Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 16 тамыздағы № 616 Жарлығы

Қазақстан Республикасының   
Президенті мен Үкіметі актілерінің
жинағында жариялануға тиіс  

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      2. Осы Жарлық алғашқы ресми түрде жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н.Назарбаев

Қазақстан Республикасы
Президентінің   
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 616 Жарлығымен  
БЕКІТІЛГЕН    

Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына енгізілетін
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

      1. Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      2. Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      3. Күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 N 156 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).
      4. «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Кадр саясаты жөніндегі ұлттық комиссия және облыстардың, астананың, республикалық маңызы бар қаланың кадр комиссиялары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 7 наурыздағы № 520 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 19, 319-құжат):
      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Кадр саясаты жөніндегі ұлттық комиссияның лауазымдық құрамында:
      «Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары, мемлекеттік қызмет және әкімшілік реформа мәселелеріне жетекшілік етуші» деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын:
      «Қазақстан Республикасы Президенті Кеңсесінің бастығы».

Қазақстан Республикасы
Президентінің   
2013 жылғы 16 тамыздағы
№ 616 Жарлығына  
ҚОСЫМША      

      Ескерту. Қосымшаның күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 16 августа 2013 года № 616

Подлежит опубликованию в Собрании
актов Президента и Правительства
Республики Казахстан     

      ПОСТАНОВЛЯЮ:
      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые указы Президента Республики Казахстан.
      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня первого официального опубликования.

      Президент
      Республики Казахстан                       Н.Назарбаев 

УТВЕРЖДЕНЫ       
Указом Президента    
Республики Казахстан   
от 16 августа 2013 года № 616

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые указы
Президента Республики Казахстан

      1. Утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).
      2. Утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).
      3. Утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 156 (вводится в действие с 01.01.2016).
      4. В Указ Президента Республики Казахстан от 7 марта 2013 года № 520 «О Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан и кадровых комиссиях областей, столицы, города республиканского значения» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 19, ст. 319):
      в Должностном составе Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
      после строки:
      «Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан, курирующий вопросы административной реформы и государственной службы» дополнить строкой следующего содержания:
      «Начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан».

ПРИЛОЖЕНИЕ      
к Указу Президента  
Республики Казахстан  
от 16 августа 2013 года № 616

      Сноска. Приложение утратило силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016).