Қостанай облысының Таран ауданын қайта атау туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 24 маусымдағы № 29 Жарлығы.

      "Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қостанай облысының Таран ауданы Бейімбет Майлин ауданы болып қайта аталсын.

      2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

О переименовании Тарановского района Костанайской области

Указ Президента Республики Казахстан от 24 июня 2019 года № 29.

      В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Переименовать Тарановский район Костанайской области в район Беимбета Майлина.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
К. Токаев