Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 954 Жарлығы.

      Ескерту. Жарлықтың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 04.08.2018 № 723 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасы Президенті мен

      Үкіметі актілерінің жинағында

      және республикалық баспасөзде

      жариялануға тиіс

      Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 04.08.2018 № 723 Жарлығымен.

      1. Қоса беріліп отырған Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 04.08.2018 № 723 Жарлығымен.

      2. Өздеріне қатысты олардың қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізілетін мынадай мемлекеттік органдар айқындалсын:

      1) осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес орталық мемлекеттік органдар;

      2) облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – жергілікті атқарушы органдар).

      Ескерту. 2-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 04.08.2018 № 723 Жарлығымен.

      3. Бағалау 2010 жылдан басталуы керек пилоттық екі орталық мемлекеттік орган мен облыстың бір жергілікті атқарушы органын қоспағанда, орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізу 2011 жылдан бастап жүзеге асырылсын.

      4. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі бір ай мерзімде 2010 жылы бағалауға жататын мемлекеттік органдардың тізбесін бекітсін.

      5. Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігіне тиісті бағыттар бойынша бағалауға жауапты мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісім бойынша үш ай мерзімде тиісті қорытындылар дайындауды қамтитын бағалау жүргізу әдістемесін әзірлесін және бекітсін.

      6. Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігімен келісім бойынша үш ай мерзімде орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін жалпы бағалаудың нәтижелері туралы қорытындының форматын әзірлесін және бекітсін.

      7. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі:

      2010 жылғы 1 желтоқсанға дейін орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігіне жыл сайынғы бағалау жүргізудің кестесін бекітсін;

      кестеге өзгерістер мен толықтырулар енгізуді орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігіне жыл сайынғы бағалау жүргізілетін жылдың алдындағы жылғы 1 желтоқсаннан кешіктірмей жүзеге асырсын.

      8. Алып тасталды - ҚР Президентінің 18.03.2014 № 771 Жарлығымен.

      9. Алып тасталды - ҚР Президентінің 18.03.2014 № 771 Жарлығымен.

      10. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 13 қаңтардағы № 273 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 1, 5-құжат; 2008 ж., № 2, 22-құжат; 2009 ж., № 35, 330-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      2-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:

      "3) мемлекеттік басқару органдары қызметінің тиімділігін кешенді бағалау;";

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Мемлекеттік басқару жүйесін жаңғырту жөніндегі бірінші кезектегі іс-шаралар жоспарында:

      7-тармақта:

      "және оның аудиті" деген сөздер алып тасталсын;

      "Орталық және жергілікті мемлекеттік органдар" деген сөздер "Орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдар" деген сөздермен ауыстырылсын.

      11. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін.

      12. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті Н. Назарбаев

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2016 жылғы 19 наурыздағы
№ 954 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі

      Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 04.08.2018 № 723 Жарлығымен.
      Ескерту. Жыл сайынғы бағалау жүйесі жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 21.11.2016 № 371 Жарлығымен (01.01.2017 бастап қолданысқа енгізіледі).

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі (бұдан әрі – Жүйе) орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – бағаланушы мемлекеттік органдар) қызметінің тиімділігін арттыру үшін әзірленді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 04.08.2018 № 723 Жарлығымен.

      2. Жүйе бағаланушы мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалаудың (бұдан әрі - тиімділікті бағалау) негізгі ережелерін, қағидаттарын, блоктарын белгілейді, органдар және ұйым жүйесі мен оны жүргізу тәртібін, нәтижелерін айқындау мен оларға шағымдануды, сондай-ақ тиімділікті бағалауға қатысушылардың жауапкершілігін айқындайды.

      3. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалаудың мақсаты оларға жүктелген міндеттер мен функциялардың іске асырылу тиімділігін айқындау болып табылады.

      4. Тиімдікті бағалау үшін ақпарат көздері:

      1) мемлекеттік органдардың есепті кезеңде жүргізген қызметі туралы есебі;

      2) Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі және бағалау жүргізуге уәкілетті мемлекеттік органдар жүргізген тексерулер нәтижелері;

      3) Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Қазақстан Республикасы Президентінің, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік хатшысының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылау нәтижелері;

      4) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесі Басшысының актілері мен тапсырмаларының орындалуын бақылау нәтижелері;

      5) мемлекеттік органдардың бақылау актілері;

      6) ресми статистикалық мәліметтер;

      7) тәуелсіз сарапшылар қорытындылары мен қоғамдық кеңестердің ұсынымдары;

      8) тиімділікті бағалаудың белгілі бір блогы бойынша әлеуметтік зерттеулердің, халықаралық ұйымдар мен халықаралық рейтингтер шолуларының нәтижелері;

      9) тиімділікті жалпы бағалауды дайындау кезіндегі коммерциялық емес ұйымдардың ақпараты;

      10) мемлекеттік органдардың қызметі туралы ресми ақпарат көздерінен алынатын өзге де ақпарат болып табылады.

      5. Тиімділікті бағалауды осы Жүйенің 10-тармағында айқындалған бағалау жүргізуге уәкілеттік берілген органдар (бұдан әрі – бағалауға уәкілетті органдар) жүргізеді.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 17.05.2018 № 685 Жарлығымен.

      6. Тиімділікті бағалау жыл сайын бағалау жүргізу кестесіне сәйкес есепті (күнтізбелік) жылдың қорытындылары бойынша жүзеге асырылады.

      7. Тиімділікке бағалау жүргізу кестесі:

      1) бағаланушы мемлекеттік органдардың тиісті блоктар бойынша бағалауға уәкілетті органдарға есепті жылдың қорытындылары бойынша есептік ақпаратты;

      2) бағалауға уәкілетті органдардың бағаланушы мемлекеттік органдарға бағалаудың нәтижелері туралы қорытындыларды;

      3) бағалауға уәкілетті органдардың мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға шағымдану рәсімінен кейінгі тиімділікті бағалаудың нәтижелері туралы қорытындыларды;

      4) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау жөніндегі комиссияның жұмыс органына блоктар бойынша қорытындыларды;

      5) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органның Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау жөніндегі комиссияның жұмыс органына тиімділікті жалпы бағалау нәтижелері туралы қорытындыларды;

      6) Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау жөніндегі комиссияның Қазақстан Республикасының Президентіне тиімділікті бағалау нәтижелерін ұсыну мерзімдерін қамтиды.

      Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      8. Тиімділікті бағалау жүргізу кестесін мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган әзірлейді және Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының бұйрығымен бекітіледі.

2. Тиімділікті бағалау қағидаттары

      9. Тиімділікті бағалау қағидаттары:

      1) заңдылық қағидаты - тиімділікті бағалауды Қазақстан Республикасының заңнамасына қатаң сәйкестікте жүргізу;

      2) объективтілік қағидаты - жан-жақты және толық тәуелсіз бағалау жүргізу, мүдделер қақтығысын болдырмау;

      3) анықтық қағидаты - тиімділікті бағалаудың нәтижелерін тиісті құжаттармен растау;

      4) ашықтық қағидаты - ақпарат көздерінің шыққан жерін тексеру мүмкіндігі;

      5) жариялылық қағидаты - құпиялылық режимін және қызметтік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қорғауды қамтамасыз етуді ескере отырып, тиімділікті бағалаудың нәтижелерін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау болып табылады.

3. Тиімділікті бағалау органдарының жүйесі

      10. Тиімділікті бағалау органдарының жүйесін бағалауға уәкілетті мынадай органдар:

      1) Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі;

      2) Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі;

      3) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган;

      4) мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган;

      5) бюджетті атқару жөніндегі орталық уәкілетті орган (бұдан әрі - бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті орган);

      6) құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті орган;

      7) ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган құрайды.

      8) алып тасталды - ҚР Президентінің 17.05.2018 № 685 Жарлығымен;
      Ескерту. 10-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602; 17.05.2018 № 685 Жарлықтарымен.

      11. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган осы Жүйенің 16-тармағында көрсетілген блоктарға сәйкес бағалауға уәкілетті органдар беретін қорытындылар негізінде бағаланушы мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жалпы бағалауды (бұдан әрі - жалпы бағалау) жүзеге асырады.

      12. Блоктар бойынша тиімділікті жалпы бағалау нәтижелері туралы қорытынды қалыптастыру мақсатында Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының шешімімен Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің лауазымды адамдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттары мен басқа да адамдар қатарынан Комиссия құрылады. Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Басшысы сонымен қатар Комиссияның жұмыс органын айқындайды.

      13. Комиссия өз қызметінде Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының бұйрығымен бекітілетін Ережені басшылыққа алады.

      14. Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігін және Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесін қоспағанда, бағалауға уәкілетті органдардың қызметін әдіснамалық үйлестіруді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.

      15. Өздеріне қатысты тиімділікті бағалау жүргізілетін орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдарды Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

4. Тиімділікті бағалау блоктары

      16. Тиімділікті бағалау бағаланушы мемлекеттік органдар қызметінің мынадай блоктары бойынша жүзеге асырылады:

      1) мақсаттарға қол жеткізу;

      2) мемлекеттік органның жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылы;

      3) мемлекеттік органның ұйымдастырушылық дамуы.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      17. Осы Жүйенің 16-тармағында көрсетілген қызметтің әрбір блогы бойынша бағалауға уәкілетті органдар мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органмен, сондай-ақ Комиссияның жұмыс органымен келісілген тиімділікті бағалау критерийлері мен көрсеткіштері айқындалатын тиісті әдістемелерді әзірлеп, бекітеді.

      18. Мынадай ережелер тиімділік критерийлері мен көрсеткіштеріне қойылатын міндетті талаптар болып табылады:

      1) критерийлер мен көрсеткіштер ресми статистикалық деректерге, мемлекеттік органдардың деректері мен басқа да ресми ақпаратқа негізделуге тиіс;

      2) шығыс ақпаратты жинақтау мен өңдеу тәсілі алынған деректердің орындылығын тексеру мүмкіндігіне жол беруге тиіс;

      3) көрсеткішті айқындау оны бағалайтын да, сондай-ақ бағаланатын да мемлекеттік органның бір мәнді түсінуін қамтамасыз етуге тиіс;

      4) қажетті деректерді алу уақыт пен ресурстардың мүмкіндігінше аз шығындарымен жүргізілуге тиіс;

      5) критерийлер мен көрсеткіштерді, деректердің үздіксіз жинақталуы мен олардың жекелеген кезеңдер үшін салыстырмалығын қамтамасыз ету қажеттілігін ескере отырып, айқындаған жөн;

      6) критерийлер мен көрсеткіштер мемлекеттік органның барлық қызметін қамтуға және барлық мемлекеттік функциялардың сапалы орындалуына бағдарлануға тиіс.

      19. Тиімділіктің критерийлері мен көрсеткіштері ретінде халықаралық практикада қолданылатын критерийлер мен көрсеткіштер пайдаланылуы мүмкін.

      20. Критерийлер мен көрсеткіштер нақты мемлекеттік органның тікелей қызметін көрсетуге тиіс.

5. Мақсаттар қол жеткізу тиімділігін бағалау

      Ескерту. 5-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      21. Осы блок бойынша бағалау мемлекеттік органдардың қадағаланатын саланы/аяны/өңірді дамытуды қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ бюджет қаражатын пайдалану бойынша қабылдайтын шараларының тиімділігін айқындау мақсатында жүргізіледі.

      22. Жетекшілік ететін сала/ая/өңір бойынша мемлекеттік органдардың тиімділіктің түйінді көрсеткіштерінің тізбесі Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының бұйрығымен бекітіледі.

      23. Осы блок бойынша тиімділікті бағалауды мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдар жүзеге асырады.

      24. Мемлекеттік жоспарлау және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың осы блок бойынша тиімділігін бағалауды Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі жүзеге асырады.

      25. Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей бағынатын және есеп беретін орталық мемлекеттік органдарды осы блок бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі бағалайды.

      26. Мақсаттарға қол жеткізу тиімділігін бағалау бойынша әдістемені әзірлеу мен бекітуді және оны әдіснамалық сүйемелдеуді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп жүзеге асырады.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

6. Жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл тиімділігін бағалау

      Ескерту. 6-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      27. Осы блок бойынша бағалау халыққа сапалы мемлекеттік қызметтер көрсету, жеке және заңды тұлғалардың шағымдары мен өтініштерін қарау бойынша шаралардың тиімділігін, сондай-ақ мемлекеттік органның ашықтығы деңгейін айқындау мақсатында жүзеге асырылады.

      Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      28. Осы блок бойынша тиімділікті бағалауды мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган, мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті орган және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Электрондық форматта мемлекеттік қызметтер көрсету сапасына бағалау жүргізуді сүйемелдеуді "электрондық үкіметтің" архитектурасын және "электрондық әкімдіктің" үлгілік архитектурасын дамытуды әдістемелік қамтамасыз ету жөніндегі функциялар жүктелген, Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға (бұдан әрі – "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторы) жүзеге асырады.

      Ескерту. 28-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 17.05.2018 № 685 Жарлығымен.

      29. Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жүргізу кезінде үкіметтік емес ұйымдардың (қоғамдық бірлестіктердің) мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді алушыларға сауалнама қою, қоғамдық кеңестердің ұсынымдары негізінде алынған мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді ұсынудың сапасы туралы ақпараты пайдаланылады, сондай-ақ қосымша әлеуметтану зерттеулері жүргізілуі мүмкін.

      30. Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасын осы блок бойынша, сондай-ақ мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органды осы блок бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсету сапасын бағалау бөлігінде Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі бағалайды.

      Ескерту. 30-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      31. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органды осы блок бойынша электрондық қызметтерді көрсету сапасын және ашық деректер бөлігінде Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі бағалайды.

      32. Электрондық форматта мемлекеттік қызметтер көрсету және ашық деректер сапасын, сондай-ақ жеке және заңды тұлғалардың шағымдары мен өтініштерін қарау сапасын бағалау нәтижелері туралы қорытынды мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға енгізіледі.

      Ескерту. 32-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      33. Жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылды бағалау әдістемесін әзірлеу мен бекітуді және оны әдіснамалық сүйемелдеуді мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен және құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп жүзеге асырады.

      Ескерту. 33-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

7. Ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау

      34. Осы блок бойынша бағалау персоналды басқару және ақпараттық технологияларды қолдану бойынша мемлекеттік органдар шараларының тиімділігін айқындау мақсатында жүзеге асырылады.

      35. Осы блок бойынша тиімділікті бағалауды мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган және ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.

      Ақпараттық технологияларды қолдану бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізуді сүйемелдеуді "электрондық үкіметтің" сервистік интеграторы жүзеге асырады.

      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 17.05.2018 № 685 Жарлығымен.

      36. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органды осы блок бойынша персоналды басқару бөлігінде бағалауды Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі жүзеге асырады.

      37. Ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органдарды осы блок бойынша ақпараттық технологияларды қолдану бөлігінде бағалауды Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі жүзеге асырады.

      38. Персоналды басқаруды бағалау нәтижелері туралы қорытынды ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органға енгізіледі.

      Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 17.05.2018 № 685 Жарлығымен.

      39. Мемлекеттік органның ұйымдастырушылық даму тиімділігін бағалау әдістемесін әзірлеу мен бекітуді және оны әдіснамалық сүйемелдеуді ақпараттандыру саласындағы уәкілетті орган мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп жүзеге асырады.

8. Бағаланатын мемлекеттік органдардың қызметі тиімділігіне бағалау жүргізу тәртібі

      40. Бағаланатын мемлекеттік органдар бағалауға уәкілетті органдарға жыл сайын Бағалау жүргізу кестесінде белгіленген мерзімдерде, бағалауға уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен мұның алдындағы жылдың қорытындылары бойынша есептік ақпарат ұсынады.

      41. Бағалауға уәкілетті органдар тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде айқындалған бағаланатын мемлекеттік органдардың есептік ақпаратындағы деректерді қайта тексеру бойынша кешенді ұйымдастыру шараларын қабылдауға міндетті.

      42. Есептік ақпараты тәуекелдерді басқару жүйесі негізінде қайта тексеруге жататын мемлекеттік органдарды айқындау әдістемесін әзірлеу мен бекітуді мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган жүзеге асырады.

      43. Бағалауға уәкілетті органдар тиімділікті бағалаған кезде есепті кезеңдегі басқа да бақылау органдарының тексеру нәтижелерін есепке алады.

      44. Бағалауға уәкілетті органдар бағалау процесінде алынған мәліметтердің сақталуына және құпиялығына жауап береді.

      45. Бағаланушы мемлекеттік органдар тиімділікті бағалау қорытындылары бойынша бағалауға уәкілетті мемлекеттік органдар мен Комиссия бұрын берілген тапсырмалар мен ұсынымдарды тиімділікті бағалаудың әрбір блогы бойынша қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін жақсарту жөнінде шаралар кешенін іске асыру арқылы орындайды.

      Ескерту. 45-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      46. Бағалау жүргізу кестесіне сәйкес бағалауға уәкілетті органдар тиісті блок бойынша қорытындыларды мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органға және бағаланатын мемлекеттік органдарға ұсынады.

      47. Қызмет блоктары бойынша тиімділікті бағалау нәтижелері туралы қорытындылар тиімділікті бағалау туралы қорытынды есепті, тиімділікті бағалау қорытындылары бойынша бұрын берілген ұсынымдарды іске асыру нәтижелерін, сондай-ақ бағаланушы мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру бойынша тұжырымдар мен ұсынымдарды қамтуға тиіс.

      48. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін жалпы бағалауды қалыптастыру кезінде мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындаған тәртіппен коммерциялық емес негізде коммерциялық емес ұйымдар мен тәуелсіз сарапшыларды тартуға құқылы.

      49. Бағалау жүргізу кестесіне сәйкес мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган блоктар бойынша қорытындылар мен тиімділікті жалпы бағалау нәтижелерін Комиссияның жұмыс органына енгізеді.

      Ескерту. 49-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      50. Бағалаудың тиісті блоктары бойынша қорытындылардың пішінін Комиссияның жұмыс органымен келісе отырып мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган айқындайды.

      51. Комиссия жыл сайынғы бағалау, мемлекеттік бағдарламаларды бағалау нәтижелері, сондай-ақ осы Жүйенің 4-тармағында айқындалған дереккөздер негізінде тиімділікті жалпы бағалаудың нәтижелерін Қазақстан Республикасының Президентіне енгізеді.

      Ескерту. 51-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      52. Мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыру бойынша тапсырмалар мен ұсынымдары бар жалпы бағалаудың нәтижелері тиісті шаралар қабылдау үшін мемлекеттік органдардың басшыларына жіберіледі.

      53. Бағалау қорытындылары бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті орган Комиссияның жұмыс органының келісімі бойынша мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау нәтижелерін мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалау интернет-порталы мен "www.bagalau.kz" сайтында, құпиялылық режимін және қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияны қорғауды қамтамасыз етуді ескере отырып, жариялауды жүзеге асырады.

      54. Бағаланатын мемлекеттік орган бағаланатын жылдың бірінші жартыжылдығында қайта ұйымдастырылған немесе таратылған жағдайда аталған органды бағалау құқықтық мирасқор - мемлекеттік органды бағалау шеңберінде жүзеге асырылады және есептеу кезінде құқықтық мирасқор - мемлекеттік органды бағалаудың қорытынды балы ескеріледі.

      55. Бағаланатын мемлекеттік орган бағаланатын жылдың екінші жартыжылдығында қайта ұйымдастырылған немесе таратылған кезде аталған органның қызметін талдау құқықтық мирасқор - мемлекеттік органды бағалау шеңберінде ескеріледі және ұсынымдар ретінде пайдаланылады.

      56. Бағаланатын мемлекеттік органды бағаланып отырған кезеңнен кейінгі жыл басынан бастап, мемлекеттік органдарды бағалау кестесінде белгіленген есептік деректерді беру мерзімдеріне дейінгі кезеңде қайта ұйымдастыру немесе тарату кезінде, оған берілген функциялар мен өкілеттіктер бойынша бағалау нәтижелері құқық мирасқоры - мемлекеттік органға ұсынымдар ретінде жіберіледі.

9. Тиімділікті бағалау нәтижелеріне шағымдану тәртібі

      57. Тиімділікті бағалау нәтижелерін алған сәттен бастап бағаланушы мемлекеттік орган тиімділікті бағалау нәтижелерімен келіспеген жағдайда бес жұмыс күні ішінде тиісті блоктар бойынша бағалауға уәкілетті органдарға дәлелді құжаттарымен бірге қарсылықтар жіберуге құқылы.

      58. Қарсылықтар дәлелді құжаттары бар болған жағдайда ғана қаралады.

      59. Тиімділікті бағалаудың объективтілігі мен ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында қарсылықтарды қарау үшін бағалауға уәкілетті органдарда Комиссияның жұмыс органы өкілдерінің қатысуымен арнайы комиссиялар құрылады, олардың құрамына мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін бағалауға қатысқан қызметкерлер кіре алмайды.

      Ескерту. 59-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      60. Бағалауға уәкілетті органдар күнтізбелік он бес күн ішінде Комиссияның жұмыс органы мен бағаланушы мемлекеттік органдарға қарсылықтарды қабылдау не қабылдамау туралы шағымның нәтижелерін жібереді. Осы Жүйенің 62-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, бағалауға уәкілетті органның қарсылықтарды қабылдау не қабылдамау туралы шағым нәтижелері қайта қарауға жатпайды.

      Ескерту. 60-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      61. Қарсылықтар қабылданған жағдайда бағалауға уәкілетті орган тиімділікті бағалау нәтижелері туралы қорытындыға тиісті түзетулер енгізеді.

      62. Комиссияның жұмыс органы бағалауға уәкілетті органдардың өкілдерін тарта отырып, тиімділікті бағалаудың жекелеген нәтижелеріне шағымдану рәсімінен кейін бес жұмыс күнінен кешіктірілмей енгізілген мемлекеттік органдардың шағымдары бойынша қайта тексеру жүргізуге дербес бастамашылық етуге құқылы.

      Ескерту. 62-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

10. Бағалауға қатысушылардың жауаптылығы

      63. Осы Жарлық ережелерінің уақтылы және сапалы орындалуына мемлекеттік саяси қызметшілер дербес жауап береді.

      64. Бағалануға жататын мемлекеттік органдардың бірінші басшылары тиімділікті бағалау жүргізу үшін есепті кезеңге берілетін ақпараттың дұрыстығына, толықтығына және уақытында ұсынылуына дербес жауап береді.

      65. Бағалау қорытындылары бойынша бағаланып отырған мемлекеттік орган қызметінің тиімділік көрсеткіштері төмендеген, сондай-ақ сеніп тапсырылған саладағы (қызмет саласындағы) ахуалдың нашарлағаны анықталған жағдайда, Комиссия істің жай-күйіне бағалау жүргізілген мемлекеттік органның тиісті мемлекеттік саяси қызметшісінің жауапкершілігі туралы мәселені қарауға ұсыныс енгізеді.

      Ескерту. 65-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен.

      66. Бағалауға уәкілетті органдардың тиімділікке бағалау жүргізуге жауапты мемлекеттік саяси қызметшілері тиімділікті бағалау рәсімдері мен нәтижелерінің бекітілген әдістемелерге сәйкес келуіне және тиімділікті бағалау жүргізу кестесімен бекітілген мерзімдердің сақталуына дербес жауапты болады.

      67. Бағалауға уәкілетті органдар бағалау жүргізу процесінде алған мәліметтердің жария болғаны үшін мемлекеттік саяси қызметшілерге дербес жауапкершілік жүктеледі.

      68. Осы Жарлықты бұзушылықтар анықталған жағдайда Комиссияның жұмыс органы тиісті лауазымды адамдардың жауаптылығы туралы ұсыныс енгізуге құқығы бар.


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2010 жылғы 19 наурыздағы
№ 954 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Өздерінің қызметінің тиімділігіне бағалау жүргізілетін орталық мемлекеттік
органдардың
ТІЗБЕСІ

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 12.12.2017 № 602 Жарлығымен; өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 22.07.2019 № 74 Жарлығымен.

      Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері агенттігі

      "Мемлекеттік органның жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылы" блогы бойынша Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет)

      "Мемлекеттік органның жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылы" блогы бойынша Қазақстан Республикасының Бас Прокуратурасы

      "Мемлекеттік органның жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылы" блогы бойынша Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Соттардың қызметін қамтамасыз ету департаменті (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының аппараты)

      "Мемлекеттік органдардың ұйымдастырушылық дамуы" блогын қоспағанда, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

      Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі

      Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі

      Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі

      Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

      Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

      Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі

      Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

      Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрлігі

      Құқық қорғау қызметін қоспағанда, Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

      "Мемлекеттік органның жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылы" блогы бойынша Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі

      Қазақстан Республикасының Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі

      Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі

      Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі

      Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі

      "Мемлекеттік органның жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимылы" блогы бойынша Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі

      Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігі

О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы

Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954.

      Сноска. Заголовок в редакции Указа Президента РК от 04.08.2018 № 723.

      Подлежит опубликованию в Собрании

      актов Президента и Правительства Республики

      Казахстан и республиканской печати

      В целях повышения эффективности деятельности центральных государственных органов и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы ПОСТАНОВЛЯЮ:

      Сноска. Преамбула в редакции Указа Президента РК от 04.08.2018 № 723.

      1. Утвердить прилагаемую Систему ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.

      Сноска. Пункт 1 в редакции Указа Президента РК от 04.08.2018 № 723.

      2. Определить следующие государственные органы, в отношении которых проводится оценка эффективности их деятельности:

      1) центральные государственные органы согласно приложению к настоящему Указу;

      2) местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы (далее – местные исполнительные органы).

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 04.08.2018 № 723.

      3. Проведение оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов осуществлять с 2011 года, за исключением оценки пилотных двух центральных государственных органов и одного местного исполнительного органа области, которую начать в 2010 году.

      4. Администрации Президента Республики Казахстан в месячный срок утвердить перечень государственных органов, подлежащих оценке в 2010 году.

      5. Государственным органам, ответственным за оценку эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов по соответствующим направлениям, в трехмесячный срок по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан разработать и утвердить методики проведения оценки, включающие подготовку соответствующих заключений.

      6. Министерству экономического развития и торговли Республики Казахстан в трехмесячный срок по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан разработать и утвердить формат заключения о результатах общей оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов.

      7. Администрации Президента Республики Казахстан:

      до 1 декабря 2010 года утвердить график проведения ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов;

      внесение изменений и дополнений в график осуществлять не позднее 1 декабря года, предшествующего году проведения ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов.

      8. Исключен Указом Президента РК от 18.03.2014 № 771.

      9. Исключен Указом Президента РК от 18.03.2014 № 771.

      10. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 273 "О мерах по модернизации системы государственного управления Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 5; 2008 г., № 2, ст. 22; 2009 г., № 35, ст. 330) следующие изменения:

      подпункт 3) пункта 2 изложить в следующей редакции:

      "3) комплексной оценке эффективности деятельности органов государственного управления;";

      в Плане первоочередных мероприятий по модернизации системы государственного управления, утвержденном вышеназванным Указом:

      в пункте 7:

      слова "и аудита" исключить;

      слова "центральных и местных государственных органов" заменить словами "центральных государственных и местных исполнительных органов".

      11. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

      12. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. Назарбаев

  УТВЕРЖДЕНА
Указом Президента
Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 954

Система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы

      Сноска. Заголовок в редакции Указа Президента РК от 04.08.2018 № 723.
      Сноска. Система ежегодной оценки в редакции Указа Президента РК от 21.11.2016 № 371 (вводится в действие с 01.01.2017).

1. Общие положения

      1. Настоящая Система ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы (далее – Система) разработана для повышения эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы (далее – оцениваемые государственные органы).

      Сноска. Пункт 1 в редакции Указа Президента РК от 04.08.2018 № 723.

      2. Система устанавливает основные положения, принципы, блоки, определяет систему органов и организации, порядок проведения, определения результатов ежегодной оценки эффективности деятельности оцениваемых государственных органов (далее - оценка эффективности) и их обсуждения, а также ответственность участников оценки эффективности.

      3. Целью оценки эффективности деятельности государственных органов является определение эффективности реализации возложенных на них задач и функций.

      4. Источниками информации для оценки эффективности являются:

      1) отчеты государственных органов о проведенной работе за отчетный период;

      2) результаты проверок, проведенных Администрацией Президента Республики Казахстан и уполномоченными на оценку государственными органами;

      3) результаты контроля Администрацией Президента Республики Казахстан исполнения актов и поручений Президента Республики Казахстан, Государственного секретаря Республики Казахстан, Администрации Президента Республики Казахстан;

      4) результаты контроля Канцелярией Премьер-Министра Республики Казахстан исполнения актов и поручений Правительства Республики Казахстан, Руководителя Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;

      5) акты контроля государственных органов;

      6) официальные статистические данные;

      7) заключения независимых экспертов и рекомендации общественных советов;

      8) результаты социологических исследований, обзоров международных организаций и международных рейтингов по определенному блоку оценки эффективности;

      9) информация некоммерческих организаций при подготовке общей оценки эффективности;

      10) иная информация о деятельности государственных органов, получаемая из официальных источников.

      5. Оценка эффективности проводится уполномоченными на проведение оценки органами (далее – уполномоченные на оценку органы), определенными пунктом 10 настоящей Системы.

      Сноска. Пункт 5 в редакции Указа Президента РК от 17.05.2018 № 685.

      6. Оценка эффективности осуществляется ежегодно по итогам отчетного (календарного) года согласно графику проведения оценки.

      7. График проведения оценки эффективности включает сроки представления:

      1) оцениваемыми государственными органами отчетной информации по итогам отчетного года в уполномоченные на оценку органы по соответствующим блокам;

      2) уполномоченными на оценку органами заключений о результатах оценки в оцениваемые государственные органы;

      3) уполномоченными на оценку органами после процедуры обжалования заключений о результатах оценки эффективности в уполномоченный орган по государственному планированию;

      4) уполномоченным органом по государственному планированию заключений по блокам в рабочий орган Комиссии по оценке эффективности деятельности государственных органов;

      5) уполномоченным органом по государственному планированию заключений о результатах общей оценки эффективности в рабочий орган Комиссии по оценке эффективности деятельности государственных органов;

      6) Комиссией по оценке эффективности деятельности государственных органов результатов оценки эффективности Президенту Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 7 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      8. График проведения оценки эффективности разрабатывается уполномоченным органом по государственному планированию и утверждается приказом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

2. Принципы оценки эффективности

      9. Принципами оценки эффективности являются:

      1) принцип законности - проведение оценки эффективности строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

      2) принцип объективности - всестороннее и полное проведение независимой оценки, исключение конфликта интересов;

      3) принцип достоверности - подтверждение результатов оценки эффективности соответствующими документами;

      4) принцип прозрачности - возможность проверить происхождение источников информации;

      5) принцип гласности - публикация результатов оценки эффективности в средствах массовой информации с учетом обеспечения режима секретности и защиты служебной или иной охраняемой законом тайны.

3. Система органов оценки эффективности

      10. Систему органов оценки эффективности составляют следующие уполномоченные на оценку органы:

      1) Администрация Президента Республики Казахстан;

      2) Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан;

      3) уполномоченный орган по государственному планированию;

      4) уполномоченный орган по делам государственной службы;

      5) центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета (далее - уполномоченный орган по исполнению бюджета);

      6) уполномоченный орган по государственной правовой статистике и ведению специальных учетов;

      7) уполномоченный орган в сфере информатизации.

      8) исключен Указом Президента РК от 17.05.2018 № 685.
      Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными указами Президента РК от 12.12.2017 № 602; от 17.05.2018 № 685.

      11. Уполномоченный орган по государственному планированию осуществляет общую оценку эффективности деятельности оцениваемых государственных органов (далее - общая оценка) на основе заключений, представляемых уполномоченными на оценку органами согласно указанным в пункте 16 настоящей Системы блокам.

      12. В целях формирования заключения о результатах общей оценки эффективности по блокам решением Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан создается Комиссия из числа должностных лиц Администрации Президента Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан, а также депутатов Парламента Республики Казахстан и иных лиц. Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан также определяется рабочий орган Комиссии.

      13. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением, утверждаемым приказом Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

      14. Методологическую координацию деятельности уполномоченных на оценку органов, за исключением Администрации Президента Республики Казахстан, Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан осуществляет уполномоченный орган по государственному планированию.

      15. Центральные государственные и местные исполнительные органы, в отношении которых проводится оценка эффективности, определяются Президентом Республики Казахстан.

4. Блоки оценки эффективности

      16. Оценка эффективности осуществляется по следующим блокам деятельности оцениваемых государственных органов:

      1) достижение целей;

      2) взаимодействие государственного органа с физическими и юридическими лицами;

      3) организационное развитие государственного органа.

      Сноска. Пункт 16 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      17. По каждому блоку деятельности, указанному в пункте 16 настоящей Системы, уполномоченными на оценку органами разрабатываются и утверждаются согласованные с уполномоченным органом по государственному планированию, а также с рабочим органом Комиссии соответствующие методики, в которых определяются критерии и показатели оценки эффективности.

      18. Обязательными требованиями к критериям и показателям эффективности являются следующие положения:

      1) критерии и показатели должны быть основаны на официальных статистических данных, данных государственных органов и другой подлежащей проверке информации;

      2) способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки корректности полученных данных;

      3) определение показателя должно обеспечивать однозначность его интерпретации как оценивающим, так и оцениваемым государственным органом;

      4) получение необходимых данных должно производиться с минимально возможными затратами времени и ресурсов;

      5) критерии и показатели следует определять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды;

      6) критерии и показатели должны охватывать всю деятельность государственного органа и ориентировать на качественное исполнение всех государственных функций.

      19. В качестве критериев и показателей эффективности могут использоваться применяемые в международной практике критерии и показатели.

      20. Критерии и показатели должны отражать непосредственно деятельность конкретного государственного органа.

5. Оценка эффективности достижения целей

      Сноска. Заголовок раздела 5 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      21. Оценка по данному блоку осуществляется в целях определения эффективности мер, принимаемых государственными органами для развития курируемой отрасли/сферы/региона, а также по использованию бюджетных средств.

      22. Перечень ключевых показателей эффективности государственных органов по курируемой отрасли/сфере/региону утверждается Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

      23. Оценка по данному блоку осуществляется уполномоченными органами по государственному планированию и исполнению бюджета.

      24. Оценка эффективности уполномоченных органов по государственному планированию и исполнению бюджета осуществляется по данному блоку Канцелярией Премьер-Министра Республики Казахстан.

      25. Центральные государственные органы, непосредственно подчиненные и подотчетные Президенту Республики Казахстан, оцениваются по данному блоку Администрацией Президента Республики Казахстан.

      26. Разработка и утверждение методики по оценке эффективности достижения целей и ее методологическое сопровождение осуществляются уполномоченным органом по государственному планированию совместно с уполномоченным органом по исполнению бюджета.

      Сноска. Пункт 26 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

6. Оценка эффективности взаимодействия с физическими и юридическими лицами

      Сноска. Заголовок раздела 6 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      27. Оценка по данному блоку осуществляется в целях определения эффективности мер по качественному оказанию государственных услуг населению, рассмотрению жалоб и заявлений физических и юридических лиц, а также степени открытости государственного органа.

      Сноска. Пункт 27 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      28. Оценка эффективности по данному блоку осуществляется уполномоченным органом по делам государственной службы, уполномоченным органом по государственной правовой статистике и ведению специальных учетов и уполномоченным органом в сфере информатизации.

      Сопровождение проведения оценки качества оказания государственных услуг в электронном формате осуществляется юридическим лицом, определяемым Правительством Республики Казахстан, на которое возложены функции по методологическому обеспечению развития архитектуры "электронного правительства" и типовой архитектуры "электронного акимата" (далее – сервисный интегратор "электронного правительства").

      Сноска. Пункт 28 в редакции Указа Президента РК от 17.05.2018 № 685.

      29. При проведении оценки качества оказания государственных услуг используется информация неправительственных организаций (общественных объединений) о качестве предоставления государственных услуг, полученная на основании опроса их получателей, рекомендаций общественных советов, а также дополнительно могут проводиться социологические исследования.

      30. Генеральная прокуратура Республики Казахстан по данному блоку, а также уполномоченный орган по делам государственной службы по данному блоку в части оценки качества оказания государственных услуг оцениваются Администрацией Президента Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 30 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      31. Уполномоченный орган в сфере информатизации по данному блоку в части оценки качества оказания государственных услуг в электронном формате и открытых данных оценивается Канцелярией Премьер-Министра Республики Казахстан.

      32. Заключение о результатах оценки качества оказания государственных услуг в электронном формате и открытых данных, а также качества рассмотрения жалоб и заявлений физических и юридических лиц вносится в уполномоченный орган по делам государственной службы.

      Сноска. Пункт 32 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      33. Разработка и утверждение методики оценки взаимодействия с физическими и юридическими лицами и ее методологическое сопровождение осуществляются уполномоченным органом по делам государственной службы совместно с уполномоченным органом в сфере информатизации и уполномоченным органом по государственной правовой статистике и ведению специальных учетов.

      Сноска. Пункт 33 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

7. Оценка эффективности организационного развития

      34. Оценка по данному блоку осуществляется в целях определения эффективности мер государственного органа по управлению персоналом и применению информационных технологий.

      35. Оценка эффективности по данному блоку осуществляется уполномоченным органом по делам государственной службы и уполномоченным органом в сфере информатизации.

      Сопровождение проведения оценки эффективности деятельности государственных органов по применению информационных технологий осуществляется сервисным интегратором "электронного правительства".

      Сноска. Пункт 35 в редакции Указа Президента РК от 17.05.2018 № 685.

      36. Уполномоченный орган по делам государственной службы по данному блоку в части управления персоналом оценивается Администрацией Президента Республики Казахстан.

      37. Уполномоченный орган в сфере информатизации по данному блоку в части применения информационных технологий оценивается Канцелярией Премьер-Министра Республики Казахстан.

      38. Заключение о результатах оценки управления персоналом вносится в уполномоченный орган в сфере информатизации.

      Сноска. Пункт 38 в редакции Указа Президента РК от 17.05.2018 № 685.

      39. Разработка и утверждение методики оценки эффективности организационного развития государственного органа и ее методологическое сопровождение осуществляются уполномоченным органом в сфере информатизации совместно с уполномоченным органом по делам государственной службы.

8. Порядок проведения оценки эффективности деятельности
оцениваемых государственных органов

      40. Оцениваемые государственные органы ежегодно в сроки, установленные Графиком проведения оценки, представляют в уполномоченные на оценку органы отчетную информацию по итогам предыдущего года в порядке, определяемом уполномоченным на оценку органом.

      41. Уполномоченные на оценку органы обязаны принять комплекс организационных мер по перепроверке данных, содержащихся в отчетной информации оцениваемых государственных органов, определенных на основе системы управления рисками.

      42. Разработка и утверждение методики определения государственных органов, отчетная информация которых подлежит перепроверке на основе системы управления рисками, осуществляются уполномоченным органом по государственному планированию.

      43. При проведении оценки эффективности уполномоченными на оценку органами учитываются результаты проверок других контрольных органов за отчетный период.

      44. Уполномоченные на оценку органы отвечают за сохранность и конфиденциальность сведений, полученных в процессе оценки.

      45. Оцениваемые государственные органы исполняют ранее данные по итогам оценки эффективности поручения и рекомендации уполномоченных на оценку государственных органов и Комиссии путем реализации комплекса мер по улучшению показателей эффективности деятельности по каждому блоку оценки эффективности.

      Сноска. Пункт 45 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      46. Согласно графику проведения оценки уполномоченные на оценку органы представляют заключения по соответствующим блокам в уполномоченный орган по государственному планированию и оцениваемые государственные органы.

      47. Заключения о результатах оценки эффективности по блокам деятельности должны содержать итоговый отчет об оценке эффективности, результаты реализации ранее данных по итогам оценки эффективности рекомендаций, а также выводы и рекомендации по повышению эффективности деятельности оцениваемых государственных органов.

      48. Уполномоченный орган по государственному планированию при формировании общей оценки эффективности деятельности государственных органов вправе привлекать на некоммерческой основе некоммерческие организации и независимых экспертов в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному планированию.

      49. Согласно графику проведения оценки уполномоченный орган по государственному планированию вносит заключения по блокам и результаты общей оценки эффективности в рабочий орган Комиссии.

      Сноска. Пункт 49 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      50. Форматы заключений по соответствующим блокам оценки определяются уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с рабочим органом Комиссии.

      51. Комиссия на основе результатов ежегодной оценки, оценки государственных программ, а также источников, определенных пунктом 4 настоящей Системы, вносит результаты общей оценки эффективности Президенту Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 51 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      52. Результаты общей оценки с поручениями и рекомендациями по повышению эффективности деятельности государственных органов направляются руководителям государственных органов для принятия соответствующих мер.

      53. По итогам оценки уполномоченный орган по государственному планированию по согласованию с Рабочим органом Комиссии обеспечивает опубликование результатов оценки деятельности государственных органов на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов и сайте "www.bagalau.kz" с учетом обеспечения режима секретности, служебной и иной охраняемой законом тайны.

      54. В случае реорганизации или упразднения оцениваемого государственного органа в первом полугодии оцениваемого года оценка данного органа осуществляется в рамках оценки государственного органа-правопреемника и учитывается при расчете итогового балла оценки государственного органа-правопреемника.

      55. При реорганизации или упразднении оцениваемого государственного органа во втором полугодии оцениваемого года проводится анализ его деятельности, результаты которого учитываются в рамках оценки государственного органа-правопреемника и используются в качестве рекомендаций.

      56. При реорганизации или упразднении оцениваемого государственного органа в период с начала года, следующего за оцениваемым периодом, до установленных графиком оценки сроков представления государственными органами отчетных данных результаты оценки по переданным функциям и полномочиям направляются в качестве рекомендаций в государственный орган-правопреемник.

9. Порядок обжалования результатов оценки эффективности

      57. С момента получения результатов оценки эффективности оцениваемый государственный орган в случае несогласия с результатами оценки эффективности вправе в течение пяти рабочих дней направить возражения с подтверждающими документами в уполномоченные на оценку органы по соответствующим блокам.

      58. Возражения рассматриваются только в случае наличия подтверждающих документов.

      59. В целях обеспечения объективности и прозрачности оценки эффективности для рассмотрения возражений в уполномоченных на оценку органах формируются специальные комиссии с участием представителей рабочего органа Комиссии, в состав которых не могут входить участвовавшие в оценке эффективности деятельности государственного органа сотрудники.

      Сноска. Пункт 59 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      60. Уполномоченные на оценку органы в течение пятнадцати календарных дней направляют в рабочий орган Комиссии и оцениваемые государственные органы результаты обжалования о принятии либо непринятии возражений. Результаты обжалования уполномоченного на оценку органа о принятии либо непринятии возражений пересмотру не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 62 настоящей Системы.

      Сноска. Пункт 60 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      61. В случае принятия возражений уполномоченный на оценку орган вносит соответствующие корректировки в заключение о результатах оценки эффективности.

      62. Рабочий орган Комиссии вправе самостоятельно инициировать проведение перепроверки отдельных результатов оценки эффективности с привлечением представителей уполномоченных на оценку органов по жалобам государственных органов, внесенным не позднее пяти рабочих дней после процедур обжалования.

      Сноска. Пункт 62 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

10. Ответственность участников оценки

      63. За своевременное и качественное исполнение положений настоящего Указа персональную ответственность несут политические государственные служащие.

      64. Первые руководители государственных органов, подлежащих оценке эффективности, несут персональную ответственность за достоверность, полноту и своевременность представления информации за отчетный период для проведения оценки эффективности.

      65. В случаях снижения показателей эффективности деятельности оцениваемого государственного органа, а также ухудшения ситуации во вверенной отрасли (сфере деятельности), выявленных по итогам оценки, Комиссия вносит предложение рассмотреть вопрос об ответственности соответствующего политического государственного служащего государственного органа, состояние дел в котором подвергнуто оценке.

      Сноска. Пункт 65 в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602.

      66. Политические государственные служащие уполномоченных на оценку органов, ответственные за проведение оценки эффективности, несут персональную ответственность за соответствие процедур и результатов оценки эффективности утвержденным методикам и соблюдение сроков, утвержденных графиком проведения оценки эффективности.

      67. Персональную ответственность за разглашение сведений, полученных в процессе оценки уполномоченными на оценку органами, несут политические государственные служащие.

      68. В случае выявления нарушений настоящего Указа рабочий орган Комиссии вправе вносить предложения об ответственности соответствующих должностных лиц.

  УТВЕРЖДЕН
Указом Президента
Республики Казахстан
от 19 марта 2010 года № 954

ПЕРЕЧЕНЬ
центральных государственных органов, в отношении которых
проводится оценка эффективности их деятельности

      Сноска. Перечень в редакции Указа Президента РК от 12.12.2017 № 602; с изменениями, внесенными Указом Президента РК от 22.07.2019 № 74.

      Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы

      Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по блоку "Взаимодействие государственного органа с физическими и юридическими лицами

      Генеральная прокуратура Республики Казахстан по блоку "Взаимодействие государственного органа с физическими и юридическими лицами"

      Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарат Верховного Суда Республики Казахстан) по блоку "Взаимодействие государственного органа с физическими и юридическими лицами"

      Национальный Банк Республики Казахстан, за исключением блока "Организационное развитие государственных органов"

      Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан

      Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан

      Министерство юстиции Республики Казахстан

      Министерство образования и науки Республики Казахстан

      Министерство здравоохранения Республики Казахстан

      Министерство по делам религии и гражданского общества Республики Казахстан

      Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан

      Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан

      Министерство финансов Республики Казахстан, за исключением правоохранительной деятельности

      Министерство обороны Республики Казахстан по блоку "Взаимодействие государственного органа с физическими и юридическими лицами"

      Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

      Министерство культуры и спорта Республики Казахстан

      Министерство иностранных дел Республики Казахстан

      Министерство национальной экономики Республики Казахстан

      Министерство внутренних дел Республики Казахстан по блоку "Взаимодействие государственного органа с физическими и юридическими лицами"

      Министерство энергетики Республики Казахстан