Білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың нысандарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2004 жылғы 26 қарашадағы N 969 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2004 жылғы 15 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3280. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2007 жылғы 23 қазандағы N 502 Бұйрығымен

       Бұйрықтың күші жойылды - Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2007.10.23.  N 502  Бұйрығымен.

      "Білім туралы" Қазақстан Республикасы  Заңының  30-бабының 16-2)-тармақшасын жүзеге асыру мақсатында  БҰЙЫРАМЫН :
      1. Қоса беріліп отырған білім беру қызметінде білім беру ұйымдары пайдаланатын қатаң есептегі құжаттардың нысандары бекітілсін.
      2. Орта білім департаменті (Есбосынова С.Б.) осы бұйрықты белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ұсынсын.
      3. Осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап күшіне енеді.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Білім және ғылым бірінші вице-министрі Г.Н.Гамарникке жүктелсін.

       Министр

                                       Қазақстан Республикасы
                                   Білім және ғылым министрлігінің
                                       2004 жылғы 26 қарашадағы
                                     N 969 бұйрығымен бекітілген

                     Қазақстан Республикасының
                   Білім және ғылым министрлігі

                   Бұйрықтарды тіркеу кітабы

___________________________________________________________________
                             (облыс)
___________________________________________________________________
                        (аудан, қала (ауыл)
___________________________________________________________________
                        (мектептің атауы)

                            ____________________жылы кітап басталды
                            ___________________ жылы кітап аяқталды

Бұйрық
N-і

Шығарылған
күні

Бұйрықтың атауы

Кім қол қойды
(тегі, аты, әкесінің
аты, лауазымы)

 

 

 

 

  

  

  

  

                                       Қазақстан Республикасы
                                   Білім және ғылым министрлігінің
                                       2004 жылғы 26 қарашадағы
                                     N 969 бұйрығымен бекітілген

                     Қазақстан Республикасының
                   Білім және ғылым министрлігі

        Мектептің педагогикалық кеңесі хаттамаларының
                            КІТАБЫ
___________________________________________________________________
                             (облыс)
___________________________________________________________________
                        (аудан, қала (ауыл)
___________________________________________________________________
                        (мектептің атауы)

                            ____________________жылы кітап басталды
                            ___________________ жылы кітап аяқталды

                             N хаттама
_______________________________________________
_______________________________________________ мәжілісі (жиналысы)
___________________________________________________________________
              (өткізілген күні толық көрсетілуі тиіс)

Қатысқандар: (тегі, аты, әкесінің аты толық көрсетіледі)

                           Күн тәртібі:

1.
2.

      1. Тыңдалды: 1. (Қаралған мәселенің тақырыбы).
      2. Сөйледі: 1. (Сөйлеген адамның тегі және сөзінің қысқаша мазмұны).
      3. Қаулы етті: 1. (Аталған мәселе бойынша қабылданған шешім).

                                                        Әрі қарай

      Төраға______________________(тегі, аты)
      Хатшы ______________________(тегі, аты)

                                       Қазақстан Республикасы
                                   Білім және ғылым министрлігінің
                                       2004 жылғы 26 қарашадағы
                                     N 969 бұйрығымен бекітілген

                      Қазақстан Республикасының
                    Білім және ғылым министрлігі

           Мектептің педагогикалық қызметкерлерінің
                    жеке құрамын есепке алу
                              КІТАБЫ

___________________________________________________________________
                             (облыс)
___________________________________________________________________
                        (аудан, қала (ауыл)
___________________________________________________________________
                        (мектептің атауы)

                            ____________________жылы кітап басталды
                            ___________________ жылы кітап аяқталды

(сол жақ беті)

NN
р\с

Тегі, аты,
әкесінің аты,
лауазымы

Жынысы

Туған
жылы

Ұлты

Білімі (қашан,
қандай оқу орнын
және факультетті
бітірген, мамандығы,
дипломның N)

1

2

3

4

5

6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беттің соңына дейін (30 жол)

                                                     (оң жақ беті)

Қашан
және
қандай
білік-
тілі-
гін
арт-
тыру
курс-
тарын
бі-
тірді

Қандай
пәнді
жүргі-
зеді

Осы
мек-
тепке
қабыл-
данған
кез-
дегі
жалпы
педа-
гоги-
калық
стажы

Осы
мектеп-
те қай
уақыттан
бері
жұмыс
істейді.
Бұй-
рықтың
нөмірі,
күні

Аттеста-
циядан
өткен
күні,
аттеста-
циялау
коммис-
сиясының
шығарған
қоры-
тындысы

Награ-
далары
мен
атағы,
ғылыми
дәре-
жесі

Ме-
кен-
жайы,
теле-
фоны

Кет-
кен-
дігі
ту-
ралы
белгі

8

9

10

11

12

13

14

15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беттің соңына дейін (30 жол)

                                       Қазақстан Республикасы
                                   Білім және ғылым министрлігінің
                                       2004 жылғы 26 қарашадағы
                                     N 969 бұйрығымен бекітілген

                    Қазақстан Республикасының
                  Білім және ғылым министрлігі

                       оқушыларды жазатын
                       АЛФАВИТТІК КІТАП

___________________________________________________________________
                             (облыс)
___________________________________________________________________
                        (аудан, қала (ауыл)
___________________________________________________________________
                        (мектептің атауы)

                            ____________________жылы кітап басталды
                            ___________________ жылы кітап аяқталды

      Кітаптың ішкі беттері

(сол жақ беті)

NN
р/с

Оқушының тегі,
аты, әкесінің
аты

Туған
жылы
және
айы

Жынысы

Ана
тілі

Мектепке
қабыл-
данған
күні

Қай
сыныпқа
қабыл-
данды 

1

2

3

4

5

6

7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      Кітаптың ішкі беттері                        (оң жақ беті)

Оқушы-
ның
мекен-
жайы

Кет-
кен
күні

Қайсы-
ныптан
кетті

Кету
жөнін-
дегі
бұй-
рықтың
күні
мен
нөмірі

Қайда
кетті
(облыс,
аудан,
мектеп)

Кету
себеп-
тері
(оның
ішін-
де,
мектеп
бітір-
гендер)

Жеке
іс
қаға-
зының
беріл-
генін
бел-
гілеу

Осы
оқу
жы-
лында
оқушы
қай
сы-
ныпта
оқиды

8

9

10

11

12

13

14

15

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        Қазақстан Республикасы
                                   Білім және ғылым министрлігінің
                                       2004 жылғы 26 қарашадағы
                                     N 969 бұйрығымен бекітілген

                                          Оқушылардың жеке іс
                                          қағаздарының нысаны

                    Қазақстан Республикасының 
                  Білім және ғылым министрлігі
                                                 __________
                                                |          |
                                                | Суреттің |
                                                |   орны   |
                                                |__________|

                    N________ЖЕКЕ ІС ҚАҒАЗЫ

      Тегі _________________________________
      Аты __________________________________
      Әкесінің аты _________________________
      Туған күні, айы, жылы ________________
      Мекен-жайы ___________________________

Тегі ______________________________________________________________
Аты _______________________________________________________________
Әкесінің аты ______________________________________________________

I. Жынысы: ер, әйел _______(астын сыз)

II. ____________________________________________________ туған
                        (күні, айы, жылы)

Негізі:
Туу туралы куәлік N ___берілген күні ____сериясы____ N_______

III. Әкесінің тегі, аты, әкесінің аты _____________________________
     Шешесінің тегі, аты, әкесінің аты ____________________________
     Немесе оларды алмастыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты
     ______________________________________________________________

IV. Ұлты __________________________________________________________

V.  Бірінші сыныпқа қабылданғанға дейін қай жерде тәрбиеленді
    (оқытылды)
    ______________________________________________________________
    ______________________________________________________________

VI. Осы мектептен басқа мектепке кету туралы мағлұматтар (ауысқан
    мектептің атын көрсету керек және қай сыныпқа)
    ______________________________________________________________
    ______________________________________________________________

VII. Мектептен кету белгісі (қашан, қайда, себептері)
     ______________________________________________________________
     ______________________________________________________________

VIII. Оқушының мекен-жайы______________________________________
     ______________________________________________________________

IX. Наградалары мен марапаттаулары
     ______________________________________________________________
     ______________________________________________________________

X.  Қоғамдық жұмысқа, олимпиадаларға, конференцияларға түрлі
    жарыстарға және т.б. қатысуы туралы қысқаша мағлұматтар
     ______________________________________________________________
     ______________________________________________________________
     ______________________________________________________________

XI.  Оқытылған факультативтік курстар жөніндегі мағлұмат
     ______________________________________________________________
     ______________________________________________________________
     ______________________________________________________________
     ______________________________________________________________

                                       Қазақстан Республикасы
                                   Білім және ғылым министрлігінің
                                       2004 жылғы 26 қарашадағы
                                     N 969 бұйрығымен бекітілген

                       Қазақстан Республикасының
                  Білім және ғылым министрлігі

                         СЫНЫП ЖУРНАЛЫ
                          1-4 сыныптары үшін

___________________________________________________________________
                             (облыс)
___________________________________________________________________
                      (аудан, қала (ауыл)
___________________________________________________________________
                       (мектептің атауы)

                      ___________ сынып

                      _________ оқу жылы

Негізгі және орта мектептердегі
1-4 бастауыш сыныптар үшін сынып
журналын жүргізуге арналған
НҰСҚАУ

      1. Сынып журналы мектептің әрбір мұғалімі үшін жүргізуге міндетті мемлекеттік құжат болып табылады.
      2. Мектеп директоры және оның оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары сынып журналының сақталуын қадағалауға және олардың дұрыс толтырылуын жүйелі түрде бақылауға міндетті.
      3. Сынып журналы бір оқу жылына есептелген. Параллель сыныптардың журналдары литермен нөмірленеді. Мысалы, 1"А" сынып, 1"Ә" сынып, 1"Б" сынып және т.б.
      4. Директордың оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары (мектеп директоры) бастауыш сынып мұғалімдеріне оқу жоспарындағы әр пәнге бөлінген сағаттардың санына сәйкес оқушының жыл бойғы үлгерімі мен қатысуын есептеуге арналған журнал беттерін бөлу туралы нұсқау береді.
      5. Мұғалім оқушылардың білімін жүйелі түрде тексеруге және бағалауға, сондай-ақ оқушылардың сабаққа қатысуын әр сабақта белгілеуге міндетті.
      Ашылған журналдың сол жақ бетіне мұғалім өткізілген сабақтың күнін жазуға, сабаққа қатыспаған оқушыларды "ж" әрпімен белгілеуге міндетті.
      Журналдың ашылған бетінің оң жағына мұғалім өтілген сабақтың тақырыбын және үй тапсырмасын жазуға міндетті.
      "Мұғалімнің ескертпелері" бағаны жекелеген оқушылардың тәртібі туралы, олардың оқу барысындағы жетістіктері мен кемшіліктері туралы ескертпелер жазуға арналған.
      6. Жазба жұмыстарының бағалары сол жұмыс өткізілген күннің бағанына қойылады.
      7. Өткізілген практикалық және зертханалық жұмыстардың, экскурсиялардың, жазба бақылау жұмыстарының тақырыптары және оған жұмсалған сағат саны нақты көрсетілуі тиіс.
      8. "Үй тапсырмасы" бағанына тапсырманың мазмұны және оның орындалу түрі (оқу, әңгімелеу, жатқа айту т.б.), есептер мен жаттығулардың, практикалық жұмыстардың беттері, нөмірлері жазылады. Егер оқушыларға тапсырма қайталауға берілсе, онда оның көлемі нақты көрсетіледі.
      9. Әр оқу тоқсанының және 4-сыныптағы мемлекеттік аралық бақылаудың қорытынды бағаларын мұғалім пәннің тоқсандағы соңғы сабағы өткізілген күні белгіленген жазбадан кейін қояды. Сонымен қатар тоқсандық бағалар оқушылардың үлгерімі мен тәртібін есепке алудың жинақтық тізімдемесіне көшіріледі.
      10. Бастауыш сыныптың мұғалімі оқушылардың тегін алфавиттік тәртіппен сынып журналына жазады; Жеке іс қағаздарындағы мағлұматтарды пайдалана отырып, "Оқушылар жөніндегі жалпы мағлұматтарды" толтырады; "Оқушылардың сабаққа қатысу есебі" деген бөліміне оқу жылындағы және тоқсан бойы әр оқушының және сыныптың жыл бойы және тоқсан бойы босатқан сабақтар мен күндерін ай сайын жазады.
      11. "Дене тәрбиесі дайындығының көрсеткіштері" беті дене тәрбиесі мұғалімі жылына екі рет толтырады.
      12. "Сынып журналын жүргізу жөніндегі ескертпелер" беті директордың оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе мектеп директоры толтырады.
      13. Сынып журналындағы барлық жазбалар анық және ұқыпты сиямен немесе пастамен (мектеп әкімшілігінің шешіміне сәйкес) толтырылуы тиіс.

                  I-жарты жылдықтың САБАҚ КЕСТЕСІ

Күні
Сабақ уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәр-
сенбі

Бей-
сенбі

Жұма

Сенбі

1 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

2 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

3 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

4 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

5 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

6 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

                 ІI-жарты жылдықтың САБАҚ КЕСТЕСІ

Күні
Сабақ уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәр-
сенбі

Бей-
сенбі

Жұма

Сенбі

1 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

2 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

3 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

4 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

5 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

6 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

                             Мазмұны

                                                      Беті
1. Ана тілі                                     _________________
2. Әдебиет                                      _________________
3. Қазақ тілі (мемлекеттік тіл ретінде)         _________________
4. Орыс тілі                                    _________________
5. Математика                                   _________________
6. Дүниетану                                    _________________
7. Шетел тілі ____________                      _________________
                (қандай) 
8. Музыка                                       _________________
9. Бейнелеу өнері                               _________________
10. Еңбекке баулу                               _________________
11. Дене шынықтыру                              _________________
12. ______________________                      _________________
13. ______________________                      _________________
14. ______________________                      _________________
15. ______________________                      _________________
16. Оқушылар туралы жалпы мағлұматтар           _________________
17. Оқушылардың дене шынықтыру
    дайындығының көрсеткіштері                  _________________
18. Оқушылардың қатыспаған сабақтары мен күндерінің саны
    туралы мағлұматтар                          _________________
19. Оқушылардың оқу үлгерімі және тәртібі есебінің жинақ
    тізімдемесі                                 _________________
20. Сынып журналының жүргізілуі туралы ескертулер   _____________

(сол жақ беті)

Пәннің аты 

N N
р/с

Оқушының
тегі, аты

Айы, күні

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одан әрі,
26-ға дейін

1.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       Беттің соңына дейін

Одан әрі, 42-ге дейін

                                                   (оң жақ беті)

Мұғалімнің тегі, аты, әкесінің аты ____________________________

Айы,
Күні

Сабақта не өтілді

Үй тапсырмасы

Мұғалімнің
ескертпелері

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                       Беттің соңына дейін

Барлығы 42 жол

(сол жақ беті)

                 Оқушылар туралы жалпы мағлұматтар

N N р/с

Жеке іс
қағазы-
ның N

Оқушылардың
тегі, аты,
әкесінің
аты

Жынысы

Туған
жылы
және
айы

Ұлты

Мектепке
дейінгі
мекемеде
болуы

1.

  

  

  

  

  

  

2.

  

  

  

  

  

  

3.

  

  

  

  

  

  

4.

  

  

  

  

  

  

Одан әрі, 42-ге дейін                   Беттің соңына дейін

                                                    (оң жақ беті)

Оқуды
қашан
бас-
тады

Қашан
және
қайда
кетті

Әке-шешесінің
немесе оларды
ауыстырушы адамның
тегі, аты,
әкесінің аты

Ата-анасының
жұмыс орны,
қызметі,
телефоны

Мекен-жайы,
телефоны

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                         Беттің соңына дейін

(сол жақ беті)

     Оқушылардың дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері

NN
р/с

Оқушы-
лардың
тегі
және
аты

Меди-
цина-
лық
топ

Оқу жылының басында (қыркүйек)

Жү-
гіру

Қолдың
күші

Орны-
нан
ұзын-
дыққа
секі-
ру

Тығыз
допты
лақ-
тыру
(1кг)

Дене
тәр-
биесі
дайын-
дығы
жағда-
йының
бағасы

сол

оң

1.

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

  

  

  

  

  

  

  

  

3.

  

  

  

  

  

  

  

  

4.

  

  

  

  

  

  

  

  

5.

  

  

  

  

  

  

  

  

6.

  

  

  

  

  

  

  

  

Одан әрі, 42-ге дейін

                                                     (оң жақ беті)
 

Медици-
налық
топ

Оқу жылының аяғында (мамыр)

Жү-
гіру

Қолдың
күші

Орнынан
ұзындыққа
секіру

Тығыз
допты
лақтыру
(1кг)

Дене
тәрбиесі
дайындығы
жағдайының
бағасы

сол

оң

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(сол жақ беті)

               Оқушылардың босатқан күндері мен
              сабақтарының саны туралы мағлұмат

NN

Оқушы-
лардың
тегі
және
аты

Қыркүйек

Қазан

Толық
күндер

сабақтар

Толық
күндер

сабақтар

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

1.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одан
әрі
42-
ге
де-
йін 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

 Қараша

I тоқсан

Толық
күндер

сабақтар

Толық
күндер

сабақтар

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                     (оң жақ беті)

NN

Оқушы-
лардың
тегі
және
аты

қараша

желтоқсан

Толық
күндер

сабақтар

Толық
күн-
дер

сабақтар

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

1.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одан
әрі
42-
ге
де-
йін 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

ІI тоқсан

Толық
күндер

сабақтар

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(сол жақ беті)

NN

Оқушы-
лардың
тегі
және
аты

Қаңтар

Ақпан

Толық
күндер

сабақтар

Толық
күндер

сабақтар

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

1.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одан
әрі
42-
ге
де-
йін 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

Наурыз

ІІI тоқсан

Толық
күндер

сабақтар

Толық
күндер

сабақтар

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  (оң жақ беті)

NN

Оқушы-
лардың
тегі
және
аты

Сәуір

Мамыр

Толық
күндер

сабақтар

Толық
күндер

сабақтар

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

1.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Одан
әрі
42-
ге
де-
йін 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

кестенің жалғасы

IV-тоқсан

Жылдық

Толық
күндер

сабақтар

Толық
күндер

сабақтар

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

бар-
лығы

ден-
сау-
лы-
ғына
бай-
ла-
нысты

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(сол жақ беті)

           Оқушылардың оқу үлгерімі мен сабаққа қатысуын
               есепке алудың жинақ тізімдемесі

NN
р/с

  

Оқушы-
лардың
тегі,
аты

  

Оқу
жылда-
рының кезең-
дері

  

Пәндердің аттары

Ана
тілі

Әде-
биет

Қа-
зақ
тілі

Орыс
тілі

Ма-
те-
ма-
ти-
ка

Дү-
ние-
тану

Ше-
тел
ті-
лі

Му-
зы-
ка

Бей-
не-
леу
өне-
рі

1.

  

1-тоқсан

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2-тоқсан

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3-тоқсан

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4-тоқсан

  

  

  

  

  

  

  

  

  

МАБ -
4-сынып

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жылдық
баға

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Жазғы
тапсыр-
маларды
орындауы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Қоры-
тынды
баға

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      * МАБ - 4-сыныптағы мемлекеттік аралық бақылау

Одан әрі, беттің соңына дейін

                                                     (оң жақ беті)

Пәндер аттары

Таңдау
бойынша
пәндер
аттары

Тәр-
тібі

Ынта

Сабақтар
саны

Ең-
бекке
баулу

Дене
шынық-
тыру

Әдеп

Кө-
шеде
жүру
тәр-
тібі

 

 

 

 

 

Бар-
лығы

Оның
ішінде
қатыс-
пағаны

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      Одан әрі, беттің соңына дейін

               Журналды жүргізу жөніндегі ескертулер

Күні және айы

Тексерушінің ескерту-
лері мен ұсыныстары

Орындалғаны жөнін-
дегі белгілер

  

  

  

  

  

  

Беттің соңына дейін

                                       Қазақстан Республикасы
                                   Білім және ғылым министрлігінің
                                       2004 жылғы 26 қарашадағы
                                     N 969 бұйрығымен бекітілген

                   Қазақстан Республикасының 
              Білім және ғылым министрлігі

                           СЫНЫП ЖУРНАЛЫ
                     5-11(12) сыныптар үшін

___________________________________________________________________
                             (облыс)
___________________________________________________________________
                        (аудан, қала (ауыл)
___________________________________________________________________
                        (мектептің атауы)

                       ___________ сынып

                     _____________ оқу жылы

Негізгі және орта мектептің 5-11 сыныптары
үшін сынып журналын жүргізуге арналған
НҰСҚАУ

      1. Сынып журналы мектептің әрбір мұғалімі және сынып жетекшісі үшін жүргізуге міндетті мемлекеттік құжат болып табылады.
      2. Мектеп директоры және оның оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары сынып журналының сақталуын қамтамасыз етуге және олардың дұрыс жүргізілуіне бақылау жасауға міндетті.
      3. Сынып журналы бір оқу жылына есептелген. Параллель сынып журналдары литермен нөмірленеді. Мысалы, 5 "А" сыныбы, 5"Ә" сыныбы, 5 "Б" сыныбы т.с.с.
      4. Директордың оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары (директор) әрбір пәнге оқу жоспарында бөлінген тиісті сағаттарға сәйкес оқушылардың жыл бойы үлгерімі мен сабаққа қатысуы есебіне арналған журнал беттерін бөлу туралы мұғалімдерге және сынып жетекшілеріне нұсқау береді.
      5. Мұғалім оқушылардың білімдерін ұдайы тексеріп білімін бағалауға, сондай-ақ қатысуын белгілеп отыруға міндетті. Журналдың ашылған бетінің сол жағында мұғалім сабақтың болған күнін жазуға, сабаққа қатыспағандарды "ж" әрпімен белгілеуге міндетті.
      Мұғалім журналдың ашылған бетінің оң жағына өтілген сабақтың тақырыбын және үй тапсырмасын жазуға міндетті.
      "Мұғалім жазбалары" бағаны жекелеген оқушылардың тәртібі, олардың оқу барысында көтерілуі немесе артта қалуы туралы мұғалімнің жазбасы үшін арналған.
      6. Біріктірілген сабақтар өткізілгенде әр сабақтың күні мен тақырыбы жазылуы тиіс.
      7. Жазбаша жұмыстар бойынша бағалар сол жұмыстар өткен күні көрсетілген бағанға жазылады.
      8. Өткізілген практикалық, зертханалық, экскурсиялық, жазба бақылау жұмыстары бойынша олардың нақты тақырыбы мен жұмсалған сағаттар саны көрсетілуі тиіс.
      9. "Үй тапсырмасы" бағанында тапсырманың мазмұны және оны орындау сипаты (оқу, жатқа айту, т.б.), беттері, тапсырма және жаттығу нөмірі, практикалық жұмыстар жазылады.
      Егер оқушыларға қайталау тапсырмасы берілсе, оның нақты көлемі көрсетіледі.
      10. Әрбір оқу тоқсаны (жарты жылдық) және 9-сыныптағы мемлекеттік аралық бақылау үшін қорытынды бағаларды мұғалім сол тоқсанның (жарты жылдықтың) соңғы сабағының күнін жазғаннан кейін қояды. Сонымен бірге осы тоқсандық (жарты жылдық) бағаларды сынып жетекшісі оқушылардың үлгерімі және тәртібін есепке алудың жинақ тізімдемесіне көшіреді.
      11. Шет тілі, дене тәрбиесі, еңбекке баулу, сондай-ақ қазақ тілінде білім беретін мектептердегі орыс тілі және орыс тілінде білім беретін мектептердегі қазақ тілі сабақтары екі топқа бөлінеді.
      12. Сынып жетекшісі сынып журналына жеке іс қағазындағы мағлұматтарды пайдалана отырып "Оқушылар туралы жалпы мағлұматтарды" толтырады, ай сайын "Оқушылардың сабаққа қатысу есебі" бөлімінде оқушылардың қатыспаған күндері мен сабақтарының санын жазады, тоқсан (жарты жылдық) және барлық оқу жылында әр оқушының және сыныптың қатыспаған күндері және сабақтары туралы қорытынды шығарады.
      13. "Дене шынықтыру дайындығының көрсеткіштері" бетін дене шынықтыру пәнінің мұғалімі толтырады.
      14. 5, 9 және 11 сыныптарда "Дене шынықтыру даярлығы жөнінен Президент тестін тапсыру туралы мағлұматтар" бетін дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі толтырады.
      15. Оқушылардың үйірмелерге, факультативтік сабақтарға, қоғамдық пайдалы жұмысқа қатысуы туралы мағлұматтарды сынып жетекшісі толтырады.
      16. "Сынып журналын жүргізу жөніндегі ескертпелер" бетін мектеп директорының оқу-тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары немесе директор толтырады.
      17. Сынып журналындағы барлық жазбалар анық, мұқият және сиямен немесе пастамен (мектеп әкімшілігінің шешіміне сәйкес) жазылуы тиіс.

                  I-жарты жылдықтың САБАҚ КЕСТЕСІ

Күні
Сабақ уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәр-
сенбі

Бей-
сенбі

Жұма

Сенбі

1 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

2 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

3 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

4 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

5 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

6 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

                  IІ-жарты жылдықтың САБАҚ КЕСТЕСІ

Күні
Сабақ уақыты

Дүйсенбі

Сейсенбі

Сәр-
сенбі

Бей-
сенбі

Жұма

Сенбі

1 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

2 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

3 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

4 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

5 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

6 сабақ
___сағ.__мин.
___сағ.__мин.

  

  

  

  

  

  

                              Мазмұны
                                                           беті
1. Ана тілі                                             __________
2. Әдебиет                                              __________
3. Қазақ тілі                                           __________
4. Қазақ әдебиеті                                       __________
5. Орыс тілі                                            __________
6. Орыс әдебиеті                                        __________
7. Шетел тілі                                           __________
8. Математика                                           __________
9. Алгебра                                              __________
10. Геометрия                                           __________
11. Информатика                                         __________
12. Сызу                                                __________
13. Қазақстан тарихы                                    __________
14. Дүниежүзі тарихы                                    __________
15. Қоғамдық білім негіздері                            __________
16. Құқықтану негіздері                                 __________
17. Адам және қоғам                                     __________
18. Жаратылыстану                                       __________
19. География                                           __________
20. Биология                                            __________
21. Химия                                               __________
22. Физика                                              __________
23. Астрономия                                          __________
24. Музыка