Исатай ауданының кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерін қайта атау туралы

Атырау облыстық әкімиятының 2008 жылғы 10 сәуірдегі N 84 қаулысы және Атырау облыстық мәслихатының 2008 жылғы 11 сәуірдегі N 97-IV шешімі. Атырау облыстық Әділет департаментінде 2008 жылғы 22 сәуірде N 2527 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы N 4200 "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Заңының 11-бабының 4-тармағына, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы" Заңының 627-баптарына сәйкес, облыстық ономастикалық комиссияның 2008 жылғы 27 ақпандағы қорытындысы, Исатай аудандық мәслихатының 2008 жылғы 23 қаңтардағы N 50-IV "Ауданның кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерін қайта атау туралы" шешімі, Исатай аудандық әкімиятының 2008 жылғы 22 қаңтардағы N 8 қаулысы негізінде облыс әкімияты ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ:
      1. Исатай ауданы бойынша:
      1) Новобогат ауылдық округі - Қамысқала ауылдық округі;
      2) Забурын ауылдық округінің Забурын ауылы - Зинеден ауылы;
      3) Аққыстау ауылдық округінің Гран елді мекені - Өркен елді мекені болып қайта аталсын.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгерістер енгізілді - Атырау облысы әкімінің 10.10.2014 № 315 және Атырау облыстық мәслихатының 10.10.2014 № 325-V бірлескен шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      2. Осы қаулы мен шешім мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыстық мәслихаттың                       Облыс әкімі
      І сессиясының төрағасы                     Б. Рысқалиев
      С. Қуанышев

      Облыстық мәслихат хатшысы                  Ж. Дүйсенғалиев

О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Исатайского района

Совместное постановление Атырауского областного акимата от 10 апреля 2008 года N 84 и решение Атырауского областного маслихата от 11 апреля 2008 года N 97-IV. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 22 апреля 2008 года за N 2527

      Сноска. В тексте совместного решения на государственном языке в пункте 1 слова "селосы", "селолық" заменено словами "ауылы", "ауылдық" совместным постановлением акимата Атырауской области от 10.10.2014 № 315 и решением Атырауского областного маслихата от 10.10.2014 № 325-V.
      В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года N 4200 "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", статьями 627 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении в Республике Казахстан", на основании заключения областной ономастической комиссии от 27 февраля 2008 года, решения Исатайского районного маслихата от 23 января 2008 года N 50-IV "О переименовании некоторых административно- территориальных единиц района", постановления Исатайского районного акимата от 22 января 2008 года N 8 акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ и областной маслихат РЕШИЛ:
      1. Переименовать:
      По Исатайскому району:
      1) Новобогатинский сельский округ - в Камыскалинский сельский округ;
      2) село Забурун Забурунского сельского округа в село Зинеден;
      3) Населенный пункт Гран Аккистауского сельского округа - в населенный пункт Оркен.
      2. Настоящее постановление и решение вступает в силу со дня государственной регистрации и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.
 
 

      Аким области

Б. Рыскалиев

      Председатель VІ сессии
      областного маслихата
      Секретарь областного маслихата

C. Куанышев
Ж. Дюсенгалиев