Мақат ауданының Қошқар, Комсомол және Бек-бике елді мекендерін тарату туралы

Атырау облыстық әкімиятының 2009 жылғы 14 қазандағы N 235 қаулысы және 2009 жылғы 16 қазандағы N 267-IV шешімі Атырау облыстық Әділет департаментінде 2009 жылғы 18 қарашада N 2552 тіркелді

      Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы N 4200 "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Заңының 11-бабына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Заңының 6, 27-баптарына сәйкес, Мақат ауданының өкілетті және атқарушы органдарының пікірлерін ескере отырып, экономикалық мақсаттылыққа және Мақат ауданының кейбір елді мекендері тұрғындарының әлеуметтік жағдайын жақсарту қажеттілігіне байланысты облыс әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ және IV шақырылған облыстық мәслихат кезекті XVII сессиясында ШЕШТІ:
      1. Тұрғындарын көшіруге байланысты Мақат ауданының Қошқар, Комсомол және Бек-бике елді мекендері таратылсын.
      2. Мақат ауданының әкімі:
      1) толыққанды өмір сүруді қамтамасыз ету үшін көшірілетін тұрғындардың тұрғын үйге (шаршы метр), мектепке дейінгі балалар мекемелеріне (орындарға), жалпы білім беретін мектептерге (орындарға), жұмысқа орналастыруға (мамандықтары бойынша) қажеттілігі және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес басқа да жағдайлары туралы анықтама дайындасын;
      2) Атырау қаласының, Махамбет ауданының әкімдерімен, облыстық cәулет және қала құрылысы, білім беру, жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармаларымен бірлесіп он күндік мерзімде тұрғындарды кезең-кезеңімен көшіру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеп, ұсынсын.
      3. Атырау қаласының, Мақат, Махамбет аудандарының әкімдері, облыстық cәулет және қала құрылысы, білім беру, жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармалары осы қаулы мен шешімнен туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      4. Атырау облысы Сәулет және қала құрылысы басқармасы заңнамада белгіленген тәртіппен он күндік мерзімде тұрғындарды көшіру жұмыстарын республикалық бюджет қаражаты есебінен қаржыландыру үшін тиісті материалдарды дайындасын.
      5. Осы қаулы мен шешім, 2010 жылғы 31 желтоқсаннан бастап күшіне енетін 1-тармағын қоспағанда, алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң күшіне енеді.
      6. Осы қаулы мен шешімнің орындалуын бақылау облыс әкімі аппаратының басшысы А.А. Керімовке жүктелсін.

      Облыстық мәслихаттың                  Облыс әкімінің
      XVII сессиясының төрағасы             міндетін атқарушы
      А. Есенжанов                          Н. Нұрбеков

      Облыстық мәслихат хатшысы             Ж. Дүйсенғалиев

Об упразднении населенных пунктов Кошкар, Комсомол и Бек-бике Макатского района

Постановление Атырауского областного Акимата от 14 октября 2009 года N 235 и решение Атырауского областного маслихата от 16 октября 2009 года N 267-IV. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 18 ноября 2009 года за N 2552

      В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года N 4200 "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" и статьями 6, 27 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года N 148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", учитывая мнение представительных и исполнительных органов Макатского района, в связи с экономической целесообразностью и необходимостью улучшения социального положения жителей некоторых населенных пунктов Макатского района, акимат области ПОСТАНОВЛЯЕТ и областной маслихат IV созыва на очередной XVII сессии РЕШИЛ:
      1. В связи с переселением жителей упразднить населенные пункты Кошкар, Комсомол и Бек-бике Макатского района.
      2. Акиму Макатского района:
      1) составить справку о потребности переселяемых жителей в жилье (квадратных метрах), детских дошкольных учреждениях (местах), общеобразовательных школах (местах), трудоустройстве (по специальностям) и других условиях, в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, для обеспечения полноценной жизнедеятельности;
      2) совместно с акимами города Атырау, Махамбетского района, областными управлениями архитектуры и градостроительства, образования, координации занятости и социальных программ в десятидневный срок разработать и представить План мероприятий по поэтапному переселению жителей.
      3. Акимам города Атырау, Макатского района, Махамбетского района, областным управлениям архитектуры и градостроительства, образования, координации занятости и социальных программ принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления и решения.
      4. Управлению архитектуры и градостроительства Атырауской области в установленном законодательством порядке в десятидневный срок подготовить соответствующие материалы для финансирования работ по переселению жителей за счет средств республиканского бюджета.
      5. Настоящее постановление и решение вступает в силу по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования, кроме пункта 1, который вступает в силу с 31 декабря 2010 года.
      6. Контроль за исполнением настоящего постановления и решения возложить на Керимова А.А. - руководителя аппарата акима области.

      Председатель XVII сессии
      областного маслихата                       А. Есенжанов
      Исполняющий обязанности
      акима области                              Н. Нурбеков
      Секретарь областного маслихата             Ж. Дюсенгалиев