Мақат ауданының кейбір кенттерін село санатына жатқызу туралы

Атырау облыстық мәслихатының 2008 жылғы 11 сәуірдегі N 90-ІV шешімі және Атырау облысы әкімиятының 2008 жылғы 11 наурыздағы N 60 қаулысы. Атырау облыстық Әділет департаментінде 2008 жылғы 23 сәуірде N 2529 тіркелді.

      Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы N 4200 "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Заңының 3, 11-баптарына сәйкес, Мақат аудандық әкімиятының 2008 жылғы 20 ақпандағы N 44 қаулысының және Мақат аудандық мәслихатының 2008 жылғы 22 ақпандағы N 46-IV шешімінің негізінде облыс әкімияты ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және облыстық мәслихат ШЕШІМ ЕТТІ :

      1. Мақат ауданының Комсомол, Қошқар, Ескене және Байшонас кенттері село санатына жатқызылсын.

      2. Осы қаулы мен шешім мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және алғаш ресми жарияланған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Облыстық мәслихаттың                              Облыс әкімі
      VІ сессиясының төрағасы                           Б.Рысқалиев
      С.Қуанышев

      Облыстық мәслихаттың хатшысы
      Ж.Дүйсенғалиев

Об отнесении некоторых поселков Макатского района к категории села

Решение Атырауского областного маслихата от 11 апреля 2008 года N 90-IV и постановление областного акимата от 11 марта 2008 года N 60. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 23 апреля 2008 года за N 2529.

      В соответствии со статьями 3, 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года N 4200 "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", на основании постановления акимата Макатского района от 20 февраля 2008 года N 44 и решения Макатского районного маслихата от 22 февраля 2008 года N 46-IV акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ и областной маслихат РЕШИЛ :

      1. Отнести поселки Комсомол, Кошкар, Ескене и Байчунас Макатского района к категории села.

      2. Настоящее постановление и решение вступает в силу со дня государственной регистрации и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования.

      Председатель VІ сессии                        Аким области
      областного маслихата                          Б. Рыскалиев
      С. Куанышев

      Секретарь областного маслихата
      Ж. Дюсенгалиев