Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндеттерін атқарушының 2009 жылғы 8 каңтардағы № 6 "Модульді мал сою бекеттеріндегі ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізетін зертханаларға арналған ветеринариялық нормативтерді бекіту туралы" бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2010 жылғы 20 желтоқсандағы № 767 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылғы 14 қаңтарда N 6730 тіркелді

      «Ветеринария туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі заңының 8-бабының 20) тармақшасын орындау мақсатында БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Модульді мал сою бекеттеріндегі ветеринариялық-санитариялық сараптама жүргізетін зертханаларға арналған ветеринариялық нормативтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 8 қаңтардағы № 6 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2009 жылдың 30 қаңтарында № 5521 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы және басқа да орталық мемлекеттік органдарының 2009 жылы № 5 актілер жиынтығында жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      кіріспедегі «21» саны «20» санымен алмастырылсын;
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіп кешенінің мемлекеттік инспекция Комитеті облыс, Астана Алматы қалаларының аумақтық инспекцияларымен бірлесіп Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Агроөнеркәсіп кешенінің мемлекеттік инспекция Комитеті заңнамада бекітілген тәртіпте осы бұйрықтан туындайтын керекті шараларды қабылдасын.».
      2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Мал шаруашылығын дамыту және ветеринариялық қауіпсіздік департаменті (Тоқсеитова Р.Ә.) осы бұйрықты заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Министр                                          А. Күрішбаев

О внесении изменений в приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 января 2009 года № 6 "Об утверждении ветеринарных нормативов к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы в модульных убойных пунктах"

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 20 декабра 2010 года № 767. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 января 2011 года № 6730

      В соответствии с подпунктом 20) статьи 8 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии", ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 8 января 2009 года № 6 "Об утверждении ветеринарных нормативов к лабораториям ветеринарно-санитарной экспертизы в модульных убойных пунктах" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5521, опубликованный в собрании актов центральных исполнительных и иных центральных государственных органов Республики Казахстан № 5, 2009 года) следующие изменения:
      в преамбуле цифру "21" заменить цифрой "20";
      пункт 2 изложить в следующей редакции:
      "2. Комитету государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан совместно с его территориальными инспекциями областей, городов Астаны и Алматы Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке, принять необходимые меры, вытекающие из настоящего приказа.".
      2. Департаменту развития животноводства и ветеринарной безопасности Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (Токсеитова Р.А.) в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его первого официального опубликования.

      Министр                                    А. Куришбаев