Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде зоологиялық коллекциялар жасау үшiн пайдалану ережесiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2004 жылғы 10 қарашадағы N 652 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылғы 6 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3250

      "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" 2004 жылғы 9 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 42-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса берiлiп отырған Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде зоологиялық коллекциялар жасау үшiн пайдалану ережесi бекiтiлсiн.
      2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Орман және аңшылық шаруашылығы комитетiнiң төрағасы Е.Н. Нысанбаевқа және Балық шаруашылығы комитетiнiң төрағасы Ю.Т. Ромашовқа жүктелсiн.
      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2010.03.26 № 200 Бұйрығымен.
      3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткеннен бастап күшiне енедi және жариялануға жатады.

      Министр

      Келісілді:
      Қазақстан Республикасының
      Білім және Ғылым министрі
      9 қараша 2004 жыл

Қазақстан Республикасы  
Ауыл шаруашылығы министрлiгi
Орман және аңшылық комитетiнiң
2004 жылғы 10 қарашадағы  
N 652 бұйрығымен бекiтiлген

Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген
жануарлардан басқа жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық,
тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде
зоологиялық коллекциялар жасау үшiн пайдалану
ережесi

1. Жалпы ережелер

      1. Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде зоологиялық коллекциялар жасау үшiн пайдаланудың осы ережесi (бұдан әрi - Ереже) "Жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзiрлендi және Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде зоологиялық коллекциялар жасау үшiн пайдаланудың тәртiбiн айқындайды.

      2. Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде зоологиялық коллекциялар жасау үшiн пайдалануды жалпы және арнайы пайдалану тәртiбiмен жеке және заңды тұлғалар жүзеге асырады.

      3. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде зоологиялық коллекциялар жасау үшiн пайдалану Қазақстан Республикасының ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Жалпы пайдалану тәртiбiмен жануарларды ғылыми,
мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық
мақсаттарға пайдалану

      4. Жалпы пайдалану тәртiбiмен жануарларды ғылыми, мәдени- ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға пайдалану тiршiлiк ету ортасынан жануарлар дүниесi объектiлерiн алмай тегiн негiзде жүзеге асырылады және қандайда бiр рұқсат берудi талап етпейдi.

      5. Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде зоологиялық коллекциялар жасау үшiн жалпы пайдалану мынадай:
      1) көзбен шолып байқау;
      2) сурет және бейне түсiру, аудио жазба;
      3) жануарлардың суретiн салу жолымен жүзеге асырылады.

3. Арнайы пайдалану тәртiбiмен сирек кездесетiн
және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа
жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық,
тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға,
оның iшiнде зоологиялық коллекциялар
жасау үшiн пайдалану

      6. Арнайы пайдалану тәртiбiмен сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде зоологиялық коллекциялар жасау үшiн пайдалану Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген тәртiппен жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы басқару және бақылау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар (бұдан әрi - Уәкiлеттi орган) беретiн рұқсатқа сәйкес тiршiлiк ету ортасынан жануарлар дүниесi объектiлерiн алумен ақылы негiзде жүзеге асырылады.
      Төлемдер жануарларды ен салу және сырға тағу мақсаттары үшiн ұстап, кейiннен оларды табиғат ортасына жiберу кезiнде алынбайды.

      7. Жануарлар дүниесiн арнайы пайдалану мынадай:
      1) жануарларды ұстау, ату және олжалау;
      2) жануарлардың тiршiлiк әрекетiне азық жинау жолымен жүзеге асырылады.

4. Жануарлар дүниесі объектiлерiнiң жекелеген
түрлерiн пайдалану ерекшелiктерi

      8. Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми мақсаттарға пайдалану жануарлар дүниесi объектiлерiн бiлу, олардың таралуы мен саны үшiн жүргiзiледi.

      9. Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға пайдалану азаматтардың экологиялық сауаттылығын жоғарлату, жануарларды ұқыпты қарауға тәрбиелеу, халықтың рухани қажеттiлiгiн және демалысын қанағаттандыру үшiн жүргiзiледi.

5. Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi
төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми,
мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және
эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде
зоологиялық коллекциялар
жасау yшiн пайдалану кезiндегi талаптар

      10. Сирек кездесетiн және құрып кету қатерi төнген жануарлардан басқа жануарларды ғылыми, мәдени-ағартушылық, тәрбиелiк және эстетикалық мақсаттарға, оның iшiнде зоологиялық коллекциялар жасау үшiн пайдалану кезiнде:
      1) жануарлар дүниесiн қорғау, өсiмiн молайту және пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау;
      2) жануарлар дүниесiнiң тiршiлiк ету ортасының нашарлауына жол бермеу;
      3) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар режимiн және аңшылық және балық шаруашылықтары субъектілерінің iшкi тәртiп ережелерiн сақтау;
      4) халық пен қоршаған орта үшiн қауiпсiз, жануарлармен табиғи қауымдастық тұтастығын бұзуға және оларға дөрекi қарауға жол бермейтiн тәсiлдермен жануарлар дүниесiн пайдалану қажет.
      Ескерту. 10-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2010.03.26 № 200 Бұйрығымен.

Об утверждении Правил использования животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года N 652. Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Казахстан 6 декабря 2004 года N 3250

      В соответствии со  статьей 42  Закона Республики Казахстан "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" от 9 июля 2004 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила использования животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций.
      2. Контроль за реализацией настоящего Приказа возложить на Председателей Комитета лесного и охотничьего хозяйства Нысанбаев Е.Н. и Комитета рыбного хозяйства Ромашова Ю.Т. по принадлежности.
      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом Министра сельского хозяйства РК от 26.03.2010 № 200 (порядок введения в действие см. п.2).
      3. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан и подлежит опубликованию.

      Министр      

Согласовано:
Министр образования и науки
Республики Казахстан
9 ноября 2004 г.


Утверждены                   
приказом Министра сельского хозяйства    
Республики Казахстан             
от 10 ноября 2004 года N 652         


Правила
использования животных, кроме редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, 
воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания 
зоологических коллекций

1. Общее положение 

      1. Настоящие Правила использования животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций (далее - Правила) разработаны в соответствии с  Законом  Республики Казахстан "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" и определяют порядок использования животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций.
      2. Использование животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций осуществляется физическими и юридическими лицами в порядке общего и специального пользования.
      3. Использование животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций на территории особо охраняемых природных территорий осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области особо охраняемых природных территорий.

  2. Использование животных в научных, культурно-просветительских, 
воспитательных и эстетических целях в порядке общего пользования

      4. Использование животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях в порядке общего пользования осуществляется без изъятия объектов животного мира из среды обитания на бесплатной основе и не требует каких-либо разрешений.
      5. Общее использование животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций осуществляется путем:
      1) визуального наблюдения;
      2) фото и видеосъемки, аудиозаписи;
      3) зарисовки животных.

  3. Использование животных, кроме редких и находящихся 
под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, 
воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания 
зоологических коллекций в порядке специального пользования  

      6. Использование животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций в порядке специального пользования осуществляется с изъятием объектов животного мира из среды обитания на платной основе в соответствии с разрешениями, выдаваемых государственным органом, осуществляющим функции управления и контроля в области охраны, воспроизводства и использования животного мира (далее - Уполномоченным органом) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
      Плата не взимается при отлавливании животных для целей мечения и кольцевания с последующим их выпуском в природную среду.
      7. Специальное использование животным миром осуществляется путем:
      1) отлова, отстрела и добычи животных;
      2) сбора продуктов жизнедеятельности животных.

  4. Особенности отдельных видов использования объектов 
животного мира 

      8. Использование животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных целях производится для изучения объектов животного мира, их распространения и численности.
      9. Использование животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях производится для повышения экологической грамотности граждан, воспитания бережного обращения с животными, удовлетворения духовных потребностей и отдыха населения.

  5. Требования при использовании животных, кроме редких 
и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, 
культурно-просветительских, воспитательных и
 эстетических целях, в том числе
для создания зоологических коллекций

      10. При использовании животных, кроме редких и находящихся под угрозой исчезновения, в научных, культурно-просветительских, воспитательных и эстетических целях, в том числе для создания зоологических коллекций необходимо:
      1) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
      2) не допускать ухудшения среды обитания животного мира;
      3) соблюдать режим особо охраняемых природных территорий и правила внутреннего распорядка субъектов охотничьего и рыбного хозяйств;
      4) пользоваться животным миром способами, безопасными для населения и окружающей среды, не допускающими нарушения целостности естественных сообществ и жестокого обращения с животными. 
      Сноска. Пункт 10 с изменениями, внесенными приказом Министра сельского хозяйства РК от 26.03.2010 № 200 (порядок введения в действие см. п.2).