыс органы жүзеге асырады.

      4. Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрлiгiнiң Инвестициялар жөнiндегi комитетi Кеңестiң жұмыс органы болып табылады.

      5. Кеңестiң алдына қойылған мiндеттердi iске асыру мақсатында оның шешiмдерiмен Кеңестiң бiрлескен жұмыс топтары құрылады.

2. Кеңестiң негiзгi мiндеттерi

      6. Кеңестiң негiзгi мiндеттерi:
      1) мына мәселелер жөнiнде ұсынымдар мен ұсыныстар әзiрлеу:
      Қазақстан Республикасының инвестициялық саясатының негiзгi бағыттарын айқындау;
      Қазақстан Республикасындағы инвестициялық ахуалды жақсарту;
      Қазақстан Республикасының инвестициялар туралы нормативтiк құқықтық базасын жетiлдiру;
      экономиканы әртараптандыру, өнеркәсiптiк секторды индустрияландыру, шағын және орта бизнестi дамыту үшiн қолайлы инвестициялық және құқықтық жағдайлар жасау;
      Қазақстан Республикасының экономикасын әлемдiк экономикалық процестерге ықпалдастыру;
      Қазақстан Республикасының экономикасына шетелдiк инвестицияларды тарту стратегиясы;
      Қазақстан Республикасының халықаралық мәнi бар iрi инвестициялық бағдарламалары мен жобаларын iске асыру;
      2) Қазақстан Республикасы Президентiнiң тапсырмасы бойынша инвестициялық саясаттың өзге де маңызды мәселелерiн қарау және талқылау болып табылады.

3. Кеңестiң құрамы

      7. Қазақстан Республикасының Президентi Кеңестiң төрағасы болып табылады.

      8. Лауазымы бойынша: Қазақстан Республикасының Премьер-Министрi, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Төрағасы, Қазақстан Республикасы Президентiнiң инвестиция мәселелерiн қадағалайтын көмекшiсi, Қазақстан Республикасының Сыртқы iстер министрi, Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда министрi, Қазақстан Республикасының Қаржы министрi, Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрi және Кеңестiң жұмыс органының бiрiншi басшысы Кеңестiң тұрақты мүшелерi болып табылады.

      9. Кеңестiң құрамына Қазақстан Республикасының Президентi айқындайтын Қазақстан Республикасының өзге де лауазымдық тұлғалары кiре алады.

      10. Кеңестiң шетелдiк тараптан құрамы осы Ережеде белгiленген тәртiппен халықаралық экономикалық және қаржы ұйымдарының (бұдан әрi - халықаралық ұйымдар) өкiлдерi, шетелдiк компаниялардың бipiншi басшылары нeмece олардың opынбасарлары қатарынан құрылады.

      11. Кеңестiң дербес құрамын Қазақстан Республикасының Президентi бекiтедi.

4. Кеңеске мүшелiкке өтiнiмдер беру және
оларды қарау тәртібi

      12. Кеңестiң құрамына қабылдану үшiн халықаралық ұйымдардың, шетелдiк компаниялардың өкiлдерi (бұдан әрi - үмiткерлер) жұмыс органына осы Ережеге қосымшада белгiленген нысан бойынша өтiнiм бередi.

      13. Халықаралық ұйымдардың және шетелдiк компаниялардың, олар ұсынған үмiткерлердiң Қазақстан Республикасының экономикасына жер қойнауын пайдалану саласында жұмыс iстейтiн инвесторлар үшiн кемiнде 100 миллион АҚШ долларына және экономиканың өзге де секторларындағы инвесторлар үшiн кемiнде 25 миллион АҚШ долларына баламалы сомада тiкелей инвестициялар салуы Кеңестiң мүшелiгiне қабылдану үшiн негiзгi өлшем болып табылады.
      Қазақстан Республикасының экономикасында қолайлы инвестициялық ахуал қалыптастыру және инвестициялық процестердi жандандыру жөнiндегi жұмысқа белсендi қатысатын халықаралық және өзге де ұйымдардың, банктердiң өкiлдерi де Кеңестiң мүшелерi бола алады.

      14. Кеңестiң мүшесiне қабылдау туралы өтiнiмдердi қарау кезiнде жұмыс органы, сондай-ақ:
      1) жұмыс топтарының қызметiне қатысуын;
      2) халықаралық ұйымның немесе шетелдiк компанияның тәжiрибесi мен iскерлiк беделiн;
      3) Қазақстан Республикасының экономикасы мен әлеуметтiк саласын дамыту үшiн халықаралық ұйым немесе шетелдiк компания қызметiнiң маңыздылығын;
      4) Қазақстан Республикасының әлеуметтiк мiндеттерiн шешуге қатысуы, Қазақстан Республикасының аумағындағы демеушiлiк және қайырымдылық қызметiн;
      5) Қазақстан Республикасындағы инвестициялық қызметтi стратегиялық кеңейтуге дайындығын;
      6) шетелдерде Қазақстан Республикасының инвестициялық имиджiн арттыру жөнiндегi жұмысқа қатысуын;
      7) Қазақстан Республикасында тiркелген өнеркәсiптiк және iскерлiк қауымдастықтардың, мемлекеттер елшiлiктерiнiң ұсынымдарын ескередi.

      15. Өзге де тең жағдай кезiнде инвестициялық қызметтi экономиканың шикiзат емес секторларында жүзеге асыратын халықаралық ұйымдар мен шетелдiк компанияларға артықшылық берiледi.

5. Шетелдiк мүшенiң Кеңесте болу мерзiмi

      16. Шетелдiк мүше үшiн Кеңесте болу мерзiмi 3 жылды құрайды және Қазақстан Республикасы Президентiнiң шешiмi бойынша осы Ереженiң 22-тармағының 1), 2) және 4) тармақшаларында көзделген жағдайларды қоспағанда, кезектi үш жылдық кезеңге ұзартылуы мүмкін.

6. Кеңестiң шетелдiк мүшелерiн алмастыру

      17. Кеңестiң шетелдiк мүшелерiнiң үштен бiрiн алмастыру (жаңа мүшелермен ауыстыру) осы Ережеде белгiленген тәртiппен жылына бiр реттен жиi емес жүзеге асырылады.
      Алмастырудың мақсаты Кеңестi өзiне жүктелген мiндеттердi тиiмдi орындауға барынша ықпал ететiн құрамда ұстау болып табылады.
      Кеңестiң шетелдiк мүшесiн сол халықаралық ұйымның немесе шетелдiк компанияның өкiлдерiмен ауыстыру алмастыру болып табылмайды.

      18. Алмастыру жұмыс органының ұсыныстары негiзiнде Қазақстан Республикасы Президентiнiң шешiмi бойынша жүзеге асырылады.

      19. Алмастыру туралы мәселенi қарау үшiн жұмыс органы Кеңесте тұратын халықаралық ұйымдардан/шетелдiк компаниялардан қажеттi ақпаратты сұрата алады.

      20. Жұмыс органы алмастыру туралы мәселенi қарау мақсатында Кеңестiң шетелдiк мүшелерiн алмастыру жөнiндегi топ (бұдан әрi - топ) құрады.
      Топтың құрамын құру тәртiбiн жұмыс органы айқындайды.

      21. Топтың ұсынымдарын ескере отырып, жұмыс органы Қазақстан Республикасының Президентiне Кеңестiң құрамы бойынша ұсыныстар әзiрлейдi.

7. Шетелдiк мүшенi Кеңестiң құрамынан шығару үшiн
негiздемелер

      22. Шетелдiк мүшенi Кеңестiң құрамынан шығару үшiн:
      1) Кеңестiң шетелдiк мүшесiнiң Кеңестегi өз қызметiн тоқтату туралы жазбаша өтiнiшi;
      2) Кеңестiң шетелдiк мүшесi өкiлi болып табылатын халықаралық ұйымның немесе шетелдiк компанияның Қазақстан Республикасында инвестициялық қызметтi тоқтатуы;
      3) Кеңестiң құрамында болу мерзiмiнiң аяқталуы;
      4) шетелдiк мүшенiң немесе ол өкiлi болып табылатын шетелдiк компанияның Қазақстан Республикасының заңнамасын, Қазақстанда жұмыс iстейтiн шетелдiк инвесторлар этикасының кодексi туралы 2000 жылғы 8 желтоқсандағы декларацияны сақтамауы негiздеме болып табылады.

8. Кеңестiң бiрлескен жұмыс топтары

      23. Кеңестiң бiрлескен жұмыс топтарының қызметiне жалпы басшылық етудi олардың қазақстандық және шетелдiк тараптарынан тең төрағалар жүзеге асырады.
      Бiрлескен жұмыс тобының қазақстандық тарапынан тең төраға министрлiк немесе ведомство басшысы орынбасарынан төмен емес деңгейдегi лауазымды тұлға бола алады.
      Бiрлескен жұмыс тобының шетелдiк тарапынан тең төраға тек басшыларының бiрi Кеңестiң мүшесi болып табылатын халықаралық ұйымның немесе шетелдiк компанияның қазақстандық өкiлдiгiнiң басшысы ғана бола алады.

      24. Кеңестiң бiрлескен жұмыс топтарының iс-шаралар жоспарларын бiрлескен жұмыс топтарының тең төрағалары бекiтедi.

      25. Кеңестiң бiрлескен жұмыс топтарының құрамы жалпы отырыстарда бекiтiледi.

      26. Кеңестiң бiрлескен жұмыс топтарының құрамына Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органдарының, халықаралық ұйымдардың, бiрлескен кәсiпорындардың, қазақстандық және шетелдiк компаниялардың өкiлдерi кiре алады.

      27. Кеңестiң бiрлескен жұмыс топтарының жұмысына қатысу алмастыру құқығынсыз жүзеге асырылады.

9. Кеңестiң жұмыс тәртiбi

      28. Кеңестiң жалпы отырыстары Кеңес төрағасы белгiлейтiн мерзiмдерде жылына кемiнде екi рет өткiзiледi.
      Кеңестiң жалпы отырыстары Кеңес мүшелерiнiң жалпы санының кемiнде үштен екісі қатысқанда құқылы.

      29. Кеңестiң жалпы отырыстарының аралығындағы кезеңде Премьер-Министрдiң инвестициялық саясат мәселелерiн қадағалайтын орынбасарының төрағалық етуiмен Кеңестiң аралық отырыстары өткiзiледi.
      Аралық отырыстарға Қазақстан Республикасының мүдделi мемлекеттiк органдары басшыларының орынбасарынан төмен емес деңгейiндегi өкiлдерi, Кеңестiң бiрлескен жұмыс топтарының тең төрағалары, сондай-ақ Кеңестiң шетелдiк мүшелерiнiң Қазақстан Республикасындағы тұрақты өкiлдерi қатысады.
      Аралық отырыстарда соңғы жалпы отырыс шешiмдерiнiң орындалу қорытындылары, Кеңестiң бiрлескен жұмыс топтары қызметiнiң нәтижелерi, келесi жалпы отырысқа дайындық, шетелдiк инвесторлардың ағымдағы проблемалары және өзге де мәселелер талқыланады.

      30. Кеңестiң жалпы және аралық отырыстарына Қазақстан Республикасының мүдделi мемлекеттiк органдарының өкiлдерi, сондай-ақ оның құрамына кiрмейтiн халықаралық ұйымдар мен шетелдiк компаниялардың өкiлдерi шақырылуы мүмкiн.

      31. Кеңестiң жалпы және аралық отырыстарының қорытындылары бойынша Кеңестiң шетелдiк мүшелерiнiң ұсынымдары ескерiле отырып хаттама қабылданады.

10. Кеңестiң жұмыс органы

      32. Кеңестiң жұмыс органы:
      1) Кеңестiң және оның бiрлескен жұмыс топтарының құрамы бойынша ұсыныстар әзiрлеу және Қазақстан Республикасы Президентiнiң қарауына енгiзу;
      2) Кеңестiң бiрлескен және аралық отырыстарын ұйымдастыру және өткiзу;
      3) бiрлескен жұмыс топтарының қызметiн үйлестiру;
      4) Кеңестiң және оның бiрлескен жұмыс топтарының хаттамалық шешiмдерiн орындау мониторингiн жүргiзу;
      5) Кеңестiң және оның бiрлескен жұмыс топтарының қызметiне қатысты нормативтiк құқықтық актiлердiң жобаларын әзiрлеу;
      6) Кеңестiң және оның бiрлескен жұмыс топтарының қызметiн талдау, Кеңестiң және оның бiрлескен жұмыс топтарының қызметiн жетiлдiру жөнiндегi ұсыныстарды қарау, әзiрлеу және iске асыру жөнiндегi функцияларды атқарады.

Қазақстан Республикасы    
Президентiнiң         
2003 жылғы 24 қарашадағы   
N 1234 Жарлығымен бекiтiлген
Қазақстан Республикасы   
Президентiнiң жанындағы  
Шетелдiк инвесторлар    
кеңесi туралы ережеге   
Қосымша          

Кеңеске мүшелiкке қабылдау үшiн
ӨТIHIМ

      1. Халықаралық ұйымның/шетелдiк компанияның атауы
      _____________________________________________________________

      2. Почталық мекен-жайы: ____________________________________
      3. Шыққан елi: _____________________________________________
      4. Халықаралық ұйымның/шетелдiк компанияның қызметiне жалпы
      сипаттама (қызмет саласы, iскерлiк беделi)
      5. Халықаралық ұйымның/шетелдiк компанияның Қазақстан
      Республикасының өңiрлерiндегi жобалардың тiзбесiн қоса
      алғанда, Қазақстанда инвестициялық жобаларды iске асыруға
      қатысуы туралы ақпарат
      6. Қазақстан Республикасының экономикасына салынған тiкелей
      инвестициялардың көлемi
      7. Қазақстан аумағындағы жиынтық айналым, өндiрiс көлемi
      8. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бюджетiне халықаралық
      ұйымның/шетелдiк компанияның қызметiнен түсетiн түсiмдер
      9. Халықаралық ұйымның/шетелдiк компанияның Қазақстан
      Республикасының әлеуметтiк мiндеттерiн шешуге қатысуы,
      Қазақстан Республикасының аумағындағы демеушiлiк және
      қайырымдылық қызмет
      10. Қазақстандық қызметкерлердiң саны
      11. Шетелдерде Қазақстан Республикасының инвестициялық имиджiн
      арттыру жөнiндегi iс-шараларға қатысуы туралы ақпарат
      12. Үмiткердiң аты-жөнi: ____________________________________
      13. Лауазымы: _______________________________________________
      14. Кәсiптік қызметi: _______________________________________
      _____________________________________________________________
      _____________________________________________________________

      15. Халықаралық ұйымда/шетелдiк компанияда жұмыс iстеу
      мерзiмi:
      ____________________________________________________________

      16. Қоса беріліп отырған құжаттар (Қазақстан Республикасы
      мемлекеттік басқару органдарының, Қазақстан Республикасында
      тіркелген өнеркәсіптік және іскерлік қауымдастықтардың,
      мемлекеттер елшіліктерінің кепілдеме хаттары): _____________

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады