Мемлекеттік қызметшілердің және мемлекеттік әкімшілік қызметтің кадр резервіне алынған адамдардың тағылымдамасын ұйымдастыру мен одан өту қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 27 желтоқсандағы № 718 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 5 мамырдағы № 681 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.

      "Мемлекеттік қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабының 2-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік қызметшілердің және мемлекеттік әкімшілік қызметтің кадр резервіне алынған адамдардың тағылымдамасын ұйымдастыру мен одан өту қағидалары бекітілсін.

      2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев


  Қазақстан Республикасы
Президентінің
2013 жылғы 27 желтоқсандағы
№ 718 Жарлығымен
бекітілген

Мемлекеттік қызметшілердің және мемлекеттік әкімшілік қызметтің кадр резервіне алынған адамдардың тағылымдамасын ұйымдастыру мен одан өту
ҚАҒИДАЛАРЫ
1. Жалпы ережелер

      1. Мемлекеттік қызметшілердің және мемлекеттік әкімшілік қызметтің кадр резервіне алынған адамдардың (бұдан әрі – резервшілер) тағылымдамасын ұйымдастыру мен одан өтуінің осы қағидалары "Мемлекеттік қызмет туралы" 1999 жылғы 23 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабының 2-тармағына сәйкес әзірленген және мемлекеттік қызметшілер мен резервшілердің тағылымдамасын ұйымдастыру мен одан өтуі тәртібін айқындайды.

      2. Тағылымдама мемлекеттік қызметшілер мен резервшілердің мемлекеттік органдардың жолдамасы бойынша тұрақты жұмыс орнынан тыс жерде кәсіби білім мен тәжірибе алуы үшін жүргізіледі.

      3. Мемлекеттік қызметшілер мен резервшілер Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарында, акционері мемлекет болып табылатын ұлттық басқарушы холдингтерде, ұлттық холдингтерде, ұлттық компанияларда, ұлттық даму институттарында, олардың дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан астамы өздеріне тиесілі еншілес ұйымдарында (бұдан әрі – компаниялар) тағылымдамадан өтеді.

      4. Мемлекеттік қызметшілер мен резервшілер тағылымдамадан ақысыз негізде өтеді.

      Мемлекеттік қызметшілердің, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер болып табылатын резервшілердің тағылымдамадан өтуінің барлық уақыты ішінде жұмыс орны (лауазымы) мен жалақысы сақталады.

2. Тағылымдаманы ұйымдастыру тәртібі

      5. Мемлекеттік қызметшілер мен резервшілердің тағылымдамадан өтуінің мақсаты, міндеттері, мерзімі мен орны тағылымдамадан өту кестесіне сәйкес ұйымдастырылады.

      6. Тағылымдамадан өту кестелерінің жобалары тағылымдамадан өту көзделген мемлекеттік органдармен және компаниялармен келісіледі. Кестелер жобаларын әзірлеу кезінде мемлекеттік қызметшілерден және резервшілерден ұсыныстар сұратылады.

      7. Мемлекеттік қызметшілердің тағылымдамадан өту кестесін мемлекеттік қызметшілер жұмыс істейтін мемлекеттік органдар әзірлеп, бекітеді.

      Резервшілердің, оның ішінде мемлекеттік қызметшілер болып табылатын резервшілердің тағылымдамадан өту кестесін мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшелері әзірлеп, бекітеді.

      Тағылымдамадан өту кестелері жарты жылда бір рет бекітіледі.

      Мемлекеттік қызметшілердің басқа лауазымдарға тағайындалған, олардың босатылуы, уақытша еңбекке қабілетсіздігіне, демалыста, іссапарда болуымен байланысты жұмыста болмаған, сондай-ақ резервшілер кадр резервінен шығарылған жағдайда тағылымдамадан өту кестесіне өзгерістер енгізуге жол беріледі.

      8. Мемлекеттік органдардың тағылымдамадан өту кестелерін қалыптастыру жөніндегі қызметін үйлестіруді, мемлекеттік органдар мен компаниялардың тағылымдаманы ұйымдастыру жөніндегі қызметін талдауды мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелері жүзеге асырады.

3. Тағылымдамадан өту тәртібі

      9. Тағылымдама үш айдан аспайтын мерзімге белгіленеді.

      10. Мемлекеттік қызметшілерді, сондай-ақ мемлекеттік қызметшілер болып табылатын резервшілерді тағылымдамаға жіберу тиісті мемлекеттік органның актісімен ресімделеді.

      Мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын резервшілерді тағылымдамаға жіберу мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органның немесе оның аумақтық бөлімшесінің хатымен ресімделеді.

      11. Мемлекеттік қызметшілер мен резервшілерді тағылымдамаға қабылдайтын мемлекеттік органдар мен компаниялар өздерінің персоналды басқару қызметінің (кадр қызметінің) ұсыныстары бойынша:

      1) тағылымдаманы ұйымдастыруға жауапты құрылымдық бөлімшелер тізбесі мен адамдарды айқындайды;

      2) мемлекеттік қызметшілері тағылымдамаға жіберілетін мемлекеттік органдар әзірлеген тағылымдаманың жеке жоспарларын, сондай-ақ резервшілер мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органмен немесе оның аумақтық бөлімшелерімен бірлесіп әзірлеген тағылымдаманың жеке жоспарларын келіседі;

      3) тағылымдамадан өтетін мемлекеттік қызметшілер мен резервшілердің тағылымдаманың жеке жоспарын орындауы үшін жағдайлар жасайды;

      4) тағылымдаманың ұйымдастырылуына бақылауды жүзеге асырады.

      12. Мемлекеттік қызметшілер мен резервшілердің тағылымдамадан өтуін ұйымдастыруға жауапты адам:

      1) тағылымдамаға басшылықты жүзеге асырады;

      2) тағылымдамадан өтетін мемлекеттік қызметшілер мен резервшілерді тағылымдаманың жеке жоспарымен қолын қойдыра отырып таныстырады;

      3) тағылымдамадан өтетін мемлекеттік қызметшілер мен резервшілерге тағылымдамадан өту кезеңіне рұқсаттама ресімдеу жөніндегі жұмысты ұйымдастырады;

      4) тағылымдамадан өтетін мемлекеттік қызметшілер мен резервшілерге тағылымдаманың жеке жоспарларына енгізілген мәселелер бойынша, оның ішінде мемлекеттік органның немесе компанияның өзге де қызметкерлерінің қатысуымен консультация береді;

      5) тағылымдамадан өтетін мемлекеттік қызметшілер мен резервшілердің тағылымдаманың жеке жоспарын орындауына бақылауды жүзеге асырады.

      13. Тағылымдамадан өтетін мемлекеттік қызметшілер мен резервшілер үшін еңбек күнінің ұзақтығы оларды тағылымдамаға қабылдайтын мемлекеттік органдар мен компаниялардың еңбек тәртібіне сәйкес белгіленеді.

4. Тағылымдаманы қорытындылау

      14. Тағылымдамадан өткен мемлекеттік қызметшілер мен резервшілер тағылымдама аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде тағылымдамадан өткен мемлекеттік органның немесе компанияның персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) тағылымдама бойынша тапсырмалардың орындалуы туралы жазбаша есеп ұсынады.

      Жазбаша есеп:

      1) тағылымдаманың жеке жоспарының орындалуы туралы ақпаратты;

      2) тағылымдама барысында алынған шеберлік, дағды, теориялық және практикалық білім туралы ақпаратты;

      3) мемлекеттік органның немесе компанияның жұмысын жақсарту жөніндегі ұсыныстарды қамтиды.

      15. Тағылымдаманы ұйымдастыруға жауапты адам тағылымдама аяқталған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызметші немесе резервші тағылымдамадан өткен мемлекеттік органның немесе компанияның персоналды басқару қызметіне (кадр қызметіне) ол туралы пікір ұсынады.

      Пікірде мынадай мәліметтер көрсетіледі:

      1) тағылымдамадан өткен мемлекеттік қызметшінің немесе резервшінің тағылымдаманың жеке жоспарын орындауын бағалау;

      2) тағылымдамадан өткен мемлекеттік қызметшінің немесе резервшінің кәсіби даярлығын бағалау;

      3) тағылымдамадан өткен мемлекеттік қызметшінің немесе резервшінің алдағы қызметі жөніндегі ұсынымдар.

      16. Мемлекеттік қызметші немесе резервші тағылымдамадан өткен мемлекеттік органның немесе компанияның персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) тағылымдама аяқталған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызметшіні немесе резервшіні тағылымдамадан өтуге жіберген мемлекеттік органға жазбаша есеп пен пікірдің көшірмесін жолдайды.

      17. Мемлекеттік қызметшілерді тағылымдамаға жіберген мемлекеттік органдар тағылымдамадан өтуге мониторинг және талдау жүргізеді. Жүргізілген мониторинг пен талдаудың нәтижелері бойынша мемлекеттік қызметшілер мен резервшілердің қызметін жақсартуды талап ететін бағыттар, оларды оқыту мен мемлекеттік қызметті өткеруі бойынша ұсыныстар тұжырымдалады.

5. Қорытынды ережелер

      18. Мемлекеттік органдар мемлекеттік қызметшілердің қызмет ерекшеліктерін ескере отырып, осы Қағидаларға сәйкес олардың тағылымдамасын ұйымдастыру мен одан өтуі тәртібін дербес айқындай алады.

      19. Мемлекеттік қызметшілер мен резервшілердің тағылымдамасын ұйымдастыру мен одан өтуі жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган бекітеді.

Об утверждении Правил организации и прохождения стажировки государственных служащих и лиц, зачисленных в кадровый резерв административной государственной службы

Указ Президента Республики Казахстан от 27 декабря 2013 года № 718. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 681

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.

      В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила организации и прохождения стажировки государственных служащих и лиц, зачисленных в кадровый резерв административной государственной службы.

      2. Настоящий Указ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Президент


Республики Казахстан

Н.Назарбаев


  УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Президента
Республики Казахстан
от 27 декабря 2013 года № 718

ПРАВИЛА
организации и прохождения стажировки государственных служащих и
лиц, зачисленных в кадровый резерв административной
государственной службы
1. Oбщие положения

      1. Настоящие Правила организации и прохождения стажировки государственных служащих и лиц, зачисленных в кадровый резерв административной государственной службы (далее – резервисты), разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Закона Республики Казахстан от 23 июля 1999 года "О государственной службе" и определяют порядок организации и прохождения стажировки государственных служащих и резервистов.

      2. Стажировка проводится для приобретения государственными служащими и резервистами профессиональных знаний и опыта вне места постоянной работы по направлению государственных органов.

      3. Государственные служащие и резервисты проходят стажировку в государственных органах Республики Казахстан, национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им (далее – компании).

      4. Государственные служащие и резервисты проходят стажировку на бесплатной основе.

      За государственными служащими, а также за резервистами, являющимися государственными служащими, в течение всего времени прохождения стажировки сохраняется место работы (должность) и заработная плата.

2. Порядок организации стажировки

      5. Цели, задачи, сроки и место прохождения государственными служащими и резервистами стажировки определяются графиком прохождения стажировки.

      6. Проекты графиков прохождения стажировки согласовываются с государственными органами и компаниями, в которых предполагается прохождение стажировки. При разработке проектов графиков запрашиваются предложения государственных служащих и резервистов.

      7. График прохождения стажировки государственных служащих разрабатывается и утверждается государственными органами, в которых работают государственные служащие.

      График прохождения стажировки резервистов, в том числе резервистов, являющихся государственными служащими, разрабатывается и утверждается уполномоченным органом по делам государственной службы или его территориальными подразделениями.

      Графики прохождения стажировки утверждаются один раз в полугодие.

      В случаях назначения государственных служащих на другие должности, их увольнения, отсутствия на работе в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в отпуске, командировке, а также исключения резервистов из кадрового резерва допускается внесение изменений в графики прохождения стажировки.

      8. Координацию деятельности государственных органов по формированию графиков прохождения стажировок, анализ деятельности государственных органов и компаний по организации стажировок осуществляют уполномоченный орган по делам государственной службы и его территориальные подразделения.

3. Порядок прохождения стажировки

      9. Стажировка устанавливается на срок не более трех месяцев.

      10. Направление на стажировку государственных служащих, а также резервистов, являющихся государственными служащими, оформляется актом соответствующего государственного органа.

      Направление на стажировку резервистов, не являющихся государственными служащими, оформляется письмом уполномоченного органа по делам государственной службы или его территориального подразделения.

      11. Государственные органы и компании, принимающие на стажировку государственных служащих и резервистов, по предложениям своих служб управления персоналом (кадровых служб):

      1) определяют перечень структурных подразделений и лиц, ответственных за организацию стажировки;

      2) согласовывают индивидуальные планы стажировки, разработанные государственными органами, государственные служащие которых направляются на стажировку, а также индивидуальные планы стажировки, разработанные резервистами совместно с уполномоченным органом по делам государственной службы или его территориальными подразделениями;

      3) обеспечивают условия для выполнения государственными служащими и резервистами, проходящими стажировку, индивидуального плана стажировки;

      4) осуществляют контроль за организацией стажировки.

      12. Лицо, ответственное за организацию стажировки государственных служащих и резервистов:

      1) осуществляет руководство стажировкой;

      2) знакомит государственных служащих и резервистов, проходящих стажировку, под роспись с индивидуальным планом стажировки;

      3) на период прохождения стажировки организует работу по оформлению пропусков для государственных служащих и резервистов, проходящих стажировку;

      4) консультирует государственных служащих и резервистов, проходящих стажировку, по включенным в индивидуальные планы стажировки вопросам, в том числе с участием иных работников государственного органа или компании;

      5) осуществляет контроль за выполнением государственными служащими и резервистами, проходящими стажировку, индивидуальных планов стажировки.

      13. Продолжительность трудового дня для государственных служащих и резервистов, проходящих стажировку, устанавливается в соответствии с трудовым распорядком государственных органов и компаний, принимающих их на стажировку.

4. Подведение итогов стажировки

      14. Государственные служащие и резервисты, прошедшие стажировку, в течение пяти рабочих дней со дня завершения стажировки представляют письменный отчет о выполнении заданий по стажировке в службу управления персоналом (кадровую службу) государственного органа или компании, в которой проходили стажировку.

      Письменный отчет включает в себя:

      1) информацию о выполнении индивидуального плана стажировки;

      2) информацию о приобретенных в ходе стажировки умениях, навыках, теоретических и практических знаниях;

      3) предложения по улучшению работы государственного органа или компании.

      15. Лицо, ответственное за организацию стажировки, в течение пяти рабочих дней со дня завершения стажировки представляет отзыв на государственного служащего или резервиста, прошедшего стажировку, в службу управления персоналом (кадровую службу) государственного органа или компании, в котором он проходил стажировку.

      В отзыве отражаются следующие сведения:

      1) оценка выполнения государственным служащим или резервистом, прошедшим стажировку, индивидуального плана стажировки;

      2) оценка профессиональной подготовки государственного служащего или резервиста, прошедшего стажировку;

      3) рекомендации по дальнейшей деятельности государственного служащего или резервиста, прошедшего стажировку.

      16. Служба управления персоналом (кадровая служба) государственного органа или компании, в которых государственный служащий или резервист проходили стажировку, в течение семи рабочих дней со дня завершения стажировки направляет копии письменного отчета и отзыва в государственный орган, направивший государственного служащего или резервиста на стажировку.

      17. Государственные органы, направившие государственных служащих на стажировку, осуществляют мониторинг и анализ прохождения стажировки. По результатам проведенного мониторинга и анализа вырабатываются предложения по направлениям деятельности государственных служащих и резервистов, требующим улучшения, их обучению и прохождению ими государственной службы.

5. Заключительные положения

      18. Государственные органы могут самостоятельно определять порядок организации и прохождения стажировки государственных служащих в соответствии с настоящими Правилами с учетом специфики их деятельности.

      19. Методические рекомендации по организации и прохождению стажировки государственными служащими и резервистами утверждаются уполномоченным органом по делам государственной службы.