Маңғыстау ауданының Отпан ауылдық округін құру туралы

Маңғыстау облыстық мәслихатының 2007 жылғы 8 қазандағы N 2/16 шешімі, Маңғыстау облыстық әкімдігінің 2007 жылғы 5 қазандағы N 327-1 қаулысы. Маңғыстау облысының Әділет департаментінде 2007 жылғы 31 қазанда N 1982 тіркелді

      Ескерту. Тақырыбында және бүкiл мәтін бойынша: «селолық» деген сөз «ауылдық» сөзбен ауыстырылды - Маңғыстау облысы әкімдігінің 21.05.2015 № 148 және Маңғыстау облыстық мәслихатының 21.05.2015 № 25/390 бірлескен қаулысымен және шешімімен (жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Маңғыстау аудандық мәслихаты мен Маңғыстау ауданы әкімдігінің Маңғыстау ауданының Отпан ауылдық округін құру туралы ұсынысын қарай келіп, " Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылыcы туралы " Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 3-тармағына сәйкес облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ және облыс әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТТІ:
       1. Маңғыстау ауданының Жыңғылды селолық округінен Тұщыбек, 15-Бекет елді мекендері шекарасында бөлініп, орталығы Тұщыбек елді мекені болатын Отпан ауылдық округі құрылсын.

      2. Осы шешім мен қаулы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрағасы                     Облыс әкімі

      М. Молдағұлов                     Қ. Көшербаев

      Облыстық  мәслихат 
      хатшысы                             Б. Шелпеков

Об образовании сельского округа Отпан Мангистауского района

Решение Маслихата Мангистауской области от 8 октября 2007 года N 2/16, постановление Акимата Мангистауской области 5 октября 2007 года N 327-1. Зарегистрировано Департаментом юстиции Мангистауской области от 31 октября 2007 года N 1982

      Рассмотрев предложение Мангистауского районного маслихата и акимата Мангистауского района об образовании сельского округа Отпан Мангистауского района, и в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Республики Казахстан " Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан " областной маслихат  РЕШИЛ и акимат области  ПОСТАНОВИЛ:

      1. Образовать сельский округ Отпан Мангистауского района в границах населенных пунктов Тущыбек, 15-Бекет с центром в населенном пункте Тущыбек, выделив их из состава Жынгылдинского сельского округа.

      2. Настоящее решение и постановление вводится в действие со дня официального опубликования.

      Председатель сессии              Аким области
        М. Молдагулов                  К. Кушербаев

      Секретарь областного
      маслихата                         Б. Чельпеков