"Тайынша қаласы мен Тайынша ауданының елді мекендеріндегі жануарларды ұстаудың, иттер мен мысықтарды серуенге шығарудың Ережелерін бекіту туралы" аудандық мәслихаттың 2006 жылғы 5 сәуірдегі N 135 шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша аудандық мәслихатының 2009 жылғы 23 қазандағы N 158 шешімі. Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданының Әділет басқармасында 2009 жылғы 2 желтоқсанда N 13-11-157 тіркелді. Қолдану мерзімінің өтуіне байланысты күшін жойды (Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы мәслихатының 2012 жылғы 28 маусымдағы N 04-05-92 хаты)

       Ескерту. Қолдану мерзімінің өтуіне байланысты күшін жойды (Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы мәслихатының 2012.06.28 N 04-05-92 хаты)

      «Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару мәселелері жөніндегі Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 9 ақпандағы Заңы 1-бабының 4-тармағы 1) тармақшасына сәйкес аудандық мәслихат ШЕШТІ:
      1. «Тайынша қаласы мен Тайынша ауданының елді мекендеріндегі жануарларды ұстаудың, иттер мен мысықтарды серуенге шығарудың Ережелерін бекіту туралы» аудандық мәслихаттың 2006 жылғы 5 сәуірдегі № 135 шешіміне (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 13-11-39, 2006 жылдың 10 мамырда, «Тайыншинские вести» газетінде 2006 жылғы 19 мамырдағы № 21 жарияланған), «Тайынша қаласы мен Тайынша ауданының елді мекендеріндегі жануарларды ұстаудың, иттер мен мысықтарды серуенге шығарудың Ережелерін бекіту туралы» аудандық мәслихаттың 2006 жылғы 5 сәуірдегі № 135 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 13-11-61 2007 жылдың 16 мамырында, «Тайынша таңы» газетінде 2007 жылдың 15 маусымында, «Тайыншинские вести» -2007 жылғы 25 маусымда жарияланған) аудандық мәслихаттың 2007 жылғы 11 сәуірдегі № 208 шешімімен, «Тайынша қаласы мен Тайынша ауданының елді мекендеріндегі жануарларды ұстаудың, иттер мен мысықтарды серуенге шығарудың Ережелерін бекіту туралы» аудандық мәслихаттың 2006 жылғы 5 сәуірдегі №135 шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 13 қазандағы № 16 шешімімен ((нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген № 13-11-71 2007 жылдың 16 қарашасында, «Тайынша таңы» газетінде 2007 жылдың 9 желтоқсанында, «Тайыншинские вести» - 2007 жылғы 9 желтоқсанда жарияланған) өзгерістер енгізілгенін есепке ала отырып, келесі өзгерістер енгізілсін:
      шешімнің кіріспе сөзбасындағы «мемлекеттік басқару» сөздерінен кейін «және өзін-өзі басқару» сөздермен толықтырылсын;
      2. «Тайынша қаласы мен Тайынша ауданының елді мекендеріндегі жануарларды ұстаудың, иттер мен мысықтарды серуенге шығарудың Ережелерін бекіту туралы» аудандық мәслихаттың 2009 жылғы 27 шілдедегі № 135 шешімі жойылсын.
      3. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Сессия төрайымы                            Г. Полякова
      Аудандық мәслихаттың хатшысы               Қ. Ысқақов

О внесении изменений в решение районного маслихата от 5 апреля 2006 года № 135 "Об утверждении Правил содержания животных, выгула собак и кошек в населенных пунктах Тайыншинского района и города Тайынша"

Решение маслихата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области от 23 октября 2009 года N 158. Зарегистрировано Управлением юстиции Тайыншинского района Северо-Казахстанской области 2 декабря 2009 года N 13-11-157. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо маслихата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области от 28 июня 2012 года N 04-05-92)

      Сноска. Утратило силу в связи с истечением срока действия (письмо маслихата Тайыншинского района Северо-Казахстанской области от 28.06.2012 N 04-05-92)

      В соответствии с подпунктом 1) пункта 4 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 9 февраля 2009 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам местного государственного управления и самоуправления», районный маслихат РЕШИЛ:
      1. Внести в решение районного маслихата от 5 апреля 2006 года № 135 "Об утверждении Правил содержания животных, выгула собак и кошек в населенных пунктах Тайыншинского района и города Тайынша» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13-11-39 от 10 мая 2006 года, опубликовано в газете «Тайыншинские вести» от 19 мая 2006 года № 21), с учетом его изменений решением районного маслихата от 11 апреля 2007 года № 208 «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 5 апреля 2006 года № 135 «Об утверждении правил содержания животных, выгула собак и кошек в населенных пунктах Тайыншинского района и города Тайынша» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13-11-61 от 16 мая 2007 года, опубликовано в газете «Тайынша таңы» от 15 июня 2007 года, «Тайыншинские вести» от 25 июня 2007 года) решением от 13 октября 2007 года № 16 «О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 5 апреля 2006 года № 135 «Об утверждении правил содержания животных, выгула собак и кошек в населенных пунктах Тайыншинского района и города Тайынша» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 13-11-71 от 16 ноября 2007 года, опубликовано в газете «Тайынша таңы» от 9 декабря 2007 года, «Тайыншинские вести» от 9 декабря 2007 года) следующие изменения:
      преамбулу решения после слов «государственном управлении» дополнить словами «и самоуправлении»;
      2. Решение районного маслихата от 27 июля 2009 года № 135 «Об утверждении Правил содержания животных, выгула собак и кошек в населенных пунктах Тайыншинского района и города Тайынша» отменить.
      3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии                        Г. Полякова
      Секретарь
      районного маслихата                        К. Искаков