Тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жылдық бағдарламасының нысаны мен жер қойнауын пайдаланушылар сатып алған тауарлар, жұмыстар және қызметтердің және кадрларда қазақстандық қамту бойынша міндеттемелерді орындау есебінің нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрінің м.а. 2010 жылғы 10 наурыздағы № 75 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 1 сәуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6145 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Мұнай және газ министрінің м.а. 2011 жылғы 10 қаңтардағы № 3 Бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Мұнай және газ министрінің м.а. 2011.01.10 № 3 Бұйрығымен.

      «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 27 қаңтарындағы Заңының 8-бабы 1-тармағының 14) тармақшасына сәйкес (бұдан әрі – Заң), БҰЙЫРАМЫН: Z100291 қараңыз
      1. Қоса берілген:
      1) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес тауарлар, жұмыстар және қызметтердің жылдық бағдарламасының № 1 нысаны;
      2) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес жер қойнауын пайдаланушылар сатып алған тауарлар, жұмыстар және қызметтері туралы есебінің № 2 нысаны;
      3) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес кадрларда қазақстандық үлес бойынша міндеттемелерді орындау туралы есебінің № 3 нысаны бекітілсін.
      2. Жер қойнауын пайдаланушылар:
      1) жыл сайын, 1 ақпаннан кешіктірмей құзыретті органға жылдық сатып алуды жүргізуге жоспарланған тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жылдық бағдарламасын мемлекеттік және орыс тілдерінде осы бұйрықтағы № 1 нысанға сәйкес электрондық және қағаз тасымалдауышта Excel форматында ұсынсын;
      2) тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың он бесінші күніне дейін құзыретті органға сатып алған тауарлар, жұмыстар және қызметтер туралы есепті мемлекеттік және орыс тілдерінде осы бұйрықтағы № 2 нысанға сәйкес электрондық және қағаз тасымалдауышта
Excel форматында ұсынсын;
      3) тоқсан сайын, есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың он бесінші күніне дейін құзыретті органға кадрдағы қазақстандық үлес бойынша міндеттемелерді орындау туралы есепті мемлекеттік және орыс тілдерінде осы бұйрықтағы № 3 нысанға сәйкес электрондық және қағаз тасымалдауышта Excel форматында ұсынсын.
      3. Жер қойнауын пайдаланудағы тікелей инвестициялар департаментіне (Р.А. Алдашев) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жариялануын қамтамасыз ету тапсырылады.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Энергетика және минералдық ресурстар министрлігінің жауапты хатшысы Қ.Б. Сафиновке жүктелсін.
      5. Осы бұйрық бірінші ресми жарияланған күнінен кейін он күн өткен соң күшіне енеді.

      Министрдің міндетін атқарушы                      Д. Тұрғанов

Қазақстан Республикасы   
Энергетика және минералдық
ресурстар министрі       
міндетін атқарушысының   
2010 жылғы 10 наурыздағы 
№ 75 бұйрығына       
1-қосымша         

№ 1 нысан

20___жылға арналған тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алудың жылдық бағдарламасы

Ақпаратты ұсынуға жауапты жер қойнауын пайдаланушының атауы, ЖСН, БСН, СТН-і:______________________________________________________

Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірі

ӨСК бойынша ТЖҚ коды

Сатып алынатын ТЖҚ-ның атауы және қысқаша (қосымша) сипаттамасы

Өлшеу бірлігінің коды

Жоспарланған сатып алулардың заттай көлемі
 

1

2

3

4

5Тауарлар

Жұмыстар

Қызметтеркестенің жалғасы

ҚҚС есептемегенде жоспарланған сатып алу көлемі, мың теңге

Сатып алу тәсілі

Сатып алуды өткізу жері

Сатып алуды өткізу мерзімі

Жұмыстар мен қызметтердің орындалуы, жабдықтау мерзімі

6

7

8

9

10Жер қойнауын пайдаланушы
(жер қойнауын пайдаланушының
өзге уәкілетті тұлғасы)     _______________________________________
                                    (Аты-жөні, қолы, мөр)

      Ескерту:
      № 1 нысанында әр тауар, жұмыс және қызмет бойынша ақпаратты жолма-жол, жеке толтыру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
      1-баған – жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      2-баған – Өнімнің модельді статистикалық жіктеушісіне сәйкес 10 белгі деңгейінде тауардың, жұмыстың және қызметтің (ТЖҚ) коды көрсетіледі;
      3-баған – сатып алынатын тауардың, жұмыстың немесе қызметтің атауы және қысқаша (қосымша) сипаттамасы (техникалық шарттары, қасиеттері және сипаттамасы) көрсетіледі;
      4-баған – Өлшем бірліктері мен шоттардың мемлекетаралық жіктеушісіне сәйкес тауардың, жұмыс немесе қызмет бірлігінің коды көрсетіледі (баған тауарлар мен қызметтер бойынша толтырылмайды);
      5-баған – тауардың жоспарланған саны (сатып алудың көлемі) көрсетілген өлшем бірлігіне сәйкес заттай мәнінде көрсетіледі (баған жұмыстар мен қызметтер бойынша толтырылмайды);
      6-баған – сатып алудың жоспарланған көлемі ҚҚС есептемегенде құндық мәнінде көрсетіледі, мың теңге (бөлшек сан жүздік үлеспен);
      7-баған – Сатып алу тәсілдерінің Жіктеушісіне сәйкес тауарды, жұмысты немесе қызметті сатып алу тәсілінің коды көрсетіледі (төменде көрсетілген). Егер көрсетілген тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің сатып алуы, мерзімдік күші бір қаржылық жылдан асатын бастапқыда сатып алуға жасалған келісімшарт бойынша жүзеге асырылса, онда 106 кодын таңдау керек;
      8-баған – елді-мекен коды – жоспарланған сатып алуды өткізу орны Әкімшілік-аймақтық обьектілер жіктеушісіне сәйкес (ӘАОК) көрсетіледі;
      9-баған – жоспарланған сатып алуды өткізу мерзімінің коды Мерзімдер жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі (төменде көрсетілген);
      10-баған – жоспарланған жабдықтау мерзімі Мерзімдер жіктеушісіне сәйкес көрсетіледі (төменде көрсетілген).
      Нысандағы бағаналар форматын өзгертуге болмайды.
      Сатып алу тәсілдері мен уақыт кезеңдерінің жіктеушілері

Жіктеушілік коды

Атауы


Жіктеушілік коды

Атауы

101

Ашық конкурс әдісімен сатып алу

QAN1

1 тоқсан

102

Бағалық ұсыныстарды сұрау әдісімен сатып алу

QAN2

2 тоқсан

QAN3

3 тоқсан

103

Бір көзден сатып алу әдісі

QAN4

4 тоқсан

104

Тауар биржалары арқылы сатып алу

SAN1

1 жартыжылдық (1-2 тоқсан)

105

Электронды сатып алу жүйесі арқылы сатып алу

SAN2

2 жартыжылдық (3-4 тоқсан)

ANN09

жыл*

      * жылды белгілеу кезінде ANN префиксі және жыл санының соңғы екі цифры қолданылады.

Қазақстан Республикасы   
Энергетика және минералдық
ресурстар министрі       
міндетін атқарушысының   
2010 жылғы 10 наурыздағы 
№ 75 бұйрығына       
2-қосымша          

№ 2 нысан

1. Жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған тауарлар, жұмыстар және қызметтері туралы есебі

Ақпаратты ұсынуға жауапты жер қойнауын пайдаланушының атауы, ЖСН, БСН, СТН-і: _____________________________________________________

Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірі

Сатып алу коды

Сатып алу тәсілі

Сатып алу қорытындысын шығару күні (кк.аа.жжжж.)

Шарт №

Шартқа қол қойылған күн (кк.аа.жжжж.)

Шарт мерзімнің аяқталу күні (кк.аа.жжжж.)

1

2

3

4

5

6

7
кестенің жалғасы

Шарттың мәртебесі

ҚҚС есептемегенде шарттың жалпы құны (мың теңге)

ҚҚС есептемегенде СЖЖ жоспарланған сомасы (мың теңге)

ҚҚС есептемегенде шарт бойынша есептік мерзімде нақты төленгені

ТЖҚ жеткізушінің ұйымдастырушы-құқықтық формасы коды

ТЖҚ жеткізушінің елі

8

9

10

11

12

13кестенің жалғасы

ТЖҚ жеткізушінің атауы

Жеткізушінің БСН-і (ЖСН-і)

Жеткізушінің СТН-і

Жеткізушінің тіркелген елді-мекенінің коды

Жеткізушінің тіркелген мекен-жайы

Жеткізушінің нақты орналасқан елді-мекенінің коды

14

15

16

17

18

19кестенің жалғасы

Жеткізушінің нақты орналасқан мекен-жайы

Жеткізушінің электрондық мекен-жайы

Жеткізушінің сайты

Жеткізушінің байланыс телефоны

Жеткізуші қызметшілерінің саны

Жеткізушінің қызметшілерінің жалпы саны

ҚР азаматтары саналатын жеткізушінің қызметшілерінің саны

20

21

22

23

24

25Жер қойнауын пайдаланушы
(жер қойнауын пайдаланушының
өзге уәкілетті тұлғасы)     _____________________________________
                                    (Аты-жөні, қолы, мөр)

      Ескерту:
      № 2 нысанның бірінші бөлімінде әр жасалған шарт туралы есепті мерзім үшін ақпаратты толтыру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
      1-бағанжер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      2-баған – Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуде қолданылатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер тізілімімен берілген сатып алу коды көрсетіледі. Осы бағанды:
      1) жалпы таралған пайдалы қазбалар бойынша операцияны жер қойнауын пайдаланушылар жүзеге асырғанда;
      2) мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жер қойнауын пайдаланушылар сатып алғанда;
      3) ұлттық басқару холдингілеріне жанама немесе тікелей жататын елу және одан да көп акцияларына (жарғы капиталының қатысу үлесі) жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғалар толтырмайды;
      3-баған – сатып алу тәсілдерінің жіктеушісіне сәйкес тауарлар, жұмыстар және қызметтерді сатып алу тәсілдерінің коды көрсетіледі (жоғарыда қара);
      4-баған – сатып алу нәтижесінің қорытындысын шығару күні көрсетіледі (кк.аа.жжжж.);
      5-баған – оның шеңберінде сатып алынған тауар немесе жұмыс (қызмет) сатып алу туралы шарттың № көрсетіледі;
      6-баған – шарт жасалған күні көрсетіледі (кк.аа.жжжж.);
      7-баған – шарт мерзімдік күшінің аяқталу күні көрсетіледі (кк.аа.жжжж.);
      8-баған – шарт мәртебелерінің жіктеушісіне сәйкес шарт мәртебесінің коды көрсетіледі (төменде көрсетілген);
      9-баған – ҚҚС есептемегенде шарттың жалпы құны, мың теңге (бөлшек сан, жүздік үлеспен) көрсетіледі;
      10-баған – шарт шеңберінде, тауарды, жұмысты немесе қызметті сатып алудың жылдық бағдарламасында жоспарланған ҚҚС есептемегенде сатып алудың жалпы сомасы көрсетіледі, мың теңге;
      11-баған – шарт бойынша есеп беру мерзіміне нақты төленген сома ҚҚС есептемегенде көрсетіледі, мың теңге;
      12-баған – Шаруашылық етудің ұйымдастыру-құқықтық нысанының жіктеушісіне сәйкес, жеткізуші ұйымның шаруашылық етуінің ұйымдастыру-құқықтық нысанының коды көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, баған толтырылмайды;
      13-баған – Мемлекетаралық елдер жіктеушісіне сәйкес жеткізуші елінің жеткізушінің коды көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болса, онда Қазақстан Республикасының коды көрсетіледі;
      14-баған – жеткізушінің атауы көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болса, оның атауы заңды тұлғаны тіркеу куәлігіне сәйкес (заңды тұлғалар үшін) және жеке кәсіпкерді тіркеу куәлігіне сәйкес (жеке тұлғалар үшін) көрсетіледі;
      15-баған – жеткізушінің бизнес сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, баған толтырылмайды;
      16-баған – жеткізушінің салық төлеушісінің тіркеу нөмірі көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, баған толтырылмайды;
      17-баған – Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеушісіне сәйкес жеткізушінің тіркелген елді-мекенінің коды көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, баған толтырылмайды;
      18-баған – жеткізушінің тіркелген мекен-жайы: елді-мекені, көшесі, үйі, кеңсесі көрсетіледі;
      19-баған – Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеушісіне сәйкес жеткізушінің нақты орналасқан елді-мекенінің коды көрсетіледі. Егер жеткізуші Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, баған толтырылмайды;
      20-баған – жеткізушінің нақты орналасқан мекен-жайы: елді-мекені, көшесі, үйі, кеңсесі көрсетіледі;
      21-баған – жеткізушінің электрондық мекен-жайы көрсетіледі;
      22-баған – жеткізушінің web-сайты (бар болған жағдайда) көрсетіледі;
      23-баған – жеткізушінің байланыс телефоны, факсы көрсетіледі;
      24-баған – жеткізуші қызметкерлерінің жалпы саны көрсетіледі;
      25-баған – жеткізуші қызметкерлерінің жалпы саны - Қазақстан Республикасының азаматтары көрсетіледі.
      Нысандағы бағаналар форматын өзгертуге болмайды.

      Шарттар мәртебелерінің жіктеушісі     

Жіктеушілік коды

Атауы

0

Жасалған

1

Орындалған

2

Шартты бұзу

2. Жер қойнауын пайдаланушылардың сатып алған тауарлар, жұмыстар және қызметтері туралы есебі

Ақпаратты ұсынуға жауапты жер қойнауын пайдаланушының атауы, ЖСН, БСН, СТН-і:_____________________________________________________

Шарт №

Сатып алу коды

ӨСК бойынша ТЖҚ коды

Сатып алынған ТЖҚ-ның атауы және қысқаша (қосымша) сипаттамасы

Өлшеу бірлігінің коды

Сатып алулардың заттай көлемі

ҚҚС есептемегенде сатып алулардың құндық көлемі, мың теңге

CT-KZ сертификаты берілген тауар өндірушінің БСН/ЖСН

1

2

3

4

5

6

7

8

кестенің жалғасы

CT-KZ сертификаты берілген тауар өндірушінің СТН-і

CT-KZ сертификатының №

CT-KZ сертификатының сериясы

CT-KZ сертификатын беретін органның коды

CT-KZ сертификаты берліген күн кк.аа.жжжж.

CT-KZ сертификатында көрсетілген тауардағы қазақстандық қамту, %

Жұмыста (қызметте) қазақстандық қамту, %

9

10

11

12

13

14

15
Жер қойнауын пайдаланушы
(жер қойнауын пайдаланушының
өзге уәкілетті тұлғасы)     _______________________________________
                                     (Аты-жөні, қолы, мөр)

      Ескерту:
      № 2 форманың екінші бөлімінде бір шарт шеңберінде жеке сатып алынған әр тауар, жұмыс және қызмет бойынша есеп беру мерзімі бойынша ақпаратты жолма-жол толтыру мынадай тәртіппен жүзеге асырылады:
      1-баған – оның шеңберінде сатып алынған тауар немесе жұмыс (қызмет) туралы шарттың № көрсетіледі;
      2-баған – жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуде қолданылатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер тізілімімен берілген сатып алу коды көрсетіледі. Осы бағанды:
      1) кең таралған пайдалы қазбалар бойынша операцияны жер қойнауын пайдаланушылар жүзеге асырғанда;
      2) мемлекеттік сатып алу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді жер қойнауын пайдаланушылар сатып алғанда;
      3) ұлттық басқару холдингілеріне жанама немесе тікелей жататын елу және одан да көп акцияларына (жарғы капиталының қатысу үлесі) жер қойнауын пайдалану құқығына ие заңды тұлғалар толтырмайды;
      3-баған – осы шарт шеңберінде сатып алынатын тауарлар, жұмыстар және қызметтер коды Өнімнің модельді статистикалық жіктеушісі бойынша 10 белгі деңгейінде көрсетіледі;
      4-баған – сатып алынған тауардың немесе жұмыстың немесе қызметтің атауы және қысқаша (қосымша) сипаттамасы (тауардың немесе жұмыстың (қызметтің) техникалық шарттары, қасиеттері және сипаттамасы) көрсетіледі;
      5-бағанөлшем бірліктері мен шоттардың Мемлекетаралық жіктеушісіне сәйкес код көрсетіледі. Баған жұмыстар, қызметтер бойынша толтырылмайды;
      6-баған – тауардың көрсетілген өлшем бірлігіне сәйкес тауардың заттай саны көрсетіледі. Баған жұмыстар, қызметтер бойынша толтырылмайды;
      7-баған – ҚҚС есептемегенде сатып алудың құндық көлемі көрсетіледі, мың теңге;
      8-баған – CT-KZ сертификаты берілген тауар өндірушінің бизнес сәйкестендіру нөмірі/жеке сәйкестендіру нөмірі көрсетіледі. Бағанды қазақстанда шығарылған тауарлар үшін толтыру міндетті;
      9-баған – CT-KZ сертификаты берілген тауар өндірушінің салық төлеушісінің тіркеу нөмірі көрсетіледі. Бағанды қазақстанда шығарылған тауарлар үшін толтыру міндетті;
      10-баған – Қазақстанда шығарылғандығын растайтын CT-KZ сертификатының № көрсетіледі. Бағанды Қазақстанда шығарылған тауарлар үшін толтыру міндетті;
      11-баған – CT-KZ сертификатының сериясы көрсетіледі. Бағанды Қазақстанда шығарылған тауарлар үшін толтыру міндетті;
      12-баған – CT-KZ сертификатын беретін органның коды көрсетіледі. Бағанды Қазақстанда шығарылған тауарлар үшін толтыру міндетті;
      13-баған – CT-KZ сертификаты берліген күн көрсетіледі. Бағанды Қазақстанда шығарылған тауарлар үшін толтыру міндетті;
      14-баған – CT-KZ сертификатында көрсетілген тауардағы қазақстандық үлес, % көрсетіледі. Бағанды Қазақстанда шығарылған тауарлар үшін толтыру міндетті;
      15-баған – жұмыста (қызметте) қазақстандық үлес, % (жүздік үлеске дейін) көрсетіледі. Қазақстандық үлесті есептеу Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылы 20 наурыздағы № 367 қаулысы бекіткен қазақстандық ұйымдардың тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді сатып алуда қазақстандық қамтуды есептеудің Бірыңғай әдістемесіне сәйкес, қосалқы мердігерлікті, сондай-ақ, осы жұмысты (қызметті) орындау үшін сатып алынған барлық тауарларды есепке ала отырып жүргізіледі. .P100964
      Нысандағы баған форматын өзгертуге болмайды.

Қазақстан Республикасы   
Энергетика және минералдық
ресурстар министрі       
міндетін атқарушысының   
2010 жылдың 10 наурыздағы
№ 75 бұйрығына 3-қосымша 

№ 3 нысан

Кадрларда қазақстандық қамту бойынша міндеттемелерді орындау туралы есебі

Ақпаратты ұсынуға жауапты жер қойнауын пайдаланушының атауы, ЖСН, БСН, СТН-і: ____________________________________________________

Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісім-шартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірі

Келісім-шарт шеңберінде жұмылдырылған қызметкерлердің жалпы саны

Келісім-шарт шеңберінде жұмылдырылған қызметкерлердің – ҚР азаматтарының жалпы саны

Келісім-шарт шеңберінде жұмылдырылған қызметкерлердің саны, басқарушы құрам – 1 категория, оның ішінде:

Келісім-шарт шеңберінде жұмылдырылған қызметкерлердің саны, жоғары және орташа кәсіби білімі бар мамандар – 2 категория, оның ішінде:

Келісім-шарт шеңберінде жұмылдырылған қызметкерлердің саны, білікті жұмысшылар – 3 категория, оның ішінде:

барлығы

қызметкерлер - ҚР азаматтарының саны

барлығы

қызметкерлер - ҚР азаматтарының саны

барлығы

қызметкерлер - ҚР азаматтарының саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Жер қойнауын пайдаланушы
(жер қойнауын пайдаланушының
өзге уәкілетті тұлғасы)      _______________________________________
                                    (Аты-жөні, қолы, мөр)

      Ескерту:
      1-бағанжер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшартты мемлекеттік тіркеу актісінің тіркеу нөмірі көрсетіледі;
      2-баған – жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшарт шеңберінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге жұмылдырылған қызметкерлердің жалпы саны;
      3-баған – жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшарт шеңберінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге жұмылдырылған қызметкерлердің – ҚР азаматтарының жалпы саны;
      4-баған – жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшарт шеңберінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге жұмылдырылған басқарушы құрам қызметкерлерінің жалпы саны – 1 категория көрсетіледі;
      5-баған – жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшарт шеңберінде жұмылдырылған қызметкерлердің саны – 1 категория бойынша Қазақстан Республикасының азаматтары көрсетіледі;
      6-баған – жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшарт шеңберінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге жұмылдырылған жоғары және орта-кәсіби білімі бар мамандардың жалпы саны – 2 категория бойынша көрсетіледі;
      7-баған – жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшарт шеңберінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге жұмылдырылған жоғары және орта кәсіби білімі бар мамандардың – 2 категория бойынша Қазақстан Республикасының азаматтары көрсетіледі;
      8-баған – жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшарт шеңберінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге жұмылдырылған білікті жұмысшылардың жалпы саны – 3 категория бойынша көрсетіледі;
      9-баған – жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге арналған келісімшарт шеңберінде жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргізуге жұмылдырылған білікті жұмысшылардың саны – 3 категория бойынша Қазақстан Республикасының азаматтары көрсетіледі.

      Нысаналарда баған форматын өзгертуге болмайды.

Об утверждении формы годовой программы закупа товаров, работ и услуг и форм отчета недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах и об исполнении обязательств по казахстанскому содержанию в кадрах

Приказ и.о. Министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2010 года № 75. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 апреля 2010 года № 6145. Утратил силу приказом И.о. Министра нефти и газа Республики Казахстан от 10 января 2011 года № 3

      Сноска. Утратил силу приказом И.о. Министра нефти и газа РК от 10.01.2011 № 3 (приказ принят только на государственном языке).
 
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие приказа см. п. 5.

      В соответствии с подпунктом 14) пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 27 января 1996 года "О недрах и недропользовании" (далее - Закон) ПРИКАЗЫВАЮ: см.Z100291
      1. Утвердить прилагаемые:
      1) годовую программу закупа товаров, работ и услуг по форме № 1 согласно приложению 1 к настоящему Приказу;
      2) отчет недропользователей о приобретенных товарах, работах и услугах по форме № 2 согласно приложению 2 к настоящему Приказу;
      3) отчет об исполнении обязательств по казахстанскому содержанию в кадрах по форме № 3 согласно приложению 3 к настоящему Приказу.
      2. Недропользователям:
      1) ежегодно, не позднее 1 февраля планируемого для проведения закупок года, представлять в компетентный орган годовую программу закупа товаров, работ и услуг на государственном и русском языках в формате Excel по форме № 1 к настоящему приказу на бумажном и электронном носителях;
      2) ежеквартально, до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в компетентный орган отчет о приобретенных товарах, работах и услугах на государственном и русском языках в формате Excel по форме № 2 к настоящему приказу на бумажном и электронном носителях;
      3) ежеквартально, до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в компетентный орган отчет об исполнении обязательств по казахстанскому содержанию в кадрах на государственном и русском языках в формате Excel по форме № 3 к настоящему приказу на бумажном и электронном носителях.
      3. Департаменту прямых инвестиций в недропользование (Алдашев Р.А.) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование в средствах массовой информации.
      4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ответственного секретаря Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Сафинова К.Б.
      5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      И.о. Министра                                    Д. Турганов

Приложение 1          
к приказу и.о. Министра энергетики
и минеральных ресурсов     
Республики Казахстан     
от 10 марта 2010 года № 75  

Форма № 1     

   Годовая программа закупа товаров, работ и услуг на 20___ год

      Наименование недропользователя ИИН, БИН, РНН,
      ответственного за предоставление информации: __________________

Регистрационный
номер акта
государственной
регистрации
контракта на
проведение операций
по недропользованию

Код ТРУ
по СКП

Наименование
и краткое
(дополнительное)
описание
приобретаемых
ТРУ

Код
единиц
измерения

Планируемый
объем
закупа в
натуральном
выражении

1

2

3

4

5Товары

Работы

Услуги      продолжение таблицы

Планируемая
сумма закупа
без учета
НДС,
тыс. тенге

Способ
закупки

Место
проведения
закупок

Срок
проведения
закупок

Срок поставки,
выполнения
работ и услуг

6

7

8

9

10
      Недропользователь
      (иное уполномоченное недропользователем лицо) __________________
                                                (Ф.И.О., подпись, печать)

      Примечание:
      В форме № 1 заполнение информации осуществляется построчно, отдельно по каждому товару, работе или услуге в следующем порядке:
      Графа 1 – указывается регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию;
      Графа 2 – указывается код товара, работы или услуги согласно Модельному статистическому классификатору продукции (товаров и услуг) на уровне 10 символов;
      Графа 3 – указывается наименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемого товара или работы или услуги (технические условия, свойства и характеристики);
      Графа 4 – указывается код единицы измерения товара, работы или услуги в соответствии с Межгосударственным классификатором единиц измерений и счета (графа не заполняется по работам, услугам);
      Графа 5 – указывается планируемое количество (объем закупа) товара в натуральном выражении в соответствии с указанной единицей измерения товара (графа не заполняется по работам, услугам);
      Графа 6 – указывается планируемый объем закупа в стоимостном выражении без учета НДС, в тыс. тенге (дробное число с сотыми долями);
      Графа 7 – указывается код способа приобретения товара, работы или услуги в соответствии с Классификатором способов закупки (см. ниже). В случае если приобретение указанных товаров, работ и услуг осуществляется по ранее заключенному договору о закупках со сроком действия более одного финансового года указать код 106;
      Графа 8 – указывается код населенного пункта – места проведения планируемой закупки в соответствии с Классификатором административно-территориальных объектов;
      Графа 9 – указывается код планируемого срока проведения закупки в соответствии с Классификатором сроков (см. ниже);
      Графа 10 – указывается код планируемого срока поставки в соответствии с Классификатором сроков (см. ниже).
      Изменение формата граф в форме не допускается.
      Классификаторы способов закупки и временных периодов

Классификационный код

Наименование

101

Закуп способом
открытого конкурса

102

Закуп способом запроса
ценовых предложений

103

Закуп из одного
источника

104

Закуп через товарные
биржи

105

Закуп через систему
электронных закупок

Классификационный код

Наименование

QAN1

1 квартал

QAN2

2 квартал

QAN3

3 квартал

QAN4

4 квартал

SAN1

1 полугодие
(1-2 квартал)

SAN2

2 полугодие
(3-4 квартал)

ANN09

год*

      * при обозначении года используется префикс ANN и две последние цифры года.

Приложение 2       
к приказу и.о. Министра энергетики
и минеральных ресурсов  
Республики Казахстан  
от 10 марта 2010 года № 75

Форма № 2     

            1. Отчет недропользователей о приобретенных
                    товарах, работах и услугах

      Наименование недропользователя, ИИН, БИН, РНН,
      ответственного за предоставление информации: ___________________

Регистрационный
номер акта
государственной
регистрации
контракта на
проведение
операций по
недропользованию

Код
закупки

Способ
закупки

Дата
подведения
итогов
закупа
(дд.мм.
гггг.)


договора

Дата
заключения
договора
(дд.мм.
гггг.)

1

2

3

4

5

6      продолжение таблицы

Дата
окончания
действия
договора
(дд.мм.
гггг.)

Статус
договора

Общая
сумма
договора
без учета
НДС,
тыс.
тенге

Сумма,
заплани-
рованная
в ГПЗ
без
учета
НДС,
тыс.
тенге

Фактически
оплачено
за отчетный
период по
договору
без учета
НДС, тыс.
тенге

Код
органи-
зационно
правовой
формы
постав-
щика ТРУ

Страна
постав-
щика
ТРУ

7

8

9

10

11

12

13
      продолжение таблицы

Наименование
поставщика
ТРУ

БИН (ИНН)
поставщика

РНН
поставщика

Код
населенного
пункта
регистрации
поставщика

Адрес регистрации
поставщика

14

15

16

17

18


      продолжение таблицы

Код
населен-
ного
пункта
факти-
ческого
местона-
хождения
постав-
щика

Адрес
фактичес-
кого
местона-
хождения
поставщика

Элект-
ронный
адрес
постав-
щика

Сайт
постав-
щика

Кон-
такт-
ный
телефон
постав-
щика

Численность
сотрудников
поставщика

Общая
численность
сотрудников
поставщика

Численность
сотрудников
поставщи-
ка -
граждан РК

19

20

21

22

23

24

25
      Недропользователь
      (иное уполномоченное недропользователем лицо)  _________________
                                                (Ф.И.О., подпись, печать)

      Примечание:
      В части первой формы № 2 заполнение информации осуществляется за отчетный период о каждом заключенном договоре построчно в следующем порядке:
      Графа 1 – указывается номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию;
      Графа 2 – указывается код закупки, присвоенный реестром товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию. Данная графа не заполняется:
      1) недропользователями, осуществляющими операции по общераспространенным полезным ископаемым;
      2) недропользователями, приобретающими товары, работы и услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
      3) юридическими лицами, обладающими правом недропользования, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу;
      Графа 3 – указывается код способа приобретения товара, работы или услуги в соответствии с Классификатором способов закупки (см. выше);
      Графа 4 – указывается дата подведения итогов закупа (дд.мм.гггг.);
      Графа 5 – указывается № договора, в рамках которого был закуплен товар или работа (услуга);
      Графа 6 – указывается дата заключения договора (дд.мм.гггг.);
      Графа 7 – указывается дата окончания действия договора (дд.мм.гггг.);
      Графа 8 – указывается код статуса договора в соответствии с Классификатором статусов договоров (см. ниже);
      Графа 9 – указывается общая сумма договора без учета НДС, в тыс. тенге (дробное число с сотыми долями);
      Графа 10 – указывается общая сумма закупа без учета НДС, запланированная в годовой программе закупа на приобретение товара, работы или услуги, закупленных в рамках договора, в тыс. тенге;
      Графа 11 – указывается сумма, фактически оплаченная за отчетный период по договору без учета НДС, в тыс. тенге;
      Графа 12 – указывается код организационно-правовой формы хозяйствования организации поставщика в соответствии с Классификатором организационно-правовых форм хозяйствования. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;
      Графа 13 – указывается код страны поставщика в соответствии с Межгосударственным классификатором стран. В случае если поставщик является резидентом Республики Казахстан, указывается код Республики Казахстан;
      Графа 14 – указывается наименование поставщика. В случае если поставщик является резидентом Республики Казахстан, наименование указывается в соответствии со свидетельством регистрации юридического лица (для юридических лиц) и в соответствии со свидетельством о регистрации индивидуального предпринимателя (для физических лиц);
      Графа 15 – указывается бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер поставщика. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;
      Графа 16 – указывается регистрационный номер налогоплательщика поставщика. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;
      Графа 17 – указывается код населенного пункта регистрации поставщика в соответствии с Классификатором административно-территориальных объектов. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;
      Графа 18 – указывается адрес регистрации поставщика: населенный пункт, улица, дом, офис;
      Графа 19 – указывается код населенного пункта фактического местонахождения поставщика в соответствии с Классификатором административно-территориальных объектов. Графа не заполняется в случае, если поставщик не является резидентом Республики Казахстан;
      Графа 20 – указывается адрес фактического местонахождения поставщика: населенный пункт, улица, дом, офис;
      Графа 21 – указывается электронный адрес поставщика;
      Графа 22 – указывается web-сайт поставщика (при наличии);
      Графа 23 – указывается контактный телефон, факс поставщика;
      Графа 24 – указывается общая численность сотрудников поставщика;
      Графа 25 – указывается численность сотрудников поставщика - граждан Республики Казахстан.
      Изменение формата граф в форме не допускается.

      Классификаторы статусов договоров

Классификационный код

Наименование

0

Заключен

1

Исполнен

2

Расторгнут

               2. Отчет недропользователей о приобретенных
                       товарах, работах и услугах

      Наименование недропользователя, ИИН, БИН, РНН,
      ответственного за предоставление информации: __________________


договора

Код
закупки

Код ТРУ
по СКП

Наименование
и краткое
(дополнительное)
описание
приобретенных ТРУ

Код единиц
измерения

1

2

3

4

5


      продолжение таблицы

Объем закупа
в натуральном
выражении

Объем
закупа без
учета НДС в
стоимостном
выражении,
тыс. тенге

БИН/ИИН
производителя
товара,
которому
выдан
сертификат
CT-KZ

РНН
производителя
товара,
которому
выдан
сертификат
CT-KZ


сертификата
CT-KZ

6

7

8

9

10


      продолжение таблицы

Серия
сертификата
CT-KZ

Код органа
выдачи
сертификата
CT-KZ

Дата выдачи
сертификата
CT-KZ,
дд.мм.гг.

Казахстанское
содержание
в товаре,
указанное в
сертификате
СТ-KZ, %

Казахстанское
содержание в
работе
(услуге), %

11

12

13

14

15


      Недропользователь
      (иное уполномоченное недропользователем лицо) ____________________
                                                (Ф.И.О., подпись, печать)

      Примечание:
      В части второй формы № 2 заполнение информации осуществляется за отчетный период построчно, отдельно по каждому товару, работе или услуге, приобретенному (ой) в рамках одного договора в следующем порядке:
      Графа 1 – указывается номер договора, в рамках которого был закуплен товар, работа или услуга;
      Графа 2 – указывается код закупки, присвоенный реестром товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию. Данная графа не заполняется:
      1) недропользователями, осуществляющими операции по общераспространенным полезным ископаемым;
      2) недропользователями, приобретающими товары, работы и услуги в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;
      3) юридическими лицами, обладающими правом недропользования, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу;
      Графа 3 – указывается код товара, работы или услуги по Модельного статистического классификатора продукции (товаров и услуг) на уровне 10 символов, закупаемого в рамках данного договора;
      Графа 4 – указывается наименование и краткое (дополнительное) описание приобретенного товара или работы или услуги (технические условия, свойства и характеристики) товара или работы (услуги);
      Графа 5 – указывается код в соответствии с Межгосударственным классификатором единиц измерений и счета. Графа не заполняется по работам, услугам;
      Графа 6 – указывается количество товара в натуральном выражении в соответствии с указанной единицей измерения товара. Графа не заполняется по работам и услугам;
      Графа 7 – указывается объем закупа в стоимостном выражении без учета НДС, в тыс. тенге;
      Графа 8 – указывается бизнес-идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер производителя товара, которому выдан сертификат CT-KZ. Графа обязательна к заполнению для товаров казахстанского происхождения;
      Графа 9 – указывается регистрационный номер налогоплательщика производителя товара, которому выдан сертификат CT-KZ. Графа обязательна к заполнению для товаров казахстанского происхождения;
      Графа 10 – указывается № сертификата CT-KZ, подтверждающего казахстанское происхождение товара. Графа обязательна к заполнению для товаров казахстанского происхождения;
      Графа 11 – указывается серия сертификата CT-KZ. Графа обязательна к заполнению для товаров казахстанского происхождения;
      Графа 12 – указывается код органа выдачи сертификата CT-KZ. Графа обязательна к заполнению для товаров казахстанского происхождения;
      Графа 13 – указывается дата выдачи сертификата CT-KZ. Графа обязательна к заполнению для товаров казахстанского происхождения;
      Графа 14 – указывается казахстанское содержание в товаре, указанное в сертификате СТ-KZ, %. Графа обязательна к заполнению для товаров казахстанского происхождения;
      Графа 15 – указывается казахстанское содержание в работе (услуге), % (до сотых долей). Расчет казахстанского содержания осуществляется согласно Единой методике расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2009 года № 367, с учетом всех уровней субподряда, а также всех товаров, приобретенных для выполнения данной работы (услуги). .P100964

      Изменение формата граф в формах не допускается.

Приложение 3        
к приказу и.о. Министра энергетики
и минеральных ресурсов   
Республики Казахстан   
от 10 марта 2010 года № 75 

Форма № 3     

         Отчет об исполнении обязательств по казахстанскому
                      содержанию в кадрах

      Наименование недропользователя, ИИН, БИН, РНН,
      ответственного за предоставление информации: _______________

Регистрационный номер
акта государственной
регистрации контракта
на проведение операций
по недропользованию

Общее количество
сотрудников
занятых в рамках
контракта

Общее количество
сотрудников - граждан
РК, занятых в рамках
контракта

1

2

3
      продолжение таблицы

Количество
сотрудников,
занятых в рамках
контракта,
руководящий состав -
1 категория,
в том числе:

Количество
сотрудников, занятых
в рамках контракта,
специалисты с высшим
и средним
профессиональным
образованием– 2
категория, в том
числе:

Количество
сотрудников, занятых в
рамках контракта,
квалифицированные
рабочие – 3 категория,
в том числе:

всего

численность
сотрудников -
граждан РК

всего

численность
сотрудников -
граждан РК

всего

численность
сотрудников -
граждан РК

4

5

6

7

8

9      Недропользователь
      (иное уполномоченное недропользователем лицо) __________________
                                                (Ф.И.О., подпись, печать)

      Примечание:
      Графа 1 – указывается регистрационный номер акта государственной регистрации контракта на проведение операций по недропользованию;
      Графа 2 – указывается общее количество сотрудников, занятых при проведении операций по недропользованию в рамках контракта на проведение операций по недропользованию;
      Графа 3 – указывается общее количество сотрудников - граждан Республики Казахстан, занятых при проведении операций по недропользованию в рамках контракта на проведение операций по недропользованию;
      Графа 4 – указывается общая численность сотрудников руководящего состава - 1 категория, занятых при проведении операций по недропользованию в рамках контракта на проведение операций по недропользованию;
      Графа 5 – указывается численность сотрудников руководящего состава - 1 категория – граждан Республики Казахстан, занятых в рамках контракта на проведение операций по недропользованию;
      Графа 6 – указывается общая численность специалистов с высшим и средним профессиональным образованием - 2 категория, занятых при проведении операций по недропользованию в рамках контракта на проведение операций по недропользованию;
      Графа 7 – указывается численность специалистов с высшим и средним профессиональным образованием - 2 категория – граждан Республики Казахстан, занятых при проведении операций по недропользованию в рамках контракта на проведение операций по недропользованию;
      Графа 8 – указывается общая численность квалифицированных рабочих - 3 категория, занятых при проведении операций по недропользованию в рамках контракта на проведение операций по недропользованию;
      Графа 9 – указывается численность квалифицированных рабочих - 3 категория – граждан Республики Казахстан, занятых при проведении операций по недропользованию в рамках контракта на проведение операций по недропользованию.

      Изменение формата граф в формах не допускается.