Қазақстан Республикасының Астрахань қаласындағы (Ресей Федерациясы) консулдығын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 6 тамыздағы № 92 Жарлығы.

  Қазақстан Республикасы Президент
мен Үкіметі актілерінің жинағында
жариялануға тиіс

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасының Астрахань қаласындағы (Ресей Федерациясы) Бас консулдығы ретінде қайта құру жолымен Қазақстан Республикасының Астрахань қаласындағы (Ресей Федерациясы) консулдығы қайта ұйымдастырылсын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметі осы Жарлықтан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев

О реорганизации Консульства Республики Казахстан в городе Астрахани (Российская Федерация)

Указ Президента Республики Казахстан от 6 августа 2019 года № 92.

  Подлежит опубликованию
в Собрании актов Президента и
Правительства Республики
Казахстан

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Реорганизовать Консульство Республики Казахстан в городе Астрахани (Российская Федерация) путем преобразования в Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Астрахани (Российская Федерация).

      2. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
Республики Казахстан
К. Токаев