Қазақстан халқы Ассамблеясының ережесі туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 7 қыркүйектегі № 149 Жарлығы.


  Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметі актілерінің жинағында
  жариялануға тиіс

      "Қазақстан Республикасының Президенті туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 26 желтоқсандағы Конституциялық заңының 33-бабы 2-тармағының 3) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы ереже бекітілсін.

      2. Осы Жарлыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарының күші жойылды деп танылсын.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2011 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 149 Жарлығымен
БЕКІТІЛГЕН

Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы
ЕРЕЖЕ

      Осы ереже Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес Қазақстан халқы Ассамблеясының мәртебесі мен өкілеттіктерін, сондай-ақ оның мемлекеттік органдармен және қоғамдық бірлестіктермен өзара іс-қимылының ұйымдастырылу ерекшеліктерін, Қазақстан Республикасының этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатын әзірлеу мен іске асыруға қатысу тәртібін айқындайды.

1. Жалпы ережелер

      1. Қазақстан халқы Ассамблеясы (бұдан әрі - Ассамблея) - заңды тұлға құрмай, Қазақстан Республикасының Президенті құратын, мемлекеттік ұлттық саясатты әзірлеуге және іске асыруға ықпал ететін мекеме болып табылады.

      2. Ассамблея қызметі Қазақстан Республикасы Конституциясына, "Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік құқықтық актілеріне және осы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Ассамблея қызметін қаржыландыру Қазақстан Республикасы заңнамасында бекітілген тәртіппен жүзеге асырылады.

2. Ассамблеяның функциялары мен өкілеттіктері

      4. Жүктелген міндеттерді іске асыруды қамтамасыз ету үшін Ассамблея мынадай функцияларды жүзеге асырады:

      1) этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік ұлттық саясатты әзірлеуге және іске асыруға жәрдемдеседі;

      2) этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім, мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту саласында шаралар әзірлеу мен іске асыруға қатысады;

      3) этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік ұлттық саясат мәселелері жөніндегі заң актілерінің жобаларына қоғамдық-саяси сараптама жасауға қатысады;

      4) этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімді қамтамасыз ету мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен және азаматтық қоғам институттарымен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасайды;

      5) мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың Ассамблея сессиялары мен оның Кеңесінің шешімдерін қарауына бақылау жасайды;

      6) өңірлік деңгейдегі этносаралық қатынастар саласындағы саясатты жетілдіруге жәрдемдеседі;

      7) өз құзыреті аясында мемлекеттік органдарға, ұйымдарға және этномәдени бірлестіктерге әдістемелік көмек көрсетеді;

      8) этносаралық толеранттылық пен қоғамдық келісім үлгісін елде және шет елдерде насихаттайды;

      9) этносаралық қатынастардың жай-күйіне мониторингті жүзеге асырады;

      10) этносаралық қатынастар саласындағы келіспеушіліктер мен дауларды реттеу, қақтығысты жағдайларды болдырмау жөнінде ұсынымдар тұжырымдайды және практикалық шараларды іске асырады;

      11) өз құзыреті шегінде шет елдердегі қазақ диаспорасына ана тілін, мәдениеті мен ұлттық дәстүрлерін сақтау мән дамыту, оның тарихи Отанымен байланыстарын нығайту мәселелерінде қолдау көрсету жөніндегі жұмысты ұйымдастырады, сондай-ақ Қазақстанның басқа да этностарына өздерінің тарихи отанымен байланысын дамытуға жәрдемдеседі;

      12) баспа қызметін жүзеге асырады, қажеттілігіне қарай бұқаралық ақпарат құралдарын құрады;

      13) этносаралық қатынастар мәселелері бойынша семинарлар, конференциялар және өзге де шаралар өткізеді;

      14) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы аясында қайырымдылық және демеушілік көмек қабылдайды және көрсетеді;

      15) өз құзыреті аясында Қазақстан Республикасы заңнамасына қайшы келмейтін өзге де қызметтерді жүзеге асырады.

      5. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы Ассамблеяның өмір бойғы Төрағасы болып табылады. Қазақстан Республикасының Президенті Ассамблеяны құрады, оның қызметінің негізгі бағыттарын айқындайды, Ассамблея Төрағасының орынбасарларын тағайындайды.

      6. Ассамблея Төрағасы Ассамблеяны басқарады және Ассамблея қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады, оның бағдарламалық құжаттарын бекітеді, оның атынан мәлімдеме жасайды.

      Ескерту. 6-тармақтың орыс тіліндегі мәтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мәтін өзгермейді – ҚР Президентінің 05.05.2017 № 471 Жарлығымен.

      7. Ассамблеяның жоғары басқарушы органы Ассамблея мүшелерінен тұратын және "Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы" Қазақстан Республикасы Заңында белгіленген тәртіппен шақырылатын Ассамблея сессиясы (бұдан әрі - Сессия) болып табылады.

      8. Сессия өзінің құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы. Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісіне депутаттарды сайлаудан басқа, Сессия шешімдері республикалық бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын Ассамблея үндеуі нысанында ресімделуі мүмкін. Сессия шешімдері мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардың міндетті қарауына жатады.

      Сессия жұмысы Сессия бекітетін регламентпен реттеледі.

      9. Сессиялар аралығындағы кезеңде Ассамблеяны басқаруды "Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы" Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес құрылатын және Ассамблея Төрағасы немесе Ассамблея Төрағасымен келісім бойынша Төраға орынбасарлары шақыратын Ассамблея Кеңесі (бұдан әрі - Кеңес) жүзеге асырады.

      Кеңес шешімі, егер оның мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі оны жақтап дауыс берсе Ассамблеяның жұмыс органы жүргізетін сұрау салу жолымен қабылдануы мүмкін.

      10. Ассамблея Төрағасының үш орынбасары бар, оның екеуі этномәдени бірлестіктерден тағайындалады.

      Ассамблея Төрағасының этномәдени бірлестіктерден тағайындалатын орынбасарлары алмастыру тәртібімен Кеңестің ұсынымының негізінде Қазақстан Республикасы Президентінің өкімімен тағайындалады. Төраға орынбасарларының алмасу кезеңін Қазақстан Республикасының Президенті айқындайды.

      Этномәдени бірлестіктерден тағайындалатын Ассамблея Төрағасы орынбасарларының қызметін қамтамасыз етуді Ассамблеяның жұмыс органы жүзеге асырады.

      11. Ассамблеяның жұмыс органы Ассамблея Хатшылығы (бұдан әрі - Хатшылық) - Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Хатшылықты бір мезгілде Ассамблея Төрағасының орынбасары болып табылатын Хатшылық меңгерушісі басқарады.

      Хатшылықтың міндеттері:

      1) Ассамблеяның, оның Төрағасы мен Кеңесінің қызметін қамтамасыз ету;

      2) Қазақстан Республикасы Президентінің этносаралық қатынастар саласындағы өкілеттіктерін іске асыруды қамтамасыз ету болып табылады.

      Хатшылықтың Қазақстан Республикасы Президентінің, сондай-ақ Ассамблеяның этносаралық қатынастар саласындағы өкілеттіктерін іске асыруды қамтамасыз ету бойынша өкілеттігі Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің ішкі актілерімен айқындалады.

      12. Облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) ассамблеялары өз қызметін жүзеге асыру кезінде Ассамблеяның алдында есеп береді және жауапты болады.

      Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ассамблеяларының құрылу тәртібі мен құқықтық мәртебесі "Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы" Қазақстан Республикасының Заңымен айқындалады.

      Ескерту. 12-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Президентінің 24.01.2019 № 828 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      13. Облыстардың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ассамблеяларының жұмыс органы әкім аппаратының құрылымына дербес құрылымдық бөлімше ретінде кіретін облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблеясының хатшылығы болып табылады. Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблеясының хатшылығын меңгеруші басқарады. Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) ассамблеясы хатшылығының меңгерушісін тиісті әкім Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамасына сәйкес қызметке тағайындайды және қызметінен босатады.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Президентінің 24.01.2019 № 828 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлығымен.

      14. Ассамблеяның міндеттері мен функцияларын іске асыруды қамтамасыз ету мақсатында Хатшылық қажет болған жағдайда комиссия, оның ішінде басқа мемлекеттік органдармен және ұйымдармен бірлесе отырып, құруы мүмкін.

      15. Ассамблея қызметін ғылыми сүйемелдеу үшін Ғылыми-сарапшылық кеңес құрылады.

      Ғылыми-сарапшылық кеңестің негізгі міндеттері:

      1) Қазақстан Республикасындағы этносаяси, әлеуметтік-экономикалық және конфессиялық даму үрдісін кешенді сараптамалық бағалау, аталған үдерістердің елдегі және әлемдегі дамуына болжам жасау;

      2) Ассамблея қызметін этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік этносаясаттың өзекті бағыттары бойынша ғылыми сараптамалық сүйемелдеу;

      3) этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын үйлестіру;

      4) Ассамблеяның демократияны дамытуда, қазақстандық қоғамның тұтастығын нығайтуда, жалпыұлттық келісімге қол жеткізуде саяси және азаматтық институт ретіндегі рөлін күшейтуге жәрдемдесу болып табылады.

      16. Ғылыми-сарапшылық кеңес төрағадан, оның орынбасарларынан және Ғылыми-сарапшылық кеңес мүшелерінен тұрады.

      Ғылыми-сарапшылық кеңестің төрағасы мен оның орынбасарлары Ғылыми-сарапшылық кеңес отырысында сайланады.

      Ғылыми-сарапшылық кеңестің құрамына келісім бойынша Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары, этномәдени бірлестіктердің, ғылыми және білім беру ұйымдарының өкілдері, сондай-ақ ғалымдар, тәуелсіз сарапшылар мен мамандар кіре алады.

      Ғылыми-сарапшылық кеңес өз қызметіне, шетелдіктерді қоса алғанда, Ғылыми-сарапшылық кеңес мүшесі болып табылмайтын сарапшыларды тарта алады.

      17. Ғылыми-сарапшылық кеңес төрағасының, оның орынбасарларының және Ғылыми-сарапшылық кеңес мүшелерінің міндетін атқару қоғамдық негізде жүзеге асырылады.

      18. Ғылыми-сарапшылық кеңес туралы ережені және оның құрамын Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары - Хатшылық меңгерушісі бекітеді.

      19. Ассамблеяның заңнамалық актілерді және басқа да бағдарламалық құжаттарды әзірлеуге, ақпараттық-насихаттық, сондай-ақ басқа да іс-шараларға қатысуын қамтамасыз ету мақсатында ақпараттық-насихаттық, сараптамалық, басқа да жұмыс топтары құрылуы мүмкін.

      20. Ғылыми-сарапшылық кеңестің, комиссиялар мен жұмыс топтарының қызметін үйлестіруді Хатшылық жүзеге асырады.

2. Ассамблеяның мемлекеттік органдармен және қоғамдық
ұйымдармен өзара іс-қимылын ұйымдастырудың ерекшеліктері

      21. Этносаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатты, осы салада мемлекеттік органдар мен азаматтық қоғам институттарының тиімді қарым-қатынасын іске асыруды қамтамасыз ету және этносаралық келісім мен қоғамдағы толеранттылықты одан әрі нығайту үшін Ассамблея мемлекеттік органдармен өзара іс-қимыл жасайды.

      22. Мемлекеттік органдардың Ассамблеяның бағдарламалық құжаттарын және Ассамблея мен оның Кеңесінің шешімдерін орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарларын, Қазақстан Республикасының Президентінің, Ассамблея Төрағасының, Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі басшылығының этносаралық қатынастар, толеранттылық пен қоғамдық келісімді нығайту мәселелері жөніндегі тапсырмаларын іске асыру шеңберіндегі қызметін үйлестіруді Хатшылық жүзеге асырады.

      23. Қазақстан халқы Ассамблеясының Ассамблеядан сайланған Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаттарымен өзара іс-қимылын ұйымдастыруды Хатшылық жүзеге асырады.

      24. Ассамблеяның этномәдени бірлестіктермен, азаматтық қоғамның басқа да институттарымен, шет елдердің осыған ұқсас құрылымдарымен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен ұлттық бірлікті нығайту және Қазақстанның мәдени-тілдік әралуандығын, этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтау және этностық топтардың құқықтарын қорғау бойынша өзара іс-қимылын Қазақстан Республикасы заңнамасы аясында Хатшылық қамтамасыз етеді.

3. Ассамблеяның Қазақстан Республикасының этносаралық
қатынастар саласындағы мемлекеттік саясатын әзірлеуге және
іске асыруға қатысу тәртібі

      25. Қоғамды ұйыстыру, бірлікті қамтамасыз ету және ұлттық-мемлекеттік азаматтық бірегейлікті қалыптастыру, толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісін одан әрі жетілдіру мақсатында, сондай-ақ қызметінің тиімділігін арттыру үшін Қазақстан халқы Ассамблеясы Қазақстан Республикасының этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы мемлекеттік ұлттық саясатын әзірлеуге және іске асыруға қатысады.

      Хатшылық Ғылыми-сарапшылық кеңесті тарта отырып, этносаралық және конфессияаралық қатынастар саласындағы бағдарламалық құжаттардың жобасын әзірлейді немесе әзірлеуге қатысады, оларды Кеңесте талқылауға енгізеді, Сессияда қарауды ұйымдастырады, Қазақстан Республикасы Президентінің бекітуіне жолдайды.

      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2012.12.21 № 450 Жарлығымен.

      26. "Қазақстан халқы Ассамблеясы туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында, сондай-ақ орта мерзімді кезеңге арналған тұжырымдамалық ұсынымдар негізінде Ассамблея "Қазақстан халқы Ассамблеясының даму стратегиясы" тұжырымдамасын (бұдан әрі - Тұжырымдама) әзірлейді.

      Әзірленген Тұжырымдама Ассамблея Төрағасының қарауына енгізіледі және ол мақұлданған жағдайда Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді.

      Тұжырымдама стратегиялық және бағдарламалық құжаттар, мемлекеттік органдардың стратегиялық жоспарлары және заңдар арқылы іске асырылады.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Президентінің 2012.12.21 № 450 Жарлығымен.
      27. Алып тасталды - ҚР Президентінің 2012.12.21 № 450 Жарлығымен.
      28. Алып тасталды - ҚР Президентінің 2012.12.21 № 450 Жарлығымен.
      29. Алып тасталды - ҚР Президентінің 2012.12.21 № 450 Жарлығымен.

  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2011 жылғы 7 қыркүйектегі
№ 149 Жарлығына
ҚОСЫМША

Қазақстан Республикасы Президентінің күші
жойылған кейбір жарлықтарының
ТІЗБЕСІ

      1. "Қазақстан халқы Ассамблеясының стратегиясы мен Қазақстан халқы Ассамблеясының ережесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 26 сәуірдегі № 856 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2002 ж., № 11, 102-құжат; 2005 ж., № 17, 200-құжат; 2007 ж., № 25, 284-құжат;).

      2. "Қазақстан халықтары Ассамблеясы институтын нығайту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 23 сәуірдегі № 1561 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2005 ж., № 17, 200-құжат;).

      3. "Қазақстан Республикасы Президентінің 2002 жылғы 26 сәуірдегі № 856 Жарлығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 26 шілдедегі № 370 Жарлығы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2007 ж., № 25, 284-құжат;).

      4. "Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 576 Жарлығының 1-тармағының 10) тармақшасы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., № 20, 182-құжат; 2010 ж., № 28, 215-құжат; № 32, 252-құжат;).

О Положении об Ассамблее народа Казахстана

Указ Президента Республики Казахстан от 7 сентября 2011 года № 149.

      Подлежит опубликованию

      в Собрании актов Президента и

      Правительства Республики Казахстан

      В соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 33 Конституционного закона Республики Казахстан от 26 декабря 1995 года "О Президенте Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемое Положение об Ассамблее народа Казахстана.

      2. Признать утратившими силу некоторые акты Президента Республики Казахстан согласно приложению к настоящему Указу.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент


Республики Казахстан

Н. Назарбаев

  УТВЕРЖДЕНО
Указом Президента
Республики Казахстан
от 7 сентября 2011 года № 149

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ассамблее народа Казахстана

      Настоящее положение в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан определяет статус и полномочия Ассамблеи народа Казахстана, а также особенности организации ее взаимодействия с государственными органами и общественными объединениями, порядок участия в разработке и реализации государственной политики Республике Казахстан в сфере межэтнических отношений.

1. Общие положения

      1. Ассамблея народа Казахстана (далее - Ассамблея) является учреждением без образования юридического лица, образуемым Президентом Республики Казахстан, способствующим разработке и реализации государственной национальной политики.

      2. Деятельность Ассамблеи осуществляется в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан "Об Ассамблее народа Казахстана", иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Положением.

      3. Финансирование деятельности Ассамблеи осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Функции и полномочии Ассамблеи

      4. Для обеспечения реализации возложенных задач Ассамблея осуществляет следующие функции:

      1) содействует в разработке и реализации государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;

      2) участвует в разработке и реализации мер в сфере межэтнической толерантности и общественного согласия, развития государственного языка и других языков народа Казахстана;

      3) участвует в общественно-политической экспертизе проектов законодательных актов по вопросам государственной политики в сфере межэтнических отношений;

      4) взаимодействует с государственными органами, организациями и институтами гражданского общества, а также международными организациями по вопросам обеспечения межэтнической толерантности и общественного согласия;

      5) осуществляет контроль за рассмотрением государственными органами и должностными лицами решений сессий Ассамблеи и ее Совета;

      6) содействует совершенствованию государственной политики в межэтнической сфере на региональном уровне;

      7) в рамках своей компетенции оказывает методическую помощь государственным органам, организациям и этнокультурным объединениям;

      8) пропагандирует модель межэтнической толерантности и общественного согласия в стране и за рубежом;

      9) осуществляет мониторинг состояния межэтнических отношений;

      10) вырабатывает рекомендации и реализовывает практические меры по урегулированию разногласий и споров, недопущению конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений;

      11) в рамках своей компетенции организует работу по оказанию поддержки казахской диаспоре в зарубежных странах в вопросах сохранения и развития родного языка, культуры и национальных традиций, укрепления ее связей с исторической Родиной, а также содействует развитию связей других этносов Казахстана с их исторической родиной;

      12) осуществляет издательскую деятельность, по мере необходимости создает средства массовой информации;

      13) проводит семинары, конференции и иные мероприятия по вопросам межэтнических отношений;

      14) в рамках действующего законодательства Республики Казахстан принимает и оказывает благотворительную и спонсорскую помощь;

      15) осуществляет иную деятельность в рамках своей компетенции и не противоречащую законодательству Республики Казахстан.

      5. Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы является пожизненным Председателем Ассамблеи. Президент Республики Казахстан образует Ассамблею и определяет основные направления ее деятельности, назначает заместителей Председателя Ассамблеи.

      Сноска. Пункт 5 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 05.05.2017 № 471.

      6. Председатель Ассамблеи возглавляет Ассамблею и осуществляет общее руководство деятельностью Ассамблеи, утверждает ее программные документы, выступает от ее имени.

      7. Высшим руководящим органом Ассамблеи является Сессия Ассамблеи (далее - Сессия), которая состоит из членов Ассамблеи и созывается в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "Об Ассамблее народа Казахстана".

      8. Сессия вправе принимать решения по вопросам, относящимся к ее компетенции. Решения Сессии, кроме избрания депутатов в Мажилис Республики Казахстан, могут оформляться в форме обращения Ассамблеи, которое публикуется в республиканских средствах массовой информации. Решения Сессии подлежат обязательному рассмотрению государственными органами и должностными лицами.

      Работа Сессии регулируется регламентом, утверждаемым Сессией.

      9. В период между сессиями руководство Ассамблеей осуществляет Совет Ассамблеи (далее - Совет), который создается в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об Ассамблее народа Казахстана" и созывается Председателем Ассамблеи или заместителями Председателя по согласованию с Председателем Ассамблеи.

      Решение Совета может быть принято опросным путем, проводимым рабочим органом Ассамблеи, если за него проголосовало не менее двух третей членов от общего числа его членов.

      10. Председатель Ассамблеи имеет трех заместителей, из них два от этнокультурных объединений.

      Заместители Председателя Ассамблеи от этнокультурных объединений назначаются в порядке ротации на основании рекомендации Совета распоряжением Президента Республики Казахстан. Период ротации заместителей Председателя определяет Президент Республики Казахстан.

      Обеспечение деятельности заместителей Председателя Ассамблеи от этнокультурных объединений осуществляет рабочий орган Ассамблеи.

      11. Рабочим органом Ассамблеи является Секретариат Ассамблеи (далее - Секретариат) - структурное подразделение Администрации Президента Республики Казахстан. Секретариат возглавляет заведующий Секретариатом, который одновременно является заместителем Председателя Ассамблеи.

      Задачами Секретариата являются:

      1) обеспечение деятельности Ассамблеи, ее Председателя и Совета;

      2) обеспечение реализации полномочий Президента Республики Казахстан в сфере межэтнических отношений.

      Полномочия Секретариата по обеспечению реализации полномочий Президента Республики Казахстан в сфере межэтнических отношений, а также Ассамблеи определяются внутренними актами Администрации Президента Республики Казахстан.

      12. Ассамблеи областей (городов республиканского значения, столицы) при осуществлении своей деятельности подотчетны и ответственны перед Ассамблеей.

      Порядок формирования и правовой статус ассамблеи области (города республиканского значения, столицы) определяется Законом Республики Казахстан "Об Ассамблее народа Казахстана".

      Сноска. Пункт 12 с изменением, внесенным Указом Президента РК от 24.01.2019 № 828 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      13. Рабочим органом ассамблеи области (города республиканского значения, столицы) является секретариат ассамблеи области (города республиканского значения, столицы), входящий в структуру аппарата акима как самостоятельное структурное подразделение. Секретариат ассамблеи области (города республиканского значения, столицы) возглавляет заведующий. Заведующий секретариатом ассамблеи области (города республиканского значения, столицы) назначается и освобождается от должности соответствующим акимом в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере государственной службы.

      Сноска. Пункт 13 в редакции Указа Президента РК от 24.01.2019 № 828 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      14. В целях обеспечения реализации задач и функций Ассамблеи в случае необходимости Секретариатом могут быть созданы комиссии, в том числе совместно с другими государственными органами и организациями.

      15. Для научного сопровождения деятельности Ассамблеи формируется Научно-экспертный совет.

      Основными задачами Научно-экспертного совета являются:

      1) комплексная экспертная оценка тенденций этнополитического, социально-экономического и конфессионального развития в Республике Казахстан, прогнозирование развития данных процессов в стране и мире;

      2) научно-экспертное сопровождение деятельности Ассамблеи по актуальным направлениям государственной политики в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;

      3) координация научно-исследовательских работ в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений;

      4) содействие усилению роли Ассамблеи как политического и гражданского института в развитии демократии, укреплении целостности казахстанского общества, достижении общенационального согласия.

      16. Научно-экспертный совет состоит из председателя, его заместителей и членов Научно-экспертного совета.

      Председатель Научно-экспертного совета и его заместители избираются на заседании Научно-экспертного совета.

      В состав Научно-экспертного совета могут входить по согласованию депутаты Парламента Республики Казахстана, представители этнокультурных объединений, научных и образовательных организаций, а также ученые, независимые эксперты и специалисты.

      Научно-экспертный совет может привлекать к своей деятельности экспертов, не являющихся членами Научно-экспертного совета, включая зарубежных.

      17. Исполнение обязанностей председателя, его заместителей и членов Научно-экспертного совета осуществляется на общественных началах.

      18. Положение о Научно-экспертном совете и его составе утверждаются заместителем Председателя Ассамблеи народа Казахстана - заведующим Секретариатом.

      19. В целях обеспечения участия Ассамблеи в разработке законодательных актов и иных программных документов, информационно-пропагандистских, а также иных мероприятий могут быть созданы информационно-пропагандистские, экспертные и иные рабочие группы.

      20. Координацию деятельности Научно-экспертного совета, комиссий и рабочих групп осуществляет Секретариат.

2. Особенности организации взаимодействия Ассамблеи с
государственными органами и общественными организациями

      21. Для обеспечения реализации государственной политики в области межэтнических отношений, эффективного взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в этой сфере и дальнейшего укрепления межэтнического согласия и толерантности в обществе Ассамблея взаимодействует с государственными органами.

      22. Координацию деятельности государственных органов в рамках реализации программных документов Ассамблеи и планов мероприятий по выполнению решений Ассамблеи и ее Совета, поручений Президента Республики Казахстан, Председателя Ассамблеи, руководства Администрации Президента по вопросам межэтнических отношений, укрепления толерантности и общественного согласия осуществляет Секретариат.

      23. Организация взаимодействия Ассамблеи народа Казахстана с депутатами Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избранными от Ассамблеи, осуществляется Секретариатом.

      24. Взаимодействие Ассамблеи с этнокультурными общественными объединениями, другими институтами гражданского общества, аналогичными структурами зарубежных стран, а также международными организациями по укреплению национального единства и сохранению культурно-языкового многообразия Казахстана, межэтнического и межконфессионального согласия и защиты прав этнических групп обеспечивает Секретариат в рамках законодательства Республики Казахстан.

3. Порядок участия Ассамблеи в разработке и реализации
государственной политики Республики Казахстан
в сфере межэтнических отношений

      25. В целях консолидации общества, обеспечения единства и формирования национально-государственной гражданской идентичности, дальнейшего совершенствования казахстанской модели толерантности и общественного согласия, а также для повышения эффективности деятельности Ассамблея народа Казахстана участвует в разработке и реализации государственной национальной политики Республики Казахстан в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений.

      Секретариат разрабатывает или участвует в разработке проектов программных документов в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений с привлечением Научно-экспертного совета, вносит их для обсуждения на Совет, организует их рассмотрение Сессией, направляет на утверждение Президентом Республики Казахстан.

      Сноска. Пункт 25 в редакции Указа Президента РК от 21.12.2012 № 450.

      26. В целях реализации Закона Республики Казахстана "Об Ассамблее народа Казахстана", а также на основе выработанных концептуальных подходов на среднесрочную перспективу Ассамблея разрабатывает Концепцию "Стратегия развития Ассамблеи народа Казахстана" (далее - Концепция).

      Разработанная Концепция вносится на рассмотрение Председателя Ассамблеи и в случае ее одобрения утверждается Президентом Республики Казахстан.

      Концепция реализуется через стратегические и программные документы, стратегические планы государственных органов и законы.

      Сноска. Пункт 26 в редакции Указа Президента РК от 21.12.2012 № 450.

      27. Исключен Указом Президента РК от 21.12.2012 № 450.

      28. Исключен Указом Президента РК от 21.12.2012 № 450.

      29. Исключен Указом Президента РК от 21.12.2012 № 450.

  ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Президента
Республики Казахстан
от 7 сентября 2011 года № 149

ПЕРЕЧЕНЬ
утративших силу некоторых актов Президента Республики Казахстан

      1. Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года № 856 "О Стратегии Ассамблеи народа Казахстана и Положении об Ассамблее народа Казахстана" (САПП Республики Казахстан, 2002 г., № 11, ст. 102; 2005 г., № 17, ст. 200; 2007 г., № 25, ст. 284).

      2. Указ Президента Республики Казахстан от 23 апреля 2005 года № 1561 "Об укреплении института Ассамблеи народов Казахстана" (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 17, ст. 200).

      3. Указ Президента Республики Казахстан от 26 июля 2007 года № 370 "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 26 апреля 2002 года № 856" (САПП Республики Казахстан, 2007 г., № 25, ст. 284).

      4. Подпункт 10) пункта 1 Указа Президента Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 576 "О внесении изменений и дополнений в некоторые акты Президента Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2008 г., № 20, ст. 182; 2010 г., № 28, ст. 215; № 32, ст. 252).