Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы есеп және алдағы жылға тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жылдық бағдарламасының нысандарын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Индрустрия және сауда министрінің 2007 жылғы 21 наурыздағы N 92 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 18 сәуірдегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4618 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрінің 2008 жылғы 3 сәуірдегі N 125 Бұйрығымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрінің 2008.04.03  N 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы  Заңының 8-3-бабының 1 - тармағының 6) тармақшасына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстаннан шыққан тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу бөлігінде келісім - шарт міндеттемелерін орындаудың мониторингі мақсатында,  БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мына қоса берілгендер:
      1) сатып алынған тауарлар туралы жер қойнауын пайдаланушылардың есеп нысандары (ОМ -1 және ОМ-2 нысандары);
      2) сатып алынған тауарлар мен қызметтер туралы жер пайдаланушылардың есеп нысандары (РУ-1 және РУ-2 нысандары);
      3) алдағы жылға тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу бағдарламасының нысандары (ПЗ-1 және ПЗ-2 нысандары) бекітілсін;
      2. "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі және "Қазақстандық келісім-шарт агенттігі" АҚ-ның өз - ара іс-қимылы туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің 2003 жылғы 20 қазандағы N 9310 бұйрығына сәйкес Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің жұмыс органы болып табылатын "Қазақстандық келісім-шарт агенттігі" акционерлік қоғамы тұрақты негізде жер қойнауын пайдаланушылар жіберетін ақпаратты жинақтауды және талдауды жүзеге асырады.
      Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Өнеркәсіп және ғылыми - техникалық дамыту комитетінің төрағасы М.З.Қажыкенге жүктелсін.
      Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр

                                                                                 Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

      200_жыл____үшін____________________________________
            (тау-кен секторының жер қойнауын пайдаланушы
                       компанияларының атауы)
  жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған жұмыстар мен
             қызметтері туралы есебі (РУ -1 нысаны)

Жолда рдың коды

Жұмыстардың, қызметтердің атауы

КП ВЭД коды

Сатып алынған жұмыстар мен қызметтердің көлемі 

Есептік тоқсан үшін

Өнім.
дерді жеткі.
зуші- қазақ.
стандық кәсіп.
орынның
атауы

Жыл басынан бастап

Барлығы

оның ішінде қазақ.
станда шығарыл.
ған

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың.теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

1.

ұңғыманы бұрғылау2

ұңғымаларды күрделі жөндеу3.

Ұңғымаларды жер асты жөндеу4.

Геофизикалық қызметтер5.

Мұнай операцияларын    жүргізу кезіндегі технологиялық қызметтер6.

Жобалық-іздестіру жұмыстары7.

Құрылыс-монтаждау жұмыстары8.

Көлік қызметтері9.

Өзге   қызметтер мен жұмыстар, оның ішінде:9.1.

Консультациялық қызметтер9.2.

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бойынша жұмыстар мен қызметтер9.3.

Ақпараттық қамтамасыз ету9.4...

басқалары (қажеттілігіне   қарай жолдарды толықтыру)10.

Жұмыстар мен қызметтердің барлығы (1+2+3+4+5+6+7+8+9 жолдардың сомасы)         Басшының қолы
      (орындаушы А.Ә.Т., тел.)

                                       Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

  200__жыл______үшін__________________________________________
            (тау-кен секторының жер қойнауын пайдаланушы
                      компанияларының атауы)

     жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған жұмыстар мен
             қызметтері туралы есебі (РУ -2 нысаны)

Жол код.
тары

Жұмыстардың, қызметтердің атауы

КП
ВЭД коды

Сатып алынған жұмыстар мен қызметтердің көлемі

Есептік тоқсан үшін

Өнімдерді жеткізуші- қазақстандық кәсіпорынның атауы

Жыл басынан бастап

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

сомасы, мың. теңге

сомасы,  мың- теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

1.

ұңғыманы бұрғылау2.

Геофизикалық қызметтер3.

Технологиялық қызметтер5          4.

Ғылыми- зерттеу жұмыстары5.

Құрылыс-монтаж жұмыстары6.

Көлік қызметтері7.

Өзге  қызметтер   мен  жұмыстар, оның ішінде:7.1.

Консультациялық қызметтер7.2.

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бойынша жұмыстар мен қызметтер7.3.

Ақпараттық қамтамасыз ету7.4

басқалары    (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)8.

Жұмыстар мен  қызметтердің барлығы {1+2+3+4+5+6+7 жолдардың сомасы)    Басшының қолы 
(орындаушы А.Ә. Т.. тел.)

                                                                                   Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

      200_ жылға арналған тауарларды сатып алудың жылдық
  бағдарламасы (ПЗ-1 нысан)_____________________________________
              (жер қойнауын пайдаланушы компанияның атауы)

N№
р/с

Тауар атауы

Тауардың қосымша сипаты

өлшем бірлігі

СЭҚ ТН

Жоспарланып

отырған сатып алу

көлемі, бірл.

Жоспарланып отырған сатып алу көлемі, мың. теңге

Сатып алу тәсілі

Сатып алуды жүргізудің орны мен мерзімі

Жеткізу мерзімдері

         Басшының қолы
(орындаушы А.Ә.Т., тел.)

                                                                                   Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

  200___жылға арналған жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың
жылдық бағдарламасы (ПЗ-2 нысан)____________________________________
                               (жер қойнауын пайдаланушы
                                компанияның атауы)

№Nр/с

Жұмыстардың, қызметтердің атауы

Сатып алынатын жұмыстардың, қызметтердің қосымша сипаты

Код КП
ВЭД

өлшем бірлігі

Жоспарланып отырған сатып алу көлемі, бірл.

Жоспарланып отырған сатып алу көлемі, мың. теңге

Сатып алу тәсілі

Сатып алуды жүргізудің орны мен мерзімі

Жеткізу мерзімдері

         Басшының қолы 
(орындаушы А.Ә. Т., тел.)

                                                                                  Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

       200__жыл_______үшін_______________________________
                         (тау-кен секторының жер қойнауын
                        пайдаланушы компанияларының атауы)

       жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған тауарлары
                     туралы есебі (ОМ-2 нысан)

Жолдардың коды

Жабдықтар мен материалдардың атауы

сэқтн коды

Сатып алынған тауарлар көлемі

Есептік тоқсан үшін

Өнімдерді жеткізуші- қазақстандық кәсіпорынның атауы

Жыл басынан бастап

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

саны, өлшем бірл.

сомасы, мың. теңге

саны, өлшем бірл.

сомасы, мың. теңге

саны, өлшем бірл.

сомасы, мың. теңге

саны, өлшем бірл.

сомасы, мың. теңге

1.

Тау-кен өндіру жабдықтары, оның ішінде барлығы:


-1.1.

Ұсатқыштар1.2.

Конвейерлар1.3.

Желдеткіштер1.4.

Бұрғылау жабдықтары1.5.

Перфораторлар1.6.

Шығырлар1.7.

Сорғылар1.8.

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)2

Арнайы техника оның ішінде:2.1

Экскаваторлар2.2

Крандар2.3

Шахталық вагонша2.4.

Көтергіш машиналар2.5.

Тиегіш машиналар2.6.

басқалары    (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)3

Электротехникалық өнімдер, оның ішінде барлығы:3.1.

Трансформаторлар3.2.

Кабельдік өнім4.

Көлік құралдары4.1

Локомотивтер4.2.

Автосамосвалдар5.

Құрылыс жабдықтары мен материалдар, оның ішінде барлығы:5.1.

Жол-құрылыс машиналары мен тетіктері5.2.

Өзге де құрылыс жабдықтары мен тетіктері5.3.

Темір бетон бұйымдары5.4.

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)6.

Материалдар барлығы, оның ішінде:6.1.

Бұрғылауды өндіру процесі үшін химиялық реагенттер6.2.

Арнайы киімдер, арнайы аяқ киімдер6.3.

Өзге материалдар7.

Жабдыктар мен материалдардың барлығы, сомасына (1+2+3+4+5+6 бет)         Басшының қолы
  (орындаушы А.Ә.Т., тел.)

                                                                                  Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

      200__жыл_________үшін_________________________________________
                           (тау-кен секторының жер қойнауын
                            пайдаланушы компанияларының атауы)

     жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған тауарлар туралы
                         есебі (ОМ-1 нысаны)

Жол дардың коды

Жабдықтар мен материалдардың атауы

СЭҚ ТН коды

Сатып алынған тауарлар көлемі

Есептік тоқсан үшін

Өнімдерді жеткізуші- қазақстандық кәсіпорынның атауы

Жыл басынан бастап

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың.теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

1.

Мұнай газ жабдықтары, барлығы, оның ішінде:


-

1.1.

Бұрқақты- сағалы жабдықтар оның ішінде:1.1.1.

Бұрқақты арматура1.1.2.

Сағалы жабдықтар1.1.3.

Ысырмалар1.1.4....

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)1.2.

Стан - тербелмелер1.3.

Сорғылар оның ішінде1.3.1.

Штангілі- терең кететін сорғылар1.3.2

Сыртқа тебуші сорғылар1.3.3.

Электр бұрандамалы сорғылар1.3.4.

Бұрғылау сорғылары1.3.5....

басқалары    (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)1.4.

Бұрғы жабдықтары1.5.

Мұнанды қыздыру пеші1.6.

Өзге мұнай жабдықтары1.7.

Мұнай жабдықтарына қосалқы бөліктер1.8.

басқалары2

Арнайы техника оның ішінде:2.1

Бұрғылау конлырғылары2.2.

Көтергіш агрегаттар2.3.

Цементтеу агрегаттары2.4.

Бумен жылжитын кондырғалар2.5.

Кәсіби тиеуіштер2.6.

Автоцистерналар2 7

Арнайы техникаға қосалқы бөлшектер2.7

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)3

Электр техникалық өнім барлығы, оның ішінде:3.1.

Өнеркәсіптік макеаттағы электр қозғалтқыштар3.2.

Трансформаторлар3.3.

Генераторлар, коректендіру көзі3.4.

Бөліп таратқыш жабдықтар3.5.

Кабель өнімдері3.6.

Қосу және бақылау жабдықтары3.7.

Электр жабдықтарына қосалқы бөлшектер4.

Құбыр өнімдері (диаметрлер бойынша) барлығы, оның ішінде:4.1.

Ішкі кәсіби құбырлар4.2.

Сорғылық-компрессорлық құбырлар4.3.

Шеген құбырлар4.4.

Магистральды құбырлар4.5.

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)5.

Көлік құралдары6.

Кұрылыс жабдықтары мен материалдар, оның ішінде барлығы:6.1.

Жол-құрылыс машиналары мен тетіктері6.2.

Өзге де құрылыс жабдықтары мен тетіктері6.3.

Темір бетон бұйымдары6.4.

Құрылыс материалдары6.5.

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)7.

Материалдардың барлығы, оның ішінде:7.1.

Барит7.2.

Бентонит7.3.

Тығындау цементі7.4.

Бұрғылауды, тасымалдауды жүргізу процесі үшін химиялық реагенттер7.5.

Метал қорытпа7.6

Арнайы киімдер. арнайы аяқ киімдер7.7.

Өзге материалдар8.

Жабдықтар мен материалдардың барлығы. самасыны (1+2+3+4+5+6+7бет)         Басшының қолы
      (орындаушы А.Ә.Т, тел.)

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады