Батыс Қазақстан облысының кейбір елді мекендердің атауларын өзгерту туралы

Батыс Қазақстан облыстық мәслихаттың 2006 жылғы 11 желтоқсандағы N 33-24 шешімі және Батыс Қазақстан облыс әкімдігінің 2006 жылғы 13 қазандағы N 319 қаулысы. Батыс Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2006 жылғы 22 желтоқсанда N 2978 тіркелді

      "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы""Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңдарына сәйкес, Ақжайық, Казталовка аудандарының жергілікті атқарушы және өкілетті органдарының бірлескен шешімдері мен ұсыныстарына сәйкес, облыстық ономастикалық комиссия мәжілісінің 2006 жылғы 19 маусымдағы N 1-4 қорытындысын есепке ала отырып, облыстық мәслихат пен облыс әкімдігі ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Батыс Қазақстан облысының қайта қарауға жататын кейбір ауылдық елді мекендерінің тізбесі қосымшаға сәйкес бекітілсін.
      2. Осы шешімі және қаулысы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                  Облыс әкімі
      Облыстық мәслихат хатшысы

Облыстық мәслихаттың
2006 жылғы 11 желтоқсандағы
N 33-24 шешіміне қосымша
бекітілді

Батыс Қазақстан облысының
қайта аталатын кейбір
елді мекендер
тізбесі

      1. Ақжайық ауданы бойынша:
      1. Ақсуат ауылдық округінің "Каленый ауылы" "Ақбұлақ" ауылы деп;
      2. Мерген ауылдық округінің "Горячкино ауылы" "Мойылды ауылы" деп қайта аталсын.

      2. Казталовка ауданы бойынша:
      1. Талдықұдық ауылдық округі "Тас-хутор" ауылының қазақша нұсқасындағы транскрипциясы "Таскүтір" деп өзгертілсін.

О переименовании некоторых населенных пунктов Западно-Казахстанской области

Решение Западно-Казахстанского областного Маслихата от 11 декабря 2006 года N 33-24 и постановление акимата Западно-Казахстанской области от 13 октября 2006 года N 319. Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 22 декабря 2006 года N 2978

      В соответствии с Законами Республики Казахстан "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", согласно предложениям и совместным решениям местных исполнительных и представительных органов Акжаикского, Казталовского районов, учитывая заключение заседания областной ономастической комиссии от  19 июня 2006 года N 1-4 маслихат и акимат области РЕШИЛИ:
      1. Утвердить перечень некоторых населенных пунктов Западно-Казахстанской области, подлежащих  переименованию согласно приложению.
      2. Настоящее решение и постановление вводится в действие со дня его официального опубликования.

      Председатель сессии                 Аким области
      Секретарь областного маслихата

Утверждено
приложение к решению
областного маслихата
от 11 декабря 2006 года N 33-24

Перечень
некоторых населенных пунктов
Западно-Казахстанской области
подлежащих переименованию

1. По Акжаикскому району

      1. "село Каленый" Аксуатского аульного округа переименовать в "село Акбулак".
      2. "село Горячкино" Мергеневского аульного округа переименовать в "село Мойылды".

2. По Казталовскому району

      3. изменить транскрипцию в казахском варианте села "Тас-хутор" Талдыкудыкского аульного округа на "Таскүтір".