Хромтау ауданының әкімшілік-аумақтық құрылысындағы өзгерістер туралы

Бірлескен Ақтөбе облысы әкімдігінің 2006 жылғы 21 маусымдағы N 200 қаулысы және Ақтөбе облыстық мәслихатының 2006 жылғы 21 маусымдағы № 272 шешімі. Ақтөбе облысының Әділет департаментінде 2006 жылдың 10 шілдеде N 3185 тіркелді

      "Қазақстан Республикасының әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы" Қазақстан Республикасы Заңы 11 бабының 2) және 3) тармақшаларына сәйкес және Хромтау ауданының өкiлдi және атқарушы органдарының ұсыныстарын ескере отырып, облыстық мәслихат ШЕШIМ ЕТЕДІ және облыс әкiмдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      Ескерту. Кіріспеге өзгерістер енгізілді - Ақтөбе облысының әкімдігінің 14.08.2017 № 280 қаулысымен және Ақтөбе облысының мәслихатының 14.08.2017 № 196 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      1. Қоса берілген сызба-картаға сәйкес:

      Аққұдық ауылдық округі құрамынан жалпы көлемі 52167 гектар аумақты және онда орналасқан Көктау және Қарабаз елді мекендерін шығара отырып;

      Көктөбе ауылдық округі құрамынан жалпы көлемі 37745 гектар аумақты және онда орналасқан Көшенсай ауылын шығара отырып, шекаралары өзгертілсін.

      Ескерту. 1 тармаққа өзгерістер енгізілді - Ақтөбе облысының әкімдігінің 14.08.2017 № 280 қаулысымен және Ақтөбе облысының мәслихатының 14.08.2017 № 196 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      2. Қоса беріліп отырған сызба-картаға сәйкес құрамына жалпы көлемі 89912 гектар аумақты, онда орналасқан Көктау, Қарабаз және Көшенсай елді мекендерін қоса отырып, әкімшілік орталығы Көктау ауылы деп белгілеп, Көктау ауылдық округі құрылсын.

      Ескерту. 2 тармаққа өзгеріс енгізілді - Ақтөбе облысының әкімдігінің 14.08.2017 № 280 қаулысымен және Ақтөбе облысының мәслихатының 14.08.2017 № 196 шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      3. Хромтау ауданының әкiмi (О.Н. Далмағамбетов) жаңадан құрылған әкімшілік-аумақтық бірліктің мемлекеттік басқаруды қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді шешсін.

      4. "Ақтөбе облысының қаржы департаменті" ММ (С. Енсегенұлы) жаңадан құрылған әкімшілік-аумақтық бірлікті ұстауды қаржыландыруға байланысты мәселелерді шешсін.

      5. "Ақтөбе облысының статистика басқармасы" ММ (А.Д.Мұқаев) облыстың әкімшілік-аумақтық бірліктерінің есептік деректеріне тиісті өзгерістер енгізсін.

      6. "Ақтөбе облысы бойынша жер қатынастары басқармасы" ММ (М.Н.Жекеев) жер-кадастр құжаттарын Хромтау ауданының әкімшілік-аумақтық құрылысында жасалған өзгерістермен сәйкестендірсін.

      7. Осы шешім ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыстық мәслихат сессиясының төрағасы
      Облыс әкімі

Об изменениях в административно-территориальном устройстве Хромтауского района

Совместное постановление акимата Актюбинской области от 21 июня 2006 года № 200 и решение Актюбинского областного маслихата от 21 июня 2006 года № 272. Зарегистрировано Департаментом юстиции Актюбинской области 10 июля 2006 года N 3185

      В соответствии с подпунктами 2) и 3) статьи 11 Закона Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и учитывая предложения представительного и исполнительного органов Хромтауского района, областной маслихат РЕШАЕТ и акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Сноска. Преамбула с изменениями, внесенными постановлением акимата Актюбинской области от 14.08.2017 № 280 и решением маслихата Актюбинской области от 14.08.2017 № 196 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      1. Изменить согласно прилагаемым схематическим картам границы:

      Аккудукского сельского округа, исключив из его состава территорию общей площадью 52167 гектар и расположенные на ней населенные пункты Коктау и Карабаз;

      Коктюбинского сельского округа, исключив из его состава территорию общей площадью 37745 гектар и расположенный на ней населенный пункт Кошенсай.

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными постановлением акимата Актюбинской области от 14.08.2017 № 280 и решением маслихата Актюбинской области от 14.08.2017 № 196 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      2. Образовать согласно прилагаемым схематическим картам Коктауский сельский округ, включив в его состав территорию общей площадью 89912 гектар и расположенные на ней населенные пункты Коктау, Карабаз и Кошенсай, установив административным центром округа село Коктау.

      Сноска. Пункт 2 с изменением, внесенным постановлением акимата Актюбинской области от 14.08.2017 № 280 и решением маслихата Актюбинской области от 14.08.2017 № 196 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      3. Акиму Хромтауского района (Далмагамбетов О.Н.) решить вопросы, связанные с обеспечением государственного управления на территории вновь образованной административно - территориальной единицы.

      4. ГУ "Департамент финансов Актюбинской области" (Енсегенулы С.) решить вопросы финансирования содержания вновь образованной административно-территориальной единицы.

      5. ГУ "Управление статистики Актюбинской области" (Мукаев А.Д.) внести соответствующие изменения в учетные данные административно-территориальных единиц области.

      6. ГУ "Управление по земельным отношениям Актюбинской области" (Жекеев М.Н.) привести в соответствие с произведенными изменениями в административно-территориальном устройстве Хромтауского района земельно-кадастровую документацию.

      7. Настоящее решение вводится в действие по истечению десяти календарных дней со дня официального опубликования.

      Председатель сессии областного маслихата
      Аким области