Облыстық Мәслихаттың 2001 жылғы 28 желтоқсандағы XV сессиясының "2002 жылдың облыстық бюджеті туралы" N 2-5/7 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жаңа

Қарағанды облыстық Мәслихатының XXII сессиясының шешімі. 2002 жылғы 26 қарашадағы N 2-5/13. Қарағанды облысының Әділет басқармасында 2002 жылғы 20 желтоқсанда N 1033 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 сәуірдегі "Бюджет жүйесі туралы" Заңын, 2001 жылғы 17 шілдедегі "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" Заңына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 25 желтоқсандағы "Мемлекеттік мекемелердің кредиторлық берешектерінің өсуін болдырмау жөніндегі шаралар туралы" N 1336 қаулысына сәйкес облыстық Мәслихат шешім етті:
      1. Облыстық Мәслихаттың 2001 жылғы 28 желтоқсандағы XV сессиясының "2002 жылдың облыстық бюджеті туралы" N 2-5/7 шешіміне келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      1) 1 тармақтың:
      а) тармақшасындағы:
      "12615995" саны "12645995" санына ауыстырылсын;
      "593656" саны "623656" санына ауыстырылсын.
      б) тармақшасындағы:
      "14010043" саны "14040043" санына ауыстырылсын;
      "13608637" саны "13638870" санына ауыстырылсын;
      "401406" саны "401173" санына ауыстырылсын.
      2) 6 тармақтағы:
      "2260268" саны "2299968" санына ауыстырылсын;
      "526574" саны "543274" санына ауыстырылсын;
      "113827" саны "121227" санына ауыстырылсын;
      "149984" саны "165584" санына ауыстырылсын.
      3) 7 тармақтағы:
      "100000" саны "145655" санына ауыстырылсын.
      4) 7-2 тармақтағы:
      "203109" саны "205209" санына ауыстырылсын және толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі "Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы" Заңын іске асыруды қамтамасыз ету үшін:
      Шахтинск қаласына - 2100 мың теңге".
      5) 13-3 тармағы келесі мазмұндалғанмен толықтырылсын:
      "Облыстық бюджеттің құрамында мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек жөніндегі кредиторлық қарыздарды өтеу үшін 19984 мың теңге сомасында ақша бөлу көзделсін".
      2. Облыстық Мәслихаттың 2001 жылғы 28 желтоқсандағы XV сессиясының "2002 жылдың облыстық бюджеті туралы" N 2-5/7 шешіміне N 1 қосымша енгізілген өзгерістер мен толықтырулар ескеріліп жаңа редакцияда баяндалсын.
      3. Осы шешім 2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енеді.

      Сессия төрағасы

      Облыстық Мәслихаттың хатшысы

"Облыстық Мәслихаттың 2001 жылғы
28 желтоқсандағы XV сессиясының
"2002 жылдың облыстық бюджеті
туралы" N 2-5/7 шешіміне
өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы" Облыстық Мәслихаттың 2002
жылғы 26 қарашаның XXII сессиясының
N 2-5/13 шешіміне N 1 қосымша

2002 жылдың облыстық бюджеті

мың теңге

--------------------------------------------------------------
Санат  !   !   !            Атаулары                !   Сома
   !Сынып  !   !                                    !  (мың
   !   !Сыныпша!                                    !  теңге)
   !   !   !Ерекшелік                               !
---!---!---!---!------------------------------------!---------
1 ! 2 ! 3 ! 4 !                5                   !   6
---!---!---!---!------------------------------------!---------
   !   !   !   !I. Түсімдер                         ! 12645995
   !   !   !   !Кірістер                            ! 10293108
1 !   !   !   !Салықтық түсімдер                   ! 10240969
   ! 3 !   !   !Әлеуметтік салық                    !  9475167
   !   ! 1 !   !Әлеуметтік салық                    !  9475167
   !   !   ! 1 !Әлеуметтік салық                    !  9475167
   ! 5 !   !   !Тауарларға, жұмыстар мен қызметтерге!
   !   !   !   !ішкі салықтар                       !   765159
   !   ! 2 !   !Акциздер                            !   287919
   !   !   ! 2 !Қазақстан Республикасының аумағында !
   !   !   !   !өндірілген арақ                     !    76500
   !   !   ! 4 !Қазақстан Республикасының аумағында !
   !   !   !   !өндірілген шарап                    !     1197
   !   !   ! 7 !Қазақстан Республикасының аумағында !
   !   !   !   !өндірілген сыра                     !   210222
   !   ! 3 !   !Табиғат және басқа да ресурстарды   !
   !   !   !   !пайдаланудан түсімдер               !   477240
   !   !   ! 16!Қоршаған ортаны ластағанға төлем    !   477240
   ! 7 !   !   !Басқа да салықтар                   !      643
   !   ! 1 !   !Басқа да салықтар                   !      643
   !   !   ! 10!Жергілікті бюджетке басқа да        !
   !   !   !   !салықтардың  түсуі                  !      643
2 !   !   !   !Салықтық емес түсімдер              !    51638
   ! 1 !   !   !Кәсіпкерлік қызмет пен жекеменшіктен!
   !   !   !   !кірістер                            !    22000
   !   ! 2 !   !Заңды тұлғалар мен қаржы            !
   !   !   !   !мекемелерінен салықтық емес түсімдер!    22000
   !   !   ! 29!Коммуналдық меншік мүлкін жалға     !
   !   !   !   !беруден түсімдер                    !    22000
   ! 2 !   !   !Әкімшілік алымдар мен төлемдер,     !
   !   !   !   !коммерциялық емес және жолай сатудан!
   !   !   !   !кірістер                            !      372
   !   ! 3 !   !Коммерциялық емес және жолай сатудан!
   !   !   !   !басқа да төлемдер мен кірістер      !      372
   !   !   ! 6 !Коммуналдық меншікке белгіленген    !
   !   !   !   !тәртіппен қайтарымсыз өткен иесіз   !
   !   !   !   !мүлікті, қараусыз жануарларды,      !
   !   !   !   !олжаларды, сондай-ақ мемлекетке     !
   !   !   !   !құқық бойынша өткен мүліктерді      !
   !   !   !   !сатудан түсімдер                    !      372
   ! 3 !   !   !Айыппұлдар мен санкциялар бойынша   !
   !   !   !   !түсімдер                            !     6995
   !   ! 1 !   !Айыппұлдар мен санкциялар бойынша   !
   !   !   !   !түсімдер                            !     6995
   !   !   ! 10!Қоршаған ортаны қорғау туралы       !
   !   !   !   !заңдылықтарын бұзғанға айыппұлдар   !     6815
   !   !   ! 11!Жергілікті мемлекеттік органдары    !
   !   !   !   !салатын  әкімшілік санкциялар мен   !
   !   !   !   !айыппұлдар                          !      180
   ! 4 !   !   !Кредиттер бойынша сыйақылар         !
   !   !   !   !(мүдделер)                          !    18755
   !   ! 8 !   !Заңды тұлғаларға жергілікті         !
   !   !   !   !бюджеттен берілген кредиттер бойынша!
   !   !   !   !сыйақылар (мүдделер)                !    18755
   !   !   !  3!Экономика салаларын қолдау және     !
   !   !   !   !дамыту үшін берілген кредиттер      !
   !   !   !   !бойынша сыйақылар (мүдделер)        !    18755
   ! 5 !   !   !Басқа да салықтық емес түсімдер     !     3516
   !   ! 1 !   !Басқа да салықтық емес түсімдер     !     3516
   !   !   ! 5 !Табиғатты пайдаланушылардан         !
   !   !   !   !келтірілген зиянды талап етуден,    !
   !   !   !   !заңсыз алынған өнімдерге аңшылық пен!
   !   !   !   !балықшылық құралдарын тәркілеуді    !
   !   !   !   !іске  асырудан алынған қаражаттар   !        7
   !   !   ! 10!Жергілікті бюджетке басқа да        !
   !   !   !   !салықтық емес түсімдер              !      201
   !   !   ! 26!Жергілікті бюджеттен бұрын алынған, !
   !   !   !   !пайдаланбаған қаражаттарды қайтару  !     3308
3 !   !   !   !Капиталдық операциядан кірістер     !      501
   ! 3 !   !   !Жер және материалдық емес активтерді!
   !   !   !   !сату                                !      501
   !   ! 1 !   !Жер және материалдық емес активтерді!
   !   !   !   !сату                                !      501
   !   !   ! 3 !Жер учаскесін сату мен жерді тұрақты!
   !   !   !   !пайдалану құқығынан түсімдер        !      501
4 !   !   !   !Алынған ресми трансферттер          !
   !   !   !   !(гранттар)                          !  1729231
   ! 1 !   !   !Мемлекеттік басқарудың төменгі      !
   !   !   !   !органдарынан трансферттер           !  1573145
   !   ! 3 !   !Аудандық (қалалық) бюджеттерден     !
   !   !   !   !трансферттер                        !  1573145
   !   !   ! 3 !Аудандық (қалалық) бюджеттерден     !
   !   !   !   !бюджеттік алымдар                   !  1573145
   ! 2 !   !   !Мемлекеттік басқарудың жоғарғы      !
   !   !   !   !органдарынан трансферттер           !   156086
   !   ! 1 !   !Республикалық бюджеттен трансферттер!   156086
   !   !   ! 1 !Ағымдағылар                         !   156086
5 !   !   !   !Кредиттерді өтеу                    !   623656
   ! 1 !   !   !Ішкі кредиттерді өтеу               !   623656
   !   ! 6 !   !Заңды тұлғаларға жергілікті         !
   !   !   !   !бюджеттен бөлінетін несиелерді      !
   !   !   !   !қайтару                             !   623656
   !   !   ! 2 !Шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін     !
   !   !   !   !берілген кредиттерді қайтару        !    14500
   !   !   ! 3 !Ауылшаруашылығы тауарларын          !
   !   !   !   !өндірушілерге берілген кредиттерді  !
   !   !   !   !қайтару                             !   473750
   !   !   ! 4 !Экономика салаларын қолдау және     !
   !   !   !   !дамыту үшін берілген кредиттерді    !
   !   !   !   !қайтару                             !   105406
   !   !   !  6!Басқа да несиелерді қайтару         !    30000
---!---!---!---!------------------------------------!---------

--------------------------------------------------------------
Функционалдық топ              Атаулары             !  Сома
    !Мекеме   !                                     ! (мың
    !    !Бағдарлама                                ! теңге)
----!----!----!-------------------------------------!---------
  1 !  2 !  3 !                4                    !     5
----!----!----!-------------------------------------!---------
    !    !    !II. Шығыстар                         ! 14040043
    !    !    !Шығындар                             ! 13638870
  1 !    !    !Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер!   425978
    !103 !    !Мәслихат аппараты                    !    21757
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !    13748
    !    !030 !Депутаттық қызмет                    !     6969
    !    !031 !Мәслихат аппаратының материалдық-    !
    !    !    !техникалық базасын нығайту           !     1040
    !105 !    !Әкім аппараты                        !   203751
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !   158890
    !    !041 !Базарларда біржолғы талондарды тарату!
    !    !    !бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және  !
    !    !    !қамтамасыз ету                       !    27295
    !    !057 !Мүлікті бағалауды қамтамасыз ету     !     9566
    !    !074 !Әкім аппаратының материалдық-        !
    !    !    !техникалық базасын нығайту және      !
    !    !    !ақпараттандыру                       !     8000
    !259 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын коммуналды         !
    !    !    !меншіктің атқарушы органдары         !    34500
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !    12859
    !    !028 !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын мемлекеттік        !
    !    !    !мекемелердің белгіленген тәртіппен   !
    !    !    !тіркелген келісім міндеттері бойынша !
    !    !    !кредиторлық қарыздарын өтеу          !     2307
    !    !030 !Коммуналдық меншікті жекешелендіруді !
    !    !    !ұйымдастыру                          !     6000
    !    !061 !Коммуналдық меншікке түскен          !
    !    !    !мүліктерді есепке алу, сақтау,       !
    !    !    !бағалау және сату                    !    11434
    !    !070 !Коммуналдық меншіктің атқарушы       !
    !    !    !органдарының материалдық-техникалық  !
    !    !    !базасын нығайту                      !     1900
    !260 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын қаржы атқару       !
    !    !    !органдары                            !   165970
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !   147970
    !    !031 !Қаржы органдарының ақпараттық жүйесін!
    !    !    !жасау                                !    15000
    !    !033 !Қаржы атқарушы органдарының әкімшілік!
    !    !    !ғимараттарын күрделі жөндеу          !     3000
  2 !    !    !Қорғаныс                             !   632475
    !105 !    !Әкім аппараты                        !   632475
    !    !031 !Жергілікті деңгейде дайындыққа       !
    !    !    !жұмылдыру бойынша шаралар            !    18244
    !    !032 !Жергілікті деңгейдегі төтенше        !
    !    !    !жағдайларды жою                      !   514619
    !    !062 !Төтенше жағдайлар бойынша ұйымдардың !
    !    !    !материалдық-техникалық базасын       !
    !    !    !нығайту                              !    95112
    !    !063 !Әскери қызметке шақыру және тіркеу   !
    !    !    !бойынша шаралар                      !     4500
  3 !    !    !Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік     !   604694
    !251 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын ішкі істердің      !
    !    !    !атқарушы органы                      !   604694
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !   330480
    !    !030 !Жергілікті деңгейде қоғамдық         !
    !    !    !қауіпсіздікті қамтамасыз ету және    !
    !    !    !қоғамдық тәртіпті қорғау             !     6440
    !    !036 !Елді мекендерде жол қозғалысын реттеу!
    !    !    !бойынша жабдықтар мен құралдарды     !
    !    !    !пайдалану                            !    69216
    !    !040 !Ішкі істер органдарының объектілерін !
    !    !    !күрделі жөндеу                       !    45700
    !    !042 !Ішкі істер органдарының ақпараттық   !
    !    !    !жүйесін жасау                        !     5410
    !    !070 !Ішкі істер органдарының материалдық- !
    !    !    !техникалық базасын нығайту           !   147448
  4 !    !    !Білім беру                           !  1335421
    !105 !    !Әкім аппараты                        !     5500
    !    !011 !Жергілікті деңгейде кадрлардың       !
    !    !    !біліктілігін көтеру және қайта       !
    !    !    !дайындау                             !     5500
    !251 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын ішкі істердің      !
    !    !    !атқарушы органы                      !    15314
    !    !011 !Жергілікті деңгейде кадрлардың       !
    !    !    !біліктілігін көтеру және қайта       !
    !    !    !дайындау                             !    15314
    !254 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын денсаулық сақтаудың!
    !    !    !атқарушы органы                      !    14123
    !    !008 !Жергілікті деңгейде орта кәсіптік    !
    !    !    !білімді мамандарды дайындау          !    14123
    !263 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын білім беру,        !
    !    !    !мәдениет, спорт және туризмнің       !
    !    !    !атқарушы органы                      !  1300484
    !    !008 !Жергілікті деңгейде орта кәсіптік    !
    !    !    !білімді мамандарды дайындау          !   211000
    !    !011 !Жергілікті деңгейде кадрлардың       !
    !    !    !біліктілігін көтеру және қайта       !
    !    !    !дайындау                             !    19200
    !    !020 !Жергілікті деңгейде жалпы білім беріп!
    !    !    !оқыту                                !   399685
    !    !031 !Жергілікті деңгейдегі бастауыш       !
    !    !    !кәсіптік білім беру                  !   335929
    !    !037 !Орта білім беретін мемлекеттік       !
    !    !    !мекемелердің кітапхана қорын жаңарту !
    !    !    !үшін оқулықтар сатып алу және жеткізу!     9279
    !    !038 !Балалар мен жасөспірімдердің         !
    !    !    !психикалық денсаулығын тексеру       !
    !    !    !бойынша халыққа психологиялық-       !
    !    !    !дәрігерлік-педагогикалық кеңеспен    !
    !    !    !көмек көрсету                        !     1212
    !    !061 !Жергілікті деңгейде балалар мен      !
    !    !    !жасөспірімдер үшін қосымша білім беру!
    !    !    !бағдарламасын іске асыру             !   305312
    !    !062 !Жергілікті деңгейдегі мектеп         !
    !    !    !олимпиадасын өткізу                  !      500
    !    !064 !Білім беру және басқа да ұйымдарының !
    !    !    !материалдық-техникалық базасын       !
    !    !    !нығайту                              !      318
    !    !066 !Жалпы бастауыш, жалпы орта білім беру!
    !    !    !мекемелерін күрделі жөндеу           !     3600
    !    !072 !Жалпы бастауыш, жалпы негізгі, жалпы !
    !    !    !орта білім беру мекемелерінің        !
    !    !    !материалдық-техникалық базасын       !
    !    !    !нығайту                              !    12860
    !    !074 !Бастауыш кәсіптік білім беретін      !
    !    !    !мекемелердің материалдық-техникалық  !
    !    !    !базасын нығайту                      !     1589
  5 !    !    !Денсаулық сақтау                     !  2719300
    !251 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын ішкі істердің      !
    !    !    !атқарушы органы                      !    35173
    !    !031 !Әскери қызметкерлерге, құқық қорғау  !
    !    !    !органдардың қызметкерлеріне, олардың !
    !    !    !отбасыларының мүшелеріне стационарлық!
    !    !    !-медициналық көмек көрсету           !    35173
    !254 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын денсаулық сақтаудың!
    !    !    !атқарушы органы                      !  2684127
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !    16317
    !    !030 !Психикалық ауытқулары бар науқастарға!
    !    !    !мамандандырылған медициналық көмек   !
    !    !    !көрсету                              !   163701
    !    !031 !ВИЧ инфекциялы ауруларға медициналық !
    !    !    !көмек көрсету                        !    28326
    !    !032 !Туберкулезбен ауыратындарға          !
    !    !    !мамандандырылған медициналық көмек   !
    !    !    !көрсету                              !   239906
    !    !033 !Жергілікті деңгейде эпидемияға қарсы !
    !    !    !күрес                                !     5500
    !    !034 !Жергілікті деңгейде қан өндіру       !
    !    !    !(ауыстыру)                           !    45064
    !    !036 !Жергілікті деңгейде халыққа          !
    !    !    !стационарлық-медициналық көмек       !
    !    !    !көрсету                              !   612803
    !    !037 !Жедел медициналық көмек көрсету      !   155941
    !    !038 !Жергілікті деңгейде халықтың         !
    !    !    !денсаулығын қорғау бойынша басқа да  !
    !    !    !қызметтер                            !    38550
    !    !039 !Санитарлық-эпидемиологиялық          !
    !    !    !қолайлықты қамтамасыз ету            !    78137
    !    !040 !ҰОС ардагерлер мен мүгедектері үшін  !
    !    !    !ауруханалар мен емханалар            !    31367
    !    !041 !Жергілікті деңгейде салауатты өмір   !
    !    !    !салтын насихаттау                    !     5329
    !    !042 !Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау !
    !    !    !ұйымдарының есептік қызмет көрсетуін !
    !    !    !қамтамасыз ету                       !     1781
    !    !043 !Төтенше жағдайда халыққа медициналық !
    !    !    !көмек көрсету                        !    12579
    !    !045 !Аналар мен балаларды қорғау          !   240476
    !    !047 !Онкологиялық ауруларға               !
    !    !    !мамандандырылған медициналық көмек   !
    !    !    !көрсету                              !   122433
    !    !048 !Алкоголизм, наркомания және          !
    !    !    !токсикоманиямен ауырғандарға         !
    !    !    ! мамандандырылған медициналық көмек  !
    !    !    !көрсету                              !    67623
    !    !049 !Тері венерологиялық ауруларға        !
    !    !    !мамандандырылған медициналық көмек   !
    !    !    !көрсету                              !    29526
    !    !050 !Инфекциялық ауруларға                !
    !    !    !мамандандырылған көмек көрсету       !    67511
    !    !054 !Алғашқы дәрігерлік-санитарлық және   !
    !    !    !мамандандырылған амбулаториялық-     !
    !    !    !емханалық көмек көрсету              !   375375
    !    !055 !Коммуналдық меншікке жататын         !
    !    !    !денсаулық сақтау объектілерін күрделі!
    !    !    !жөндеу                               !    20100
    !    !056 !Денсаулық сақтау ұйымдарының         !
    !    !    !материалдық-техникалық базасын       !
    !    !    !нығайту                              !    15236
    !    !057 !Орталықтандырылған медициналық       !
    !    !    !жабдықтар мен санитарлық көліктерді  !
    !    !    !сатып алу                            !   310546
  6 !    !    !Әлеуметтік көмек және әлеуметтік     !
    !    !    !қамсыздандыру                        !  2606279
    !105 !    !Әкім аппараты                        !   598751
    !    !033 !Күндіз оқытатын білім беру           !
    !    !    !ұйымдарының тәрбиеленушілері мен     !
    !    !    !оқушыларын әлеуметтік қолдау         !   400000
    !    !060 !Жергілікті өкілетті органдардың      !
    !    !    !шешімі бойынша жекелеген санаттағы   !
    !    !    !азаматтарға әлеуметтік төлемдер      !   198751
    !258 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын халықты еңбекпен   !
    !    !    !қамту және әлеуметтік қорғаудың      !
    !    !    !атқарушы органы                      !  1822380
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !    40625
    !    !027 !Еңбек ақы және әлеуметтік төлемдер   !
    !    !    !бойынша кредиторлық қарыздарды өтеу  !    20510
    !    !031 !Арнайы мемлекеттік жәрдемақы         !  1028389
    !    !032 !Жергілікті деңгейде интернат         !
    !    !    !түріндегі мекемелер арқылы           !
    !    !    !көрсетілетін әлеуметтік қамсыздандыру!   339613
    !    !035 !Жәрдемақыны есептеу, төлеу, жеткізу  !
    !    !    !және басқа да әлеуметтік төлемдер    !
    !    !    !бойынша қызметтерді төлеу            !     8609
    !    !042 !Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек  !   379413
    !    !057 !Жергілікті деңгейдегі мүгедектерді   !
    !    !    !әлеуметтік қорғау                    !     5221
    !263 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын білім беру,        !
    !    !    !мәдениет, спорт және туризмнің       !
    !    !    !атқарушы органы                      !   185148
    !    !033 !Балаларды әлеуметтік қамсыздандыру   !   168828
    !    !068 !Балалардың әлеуметтік қамсыздандыруын!
    !    !    !ұйымдастыратын материалдық-техникалық!
    !    !    !базасын нығайту                      !     5720
    !    !069 !Балалардың әлеуметтік қамсыздандыру  !
    !    !    !ұйымдарын күрделі жөндеу             !    10600
  8 !    !    !Мәдениет, спорт, туризм және         !
    !    !    !ақпараттық кеңістік                  !   478584
    !105 !    !Әкім аппараты                        !    57449
    !    !046 !Жергілікті деңгейде газеттер мен     !
    !    !    !журналдар арқылы мемлекеттің         !
    !    !    !ақпаратты саясатын жүргізу           !    37449
    !    !047 !Жергілікті деңгейде теле-радио       !
    !    !    !хабарлар арқылы мемлекеттің          !
    !    !    !ақпараттық саясатын жүргізу          !    20000
    !261 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын мұрағат            !
    !    !    !басқармасының атқарушы органы        !    25693
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !     5695
    !    !030 !Жергілікті деңгейде мұрағат қорларын !
    !    !    !сақтауды қамтамасыз ету, баспа       !
    !    !    !өнімдерін және оларды арнайы         !
    !    !    !пайдалану                            !    17518
    !    ! 37 !Мұрағаттарды күрделі жөндеу          !     2480
    !263 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын білім беру,        !
    !    !    !мәдениет, спорт және туризмнің       !
    !    !    !атқарушы органы                      !   395092
    !    !039 !Жергілікті деңгейде спорттық         !
    !    !    !шараларды жүргізу                    !    39867
    !    !041 !Жергілікті деңгейдегі халықтың мәдени!
    !    !    !демалысын қамтамасыз ету             !   234424
    !    !043 !Жергілікті деңгейде таңырқаларлық    !
    !    !    !шараларын өткізу                     !    13618
    !    !044 !Жергілікті деңгейде тарихи-мәдени    !
    !    !    !құндылықтарды сақтау                 !    40967
    !    !045 !Жергілікті деңгейдегі ақпараттың     !
    !    !    !жалпыға жетуін қамтамасыз ету        !    41445
    !    !047 !Жергілікті маңыздағы мәдени және     !
    !    !    !тарихи ескерткіштердің аймағын       !
    !    !    !көркейту, жөндеу және қалпына келтіру!
    !    !    !жұмыстарын жүргізу                   !    12787
    !    !050 !Жергілікті деңгейде тілдердің дамуын !
    !    !    !қалыптасуының мемлекеттік            !
    !    !    !бағдарламасын іске асыру             !     2000
    !    !056 !Аймақтық жастар саясатын жүргізу     !     3500
    !    !059 !Кітапханалардың материалдық-         !
    !    !    !техникалық базасын нығайту           !     6484
    !264 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын қоғамдық қарым-    !
    !    !    !қатынастар және ішкі саясатты талдау !
    !    !    !атқарушы органы                      !      350
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !      350
  10!    !    !Ауыл, су, орман, балық шаруашылығын  !
    !    !    !және қоршаған ортаны қорғау          !   265561
    !105 !    !Әкім аппараты                        !   244542
    !    !034 !Жергілікті деңгейде қоршаған ортаны  !
    !    !    !қорғауды ұйымдастыру                 !   229542
    !    !065 !Жергілікті деңгейде ерекше қорғалатын!
    !    !    !табиғи аймақтарды ұстау              !    15000
    !256 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын табиғатты пайдалану!
    !    !    !мен қоршаған ортаны қорғау жөнінде   !
    !    !    !атқарушы органы                      !     4323
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !     4323
    !257 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын ауыл шаруашылығының!
    !    !    !атқарушы органы                      !    16696
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !    12696
    !    !031 !Ауыл шаруашылығының ақпаратты-       !
    !    !    !маркетингілік жүйесін дамыту         !     2000
    !    !036 !Ауыл шаруашылық ақпараттық-          !
    !    !    !маркетингтік жүйелерін қамтамасыз ету!     2000
  11!    !    !Өнеркәсіп және құрылыс               !    61000
    !273 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын инфрақұрылымдар мен!
    !    !    !құрылыстың атқарушы органы           !    61000
    !    !048 !Жергілікті деңгейдегі жобалау-       !
    !    !    !ізденіс, конструкторлық және         !
    !    !    !технологиялық жұмыстар               !    61000
  12!    !    !Көлік және байланыс                  !   846000
    !274 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын көлік, жол және    !
    !    !    !тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығының !
    !    !    !атқарушы органы                      !   846000
    !    !046 !Аудандар мен елді мекендер ішіндегі, !
    !    !    !аудандар арасындағы (қалалар)        !
    !    !    !қоғамдық жолаушылар тасымалдауды     !
    !    !    !ұйымдастыру                          !   196000
    !    !050 !Жергілікті деңгейде автомобиль       !
    !    !    !жолдарын пайдалану                   !   650000
  13!    !    !Басқалары                            !   875529
    !105 !    !Әкім аппараты                        !   475495
    !    !044 !Соттардың шешімімен жергілікті       !
    !    !    !атқарушы органдардың міндеттемелерін !
    !    !    !орындау бойынша облыстардың, Астана  !
    !    !    !және Алматы қалаларының жергілікті   !
    !    !    !атқарушы органдарының резерві        !     5000
    !    !052 !Табиғи және техногенді сипаттағы     !
    !    !    !төтенше жағдайларды және басқа да    !
    !    !    !көзделмеген шығыстарды жою үшін      !
    !    !    !облыстардың, Астана және Алматы      !
    !    !    !қалаларының жергілікті атқарушы      !
    !    !    !органдарының резерві                 !    36000
    !    !061 !Өкілеттік шығындар                   !     5000
    !    !064 !Коммуналды мемлекеттік               !
    !    !    !кәсіпорындардың жарғылық қорына      !
    !    !    !жарналар                             !   429495
    !263 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын білім беру,        !
    !    !    !мәдениет, спорт және туризмнің       !
    !    !    !атқарушы органы                      !    45487
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !    39090
    !    !034 !Есептік қызметтермен қамтамасыз ету  !     5771
    !    !070 !Білім беру, мәдениет, спорт, туризм  !
    !    !    !және ақпараттық кеңістіктің атқарушы !
    !    !    !органдарының материалдық-техникалық  !
    !    !    !базасын нығайту                      !      626
    !272 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын экономика,         !
    !    !    !шағын және орта бизнесті қолдау,     !
    !    !    !мемлекеттік сатып алудың атқарушы    !
    !    !    !органы                               !    61732
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !    53660
    !    !031 !Жергілікті деңгейде шағын            !
    !    !    !кәсіпкерлікті қолдауды ұйымдастыру   !     6100
    !    !034 !Экономика, шағын және орта бизнесті  !
    !    !    !қолдау, мемлекеттік сатып алу        !
    !    !    !атқарушы органдарының  әкімшілік     !
    !    !    !ғимараттарын күрделі жөндеу          !     1800
    !    !070 !Экономика, шағын және орта бизнесті  !
    !    !    !қолдау, мемлекеттік сатып алу        !
    !    !    !атқарушы органдарының материалдық-   !
    !    !    !техникалық базасын нығайту           !      172
    !273 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын инфрақұрылымдар мен!
    !    !    !құрылыстың атқарушы органы           !   272835
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !    15673
    !    !031 !Коммуналдық меншік объектілерінің    !
    !    !    !құрылысы                             !   152682
    !    !036 !Коммуналдық меншік объектілерінің    !
    !    !    !күрделі жөндеуі                      !   104480
    !274 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын көлік, жол және    !
    !    !    !тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының !
    !    !    !атқарушы органы                      !    19980
    !    !002 !Жергілікті деңгейдегі әкімшілік      !
    !    !    !шығындар                             !    16010
    !    !070 !Көлік, жол және тұрғын үй-коммуналдық!
    !    !    !шаруашылығы атқарушы органдарының    !
    !    !    !материалдық-техникалық базасын       !
    !    !    !нығайту                              !     3970
  14!    !    !Қарызға қызмет көрсету               !     6870
    !105 !    !Әкім аппараты                        !     6870
    !    !053 !Жергілікті атқарушы органдардың      !
    !    !    !қарыздарына қызмет көрсету           !     6870
  15!    !    !Ресми трансферттер                   !  2781179
    !105 !    !Әкім аппараты                        !  2781179
    !    !054 !Облыстық бюджеттен, Астана және      !
    !    !    !Алматы қалаларының бюджеттерінен     !
    !    !    !трансферттер                         !  2781179
    !    !    !Кредиттер                            !   401173
  10!    !    !Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы   !
    !    !    !және қоршаған ортаны қорғау          !   215767
    !257 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын ауыл шаруашылығының!
    !    !    !атқарушы органы                      !   215767
    !    !082 !Ауыл шаруашылығы тауарларын          !
    !    !    !өндірушілерді несиелеу               !    30000
    !    !083 !Ауыл шаруашылығы тауарларын          !
    !    !    !өндірушілердің көктемгі егіс және    !
    !    !    !егін жинау жұмыстарын өткізуді       !
    !    !    !несиелеу                             !   185767
  13!    !    !Басқалары                            !   185406
    !272 !    !Жергілікті бюджеттен                 !
    !    !    !қаржыландырылатын экономика, шағын   !
    !    !    !және орта бизнесті қолдау,           !
    !    !    !мемлекеттік сатып алудың атқарушы    !
    !    !    !органы                               !   185406
    !    !080 !Жергілікті деңгейде шағын            !
    !    !    !кәсіпкерлікті дамыту үшін несиелеу   !    30000
    !    !081 !Экономика салаларын қолдау және      !
    !    !    !дамыту үшін несиелеу                 !   155406
    !    !    !III. Бюджеттің дефициті (профициті)  ! -1394048
    !    !    !IV. Бюджеттің дефицитін (профицитін  !
    !    !    !пайдалану) қаржыландыру              !  1394048
    !    !    !Түсімдер                             !   186000
  6 !    !    !Жалпы қаржыландыру                   !   186000
    ! 1  !    !Ішкі қаржыландыру                    !   186000
    !    ! 6  !Басқа да ішкі қаржыландыру           !   186000
    !    ! 1  !Республикалық бюджеттен кредиттер    !   186000
    !    !    !Өтеулер                              !   186000
  16!    !    !Қаржыландыру                         !   186000
    !    !    !Негізгі қарызды өтеу                 !   186000
    !105 !    !Әкімдер аппараты                     !   186000
    !    !055 !Облыстың жергілікті атқарушы         !
    !    !    !органдарының, Астана және Алматы     !
    !    !    !қалаларының қарыздарын өтеу          !   186000
    !    !    !Қаржы жылының басындағы бюджет       !
    !    !    !қаражаттарының бос қалдықтарын       !
    !    !    !пайдалану                            !  1394048
----!----!----!-------------------------------------!---------

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады