Жер қойнауын пайдаланушылардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алу туралы есеп және алдағы жылға тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жылдық бағдарламасының нысандарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Индрустрия және сауда министрінің 2007 жылғы 21 наурыздағы N 92 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 18 сәуірдегі Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4618 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрінің 2008 жылғы 3 сәуірдегі N 125 Бұйрығымен

       Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрінің 2008.04.03  N 125 (қолданысқа енгізілу тәртібін  4-тармақтан қараңыз) Бұйрығымен.

      "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтардағы  Заңының 8-3-бабының 1 - тармағының 6) тармақшасына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылардың қазақстаннан шыққан тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу бөлігінде келісім - шарт міндеттемелерін орындаудың мониторингі мақсатында,  БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мына қоса берілгендер:
      1) сатып алынған тауарлар туралы жер қойнауын пайдаланушылардың есеп нысандары (ОМ -1 және ОМ-2 нысандары);
      2) сатып алынған тауарлар мен қызметтер туралы жер пайдаланушылардың есеп нысандары (РУ-1 және РУ-2 нысандары);
      3) алдағы жылға тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу бағдарламасының нысандары (ПЗ-1 және ПЗ-2 нысандары) бекітілсін;
      2. "Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі және "Қазақстандық келісім-шарт агенттігі" АҚ-ның өз - ара іс-қимылы туралы" Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің 2003 жылғы 20 қазандағы N 9310 бұйрығына сәйкес Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігінің жұмыс органы болып табылатын "Қазақстандық келісім-шарт агенттігі" акционерлік қоғамы тұрақты негізде жер қойнауын пайдаланушылар жіберетін ақпаратты жинақтауды және талдауды жүзеге асырады.
      Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Индустрия және сауда министрлігі Өнеркәсіп және ғылыми - техникалық дамыту комитетінің төрағасы М.З.Қажыкенге жүктелсін.
      Осы бұйрық ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Министр

                                                                                 Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

      200_жыл____үшін____________________________________
            (тау-кен секторының жер қойнауын пайдаланушы
                       компанияларының атауы)
  жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған жұмыстар мен
             қызметтері туралы есебі (РУ -1 нысаны)

Жолда рдың коды

Жұмыстардың, қызметтердің атауы

КП ВЭД коды

Сатып алынған жұмыстар мен қызметтердің көлемі 

Есептік тоқсан үшін

Өнім.
дерді жеткі.
зуші- қазақ.
стандық кәсіп.
орынның
атауы

Жыл басынан бастап

Барлығы

оның ішінде қазақ.
станда шығарыл.
ған

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың.теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

1.

ұңғыманы бұрғылау2

ұңғымаларды күрделі жөндеу3.

Ұңғымаларды жер асты жөндеу4.

Геофизикалық қызметтер5.

Мұнай операцияларын    жүргізу кезіндегі технологиялық қызметтер6.

Жобалық-іздестіру жұмыстары7.

Құрылыс-монтаждау жұмыстары8.

Көлік қызметтері9.

Өзге   қызметтер мен жұмыстар, оның ішінде:9.1.

Консультациялық қызметтер9.2.

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бойынша жұмыстар мен қызметтер9.3.

Ақпараттық қамтамасыз ету9.4...

басқалары (қажеттілігіне   қарай жолдарды толықтыру)10.

Жұмыстар мен қызметтердің барлығы (1+2+3+4+5+6+7+8+9 жолдардың сомасы)         Басшының қолы
      (орындаушы А.Ә.Т., тел.)

                                       Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

  200__жыл______үшін__________________________________________
            (тау-кен секторының жер қойнауын пайдаланушы
                      компанияларының атауы)

     жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған жұмыстар мен
             қызметтері туралы есебі (РУ -2 нысаны)

Жол код.
тары

Жұмыстардың, қызметтердің атауы

КП
ВЭД коды

Сатып алынған жұмыстар мен қызметтердің көлемі

Есептік тоқсан үшін

Өнімдерді жеткізуші- қазақстандық кәсіпорынның атауы

Жыл басынан бастап

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

сомасы, мың. теңге

сомасы,  мың- теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

1.

ұңғыманы бұрғылау2.

Геофизикалық қызметтер3.

Технологиялық қызметтер5          4.

Ғылыми- зерттеу жұмыстары5.

Құрылыс-монтаж жұмыстары6.

Көлік қызметтері7.

Өзге  қызметтер   мен  жұмыстар, оның ішінде:7.1.

Консультациялық қызметтер7.2.

Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бойынша жұмыстар мен қызметтер7.3.

Ақпараттық қамтамасыз ету7.4

басқалары    (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)8.

Жұмыстар мен  қызметтердің барлығы {1+2+3+4+5+6+7 жолдардың сомасы)    Басшының қолы 
(орындаушы А.Ә. Т.. тел.)

                                                                                   Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

      200_ жылға арналған тауарларды сатып алудың жылдық
  бағдарламасы (ПЗ-1 нысан)_____________________________________
              (жер қойнауын пайдаланушы компанияның атауы)

N№
р/с

Тауар атауы

Тауардың қосымша сипаты

өлшем бірлігі

СЭҚ ТН

Жоспарланып

отырған сатып алу

көлемі, бірл.

Жоспарланып отырған сатып алу көлемі, мың. теңге

Сатып алу тәсілі

Сатып алуды жүргізудің орны мен мерзімі

Жеткізу мерзімдері

         Басшының қолы
(орындаушы А.Ә.Т., тел.)

                                                                                   Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

  200___жылға арналған жұмыстар мен қызметтерді сатып алудың
жылдық бағдарламасы (ПЗ-2 нысан)____________________________________
                               (жер қойнауын пайдаланушы
                                компанияның атауы)

№Nр/с

Жұмыстардың, қызметтердің атауы

Сатып алынатын жұмыстардың, қызметтердің қосымша сипаты

Код КП
ВЭД

өлшем бірлігі

Жоспарланып отырған сатып алу көлемі, бірл.

Жоспарланып отырған сатып алу көлемі, мың. теңге

Сатып алу тәсілі

Сатып алуды жүргізудің орны мен мерзімі

Жеткізу мерзімдері

         Басшының қолы 
(орындаушы А.Ә. Т., тел.)

                                                                                  Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

       200__жыл_______үшін_______________________________
                         (тау-кен секторының жер қойнауын
                        пайдаланушы компанияларының атауы)

       жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған тауарлары
                     туралы есебі (ОМ-2 нысан)

Жолдардың коды

Жабдықтар мен материалдардың атауы

сэқтн коды

Сатып алынған тауарлар көлемі

Есептік тоқсан үшін

Өнімдерді жеткізуші- қазақстандық кәсіпорынның атауы

Жыл басынан бастап

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

саны, өлшем бірл.

сомасы, мың. теңге

саны, өлшем бірл.

сомасы, мың. теңге

саны, өлшем бірл.

сомасы, мың. теңге

саны, өлшем бірл.

сомасы, мың. теңге

1.

Тау-кен өндіру жабдықтары, оның ішінде барлығы:


-1.1.

Ұсатқыштар1.2.

Конвейерлар1.3.

Желдеткіштер1.4.

Бұрғылау жабдықтары1.5.

Перфораторлар1.6.

Шығырлар1.7.

Сорғылар1.8.

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)2

Арнайы техника оның ішінде:2.1

Экскаваторлар2.2

Крандар2.3

Шахталық вагонша2.4.

Көтергіш машиналар2.5.

Тиегіш машиналар2.6.

басқалары    (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)3

Электротехникалық өнімдер, оның ішінде барлығы:3.1.

Трансформаторлар3.2.

Кабельдік өнім4.

Көлік құралдары4.1

Локомотивтер4.2.

Автосамосвалдар5.

Құрылыс жабдықтары мен материалдар, оның ішінде барлығы:5.1.

Жол-құрылыс машиналары мен тетіктері5.2.

Өзге де құрылыс жабдықтары мен тетіктері5.3.

Темір бетон бұйымдары5.4.

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)6.

Материалдар барлығы, оның ішінде:6.1.

Бұрғылауды өндіру процесі үшін химиялық реагенттер6.2.

Арнайы киімдер, арнайы аяқ киімдер6.3.

Өзге материалдар7.

Жабдыктар мен материалдардың барлығы, сомасына (1+2+3+4+5+6 бет)         Басшының қолы
  (орындаушы А.Ә.Т., тел.)

                                                                                  Қазақстан Республикасы
                                    Индустрия және сауда министрінің
                                        2007 жылғы 21 наурыздағы
                                       N 92 бұйрығымен бекітілген

      200__жыл_________үшін_________________________________________
                           (тау-кен секторының жер қойнауын
                            пайдаланушы компанияларының атауы)

     жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған тауарлар туралы
                         есебі (ОМ-1 нысаны)

Жол дардың коды

Жабдықтар мен материалдардың атауы

СЭҚ ТН коды

Сатып алынған тауарлар көлемі

Есептік тоқсан үшін

Өнімдерді жеткізуші- қазақстандық кәсіпорынның атауы

Жыл басынан бастап

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

Барлығы

оның ішінде қазақстанда шығарылған

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың.теңге

сомасы, мың. теңге

сомасы, мың. теңге

1.

Мұнай газ жабдықтары, барлығы, оның ішінде:


-

1.1.

Бұрқақты- сағалы жабдықтар оның ішінде:1.1.1.

Бұрқақты арматура1.1.2.

Сағалы жабдықтар1.1.3.

Ысырмалар1.1.4....

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)1.2.

Стан - тербелмелер1.3.

Сорғылар оның ішінде1.3.1.

Штангілі- терең кететін сорғылар1.3.2

Сыртқа тебуші сорғылар1.3.3.

Электр бұрандамалы сорғылар1.3.4.

Бұрғылау сорғылары1.3.5....

басқалары    (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)1.4.

Бұрғы жабдықтары1.5.

Мұнанды қыздыру пеші1.6.

Өзге мұнай жабдықтары1.7.

Мұнай жабдықтарына қосалқы бөліктер1.8.

басқалары2

Арнайы техника оның ішінде:2.1

Бұрғылау конлырғылары2.2.

Көтергіш агрегаттар2.3.

Цементтеу агрегаттары2.4.

Бумен жылжитын кондырғалар2.5.

Кәсіби тиеуіштер2.6.

Автоцистерналар2 7

Арнайы техникаға қосалқы бөлшектер2.7

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)3

Электр техникалық өнім барлығы, оның ішінде:3.1.

Өнеркәсіптік макеаттағы электр қозғалтқыштар3.2.

Трансформаторлар3.3.

Генераторлар, коректендіру көзі3.4.

Бөліп таратқыш жабдықтар3.5.

Кабель өнімдері3.6.

Қосу және бақылау жабдықтары3.7.

Электр жабдықтарына қосалқы бөлшектер4.

Құбыр өнімдері (диаметрлер бойынша) барлығы, оның ішінде:4.1.

Ішкі кәсіби құбырлар4.2.

Сорғылық-компрессорлық құбырлар4.3.

Шеген құбырлар4.4.

Магистральды құбырлар4.5.

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)5.

Көлік құралдары6.

Кұрылыс жабдықтары мен материалдар, оның ішінде барлығы:6.1.

Жол-құрылыс машиналары мен тетіктері6.2.

Өзге де құрылыс жабдықтары мен тетіктері6.3.

Темір бетон бұйымдары6.4.

Құрылыс материалдары6.5.

басқалары (қажеттілігіне қарай жолдарды толықтыру)7.

Материалдардың барлығы, оның ішінде:7.1.

Барит7.2.

Бентонит7.3.

Тығындау цементі7.4.

Бұрғылауды, тасымалдауды жүргізу процесі үшін химиялық реагенттер7.5.

Метал қорытпа7.6

Арнайы киімдер. арнайы аяқ киімдер7.7.

Өзге материалдар8.

Жабдықтар мен материалдардың барлығы. самасыны (1+2+3+4+5+6+7бет)         Басшының қолы
      (орындаушы А.Ә.Т, тел.)

Об утверждении форм отчета недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах и годовой программы закупа товаров, работ и услуг на предстоящий год

Приказ Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 21 марта 2007 года N 92. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 апреля 2007 года N 4618. Утратил силу приказом Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 3 апреля 2008 года N 125.

 

       Сноска. Приказ Министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 21 марта 2007 года N 92 утратил силу приказом Министра индустрии и торговли РК от 03.04.2008  N 125  (порядок введения в действие см.  п.4 ).

      В соответствии с подпунктом 6) пункта 1  статьи 8-3  Закона Республики Казахстан "О недрах и недропользовании" от 27 января 1996 года с целью мониторинга исполнения контрактных обязательств недропользователями в части приобретения ими товаров, работ и услуг казахстанского происхождения,  ПРИКАЗЫВАЮ :

      1. Утвердить прилагаемые:
      1) формы отчета недропользователей о приобретенных товарах (Формы  ОМ-1  и  ОМ-2 );
      2) формы отчета недропользователей о приобретенных работах и услугах (Формы  РУ-1  и  РУ-2 );
      3) формы годовой программы закупа товаров, работ и услуг на предстоящий год (Формы  ПЗ-1  и  ПЗ-2 ).

      2. Акционерному обществу "Казахстанское контрактное агентство", являющимся рабочим органом Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан в соответствии с приказом Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 20 октября 2003 года N 9310 "О взаимодействии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан и АО "Казахстанское контрактное агентство", на постоянной основе осуществлять свод и анализ представляемой недропользователями информации.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Председателя Комитета промышленности и научно-технического развития Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан Кажыкен М.З.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

       Министр

Утверждена приказом  
Министра индустрии   
и торговли           
Республики Казахстан 
от 21 марта 2007 года
N 92                 

                               Отчет
     недропользователей о приобретенных товарах (Форма ОМ-1)
   ______________________________________  за  __________ 200 ___  года
  (название компании недропользователя нефтегазодобывающего сектора)

Кoд
стро-
ки

Наиме-
нование
обору-
дования
и мате-
риалов

К
о
д
Т
Н
В
Э
Д

Объем приобретенных товаров

За отчетный квартал

Наи-
мено-
вание
казах-
стан-
ского
пред-
прия-
тия-
пос-
тав-
щика
про-
дук-
ции

С начала года

Всего

в том
числе
казах-
станского
происхож-
дения

Всего

в том
числе
казах-
стан-
ского
проис-
хождения

кол-
во,
ед.
изм

сум-
ма,
тыс.
тен-
ге

кол-
во,
ед.
изм

сум-
ма,
тыс.
тен-
ге

кол-
во,
ед.
изм

сум-
ма,
тыс.
тен-
ге

кол-
во,
ед.
изм

сум-
ма,
тыс.
тен-
ге

1.

Нефте-
газовое
обору-
дование
всего
в том
числе:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.

Фонтанно-
устьевое
обору-
дование
в т.ч.:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.
1.

Фонтан-
ная
арматура

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.
2.

Устьевое
обору-
дование

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.
3.

Задвижки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.
4.
...

другие
(добав-
лять
строки
по мере
необхо-
димости)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.

Станки-
качалки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.

Насосы
в т.ч

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.
1.

Штангово-
глубинные
насосы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.
2.

Центро-
бежные
насосы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.
3.

Элек-
тровин-
товые
насосы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.
4.

Буровые
насосы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.
5.
...

другие
(добав-
лять
строки
по мере
необхо-
димости)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4.

Буровое
обору-
дование

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5.

Печи
подо-
грева
нефти

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6.

Прочее
нефтяное
обору-
дование

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7.

Запасные
части к
нефтяному
обору-
дованию

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8.

другие

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

Специ-
альная
техника
в.т.ч.:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.

Буровые
установки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.

Подъемные
агрегаты

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3.

Цемен-
тиро-
вочные
агрегаты

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4.

Паропере-
движные
уста-
новки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.

Промыс-
ловые
погруз-
чики

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.

Авто-
цистерны

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.

Запасные
части к
спец-
технике

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.7.
...

другие
(добав-
лять
строки
по мере
необхо-
димости)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3

Элек-
тротех-
ническая
продук-
ция
всего
в том
числе:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.

Элек-
тродви-
гатели
промыш-
ленного
назна-
чения

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.

Транс-
форма-
торы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.3.

Генера-
торы,
источ-
ники
питания

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.4.

Распре-
дели-
тельное
обору-
дование

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.5.

Кабельная
продукция

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.6.

Обору-
дование
включе-
ния и
контроля

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.7.

Запчасти
к элек-
трообо-
рудованию

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.

Трубная
продук-
ция (по
диаме-
трам)
всего
в том
числе:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.

Внутри-
промыс-
ловые
трубы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2.

Насосно-
компрес-
сорные
трубы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3.

Обсадные
трубы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4.

Магис-
тральные
трубы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5.

другие
(добав-
лять
строки
по мере
необхо-
димости)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.

Транс-
портные
средства

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.

Строи-
тельное
обору-
дование
и мате-
риалы
всего
в том
числе.:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.

Дорожно-
строи-
тельные
машины
и меха-
низмы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2.

Прочее
строи-
тельное
обору-
дование
и меха-
низмы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3.

Железо-
бетонные
изделия

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.4.

Строи-
тельные
материалы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.5.

другие
(добав-
лять
строки
по мере
необхо-
димости)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.

Мате-
риалы
всего
в том
числе:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1.

Барит

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2.

Бентонит

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3.

Тампо-
нажный
цемент

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.4.

Химреа-
генты
для про-
цесса
добычи
бурения,
транс-
порти-
ровки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.5.

Металло-
прокат

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.6

Спец-
одежда,
спец-
обувь

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.7.

Прочие
материалы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.

Всего
обору-
дования
и мате-
риалов
на сумму
(стр.
1+2+3+4
+5+6+7)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      Подпись руководителя
      (исполнитель Ф.И.О., тел.)

Утверждена приказом  
Министра индустрии   
и торговли           
Республики Казахстан 
от 21 марта 2007 года
N 92                 

                             Отчет
      недропользователей о приобретенных товарах (Форма ОМ-2)
    ________________________________________  за  _______  200 ___  года
    (название компании недропользователя горнорудного сектора)

Код
стро-
ки

Наиме-
нова-
ние
обору-
дова-
ния и
мате-
риалов

Код
ТН
ВЭД

Объем приобретенных товаров

За отчетный
квартал

Наиме-
нова-
ние
казах-
стан-
ского
пред-
прия-
тия -
поста-
вщика
про-
дукции

С начала года

Всего

в том
числе
казах-
станского
проис-
хождения

Всего

в том
числе
казах-
стан-
ского
проис-
хож-
дения

кол-
во,
ед.
изм

сум-
ма,
тыс.
тен-
ге

кол-
во,
ед.
изм

сум-
ма,
тыс.
тен-
ге

кол-
во,
ед.
изм

сум-
ма,
тыс.
тен-
ге

кол-
во,
ед.
изм

сум-
ма,
тыс.
тен-
ге

1.

Горно-
добы-
вающее
обору-
дова-
ние
всего
в том
числе:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.

Дро-
билки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2.

Кон-
вейеры

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.3.

Венти-
ляторы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.4.

Буро-
вое
обору-
дова-
ние

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.5.

Перфо-
раторы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.6.

Лебед-
ки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.7.

Насосы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.8.

другие
(доба-
влять
строки
по мере
необ-
ходи-
мости)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2

Специ-
альная
техни-
ка
в.т.ч.: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.

Экска-
ваторы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.

Краны

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3.

Ваго-
нетки
шахтные

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.4.

Подъем-
ные
машины

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.5.

Погру-
зочные
машины

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.6.

другие
(добав-
лять
строки
по мере
необхо-
димос-
ти)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3

Элек-
тротех-
ничес-
кая
продук-
ция
всего
в том
числе:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.1.

Транс-
форма-
торы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3.2.

Кабель-
ная
продук-
ция

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.

Транс-
портные
сред-
ства

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1.

Локо-
мотивы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.2.

Автоса-
мосвалы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.

Строи-
тельное
обору-
дование
и мате-
риалы
всего
в том
числе.:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1.

Дорожно
-строи-
тельные
машины
и меха-
низмы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2.

Прочее
строи-
тельное
обору-
дование
и меха-
низмы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3.

Железо-
бетон-
ные
изделия

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4.

другие
(добав-
лять
строки
по мере
необхо-
димос-
ти)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.

Мате-
риалы
всего
в том
числе:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1.

Химреа-
генты
для
процес-
са
добычи
бурения

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2.

Спец-
одежда,
спец.
обувь

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3.

Прочие
мате-
риалы

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.

Всего
обору-
дования
и мате-
риалов
на
сумму
(стр.
1+2+3+4
+5+6)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      Подпись руководителя
      (исполнитель Ф.И.О., тел.)

Утверждена приказом  
Министра индустрии   
и торговли           
Республики Казахстан 
от 21 марта 2007 года
N 92                 

                     Отчет недропользователей
       о приобретенных работах и услугах (Форма РУ-1)
  ____________________________________________  за  ______ 200 ___ года
  (название компании недропользователя нефтегазодобывающего сектора)

Код
стро-
ки

Наимено-
вание
работ,
услуг

Код
КП
ВЭД

Объем закупленных работ и услуг

За отчетный
квартал

Наиме-
нование
казах-
стан-
ского
пред-
приятия-
постав-
щика
услуг

С начала года

Всего

в том
числе
казах-
стан-
ского
проис-
хож-
дения

Всего

в том
числе
казах-
стан-
ского
проис-
хож-
дения

сумма,
тыс.
тенге

сумма,
тыс.
тенге

сумма,
тыс.
тенге

сумма,
тыс.
тенге

1.

Бурение
скважин

  

  

  

  

  

  

2.

Капиталь-
ный
ремонт
скважин

  

  

  

  

  

  

3.

Подземный
ремонт
скважин

  

  

  

  

  

  

4.

Геофизи-
ческие
услуги

  

  

  

  

  

  

5.

Техноло-
гические
услуги
при про-
ведении
нефтяных
операций

  

  

  

  

  

  

6.

Проектно-
изыска-
тельские
работы

  

  

  

  

  

  

7.

Строи-
тельно-
монтажные
работы

  

  

  

  

  

  

8.

Транспор-
тные
услуги

  

  

  

  

  

  

9.

Прочие
услуги и
работы
в том
числе:

  

  

  

  

  

  

9.1.

Консуль-
тационные
услуги

  

  

  

  

  

  

9.2.

Работы и
услуги
по охране
труда и
окружаю-
щей среды

  

  

  

  

  

  

9.3.

Информа-
ционное
обеспе-
чение

  

  

  

  

  

  

9.4.

другие
(добав-
лять
строки
по мере
необхо-
димости)

  

  

  

  

  

  

10.

Всего
работ и
услуг
(сумма
строк
1+2+3+4+5
+6+7+8+9)

  

  

  

  

  

  

      Подпись руководителя
      (исполнитель Ф.И.О., тел.)

Утверждена приказом  
Министра индустрии   
и торговли           
Республики Казахстан 
от 21 марта 2007 года
N 92                 

                     Отчет недропользователей
       о приобретенных работах и услугах (Форма РУ-2)
  ____________________________________________  за  ______ 200 ___ года
  (название компании недропользователя горнорудного сектора)

                                  Отчет

Код
стро-
ки

Наимено-
вание
работ,
услуг

Код
КП
ВЭД

Объем закупленных работ и услуг

За отчетный
квартал

Наиме-
нова-
ние
казах-
стан-
ского
пред-
при-
ятия -
пос-
тав-
щика
услуг

С начала
года

Всего

в том
числе
казах-
стан-
ского
проис-
хож-
дения

Всего

в том
числе
казах-
стан-
ского
проис-
хожде-
ния

сумма,
тыс.
тенге

сумма,
тыс.
тенге

сумма,
тыс.
тенге

сумма,
тыс.
тенге

1.

Бурение
скважин

  

  

  

  

  

  

2.

Геофи-
зические
услуги

  

  

  

  

  

  

3.

Техноло-
гические
услуги

  

  

  

  

  

  

4.

Научно-
исследо-
ватель-
ские
работы

  

  

  

  

  

  

5.

Строи-
тельно-
монтаж-
ные
работы

  

  

  

  

  

  

6.

Транс-
портные
услуги

  

  

  

  

  

  

7.

Прочие
услуги
и работы
в том
числе:

  

  

  

  

  

  

7.1.

Консуль-
тацион-
ные
услуги

  

  

  

  

  

  

7.2.

Работы
и услуги
по
охране
труда и
окружаю-
щей
среды

  

  

  

  

  

  

7.3.

Информа-
ционное
обеспе-
чение 

  

  

  

  

  

  

7.4.
....

другие
(добав-
лять
строки
по мере
необхо-
димости)

  

  

  

  

  

  

8.

Всего
работ и
услуг
(сумма
строк
1+2+3+4+
5+6+7)

  

  

  

  

  

  

      Подпись руководителя
      (исполнитель Ф.И.О., тел.)

Утверждена приказом  
Министра индустрии   
и торговли           
Республики Казахстан 
от 21 марта 2007 года
N 92                 

       Годовая программа закупа товаров на 200___ год
    (Форма ПЗ-1)  _____________________________________
                 (название компании недропользователя)

N
п/
п

Наиме-
нова-
ние
това-
ров

Допол-
ни-
тель-
ное
описа-
ние
товара

Ед.
изм.

Код
ТН
ВЭД

Плани-
руемый
объем
закупа,
ед.

Плани-
руемая
сумма
закупа,
тыс.
тенге

Спо-
соб
за-
куп-
ки

Место
и сроки
прове-
дения
закупок

Сроки
пос-
тавки

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      Подпись руководителя
      (исполнитель Ф.И.О., тел.)

Утверждена приказом  
Министра индустрии   
и торговли           
Республики Казахстан 
от 21 марта 2007 года
N 92                 

        Годовая программа закупа работ, услуг на 200___ год
        (Форма ПЗ-2) _______________________________________
                       (название компании недропользователя)

N
п/
п

Наиме-
нова-
ние
работ,
услуг

Допол-
нитель-
ное
описа-
ние
закупа-
емых
работ,
услуг

Код
КП
ВЭД

Ед.
изм.

Плани-
руемый
объем
заку-
па, ед.

Плани-
руемая
сумма
закупа,
тыс.
тенге

Спо-
соб
за-
купки

Место
и
сроки
про-
веде-
ния
заку-
пок

Сроки
пос-
тавки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Подпись руководителя
      (исполнитель Ф.И.О., тел.)