Астана қаласы мәслихатының 2005 жылғы 26 мамырдағы N 141/18-ІІІ "Астана қаласында құрылыс материалдары, бұйымдар мен құрылымдар өнеркәсібі дамуының 2005-2014 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын бекіту туралы" шешіміне толықтырулар енгізу туралы

Күшін жойған

Астана қаласы мәслихатының 2008 жылғы 30 қаңтардағы N 49/8-ІV Шешімі. Астана қаласының Әділет департаментінде 2008 жылғы 3 наурызда нормативтік құқықтық кесімдерді Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 490 болып енгізілді. Күші жойылды - Астана қаласы мәслихатының 2010 жылғы 29 шілдедегі N 380/50-IV Шешімімен.

      Ескерту. Күші жойылды - Астана қаласы мәслихатының 2010.07.29 N 380/50-IV Шешімімен.

      Астана қаласы мәслихатының 2005 жылғы 26 мамырдағы N 141/18-ІІІ »"Астана қаласында құрылыс материалдары, бұйымдар мен құрылымдар өнеркәсібі дамуының 2005-2014 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын бекіту туралы" шешіміне толықтырулар енгізу туралы Астана қаласы әкімдігінің ұсынысын қарап, Қазақстан Республикасы Конституциясының 86-бабын және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңның 6-бабын басшылыққа ала отырып Астана қаласының мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Астана қаласында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын іске асыру бойынша 2005-2007 жылдарға арналған іс-шаралар Жоспарының орындалуы туралы есебі назарға алынсын.

      2. Астана қаласы мәслихатының 2005 жылғы 26 мамырдағы N 141/18-ІІІ шешімімен бекітілген Астана қаласында құрылыс материалдары, бұйымдар мен құрылымдар өнеркәсібі дамуының 2005-2014 жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2005 жылғы 01 шілдеде 396 нөмірмен тіркелген, 2005 жылғы 2 тамызда N 104 "Астана хабары", 2005 жылғы 16 шілдеде N 107-108, 2005 жылғы 19 шілдеде N 109 "Вечерняя Астана" газеттерінде жарияланған) осы шешімнің қосымшасына сәйкес "Астана қаласында құрылыс материалдары, бұйымдары мен құрастырмалары өнеркәсібін дамытудың 2008-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары" N 4 қосымшасымен толықтырылсын.

      3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енеді және 2008 жылғы 1 қаңтарда туындаған қатынастарға қолданылады.

      Астана қаласы мәслихатының
      сессия төрағасы

      Астана қаласы мәслихатының
      хатшысы

Астана қаласы мәслихатының 2005 жылғы 26 мамырдағы
N 141/18-ІІІ«"Астана қаласында құрылыс материалдары,
бұйымдар мен құрылымдар өнеркәсібі дамуының 2005-2014
жылдарға арналған аймақтық бағдарламасын бекіту туралы"
2008 жылғы 30 қаңтардағы N 49/8-IV шешіміне толықтырулар
енгізу туралы шешіміне келісім
Беті

      КЕЛІСІЛДІ:
      Астана қаласы кәсіпкерлік
      және өнеркәсіп департаменті
      директорының м.а.

                                       Астана қаласы мәслихатының
                                         2008 жылғы 30 қаңтардағы
                                        N 49/8-IV шешіміне қосымша

                                         Астана қаласында құрылыс
                                       материалдары, бұйымдары мен
                                         құрастырмалы өнеркәсібін
                                       дамытудың 2005-2014 жылдарға
                                           арналған бағдарламасына
                                                 4-қосымша

      Астана қаласында құрылыс материалдары, бұйымдары мен
     құрастырмалы өнеркәсібін дамытудың 2005-2014 жылдарға
     арналған бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2008-2010
             жылдарға арналған іс-шаралар жоспары

Р/с
N

Іс-шара атауы

Аяқталу
нысаны

Жауапты
орындау-
шылар

Орын-
дау
мер-
зімі

Бол-
жамды
шы-
ғыс-
тар
(млн.
тең-
ге)

Қаржы-
ландыру
көз

1. Саланың дамуын ынталандыратын негізгі шаралар

1

Индустриалдық
парк аумағында
іске асырылатын
басым инвести-
циялық жобаларды
іске асыруға
және құрылыс
кластерін дамы-
туға ықпал ету

Қазақс-
тан
Респуб-
ликасы
Индуст-
рия және
сауда
министр-
лігіне
есеп
(ҚР ИСМ)

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті;
мүдделі
қалалық
органдар
мен қыз-
меттер
(келісім
бойынша)

2008-
2010
жж.

  -

2

Құрылыс матери-
алдар, бұйымдар
мен құрастырма-
лар саласындағы
жобалардың іске
асырылуына ұдайы
мониторинг жүр-
гізу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010 жыл-
дар,
тоқсан
сайын

-

3

Қала кәсіпорын-
дарын мамандан-
дырылған құрылыс
көрмелерінде
қатысуларын
қамтамасыз ету.

Өнеркә-
сіп кә-
сіпорын-
дарын
көрме-
лерге
қатысуы

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

-

2. Қазіргі заманға сай, жоғары сапалы, бәсекелесуге
қабілетті және экспортқа бағдарланған құрылыс материалдар,
бұйымдар мен құрастырмаларды шығару жөніндегі жаңа
өндірістер құру

4

"АБК Мақсат" ЖШС
темірбетонды
бұйымдар және
құрастырмалар
өндіру жөніндегі
зауыт ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

1 872

"Қазақс-
танның
даму
банкі"
АҚ

5

"Әйкен" Құрылыс
корпорациясы"
ЖШС үй құру
комбинатын ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

480

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

6

"КВНТ "НҰР" ЖШС
торды бетон
өндіретін зауыт
ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

144

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

7

"BASF" ЖШС
бетонға қосатын
үйлесімді қосым-
шалар мен құрғақ
қоспалар өндіру
жөніндегі зауыт
ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

192

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

8

"Медет Тағам"
ЖШС агломерат
тастарын өндіру
жөніндегі зауыт
ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

3 600

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

9

"Целина - НТ"
ЖШС тауарлық
бетон, пенобетон
және пенополис-
тирол өндіру
жөніндегі зауыт
ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

504

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

10

"Кровля - НС"
ЖШС сэндвич-
панельдер өндіру
жөніндегі зауыт
ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

300

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

11

"Wincom Plast"
ЖШС пластикалық
терезе алды тақ-
тайларын өндіру
жөніндегі зауыт
ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

600

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

12

"Бәйтерек-Жайық"
ЖШС сэндвич-
панельдер,
металды құрасты-
рылымдар өндіру
жөніндегі зауыт
ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

72

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

13

"Сәлем-2" ЖШС
сэндвич-панель-
дерді, жаяужол
плиткаларды,
автоклавті пено-
бетонді кешенді
өндіру жөніндегі
зауыт ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

3 816

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

14

"Қазантикор" ЖШС
отқа төзімді
және коррозияға
қарсы бояу мен
лактар өндіру
жөніндегі зауыт
ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

1 200

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

15

"Шар-құрылыс"
ЖШС акрилдық
бұйымдарды, шыны
фибро бетон,
ағаш шеберлігі
бұйымдарды,
тауарды бетонды
кешенді өндіру
жөніндегі зауыт
ашу

ҚР ИСМ
есеп

Кәсіпкер-
лік және
өнеркәсіп
департа-
менті

2008-
2010
жж.

2 100

Екінші
деңгей-
дегі
банктар-
дан
қарызға
алған
қаражат

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады