Салық заңдары мәселелерi жөнiндегi кейбiр заң актiлерiне және Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлығына өзгертулер мен толықтырулар енгiзу туралы ЗАҢ КҮШI БАР

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы 1995 жылғы 5 қазандағы N 2488

      "Қазақстан Республикасының Президентi мен жергiлiктi әкiмдерге уақытша қосымша өкiлеттiк беру туралы" 1993 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының Z933600_ 1-бабына сәйкес, салықтық емес заң актiлерi мен Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлықтарынан салық ережелерiн алып тастау мақсатында, сондай-ақ "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнiң 1995 жылғы 24 сәуiрдегi N 2235 Жарлығының шығуына байланысты қаулы етемiн:
      1. Мынадай заң актiлерiне және Қазақстан Республикасы Президентiнiң Заң күшi бар Жарлығына өзгертулер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1. "Қазақ ССР адвокатурасы туралы Ереженi бекiту туралы" 1980 жылғы 13 қарашадағы Қазақ ССР Заңының (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1980 ж., N 48, 188, 189-құжаттар; 1991 ж., N 28, 382-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 8, 179-құжат) 19-1-бабының үшiншi бөлiгiнiң екiншi сөйлемi және 32-бабының оныншы бөлiгi алынып тасталсын.
      2. "Шаруа шаруашылығы туралы" 1990 жылғы 21 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1990 ж., N 22, 257-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 13-14, 309-құжат; 1993 ж., N 8, 183-құжат):
      7-баптың 5-тармағының бiрiншi абзацындағы "салық және басқа жеңiлдiктер" деген сөздер "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеңiлдiктер" сөздерiмен алмастырылсын;
      16-бап алынып тасталсын.
      3. 1990 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Жер кодексiне (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1990 ж., N 47, 429-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж. N 13-14, 309-құжат; N 16, 411-құжат; 1993 ж., N 8, 183-құжат):
      15-баптың 9-тармағындағы "жер салығы және" сөздерi алынып тасталсын;
      36-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жер салығының базалық ставкалары Қазақстан Республикасының салық заңдарымен белгiленедi, жалға алу ақысы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес айқындалады";
      37-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "37-бап. Жер салығы және жер үшiн жалға алу ақысы
               ретiнде түскен қаражатты пайдалану

      Жер салығы және жер үшiн жалға алу ақысы жергiлiктi бюджеттерге есептеледi және бiрiншi кезекте жердi қорғауға, оның сапасын арттыруға, сондай-ақ жерге орналастыруға және аумақты әлеуметтiк-мәдени дамытуға жұмсалады;
      38-бап алынып тасталсын;
      50-баптың 6-тармағындағы "салық жөнiнен және басқа да жеңiлдiктер" сөздерi "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеңiлдiктер" сөздерiмен алмастырылсын.
      4. "Қазақ ССР-iндегi еркiн экономикалық аймақтар туралы" 1990 жылғы 30 қарашадағы Қазақ ССР Заңында (Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесiнiң Ведомостары, 1990 ж.,N 49, 455-құжат):
      6-баптың 3-тармағындағы "салық" сөзi, сегiзiншi абзацы алынып тасталсын.
      V бөлiм алынып тасталсын.
      5. "Қазақ ССР-iндегi шаруашылық қызметiнiң еркiндiгi және кәсiпкерлiктi дамыту туралы" 1990 жылғы 11 желтоқсандағы Қазақ ССР Заңында (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1990 ж., N 51, 483-құжат):
      10-баптың оныншы бөлiгi мынандай редакцияда жазылсын:
      "Мемлекеттiк тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының салық заңдарында көзделген тәртiп пен мөлшерде алым белгiленедi";
      18-баптың төртiншi бөлiгiндегi "мұра салығын алып тастағанда" сөздерi алынып тасталсын;
      21-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "салық және басқа жеңiлдiктердi" сөздерi "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жеңiлдiктердi" сөздерiмен алмастырылсын;
      22-баптың:
      екiншi бөлiгi "пайдасы" сөзiнен кейiн "салық және басқа да мiндеттi төлемдер бойынша бюджетпен есеп айырысқаннан кейiн" сөздерiмен толықтырылсын;
      үшiншi бөлiгi алынып тасталсын;
      төртiншi бөлiгi үшiншi бөлiк болып саналсын, ол мынадай редакцияда жазылсын:
      "Кәсiпкер шетел валютасын сатып ала алады. Кәсiпкерден заңдарда көзделгеннен басқа жағдайларда валюта қаражатын алып қоюға тыйым салынады".
      6. "Қазақ ССР-iндегi тұтыну кооперациясы туралы" 1990 жылғы 11 желтоқсандағы Қазақ ССР Заңының (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1990 ж., N 51, 485-құжат) 18-бабының атауындағы "мен салық салу" сөздерi, екiншi, үшiншi және төртiншi бөлiктерi алынып тасталсын.
      7. "Халықтың жұмыспен қамтылуы туралы" 1990 жылғы 15 желтоқсандағы Қазақ ССР Заңының (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 1, 8-құжат) 15-бабының екiншi бөлiгi; 18-баптың алтыншы бөлiгiндегi "пайда салығын салу кезiнде" сөздерi; 22-бабының бесiншi бөлiгi; 29-бабының 2-тармағының бiрiншi абзацындағы екiншi сөйлемi алынып тасталсын.
      8. "Қазақ ССР-iнде ауылды, селоны және аграрлық-өнеркәсiптiк кешендi басым дамыту туралы" 1991 жылғы 13 ақпандағы Қазақ ССР Заңының (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 8, 93-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 13-14, 327-құжат) 5-бабының жетiншi абзацындағы "салық салу" сөзi; 10-бабының "салық салуға жатпайтын" сөздерi; VI бөлiмi; 43-бабының 3-тармағы; 46-бабының 3-тармағы алынып тасталсын.
      9. "Тұтыну товарлары мен қызметтер бағасының өсуiн ескере отырып, халықтың ақшалай табыстарын индекстеу туралы" 1991 жылғы 5 маусымдағы Қазақ ССР Заңының (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 23, 265-құжат) 9-бабы алынып тасталсын.
      10. "Қазақ ССР-iндегi инвестициялық қызмет туралы" 1991 жылғы 10 маусымдағы Қазақ ССР Заңының (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 24, 280-құжат) 6-бабының 5-тармағы және 10-бабының екiншi абзацы алынып тасталсын.
      11. "Бәсекелестiктi дамыту және монополистiк қызметтi шектеу туралы" 1991 жылғы 11 маусымдағы Қазақ ССР Заңының (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 24, 283-құжат) 6-бабының жетiншi абзацындағы "салық және өзге" сөздерi; 13-баптың екiншi бөлiгiндегi төртiншi абзацы; 14-баптың 1-тармағындағы 14 абзацтан "көтерiңкi салық салу" сөздерi алынып тасталсын.
      12. "Қазақ ССР-iнде азаматтарды пенсиямен қамсыздандыру туралы" 1991 жылғы 17 маусымдағы Қазақ ССР Заңында (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 25, 328-құжат) 8-баптың төртiншi бөлiгi алынып тасталсын.
      13. "Қазақ ССР-iнде айналадағы табиғи ортаны қорғау туралы" 1991 жылғы 18 маусымдағы Қазақ ССР Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 26, 322-құжат) 32-бабының 1-тармағының төртiншi абзацы және 2-тармағы алынып тасталсын.
      14. "Қазақстан Республикасындағы мүгедектердiң әлеуметтiк қорғалуы туралы" 1991 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 26, 345-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 15, 208-құжат):
      14-баптағы "Аталған мақсаттарға берiлетiн қаржылар салық салуға жатпайды" сөздерi; 33-бап; 34-баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерi; 47-баптың екiншi бөлiгi алынып тасталсын;
      49-бапты бiрiншi бөлiгiндегi "және салықтың, алымдардың, баж салығы мен төлемдердiң барлық түрiнен" сөздерi "баж бен мiндеттi төлемдердiң салық заңдарында көзделгендерiнен басқа барлық түрiнен" сөздерiмен алмастырылсын.
      15. "Қазақ ССР-iндегi қоғамдық бiрлестiктер туралы" 1991 жылғы 27 маусымдағы Қазақ ССР Заңының (Қазақ ССР Жоғарғы Советiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 27, 360-құжат) 23-бабының екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық қызметi органдары қоғамдық бiрлестiктердiң республикалық және жергiлiктi бюджетке салық пен мiндеттi төлемдердi аударуы мен төлеуiне салық заңдарына сәйкес бақылау жасайды".
      16. "Қазақ ССР-iндегi мемлекеттiк жастар саясаты туралы"

1991 жылғы 28 маусымдағы Қазақ ССР Заңында (Қазақ ССР Жоғарғы
Советiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 28, 377-құжат):
   6-баптың 1-тармағындағы "салық салынуға және" сөздерi
мен 3-тармағындағы "салық салу" сөздерi алынып тасталсын;
   11-баптың 6-тармағындағы "немесе салық салу жөнiнен
жеңiлдiктер" сөздерi алынып тасталсын;
   13-бапта:
   5-8 тармақтар алынып тасталсын;
   9-тармақ 5-тармақ болып саналсын және ондағы "финанс,
табиғат қорғау және право қорғау" сөздерi "уәкiлдi" сөзiмен
алмастырылсын;
   14-баптың 3-тармағындағы екiншi сөйлем алынып тасталсын;
   23-баптың 2 тармағы алынып тасталсын;
   3 және 4 - тармақтары тиiсiнше 2 және 3-тармақтар болып
саналсын.


      17. "Қазақстан Республикасының бюджет жүйесi туралы" 1991 жылғы 17 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Ведомостары, 1991 ж., N 51, 624-құжат):

   5-баптың 1-тармағының екiншi абзацындағы "азаматтар
қолданылып жүрген заңдарға сәйкес республика бюджетiне
салықтарды, алымдар және мiндеттi төлемдердi төлеуге тартылады"
сөздерi "жеке тұлғалар салық заңдарында белгiленген тәртiппен
бюджетке салық және басқа мiндеттi төлемдер төлейдi" сөздерiмен
алмастырылсын;
   8-бап мынадай редакцияда жазылсын:
   "8-бап. Республикалық бюджеттiң кiрiсiн қалыптастыру
             көздерi

   Республикалық бюджеттiң кiрiстерi:
   - заңды және жеке тұлғалардан алынатын табыс салығы;
   - қосылған құнға салынатын салық;
   - акциздер;
   - бағалы қағаздармен жасалатын операцияларға салынатын
салық;
   - жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерi
мен салығы;
   - кеден тарифтерi мен бажы;
   - мемлекеттiк iшкi заемды iске асырудан түсетiн түсiмдер;
   Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң кредиттерi және
сыртқы кредиттер;
   - басқа да кiрiстердiң есебiнен қалыптасады.";
   14-бапта:
   1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
   "1. Жергiлiктi бюджеттердiң кiрiстерi:
   - жер салығы;
   - заңды және жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық;
   - көлiк құралдарына салынатын салық;
   - кәсiпкерлiк қызметпен айналысатын жеке тұлғаларды және
заңды тұлғаларды тiркегенi үшiн алынатын алым;
   - жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алым;
   - аукциондық сатудан алынатын алым;
   - мемлекеттiк баж;
   - басқа да кiрiстердiң есебiнен қалыптасады";
   2. Жергiлiктi бюджеттерге қолданылып жүрген заңдарда
белгiленген нормативтер бойынша мынадай жалпымемлекеттiк
салықтардың:
   - қосылған құнға салынатын салықтың;
   - заңды және жеке тұлғалардан алынатын табыс салығының;
   - акциздердiң бiр бөлiгi есептеледi.
   3-тармақтағы "жалпыреспубликалық" сөзi "жалпымемлекеттiк"
сөзiмен алмастырылсын.


      18. "Қазақстан Республикасында халық денсаулығын сақтау туралы" 1992 жылғы 10 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 3, 47-құжат) 35-бабының екiншi бөлiгi алынып тасталсын.
      19. "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттiк статистика туралы" 1992 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 4, 76-құжат) 2-бабының:
      үшiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Қазақстан Республикасының аумағындағы заңды және жеке тұлғалардың Республиканың статистика органдары белгiленген көлемде және белгiленген мерзiмде мемлекеттiк статистикалық есептердi берiп тұруы мiндеттi болып табылады және бұл ақпаратты жөнелтушiнiң қаражаты есебiнен жүзеге асырылады";
      төртiншi бөлiгi алынып тасталсын.
      20. "Мемлекеттiк ауыл шаруашылығы кәсiпорындарының мүлкiн жекешелендiру ерекшелiктерi туралы" 1992 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 4, 80-құжат; 1993 ж., N 18, 441-құжат) 18-бабының төртiншi абзацы алынып тасталсын.
      21. "Дiни сенiм бостандығы және дiни бiрлестiктер туралы" 1992 жылғы 15 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 4, 84-құжат) 5-баптың төртiншi бөлiгiндегi "салық салу" сөздерi; 14-баптың үшiншi бөлiгi; 16-баптың бесiншi бөлiгi; 18-баптың екiншi бөлiгi; 20-баптың үшiншi бөлiгi алынып тасталсын.
      22. "Қазақстан Республикасындағы ғылым мен мемлекеттiк ғылыми-техникалық саясат туралы" 1992 жылғы 15 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 4, 86-құжат) 4-баптың бесiншi абзацы; 7-баптың 4-тармағы алынып тасталсын, 5-тармағы 4-тармақ болып саналсын; 13-баптың 2-тармағындағы "пайдаға салық салу" сөздерi; 14-баптың 1-тармағындағы "салық жеңiлдiгi" сөздерi; 38-баптың екiншi тармағы алынып тасталсын.
      23. "Бiлiм беру туралы" 1992 жылғы 18 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 6, 110-құжат):
      38-баптың:
      бесiншi бөлiгi "қаржылары" сөзiнен кейiн "салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлегеннен кейiн" сөздерiмен толықтырылсын;
      жетiншi бөлiгiндегi "салықтардың, алымдардың, баж салығының және бюджетке төленетiн төлемдердiң барлық түрлерiнен" сөздерi "баждың және мiндеттi төлемдердiң салық заңдарында көзделгендерiнен басқа барлық түрлерiнен" сөздерiмен алмастырылсын.;
       сегiзiншi бөлiгiнiң бiрiншi сөйлемi "бiлiм беру мекемелерiнiң" сөзiнен кейiн "салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi төлегеннен кейiн" сөздерiмен толықтырылсын;
      40-баптың үшiншi бөлiгi алынып тасталсын.
      24. "Патент Заңы" туралы 1992 жылғы 24 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 11-12 , 304-құжат) 32-бабы алынып тасталсын;
      25. "Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы" 1992 жылғы 2 маусымдағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 15, 363-құжат) 21-бабының төртiншi бөлiгiндегi "салықтар мен салыққа жатпайтын төлемдер" сөздерi "қаражат" сөзiмен алмастырылсын.
      26. "Жеке кәсiпкерлiктi қорғау және қолдау туралы" 1992 жылғы 4 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 16, 424-құжат):
      6-баптың 1-тармағының екiншi абзацындағы "анықтап" сөзi "анықтау" сөзiмен алмастырылып, "осы негiзде жеңiлдiктi салық салуды белгiлеу" сөздерi; 7-баптың 2-тармағы алынып тасталсын, 3-тармақ 2-тармақ болып саналсын;
      10-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Мемлекеттiк тiркеу үшiн Қазақстан Республикасының салық заңдарында көзделген тәртiп пен мөлшерде алым алынады";
      16-баптың 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "8 Лицензия беру үшiн мөлшерiн Қазақстан Республикасының салық заңдары белгiлейтiн алым алынады";
      27-баптағы "тиiстi бюджет (қор) қаражат есебiнен сол кезде қалыптасқан орташа кредиттiк нарық мөлшерiнде есептеле отыра" сөздерi "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес" сөздерiмен алмастырылсын.
      27. "Әскери қызметшiлер мен олардың отбасы мүшелерiнiң мәртебесi және оларды әлеуметтiк қорғау туралы" 1993 жылғы 20 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 2, 32-құжат; N 18, 429-құжат) 11-бабының сегiзiншi және тоғызыншы бөлiгi алынып тасталсын.
      28. "Әскери қызметшiлердi, iшкi iстер органдарының басшы және қатардағы құрамының адамдары мен олардың отбасыларын зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1993 жылғы 21 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 2, 35-құжат) 12-бап алынып тасталсын.
      29. "Еңбектi қорғау туралы" 1993 жылғы 22 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 3, 40-құжат) 4-бабының оныншы абзацы алынып тасталсын.
      30. 1993 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Орман кодексiнiң (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 3, 45-құжат) 68-бабының 3-тармағындағы "Жер салығы туралы" Қазақстан Республикасының Заңына" сөздерi "Қазақстан Республикасының салық заңдарына" сөздерiмен алмастырылсын.
      31. "Қазақстан Республикасының мемлекеттiк наградалары туралы" 1993 жылғы 1 сәуiрдегi Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 8, 157-құжат) 30-баптың екiншi бөлiгiнiң төртiншi абзацы; 32-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасының азаматтарынан, шетел азаматтарынан және азаматтығы жоқ адамдардан алынатын табыс салығы туралы" Заңға және "Жер салығы туралы" Заңға сәйкес табыс салығы мен жер салығының барлық түрлерiнен босатылады" деген сөздер алынып тасталсын.
      32. "Қазақстан Республикасының қорғанысы және Қарулы Күштерi туралы" 1993 жылғы 9 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 8, 202-құжат) 23-бабының екiншi бөлiгiндегi "салықтар" сөзi алынып тасталсын.
      33. "Жоғары бiлiм беру туралы" 1993 жылғы 10 сәуiрдегi Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 9, 206-құжат) 32-бабы алынып тасталсын.
      34. "Қорғаныс өнеркәсiбiн конверсиялау туралы" 1993 жылғы 22 қазандағы Қазақстан Республикасы Заңының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 19, 448-құжат) 6-бабының 5-тармағының бiрiншi сөйлемi алынып тасталсын.
      35. "Қазақстан Республикасының жергiлiктi өкiлдi және атқарушы органдары туралы" 1993 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 23-24, 516-құжат):
      37-баптың:
      2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2 Қалалық (облыстық бағыныстағы қала) бюджетке және ауданның бюджетiне облыстық Мәслихат - Депутаттар жиналысы бекiткен ставкалар мен нормативтер бойынша жалпымемлекеттiк және жергiлiктi салықтар мен алымдар, сондай-ақ мiндеттi төлемдердiң басқа да түрлерi есептеледi. Осыған қоса Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес басқа да кiрiстер есептеледi";
      3-тармақ алынып тасталсын;
      4-тармақ 3-тармақ болып саналсын, ол мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетiне жалпымемлекеттiк және басқа мiндеттi төлемдерден нормативтер бойынша түсiм есептеледi.
      Облыстық бюджеттерге, Алматы қаласының бюджетiне есептелетiн жалпымемлекеттiк салықтар және басқа да мiндеттi төлемдер бөлiгiнiң мөлшерiн Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi, ал аудандық бюджеттерге және қалалардың (облыстық бағыныстағы қалалар) бюджеттерiне есептелетiндердiң мөлшерiн облыстық Мәслихат - Депутаттар жиналысы белгiлейдi.";
      39-баптағы "бюджеттен тыс" сөзi алынып тасталсын.
      40-бапта:
      1-тармақтың он үшiншi абзацындағы "Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес" және "жергiлiктi салықтар және алымдар, баж салықтары мен" сөздерi алынып тасталсын;
      2-тармақтың "в" тармақшасының үшiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "- Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес жер салығының ставкаларын, жер туралы заңдарға сәйкес жер үшiн жалға алу ақысын төлеу жөнiндегi жеңiлдiктердi белгiлеу".
      36. "Шетелдiк инвестициялар туралы" 1994 жылғы 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңында (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1994 ж., N 23-24, 280-құжат):
      4-баптың 4-тармағы "үшiн" сөзiнен кейiн "Қазақстан

Республикасының салық заңдарында белгiленген салық жеңiлдiктерiнен
басқа" сөздерiмен толықтырылсын.
   23-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
   "2. Салықтарды есептеу Қазақстан Республикасының салық
заңдарына сәйкес жүргiзiледi".
   37. "Атакент" еркiн сауда аймағы туралы" Қазақстан
Республикасы Президентiнiң 1994 жылғы 18 сәуiрдегi N 1663
Заң күшi бар Жарлығында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы,
1994 ж., N 180-құжат):
   7-тармақ алынып тасталсын;
   8-12-тармақтар тиiсiнше 7-11 тармақтар болып саналсын.
 
   II. Осы Жарлық 1995 жылғы 1 шiлдеден бастап күшiне енедi.

   Қазақстан Республикасының
     Президентi
   
   


О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты и Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, по вопросам налогового законодательства

Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 1995 г. N 2488 имеющий силу Закона

      В соответствии со статьей 1 Закона Республики Казахстан от 10 декабря 1993 г. "О временном делегировании Президенту Республики Казахстан и главам местных администраций дополнительных полномочий", в целях исключения налоговых положений из неналоговых законодательных актов и Указов Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, а также в связи с изданием Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 24 апреля 1995 г. N 2235 Z952235_ "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" постановляю:
      I. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты и Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона:
      1. В Закон Казахской ССР от 13 ноября 1980 г. "Об утверждении Положения об адвокатуре Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1980 г., N 48, ст. 188, 189; 1991 г., N 28, ст. 382; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 8, ст. 179) исключить второе предложение части третьей статьи 19-1 и часть десятую статьи 32.
      2. В Закон Казахской ССР от 21 мая 1990 г. Z901700_ "О крестьянском хозяйстве" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1990 г., N 22, ст. 257; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 13-14, ст. 309; 1993 г., N 8, ст. 183):
      в абзаце первом пункта 5 статьи 7 слова "налоговые и другие льготы" заменить словами "льготы в соответствии с законодательством Республики Казахстан";
      статью 16 исключить.
      3. В Земельный кодекс Казахской ССР от 16 ноября 1990 г. (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1990 г., N 47, ст. 429; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 13-14, ст. 309; N 16, ст. 411; 1993 г., N 8, ст. 183):
      в пункте 9 статьи 15 исключить слова "земельного налога и";
      пункт 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
      "2. Базовые ставки земельного налога устанавливаются налоговым законодательством Республики Казахстан, арендная плата определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан";
      статью 37 изложить в следующей редакции:
      "Статья 37. Использование средств, поступающих в порядке
                  земельного налога и арендной платы за землю
      Земельный налог и арендная плата за землю зачисляются в местные бюджеты и направляются в первую очередь на охрану земель, повышения их качества, а также на землеустройство и социально-культурное развитие территории";
      статью 38 исключить;
      в пункте 6 статьи 50 слова "налоговые и другие льготы" заменить словами "льготы в соответствии с законодательством Республики Казахстан".
      4. В Закон Казахской ССР от 30 ноября 1990 г. "О свободных экономических зонах в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1990 г., N 49, ст. 455):
      в пункте 3 статьи 6 исключить слово "налоговую", восьмой абзац;
      раздел V исключить.
      5. В Закон Казахской ССР от 11 декабря 1990 г. "О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1990 г., N 51, ст. 483):
      часть десятую статьи 10 изложить в следующей редакции:
      "За государственную регистрацию устанавливается сбор в порядке и размере, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан";
      в части четвертой статьи 18 исключить слова "за вычетом налога на наследство";
      в абзаце втором части второй статьи 21 слова "налоговых и других льгот" заменить словами "льготы в соответствии с законодательством Республики казахстан";
      в статье 22:
      часть вторую после слова "распоряжение" дополнить словами "после расчетов с бюджетом по налогам и другим обязательным платежам";
      часть третью исключить;
      часть четвертую считать частью третьей, изложив ее в следующей редакции:
      "Предприниматель может приобретать иностранную валюту. Изъятие валютных средств у предпринимателя запрещается, кроме случаев, предусмотренных законодательством".
      6. В статье 18 Закона Казахской ССР от 11 декабря 1990 г. "О потребительской кооперации в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1990 г., N 51, ст. 485) исключить в названии статьи слова "и налогообложении" и части вторую, третью и четвертую.
      7. В Законе Казахской ССР от 15 декабря 1990 г. "О занятости населения" (Ведомости верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 1, ст. 8) исключить часть вторую статьи 15; в части шестой статьи 18 слова "при налогообложении прибыли и"; часть пятую статьи 22; в абзаце первом пункта 2 статьи 29 второе предложение.
      8. В Закон Казахской ССР от 13 февраля 1991 г. "О приоритетности развития аула, села и агропромышленного комплекса в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 8, ст. 93; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 13-14, ст. 327) исключить в абзаце седьмом статьи 5 слово "налогообложении"; в статье 10 слова "которая не подлежит обложению налогом"; раздел VI; пункт 3 статьи 43; пункт 3 статьи 46.
      9. В Закон Казахской ССР от 5 июня 1991 г. "Об индексации денежных доходов населения с учетом роста цен на потребительские товары и услуги" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 23, ст. 265) исключить статью 9.
      10. В Закон Казахской ССР от 10 июня 1991 г. "Об инвестиционной деятельности в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 24, ст. 280) исключить пункт 5 статьи 6 и абзац второй статьи 10.
      11. В Закон Казахской ССР от 11 июня 1991 г. "О развитии конкуренции и ограничении монополистической деятельности" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 24, ст. 283) исключить в абзаце седьмом статьи 6 слова "налоговые или иные"; абзац четвертый части второй статьи 13; в абзаце четырнадцатом пункта I статьи 14 слова "повышенное налогообложение".
      12. В статье 8 Закона Казахской ССР от 17 июня 1991 г. Z912100_ "О пенсионном обеспечении граждан в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 25, ст. 328) исключить часть четвертую.
      13. В статье 32 Закона Казахской ССР от 18 июня 1991 г. Z913500_ "Об охране окружающей природной среды в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1991 г., N 26, ст. 332) исключить абзац четвертый пункта 1 и пункт 2.
      14. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 1991 г. Z911900_ "О социальной защищенности инвалидов в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 26, ст. 345; Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., N 15, ст. 208):
      исключить в статье 14 слова "Средства, направляемые на указанные цели, налогообложению не подлежат"; статью 33; части первую и вторую статьи 34; часть вторую статьи 47;
      в части первой статьи 49 слова "и от всех видов налогов, сборов, пошлин и платежей" заменить словами "от всех видов пошлин и обязательных платежей, кроме предусмотренных налоговым законодательством".
      15. Часть вторую статьи 23 Закона Казахской ССР от 27 июня 1991 г. Z911600_ "Об общественных объединениях в Казахской ССР"(Ведомости Верховного Совета Казахской ССР, 1991 г., N 27, ст. 360) изложить в следующей редакции:
      "Органы налоговой службы осуществляют контроль за исчислением и уплатой общественными объединениями налогов и обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты в соответствии с налоговым законодательством".
      16. В Закон Казахской ССР от 28 июня 1991 г. Z911800_ "О государственной

молодежной политике в Казахской ССР" (Ведомости Верховного Совета
Казахской ССР, 1991 г., N 28, ст. 377):
   в статье 6 исключить слова в пункте 1 "налогообложению и ", в
пункте 3 "и льгот по налогообложению";
   в пункте 6 статьи 11 исключить слова "или льгот по
налогообложению";
   в статье 13:
   исключить пункты 5 - 8;
   пункт 9 считать пунктом 5 и в нем слова "финансовыми,
природоохранными и правоохранительными" заменить словом
"уполномоченными";
   в пункте 3 статьи 14 исключить второе предложение;
   в статье 23 исключить пункт 2;
   пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 2 и 3.


      17. В Закон Республики Казахстан от 17 декабря 1991 г. "О

бюджетной системе Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета
Республики Казахстан, 1991 г., N 51, ст. 624):
   в абзаце втором пункта 1 статьи 5 слова "граждане в
соответствии с действующим законодательством привлекаются к уплате
налогов, сборов и обязательных платежей в бюджеты республики"
заменить словами "физические лица уплачивают налоги и другие
обязательные платежи в бюджет в порядке, установленном налоговым
законодательством";
   статью 8 изложить в следующей редакции:
   "Статья 8. Источники формирования доходов республиканского
        бюджета
   Доходы республиканского бюджета формируются за счет поступления;
   - подоходного налога с юридических и физических лиц;
   - налога на добавленную стоимость;
   - акцизов;
   - налога на операции с ценными бумагами;
   - специальных платежей и налогов недропользователей;
   - таможенных тарифов и пошлин;
   - поступлений от реализации государственного внутреннего займа;
   - кредитов Национального Банка Республики Казахстан и внешних
кредитов;
   - прочих доходов";
   в статье 14:
   пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
   "1. Доходы местных бюджетов формируются за счет поступлений:
   - земельного налога;
   - налога на имущество юридических и физических лиц;
   - налога на транспортные средства;
   - сбора за регистрацию физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью, и юридических лиц;
   - сборов за право занятия отдельными видами деятельности;
   - сборов с аукционных продаж;
   - государственной пошлины;
   - прочих доходов.
   2. В местные бюджеты зачисляется часть следующих
общегосударственных налогов по нормативам, установленным действующим
законодательством:
   - налога на добавленную стоимость;
   - подоходного налога с юридических и физических лиц;
   - акцизов";
   в пункте 3 слово "общереспубликанских" заменить словом
"общегосударственных".


      18. В статье 35 Закона Республики Казахстан от 10 января 1992 г. Z921200_ "Об охране здоровья народа в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 3, ст. 47) исключить часть вторую.
      19. В статье 2 Закона Республики Казахстан от 14 января 1992 г. Z923000_ "О государственной статистике в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 4, ст. 76):
      часть третью изложить в следующей редакции:
      "Представление государственной статистической отчетности в определенном статистическими органами республики объеме и в установленные сроки юридическими и физическими лицами, находящимися на территории Республики Казахстан, является обязательным и осуществляется за счет средств отправителя информации";
      часть четвертую исключить.
      20. В статье 18 Закона Республики Казахстан от 14 января 1992 г. Z922400_ "Об особенностях приватизации имущества государственных сельскохозяйственных предприятий" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 4, ст. 80; 1993 г., N 18, ст. 441) исключить абзац четвертый.
      21. В Законе Республики Казахстан от 15 января 1992 г. Z924000_ "О свободе вероисповедания и религиозных объединениях" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 4, ст. 84) исключить в части четвертой статьи 5 слово "налогообложению"; часть третью статьи 14; часть пятую статьи 16; часть вторую статьи 18; часть третью статьи 20.
      22. В Закон Республики Казахстан от 15 января 1992 г. Z921100_ "О науке и государственной научно-технической политике Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 4, ст.
86) исключить абзац пятый статьи 4; пункт 4 статьи 7, пункт 5 считать пунктом 4; в пункте 2 статьи 13 слова "налогообложения прибыли"; в пункте 1 статьи 14 слова "льготное налогообложение"; пункт 2 статьи 38.
      23. В Закон Республики Казахстан от 18 января 1992 г. Z922000_ "Об образовании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 6, ст. 110):
      в статье 38:
      часть пятую после слова "распоряжение" дополнить словами "после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет";
      в части седьмой слова "от всех видов налогов, сборов, пошлин и платежей в бюджет" заменить словами "от всех видов пошлин и обязательных платежей в бюджет, кроме предусмотренных налоговым законодательством";
      первое предложение части восьмой после слова "образования" дополнить словами "после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет";
      часть третью статьи 40 исключить.
      24. В Законе Республики Казахстан от 24 июня 1992 г. Z923400_ "Патентный Закон" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 11-12, ст. 304) исключить статью 32.
      25. В части четвертой статьи 21 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1992 г. Z922900_ "Об охране и использовании историко-культурного наследия" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 15, ст. 363) слова "налогов и неналоговых платежей" заменить словом "средств".
      26. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 1992 г. Z922500_ "О защите и поддержке частного предпринимательства" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1992 г., N 16, ст. 424):
      исключить в абзаце втором пункта 1 статьи 6 слова "и установления на этой основе льготного налогообложения"; пункт 2 статьи 7, пункт 3 считать пунктом 2;
      пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
      "2. За государственную регистрацию взимается сбор в порядке и размере, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан";
      пункт 8 статьи 16 изложить в следующей редакции:
      "8. За выдачу лицензии взимается сбор, размер которого устанавливается налоговым законодательством Республики Казахстан";
      в статье 27 слова "с начислением в размере сложившейся на данное время средней кредитной ставки за счет средств соответствующего бюджета (фонда)" заменить словами "в соответствии с законодательством Республики Казахстан".
      27. В статье 11 Закона Республики Казахстан от 20 января 1993 г. Z934000_ "О статусе и социальной защите военнослужащих и членов их семей" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 2, ст. 32; N 18, ст. 429) исключить части восьмую и девятую.
      28. В Законе Республики Казахстан от 21 января 1993 г. Z931100_ "О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и их семей" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 2, ст. 35) исключить статью 12.
      29. В статье 4 Закона Республики Казахстан от 22 января 1993 г. Z933000_ "Об охране труда" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 3, ст. 40) исключить абзац десятый.
      30. В пункте 3 статьи 68 Лесного кодекса Республики Казахстан от 23 января 1993 г. (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 3, ст. 45) слова "Законом Республики Казахстан "О земельном налоге" заменить словами "налоговым законодательством Республики Казахстан".
      31. В Закон Республики Казахстан от 1 апреля 1993 г. "О государственных наградах Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 8, ст. 157) исключить абзац четвертый части второй статьи 30; в части первой статьи 32 слова "в соответствии с Законом "О подоходном налоге с граждан Республики Казахстан, иностранных граждан и лиц без гражданства" и Законом "О земельном налоге" освобождаются от всех видов подоходного налога и земельного налога".
      32. В части второй статьи 23 Закона Республики Казахстан от 9 апреля 1993 г. Z931500_ "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 8, ст.202) исключить слово "налогов".
      33. В Законе Республики Казахстан от 10 апреля 1993 г. Z932700_ "О высшем образовании" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 9, ст. 206) исключить статью 32.
      34. В статье 6 Закона Республики Казахстан от 22 октября 1993 г. Z933500_ "О конверсии оборонной промышленности" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 19, ст. 448) исключить абзац четвертый пункта 4.
      35. В Закон Республики Казахстан от 10 декабря 1993 г. Z934100_ "О местных представительных и исполнительных органах Республики Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1993 г., N 23-24, ст. 516):
      в статье 37:
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. В городской (город областного подчинения) бюджет и бюджет района зачисляются общегосударственный и местные налоги и сборы, а также другие виды обязательных платежей по ставкам и нормативам, утвержденным областным Маслихатом-Собранием депутатов. Кроме этого зачисляются и другие доходы в соответствии с законами Республики Казахстан";
      исключить пункт 3;
      пункт 4 считать пунктом 3, изложив его в следующей редакции:
      "3. В областные бюджеты, бюджет г. Алматы зачисляются поступления по нормативам от общегосударственных и других обязательных платежей.
      Размеры части общегосударственных налогов и других обязательных платежей, зачисляемых в областные бюджеты, бюджет города Алматы, определяются Верховным Советом Республики Казахстан, а в районные бюджеты и бюджеты городов (города областного подчинения) - областным Маслихатом-Собранием депутатов";
      в статье 39 исключить слово "внебюджетные";
      в статье 40:
      в абзаце тринадцатом пункта 1 исключить слова "в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан местных налогово и сборов, пошлин и";
      абзац третий подпункта "в" пункта 2 изложить в следующей редакции:
      " - установление ставок земельного налога в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, льгот по взиманию арендной платы за землю в соответствии с земельным законодательством".
      36. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 1994 г. Z949000_ "Об

иностранных инвестициях" (Ведомости Верховного Совета Республики
Казахстан, 1994 г., N 23-24, ст. 280):
   пункт 4 статьи 4 после слова "льготы" дополнить словами "кроме
налоговых, устанавливаемых налоговым законодательством Республики
Казахстан";
   пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
   "2. Исчисление налогов производится в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан".
   37. В Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона,
от 18 апреля 1994 г. N 1663 "О свободной торговой зоне "Атакент" (САПП
Республики Казахстан, 1994 г., N 18, ст. 180):
   исключить пункт 7;
   пункты 8-12 считать соответственно 7-11.

   II. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 1995 года.
   Президент Республики Казахстан