Сырттай, кешкі нысандарда және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін және Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру қағидаларын бекіту туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2010 жылғы 8 ақпандағы № 40 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 5 наурызда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6111 болып енгізілді

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 05.01.2016 № 1 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 15)15-1) тармақшаларына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 05.01.2016 № 1 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      1. Мыналар:
      1) Осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес Сырттай, кешкі және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесі;
      2) Осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру қағидалары бекітілсін.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 05.01.2016 № 1 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Мынадай:
      1) «Сырттай, кешкі және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін және Жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқуға рұқсат беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 3 желтоқсандағы № 602 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5055 тіркелген, «Заң газетінің» 2008 жылғы 1 ақпандағы № 16 жарияланған);
      2) «Сырттай, кешкі және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесін және Жоғары білім беретін білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру ережесін бекіту жөнінде» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 3 желтоқсандағы № 602 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 25 маусымдағы № 379 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5260 тіркелген, «Заң газетінің» 2008 жылғы 15 қыркүйектегі № 9 жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаменті (С.М. Өмірбаев) белгіленген тәртіппен осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге ұсынсын.
      4. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау вице-министр А.Б. Жақыповқа жүктелсін.

      Министр                                         Ж. Түймебаев

      Қазақстан Республикасы   
Білім және ғылым министрінің
2010 жылғы 8 ақпандағы № 40
бұйрығына 1-қосымша    

Сырттай, кешкі және экстернат нысанында білім алуға жол берілмейтін кәсіптер мен мамандықтардың тізбесі

      Ескерту. Тізбеге өзгерістер енгізілді - ҚР Білім және ғылым министрінің 2010.12.29 № 585 (ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2012.04.24 № 184 (алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 12.08.2013 № 330; 26.05.2014 № 173 (алғашқы ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

1. Сырттай оқыту нысанында жол берілмейтін кәсіптік бастауыш білім беру кәсіптері мен кәсіптік орта білім беру мамандықтары

Код

Білім беру бейіні, мамандықтар мен кәсіптердің атауы

1. 0400000 Медициналық мамандықтар

0401002

Емдеу жұмысы

0402002

Акушерлік жұмыс

0403002

Гигиена және эпидемиология

0404002

Стоматология

0405002

Ортопедиялық стоматология

0406002

Фармация

0407002

Бикеісі

0408002

Лабораториялық диагностика

0409002

Медициналық оптика

2. 0500000 Ветеринария

0501002

Ветеринария

0502002

Лабораториялық іс

0503002

Ветеринарлық санитария

3. 0600000 Өнер және мәдениет мамандықтары

0604002

Аспапта орындаушылық

0606002

Ән салу

0611002

Хореографиялық өнер

0612002

Актерлік өнер

0613002

Цирк өнері

0625001

Құрылысты қалпына келтіруші

0634001

Алмаз өңдеуші (қырлау өндірісі)

4. 0800000 Қызмет көрсету саласы

0801001

Аппараттарды (радио-, теле-, дыбыстық, бейне) жөндеу және қызмет көрсету радиомеханигі

0802002

Күрделі тұрмыстық техникаларды жөндеу және қызмет көрсету

0803001

Саз аспаптарын қалпына келтіруші (реставратор)

0805001

Газ құрал-жабдықтарын пайдалану және жөндеу жөніндегі слесарь

0806001

Авариялық-қалпына келтіру жұмыстарының слесарі

0807001

Электр құрал-жабдықтарын жөндеу жөніндегі слесарь-электрик

0813001

Химиялық тазалау аппаратшысы

0817001

Шаштараз

0818001

Косметолог

0819002

Шаштараз өнері мен сәндік косметика

0820001

Қонақ үй және мейрамхана ісінің маманы

0821001

Тамақтандыру кәсіпорындарының маманы

0825001

Сатушы, бақылаушы-кассир

0827001

Дизайнер-флорист

0828001

Туристік кешендерде қызмет көрсетуді ұйымдастырушы

5. 1700000 Тіршілік қауіпсіздігі

1701002

Өрт қауіпсіздігі

1702001

Эколог-лаборант (кең бейінді)

1705002

Төтенше жағдайларда құтқару

6. 1800000 Геология және пайдалы қазбаларды іздестіру

1801001

Каротажшы-машинист

1802001

Геофизикалық аппаратураны реттеуші

1803001

Геофизикалық жұмыстардың жұмысшысы

1805001

Ұңғушы

1806001

Электроқозғалтқышты жылжымалы компрессор машинисі

1809001

Жер асты кен монтаждаушысы

1810001

Геологиялық және іздеу жұмыстарының жұмысшысы

1812001

Геологиялық түсіру және іздеу жұмыстарының жұмысшысы

1815001

Тіреуішші

7. 1900000 Тау-кен ісі

1903001

Шпурлар бұрғылаушысы

1904001

Жер асты тау-кен орындарының тіреуішшісі

1906001

Пайдалы қазбалардың кен орындарын жер асты тәсілімен өндіру машиналары мен жабдықтары машинисі

1907001

Үздіксіз жұмыс істейтін көтергіш-транспорттық құралдар монтаждаушысы

1908001

Тау-кен электромеханикалық жабдықтар шебері

1910001

Пайдалы қазбаларды байытушы (көмір байыту)

1911001

Пайдалы қазбаларды байытушы (руда байыту)

1913001

Байыту және іріктеу құралдары мен ұсату-тарту құралдарын монтаждаушы

1914001

Топограф-геодезиялық және маркшейдерлік жұмыстардағы өлшеуші

1917001

Жер асты жұмыстарындағы тау-кен жұмысшысы

1918001

Қазу кешенінің машинисі

1919001

Ашық тау-кен жұмысындағы машинист

1920001

Тау-кен жұмысындағы электровоз машинисі

8.2000000 Мұнай-газ ісі

2001001

Мұнай мен газ барлау және пайдалану скважиналарын бұрғылау бұрғылаушысы

2003001

Мұнай мен газ өндіру агрегаттары машинисі

2005001

Теңіздік бұрғылау скважиналарының бұрғылаушысы

2008001

Электр құрал-жабдықтарын жөндеу және күту электромонтеры

2010001

Мұнай және газ скважиналарының операторы

2011001

Пласттан жұмыс агентін шайқау насос станциясы машинисі

2012001

Скважиналарды жөндеу операторы

2013001

Мұнара монтаждаушы (кең профильді)

2014001

Технологиялық жабдықтар мен оған байланысты конструкцияларды монтаждаушы

2016001

Бұрғылау қондырғысының машинисі

2018001

Жанар май құю станциясы операторы

9. 2100000 Электроэнергетика

2101001

Электр станциялары электр жабдықтарын күту электромонтеры

2102001

Жоғары кернеулі әуе жүйелері мен түйісу желілерін монтаждау жүйеші-электромонтеры

2109001

Электр станциялары мен желілерін техникалық күту электромонтеры

2111001

Энергоблок машинисі

10. 2200000 Энергетикасы

2205001

Жылу желілерін күту слесарі

11. 2400000 Металлургия

2401001

Металлургия өндірісіндегі бақылаушы

2402001

Металлургия өндірісі кранының машинисі

2403001

Доменші

2406001

Қара металл өндірісіндегі аппаратшы-оператор

2407001

Түсті металл өндірісіндегі аппаратшы-оператор

2409001

Мартен өндірісінің болат балқытушысы

2410001

Конвертер өндірісінің болат балқытушысы

2411001

Электр болат балқытушы

2412001

Болатты пештен тыс өңдеу қондырғысы болат қорытушысы

2413001

Автоматтар мен автоматты жүйелерде құюшы-оператор

2414001

Түсті металдарды өңдеуші-оператор

2417001

Отқа төзімді материалдар өндірісінің операторы

2419001

Модельдеуші

2420001

Прокат өндірісінің операторы

2421001

Құбыр өндірісінің операторы

2423001

Агрегатты станоктар мен автоматты жүйелерді іске қосуға дайындаушы

2425001

Электрқондырғыларды жөндеу және күту электромонтеры

2426001

Гидрометаллург-аппаратшы

12. 2500000 Машина жасау технологиясы

2501001

Икемді автоматтанған жүйелер операторы

2503001

Механикалық өңдеудегі станоктар және құрал-жабдықтарды іске қосуға дайындаушы

2504001

Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика слесарі

2505001

Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматиканы іске қосуға дайындаушы

2514001

Монтаждық жұмыстар шебері

2516001

Автомобиль шанағын жинау шебері.

13. 2600000 Авиациялық техника

2601001

Авиация аспаптарының слесарь-механигі

2603001

Авиация техникасын жинаушы-слесарь

2606001

Авиация техникасын жөндеу слесарі

2607001

Авиация техникасын электромонтаждаушы

14. 2700000 Теңіз техникасы

2701001

Металл кемелерді жөндеуші және жасаушы

2703001

Металл емес кемелерді жөндеуші-жасаушы

2705001

Кеме слесарь-механигі

2706001

Кеме құбыршы-құбыр июшісі

2707001

Кеме электрорадио монтаждаушысы

15. 2800000 Транспорттық техника

2804001

Жылжымалы құрамды жөндеу слесарі

2805001

Рефрижаторлы қондырғылар мен поездар (секциялар) механигі

2806001

Жол бригадирі

2808001

Қала электр көліктерін жөндеу электр-слесарі

2809001

Метрополитен слесарь-электригі

16. 2900000 Машиналар мен жабдықтар технологиясы

2901001

Әмбебап-токарь

2902001

Әмбебап-фрезерші

2903001

Бұрғышы

2905001

Жүк көтергіш машиналар мен транспортерлер машинисі

2907001

Ұсталық-пресс жабдықтарын реттеуші

2909001

Өнеркәсіп жабдықтары мен машиналарын жөндеуші

2911001

Металлургия зауыттарының жабдықтарын монтаждаушы

2913001

Слесарь

2914001

Станокшы (металл өңдеу)

2916001

Газоэлектрі пісіруші

2917001

Лазер қондырғыларында пісіруші

2918001

Электронды-сәулелік пісіру қондырғыларында пісіруші

2920001

Өнеркәсіптік электр жабдықтарын жөндеу және күту электромонтеры

2922001

Электродвигательдер моторисі

2923001

Автоматтар мен жартылай автоматтарды іске қосуға дайындаушы

2925001

Трансформаторлар құрастырушы

2927001

Технологиялық жабдықтарды (электронды техника) іске қосуға дайындаушы

2929001

Геофизикалық аппараттарды іске қосуға дайындаушы

2931001

Сауда және тоңазытқыш жабдықтарының электро-механигі

2933001

Тоңазытқыш қондырғылары жабдықтарын монтаждаушы

2935001

Құрастырылатын автоматтар, жартылай автоматтар және автоматты жүйелерді іске қосуға дайындаушы

2937001

Зубофрезерлі автоматтар мен жартылай автоматтарды іске қосуға дайындаушы

2939001

Пісіру және газоплазмалық кесу құрал-жабдықтарын іске қосуға дайындаушы

2941001

Медицина құрал-жабдықтарын жөндеу, монтаждау және күту

2943001

Тоңазытқыш машиналарының және қондырғылардың техникалық қызмет көрсету және жөндеу шебері

17. 3000000 Көлікті пайдалану

3001001

Автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу

3003001

Автокөліктер диспетчері

3004001

Жолаушылар тасымалдау көліктерін бақылаушы (әр сала бойынша)

3006001

Теміржол-құрылыс машиналары машинисі

3007001

Дефектоскопты құралдар операторы

3008001

Жылжымалы құрамның (электровоз, электросекция) электр жабдықтарын жөндеу слесарь-электригі

3010001

Қала электр көлігін жүргізуші

3011001

Электропоезд машинисі

3013001

Метрополитен жабдықтарын күту және жөндеу слесарь-электригі

3014001

Метрополитен станциялық және тоннель жабдықтарын күту және жөндеу слесарь-электригі

3016001

Метрополитен станциясы кезекшісі

3017001

Темір жол электротехника жүйесі электромонтеры

3019001

Байланыс құрылғылары мен аппараттарын күту және жөндеу электромонтеры

3021001

Темір жол станциясының кезекшісі

3022001

Тасымалдау құжаттарын өңдеу операторы

3023001

Темір жол көлігінің жолсерігі

3024001

Темір жол техникасы машинисі

3025001

Локомотив машинисі

3026001

Локомотив машинисі көмекшісі

3027001

Матрос (теңіз және балық аулау флоты)

3028001

Кіші кеме жүргізушісі

3030001

Моторист (өзен флоты)

3031001

Кіші кеме механигі

3032001

Рефрижератор қондырғыларының машинисі

3033001

Кеме электригі

3034001

Кеме электр жабдықтарын күту және жөндеу электромеханигі

3036001

Өзен флоты кемелері механигінің (электромеханигінің) кеме жүргізуші-көмекшісі

3040001

Ұшу аппараттарын жөндеу слесарі

18. 3100000 Полиграфия

3101001

Баспагер

3102001

Компьютерлік теру операторы

3103001

Түптеуші

3104001

Полиграфия өндірісі құрал-жабдықтарын монтаждаушы

3105001

Фото теру автоматтары мен жүйелері операторы

3108001

Корректор

19. 3300000 Электр машиналарын жасау, электр технологиялары және электр механикасы

3310001

Электр жүйелерін және электр жабдықтарын электромонтаждаушы

3311001

Лифт пен эскалаторлардың электромеханигі

20. 3700000 Информатика және есептеу техникасы

3701001

Компьютерлік құрылғыларды күту технигі

3702001

Есептеу техникаларын күту техник-операторы

3705001

Электронды-есептеу және есептеу машиналары операторы

21. 3800000 Байланыс, радиоэлектроника және телекоммуникация

3801001

Радиоэлектронды аппараттар мен аспаптарды монтаждаушы

3803001

Телефон байланысының станциялық жабдықтары электромонтеры

3804001

Коммутация жүйесі және телекоммуникация желісі электромонтеры

3806001

Байланыс операторы және пошта жөнелтімінің сұрыптаушысы

3807001

Электр байланысы жүйелі құрылыстары мен сымдық тарату жүйелері электромонтеры

3808001

Телекоммуникациялық тораптар жүйелі кабельді құрылыстарын пайдаланудың техникалық бақылаушысы

3811001

Пошта байланысының жабдықтарының электромеханигі

3812001

Байланыс монтаждаушы-кабельшісі

3814001

Байланыс жабдықтарын монтаждаушы

3816001

Ұшуды қамтамасыз ететін жарық техникасы құралдар жүйесін күту электромеханигі

3818001

Оптикалық (электронды) құрал-жабдықтар технигі

3819001

Радиооператор-гидро-метеорология бақылаушысы

3822001

Байланыстың кабельді жүйелер мен электрлі қоректендіру құрылғыларын монтаждаушы

22. 3900000 Химиялық өнеркәсіп

3901001

Химиялық талшықтар өндірісі операторы

3903001

Резина қоспаларын өндіру операторы

3904001

Резинатехникалық өндіріс операторы

3905001

Шина өндірісі операторы

3906001

Вулканизация процестерінің операторы

3908001

Пластмасса өндіру машиналарының операторы

3910001

Тұтқыр материалдарды өңдеу машиналары машинисі

3911001

Технологиялық компрессорлар мен насостар машинисі

3916001

Коксты химиялық өндіріс операторы

3924001

Мұнайды қайта өңдеу операторы

3928001

Химия өндірісінің бақылаушысы

3929001

Экологиялық қондырғылар аппаратшы-операторы

3931001

Шыны талшықтары және шыны бұйымдарын өндіру операторы

3932001

Шыныдан бұйымдар мен бөлшектер жасаушы шебер

3933001

Шыны және шыны бұйымдарын өңдеуші-шебер

3935001

Фарфор және фаянс бұйымдарын жасаушы

3937001

Керамика өндірісі құрал-жабдықтарын іске қосуға дайындаушы

3939001

Құрылыс керамикасы бұйымдарын жасаушы

23. 4000000 Көпшілік тұтынатын тауарлар мен бұйымдардың химиялық технологиясы

4001001

Өңдеу өндірісі жабдықтарын (өндірістің барлық түрлері үшін) операторы

4002001

Дайын бұйымдар мен матаның сапасын бақылаушы

4004001

Тері және былғары өңдеу аппаратшысы

24. 4100000 Көпшілік тұтынатын тауарлар мен бұйымдар технологиясы

4101001

Талшықты материалдарды алғашқы өңдеу шебері

4103001

Иіру өндірісінің операторы

4105001

Тұту өндірісі (өндірістің барлық түрлері үшін) жабдықтарының операторы

4107001

Тоқыма өндірісі құрал-жабдықтарын монтаждаушы

4109001

Тоқымашы

4111001

Тоқыма өндірісінің дайындау цехі жабдықтарының операторы

4112001

Мата емес материалдар өндірісінің операторы

4114001

Тоқу-тігу жабдығының операторы

4115001

Бүктеу-жаю машинасы операторы

4116001

Есу-ширату жабдықтары операторы (өндірістің барлық түріне)

4117001

Тігін жабдықтары операторы

4118001

Тігінші

4120001

Әмбебап-портной

4121001

Модельер-пішуші

4122001

Киім пішуші

4124001

Былғары шикізаттарын өңдеуші

4125001

Тері галантереялық бұйымдарды тігуші

4126001

Тері бұйымдарын тігуші

4127001

Аяқ киім құрастырушы

4130001

Тоқыма-галантереялық және трикотаж бұйымдарын тігу жабдықтарының операторы

4131001

Тоқушы

4137001

Бас киімдерді конструкциялау және модельдеу

25. 4200000 Азық-түлік тағамдарын өндіру технологиясы

4201001

Жармалық, ұн тартатын құрама жем және элеватор өндірісі аппаратшысы

4203001

Темекі өнімін өңдеу үздіксіз-автоматты жүйелері машинисі

4206001

Азық-түлік тағамдарын өндіру машиналары мен жабдықтарын іске қосуға дайындаушы

4208001

Қанттық заттар кондитері, бисквитчик

4210001

Қант өндірісі операторы

4211001

Нан өнімдерін дайындаушы, наубайхана иесі

4212001

Өндірістік участок (нан пісіру өндірісі) операторы

4213001

Үздіксіз-автоматты жүйелер (макарон өндірісі) операторы

4215001

Консерві және ас концентраттарын өндіру операторы

4217001

Сыра қайнату және спирт өндірісі солодовшысы

4218001

Сыра қайнату және спирт өнімін ашыту операторы

4219001

Купажист

4220001

Шарап жасаушы-шебер

4222001

Ашытқы өндіру және вино жасау қондырғылары операторы

4224001

Сүт тағамдарын жасау шебері

4226001

Мал және ет өңдеуші

4227001

Шұжық өндіру процестерінің операторы

4229001

Азық-түлік өндірісі тоңазытқыш қондырғы құралдарын монтаждаушы

4231001

Теңіз өнімдері мен балықтарды өңдеуші

4236001

Технохимиялық бақылау лаборанты

4237001

Көкөністерді тұздау шебері

26. 4300000 Құрылыс және сәулет өнері

4301001

Кең профильді құрылысшы-шебер

4302001

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының слесарі

4305001

Өңдеу құрылыс жұмыстары шебері

4306001

Жалпы құрылыс жұмыстарының шебері

4307001

Құрылыс ағаш ұстасы-болатшы және паркет жұмыстарының шебері

4308001

Үй төбесін жабушы

4309001

Жол және құрылыс жұмыстары машиналары машинисі

4310001

Құрылыс-жол машиналары мен тракторларды жөндеу слесарі

4311001

Көтергіш-көлік және құрылыс машиналары машинисі

4312001

Құрылыс машиналарын іске қоюға дайындаушы

4313001

Кран машинисі (краншы)

4314001

Санитарлы-техникалық және вентиляциялық жүйелер мен жабдықтарды монтаждаушы

4315001

Үй-жай шаруашылығы инженерлік жүйелері маманы

4316001

Үй-жай шаруашылығының өңдеу құрылыс жұмыстары маманы

4318001

Технологиялық құбыр жүйесін монтаждаушы

4319001

Сумен қамтамасыздандыру және суды ағызу жүйелерін тазалау құрылғылары операторы

4321001

Технологиялық жабдықтар мен оған байланысты конструкцияларды монтаждаушы

4322001

Жер асты газ құбырларын пайдалану және жөндеу слесарі

4324001

Қатты тұрмыс қалдықтарын және тастандыларды қайта өңдеу базасының операторы

4325001

Тастандыларды қайта өңдеу операторы

4326001

Жергілікті, магистральды және желілік құбырларды монтаждаушы

4327001

Жергілікті, магистральды және желілік құбырларды жөндеу слесарі

4338001

Темір бетон бұйымдарын монтаждаушы

4340001

Столяр

4341001

Ағаш өңдеу өндірісі және жиһаз жасау шебері

4344001

Ағашты қайта өңдеу шебері

27. 4400000 Ауыл және орман шаруашылығы

4401001

Ауылшаруашылығы техникалары мен жабдықтарын жөндеу және күту шебері

4403001

Сызушы-шебер

4404001

Геодезист-шебер

4407001

Өсімдіктерді қорғаудың арнайы аппараттарын іске қосуға дайындаушы

4408001

Ауыл шаруашылық өнімдерінің токсиколог-лаборанты

4413001

Мекен-жай иесі

4414101

Жеміс және көкөністерді өңдеу және сақтау шебері

4415001

Ауылшаруашылық өндірісі шебері (фермер)

4416001

Балық өсіруші

4417001

Балықшы

4423001

Балара өсіруші

4425001

Өсімдік шаруашылығы шебері

4426001

Мал өсіру шебері

4427001

Құс өсіруші шебер

4429001

Жібек шаруашылығы шебері

4431001

Ауыл шаруашылық электр құралдарын жөндеуші электромонтер

4433001

Дәрі-дәрмек өсімдіктерін дайындаушы

4435001

Орман шаруашылығы шебері

4438001

Көгалдандырушы-шебер

2. Кешкі оқыту нысаны бойынша жол берілмейтін кәсіптік орта білім мамандықтары

1. 0600000 Өнер және мәдениет мамандықтары

0604002

Аспапта орындаушылық

0608002

Музыка теориясы

0611002

Хореографиялық өнер

2. 1700000 Тіршілік қауіпсіздігі

1701002

Өрт қауіпсіздігі

1705002

Төтенше жағдайларда құтқару


Код

Мамандықтардың топтары және мамандықтардың атауы

3. Оқытудың сырттай нысанында жалпы орта білім беру базасында жол берілмейтін жоғары білім беру мамандықтары

1. Гуманитарлық ғылымдар

5В020100

Философия

5В020200

Халықаралық қатынастар

5В020300

Тарих

5В020400

Мәдениеттану

5В020500

Филология

5В020600

Дінтану

5В020700

Аударма ісі

5В020800

Археология және этнология

5В020900

Шығыстану

5В021000

Шетел филиологиясы

5В021100

Теология

5В021200

Түркітану

5В025100

Исламтану

2. Құқық

5В030100

Құқықтану

5В030200

Халықаралық құқық

5В030300

Құқық қорғау қызметі (құқық қорғау органдарына ведомстволық бағынысты жоғары оқу орындарынан басқа)

5В030400

Кеден ісі

3. Өнер

5В040100

Музыкатану

5В040200

Аспаптық орындаушылық

5В040300

Вокалдық өнер

5В040400

Дәстүрлі музыка өнері

5В040500

Дирижерлау

5В040600

Режиссура

5В040700

Актерлік өнер

5В040800

Эстрада өнері

5В040900

Хореография

5В041000

Сценография

5В041100

Композиция

5В041200

Операторлық өнер

5В041300

Кескіндеме

5В041400

Графика

5В041500

Мүсін

5В041600

Өнертану

5В041700

Сән өнері

5В041900

Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

5В042000

Сәулет

5В042100

Дизайн

5В042200

Баспа ісі

5В042300

Арт-менеджмент

4. Әлеуметтік ғылымдар және бизнес

5В050100

Әлеуметтану

5В050200

Саясаттану

5В050300

Психология

5В050400

Журналистика

5В050500

Аймақтану

5В050600

Экономика

5В050700

Менеджмент

5В050800

Есеп және аудит

5В050900

Қаржы

5В051000

Мемлекеттік және жергілікті басқару

5В051100

Маркетинг

5В051200

Статистика

5В051300

Әлемдік экономика

5В051400

Қоғамдық байланыс

5В051500

Мұрағаттану, құжаттар жүргізу және құжаттамалық қамтамасыз ету

5В051900

Еңбекті ұйымдастыру және нормалау

5. Жаратылыстану ғылымдары

5В060100

Математика

5В060200

Информатика

5В060300

Механика

5В060400

Физика

5В060500

Ядролық физика

5В060600

Химия

5В060700

Биология

5В060800

Экология

5В060900

География

5В061000

Гидрология

5В061100

Астрономия

5В061200

Метеорология

6. Техникалық ғылымдар және технологиялар

5В070100

Биотехнология

5В070200

Автоматтандыру және басқару

5В070300

Ақпараттық жүйелер

5В070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

5В070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу

5В070600

Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау

5В070700

Тау-кен ісі

5В070800

Мұнай газ ісі

5В070900

Металлургия

5В071000

Материал тану және жаңа материалдар технологиясы

5В071100

Геодезия және картография

5В071200

Машина жасау

5В071300

Көлік, көліктік техника және технологиялар

5В071400

Авиациялық техника және технологиялар

5В071500

Теңіз техникасы мен технологиялар

5В071600

Аспап жасау

5В071700

Жылу энергетикасы

5В071800

Электр энергетикасы

5В071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

5В072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072200

Полиграфия

5В072300

Техникалық физика

5В072400

Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

5В072500

Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша)

5В072600

Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

5В072700

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

5В072800

Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

5В072900

Құрылыс

5В073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

5В073100

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

5В073200

Стандарттау, сертификаттау және метрология

5В073300

Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

5В073700

Пайдалы қазбаларды байыту

5В073800

Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы

5В074300

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

5В074500

Көлік құрылысы

5В074600

Ғарыш техникасы және технологиялары

5В074800

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

5В075200

Инженерлік жүйелер және желілер

5В075300

Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы

7. Ауыл шаруашылығы ғылымдары

5В080100

Агрономия

5В080200

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

5В080300

Аңшылықтану және аң шаруашылығы

5В080400

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

5В080500

Су ресурстары және суды пайдалану

5В080600

Аграрлық техника және технология

5В080700

Орман ресурстары және орман шаруашылығы

5В080800

Топырақтану және агрохимия

5В080900

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

5В081000

Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау

5В081100

Өсімдік қорғау және карантин

5В081200

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету

8. Қызмет көрсету

5В090100

Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

5В090200

Туризм

5В090300

Жерге орналастыру

5В090400

Әлеуметтік-мәдени қызмет көрсету

5В090500

Әлеуметтік жұмыс

5В090600

Мәдени-тынығу жұмысы

5В090700

Кадастр

5В090800

Бағалау

5В090900

Логистика (сала бойынша)

5В091000

Кітапхана ісі

5В091200

Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі

9. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

5В110100

Мейірбикелік ісі

5В110200

Қоғамдық денсаулық сақтау

5В110300

Фармация

5В110400

Дәрігерлік емдеу ісі

5В130100

Жалпы медицина

5В130200

Стамотология

10. Ветеринария

5В120100

Ветеринарлық медицина

5В120200

Ветеринарлық санитария

11. Әскери іс және қауіпсіздік

5В100100

Өрт қауіпсіздігі

5В100200

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

12. Білім

5В010100

Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

5В010200

Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі

5В010300

Педагогика және психология

5В010400

Бастапқы әскери дайындық

5В010500

Дефектология

5В010600

Музыкалық білім

5В010700

Бейнелеу өнері және сызу

5В010800

Дене шынықтыру және спорт

5В010900

Математика

5В011000

Физика

5В011100

Информатика

5В011200

Химия

5В011300

Биология

5В011400

Тарих

5В011500

Құқық және экономика негіздері

5В011600

География

5В011700

Қазақ тілі мен әдебиеті

5В011800

Орыс тілі мен әдебиеті

5В011900

Шетел тілі: екі шетел тілі

5В012000

Кәсіптік оқыту

5В012100

Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

5В012200

Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті

5В012300

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

13. Жоғары арнайы білім мамандықтары

14. Өнер

5B140100

Орындаушылық өнер

5B140200

Халық аспаптары

5B140300

Ән өнері

4. Оқытудың кешкі нысанында жалпы орта білім беру базасында жол берілмейтін жоғары білім беру мамандықтары

1. Құқық

5В030200

Халықаралық құқық

5В030300

Құқық қорғау қызметі

2. Өнер

5В040100

Музыкатану

5В040200

Аспаптық орындаушылық

5В040300

Вокалдық өнер

5В040400

Дәстүрлі музыка өнері

5В040500

Дирижерлау

5В040600

Режиссура

5В040700

Актерлік өнер

5В040800

Эстрада өнері

5В040900

Хореография

5В041000

Сценография

5В041100

Композиция

5В041200

Операторлық өнер

5В041300

Кескіндеме

5В041400

Графика

5В041500

Мүсін

5В041600

Өнертану

5В041700

Сән өнері

5В041900

Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

5В042000

Сәулет

5В042100

Дизайн

5В042200

Баспа ісі

5В042300

Арт-менеджмент

3. Техникалық ғылымдар және технологиялар

5В070100

Биотехнология

5В070200

Автоматтандыру және басқару

5В070300

Ақпараттық жүйелер

5В070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

5В070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу

5В070600

Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау

5В070700

Тау-кен ісі

5В070800

Мұнай газ ісі

5В070900

Металлургия

5В071000

Материал тану және жаңа материалдар технологиясы

5В071100

Геодезия және картография

5В071200

Машина жасау

5В071300

Көлік, көліктік техника және технологиялар

5В071400

Авиациялық техника және технологиялар

5В071500

Теңіз техникасы мен технологиялар

5В071600

Аспап жасау

5В071700

Жылу энергетикасы

5В071800

Электр энергетикасы

5В071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

5В072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072200

Полиграфия

5В072300

Техникалық физика

5В072400

Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

5В072500

Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша)

5В072600

Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

5В072700

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

5В072800

Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

5В072900

Құрылыс

5В073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

5В073100

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

5В073200

Стандарттау, сертификаттау және метрология

5В073300

Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

5В073700

Пайдалы қазбаларды байыту

5В073800

Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы

5В074300

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

5В074500

Көлік құрылысы

5В074600

Ғарыш техникасы және технологиялары

5В074800

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

4. Ауыл шаруашылығы ғылымдары

5В080100

Агрономия

5. Қызмет көрсету

5В090300

Жерге орналастыру

5В090700

Кадастр

5В090800

Бағалау

6. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

5В110100

Мейірбикелік ісі

5В110200

Қоғамдық денсаулық сақтау

5В110300

Фармация

5В110400

Дәрігерлік емдеу ісі

5В130100

Жалпы медицина

5В130200

Стамотология

7. Ветеринария

5В120100

Ветеринарлық медицина

5В120200

Ветеринарлық санитария

5. Оқытудың экстернат нысанында жалпы орта білім беру базасында жол берілмейтін жоғары білім беру мамандықтары

1. Білім

5В010400

Бастапқы әскери дайындық

5В010500

Дефектология

5В010600

Музыкалық білім

5В010700

Бейнелеу өнері және сызу

5В010800

Дене шынықтыру және спорт

5В010900

Математика

5В011000

Физика

5В011100

Информатика

5В011200

Химия

5В011300

Биология

5В011600

География

5В011900

Шетел тілі: екі шетел тілі

2. Гуманитарлық ғылымдар

5В020800

Археология және этнология

3. Өнер

5В040100

Музыкатану

5В040200

Аспаптық орындаушылық

5В040300

Вокалдық өнер

5В040400

Дәстүрлі музыка өнері

5В040500

Дирижерлау

5В040600

Режиссура

5В040700

Актерлік өнер

5В040800

Эстрада өнері

5В040900

Хореография

5В041000

Сценография

5В041100

Композиция

5В041200

Операторлық өнер

5В041300

Кескіндеме

5В041400

Графика

5В041500

Мүсін

5В041600

Өнертану

5В041700

Сән өнері

5В041900

Мұражай ісі және ескерткіштерді қорғау

5В042000

Сәулет

5В042100

Дизайн

5В042200

Баспа ісі

5В042300

Арт-менеджмент

4. Жаратылыстану ғылымдары

5В060100

Математика

5В060200

Информатика

5В060300

Механика

5В060400

Физика

5В060500

Ядролық физика

5В060600

Химия

5В060700

Биология

5В060800

Экология

5В060900

География

5В061000

Гидрология

5В061100

Астрономия

5В061200

Метеорология

5. Құқық

5В030300

Құқық қорғау қызметі

6. Техникалық ғылымдар және технологиялар

5В070100

Биотехнология

5В070200

Автоматтандыру және басқару

5В070300

Ақпараттық жүйелер

5В070400

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

5В070500

Математикалық және компьютерлік модельдеу

5В070600

Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау

5В070700

Тау-кен ісі

5В070800

Мұнай газ ісі

5В070900

Металлургия

5В071000

Материал тану және жаңа материалдар технологиясы

5В071100

Геодезия және картография

5В071200

Машина жасау

5В071300

Көлік, көліктік техника және технологиялар

5В071400

Авиациялық техника және технологиялар

5В071500

Теңіз техникасы мен технологиялар

5В071600

Аспап жасау

5В071700

Жылу энергетикасы

5В071800

Электр энергетикасы

5В071900

Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

5В072000

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072100

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

5В072200

Полиграфия

5В072300

Техникалық физика

5В072400

Технологиялық машиналар және жабдықтар (сала бойынша)

5В072500

Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы (қолданылу саласы бойынша)

5В072600

Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

5В072700

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

5В072800

Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы (сала бойынша)

5В072900

Құрылыс

5В073000

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

5В073100

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

5В073200

Стандарттау, сертификаттау және метрология

5В073300

Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы

5В073700

Пайдалы қазбаларды байыту

5В073800

Материалдарды қысыммен өңдеу технологиясы

5В074300

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

5В074500

Көлік құрылысы

5В074600

Ғарыш техникасы және технологиялары

5В074800

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

7. Ауылшаруашылығы ғылымдары

5В080100

Агрономия

5В080200

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

5В080300

Аңшылықтану және аң шаруашылығы

5В080400

Балық шаруашылығы және өнеркәсіптік балық аулау

5В080500

Су ресурстары және суды пайдалану

5В080600

Аграрлық техника және технология

5В080700

Орман ресурстары және орман шаруашылығы

5В080800

Топырақтану және агрохимия

5В080900

Жеміс-көкөніс шаруашылығы

5В081000

Жерді мелиорациялау, баптау және қорғау

5В081100

Өсімдік қорғау және карантин

5В081200

Ауыл шаруашылығын энергиямен қамтамасыз ету

8. Қызмет көрсету

5В090300

Жерге орналастыру

5В090700

Кадастр

9. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

5В110100

Мейірбикелік ісі

5В110200

Қоғамдық денсаулық сақтау

5В110300

Фармация

5В110400

Дәрігерлік емдеу ісі

5В130100

Жалпы медицина

5В130200

Стамотология

10. Ветеринария

5В120100

Ветеринарлық медицина

5В120200

Ветеринарлық санитария

11. Әскери іс және қауіпсіздік

5В100100

Өрт қауіпсіздігі

5В100200

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

6. Оқытудың сырттай нысанында жоғары білім беру базасында жол берілмейтін жоғары білім беру мамандықтары

1. Өнер

5В040200

Аспаптық орындаушылық

5В040900

Хореография

2. Техникалық ғылымдар және технологиялар

5В070100

Биотехнология

5В071400

Авиациялық техника және технологиялар

5В071500

Теңіз техникасы мен технологиялар

5В072700

Азық-түлік өнімдерінің технологиясы

5В072900

Құрылыс

5В074300

Ұшатын аппараттар мен қозғалтқыштарды ұшуда пайдалану

5В074600

Ғарыш техникасы және технологиялары

5В074800

Фармацевтикалық өндіріс технологиясы

3. алынып тасталды

4. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина)

5В110100

Мейірбикелік ісі

5В110200

Қоғамдық денсаулық сақтау

5В110300

Фармация

5В110400

Дәрігерлік емдеу ісі

5В130100

Жалпы медицина

5В130200

Стамотология

5. Ветеринария

5В120100

Ветеринарлық медицина

5В120200

Ветеринарлық санитария

6. Әскери іс және қауіпсіздік

5В100200

Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері

Қазақстан Республикасы    
Білім және ғылым министрінің  
2010 жылғы 8 ақпандағы     
№ 40 бұйрығына 2-қосымша   

Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім
беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру
қағидалары

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің м.а. 05.01.2016 № 1 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      1. Осы Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру қағидалары (бұдан әрі – Қағида) «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 15-1) тармақшасына сәйкес әзірленген және экстернат нысанында оқытуға рұқсат беруді ұйымдастыру тәртібін айқындайды.
      Осы Қағиданың әрекеті ведомстволық бағыныстылығы мен меншік нысанына қарамастан білім беру ұйымдарында қолданылады.

Жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім
беру ұйымдарында экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру
тәртібі

      2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі (бұдан әрі - Министрлік) төмендегі білім алушылардың санаттарына экстернат нысанында оқытуға рұқсат береді:
      1) даму мүмкіндігі шектеулі және денсаулығына байланысты білім беру ұйымына ұзақ уақыт бойы келе алмайтын мүгедек білім алушыларға;
      2) екінші және одан жоғары курстардың «үздік» оқитын (А, А- бағасына балама) білім алушыларына:
      3) күндізгі оқу нысанында, Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегерлерінен басқа бір жылға дейінгі ауысу бағдарламасы бойынша шетелде оқитын білім алушыларға;
      4) сырттай оқу нысанында, ұзақтығы бір жылға дейінгі қызметтік іссапардағы білім алушыларға.
      3. Экстернат:
      оқытудың барлық кезеңінде осы Қағиданың 2-тармағының 1) тармақшасының талаптарына сәйкес келетін білім алушыларға;
      бір академиялық кезеңде, бірақ бір оқу жылынан аспайтын кезеңде осы Қағиданың 2-тармағы 2) тармақшасының талабына сәйкес білім алушыларға ұсынылады.
      4. Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу үшін білім алушы білім беру ұйымының бірінші басшысының атына экстернат нысанына ауысу туралы ерікті нысандағы өтінішті білім алушы академиялық кезеңнің немесе оқу жылының басталуына дейін бір ай бұрын береді. Егер өтініш беруші тұлға кәмелет жасқа толмаған болса, өтінішті оның ата-анасы немесе заңды өкілі береді.
      5. Өтінішке:
      1) Осы Қағиданың 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес:
      білім алушы дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытынды анықтамасын немесе Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің аумақтық органы берген мүгедектік туралы қорытынды анықтаманы (даму мүмкіндігі шектеулі және мүгедек білім алушылар) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік дамыту министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарына сәйкес;
      2) Осы Қағиданың 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес:
      күндізгі оқыту нысанында білім алушы ауысу бағдарламасы бойынша шетелде оқу үшін іссапарға жіберу туралы бұйрықтың көшірмесін;
      білім алушының оқу ісі жөніндегі проректор растаған сынақ кітапшасының көшірмесін;
      3) Осы Қағиданың 2-тармағының 2) тармақшасына сәйкес:
      сырттай оқыту нысанында білім алушы ұзақтығы бір жылға дейінгі қызметтік іссапарға жіберу туралы бұйрықтың көшірмесін;
      білім алушының оқу ісі жөніндегі проректор растаған сынақ кітапшасының көшірмесін тіркейді.
      6. Экстернат нысанында оқытуға ауысу туралы білім алушының ерікті нысандағы өтініші жоғары оқу орнының (бұдан әрі - ЖОО) құрылымдық бөлімшесі басшысының ұсынысы негізінде ЖОО-ның Ғылыми кеңесінің отырысында қаралады.
      Өтінішті қарау мерзімі өтініш берген күннен бастап он төрт жұмыс күнінен аспауы керек.
      7. ЖОО-ның Ғылыми кеңесі қарау нәтижелері бойынша білім алушыны экстернат нысанында оқытуға ауыстыру туралы немесе ауыстырудан бас тарту туралы негізделген ұсыным шығарады.
      8. Білім алушыны экстернат нысанында оқытуға ауыстыру туралы ұсыным шығарылған жағдайда осы Қағиданың 4 және 5-тармақтарында көрсетілген құжаттар ЖОО-ның Ғылыми кеңесінің мөрмен бекітілген хаттамасынан үзіндімен қоса Министрліктің қарауына жіберіледі.
      9. Экстернат нысанында оқытуға ауысу туралы құжаттар Министрлікке экстернат нысанында оқытуға ауысу жоспарланған академиялық кезеңнің немесе оқу жылының басталуына дейін екі аптадан кешіктірілмей ұсынылуға тиіс.
      10. Министрлік экстернат нысанында оқытуға рұқсат беру туралы білім алушының құжаттарын он төрт жұмыс күнінің ішінде қарайды, қарау қорытындылары бойынша экстернат нысанында оқытуға рұқсатты оқу кезеңі мен ұзақтығын көрсете отырып жазбаша түрде береді не дәлелді түрде бас тартуға шешім шығарады.
      11. Осы Қағиданың 2-тармағында көрсетілген талаптарға сәйкес келмеген жағдайда білім беру ұйымына рұқсатты беруден дәлелді түрде бас тарту туралы хат жіберіледі.
      12. Министрліктің білім алушыны экстернат нысанында оқытуға ауыстыру туралы рұқсаты ЖОО-ның бұйрық шығаруы үшін негіз болып табылады.

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады