Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 8 шілдедегі N 325 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылғы 26 шілдеде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6352 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 1 тамыздағы № 468 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 01.08.2017 № 468 (01.07.2018 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен
      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық 01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 117-бабын іске асыру мақсатында БҰЙЫРАМЫН:

      1. Мыналар:

      1) қаржылық есептілік нысандары:

      осы бұйрыққа 1-қосымшаға сәйкес 1-нысан "Бухгалтерлік баланс";

      осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес 2-нысан "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп";

      осы бұйрыққа 3-қосымшаға сәйкес 3-нысан "Қаржыландыру көздері (тікелей әдіс) бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп";

      осы бұйрыққа 4-қосымшаға сәйкес 4-нысан "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп";

      осы бұйрыққа 5-қосымшаға сәйкес 5-нысан "Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба";

      осы бұйрыққа 6-қосымшаға сәйкес 6-нысан "Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс";

      2) осы бұйрыққа 7-қосымшаға сәйкес Қаржылық есептілік нысандарын және оларды жасау мен ұсыну қағидалары бекітілсін.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бухгалтерлік есептің, аудиторлық қызметтің әдістемесі департаменті (А.О. Төлеуов) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

Министр

Б. Жәмішев


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
1-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"___" ______________ жағдай бойынша бухгалтерлiк баланс

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi _____________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы __________________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық , жылдық ___________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Есептi кезеңнiң басында

Есептi кезеңнiң аяғында

1

2

3

4

I. Қысқа мерзiмдi активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялар

011Бюджеттiк төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

015Алынуға тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

016Қызметкерлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

017Жал бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектер

019Қорлар

020Берiлген қысқа мерзiмдi аванстар

021Өзге қысқа мерзiмдi активтер

022Қысқа мерзiмдi активтердiң жиыны

100II. Ұзақ мерзiмдi активтер
Ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешегi

111Жал бойынша ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешектер

113Негiзгi құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлiк

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзiмдi активтер

120Ұзақ мерзiмдi активтердiң жиыны

200БАЛАНС

МIНДЕТТЕМЕЛЕР,
ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Есептi кезеңнiң басында

Есептi кезеңнiң аяғында

1

2

3

4

III. Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер
Қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелерi

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетiн төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

213Басқа да мiндеттi және ерiктi төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

214Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

217Қызметкерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

218Төленуге тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

219Жал бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешектер

221Қысқа мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

222Өзге қысқа мерзiмдi мiндеттемелерi

223Қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

300IV. Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер
Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер

310Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

311Жал бойынша ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

314Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерi

315Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебiнен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегi бланктер

630Төлеуге қабiлетсiз дебиторлардың есептен шығарылған берешегi

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшiн оқушылар мен студенттердiң берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделерi мен кубоктары

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтерi

690      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
2-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"___" ______________ аяқталатын кезеңге қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi _________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы ______________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық , жылдық _______________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Айырбас емес операциялардан алынатын кiрiстер, оның iшiнде:

010Ағымдағы қызметті қаржыландыру

011Күрделі салымдарды қаржыландыру

012Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан алынатын кiрiстер

013Трансферттер бойынша кірістер, оның ішінде:

014Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттер

014-1Субсидиялар

015Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер

016Гранттар

017Өзгелер

018Айырбас операциялардан алынатын кiрiстер

020Активтерді басқарудан алынатын кiрiстер, оның iшiнде:

030Сыйақылар

031Активтерді басқарудан алынатын өзге де кiрiстер

032Өзге кiрiстер

040Кірістер, барлығы (010, 020, 030, 040-олдардың сомасы)

100Мемлекеттік мекеменің шығыстары, оның iшiнде:

110Еңбекақы төлеу

111Стипендиялар

112Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

113Қорлар бойынша шығыстар

114Іссапарлық шығыстар

115Коммуналдық шығыстар

116Жалдау төлемдері

117Ұзақ мерзiмдi активтердi ұстау

118Байланыс қызметтерi

119Активтер амортизациясы

120Активтердің құнсыздануы

121Өзге операциялық шығыстар

122Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар

123Бюджеттiк төлемдер бойынша шығыстар, оның iшiнде:

130Зейнетақылар мен жәрдемақылар

131Субсидиялар

132Нысаналы трансферттер

133Жалпы сипаттағы трансферттер

134Жеке тұлғаларға трансферттер

135Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері

136Активтердi басқару бойынша шығыстар, оның iшiнде:

140Сыйақылар

141Активтердi басқару бойынша өзге шығыстар

142Өзге шығыстар

150Шығыстар, барлығы (110, 130, 140, 150-жолдардың сомасы)

200Үлестік қатысу тәсілі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі

210Ұзақ мерзiмдi активтердiң шығуы

220Бағамдық айырма

230Өзгелер

240Есептi кезеңнің қаржылық нәтижесi (100-жол минус 200-жол +/- 210, 220, 230, 240- жолдар)

300      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
3-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"___"____________ аяқталатын кезеңге қаржыландыру көздерi бойынша (тiкелей әдiс) мемлекеттiк мекемелердiң шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ___________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы ________________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық, жылдық _________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

I. Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуі - барлығы (010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070-жолдар сомасы)

100Бюджеттен қаржыландыру, оның iшiнде

010Ағымдағы қызмет

011Күрделі салымдар

012Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен

013Трансферттер

014Субсидиялар

015Өзгелер

016Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар

017Қайырымдылық көмектен түсетін ақша бойынша

020Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан

030Алынған сыйақылар

040Уақытша орналастырылған ақша бойынша

050Өзге түсімдер

060Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы бойынша

070Ақша қаражатының шығуы - барлығы (110, 120, 130, 140, 150, 160,170, 180, 190-жолдар сомасы)

200Еңбекақы төлеу

110Зейнетақылар мен жәрдемақылар

120Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер

130Өнім берушілер мен мердігерлерге тауарлар мен көрсетiлетiн қызметтер үшін

140Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар

150Трансферттер, субсидиялар

160Сыйақылар

170Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу

180Өзге төлемдер

190Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (100-жол минус 200-жол)

300II. Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуi - барлығы (310, 320, 330, 340, 350-жолдар сомасы)

400Ұзақ мерзiмдi активтердi сату

310Бақыланатын және басқа субъектiлердiң үлестерiн сату

320Бағалы қағаздарды сату

330Қарыздарды өтеу

340Өзгелер

350Ақша қаражатының шығуы - барлығы (410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдар сомасы)

500Ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу

410Бақыланатын және өзге субъектiлердiң үлесiн сатып алу

420Бағалы қағаздарды сатып алу

430Квазимемлекеттiк сектор субъектiлерінiң жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру

440Берiлген қарыздар

450Өзгелер

460Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (400-жол минус 500-жол)

600III. Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы
Ақша қаражатының түсуi - барлығы (610, 620-жолдар сомасы)

700Қарыздарды алу

610Өзгелер

620Ақша қаражатының шығуы - барлығы (710, 720-жолдар сомасы)

800Қарыздарды өтеу

710Өзгелер

720Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы (700-жол минус 800-жол)

900Ақша қаражатының ұлғаюы +/- азаюы (300-жол+/- 600-жол+/-900-жол)

910Таза бағамдық айырма

911Кезеңнiң басындағы ақша қаражаты

920Кезеңнiң аяғындағы ақша қаражаты

930      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
4-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 4-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"____"_________________ аяқталатын жылдағы таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы есеп

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы _____________________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық , жылдық ______________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

Көрсеткіштер

Жол коды

Күрделі салымдарды қаржыландыру

Резервтер

Жинақталған қаржылық нәтиже

Таза активтердің /капиталдың барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

х
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

020

х

хҚайта есептелген сальдо (010+/-020-жолдар)

030

х
Есепті кезеңдегі таза активтердегi /капиталдағы өзгерістер (041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/- 047+/- 048 жолдар)

040

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

041

х


х


Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

042

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

043

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

044

х
Өзге резервтер

045

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

046

х
Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың ұлғаюы

047


х

х


Таза активтердiң/капиталдың өзгерiстерi туралы есепте тікелей танылған қаржыландырулардың азаюы

048


х

х


Есепті кезеңдегі қаржылық нәтижесі

050

х

хЕсепті кезеңнің аяғындағы сальдо (030+/-040+/-050-жолдар)

060

Өткен кезеңнің басындағы сальдо

070

х
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету

080

х

хҚайта есептелген сальдо (070+/-080-жолдар)

090

х
Өткен кезеңдегі таза активтердегi /капиталдағы өзгерістер (101+/-102+/-103+/-104+/-105+/-106+/-107+/-108 жолдар)

100

Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

101

х


х


Ұзақ мерзiмдi активтерді қайта бағалауға резервтердің азаюы

102

х
Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы

103

х


х


Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы

104

х
Өзге резервтер

105

х
Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары

106

х
Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы

107


х

х


Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы

108


х

х


Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже

110

х

хӨткен кезеңнің аяғындағы сальдо (090+/-100+/-110-жолдар)

120

      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)      (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
5-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 5-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"____"_________________ қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ___________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы ________________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық, жылдық _________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

      1. Жалпы мәлiметтер.

      мемлекеттік мекеменің қағидасы:_______________________

      бағыныстағы мекемелердің саны ______________________

      пайдаланатын нормативтік құқықтық актілер; ___________

      2. Қаржылық есептiлiкке ашылған мәлiметтер.

      Қысқа мерзiмдi активтер

1-кесте. Ақшалай қаражат және олардың баламалары ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 010-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жыл басындағы сальдо

Есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

1

2

3

4

Кассадағы ақша қаражаты (1010)

011Мемлекеттік мекеменің ағымдағы шоты (1020)

012Есеп айырысу шоты (1030)

013Қайырымдылық көмек ҚБШ (1041)

014Ақылы қызметтер ҚБШ (1042)

015Ақшаны уақытша орналастыру ҚБШ (1043)

016Жергілікті өзін-өзі басқарудың ҚБШ (1044)

017Нысаналы қаржыландырудың ҚБШ (1045)

018Шетелдік валютадағы шот (1050)

019Гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1061)

020Сыртқы қарыздар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоты (1062)

021Аккредитивтер (1071)

022Жолдағы ақша қаражаты (1073)

023Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелерін қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1080)

024Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекеменің міндеттемелері бойынша жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары (1090)

025Барлығы

1002-кесте. Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялары ("Бухгалтерлiк баланс" 1 -нысанының 011-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

021Есептi кезеңде құнсыздануға есептен шығарылған резерв

022Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

0313-кесте. Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 014-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Сатып алушылармен және тапсырыс берушiлермен есеп айырысу

1

2

3

Есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010


Дебиторлық берешектiң есептелуi

011


Дебиторлық берешектiң өтелуi

012


Есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013


Есептi кезеңнiң басындағы күмәндi борыштар бойынша резерв сальдосы

020


Есептi кезеңдегi күмәндi борыштар бойынша есептелген резерв

021


Есептi кезеңдегi күмәндi борыштар бойынша есептен шығарылған резерв

022


Есептi кезеңнiң басындағы күмәндi борыштар бойынша резерв сальдосы

023


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031


4-кесте. Қорлар ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 020-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Материалдар

Аяқталмаған өндiрiс

Дайын өнiм

Тауарлар

Жолдағы қорлар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1Сатып алу құны бойынша шығулар

012оның ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтаждығына жұмсалғаны

012-1Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020

х

х

х

х

х


Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептелген резерв

021

х

х

х

х

х


Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022

х

х

х

х

х


Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

031Ұзақ мерзiмдi активтер 5-кесте. Ұзақ мерзiмдi қаржы инвестициялары ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 110-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Әділ құны бойынша бағаланатындар

Өзіндік құны бойынша бағаланатындар

Өтеуге дейін ұсталатындар

Сату үшін қолда болған

Берілген қарыздар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010Сатып алу құны бойынша түсiмдер

011Сатып алу құны бойынша шығулар

012Сатып алу құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

020Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептелген резерв

021Есептi кезеңдегi құнсыздануға арналған есептен шығарылған резерв

022Есептi кезең аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

023Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

030Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

0316-кесте. Негiзгi құралдар ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 114-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Құрылыстар

Біріліс құрылғылары

Көлiк құралдары

Машиналар мен жабдықтар

Аспаптар, өндiрiстiк және шаруашылық мүкәмәлi

Өзге негiзгi құралдар

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010


Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011


оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1


Бастапқы құны бойынша ұлғаюы

012


Бастапқы құны бойынша азаюы

013


Бастапқы құны бойынша шығуы

014


оның ішінде жарамсыз негiзгi құралдарды есептен шығару

014-1


Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдосы

014-2


Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020


Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021


Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1


Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны ұлғайған кезде)

022-1


Жинақталған амортизацияны түзету (бастапқы құны азайған кезде)

022-2


Есептi кезеңнiң аяғында жинақталған амортизация сальдосы

023


Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдосы

040


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдосы

041


7-кесте. Инвестициялық жылжымайтын мүлiк ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 116-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жер

Ғимараттар

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010

Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011

оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1

Бастапқы құны бойынша шығулар

012

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013

Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020

Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021

Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1

Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022

Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

023

Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040

Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041

8-кесте. Биологиялық активтер ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 117-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Жануарлар

Көпжылдық екпелер

Барлығы

1

2

3

4

5

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1
Бастапқы құны бойынша шығулар

012
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

023
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
9-кесте. Материалдық емес активтер ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 118-жолы)

Көрсеткiштер

Жол коды

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Авторлық құқық

Лицензиялық келiсiмдер

Патенттер

Гудвилл

Өзгелер

Барлығы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

010
Бастапқы құны бойынша түсiмдер

011
оның ішінде бюджет бойынша қаржыландыру есебінен

011-1
Бастапқы құны бойынша шығулар

012
Бастапқы құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

013
Есептi кезеңнiң басындағы жинақталған амортизация сальдосы

020
Есепті кезеңде түскендері бойынша жинақталған амортизация сомасы

021
Есептi кезеңде есептелген амортизация

021-1
Есептi кезеңде есептен шығарылған амортизация

022
Есептi кезеңнiң аяғына жинақталған амортизация сальдосы

023
Есептi кезеңнiң басындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

030

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңде құнсыздануға есептелген резерв

031

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңде есептен шығарылған құнсыздануға арналған резерв

032

х

х

х

х

х

х


Есептi кезеңнiң аяғындағы құнсыздануға арналған резерв сальдосы

033

х

х

х

х

х

х


Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң басындағы сальдо

040
Баланстық құны бойынша есептi кезеңнiң аяғындағы сальдо

041
10-кесте. Қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 210-жол)

Көрсеткiштер

Жол коды

Амортизация ланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланатын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

11-кесте Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер ("Бухгалтерлiк баланс" 1- нысанының 310-жол)

Показатели

Код строки

Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын

Әділ құны бойынша бағаланат ын

Өзіндік құны бойынша бағаланатын

Барлығы

1

2

3

4

5

6

Есепті кезеңнің басындағы сальдо

010

Түсім

011

Шығару

012

Есепті кезеңнің соңындағы сальдо

013

12-кесте Өзге кiрiстер

Көрсеткiштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әдiл құнының өзгеруiнен

010Ұзақ мерзiмдi активтердi есептен шығарылуы бойынша

020Өтеусiз қабылданған:

030өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерден

031басқа мемлекеттік органдардан

032басқа ұйымдардан

033Бағамдық айырмадан

040Залалдардың өтемiнен

050Активтердi жоюдан түстi

060Артық шығындар кiрiске алынды

070Өзгелер

080Барлығы
13-кесте. Өзге шығыстар

Көрсеткiштер

Жол коды

Есептi кезең

Өткен кезең

1

2

3

4

Әдiл құнының өзгеруiнен

010Ұзақ мерзiмдi активтердi есептен шығару бойынша барлығы:

020өтеусiз берілген өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

021өтеусiз берілген басқа мемлекеттік органдарға

022өтеусiз берілген басқа ұйымдарға

023өзге шығару

024Бағамдық айырма бойынша

030Активтердiң құнсыздануынан

040Резервтер құру:

050күмәндi дебиторлық берешектер бойынша

051қызметкерлердiң демалыс ақылары бойынша

052бағалау және шартты мiндеттемелер бойынша

053Өзгелер

060Өтеусiз берілген қорлары:

070өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

071басқа мемлекеттік органдарға

072басқа ұйымдарға

073Барлығы
14-кесте. Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер /қорлар

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизацияның сомасы

Баланстық құны

1

2

4

5

6

Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер, барлығы:

010
өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

011
басқа мемлекеттік органдарға

012
басқа ұйымдарға

013
Өтеусiз берілген қорлар, барлығы:

020


х


өз жүйесiндегi мемлекеттiк мекемелерге

021


х


басқа мемлекеттiк мекемелерге

022


х


басқа ұйымдарға

023


х


15-кесте. Концессиялық активтер бойынша ақпарат

Көрсеткiштер

Жол коды

Бастапқы құны

Жинақталған амортизация ның сомасы

Құнсыздануға арналған резерв сомасы

Баланстық құны

1

2

3

4

5

6

Жер

010

Ғимараттар

020

Құрылыстар

030

Біріліс құрылғылары

040

Көлiк құралдары

050

Машиналар мен жабдықтар

060

Аяқталмаған құрылыс

070

Өзгелер

080

Барлығы:

100

16-кесте. Өзара операциялар бойынша ақпарат

р/с

Күні

Операция түрі

Құжат атауы мен номері

Өзара операциялар бойынша тараптардың атауы

Сомасы

Шоттар корреспонденциясы

Дебеті

Кредиті
А

1

2

3

4

5

6

7барлығы: соның ішінде

х

х


х

хшығыс түрлері бойынша

х

хх
х

хх
х

ххкіріс түрлері бойынша

х

х


х

х

х


х

х

х


х


      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)      (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінiң
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
6-қосымша
  Нысан

      Ескерту. 6-қосымша жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

"___" ______________ Қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс

      Бюджеттiк бағдарламаның әкiмшiсi ____________________________________

      Мемлекеттiк мекеменiң атауы _________________________________________

      Мерзiмдiлiгi: жартыжылдық , жылдық ___________________________________

      Өлшем бiрлiгi: мың теңге

АКТИВТЕР

Жол коды

Жылдың басына

Қайта ұйымдастырылу күніне

1

2

3

4

I. Қысқа мерзiмдi активтер
Ақшалай қаражат және олардың баламалары

010Қысқа мерзiмдi қаржы инвестициялар

011Бюджеттiк төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

012Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

013Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

014Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

015Алынуға тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

016Қызметкерлердiң қысқа мерзiмдi дебиторлық берешегi

017Жал бойынша қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек

018Өзге қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектер

019Қорлар

020Берiлген қысқа мерзiмдi аванстар

021Өзге қысқа мерзiмдi активтер

022Қысқа мерзiмдi активтердiң жиыны

100II. Ұзақ мерзiмдi активтер
Ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялары

110Сатып алушылар мен тапсырыс берушiлердiң ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешегi

111Жал бойынша ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешек

112Өзге ұзақ мерзiмдi дебиторлық берешектер

113Негiзгi құралдар

114Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар

115Инвестициялық жылжымайтын мүлiк

116Биологиялық активтер

117Материалдық емес активтер

118Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялар

119Өзге ұзақ мерзiмдi активтер

120Ұзақ мерзiмдi активтердiң жиыны

200БАЛАНС


МIНДЕТТЕМЕЛЕР,
ТАЗА АКТИВТЕР/КАПИТАЛ

Жол коды

Жылдың басына

Қайта ұйымдастырылу күніне

1

2

3

4

III. Қысқа мерзiмдi мiндеттемелер
Қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелерi

210Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

211Бюджетке төленетiн төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

212Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

213Басқа да мiндеттi және ерiктi төлемдер бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

214Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

215Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

216Стипендианттарға қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

217Қызметкерлерге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

218Төленуге тиiстi қысқа мерзiмдi сыйақылар

219Жал бойынша қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек

220Өзге қысқа мерзiмдi кредиторлық берешектер

221Қысқа мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

222Өзге қысқа мерзiмдi мiндеттемелерi

223Қысқа мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

300IV. Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер

400Ұзақ мерзiмдi қаржылық мiндеттемелер

310Жеткiзушiлерге және мердiгерлерге ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

311Жал бойынша ұзақ мерзiмдi кредиторлық берешек

312Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек

313Ұзақ мерзiмдi бағалау және кепiлдiк мiндеттемелерi

314Өзге ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерi

315Ұзақ мерзiмдi мiндеттемелерiнiң жиыны

400V. Таза активтер/капитал
Күрделi салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебiнен қаржыландыру

410Резервтер

411Жинақталған қаржылық нәтиже

412Таза активтер/капитал жиыны

500БАЛАНС
Баланстан тыс шоттар
Жалға алынған активтер

610Жауаптылықпен сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген қорлар

620Қатаң есептегi бланктер

630Төлеуге қабiлетсiз дебиторлардың есептен шығарылған берешегi

640Қайтарылмаған материалдық құндылықтар үшiн оқушылар мен студенттердiң берешегі

650Өтпелі спорттық жүлделерi мен кубоктары

660Жолдамалар

670Әскери техниканың оқулық құралдары

680Мәдени мұра активтерi

690      Басшы ______ _____________________________________________

      (қолы)            (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      Бас бухгалтер ______ _______________________________________

      (қолы)      (тегі, аты, болған кездегі - әкесінің аты))

      М.О.

      "__" ___________________ ж.

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2010 жылғы 8 шілдедегі
№ 325 бұйрығына
7-қосымша

      Ескерту. Оң жақтағы бұрыш жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі).

Қаржылық есептілік нысандары мен оны жасау және ұсыну
қағидалары

      Ескерту. Қағидалардың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы қағидалар республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілік көлемі, мерзімділігі, мерзімдері мен оларды жасау және ұсыну тәртібін, оларды пайдаланушыларға беру мақсаттары үшін белгілейді.

      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелер жартыжылдық, жылдық есептіліктерін осы қағидаларда белгіленген көлемде жасайды.

      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      3. Қаржылық есептілікті жасау кезінде мынадай:

      есепті кезеңдегі барлық операциялардың толық және шын мәнінде көрініс табуы;

      кірістер мен шығыстардың есепті кезеңдерге жатқызылуының дұрыстығы;

      талдамалық есепке алу деректерінің есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың бірінші күніне синтетикалық есепке алу шоттары бойынша айналымдар мен қалдықтарға тең болуы;

      көрсеткіштердің ұқыпты толтырылуы және өшірулер мен бояуларға жол берілмеу талаптары сақталуы тиіс. Қателер түзетілген жағдайда түзету күнін көрсете отырып, қаржылық есептілікке қол қойған тұлғаның растауымен тиісті жазбалар жасалады.

      4. Қаржылық есептілік нысандары онда көзделген көрсеткіштермен дәлме-дәл сәйкес толтырылады. Бекітілген қаржылық есептілік нысандарында көрсеткіштері мен олардың кодтарын өзгертуге немесе оларға қосымша көрсеткіштер енгізуге жол берілмейді.

      Қаржылық есептіліктің ағымдағы есепті кезеңге, сол сияқты бұның алдындағы кезеңге жататын деректерінің (оларды бекіткеннен кейін) өзгеруі деректердің бұрмалануы айқындалған кезеңде жасалған қаржылық есептілікте жүргізіледі.

      5. Мемлекеттік мекеме республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшілерінің енгізген өзгерістеріне сәйкес республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап 10 жұмыс күн ішінде өздеріндегі қаржылық есептілік данасына өзгерістер енгізеді.

      Мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігіне түзетулер осы қағидалардың 3-тармағында белгіленген түзетулер енгізу тәртібін міндетті түрде сақтай отырып, ведомстволық бағынысындағы мемлекеттік мекеменің есебін қарау нәтижелері бойынша республикалық бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің жазбаша хабарламасы негізінде ғана енгізіледі.

      Ескерту. 5-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      6. Жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда, жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі қаржылық есептілігіне өзгерістер енгізілген ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерге өзгерістер енгізу себебі көрсетіліп, енгізілген өзгерістер туралы басшы мен бас бухгалтердің қолы қойылған жазбаша хабарлама жібереді.

      Мемлекеттік мекеме жергілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі енгізген өзгерістерге сәйкес өзіндегі қаржылық есептілік данасына өзгерістер енгізеді.

      Бюджеттің атқарылуы жөніндегі жергілікті уәкілетті орган жергілікті бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің шоғырландырылған қаржылық есептілігіне өзгерістер енгізген жағдайда қаржылық есептілікке соңғы түзетулерді осындай тәртіппен енгізген жөн.

      7. Нысандардың мекен-жай бөлігі мынадай тәртіпте толтырылады:

      "Бюджеттік бағдарламалардың әкімшісі" деректемесі - Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының Бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасынан бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы мен коды;

      "Мемлекеттік мекеменің атауы" деректемесі - Республикалық және жергілікті бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің анықтамалығына сәйкес мемлекеттік мекеменің атауы және оның коды;

      "Мерзімділігі" деректемесі - қаржылық есептілік кезеңі көрсетіледі;

      "Өлшем бірлігі" деректемесі" – мемлекеттік мекемелердің қаржылық есептілігінде мың теңгемен;

      Ескерту. 7-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (2013.01.01. бастап қолданысқа енгізіледі); 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      8. Жартыжылдық қаржылық есептілік ағымдағы қаржы жылының 1 шілдесіндегі жағдай бойынша жасалады.

      Жылдық қаржылық есептілік есептіден кейінгі жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша жасалады.

      Жылдық қаржылық есептілік 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанда күнтiзбелiк кезеңге жасалады.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      9. Мемлекеттік мекемелер қаржылық есептілікті бюджеттік бағдарламалардың әкімшілері белгілеген және олар қаржылық есептілікті беру күніне дейін мемлекеттік мекемелердің қаперіне жеткізген мерзімдерде ұсынады.

      Қаржылық есептілік қағаз тасығышта кітапша түрінде беттері нөмірленіп, мазмұны көрсетіліп және электрондық түрде нысандардың толық көлемінде ұсынылады.

      Олар үшін қаржылық есептілікті ұсыну күні болып почта кәсіпорнының штемпелінде немесе фельдъегерлік қызмет, бiрақ бюджеттік есептiлiктi ұсыну күнiне дейiн 5 күнтізбелік күннен кешiктiрмей көрсетілген оны жіберген күн есептелетін басқа тұрғылықты мекендерде орналасқан мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, мемлекеттік мекеме үшін қаржылық есептілікті ұсыну күні оны іс жүзінде тиесілігіне қарай табыс еткен күн болып есептеледі.

      Есептiлiктi ұсыну үшін белгіленген мерзім демалыс күнге (жұмыс емес күнге) сәйкес келген жағдайда, қаржылық есептілік одан кейінгі бірінші жұмыс күнінде ұсынылады.

      Мемлекеттік мекемелер бюджеттік бағдарламалар әкімшілері жылдық қаржылық есептілігін (пысықталған жылдық қаржылық есептілігін) қабылдағаннан кейін, оны Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2011 жылғы 15 желтоқсандағы № 636 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мүлiк тiзiлiмiне есепке алу объектiлерi деректерiн енгiзу пішімін, сондай-ақ бірдей мерзімдерде мемлекеттiк мүлiкке түгендеу, паспорттау және қайта бағалау жүргiзудің бірыңғай әдістемесімен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7375 болып тіркелген) айқындалған мемлекеттік мүлік тізіліміне тәртібінде және мерзімінде жібереді.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 29.01.2016 № 37 бұйрығымен.

      10. Мемлекеттік мекемелер ұсынатын жартыжылдық, жылдық қаржылық есептіліктің көлемі:

      1) 1- нысан – бухгалтерлік баланс;

      2) 2 - нысан – қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп;

      3) 3 - нысан – қаржыландыру көздері бойынша (тікелей әдіс) мемлекеттік мекемлердің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп;

      4) 4 - нысан – таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есеп;

      5) 5 - нысан – қаржылық есептілікке түсіндірме жазба;

      6) 6 - нысан - қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс.

      Ескерту. 10-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      11. Жартыжылдық және жылдық қаржылық есептіліктерге мемлекеттік мекеменің басшысы, бас бухгалтері немесе мемлекеттік мекемеде бухгалтерлік есепті жүргізуді қамтамасыз ететін бөлімшені басқаратын тұлға қол қояды.

      Басшы мен бас бухгалтердiң қолдарымен бір қатарда мiндеттi түрде қойылған қол таратып жазылған болуы тиіс (тегі, аты-жөні).

      Ескерту. 11-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      12. Мемлекеттік мекемелерді қайта ұйымдастыру (біріктіру, қосу, бөлу, бөліну) кезінде мүліктік құқықтар мен міндеттемелер біріктіру және қосу кезінде - тапсырып беру актісіне сәйкес, ал бөлген және бөлінген кезде – бөлу балансына сәйкес құқықтық мирасқорға беріледі. Бөлу балансы әр бөлінетін мемлекеттік мекеме үшін бір данадан жасалады.

      Тарату кезінде 1 "Бухгалтерлік баланс" нысаны бойынша аралық тарату балансы жасалады, онда заңды тұлға мүлкiнiң құрамы, кредит берушiлердiң қойған талап арыздарының тiзбесi туралы мәлiметтер, сондай-ақ оларды қарау нәтижелерi қамтылады.

      Кредиторлармен есеп айырысу аяқталғаннан кейін тарату комиссиясы 1 "Бухгалтерлік баланс" нысаны бойынша тарату балансын жасайды.

      Заңды тұлғаны тарату туралы шешім қабылдаған мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган аралық тарату балансын және тарату балансын Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітеді.

      Тарату балансы ұсынылғанға дейін таралатын мемлекеттік мекеме белгіленген мерзімде қаржылық есептілікті ұсынады.

      Мемлекеттік мекеме бөлінген кезде жаңа және бұрынғы бағыныстағы бюджеттік бағдарламалар әкімшісіне мемлекеттік мекеме жыл басынан бастап қайта ұйымдастырылған күнге дейінгі кезеңде осы қағидаларға көзделген барлық қаржылық есептілік нысандарының қосымшаларын қоса қайта ұйымдастыру кезіндегі бухгалтерлік баланс (6-нысан) ұсынылады.

      Мемлекеттік мекемелердің қосылуы мен біріктірілуі кезінде жаңа бағыныстағы бюджеттік бағдарламалардың әкімшісіне мемлекеттік мекеме осы қағидаларға көзделген нысандардың толық көлемінде жыл басынан бастап қаржылық есептілік тапсыру актісін қоса бере отырып, қайта ұйымдастыру күніне дейін ұсынылады (негізгі құралдарды қабылдап алу-беру акті, қорлар және т.б.).

      Мемлекеттік мекемелерді қайта ұйымдастыру кезінде Бухгалтерлік баланстың (6-нысан) 4-бағанының шоттары бойынша сальдо, бухгалтерлік есеп тіркелімдерінің қалдықтары жаңа мемлекеттік мекеменің есеп тіркелімдеріне ауыстырылады.

      Ескерту. 12-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      13. Бір бағыныстан екінші бағынысқа берілетін мемлекеттік мекемелер берілетін күнге қаржылық есептілік жасап, бұрынғы және жаңа бағыныс бойынша жоғары тұрған органға жібереді.

      Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      14. Бюджеттік бағдарламалардың әкімшілерінің ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелерден қаржылық есептілікті қабылдап алуды және тексеруді осы қағидаларға сәйкес жүзеге асырады.

      Ескерту. 14-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      15. Қаржылық есептілікті жасаған кезде Қазақстан Республикасының Бюджет кодексін, Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасын және осы қағиданы басшылыққа алу қажет.

      Ескерту. 15-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Қаржылық есептіліктің нысандарын толтыру кезінде ағымдағы бухгалтерлік есептің шоттарын жабу тәртібі

      16. Мемлекеттік мекемелер жартыжылдық, жылдық қаржылық есептілікті тиісті құжаттармен расталған тексерілген бухгалтерлік жазбалардың негізінде жасайды. Баланс жасалғанға дейін синтетикалық есепке алу шоты бойынша айналымдармен және қалдықтармен бірге талдамалық шоттар бойынша айналымдар мен қалдықтарды салыстырып тексеру жүргізіледі. Жартыжылдық және жылдық есептердің нысандары бойынша қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштерді келісу осы қағидалардың қосымшасына сәйкес схема бойынша жүргізіледі.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      17. Есепті жылдың аяғындағы бухгалтерлік баланс баптарының деректері жүргізілген түгендеудің нәтижелерімен расталады және бұл ретте айқындалған алшақтықтар жылдық қаржылық есептіліктің есепті күніне дейін түзетіледі.

      Түгендеу жүргізу:

      жылдық қаржылық есептілікті жасаудың алдында,

      материалдық-жауапты тұлғалар ауысқан кезде (қабылдап алу-беру күні),

      ұрлық немесе теріс пайдалану, сондай-ақ құндылықтардың бүліну фактілері белгілі болған кезде,

      өрт немесе зілзала апаттары жағдайында,

      мемлекеттік мекеменің заңды тұлға ретінде таратылуы, қайта ұйымдастырылуы кезінде (біріктірген, қосқан, бөлген және бөлінген кезде) міндетті түрде болады.

      Түгендеу кезінде анықталған ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың және ақша қаражаттарының іс жүзінде болғаны мен бухгалтерлік есеп деректері арасындағы алшақтығы мынадай тәртіппен реттеледі:

      артық болып шыққан ұзақ мерзімді активтер, қорлар мен ақша қаражаттары кейіннен артық шығу себебін анықтай отырып, кіріске алуға жатады;

      ұзақ мерзімді активтердің, қорлардың және ақша қаражаттарының анықталған жетіспеушілігі мен ұрлықтардың сомалары, сондай-ақ материалдық құндылықтардың нормадан тыс табиғи залалдардың бүлінуі салдарынан шығын сомалары кінәлі тұлғалардың есебінен өтеледі.

      Егер кінәлі адамдар белгіленбеген немесе сот кінәлі адамдардан өндіріп алудан бас тартқан жағдайларда және бүлінуден жетіспеушіліктен болған зияндар мемлекеттік мекеменің шығыстары ретінде есептен шығарылады.

      Ескерту. 17-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      18. Ағымдағы қаржы жылының бюджет түсімдерін есепке жатқызумен және бюджеттен төленентін төлемдерді жүзеге асырумен байланысты операцияларының барлығы ағымдағы қаржы жылының 31 желтоқсанында аяқталады. 31 желтоқсанын қоса алғанда ағымдағы қаржы жылының аяғына дейін пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулардың қалдықтары жойылады.

      19. Республикалық және жергілікті бюджеттер есебінен ұсталатын мемлекеттік мекемелердің өз иелігінде бюджет қаражатынан басқа тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден түсетін ақша, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемелер алатын, олар үшін филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен алынатын ақша (бұдан әрі - қайырымдылық көмек), мемлекеттік мекемеге жеке және (немесе) заңды тұлғалар олардың қайтарымдылығы шартымен беретін ақшалар не белгілі бір талаптар басталған кезде тиісті бюджетке немесе үшінші тұлғаларға аударымдар (бұдан әрі – ақшаны уақытша орналастыру), жергілікті өзін өзі басқару функцияларын іске асыру үшін ақшалардың түсімдері, сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарында шетел валютасындағы қаражат және шетел валютасындағы шоттарында қаражат болуы мүмкін.

      Ескерту. 19-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      20. Дебиторлық берешек сомаларын өндіріп алу, ал кредиторлық берешек - өтелуі керек. Дебиторлармен және кредиторлармен аяқталмаған есеп айырысулар тексерілуі және расталуы қажет.

      Есеп беретін тұлғалардан аванстық есептер, сондай-ақ пайдаланылмаған сомалардың қалдықтары уақытылы талап етілуі қажет.

      21. Ағымдағы есепке алу шоттарын жабу мынадай тәртіппен жүргізіледі:

      есепті жылдың аяғында:

      6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотының дебетіне 1081 "Жеке қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1082 "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1083 "Өзге де бюджеттердің есебінен міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1084 "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1085 "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1091 "Жеке қаржыландыру жоспарына сәйкес міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулары", 1092 "Күрделі салымдар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1093 "Трансферттер бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар", 1094 "Субсидиялар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" қосалқы шоттарының кредитінен бұдан бұрын ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, трансферттер бойынша кірістер, күрделі салымдар, субсидиялар бойынша кірістер ретінде танылған қаржыландыру жоспары бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар шоттары бойынша қалдықтар есептен шығарылады;

      5012 "Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру" есепті жылы бөлінген қосалқы шотының дебетіне 1087 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен жобалар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар" қосалқы шотының кредитінен бюджеттік бағдарламалар әкімшілері сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша міндеттемелер қабылдауға арналған пайдаланылмаған жоспарлы тағайындаулар есептен шығарылады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының дебетіне 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотының кредитінен қаржыландыруды қайтару шотын жабу жүргізіледі;

      есепті кезеңнің аяғында:

      1320 "Аяқталмаған өндіріс" шотының дебетіне аз көлемде өнім шығаратын қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша бұрын 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотында есепке алынған өнімнің аяқталмаған бірліктеріне жатқызылатын шығындар сомасы көшіріледі. Келесі есепті кезеңнің басында бұл шығындар кері тізбекпен: 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотының дебетіне 1320 "Аяқталмаған өндіріс" шотының кредитінен қалпына келтіріледі;

      1330 "Дайын өнім" шотының дебетіне аз көлемде өнім шығаратын қосалқы ауыл шаруашылық және өндірістік (оқу) шеберханалары бойынша бұдан бұрын 8010 "Өндіріске және өзге мақсаттарға арналған шығындар" шотында есепке алынған аяқталған өнімдерге қатысты шығындар сомасы көшіріледі;

      Аяқталмаған және аяқталған, бірақ пайдалануға берілмеген құрылыс және реконструкциялау объектілері бойынша шығындар 2411 "Аяқталмаған құрылыс" шотында бухгалтерлік баланста қалады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының дебетіне:

      7010 "Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар", 7020 "Стипендиялар төлеу бойынша шығыстар", 7030 "Қосымша белгіленген зейнетақы жарналарына арналған шығыстар", 7040 "Әлеуметтік салыққа арналған шығыстар", 7050 "Міндетті сақтандыруға арналған шығыстар", 7060 "Қорлар бойынша шығыстар", 7070 "Іссапарларға арналған шығыстар", 7080 "Коммуналдық төлемдер мен өзге қызметтер бойынша шығыстар", 7090 "Ағымдағы жөндеуге арналған шығыстар", 7110 "Ұзақ мерзімді активтердің амортизациясы бойынша шығыстар", 7120 "Бюджетке төленетін төлем бойынша шығыстар", 7130 "Жал бойынша шығыстар", 7140 "Өзге операциялық шығыстар", 7150 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар", 7210 "Трансферттер бойынша шығыстар", 7220 "Зейнетақы мен жәрдемақы төлеу бойынша шығыстар", 7230 "Субсидиялар бойынша шығыстар", 7240 "Субвенциялар төлеу бойынша шығыстар", 7250 "Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері бойынша шығыстар", 7310 "Сыйақылар бойынша шығыстар", 7320 "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар", 7410 "Әділ құнының өзгеруі бойынша шығыстар", 7420 "Ұзақ мерзімді активтерді қатардан шығару жөніндегі шығыстар", 7430 "Бағамдық айырма бойынша шығыстар", 7440 "Активтердің құнсыздануынан түсетін шығыстар", 7450 "Резервтерді құру бойынша шығыстар", 7460 "Өзге шығыстар" шоттарының кредитінен есептен шығарылады;

      5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының кредитіне:

      6010 "Ағымдағы қызметті қаржыландырудан алынатын кірістер", 6020 "Күрделі салымдарды қаржыландырудан алынатын кірістер", 6030 "Трансферттер бойынша кірістер", 6040 "Субсидиялар төлемдері бойынша қаржыландырудан түсетін кірістер", 6050 "Қайырымдылық көмектен алынатын кірістер", 6060 "Гранттар бойынша кірістер", 6070 "Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан түскен кірістер", 6080 "Айырбас емес операциялардан алынатын өзге кірістер", 6110 "Тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) өткізуден алынатын кірістер", 6210 "Сыйақылар бойынша кірістер", 6220 "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер", 6310 "Әділ құнның өзгеруінен түсетін кірістер", 6320 "Ұзақ мерзімді активтердің шығуынан алынатын кірістер", 6330 "Өтеусіз түрде алынған активтерден алынатын кірістер", 6340 "Бағамдық айырмадан түсетін кірістер", 6350 "Шеккен зиянды өтеуден алынатын кіріс", 6360 "Өзге кірістер" шоттарының дебетінен есептен шығарылады;

      есепті жылдың аяғында 5220 "Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі" шотының кредитіне 5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының дебетінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінің оң нәтижесі жазылады;

      есепті жылдың аяғында 5220 "Өткен жылдардың қаржылық нәтижесі" шотының дебетіне 5210 "Есепті жылдың қаржылық нәтижесі" шотының кредитінен мемлекеттік мекеменің қаржылық қызметінің теріс нәтижесі жазылады.

      Ескерту. 21-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.2017 № 178 бұйрықтарымен.

      22. Түпкілікті жазбалардан кейін есептілік кезеңнің аяғына 1-нысан бойынша бухгалтерлік баланс жасалады.

3. Қаржылық есептіліктің нысандарын толтыру қағидалары

      Ескерту. 3-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      23. "Бухгалтерлік баланс" (1-нысан) екі бөліктен тұрады: актив және пассив.

      Активтер – бухгалтерлік баланстың бірінші бөлігі, екі бөлімнен тұрады: Қысқа мерзімді және Ұзақ мерзімді активтер.

      Ескерту. 23-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      24. "Қысқа мерзімді активтер" бөлімінде мемлекеттік мекемеге тиесілі ақша қаражаты және олардың баламалары, қаржы инвестициялары, қысқа мерзімді дебиторлық берешек, қорлар және бұдан алдыңғы қысқа мерзімді активтердің кіші бөлімдерінде көрсетілмеген өзге активтер көрініс табады.

      Бухгалтерлік баланс активінің 010 "Ақша қаражаты және олардың баламалары" жолы (1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090) бойынша түсімдерді есепке алу мен есеп айырысу үшін ҚБШ-дағы, шетелдік валютасындағы шоттарында және сыртқы қарыздар мен гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шоттарындағы, кассадағы, мемлекеттік мекеменің ағымдағы және есеп айырысу шоттарындағы, міндеттемелерді қабылдауға арналған жоспарлы тағайындаулар, өзге ақша қаражаты көрсетіледі.

      011 "Қысқа мерзімді қаржы инвестициялары" (1110, 1120, 1130) жолы бойынша қысқа мерзімді қаржы инвестицияларының құнсыздануына арналған резервті шегергенде, берілген қысқа мерзімді қарыздар мен қаржы инвестицияларының сомасы көрсетіледі.

      012 "Бюджеттік төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" (1210) жолы бойынша трансферттер, субсидиялар, зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешектің сомасы көрсетіледі.

      013 "Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" (1220) жолы бойынша қайтарылуға тиісті артық аударылған төлемдер нәтижесінде пайда болған бюджет берешегінің сомасы көрсетіледі.

      014 "Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" (1230) жолы бойынша балаларды музыкалық мектептерде оқыту, мектеп-интернаттарда тәрбиеленушілерді ұстау үшін, нысанды киім үшін, мектептер жанындағы интернаттарда балаларды тамақтандыру үшін арнайы төлемдер түрлері бойынша күмәнді резервтерді шегергенде сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі.

      015 "Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" (1240) жолы бойынша басқа мемлекеттік мекемелердің ведомствоішілік және ведомствоаралық есеп айырысу берешектері көрсетіледі.

      016 "Алынуға тиісті қысқа мерзімді сыйақылар" (1250) жолы бойынша берілген қарыздар, қаржылық инвестициялар, жалдау және басқа алынатын сыйақылар бойынша мемлекеттік мекемеге тиесілі қысқа мерзімді сыйақы сомасы көрсетіледі.

      017 "Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі" (1260) жолы бойынша есеп беретін сомалар және де өзге операциялар бойынша қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      018 "Жал бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек" (1270) жолы бойынша жалдау төлемдері бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      019 "Өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешектер" (1280) жолы бойынша өзге қысқа мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      020 "Қорлар" (1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360) жолы бойынша қорлардың құнсыздануына арналған резервті шегергендегі аяқталмаған өндірістің, материалдардың, дайын өнімнің, жолдағы тауарлар мен қорлардың қалдығы көрсетіледі.

      021 "Берілген қысқа мерзімді аванстар" (1410) жолы бойынша олармен есеп айырысулар әрбір жекелеген мәміле (тиеу, тауарды жiберу немесе қызмет көрсету) бойынша емес, қаражатты алдын ала тараптармен келісілген мерзімдер мен мөлшерлерде мерзімді аудару жолымен жүзеге асырылатын өнім берушілердің қысқа мерзімді берешектер сомасы көрсетіледі.

      022 "Өзге қысқа мерзімді активтер" (1420, 1430) жолы бойынша алдағы кезеңдердің шығыстарының сомасы мен өзге қысқа мерзімді активтер көрсетіледі.

      Ескерту. 24-тармаққа өзгерістер енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      25. 100 "Қысқа мерзімді активтердің жиыны" жолы бойынша 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      26. "Ұзақ мерзімді активтер" бөлімінде қаржылық инвестициялар, ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер, негізгі құралдар, аяқталмаған құрылыс пен күрделі салымдар, инвестициялық жылжымайтын мүлік, биологиялық активтер, материалдық емес активтер және басқа ұзақ мерзімді активтер көрсетіледі.

      110 "Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялары" (2110, 2120, 2130) жолы бойынша ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың құнсыздануына арналған резервті шегергенде ұзақ мерзімді қарыздар мен қаржылық инвестициялар көрсетіледі.

      111 "Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі" (2210) жолы бойынша сатып алушылар мен тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі.

      112 "Жал бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешек" (2220) жолы бойынша жалдаушылардың қаржылық жалдау бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы көрсетіледі.

      113 "Өзге ұзақ мерзімді дебиторлық берешектер" (2230) жолы бойынша бухгалтерлік баланстың басқа баптарына енгізілмеген басқа ұзақ мерзімді дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      114 "Негізгі құралдар" (2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390) жолы бойынша баланстық құны бойынша жер, ғимараттар, құрылыстар, беру құрылғылары, көлік құралдары, машиналар мен жабдықтар және басқа негізгі құралдар (жинақталған амортизация және негізгі құралдарды құнсыздануына арналған резервті шегергендегі бастапқы құны) көрсетіледі.

      115 "Аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар" (2410) жолы бойынша есеп беру күніне құрылыс циклі аяқталмаған және пайдалануға тапсырылмаған объектілердің құны, құрылысқа, реконструкцияға және негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді сатып алуға жинақталған шығындар сомасы көрсетіледі.

      116 "Инвестициялық жылжымайтын мүлік" (2510, 2520) жолы бойынша жинақталған амортизацияны және инвестициялық жылжымайтын мүліктің құнсыздануына арналған резервті шегергендегі инвестициялық жылжымайтын мүліктің, құны көрсетіледі.

      117 "Биологиялық активтер" (2610, 2620, 2630) жолы бойынша жинақталған амортизацияны және биологиялық активтердің құнсыздануына арналған резервті шегергендегі жануарлардың, көпжылдық екпелердің құны көрсетіледі.

      118 "Материалдық емес активтер" жолы бойынша жинақталған амортизация мен материалдық емес активтердің құнсыздануына арналған резервтері шегерілгендегі (2710, 2720) материалдық емес активтердің (жерді, суды, пайдалы қазбаларды және басқа табиғи ресурстарды, ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды пайдалану құқықтары; лицензиялар, тауарлық белгілер мен тауарлық маркаларға құқықтар, сондай-ақ басқа мүліктік құқықтар, гудвилл, бағдарламалық қамтамасыз ету және басқалар) құны көрсетіледі.

      119 "Үлестік қатысу әдісімен есепке алынатын ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар" (2120) жолы бойынша үлестік қатысу әдісі бойынша есепке алынатын квазимемлекеттік сектор субъектілеріне ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар көрсетіледі.

      120 "Өзге ұзақ мерзімді активтер" (2810) алдыңғы кіші бөлімдерде көрсетілмеген басқа ұзақ мерзімді активтердің құны көрсетіледі.

      Ескерту. 26-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      27. 200 "Ұзақ мерзімді активтердің жиыны" жолы бойынша 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 27-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      28. "Баланс" жолы мемлекеттік мекеме активтерінің жалпы құнын көрсетеді (100-жол қосу 200-жол).

      29. Бухгалтерлік баланстың пассиві үш бөлімнен тұрады: Қысқа мерзімді міндеттемелер, Ұзақ мерзімді міндеттемелер, Таза активтер/капитал.

      30. "Қысқа мерзімді міндеттемелер" бөлімінде қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер, бюджеттік төлемдер мен салықтар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек, қысқа мерзімді кредиторлық берешек, қысқа мерзімді бағалау мен кепілдік міндеттемелері, өзге қысқа мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

      210 "Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелері" (3010, 3020) жолы бойынша қысқа мерзімді ретінде жіктелетін қарыздар және өзге қаржылық міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

      211 "Бюджеттен төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3110) жолы бойынша есептелген, төленуге тиесілі, бірақ есептік кезеңнің соңына дейін төленбеген әлеуметтік төлемдер мен әлеуметтік жәрдемақы сомасы көрсетіледі.

      212 "Бюджетке төленетін төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3120) жолы бойынша бюджетке төленуге тиесілі, бірақ есептік кезеңнің соңына дейін кейбір себептермен төленбеген салықтар, тағы сол сияқты берешек сомалар көрсетіледі.

      213 "Бюджетпен есеп айырысу бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3130) жолы бойынша мемлекеттік бюджетке қатысты активтерді, ақылы қызметтерді сатудан және өзге пайдадан түскен кірістерді беру бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      214 "Басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3140, 3150) жолы бойынша қызметкердің табысынан ұсталған, бірақ жинақтаушы зейнетақы қорларына аударылмаған зейнетақы жарналарының сомасы, мемлекеттік мекеменің "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына міндетті әулеметтік аударымдар төлеу бойынша, сақтандыру төлемдері бойынша және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша берешегі міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша және басқа да міндетті және ерікті төлемдер бойынша берешектері көрсетіледі.

      215 "Жеткізушілерге және мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3210) жолы бойынша олар берген қорлар, ұзақ мерзімді активтер, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      216 "Ведомстволық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3220) жолы бойынша ішкі және ведомство аралық есеп айырысулар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      217 "Стипендиаттарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3230) жолы бойынша жоғары оқу орындарының студенттерi мен аспиранттары және мектептердiң, колледждердiң және басқа да оқушыларына стипендиялар бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      218 "Қызметкерлерге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3240) жолы бойынша еңбекақы төлеу және өзге есеп айырысулар (атқару құжаттары бойынша, депоненттелген сома, уақытша еңбекке жарамсыздығы үшін жәрдемақы, кәсіподақтар жарнасы, пайдаланылмаған демалыстар, банкілерге салымдар) бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      219 "Төленуге тиісті қысқа мерзімді сыйақылар" (3250) жолы бойынша алынған қарыздар бойынша төленген қысқа мерзімді сыйақылар сомасы және өзге сыйақылар көрсетіледі.

      220 "Жал бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3260) жолы бойынша қысқа мерзімді жал төлемдері сомасы көрсетіледі.

      221 "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" (3270) жолы бойынша уақытша орналастыратын ақшалар бойынша қызметкер жұмыстан босаған, степиндианттың оқу мерзімі аяқталған, атқару құжаттың пайдалану мерзімі аяқталған немесе мерзімі бір жылға дейінгі басқа да құжаттарға байланысты, қолма-қол тиындарды ақша айналымынан алу себептері бойынша жағдайларда төленбеген немесе артығымен төленген тиындар сомасы, сондай-ақ өзге де кредиторлық берешек көрсетіледі.

      222 "Қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері" (3310, 3320) жолы бойынша қысқа мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелерінің сомасы көрсетіледі.

      223 "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелер" (3410, 3420) жолы бойынша алынған аванстар мен өзге міндеттемелер бойынша қалдықтар көрсетіледі.

      Ескерту. 30-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.207 № 178 бұйрықтарымен.

      31. 300 "Қысқа мерзімді міндеттемелердің жиыны" жолы бойынша 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 31-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      32. "Ұзақ мерзімді міндеттемелер" бөлімінде ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер, ұзақ мерзімді кредиторлық берешек, ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері, өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер көрсетіледі.

      310 "Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер" (4010, 4020) жолы бойынша алынған қарыздар мен өзге қаржылық міндеттемелер көрсетіледі.

      311 "Жеткізушілерге және мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (4110) жолы бойынша олар берген қорлар, ұзақ мерзімді активтер, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтер үшін өнім берушілер мен мердігерлерге ұзақ мерзімді кредиторлық берешек сомасы көрсетіледі.

      312 "Жал бойынша ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (4120) жолы бойынша жалдау төлемдері бойынша алдағы мерзімдерге жататын есепті кезеңге берешек сомасы көрсетіледі.

      313 "Бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық берешек" (4130) жолы бойынша бюджет алдындағы ұзақ мерзімді кредиторлық міндеттемелер сомасы көрсетіледі.

      314 "Ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері" (4210, 4220) жолы бойынша ұзақ мерзімді бағалау және кепілдік міндеттемелері сомасы көрсетіледі.

      315 "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер" (4310, 4320) жолы бойынша алдағы кезеңдердің кірістері мен өзге ұзақ мерзімді міндеттемелердің қалдықтары көрсетіледі.

      Ескерту. 32-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      33. 400 "Ұзақ мерзімді міндеттемелердің жиыны" жолы бойынша 310, 311, 312, 313, 314, 315-жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      34. "Таза активтер/капитал" бөлімінде сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар, қаржыландырулар сомасы, ағымдағы қызметте пайда болған резервтер, мемлекеттік мекеменің жинақталған қаржылық нәтижесі көрсетіледі.

      410 "Күрделі салымдарды сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру" (5012) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтерге капиталдандырылған сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      411 "Резервтер" (5110) жолы бойынша резервтер бойынша: негізгі құралдарды, материалдық емес активтерді, қаржы инвестицияларын қайта бағалауға арналған, шетелдік қызмет бойынша шетел валютасын қайта есептеуге арналған қалдықтар және де өзге резервтер көрсетіледі.

      412 "Жинақталған қаржылық нәтиже" (5210, 5220) жолы бойынша есепті жылды қоса алғанда, мемлекеттік мекеменің қаржылық нәтижесі өсу қорытындысымен көрсетіледі.

      Ескерту. 34-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      35. 500 "Таза активтердің/капиталдың жиыны" жолы бойынша 410, 411, 412 - жолдардың қорытынды сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 35-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.207 № 178 бұйрығымен

      36. "Баланс" жолы мемлекеттік мекеменің міндеттемелері мен таза активтері/капиталының жалпы құнын көрсетеді (300-жол қосу 400-жол қосу 500-жол).

      37. Баланстан тыс шоттарда мемлекеттік мекемелерге тиесілі емес, бірақ уақытша оның пайдалануындағы немесе билігіндегі құндылықтар, сондай-ақ қатаң есептегі бланктері, қорлар, жауапты сақтауға қабылданған немесе орталықтандырылған жабдықтау бойынша төленген демалыс үйлеріне жолдамалар және басқалар көрініс табады. 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519-жолдары бойынша жолдардың нөмірлеріне сәйкес материалдық құндылықтар, жалданған активтер және басқалар есепке алынатын баланстан тыс шоттар санамаланған.

      610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690-жолдары бойынша жолдардың нөмірлеріне сәйкес материалдық құндылықтар, жалға алынған активтер мен басқа де баланстан тыс активтер есепке алынған баланстан тыс активтер санамаланған.

      Ескерту. 37-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      38. "Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есеп" (2-нысан) есепті кезеңнің кірістері мен шығыстары және қаржылық нәтижелері туралы ақпаратты білдіреді. 4 "Өткен кезең" бағаны өткен жылдың ұқсас кезеңі үшін толтырылады.

      Ескерту. 38-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.207 № 178 бұйрығымен

      39. 100 "Кірістер-барлығы" жолы 010, 020, 030, 040 - жолдардың қосындысын көрсетеді.

      010 "Айырбас емес операциялардан алынатын кірістер" жолы бойынша 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 118 - жолдардың қосындысы көрсетіледі.

      011 "Ағымдағы қызметті қаржыландыру" (6010) жолы бойынша мемлекеттік мекемені ұстауға жеке қаржыландыру жоспары бойынша басқа бюджеттер есебінен бөлінген бюджеттік қаржыландыру сомасы мен республикалық бюджетке тауарлардың құны түріндегі түсімдермен байланысты операциялар бойынша ағымдағы қызметті бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі. Ағымдағы қызметті қаржыландырудан түсетін кірістер, мемлекеттік мекеменің есепті жылдың аяғында 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында пайдаланылмаған қаражат қалдығын шегере отырып көрсетіледі.

      012 "Күрделі салымдарды қаржыландыру" (6020) жолы бойынша 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында қайтарылған соманы шегере отырып, күрделі салымдарды қаржыландыруды тұтынудан түскен кірістер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      013 "Сыртқы қарыздар есебінен қаржыландырудан алынатын кірістер" (6070) жолы бойынша сыртқы қарыздар есебінен түсімдер түсетін кірістер көрсетіледі.

      014 "Трансферттер бойынша кірістер" (6030) жолы бойынша 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында қайтарылған соманы шегере отырып мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түрінде төленген жеке тұлғаларға трансферттерден басқа, трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      014-1 "Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері" (6034) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін трансферттер бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      015 "Субсидиялар" (6040) жолы бойынша 6090 "Бюджет қаражатының қалдықтарын қайтару" шотында көрсетілген есепті жылдың аяғында қайтарылған соманы шегере отырып субсидиялар бойынша бюджеттік қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      016 "Қайырымдылық көмектен түсетін кірістер" (6050), жолы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік мекеменің ақша түсімдері және басқа активтер түрінде алынған филантропиялық және (немесе) демеушілік және (немесе) меценаттық қызметтен түскен кірістер көрсетіледі.

      017 "Гранттар" (6060) жолы бойынша түскен гранттар сомасы көрсетіледі.

      018 "Өзгелер" (6080) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару кірістерінің сомасы және мемлекеттік мекемеге түсетін өтеусіз түсімдердің басқа да кірістері көрсетіледі.

      020 "Айырбас операциялардан алынатын кірістер" (6110) жолы бойынша тауарларды (жұмыстар мен қызметтерді) сатудан түскен кірістер көрсетеді.

      030 "Активтерді басқарудан алынатын кірістер" жолы бойынша 031 және 032-жолдардың қосындысы көрсетіледі.

      031 "Сыйақылар" (6210) жолы бойынша берілген қарыздар, қаржылық жалдау бойынша сыйақылардан түскен кірістердің, дивидендтердің, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің таза пайдасының бір бөлігінің сомасы көрсетіледі.

      032 "Активтерді басқарудан алынатын өзге де кірістер" (6220) жолы бойынша активтерді басқарудан басқа кірістер сомасы, оның ішінде операциялық жалдаудан түскен кірістер көрсетіледі.

      040 "Өзге кірістер" (6330, 6350, 6360) жолы бойынша активтерді, үшінші тараптардан өтемақыларды (бұрын танылған активтердің құнсыздануынан түскен залалдардан) өтеусіз алудан түскен кірістер мен өзге операциялардан алынған кірістер көрсетіледі.

      Ескерту. 39-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.207 № 178 бұйрықтарымен.

      40. 200 "Шығыстар – барлығы" жолы 110, 130, 140, 150-жолдардың қосындысын көрсетеді.

      110 "Мемлекеттік мекеменің шығыстары" жолы бойынша 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 - жолдардың қосындығы көрсетіледі.

      111 "Еңбекақы төлеу" (7010, 7030) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, қызметкерлердің пайдаланылмаған демалыстары бойынша есептелген резервтер бойынша шығыстардың сомасы және басқа да төлемдер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      112 "Стипендиялар" (7020) жолы бойынша есептелген стипендиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      113 "Салықтар мен бюджетке төленетін төлемдер" (7040) жолы бойынша әлеуметтік салық және бюджетке тиесілі әлеуметтік есептеулер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      114 "Қорлар бойынша шығыстар" (7060) жолы бойынша есепті кезең ішінде мемлекеттік мекеменің мұқтажы үшін пайдаланылған және сырт ұйымдарға сатылған қорлардың құны көрсетіледі.

      115 "Іссапарлық шығыстар" (7070) жолы бойынша мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің іссапарларына байланысты есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      116 "Коммуналдық шығыстар" (7080) жолы бойынша коммуналдық қызметтер (газ, су, электр энергиясы, жылу) үшін есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      117 "Жалдау төлемдері" (7130) жолы бойынша операциялық жалдау бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      118 "Ұзақ мерзімді активтерді ұстау" (7090) жолы бойынша ұзақ мерзімді активтерді ағымдағы жөндеуге арналып есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      119 "Байланыс қызметтері" (7080) жолы бойынша байланыс қызметтері бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      120 "Активтер амортизациясы" (7110) жолы бойынша негізгі ұзақ активтердің амортизациясы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      121 "Активтердің құнсыздануы" (7440) жолы бойынша активтердің құнсыздануы бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      122 "Өзге операциялық шығыстар" (7050, 7120, 7140) жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түрінде төленген жеке тұлғаларға трансферттер бойынша, сақтандыру төлемдері бойынша, ұзақ мерзімді активтерді сатудан түскен кірістерді бюджетке беру, ақылы қызметтерден бюджетке сметадан тыс түсімдер мен басқа операциялық шығыстар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      123 "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға арналған шығыстар" 7150 жолы бойынша Қазақстан Республикасының міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасына сәйкес міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен жарналар бойынша шығыстарды есепке алуға арналған.

      130 "Бюджеттік төлемдер бойынша шығыстар" жолы бойынша 131, 132, 133, 134, 135, 136 - жолдардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

      131 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" (7220) жолы бойынша "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы төленген зейнетақылар мен жәрдемақылар бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      132 "Субсидиялар" (7230) жолы бойынша жеке және заңды тұлғаларға төленген субсидиялар бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      133 "Нысаналы трансферттер" (7210) жолы бойынша ағымдағы нысаналы трансферттер сомасы көрсетіледі.

      134 "Жалпы сипаттағы трансферттер" (7240) жолы бойынша жалпы сипаттағы трансферттер бойынша шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      135 "Жеке тұлғаларға трансферттер" (7210) жолы бойынша мемлекеттік мекеменің жұмыскерлері болып табылмайтын жеке тұлғалардың трансферттері бойынша есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      136 "Жергілікті өзін-өзі басқару трансферттері" (7250) жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілген трансферттер бойынша бюджетті атқару жөніндегі жергілікті уәкілетті органның шығыстар сомасы көрсетіледі;

      140 "Активтерді басқару бойынша шығыстар" жолы бойынша 141, 142 сомасы көрсетіледі.

      141 "Сыйақылар" (7310) жолы бойынша алынған қарыздар мен қаржылық жалдау бойынша есептелген сыйақылар бойынша шығыстар көрсетіледі.

      142 "Активтерді басқару бойынша өзге шығыстар" (7320) жолы бойынша есептің басқа баптарында көрсетілмеген активтерді басқарудан есептелген шығыстардың сомасы көрсетіледі.

      150 "Өзге шығыстар" (7450, 7460) жолы бойынша күмәнді борыштар мен басқа шығыстар бойынша резервті құру бойынша және басқа шығыстар көрсетіледі.

      Ескерту. 40-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) 17.03.2017 № 178 бұйрықтарымен.

      41. 210 "Үлестік қатысу тәсілі бойынша ескерілетін инвестициялар бойынша таза табыс немесе шығындар үлесі" (6220, 7320) жолы бойынша инвестиция объектісінің пайдада (шығында) қатысу үлесі көрсетіледі.

      220 "Ұзақ мерзімді активтердің шығуы" (6320, 7420) жолы бойынша активтерді өтеусіз беруден немесе есептен шығарудан түскен қаржылық нәтиже көрсетіледі.

      230 "Бағамдық айырма" (6340, 7430) жолы бойынша есепте валюталардың әртүрлі айырбас бағамдарын пайдалана отырып есептілік валютасында көрсетілген шетелдік валюта бірліктерінің бірдей санын көрсету нәтижесінде туындаған бағамдық айырма бойынша қаржылық нәтиже көрсетіледі.

      240 "Өзгелер" (6310, 7410) жолы бойынша әділ құнды басқартуден түскен қаржылық нәтиже көрсетіледі.

      Ескерту. 41-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      42. 300 "Есепті кезеңнің қаржылық нәтижесі" жолы 100 және

      200-жолдардың 210, 220, 230, 240-жолдармен айырмасының жалпы сомасын көрсетіледі.

      Ескерту. 42-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.
      Ескерту. 43 - 86-тармақтар алынып тасталды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      87. "Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп" (тікелей әдіс) (3-нысан) қаржыландыру көздері бойынша ақша қаражатының ағыны және тікелей әдісті пайдалана отырып, қызмет түрлері бойынша сыныптау туралы ақпаратты білдіреді, 4 "Өткен кезең" бағаны өткен жылдың ұқсас кезеңі үшін толтырылады.

      Ескерту. 87-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      88. Есеп үш бөлімнен тұрады: Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы, Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы, Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы.

      Операциялық қызмет – мемлекеттік мекеменің инвестициялық немесе қаржылық қызметіне жатқызылуы мүмкін емес қызмет;

      қаржылық қызмет – оның нәтижесінде мемлекеттік мекеменің қарыз қаражатының мөлшері мен құрамында өзгерістер туындайтын қызмет;

      инвестициялық қызмет – ақша баламаларына жатпайтын ұзақ мерзімді активтерді және басқа инвестицияларды сатып алу және сату.

      Ескерту. 88-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      89. "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" бөлімінде қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің ақша шоттарына ақшалай қаражаттың түсуі және шығыстардың түрлері бойынша олардың шығуы көрініс табады.

      Ескерту. 89-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі).

      90. 100 "Ақша қаражатының түсуi – барлығы" жолы 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070-жолдардың жиынтық сомасын көрсетедi.

      010 "Бюджеттен қаржыландыру" жолы бойынша 011, 012, 013, 014, 015, 016-жолдардың қосындысы көрсетiледi.

      011 "Ағымдағы қызметке" жолы бойынша республикалық (жергiлiктi) бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттiк мекемелердiң жеке қаржыландыру жоспары жөнiндегi мiндеттемелерi бойынша бюджеттен бөлiнген қаржыландыру көрсетiледi.

      012 "Күрделi салымдарға" жолы бойынша күрделi салымдар үшін бюджеттен бөлiнген қаржыландыру көрсетiледi.

      013 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттардың есебінен" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша алынған қаржыландыру көрсетіледі.

      014 "Трансферттер" жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түрінде төленген жеке тұлғаларға трансферттерден басқа трансферттер бойынша алынған қаржыландыру көрсетiледi.

      015 "Субсидиялар" жолы бойынша субсидиялар бойынша алынған қаржыландыру көрсетiледi.

      016 "Өзгелер" жолы бойынша есептiң алдыңғы баптарында көрсетiлмеген басқа баптары бойынша қаржыландыру көрсетiледi.

      017 "Сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша бюджеттік инвестициялық жобаның арнайы шотына түскен қаражат көрсетіледі.

      020 "Қайырымдылық көмектен түсетін ақша" жолы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес мемлекеттік мекемелерге филантропиялық қызметтен және (немесе) демеушілік қызметтен және (немесе) меценаттық қызметтен ҚБШ – ға түсетін ақшалай қаражаты көрсетiледi.

      030 "Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатудан" жолы бойынша мемлекеттік мекеменің билігінде қалатын және белгілі бір мақсатқа жұмсалатын ҚБШ тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) сатудан түскен ақша қаражаты көрсетiледi.

      040 "Алынған сыйақылар" жолы бойынша мемлекеттiк мекеменiң ақшалай шотына алынған пайыздар көрсетiледi.

      050 "Уақытша орналастырылған ақша бойынша" жолы бойынша ҚБШ-ға ақшаны уақытша орналастырылған ақша бойынша ақша қаражаты көрсетiледi.

      060 "Өзге түсiмдер" жолы бойынша басқа ақшалай шоттарға түскен басқа ақша түсiмдерi көрсетiледi.

      070 "Жергілікті өзін-өзі басқару ақшасы" жолы бойынша Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару заңнамасына сәйкес жергілікті өзін-өзі басқару функцияларын іске асыру үшін ақшаның түсімі көрсетіледі.

      Ескерту. 90-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен.

      91. 200 "Ақша қаражатының шығуы - барлығы" жолы 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190-жолдардың сомасын көрсетеді.

      110 "Еңбекақы төлеу" жолы бойынша аударылған еңбекақылары, еңбек демалыс ақылары, өтемақылық ақшалай төлемдері көрсетіледі.

      120 "Зейнетақылар мен жәрдемақылар" жолы бойынша Қазақстан Республикасының зейнетақы заңнамасымен белгіленген зейнетақылар және жәрдемақылар бойынша ақша төлемдері көрсетіледі.

      130 "Бюджетке салықтар мен төлемдер" жолы бойынша салықтар мен бюджетке төленетін басқа да ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      140 "Жеткізушілерге және мердігерлерге тауарлар мен көрсетілетін қызметтер үшін" жолы бойынша қорлардың, жұмыстар мен көрсетілген қызметтердің жеткізушілері және мердігерлеріне ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      150 "Тауарлар мен қызметтер үшін берілген аванстар" жолы бойынша көрсетілетін тауарлар, жұмыстар мен қызметтер үшін берілген аванстар бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      160 "Трансферттер, субсидиялар" жолы бойынша трансферттер (мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдері түрінде төленген жеке тұлғаларға трансфертерден басқа) мен субсидиялар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      170 "Сыйақылар" жолы бойынша сыйақылар түріндегі ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      180 "Жыл соңында міндеттемелер қабылдауға арналған жоспарлы тағайындауларды жабу" жолы бойынша есепті жылдың соңында пайдаланбаған қаржыландыру жоспарының сомасы, сондай-ақ сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар бойынша жоспарлы тағайындауларды жабу көрсетіледі.

      190 "Өзге төлемдер" жолы бойынша мемлекеттік мекемелердің қызметкерлеріне ақшалай төлемдер түрінде төленген жеке тұлғаларға трансферттер, стипендиялар, іссапар шығыстары, сақтандыру және жалдау ақысы, "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына міндетті әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар мен төлемдер бойынша, табыс салығынан басқа, еңбек ақысынан ұсталған барлық төлемдер және алдындағы баптарда көрсетілмеген басқа да ақшалай шоттар бойынша ақшалай төлемдер көрсетіледі.

      Ескерту. 91-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.2017 № 178 бұйрықтарымен.

      92. 300 "Операциялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" жолы бойынша ақша түсімдері мен ақша төлемдері (100-жол минус 200-жол) арасындағы айырмашылық көрсетіледі. Оң айырмашылық әдеттегідей көрсетіледі, ал теріс жақшаларға алынып көрсетіледі (бұдан кейінгі есеп айырысуларда шегеріледі).

      93. "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" бөлімінде ұзақ мерзімді активтермен және қаржылық құралдармен операциялар бойынша ақша қаражатының түсімдері мен төлемдері көрсетіледі.

      94. 400 "Ақша қаражатының түсуi – барлығы" жолы бойынша 310, 320, 330, 340, 350-жолдардың қосындысын көрсетедi.

      310 "Ұзақ мерзiмдi активтердi сату" жолы бойынша ұзақ мерзiмдi активтердi сатудан түскен ақша түсiмдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      320 "Бақыланатын және басқа субъектiлердiң үлестерiн сату" жолы бойынша бақыланатын және басқа субъектiлердiң капиталдағы үлестерiн сатудан түскен ақша түсiмдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      330 "Бағалы қағаздарды сату" жолы бойынша бағалы қағаздарды сатудан түскен ақша түсiмдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      340 "Қарыздарды өтеу" жолы бойынша берілген қарыздарды өтеу сомасы көрсетіледі.

      350 "Өзгелер" жолы бойынша инвестициялық қызметтен басқа түсімдер бойынша ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 94-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      95. 500 "Ақша қаражатының шығуы – барлығы" жолы 410, 420, 430, 440, 450, 460-жолдардың қосындысын көрсетедi.

      410 "Ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алу" жолы бойынша ұзақ мерзiмдi активтердi сатып алуға арналған ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      420 "Бақыланатын және басқа субъектiлердiң үлестерiн сатып алу" жолы бойынша бақыланатын және басқа субъектiлердiң капиталдағы үлестерiн сатып алуға арналған ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      430 "Бағалы қағаздарды сатып алу" жолы бойынша бағалы қағаздарды сатып алуға арналған ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      440 "Квазимемлекеттiк субъектiлердiң жарғылық капиталын қалыптастыру және толтыру" жолы бойынша квазимемлекеттiк субъектiлердiң жарғылық капиталына салынған ақша салымдарының сомасы көрсетiледi.

      450 "Берiлген қарыздар" жолы бойынша берiлген қарыздар бойынша ақша төлемдерiнiң сомасы көрсетiледi.

      460 "Өзгелер" жолы бойынша басқа инвестициялық қызметтен шыққан ақша қаражатының сомасы, соның ішінде материалдық емес активтерге аяқталмаған құрылыс және күрделі салымдар көрсетіледі.

      Ескерту. 95-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      96. 600 "Инвестициялық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" жолы бойынша ақша түсімдері мен ақшалай төлемдердің арасындағы айырмашылық көрсетіледі (400-жол минус 500-жол). Оң айырмашылық әдеттегідей көрсетіледі, ал теріс жақшаларға алынып көрсетіледі (бұдан кейінгі есеп айырысуларда шегеріледі).

      97. "Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының қозғалысы" бөлімінде қарыздарды алу және өтеу көрініс табады.

      98. 700 "Ақша қаражатының түсуі – барлығы" жолы 610, 620-жолдардың сомасын көрсетеді.

      610 "Қарыз алу" жолы бойынша мемлекеттік мекеменің алған қарыздарының сомасы көрсетіледі.

      620 "Өзгелер" жолы бойынша есептің басқа баптарында көрсетілмеген өзге түсімдер бойынша түскен ақша қаражатының сомасы көрсетіледі.

      99. 720 "Өзгелер" жолы бойынша басқа қаржылық қызметтен шыққан ақша қаражаты бойынша сома көрсетіледі.

      Ескерту. 99-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      100. 900 "Қаржылық қызметтен түскен ақша қаражатының таза сомасы" жолы бойынша ақша түсімдері мен ақшалай төлемдердің арасындағы айырмашылық көрсетіледі (700-жол минус 800-жол). Оң айырмашылық әдеттегідей көрсетіледі, ал теріс жақшаларға алынып көрсетіледі (бұдан кейінгі есеп айырысуларда шегеріледі).

      101. 910 "Ақша қаражаттарының ұлғаюы +/- азаюы" жолы бойынша операциялық, инвестициялық және қаржылық қызметтен түскен ақшаның таза қозғалысының сомасы көрсетіледі (300-жол +/- 600-жол +/- 900-жол). Осы кезде бұл сома 920, 930-жолдардың айырмасына 911-жолдың сомасын қоса алғанда тең болуы тиіс.

      Ескерту. 101-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі).

      101-1. 911 "Таза бағамдық айырма" жолы бойынша есепті кезеңнің басы мен аяғындағы ақшалай қаражаттың сальдосын салыстыру үшін шетелдік валютаның ақшалай қаражат пен олардың баламаларының валюталық бағамның өзгеруінен пайда болатын таза бағамдық айырма(+/- оң/теріс) көрсетіледі.

      Ескерту. Ереже 101-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі).

      102. 920 "Кезеңнің басындағы ақша қаржаты" жолы бойынша есепті кезеңнің басындағы ақша қаражатының қалдығы көрсетіледі.

      103. 930 "Кезеңнің аяғындағы ақша қаражаты" – жолы бойынша есепті кезеңнің аяғындағы ақша қаражатының қалдығы көрсетіледі.

      103-1. "Таза активтердің/капиталдық өзгерістері туралы есеп" (4-нысан) есепті кезеңдегі бухгалтерлік баланстың "Таза активтер/капитал" бөлімінің баптары бөлігінде жасалады, 070, 080, 090, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 120-жолдар өткен жылдың ұқсас кезеңіне толтырылады.

      Ескерту. 103-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

      103-2. 010 "Есепті кезеңнің басындағы сальдо" жолы бойынша ағымдағы кезеңнің бухгалтерлік балансының тиісті баптары бойынша есепті кезеңнің басындағы қалдықтар көрсетіледі.

      Ескерту. 103-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-3. 020 "Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету" есепті кезеңнің ішінде есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге қаржылық нәтижені түзету сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-3-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-4. 030 "Қайта есептелген сальдо" (010-жол +/- 020-жол) жолы бойынша есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге арналған есепті кезеңнің түзетілген сальдосы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-4-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-5. 040 "Есепті кезеңдегі таза активтердегі/капиталдағы өзгерістер" жолы бойынша 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048-жолдардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

      041 "Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы" жолы бойынша есепті кезеңдегі мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін, сондай-ақ өткен жылдардағы қаржылық нәтижеге ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын ұлғайту сомасы көрсетіледі.

      042 "Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға арналған резервтердің азаюы" жолы бойынша есепті кезеңдегі мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін, сондай-ақ өткен жылдардағы қаржылық нәтижеге ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын азайту сомасы көрсетіледі.

      043 "Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы" жолы бойынша есепті кезеңде сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді ұлғайту сомасы көрсетіледі.

      044 "Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы" жолы бойынша есепті кезеңде сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді азайту сомасы көрсетіледі.

      045 "Өзге резервтер" жолы бойынша есепті кезеңдегі басқа резервтердің сомасы көрсетіледі.

      046 "Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары" жолы бойынша есепті кезеңде мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігімен шоғырландыру үшін шетелдік қызмет бойынша қаржылық есептерді қайта санау кезінде туындаған бағамдық айырма бойынша резервті ұлғайту/азайту сомасы көрсетіледі.

      047 "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен күрделі салымға бюджеттен қаржыландыру арқылы алынған сомасы көрсетіледі.

      048 "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың азаюы" жолы бойынша жыл аяғында есептен шығарылатын сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-5-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      103-6. 050 "Есепті кезеңдегі қаржылық нәтиже" жолы бойынша Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есепте (2-нысан) анықталған есепті кезеңдегі қаржылық нәтиженің сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-6-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-7. 060 "Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо" жолы бойынша таза активтер/капитал қалдықтарының сомасы (030-жол +/- 040-жол +/- 050-жол) көрсетіледі.

      Ескерту. 103-7-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-8. 070 "Өткен кезеңнің басындағы сальдо" жолы бойынша өткен кезеңдегі бухгалтерлік баланстың тиісті баптары бойынша есепті кезеңнің басындағы қалдықтар көрсетіледі.

      Ескерту. 103-8-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-9. 080 "Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету" есепті кезеңнің ішінде есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге қаржылық нәтижені түзету сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-9-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-10. 090 "Қайта есептелген сальдо" (070-жол +/- 080-жол) жолы бойынша ішіндегі есеп саясатының өзгеруіне және қателерді түзетуге өткен кезеңдегі түзетілген сальдо көрсетіледі.

      Ескерту. 103-10-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-11. 100 "Өткен кезеңдегі таза активтердегі/капиталдағы өзгерістер" жолы бойынша 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108-жолдардың жиынтық сомасы көрсетіледі.

      101 "Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы" жолы бойынша өткен кезеңде мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін қайта бағалауға арналған резервтерді, сондай-ақ өткен жылдардың қаржылық нәтижесіне арналған ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын ұлғайту сомасы көрсетіледі.

      102 "Ұзақ мерзімді активтерді қайта бағалауға арналған резервтердің азаюы" жолы бойынша өткен кезеңде мемлекеттік мекеменің ұзақ мерзімді активтерін қайта бағалауға арналған резервтерді, сондай-ақ өткен жылдардың қаржылық нәтижесіне арналған ұзақ мерзімді активтерді жете бағалауды есептен шығару сомасын азайту сомасы көрсетіледі.

      103 "Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің ұлғаюы" жолы бойынша өткен кезеңде сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді ұлғайту сомасы көрсетіледі.

      104 "Қолданыстағы сатуға арналған қаржылық инвестицияларды қайта бағалауға резервтердің азаюы" жолы бойынша өткен кезеңде сату үшін қолда бар инвестицияларды қайта бағалауға арналған резервтерді азайту сомасы көрсетіледі.

      105 "Өзге резервтер" жолы бойынша өткен кезеңдегі басқа резервтер сомасы көрсетіледі.

      106 "Шетелдік қызметті қайта есептеу бойынша айырбас бағамдардың айырмалары" жолы бойынша есепті кезеңде мемлекеттік мекеменің қаржылық есептілігімен шоғырландыру үшін шетелдік қызмет бойынша қаржылық есептерді қайта санау кезінде туындаған бағамдық айырма бойынша резервті ұлғайту/азайту сомасы көрсетіледі.

      107 "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте тікелей танылған қаржыландырудың ұлғаюы" жолы бойынша сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен күрделі салымдарды қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      108 "Таза активтердің/капиталдың өзгерістері туралы есепте қаржыландырудың азаюы" жолы бойынша жыл аяғында есептен шығарылатын сыртқы қарыздар мен байланысты гранттар есебінен қаржыландыру сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-11-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      103-12. 110 "Өткен кезеңдегі қаржылық нәтиже" жолы бойынша Қаржылық қызмет нәтижелері туралы есептен (2-нысан) өткен кезеңдегі қаржылық нәтиженің сомасы көрсетіледі.

      Ескерту. 103-12-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      103-13. 120 "Өткен кезеңнің аяғындағы сальдо" жолы бойынша таза активтер/капитал қалдықтарының сомасы (090-жол +/- 100-жол +/- 110-жол) көрсетіледі.

      Ескерту. 103-13-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      104. "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" (5-нысан) қаржылық есептiлiкке жалпы мәлiметтер мен ашылымдардан тұрады.

      Жалпы мәліметтерде өткен кезеңмен салыстырғанда есеп беріп отырған мемлекеттік мекеменің атауы және осы ақпараттағы кез келген өзгерістер; тұрған жері туралы ақпарат, мемлекеттік мекеменің қызметін реттейтін нормативтік құқықтық актілердің атауы, бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің атауы, қызметтің негізгі бағыттары туралы мәліметтер және мемлекеттік мекеменің қызметі туралы өзге де ақпарат көрсетіледі.

      Ескерту. 104-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      105. Қаржылық есептiлiкке ашылымдарда мынадай ақпарат ұсынылады.

      "Ақшалай қаражат және олардың баламалары" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 010-жолы):

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 1-кестесiне сәйкес есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы ақша қаражаты қалдығы туралы деректер.

      "Қысқа және ұзақ мерзiмдi қаржылық инвестициялары" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 011, 110-жолдары):

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 2 және 5-кестелерiне сәйкес есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы қаржылық инвестициялар (квазимемлекеттік сектор субъектілеріне қаржылық инвестициялардан басқа) және өзгерістері бойынша деректер;

      квазимемлекеттiк сектордың субъектiлерiне салынған ұзақ мерзiмдi инвестициялар (квазимемлекеттiк сектор субъектiлерiнiң атаулары мен тұрғылықты жерлерi, жарғылық капиталында мемлекеттiң қатысу үлесi) бақыланатын және басқа субъектілер бойынша жеке ақпарат;

      кейiннен қаржы инвестицияларының жекелеген сыныптары бойынша (әдiл, амортизацияланған немесе қандай да бiр өзге құны бойынша) бағалау;

      берілген қарыздар бойынша ақпарат;

      қаржы инвестицияларының және берiлген қарыздардың құнсыздануының объективтi белгiлерiнiң болуы;

      есептi күнге қаржы инвестицияларына байланысты тәуекелдердiң сипаты мен мөлшерлерi;

      бюджетке аударылуға жататын квазимемлекеттік сектор субъектілерінің дивидендтері мен таза табысының бөлігі бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi дебиторлық берешек" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 111, 112 және 113-жолдары):

      5 "Түсiндiрме жазба" нысанының 3-кестесiне сәйкес өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басында және аяғындағы қысқа мерзiмдi дебиторлық берешектiң салыстырмасы ұсынылсын;

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелері мен бақыланатын субъектілер) операциялар бойынша ақпарат;

      күмәндi дебиторлық берешектер бойынша құрылған резерв жөнiнде есеп айырысулар;

      есептен шығарылу себептерiн көрсете отырып, күмәндi дебиторлық берешектер бойынша есептен шығарылған үмiтсiз борыштардың сомалары;

      қажет болған кезде қосымша ақпарат беріледі.

      "Қорлар" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 020-жолы):

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 4-кестесiне сәйкес түсімдерді, қорлардың құнсыздануынан болған залал және өзге өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басында және аяғындағы баланстық құнның салыстырмасы ұсынылсын;

      қорларды бағалау әдісі;

      қорлардың құнсыздануына арнап құрылған резерв жөнiнде есеп айырысулар;

      қорлардың құнсыздануына арнап резерв құру себептерi;

      қорлардың құнсыздануынан болған залалды қалпына келтiру себептерi мен сомалары.

      Ауыл шаруашылық өнімдерінің әрбір тобының оны алу (жинау) кезінде әділ құнын айқындау кезінде пайдаланылған әдістер туралы ақпарат.

      "Өзге қысқа мерзімді активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 022-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Ұзақ мерзiмдi активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 114, 116, 118-жолдары):

      ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша түсiндiрме жазбаның 5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 6, 7 және 9-кестелерiне сәйкес түсiмдерді, амортизацияны, құнсызданудан болған залалды және өзге өзгерiстердi көрсететін есептi кезеңнiң басына және аяғына арналған баланстық құн салыстырмасы;

      ұзақ мерзімді активтерді бағалау әдісін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру бойынша есептеулерді;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануына арналған резерв құру себептерін;

      ұзақ мерзімді активтердің құнсыздануынан болған залалдарды қалпына келтіру себептері мен сомасын;

      уақытша тұрып қалған ұзақ мерзiмдi активтер туралы ақпаратты;

      толығынан амортизацияланған, бiрақ пайдаланылып жүрген ұзақ мерзiмдi активтер туралы ақпаратты;

      ұзақ мерзiмдi активтердi жалдаудың түрлерi, мерзiмi, шарттары туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      Ұзақ мерзiмдi активтер қайта бағаланған құны бойынша көрсетiлген жағдайда:

      қайта бағалау жүргiзiлген күнi туралы;

      тәуелсiз бағалаушының қатысуы (лицензиясының нөмiрi мен берiлген күнiн көрсете отырып) туралы;

      ұзақ мерзiмдi активтер объектiсiнiң әдiл құнын анықтау үшiн пайдаланылған әдiстер туралы ақпаратты ұсыну қажет.

      "Аяқталмаған құрылыс және күрделi салымдар" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 115-жолы) құрылысы аяқталмаған объектiлердiң шығындары мен оған күрделi салымдар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Биологиялық активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 117-жолы):

      биологиялық активтердiң әрбiр тобына сипаттама берiлсiн;

      ауылшаруашылық өнiмдерiнiң, оларды алу (жинау) сәтiндегi әрбiр тобы мен биологиялық активтердiң әрбiр тобының әдiл құнын анықтау үшiн пайдаланылған әдiстер туралы ақпарат;

      iс жүзiндегi шығындар бойынша бағалау жағдайында түсiмдер, амортизация, құнсызданудан болған залал және өзге өзгерiстерi түсiндiрме жазбаның 5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 8-кестесiне сәйкес көрсетілетін есептi кезеңнiң басындағы және аяғындағы баланстық құн салыстырмасы ашып көрсетілсін.

      "Өзге ұзақ мерзімді активтер" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 120-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі өзге қысқа мерзімді активтердің түрлері бойынша сипаттамасы.

      Жалға берілген, сондай-ақ концессияға берілген немесе алынған мүлік бойынша ақпарат.

      "Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi қаржылық мiндеттемелері" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 210 және 310-жолдары):

      қарыз алудың түрлерi, шарттары және сомалары;

      қаржылық мiндеттемелердiң жекелеген сыныптары бойынша (әдiл, амортизацияланған немесе қандай да бiр өзге құн бойынша) кейiннен бағалау;

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 10 және 11-кестелерiне сәйкес есепті кезеңнің басындағы және аяғындағы өзгерістер".

      "Ұзақ мерзiмдi және қысқа мерзiмдi кредиторлық берешек" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 311, 312, 313, 315-жолдары):

      байланысты тараптармен (өз жүйесінің мемлекеттік мекемелерімен және бақылайтын субъектілермен) операциялар бойынша ақпаратты;

      пайдаланылмаған еңбек демалыстары бойынша резерв бойынша берешектің есептен шығару және есепке алу жөнінде ақпарат;

      кредиторлық берешектердi есептен шығару сомалары мен себептерi;

      активтердi жалдау бойынша кредиторлық берешектер туралы ақпарат.

      "Бағалау активтерi мен бағалау мiндеттемелерi" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 222 және 314-жолдары):

      құрылған бағалау мiндеттемелерi жөнiнде ақпарат;

      есептi кезең iшiнде бағалау мiндеттемелерiнiң пайдаланылған сомалары;

      шартты міндеттемелер мен шартты активтердiң қысқаша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді кредиторлық берешек" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 221-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді басқа қысқа мерзімді кредиторлық берешек түрлері бойынша сипаттамасы.

      "Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелері" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 315-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа ұзақ мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері" деген бап бойынша (1 "Бухгалтерлiк баланс" нысанының 223-жолы) жылдың басында, жылдың аяғында қозғалысы (ұлғаюы және азаюы) болуы туралы деректердің есепті кезеңдегі басқа қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша сипаттамасы.

      "Резервтер" деген бап бойынша ("Бухгалтерлiк баланс" 1-нысанының 411-жолы) егер ұзақ мерзiмдi активтер бухгалтерлiк баланста қайта бағаланған құнымен ұсынылған болса, ұзақ мерзiмдi активтердi қайта бағалаудан болған резервтер бойынша қалдықтар мен операциялар туралы ақпарат ұсынылады.

      "Кiрiстер" және "Шығыстар" деген баптар бойынша (2 "Қаржы қызметі нәтижелері туралы есеп" нысанының 100 және 200-жолдары) есепті кезеңге кiрiстер мен шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады:

      кірістердің әрбір санаты бойынша;

      активтердi басқарудан түсетiн кiрiстер мен шығыстар бойынша (инвестициялардан, қарыздардан, қаржылық жалдаудан сыйақылар және активтердi басқарудан түсетiн өзге кiрiстер мен шығыстар бойынша);

      негізгі құралдардың, инвестициялық жылжымайтын мүліктің істен шығуынан кірістер мен шығыстар бойынша;

      негізгі құралдардың құнсыздануынан болған залалдар және бұрын танылған резервті қалпына келтіру бойынша;

      қорлардың құнсыздануының резерв сомалары бойынша және бұрын танылған залалдарды қалпына келтіру;

      есепті кезеңде және өткен жылдың ұқсас кезеңінде құрылған бағалау резервтерінің сомалары бойынша және бұрын танылған резервтерді қалпына келтіру.

      "Өзге кiрiстер" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша – олардың әдiл құнының өзгеруiнен алынған кiрiстер туралы;

      өтеусіз қабылданған ұзақ мерзiмдi активтер туралы;

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 12-кестесiне сәйкес басқа кiрiстер бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өзге шығыстар" деген баптар бойынша:

      ұзақ мерзiмдi активтердiң әрбiр сыныбы бойынша – активтердi түгендеу барысында айқындалған активтердiң құнсыздануынан шыққан шығыстар туралы;

      күмәндi дебиторлық берешектер бойынша резервтер туралы;

      өтеусіз берілген ұзақ мерзiмдi активтер/қорлар туралы;

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 13-кестесiне сәйкес басқа шығыстар бойынша ақпарат ұсынылады.

      "Өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар" деген бап бойынша:

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 14-кестесiне сәйкес өтеусiз берілген ұзақ мерзімді активтер/қорлар туралы.

      "Концессиялық активтер бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 15-кестесiне сәйкес негізгі құралдар түрлері бойынша концессиялық активтердің болуы туралы.

      "Өзара операциялары бойынша ақпарат" деген бап бойынша:

      5 "Қаржылық есептiлiкке түсiндiрме жазба" нысанының 16-кестесiне сәйкес элиминирленген операцияларды анықтау мақсатында өзара операциялары бойынша шығыс және кіріс түрлері жөніндегі ақпарат.

      Ескерту. 105-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 30.10.2013 № 501 бұйрығымен (алғашқы ресми жариялаған күннен бастап он күнтізбелік күн өткеннен кейін қолданысқа енгізіледі); өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы министрінің 27.11.2015 № 588 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 17.03.2017 № 178 бұйрықтарымен.

      106. "Қаржыландыру көздері бойынша мемлекеттік мекеменің шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп (тікелей әдіс)" (3-нысан) деген баптар бойынша есепті кезеңдегі қызмет түрлері бойынша ақша қаражатының түсімдері мен шығулары бойынша ақпарат беріледі.

      Ескерту. 106-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      107. Қаржылық есептілікті ұсыну күніне дейінгі есепті күннен кейін оқиғаларды ашу: әрбір маңызды оқиғалардың оның құндық мәніндегі салдарларының бағалау және түрін сипаттау.

      Ескерту. 107-тармақпен толықтырылды - ҚР Қаржы министрінің 2012.09.12 № 418 (01.01.2013 бастап қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      108. Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 630 нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14613 болып тіркелген бұйрығымен бекітілген Мемлекеттiк мекемелердiң, бюджеттiк бағдарламалар әкiмшiлерiнiң және бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органдардың бюджеттiк есептiлiктi жасау және ұсыну қағидаларының талаптарына сәйкес берілген бюджеттік есептілік жөніндегі ақпарат міндетті түрде жазылады.

      Ескерту. 108-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

  Қаржы есептілігін жасау
мен ұсынудың ережесіне
қосымша

      Ескерту. Қосымша жаңа редакцияда - ҚР Қаржы министрінің 17.03.2017 № 178 бұйрығымен

Жартыжылдық және жылдық есептердің нысандары бойынша қаржылық есептіліктің негізгі көрсеткіштерінің келісу схемасы

Тексерілетін көрсеткіш

Онымен келісілетін көрсеткіш

Қаржылық есептілік көрсеткіштері

1-нысан Бухгалтерлік баланс

3-нысан Мемлекеттік мекеменің шоттарындағы қаржыландыру көздері бойынша (тiкелей әдiс) ақша қозғалысы туралы есеп

3, 4-бағандардың 010-жолы

тиісінше 3-бағанның 920 және 930-жолдары

1-нысан Бухгалтерлік баланс

4-нысан Таза активтердің/капиталдың өзгеруі туралы есеп

тиісінше 3-бағанның 410, 411, 412 - жолдары

тиісінше 3, 4, 5-бағандардың 010-жолы

тиісінше 4-бағанның 410, 411, 412- жолдары

тиісінше 3, 4, 5-бағандардың 060-жолы

1-нысан Бухгалтерлік баланс

5-нысан Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

3, 4-бағандардың 010-жолы

1-кестенің 3, 4-бағандардың 100-жолы

3, 4-бағандардың 011-жолы

2-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 014-жолы

3-кестенің 3-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 020-жолы

4-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 110-жолы

5-кестенің 8-бағанының 030 және 031-жолдары

3, 4-бағандардың 114-жолы

6-кестенің 11-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 116-жолы

7-кестенің 6-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 117-жолы

8-кестенің 5-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 118-жолы

9-кестенің 9-бағанының 040 және 041-жолдары

3, 4-бағандардың 210-жолы

10-кестенің 6-бағанының 010 және 013-жолдары

3, 4-бағандардың 310-жолы

11-кестенің 6-бағанының 010 және 013-жолдары

2-нысан Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

4-нысан Таза активтердің/капиталдың өзгеруі туралы есеп

3-бағанның 300-жолы

5-бағанның 050-жолы

4-бағанның 300-жолы

5-бағанның 110-жолы

2-нысан Қаржылық қызмет нәтижелерi туралы есеп

5-нысан Қаржылық есептілікке түсіндірме жазба

220-жолы

12-кестенің 3-бағанының 020-жолынан 13-кестенің 3-бағанының 020-жолын алу

230-жолы

12-кестенің 3-бағанының 040-жолынан 13-кестенің 3-бағанының 030-жолын алу

 

Об утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 июля 2010 года № 6352. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 1 августа 2017 года № 468 (вводится в действие с 01.07.2018)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 01.08.2017 № 468 (вводится в действие с 01.07.2018).

      В целях реализации статьи 117 Бюджетного кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить:

      1) формы финансовой отчетности:

      форма 1 "Бухгалтерский баланс", согласно приложения 1 к настоящему приказу;

      форма 2 "Отчет о результатах финансовой деятельности", согласно приложения 2 к настоящему приказу;

      форма 3 "Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод)", согласно приложения 3 к настоящему приказу;

      форма 4 "Отчет об изменениях чистых активов/капитала", согласно приложения 4 к настоящему приказу;

      форма 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности", согласно приложения 5 к настоящему приказу;

      форма 6 "Бухгалтерский баланс при реорганизации", согласно приложения 6 к настоящему приказу;

      2) Правила составления и представления финансовой отчетности, согласно приложения 7 к настоящему приказу.

      Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 30.10.2013 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      2. Департаменту методологии бухгалтерского учета, аудиторской деятельности Министерства финансов Республики Казахстан (Тулеуов А.О.) обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

      3. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2013 года.

Министр

Б. Жамишев


  Приложение 1
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2010 года № 325
  форма

      Сноска. Приложение 1 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

                                    Бухгалтерский баланс
                        по состоянию на "_____" ___________

      Администратор бюджетных программ ___________________________

      Наименование государственного учреждения______________________

      Периодичность: полугодовая, годовая ____________________________

      Единица измерения: тыс. тенге

АКТИВЫ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты

010Краткосрочные финансовые инвестиции

011Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам

012Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом

013Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

014Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам

015Краткосрочные вознаграждения к получению

016Краткосрочная дебиторская задолженность работников

017Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде

018Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

019Запасы

020Краткосрочные авансы выданные

021Прочие краткосрочные активы

022Итого краткосрочных активов

100II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции

110Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

111Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде

112Прочая долгосрочная дебиторская задолженность

113Основные средства

114Незавершенное строительство и капитальные вложения

115Инвестиционная недвижимость

116Биологические активы

117Нематериальные активы

118Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия

119Прочие долгосрочные активы

120Итого долгосрочных активов

200БАЛАНС

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3


III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства

210Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам

211Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет

212Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом

213Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам

214Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

215Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам

216Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам

217Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками

218Краткосрочные вознаграждения к выплате

219Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде

220Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

221Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства

222Прочие краткосрочные обязательства

223Итого краткосрочных обязательств

300IY. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства

310Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

311Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде

312Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом

313Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства

314Прочие долгосрочные обязательства

315Итого долгосрочных обязательств

400Y. Чистые активы/капитал
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов

410Резервы

411Накопленный финансовый результат

412Итого чистые активы/капитал

500БАЛАНС
Забалансовые счета
Арендованные активы

610Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению

620Бланки строгой отчетности

630Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов

640Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

650Переходящие спортивные призы и кубки

660Путевки

670Учебные предметы военной техники

680Активы культурного наследия

690      Руководитель __________ ________________________________
                  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      Главный бухгалтер ________ ________________________________
                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      М.П. "___" _______________ г.


  Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2010 года № 325
  форма

      Сноска. Приложение 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

                        Отчет о результатах финансовой деятельности
                        за период, заканчивающийся на
                              "____"___________

      Администратор бюджетных программ ____________________________

      Наименование государственного учреждения ______________________

      Периодичность: полугодовая, годовая ____________________________

      Единица измерения: тыс. тенге

Показатели

Код строки

Отчетный период

Прошлый
период

1

2

3

4

Доходы от необменных операций, в том числе:

010Финансирование текущей деятельности

011Финансирование капитальных вложений

012Доходы от финансирования за счет внешних займов

013Доходы по трансфертам, в том числе:

014Трансферты местного самоуправления

014-1Субсидии

015Доходы от благотворительной помощи

016Гранты

017Прочие

018Доходы от обменных операций

020Доходы от управления активами, в том числе:

030Вознаграждения

031Прочие доходы от управления активами

032Прочие доходы

040Доходы, всего (сумма строк 010, 020, 030, 040)

100Расходы государственного учреждения, в том числе:

110Оплата труда

111Стипендии

112Налоги и платежи в бюджет

113Расходы по запасам

114Командировочные расходы

115Коммунальные расходы

116Арендные платежи

117Содержание долгосрочных активов

118Услуги связи

119Амортизация активов

120Обесценение активов

121Прочие операционные расходы

122Расходы на обязательное социальное медицинское страхование

123Расходы по бюджетным выплатам, в том числе:

130Пенсии и пособия

131Субсидии

132Целевые трансферты

133Трансферты общего характера

134Трансферты физическим лицам

135Трансферты местного самоуправления

136Расходы по управлению активами, в том числе:

140Вознаграждения

141Прочие расходы по управлению активами

142Прочие расходы

150Расходы, всего (сумма строк 110, 130, 140, 150)

200Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия

210Выбытие долгосрочных активов

220Курсовая разница

230Прочие

240Финансовый результат отчетного периода (строка 100 минус строка 200 +/- строка 210, 220, 230, 240)

300      Руководитель __________ ________________________________
                  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      Главный бухгалтер ________ ________________________________
                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      М.П. "___" _______________ г.


  Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2010 года № 325
  форма

      Сноска. Приложение 3 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

                                          Отчет
                  о движении денег на счетах государственного учреждения
                        по источникам финансирования (прямой метод)
                              за период, заканчивающийся
                              на "___" ______________

      Администратор бюджетных программ _____________________

      Наименование государственного учреждения _______________

      Периодичность: полугодовая, годовая ______________________

      Единица измерения: тыс.тенге

Показатели

Код строки

Отчетный период
 

Прошлый период

1

2

3

4

I. Движение денежных средств от операционной деятельности
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070)

100Финансирование из бюджета, в том числе:

010Текущей деятельности

011Капитальных вложений

012За счет внешних займов и связанных грантов

013Трансферты

014Субсидии

015Прочие

016Внешние займы и связанные гранты

017По деньгам от благотворительной помощи

020От реализации товаров, работ и услуг

030Полученные вознаграждения

040По деньгам временного размещения

050Прочие поступления

060По деньгам местного самоуправления

070Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 110,120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)

200Оплата труда

110Пенсии и пособия

120Налоги и платежи в бюджет

130Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги

140Авансы, выданные за товары и услуги

150Трансферты, субсидии

160Вознаграждения

170Закрытие плановых назначений на принятие обязательства в конце года

180Прочие платежи

190Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 100 минус строка 200)

300II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Поступление денежных средств – всего (сумма строк 310, 320, 330, 340, 350)

400Реализация долгосрочных активов

310Реализация доли контролируемых и других субъектов

320Реализация ценных бумаг

330Погашение займов

340Прочие

350Выбытие денежных средств – всего (сумма строк 410,420, 430, 440, 450, 460)

500Приобретение долгосрочных активов

410Приобретение доли контролируемых и других субъектов

420Приобретение ценных бумаг

430Формирование и пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора

440Выданные займы

450Прочие

460Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 400 минус строка 500)

600III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
Поступление денежных средств - всего (сумма строк 610,620)

700Получение займов

610Прочие

620Выбытие денежных средств - всего (сумма строк 710,720)

800Погашение займов

710Прочие

720Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 700 минус строка 800)

900Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 300 +/- строка 600 +/- строка 900)

910Чистая курсовая разница

911Денежные средства на начало периода

920Денежные средства на конец периода

930      Руководитель __________ ________________________________
                  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      Главный бухгалтер ________ ________________________________
                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      М.П. "___" _______________ г.


  Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2010 года № 325
  Форма

      Сноска. Приложение 4 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

                        Отчет об изменениях чистых активов/капитала
                        за год, заканчивающийся
                        на "____" _________________

      Администратор бюджетных программ ________________

      Наименование государственного учреждения __________

      Периодичность: полугодовая, годовая _________________

      Единица измерения: тыс.тенге

Показатели

Код строки

Финансирование капитальных вложений

Резервы

Накопленный финансовый результат

Всего чистые активы/ капитал

1

2

3

4

5

6

Сальдо на начало отчетного периода

010

х
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок

020

х

хПересчитанное сальдо (строки 010 +/- 020)

030

х
Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период (строки 041 +/- 042 +/- 043 +/- 044 +/- 045 +/- 046+/- 047+/- 048)

040

Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов

041

х


х


Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов

042

х
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

043

х


х


Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

044

х
Прочие резервы

045

х
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности

046

х
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала

047


х

х


Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала

048


х

х


Финансовый результат за отчетный период

050

х

хСальдо на конец отчетного периода (строки 030 +/- 040 +/- 050)

060

Сальдо на начало прошлого периода

070

х
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок

080

х

хПересчитанное сальдо (строки 070 +/- 080)

090

х
Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период (строки 101 +/- 102 +/- 103 +/- 104 +/- 105 +/- 106+/- 107+/- 108)

100

Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов

101

х


х


Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов

102

х
Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

103

х


х


Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи

104

х
Прочие резервы

105

х
Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности

106

х
Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала

107
 


х

х


Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала

108
 

х

х


Финансовый результат за прошлый период

110

х

хСальдо на конец прошлого периода (строки 090 +/- 100 +/- 110)

120

      Руководитель __________ ________________________________
                  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      Главный бухгалтер ________ ________________________________
                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      М.П.

  "___" _______________ г.
  Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2010 года № 325
  Форма

      Сноска. Приложение 5 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

                        Пояснительная записка к финансовой отчетности
                        за "____" _________________

      Администратор бюджетных программ___________________________

      Наименование государственного учреждения _____________________

      Периодичность: полугодовая, годовая ____________________________

      Единица измерения: тыс. тенге

            1. Общие сведения:

            положение государственного учреждения: ____________________

            количество подведомственных учреждений____________________

            используемые нормативные правовые акты: ____________________

            2. Раскрытия к финансовой отчетности.

            Краткосрочные активы

Таблица 1. Денежные средства и их эквиваленты
(строки 010 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Сальдо на начало года

Сальдо на конец отчетного периода

1

2

3

4

Денежные средства в кассе (1010)

011Текущий счет государственного учреждения (1020)

012Расчетный счет (1030)

013КСН благотворительной помощи (1041)

014КСН платных услуг (1042)

015КСН временного размещения денег (1043)

016КСН местного самоуправления (1044)

017КСН целевого финансирования (1045)

018Счет в иностранной валюте (1050)

019Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по грантам (1061)

020Специальный счет бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам (1062)

021Аккредитивы (1071)

022Денежные средства в пути (1073)

023Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета (1080)

024Плановые назначения на принятие обязательств согласно индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета (1090)

025Всего

100Таблица 2. Краткосрочные финансовые инвестиции
(строка 011 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Оцениваемые по справедливой стоимости

Оцениваемые по себестоимости

Удерживаемые до погашения

Имеющиеся в наличии для продажи

Займы предоставленные

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения

010Поступление по стоимости приобретения

011Выбытие по стоимости приобретения

012Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения

013Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода

020Начислен резерв на обесценение за отчетный период

021Списан резерв на обесценение за отчетный период

022Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода

023Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости

030Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости

031      Таблица 3. Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
(строки 014 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Расчеты с покупателями и заказчиками

1

2

3

Сальдо на начало отчетного периода

010


Начисление дебиторской задолженности

011


Погашение дебиторской задолженности

012


Сальдо на конец отчетного периода

013


Сальдо резерва по сомнительным долгам на начало отчетного периода

020


Начислен резерв по сомнительным долгам за отчетный период

021


Списан резерв по сомнительным долгам за отчетный период

022


Сальдо резерва по сомнительным долгам на конец отчетного периода

023


Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости

030


Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости

031


      Таблица 4. Запасы (строка 020 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Материалы

Незавершенное производство

Готовая продукция

Товары

Запасы в пути

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения

010Поступление по стоимости приобретения

011в т.ч. за счет финансирования по бюджету

011-1Выбытие по стоимости приобретения

012в т.ч. израсходовано на нужды государственного учреждения

012-1Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения

013Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода

020

х

х

х

х

х


Начислен резерв на обесценение за отчетный период

021

х

х

х

х

х


Списан резерв на обесценение за отчетный период

022

х

х

х

х

х


Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода

023

х

х

х

х

х


Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости

030Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости

031            Долгосрочные активы

      Таблица 5. Долгосрочные финансовые инвестиции
(строка 110 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Оцениваемые по справедливой стоимости

Оцениваемые по себестоимости

Удерживаемые до погашения

Имеющиеся в наличии для продажи

Займы предоставленные

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Сальдо на начало отчетного периода по стоимости приобретения

010Поступление по стоимости приобретения

011Выбытие по стоимости приобретения

012Сальдо на конец отчетного периода по стоимости приобретения

013Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода

020Начислен резерв на обесценение за отчетный период

021Списан резерв на обесценение за отчетный период

022Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода

023Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости

030Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости

031      Таблица 6. Основные средства (строка 114 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Земля

Здания

Сооружения

Передаточные устройства

Транспортные средства

Машины и оборудование

Инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь

Прочие основные средства

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости

010


Поступление по первоначальной стоимости

011


в т.ч. за счет финансирования по бюджету

011-1


Увеличение первоначальной стоимости

012


Уменьшение первоначальной стоимости

013


Выбытие по первоначальной стоимости

014


в т.ч. списание пришедших в негодность основных средств

014-1


Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости

014-2


Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода

020


Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период

021


Начислено амортизации за отчетный период

021-1


Списано амортизации за отчетный период

022


Корректировка накопленной амортизации (при увеличении первоначальной стоимости

022-1


Корректировка накопленной амортизации (при уменьшении первоначальной стоимости

022-2


Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода

023


Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода

030

х

х

х

х

х

х

х

х


Начислен резерв на обесценение за отчетный период

031

х

х

х

х

х

х

х

х


Списан резерв на обесценение за отчетный период

032

х

х

х

х

х

х

х

х


Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода

033

х

х

х

х

х

х

х

х


Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости

040


Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости

041


      Таблица 7. Инвестиционная недвижимость
(строка 116 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Земля

Здания

Другие

Всего

1

2

3

4

5

6

Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости

010

Поступление по первоначальной стоимости

011

в т.ч. за счет финансирования по бюджету

011-1

Выбытие по первоначальной стоимости

012

Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости

013

Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода

020

Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период

021

Начислено амортизации за отчетный период

021-1

Списано амортизации за отчетный период

022

Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода

023

Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода

030

х

х

х


Начислен резерв на обесценение за отчетный период

031

х

х

х


Списан резерв на обесценение за отчетный период

032

х

х

х


Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода

033

х

х

х


Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости

040

Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости

041

      Таблица 8. Биологические активы (строка 117 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Животные

Многолетние насаждения

Всего

1

2

3

4

5

Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости

010
Поступление по первоначальной стоимости

011
в т.ч. за счет финансирования по бюджету

011-1
Выбытие по первоначальной стоимости

012
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости

013
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода

020
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период

021
Начислено амортизации за отчетный период

021-1
Списано амортизации за отчетный период

022
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода

023
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода

030

х

х


Начислен резерв на обесценение за отчетный период

031

х

х


Списан резерв на обесценение за отчетный период

032

х

х


Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода

033

х

х


Сальдо на начало отчетного периода по балансовой стоимости

040
Сальдо на конец отчетного периода по балансовой стоимости

041
      Таблица 9. Нематериальные активы (строка 118 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Программное обеспечение

Авторские права

Лицензионные соглашения

Патенты

Гудвилл

Прочие

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сальдо на начало отчетного периода по первоначальной стоимости

010
Поступление по первоначальной стоимости

011
в т.ч. за счет финансирования по бюджету

011-1
Выбытие по первоначальной стоимости

012
Сальдо на конец отчетного периода по первоначальной стоимости

013
Сальдо накопленной амортизации на начало отчетного периода

020
Сумма накопленной амортизации по поступившим за отчетный период

021
Начислено амортизации за отчетный период

021-1
Списано амортизации за отчетный период

022
Сальдо накопленной амортизации на конец отчетного периода

023
Сальдо резерва на обесценение на начало отчетного периода

030

х

х

х

х

х

х


Начислен резерв на обесценение за отчетный период

031

х

х

х

х

х

х


Списан резерв на обесценение за отчетный период

032

х

х

х

х

х

х


Сальдо резерва на обесценение на конец отчетного периода

033

х

х

х

х

х

х


Сальдо на начало отчетного периода по
балансовой стоимости

040
Сальдо на конец отчетного периода по
балансовой стоимости

041
      Таблица 10. Краткосрочные финансовые обязательства
(строка 210 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Оцениваемые по амортизированной стоимости

Оцениваемые по справедливой стоимости

Оцениваемые по себестоимости

Всего

1

2

3

4

5

6

Сальдо на начало отчетного периода

010

Поступление

011

Выбытие

012

Сальдо на конец отчетного периода

013

      Таблица 11. Долгосрочные финансовые обязательства
(строка 310 формы 1 "Бухгалтерский баланс")

Показатели

Код строки

Оцениваемые по амортизированной стоимости

Оцениваемые по справедливой стоимости

Оцениваемые по себестоимости

Всего

1

2

3

4

5

6

Сальдо на начало отчетного периода

010

Поступление

011

Выбытие

012

Сальдо на конец отчетного периода

013

      Таблица 12. Прочие доходы

Показатели

Код строки

Отчетный период

Прошлый период

1

2

3

4

От изменения справедливой стоимости

010От выбытия долгосрочных активов

020Принято безвозмездно:

030от государственных учреждений своей системы

031от других государственных органов

032от других организаций

033От курсовой разницы

040От компенсации убытков

050Поступило от ликвидации активов

060Оприходованы излишки

070Прочие

080Всего
      Таблица 13. Прочие расходы

Показатели

Код строки

Отчетный период

Прошлый период

1

2

3

4

От изменения справедливой стоимости

010По выбытию долгосрочных активов всего:

020передано безвозмездно государственным учреждениям своей системы

021передано безвозмездно другим государственным органам

022передано безвозмездно другим организациям

023прочие выбытия

024По курсовой разнице

030От обесценения активов

040Создание резервов:

050по сомнительной дебиторской задолженности

051по отпускным работников

052по оценочным и условным обязательствам

053Прочие

060По безвозмездной передаче запасов:

070государственным учреждениям своей системы

071другим государственным органам

072другим организациям

073Всего
      Таблица 14. Безвозмездно переданные долгосрочные активы /запасы

Показатели

Код строки

Первоначальная стоимость

Сумма накопленной амортизации

Балансовая стоимость

1

2

4

5

6

Переданы безвозмездно долгосрочные активы, всего:

010
государственным учреждениям своей системы

011
другим государственным органам

012
другим организациям

013
Переданы безвозмездно запасы, всего:

020


х


государственным учреждениям своей системы

021


х


другим государственным органам

022


х


другим организациям

023


х


      Таблица 15. Информация по концессионным активам

Показатели

Код строки

Первоначальная стоимость

Сумма накопленной амортизации

Сумма резерва на обесценении

Балансовая стоимость

1

2

3

4

5

6

Земля

010

Здания

020

Сооружения

030

Передаточные устройства

040

Транспортные средства

050

Машины и оборудование

060

Незавершенное строительство

070

Прочие

080

Всего:

100

      Таблица 16. Информация по взаимным операциям

п/н

Дата

Вид операции
 

Наименование и номер документа

Наименование стороны по взаимным операциям.

Сумма

Корреспонденция счетов

Дебет

Кредит

А

1

2

3

4

5

6

7итого: в том числе

х

х


х

хпо видам расходов

х

хх
х

хх
х

ххпо видам доходов

х

х


х

х

х


х

х

х


х


      Руководитель __________ ________________________________
                  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      Главный бухгалтер ________ ________________________________
                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      М.П.

  "___" _______________ г.
  Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2010 года № 325

      форма

      Сноска. Приложение 6 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

                  Бухгалтерский баланс при реорганизации по
                        состоянию на "____ "____________

      Администратор бюджетных программ ____________________
Наименование государственного учреждения ______________
Периодичность: полугодовая, годовая ____________________
Единица измерения: тыс. тенге

АКТИВЫ

Код строки

На начало года

На дату реорганизации


1

2

3

4

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты

010Краткосрочные финансовые инвестиции

011Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам

012Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом

013Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

014Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам

015Краткосрочные вознаграждения к получению

016Краткосрочная дебиторская задолженность работников

017Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде

018Прочая краткосрочная дебиторская задолженность

019Запасы

020Краткосрочные авансы выданные

021Прочие краткосрочные активы

022Итого краткосрочных активов

100II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции

110Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

111Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде

112Прочая долгосрочная дебиторская задолженность

113Основные средства

114Незавершенное строительство и капитальные вложения

115Инвестиционная недвижимость

116


.

Биологические активы

117Нематериальные активы

118Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия

119Прочие долгосрочные активы

120Итого долгосрочных активов

200БАЛАНС
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ/КАПИТАЛ

Код строки

На начало года

На дату реорганизации

1

2

3

4

III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства

210Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам

211Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет

212Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом

213Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам

214Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

215Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам

216Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам

217Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками

218Краткосрочные вознаграждения к выплате

219Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде

220Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

221Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства

222Прочие краткосрочные обязательства

223Итого краткосрочных обязательств

300IY. Долгосрочные обязательства

400Долгосрочные финансовые обязательства

310Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам

311Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде

312Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом

313Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства

314Прочие долгосрочные обязательства

315Итого долгосрочных обязательств

400Y. Чистые активы/капитал
Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов

410Резервы

411Накопленный финансовый результат

412Итого чистые активы/капитал

500БАЛАНС
Забалансовые счета
Арендованные активы

610Запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению

620Бланки строгой отчетности

630Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов

640Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности

650Переходящие спортивные призы и кубки

660Путевки

670Учебные предметы военной техники

680Активы культурного наследия

690      Руководитель __________ ________________________________
                  (подпись) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      Главный бухгалтер ________ ________________________________
                  (подпись)       (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

      М.П.

                              "___" _______________ г.


  Приложение 7
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 8 июля 2010 года № 325

      Сноска. Правый верхний угол в редакции приказа Министра финансов РК от 30.10.2013 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

Правила
составления и представления финансовой отчетности
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила устанавливают объем, периодичность, сроки и порядок составления и представления финансовой отчетности государственных учреждений, содержащихся за счет республиканского и местных бюджетов, для целей их предоставления пользователям.

      2. Государственные учреждения, содержащиеся за счет республиканского и местных бюджетов, составляют полугодовую, годовую отчетность в объеме, установленном настоящими Правилами.

      Сноска. Пункт 2 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      3. При составлении финансовой отчетности соблюдаются следующие требования:

      полнота и достоверность отражений за отчетный период всех операций;

      правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам;

      тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

      аккуратность заполнения показателей и недопустимость подчисток и помарок. В случае исправления ошибок делаются соответствующие записи, заверенные лицами, подписавшими финансовую отчетность, с указанием даты исправления.

      4. Формы финансовой отчетности заполняются в точном соответствии с предусмотренными в них показателями. Изменение показателей и их кодов в утвержденных формах финансовой отчетности или внесение в них дополнительных показателей не допускается.

      Изменения данных финансовой отчетности, относящиеся как к текущему отчетному периоду, так и к предыдущему периоду (после их утверждения), производятся в финансовой отчетности, составленной за период, в котором были обнаружены искажения данных.

      5. Государственное учреждение, в соответствии с изменениями, внесенными администраторами республиканских бюджетных программ, вносит изменения в свой экземпляр финансовой отчетности в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления администратора республиканских бюджетных программ.

      Исправления в финансовую отчетность государственного учреждения вносятся только на основании письменного уведомления администратора республиканских бюджетных программ по результатам рассмотрения им отчета подведомственного государственного учреждения, с обязательным соблюдением требования по внесению исправлений, установленного пунктом 3 настоящих Правил.

      6. В случае внесения администратором местных бюджетных программ изменений в финансовую отчетность подведомственных государственных учреждений, администратор местных бюджетных программ направляет подведомственным государственным учреждениям, в финансовую отчетность которых были внесены изменения, письменное уведомление о внесенных изменениях, с указанием причин внесения изменений, за подписью руководителя и главного бухгалтера.

      Государственное учреждение, в соответствии с изменениями, внесенными администратором местных бюджетных программ, вносит изменения в свой экземпляр финансовой отчетности.

      В случае внесения местным уполномоченным органом по исполнению бюджета изменений в консолидированную финансовую отчетность администратора местных бюджетных программ, последним исправления в финансовую отчетность следует вносить в аналогичном порядке.

      7. Адресная часть форм заполняется в следующем порядке:

      реквизит "Администратор бюджетных программ" - наименование и код администратора бюджетных программ из Функциональной классификации расходов бюджета Единой бюджетной классификации Республики Казахстан;

      реквизит "Наименование государственного учреждения" - наименование государственного учреждения и его код в соответствии со Справочником государственных учреждений, финансируемых из республиканского и местных бюджетов;

      реквизит "Периодичность" - указывается период финансовой отчетности;

      реквизит "Единица измерения" – тысячах тенге (далее – тыс. тенге) в финансовой отчетности государственных учреждений;

      Сноска. Пункт 7 с изменениями, внесенными приказами Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); от 30.10.2013 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      8. Полугодовая финансовая отчетность составляется по состоянию на 1 июля текущего финансового года.

      Годовая финансовая отчетность составляется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

      Годовая финансовая отчетность составляется за календарный период с 1 января по 31 декабря.

      Сноска. Пункт 8 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      9. Государственные учреждения представляют финансовую отчетность в сроки, установленные администраторами бюджетных программ и доведенные ими до государственных учреждений до даты представления финансовой отчетности.

      Финансовая отчетность представляется на бумажном носителе в сброшюрованном виде с пронумерованными страницами и оглавлением и в электронном виде в полном объеме форм.

      Датой представления финансовой отчетности для государственного учреждения считается день фактической передачи ее по принадлежности, за исключением государственных учреждений, находящихся в других населенных пунктах, для которых датой представления финансовой отчетности является дата ее отправления, обозначенная в штемпеле почтового предприятия или фельдъегерской службы, но не позднее 5 календарных дней до даты представления финансовой отчетности.

      В случае совпадения срока, установленного для представления отчетности с выходным (нерабочим) днем, финансовая отчетность представляется на следующий за ним первый рабочий день.

      Государственные учреждения, после принятия администраторами бюджетных программ годовой финансовой отчетности (доработанной годовой финансовой отчетности) направляют ее в реестр государственного имущества, в порядке и в сроки, определенные Единой методикой и форматом ввода данных объектов учета в реестр государственного имущества, а также проведение инвентаризации, паспортизации и переоценки государственного имущества в единые сроки, утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 декабря 2011 года № 636 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 7375).

      Сноска. Пункт 9 в редакции приказа Министра финансов РК от 29.01.2016 № 37 (вводится в действие со дня его государственной регистрации и подлежит официальному опубликованию).

      10. Объем полугодовой, годовой финансовой отчетности, представляемой государственными учреждениями включает:

      1) бухгалтерский баланс – форма 1;

      2) отчет о результатах финансовой деятельности – форма 2;

      3) отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод) – форма 3;

      4) отчет об изменениях чистых активов/капитала – форма 4;

      5) пояснительная записка к финансовой отчетности – форма 5;

      6) бухгалтерский баланс при реорганизации – форма 6.

      Сноска. Пункт 10 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      11. Полугодовая и годовая финансовая отчетность подписывается руководителем государственного учреждения, главным бухгалтером или лицом, возглавляющим структурное подразделение, обеспечивающим ведение бухгалтерского учета в государственном учреждении.

      Рядом с подписью руководителя и главного бухгалтера обязательная расшифровка подписи (фамилия и инициалы).

      Сноска. Пункт 11 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      12. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) государственного учреждения, имущественные права и обязанности переходят к правопреемнику при слиянии и присоединении - в соответствии с передаточным актом, а при разделении и выделении – в соответствии с разделительным балансом. Разделительный баланс составляется по одному экземпляру для каждого выделяющегося государственного учреждения.

      При ликвидации государственных учреждений составляется промежуточный ликвидационный баланс по форме 1 "Бухгалтерский баланс", который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне заявленных кредиторами претензий, а также результатах их рассмотрения.

      После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс по форме 1 "Бухгалтерский баланс".

      Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс утверждается уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, принявшим решение о ликвидации юридического лица в порядке установленном гражданским законодательством Республики Казахстан.

      До представления ликвидационного баланса, ликвидируемые государственные учреждения представляют финансовую отчетность в установленные сроки.

      При выделении государственного учреждения администратору бюджетных программ новой и прежней подчиненности государственным учреждением представляется Бухгалтерский баланс при реорганизации (форма 6) с приложением всех форм финансовой отчетности, предусмотренных настоящими Правилами за период с начала года до даты реорганизации.

      При присоединении и слиянии государственных учреждений администратору бюджетных программ новой подчиненности государственным учреждением представляется финансовая отчетность в полном объеме форм, предусмотренных настоящими Правилами, за период с начала года до даты реорганизации с приложением передаточного акта (акт приема передачи основных средств, запасов и другие).

      При реорганизации государственного учреждения сальдо по счетам графы 4 Бухгалтерского баланса (формы 6) остатки регистров бухгалтерского учета переносятся в учетные регистры нового государственного учреждения.

      Сноска. Пункт 12 в редакции приказа Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016).

      13. Государственные учреждения, которые передаются из одного подчинения в другое, составляют финансовую отчетность на дату передачи, которую направляют вышестоящему органу, как по прежней, так и по новой подчиненности.

      Сноска. Пункт 13 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      14. Прием и проверка финансовой отчетности администраторами бюджетных программ от подведомственных государственных учреждений осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

      15. При составлении финансовой отчетности необходимо руководствоваться Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности и настоящими Правилами.

2. Порядок закрытия счетов текущего бухгалтерского учета при составлении форм финансовой отчетности

      16. Полугодовую, годовую финансовую отчетность государственные учреждения составляют на основе проверенных бухгалтерских записей, подтвержденных соответствующими документами. До составления бухгалтерского баланса производится сверка оборотов и остатков по аналитическим счетам с оборотами и остатками по счетам синтетического учета. Согласование основных показателей финансовой отчетности по формам полугодового и годового отчетов производится по схеме согласно приложению к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 16 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      17. Данные статей бухгалтерского баланса на конец отчетного года подтверждаются результатами проведенной инвентаризации и расхождения, обнаруженные при этом, корректируются до отчетной даты годовой финансовой отчетности.

      Проведение инвентаризации обязательно:

      перед составлением годовой финансовой отчетности,

      при смене материально-ответственных лиц (на день приема-передачи), при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей,

      в случае пожара или стихийного бедствия,

      при ликвидации, реорганизации (при слиянии, присоединении, разделении и выделении) государственного учреждения как юридического лица.

      Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия долгосрочных активов, запасов и денежных средств с данными бухгалтерского учета учитываются в следующем порядке:

      долгосрочные активы, запасы и денежные средства, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию с последующим установлением причин возникновения излишка;

      суммы установленных недостач и хищений долгосрочных активов, запасов и денежных средств, а также суммы потерь от порчи материальных ценностей сверх норм естественной убыли относят за счет виновных лиц.

      В тех случаях, когда виновные лица не установлены или во взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на расходы государственного учреждения.

      Сноска. Пункт 17 в редакции приказа Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016).

      18. Все операции текущего финансового года, связанные с зачислением поступлений в бюджет и осуществлением платежей из бюджета, завершаются 31 декабря текущего финансового года. Не использованные до конца 31 декабря текущего финансового года включительно, остатки плановых назначений аннулируются.

      19. Государственные учреждения, содержащиеся за счет республиканского и местных бюджетов, помимо бюджетных средств могут иметь в своем распоряжении деньги от реализации товаров (работ, услуг), деньги от филантропической деятельности и (или) спонсорской деятельности, и (или) меценатской деятельности для государственных учреждений, получаемых ими в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан (далее - благотворительной помощи) деньги передаваемые государственному учреждению физическими и (или) юридическими лицами на условиях их возвратности либо перечисления при наступлении определенных условий в соответствующий бюджет или третьим лицам (далее – деньги временного размещения), деньги для реализации функций местного самоуправления, средства в иностранной валюте и на специальных счетах бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам и грантам.

      Сноска. Пункт 19 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      20. Суммы дебиторской задолженности взыскивается, а кредиторская задолженность погашается. Незаконченные расчеты с дебиторами и кредиторами сверяются и подтверждаются.

      От подотчетных лиц необходимо своевременно затребовать авансовые отчеты, а также возврат остатков.

      21. Закрытие счетов текущего учета производится в следующем порядке:

      в конце отчетного года:

      в дебет счета 6090 "Возврат остатков бюджетных средств" с кредита субсчетов 1081 "Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования", 1082 "Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям", 1083 "Плановые назначения на принятие обязательств за счет других бюджетов", 1084 "Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам", 1085 "Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям", 1091 "Плановые назначения на принятие обязательств по индивидуальному плану финансирования", 1092 "Плановые назначения на принятие обязательств по капитальным вложениям", 1093 "Плановые назначения на принятие обязательств по трансфертам", 1094 "Плановые назначения на принятие обязательств по субсидиям" списываются остатки по счетам плановых назначений на принятие обязательств по финансированию, ранее признанные как доходы от финансирования текущей деятельности, капитальных вложений, доходы по трансфертам, доходы по субсидиям;

      в дебет субсчета 5012 "Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов" с кредита субсчета 1087 "Плановые назначения на принятие обязательств по проектам за счет внешних займов и связанных грантов" администраторами бюджетных программ списываются плановые назначения на принятие обязательств по внешним займам и связанным грантам выделенные в отчетном году;

      в дебет счета 5210 "Финансовый результат отчетного года" с кредита счета 6090 "Возврат остатков бюджетных средств" производится закрытие счета возврата финансирования;

      в конце отчетного периода:

      в дебет счета 1320 "Незавершенное производство" переносятся суммы затрат, относящиеся к незавершенным единицам продукции по подсобным сельским хозяйствам и производственным (учебным) мастерским с небольшим объемом вырабатываемой продукции, ранее учтенные на счете 8010 "Затраты на производство и другие цели". В начале следующего отчетного периода эти затраты восстанавливаются обратной проводкой: дебет счета 8010 "Затраты на производство и другие цели" с кредита счета 1320 "Незавершенное производство";

      в дебет счета 1330 "Готовая продукция" переносятся суммы затрат, относящиеся к завершенным единицам продукции по подсобным сельским хозяйствам и производственным (учебным) мастерским с небольшим объемом вырабатываемой продукции, ранее учтенные на счете 8010 "Затраты на производство и другие цели";

      затраты по незаконченным и законченным, но не сданным в эксплуатацию объектам строительства и реконструкции остаются в бухгалтерском балансе на субсчете 2411 "Незавершенное строительство";

      в дебет счета 5210 "Финансовый результат отчетного года", списываются с кредита счетов:

      7010 "Расходы на оплату труда", 7020 "Расходы по выплате стипендии", 7030 "Расходы на дополнительно установленные пенсионные взносы", 7040 "Расходы на социальный налог", 7050 "Расходы на обязательное страхование", 7060 "Расходы по запасам", 7070 "Расходы на командировки", 7080 "Расходы по коммунальным платежам и прочим услугам", 7090 "Расходы на текущий ремонт", 7110 "Расходы по амортизации долгосрочных активов", 7120 "Расходы по расчетам с бюджетом", 7130 "Расходы по аренде", 7140 "Прочие операционные расходы", 7150 - "Расходы на обязательное социальное медицинское страхование", 7210 "Расходы по трансфертам", 7220 "Расходы по выплатам пенсий и пособий", 7230 "Расходы по субсидиям", 7240 "Расходы по выплате субвенций", 7250 - "Расходы по трансфертам местного самоуправления", 7310 "Расходы по вознаграждениям", 7320 "Прочие расходы по управлению активами", 7410 "Расходы от изменения справедливой стоимости", 7420 "Расходы по выбытию долгосрочных активов", 7430 "Расходы по курсовой разнице", 7440 "Расходы от обесценения активов", 7450 "Расходы по созданию резервов", 7460 "Прочие расходы";

      в кредит счета 5210 "Финансовый результат отчетного года", списываются с дебета счетов:

      6010 "Доходы от финансирования текущей деятельности", 6020 "Доходы от финансирования капитальных вложений", 6030 "Доходы по трансфертам", 6040 "Доходы от финансирования по выплате субсидий", 6050 "Доходы от благотворительной помощи", 6060 "Доходы по грантам", 6070 "Доходы от финансирования за счет внешних займов", 6080 "Прочие доходы от необменных операций", 6110 "Доходы от реализации товаров, работ и услуг", 6210 "Доходы по вознаграждениям", 6220 "Прочие доходы от управления активами", 6310 "Доходы от изменения справедливой стоимости", 6320 "Доходы от выбытия долгосрочных активов", 6330 "Доходы от безвозмездного получения активов", 6340 "Доходы от курсовой разницы", 6350 "Доходы от компенсации убытков", 6360 "Прочие доходы";

      в кредит счета 5220 "Финансовый результат предыдущих лет" в конце отчетного года с дебета счета 5210 "Финансовый результат отчетного года" записывается положительный результат от финансовой деятельности государственного учреждения;

      в дебет счета 5220 "Финансовый результат предыдущих лет" в конце отчетного года с кредита счета 5210 "Финансовый результат отчетного года" записывается отрицательный результат от финансовой деятельности государственного учреждения.

      Сноска. Пункт 21 в редакции приказа Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      22. После окончательных записей составляется заключительный бухгалтерский баланс по форме 1 на конец отчетного периода.

3. Правила составления форм финансовой отчетности

      23. "Бухгалтерский баланс" (форма 1) состоит из двух частей: актива и пассива.

      Активы - первая часть бухгалтерского баланса состоит из двух разделов: Краткосрочные и Долгосрочные активы.

      Сноска. Пункт 23 с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      24. В разделе "Краткосрочные активы" отражаются принадлежащие государственному учреждению денежные средства и их эквиваленты, финансовые инвестиции, краткосрочная дебиторская задолженность, запасы и прочие активы, не указанные в предыдущих подразделах краткосрочных активов.

      По строке 010 "Денежные средства и их эквиваленты" (1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090) актива бухгалтерского баланса показываются остатки денежных средств на КСН для учета поступлений и расчетов, на счетах в иностранной валюте и специальных счетах бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам и грантам, в кассе, на текущем и расчетном счетах государственного учреждения, плановых назначений на принятие обязательств, прочие денежные средства.

      По строке 011 "Краткосрочные финансовые инвестиции" (1110, 1120, 1130) показывается сумма краткосрочных предоставленных займов и финансовых инвестиций за минусом резерва на обесценение краткосрочных финансовых инвестиций.

      По строке 012 "Краткосрочная дебиторская задолженность по бюджетным выплатам" (1210) показывается сумма краткосрочной дебиторской задолженности по трансфертам, субсидиям, пенсиям и пособиям.

      По строке 013 "Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом" (1220) показывается сумма задолженности за бюджетом, образовавшаяся в результате излишне перечисленных платежей, подлежащих возврату.

      По строке 014 "Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков" (1230) показывается сумма краткосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков за вычетом резерва по сомнительным долгам, по специальным видам платежей за обучение детей в музыкальных школах, за содержание воспитанников в школах – интернатах, за форменную одежду, за питание детей в интернатах при школах.

      По строке 015 "Краткосрочная дебиторская задолженность по ведомственным расчетам" (1240) показывается сумма задолженности других государственных учреждений по внутриведомственным и межведомственным расчетам.

      По строке 016 "Краткосрочные вознаграждения к получению" (1250) показывается сумма краткосрочных вознаграждений, причитающихся государственному учреждению по выданным займам, финансовым инвестициям, аренде и другим вознаграждениям к получению.

      По строке 017 "Краткосрочная дебиторская задолженность работников" (1260) показывается сумма дебиторской задолженности работников по подотчетным суммам и другим видам расчетов с работниками.

      По строке 018 "Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде" (1270) показывается сумма краткосрочной дебиторской задолженности по арендным платежам.

      По строке 019 "Прочая краткосрочная дебиторская задолженность" (1280) показывается сумма прочей краткосрочной дебиторской задолженности.

      По строке 020 "Запасы" (1310, 1320, 1330, 1340, 1350, 1360) показывается остаток материалов, незавершенного производства, готовой продукции, товаров и запасов в пути за минусом резерва на обесценение запасов.

      По строке 021 "Краткосрочные авансы выданные" (1410) показывается сумма краткосрочной задолженности поставщиков, расчеты с которыми осуществляются не по каждой отдельной сделке (отгрузке, отпуску товара и оказанию услуг), а путем периодического перечисления средств в сроки и размерах, заранее согласованных сторонами.

      По строке 022 "Прочие краткосрочные активы" (1420, 1430) показывается сумма расходов будущих периодов и прочие краткосрочные активы.

      Сноска. Пункт 24 с изменениями, внесенными приказами Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); от 30.10.2013 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      25. По строке 100 "Итого краткосрочных активов" показывается итоговая сумма строк 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022.

      26. В разделе "Долгосрочные активы" отражаются финансовые инвестиции, долгосрочная дебиторская задолженность, основные средства, незавершенное строительство и капитальные вложения, инвестиционная недвижимость, биологические активы, нематериальные активы и прочие долгосрочные активы.

      По строке 110 "Долгосрочные финансовые инвестиции" (2110, 2120, 2130) показываются долгосрочные займы предоставленные и финансовые инвестиции за минусом резерва на обесценение долгосрочных финансовых инвестиций.

      По строке 111 "Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков" (2210) показывается сумма долгосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.

      По строке 112 "Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде" (2220) показывается сумма долгосрочной дебиторской задолженности арендаторов по финансовой аренде.

      По строке 113 "Прочая долгосрочная дебиторская задолженность" (2230) показывается сумма прочей долгосрочной дебиторской задолженности, не включенная в другие статьи бухгалтерского баланса.

      По строке 114 "Основные средства" (2310, 2320, 2330, 2340, 2350, 2360, 2370, 2380, 2390) показываются земля, здания, сооружения, передаточные устройства, транспортные средства, машины и оборудования и прочие основные средства по балансовой стоимости (первоначальная стоимость за минусом накопленной амортизации и резерва на обесценение основных средств).

      По строке 115 "Незавершенное строительство и капитальные вложения" (2410) показывается сумма накопленных затрат на возведение, реконструкцию и приобретение объектов основных средств и нематериальных активов с незаконченным циклом капитальных работ и не сданных в эксплуатацию на отчетную дату.

      По строке 116 "Инвестиционная недвижимость" (2510, 2520) показывается стоимость инвестиционной недвижимости, за вычетом накопленной амортизаций и резерва на обесценение инвестиционной недвижимости.

      По строке 117 "Биологические активы" (2610, 2620, 2630) показывается стоимость животных, многолетних насаждений за вычетом накопленной амортизации и резерва на обесценение биологических активов.

      По строке 118 "Нематериальные активы" (2710, 2720) показывается стоимость нематериальных активов (права пользования землей, водой, полезными ископаемыми и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, лицензии, права на товарные знаки и торговые марки, а также иные имущественные права, гудвилл, программное обеспечение и другие нематериальные активы) за вычетом накопленной амортизации и резерва на обесценение нематериальных активов.

      По строке 119 "Долгосрочные финансовые инвестиции, учитываемые по методу долевого участия" (2120) показываются долгосрочные финансовые инвестиции в субъекты квазигосударственного сектора, учитываемые по методу долевого участия.

      По строке 120 "Прочие долгосрочные активы" (2810) показывается стоимость прочих долгосрочных активов, не указанных в предыдущих подразделах.

      Сноска. Пункт 26 в редакции приказа Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016).

      27. По строке 200 "Итого долгосрочных активов" показывается итоговая сумма строк 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120.

      Сноска. Пункт 27 в редакции приказа Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      28. Строка "Баланс" показывает общую стоимость активов государственного учреждения (строка 100 плюс строка 200).

      29. Пассив бухгалтерского баланса состоит из трех разделов: Краткосрочные обязательства, Долгосрочные обязательства и Чистые активы/капитал.

      30. В разделе "Краткосрочные обязательства" отражаются краткосрочные финансовые обязательства, краткосрочная кредиторская задолженность по налогам и другим платежам, краткосрочная кредиторская задолженность, краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства, прочие краткосрочные обязательства.

      По строке 210 "Краткосрочные финансовые обязательства" (3010, 3020) показывается сумма краткосрочных займов полученных и прочих финансовых обязательств.

      По строке 211 "Краткосрочная кредиторская задолженность по бюджетным выплатам" (3110) показывается сумма краткосрочной кредиторской задолженности по начисленным социальным выплатам и социальной помощи населению, подлежащим к выплате, но не выплаченным по каким-либо причинам на конец отчетного периода, а также по не перечисленным трансфертам и субсидиям.

      По строке 212 "Краткосрочная кредиторская задолженность по платежам в бюджет" (3120) показывается сумма задолженности по налогам, подлежащим взносу в бюджет, но не перечисленным по каким-либо причинам на конец отчетного периода, а также другие суммы, подлежащие перечислению в бюджет.

      По строке 213 "Краткосрочная кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом" (3130) показывается сумма краткосрочных обязательств государственного учреждения по доходам, причитающимся в бюджет от реализации долгосрочных активов, от сверхсметных поступлений по платным услугам и прочим операциям.

      По строке 214 "Краткосрочная кредиторская задолженность по другим обязательным и добровольным платежам" (3140, 3150) показывается сумма пенсионных взносов, удержанная с доходов работников и не перечисленная в накопительные пенсионные фонды, задолженность государственного учреждения по уплате обязательных социальных отчислений в Государственную корпорацию "Правительство для граждан", задолженность по страховым платежам и по другим обязательным и добровольным платежам, также по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование.

      По строке 215 "Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам" (3210) показывается сумма краткосрочной кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам за поставленные ими запасы, долгосрочные активы, выполненные работы и оказанные услуги.

      По строке 216 "Краткосрочная кредиторская задолженность по ведомственным расчетам" (3220) показывается сумма краткосрочной кредиторской задолженности другим государственным учреждениям по внутриведомственным и межведомственным расчетам.

      По строке 217 "Краткосрочная кредиторская задолженность стипендиатам" (3230) показывается сумма краткосрочной задолженности по стипендиям студентам и аспирантам вузов и учащимся школ, колледжей и др.

      По строке 218 "Краткосрочная кредиторская задолженность перед работниками" (3240) показывается сумма краткосрочной кредиторской задолженности по оплате труда и другим денежным выплатам (исполнительным документам, депонированным суммам, социальному пособию по временной нетрудоспособности, безналичным перечислениям сумм членских профсоюзных взносов и на счета по вкладам в банки, неиспользованным отпускам) и прочей задолженности перед работниками.

      По строке 219 "Краткосрочные вознаграждения к выплате" (3250) показывается сумма задолженности по краткосрочным вознаграждениям по полученным займам на отчетную дату и прочим вознаграждениям.

      По строке 220 "Краткосрочная кредиторская задолженность по аренде" (3260) показывается сумма задолженности по арендным платежам на отчетную дату.

      По строке 221 "Прочая краткосрочная кредиторская задолженность" (3270) показывается сумма краткосрочной кредиторской задолженности по деньгам временного размещения, суммы тиынов, невыплаченные или излишне выплаченные в случаях увольнения работника, завершения срока обучения стипендиата, окончания срока действия исполнительного листа или другого документа со сроком до одного года, по причине изъятия наличных тиынов из денежного обращения, а также прочая кредиторская задолженность.

      По строке 222 "Краткосрочные оценочные и гарантийные обязательства" (3310, 3320) показывается сумма краткосрочных оценочных и гарантийных обязательств.

      По строке 223 "Прочие краткосрочные обязательства" (3410, 3420) показываются остатки по авансам полученным и прочим обязательствам.

      Сноска. Пункт 30 с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      31. По строке 300 "Итого краткосрочных обязательств" показывается итоговая сумма строк 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223.

      Сноска. Пункт 31 в редакции приказа Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016).

      32. В разделе "Долгосрочные обязательства" отражаются долгосрочные финансовые обязательства, долгосрочная кредиторская задолженность, долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства, прочие долгосрочные обязательства.

      По строке 310 "Долгосрочные финансовые обязательства" (4010, 4020) показываются займы полученные и прочие финансовые обязательства.

      По строке 311 "Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам" (4110) показывается сумма долгосрочной кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам за поставленные ими запасы, долгосрочные активы, выполненные работы и оказанные услуги.

      По строке 312 "Долгосрочная кредиторская задолженность по аренде" (4120) показывается сумма задолженности по арендным платежам на отчетную дату, относящаяся к будущим периодам.

      По строке 313 "Долгосрочная кредиторская задолженность перед бюджетом" (4130) показывается сумма долгосрочной кредиторской задолженности перед бюджетом.

      По строке 314 "Долгосрочные оценочные и гарантийные обязательства" (4210, 4220) показываются остатки долгосрочных оценочных и гарантийных обязательств.

      По строке 315 "Прочие долгосрочные обязательства" (4310, 4320) показываются остатки доходов будущих периодов и прочих долгосрочных обязательств.

      Сноска. Пункт 32 с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      33. По строке 400 "Итого долгосрочных обязательств" показывается итоговая сумма строк 310, 311, 312, 313, 314, 315.

      34. В разделе "Чистые активы/капитал" отражаются суммы финансирования, за счет внешних займов и связанных грантов, резервов, образованных в результате текущей деятельности, накопленного финансового результата государственного учреждения.

      По строке 410 "Финансирование капитальных вложений за счет внешних займов и связанных грантов" (5012) показывается сумма финансирования за счет внешних займов и связанных грантов.

      По строке 411 "Резервы" (5110) показываются остатки по резервам: на переоценку основных средств, нематериальных активов, финансовых инвестиций, на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности, прочие резервы.

      По строке 412 "Накопленный финансовый результат" (5210, 5220) показывается финансовый результат государственного учреждения с нарастающим итогом, включая отчетный год.

      Сноска. Пункт 34 в редакции приказа Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016).

      35. По строке 500 "Итого чистые активы/капитал" показывается итоговая сумма строк 410, 411, 412.

      Сноска. Пункт 35 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).
     

      36. Строка "Баланс" показывает общую стоимость обязательств и чистых активов/капитала государственного учреждения (строка 300 плюс строка 400 плюс строка 500).

      37. На забалансовых счетах отражаются ценности, не принадлежащие государственному учреждению, но временно находящиеся в его пользовании или распоряжении, а также бланки строгой отчетности, запасы, принятые на ответственное хранение или оплаченные по централизованному снабжению, путевки в дома отдыха и другие активы, учитываемые на забалансовых счетах.

      По строкам 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690 соответственно номерам строк перечислены забалансовые счета, на которых учитываются материальные ценности, арендованные активы и прочие забалансовые активы.

      Сноска. Пункт 37 с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      38. "Отчет о результатах финансовой деятельности" (форма 2) представляет информацию о доходах, расходах и финансовом результате отчетного периода, графа 4 "Прошлый период" заполняется за аналогичный период прошлого года.

      Сноска. Пункт 38 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      39. Строка 100 "Доходы – всего" показывает сумму строк 010, 020, 030, 040.

      По строке 010 "Доходы от необменных операций" показывается сумма строк 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018.

      По строке 011 "Финансирование текущей деятельности" (6010) показывается сумма бюджетного финансирования, выделенная по индивидуальному плану финансирования на содержание и текущую деятельность государственного учреждения, за счет других бюджетов, по операциям, связанным с поступлениями в республиканский бюджет в виде стоимости товаров. Доходы от финансирования текущей деятельности показываются за вычетом возвращенного в бюджет государственным учреждением неиспользованного остатка средств в конце отчетного года, отраженного на счете 6090 "Возврат остатков бюджетных средств".

      По строке 012 "Финансирование капитальных вложений" (6020) показывается сумма бюджетного финансирования по капитальным вложениям, за вычетом возвращенной суммы в конце отчетного года, отраженной на счете 6090 "Возврат остатков бюджетных средств".

      По строке 013 "Доходы от финансирования за счет внешних займов" (6070) показываются доходы от поступления внешних займов.

      По строке 014 "Доходы по трансфертам" (6030) показывается сумма бюджетного финансирования по трансфертам, кроме трансфертов физическим лицам в виде денежных выплат работникам государственных учреждений, за вычетом возвращенной суммы в конце отчетного года, отраженной на счете 6090 "Возврат остатков бюджетных средств".

      По строке 014-1 "Трансферты местного самоуправления" (6034) показывается сумма бюджетного финансирования по трансфертам для реализации функций местного самоуправления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении.

      По строке 015 "Субсидии" (6040) показывается сумма бюджетного финансирования по субсидиям за вычетом возвращенной суммы в конце отчетного года, отраженной на счете 6090 "Возврат остатков бюджетных средств".

      По строке 016 "Доходы от благотворительной помощи" (6050) показываются доходы от филантропической и (или) спонсорской и (или) меценатской деятельности для государственных учреждений, получаемых ими в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, полученные в виде денежных поступлений и других активов.

      По строке 017 "Гранты" (6060) показывается сумма поступивших грантов.

      По строке 018 "Прочие" (6080) показывается сумма доходов от прочих безвозмездных поступлений в государственное учреждение и местного самоуправления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении.

      По строке 020 "Доходы от обменных операций" (6110) показываются доходы от реализации товаров (работ и услуг).

      По строке 030 "Доходы от управления активами" показывается сумма строк 031 и 032.

      По строке 031 "Вознаграждения" (6210) показывается сумма доходов от вознаграждений по выданным займам, финансовой аренде, дивиденды, часть чистого дохода субъектов квазигосударственного сектора.

      По строке 032 "Прочие доходы от управления активами" (6220) показывается сумма прочих доходов от управления активами, в том числе доходы от операционной аренды.

      По строке 040 "Прочие доходы" (6330, 6350, 6360) показываются доходы от безвозмездного получения активов, компенсации (ранее признанных убытков от обесценения активов) от третьих сторон и, доходы, полученные от прочих операций.

      Сноска. Пункт 39 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      40. Строка 200 "Расходы – всего" показывает сумму строк 110, 130, 140, 150.

      По строке 110 "Расходы государственного учреждения" показывается сумма строк 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123.

      По строке 111 "Оплата труда" (7010, 7030) показывается сумма расходов по оплате труда работников государственного учреждения, начисленному резерву по неиспользованным отпускам работников и другим расходам по оплате труда.

      По строке 112 "Стипендии" (7020) показывается сумма расходов по начисленным стипендиям.

      По строке 113 "Налоги и платежи в бюджет" (7040) показывается сумма начисленных расходов по социальному налогу и социальным отчислениям, причитающимся в бюджет.

      По строке 114 "Расходы по запасам" (7060) показывается стоимость использованных для нужд государственного учреждения и реализованных сторонним организациям запасов в течение отчетного периода.

      По строке 115 "Командировочные расходы" (7070) показывается сумма начисленных расходов, связанных с командировками работников государственного учреждения.

      По строке 116 "Коммунальные расходы" (7080) показывается сумма начисленных расходов за коммунальные услуги (за газ, воду, электроэнергию, отопление).

      По строке 117 "Арендные платежи" (7130) показывается сумма начисленных расходов по операционной аренде.

      По строке 118 "Содержание долгосрочных активов" (7090) показывается сумма начисленных расходов на текущий ремонт долгосрочных активов.

      По строке 119 "Услуги связи" (7080) показывается сумма начисленных расходов по услугам связи.

      По строке 120 "Амортизация долгосрочных активов" (7110) показывается сумма начисленных расходов по амортизации долгосрочных активов.

      По строке 121 "Обесценение активов" (7440) показывается сумма начисленных расходов по обесценению активов.

      По строке 122 "Прочие операционные расходы" (7050, 7120, 7140) показывается сумма начисленных расходов по трансфертам физическим лицам, в виде денежных выплат работникам государственных учреждений, по страховым платежам, по передаче доходов в бюджет от реализации долгосрочных активов, сверхсметным поступлениям в бюджет от платных услуг, и прочим операционным расходам.

      По строке 123 "Расходы на обязательное социальное медицинское страхование" (7150) показывается сумма начисленных расходов по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании.

      По строке 130 "Расходы по бюджетным выплатам" показывается сумма строк 131, 132, 133, 134, 135, 136.

      По строке 131 "Пенсии и пособия" (7220) показывается сумма начисленных расходов по пенсиям и пособиям, выплаченным через Государственную корпорацию "Правительство для граждан".

      По строке 132 "Субсидии" (7230) показывается сумма расходов по выплаченным субсидиям физическим и юридическим лицам.

      По строке 133 "Целевые трансферты" (7210) показывается сумма расходов по целевым трансфертам.

      По строке 134 "Трансферты общего характера" (7240) показывается сумма расходов по трансфертам общего характера.

      По строке 135 "Трансферты физическим лицам" (7210) показывается сумма начисленных расходов по трансфертам физическим лицам, не являющимся работниками государственного учреждения.

      По строке 136 "Трансферты местного самоуправления" (7250) показывается сумма расходов местного уполномоченного органа по исполнению бюджета по трансфертам, переданным местным органам самоуправления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении;

      По строке 140 "Расходы по управлению активами" показывается сумма строк 141, 142.

      По строке 141 "Вознаграждения" (7310) показываются расходы по начисленным вознаграждениям по займам полученным и финансовой аренде.

      По строке 142 "Прочие расходы по управлению активами" (7320) показывается сумма начисленных расходов от управления активами, не отраженных в других статьях отчета.

      По строке 150 "Прочие расходы" (7450, 7460) показываются расходы по созданию резерва по сомнительным долгам и прочие расходы.

      Сноска. Пункт 40 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      41. По строке 210 "Доля чистых прибылей или убытков по инвестициям, учитываемым по методу долевого участия" (6220, 7320) показывается доля участия в прибыли (убытке) объекта инвестиций.

      По строке 220 "Выбытие долгосрочных активов" (6320, 7420) показывается финансовый результат от безвозмездной передачи или списанию активов.

      По строке 230 "Курсовая разница" (6340, 7430) показывается финансовый результат от курсовой разницы, возникающей в результате отражения в отчетах одинакового количества единиц иностранной валюты, выраженной в валюте отчетности с использованием разных обменных курсов валют.

      По строке 240 "Прочие" (6310, 7410) показывается финансовый результат от изменения справедливой стоимости.

      Сноска. Пункт 41 в редакции приказа Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      42. Строка 300 "Финансовый результат отчетного периода" показывает общую сумму разницы строк 100 и 200 со строками 210, 220, 230, 240.

      Пункт 42 в редакции приказа Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      43. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      44. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      45. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      46. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      47. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      48. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      49. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      50. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      51. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      52. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      53. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      54. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      55. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      56. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      57. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      58. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      59. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      60. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      61. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      62. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      63. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      64. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      65. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      66. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      67. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      68. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      69. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      70. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      71. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      72. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      73. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      74. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      75. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      76. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      77. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      78. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      79. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      80. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      81. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      82. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      83. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      84. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      85. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      86. Исключен приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      87. "Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования" (прямой метод) (форма 3) представляет информацию о потоке денежных средств по источникам финансирования и классификации по видам деятельности с использованием прямого метода за отчетный период, графа 4 "Прошлый период" заполняется за аналогичный период прошлого года.

      Сноска. Пункт 87 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      88. Отчет состоит из трех разделов: Движение денежных средств от операционной деятельности, Движение денежных средств от инвестиционной деятельности, Движение денежных средств от финансовой деятельности.

      Операционная деятельность – деятельность государственного учреждения, которая не может быть отнесена к инвестиционной или финансовой деятельности;

      финансовая деятельность – деятельность, в результате которой возникают изменения в размере и составе заемных средств государственного учреждения;

      инвестиционная деятельность – приобретение и реализация долгосрочных активов и других инвестиций, не относящихся к денежным эквивалентам.

      Сноска. Пункт 88 в редакции приказа Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 30.10.2013 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      89. В разделе "Движение денежных средств от операционной деятельности" отражается поступление денежных средств на денежные счета государственного учреждения по источникам финансирования и их выбытие по видам расходов.

      Сноска. Пункт 89 в редакции приказа Министра финансов РК от 30.10.2013 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      90. Строка 100 "Поступление денежных средств – всего" показывает сумму строк 010, 017, 020, 030, 040, 050, 060, 070.

      По строке 010 "Финансирование из бюджета" показывается сумма строк 011, 012, 013, 014, 015, 016.

      По строке 011 "Текущей деятельности" показывается выделенное из бюджета финансирование по индивидуальному плану финансирования по обязательствам государственным учреждениям, финансируемым из республиканского (местного) бюджета.

      По строке 012 "Капитальных вложений" показывается выделенное из бюджета финансирование на капитальные вложения.

      По строке 013 "За счет внешних займов и связанных грантов" показывается полученное финансирование по внешним займам и связанным грантам.

      По строке 014 "Трансферты" показывается полученное финансирование по трансфертам, кроме трансфертов физическим лицам в виде денежных выплат работникам государственных учреждений.

      По строке 015 "Субсидии" показывается полученное финансирование по субсидиям.

      По строке 016 "Прочие" показывается финансирование по прочим статьям, не указанных в предыдущих статьях отчета.

      По строке 017 "Внешние займы и связанные гранты" показывается поступление средств на счет бюджетного инвестиционного проекта по внешним займам и связанным грантам.

      По строке 020 "По деньгам от благотворительной помощи" показываются поступившие на КСН денежные средства от филантропической деятельности и (или) спонсорской деятельности, и (или) меценатской деятельности для государственных учреждений, получаемых ими в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

      По строке 030 "От реализации товаров, работ и услуг" показываются поступившие на КСН денежные средства от реализации товаров (работ, услуг), которые остаются в распоряжении государственного учреждения и расходуются на определенные цели.

      По строке 040 "Полученные вознаграждения" показываются полученные проценты на денежный счет государственного учреждения.

      По строке 050 "По деньгам временного размещения" показываются поступившие на КСН денежные средства по деньгам временного размещения.

      По строке 060 "Прочие поступления" показываются прочие поступления на другие денежные счета.

      По строке 070 "По деньгам местного самоуправления" показывается поступление денег для реализации функций местного самоуправления в соответствии с законодательством Республики Казахстан о местном государственном управлении и самоуправлении.

      Сноска. Пункт 90 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      91. Строка 200 "Выбытие денежных средств – всего" показывает сумму строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190.

      По строке 110 "Оплата труда" показываются денежные выплаты по оплате труда, отпускным, компенсационным выплатам.

      По строке 120 "Пенсии и пособия" показываются денежные выплаты по пенсиям и социальным пособиям, установленным пенсионным законодательством Республики Казахстан.

      По строке 130 "Налоги и платежи в бюджет" показываются денежные выплаты по налогам и другим платежам в бюджет.

      По строке 140 "Поставщикам и подрядчикам за товары и услуги" показываются денежные выплаты поставщикам и подрядчикам запасов, работ и услуг.

      По строке 150 "Авансы, выданные за товары и услуги" показываются денежные выплаты по авансам, выданным за предоставленные товары, работы и услуги.

      По строке 160 "Трансферты, субсидии" показываются денежные выплаты в виде трансфертов (кроме трансфертов физическим лицам в виде денежных выплат работникам государственных учреждений) и субсидии.

      По строке 170 "Вознаграждения" показываются денежные выплаты в виде вознаграждений.

      По строке 180 "Закрытие плановых назначений на принятие обязательств в конце года" показывается неиспользованная на конец отчетного года сумма плана финансирования, а также закрытие плановых назначений по внешним займам и связанным грантам.

      По строке 190 "Прочие платежи" показываются денежные выплаты по трансфертам физическим лицам в виде денежных выплат работникам государственных учреждений, по стипендиям, командировочным расходам, страховым и арендным платежам, обязательные социальные отчисления в Государственную корпорацию "Правительство для граждан", по отчислениям и взносам на обязательное социальное медицинское страхование, все выплаты, удержанные из заработной платы, кроме подоходного налога, и другие платежи по денежным счетам не указанным в предыдущих статьях.

      Сноска. Пункт 91 в редакции приказа Министра финансов РК от 30.10.2013 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      92. По строке 300 "Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности" показывается разница между денежными поступлениями и денежными выплатами (строка 100 минус строка 200). Положительная разница показывается как обычно, отрицательная - в скобках (при дальнейших расчетах вычитается).

      93. В разделе "Движение денежных средств от инвестиционной деятельности" отражаются поступления и выплаты денежных средств по операциям с долгосрочными активами и финансовыми инвестициями.

      94. Строка 400 "Поступление денежных средств – всего" показывает сумму строк 310, 320, 330, 340, 350.

      По строке 310 "Реализация долгосрочных активов" показывается сумма денежных поступлений от реализации долгосрочных активов.

      По строке 320 "Реализация доли контролируемых и других субъектов" показывается сумма денежных поступлений от реализации доли в капитале контролируемых и других субъектов.

      По строке 330 "Реализация ценных бумаг" показывается сумма денежных поступлений от реализации ценных бумаг.

      По строке 340 "Погашение займов" показывается сумма погашения выданных займов.

      По строке 350 "Прочие" показывается сумма денежных средств по прочим поступлениям от инвестиционной деятельности.

      Сноска. Пункт 94 в редакции приказа Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016).

      95. Строка 500 "Выбытие денежных средств – всего" показывает сумму строк 410, 420, 430, 440, 450, 460.

      По строке 410 "Приобретение долгосрочных активов" показывается сумма денежных выплат на приобретение долгосрочных активов.

      По строке 420 "Приобретение доли контролируемых и других субъектов" показывается сумма денежных выплат на приобретение доли участия в капитале контролируемых и других субъектов.

      По строке 430 "Приобретение ценных бумаг" показывается сумма денежных выплат на приобретение ценных бумаг.

      По строке 440 "Формирование и пополнение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора" показывается сумма денежных вкладов в уставные капиталы субъектов квазигосударственного сектора.

      По строке 450 "Выданные займы" показывается сумма денежных выплат по выданным займам.

      По строке 460 "Прочие" показывается сумма по прочим выбывшим денежным средствам от инвестиционной деятельности, в том числе на незавершенное строительство и капитальные вложения в нематериальные активы.

      Сноска. Пункт 95 в редакции приказа Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016).

      96. По строке 600 "Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности" показывается разница между денежными поступлениями и денежными выплатами (строка 400 минус строка 500). Положительная разница показывается как обычно, отрицательная - в скобках (при дальнейших расчетах вычитается).

      97. В разделе "Движение денежных средств от финансовой деятельности" отражается получение и погашение займов.

      98. Строка 700 "Поступление денежных средств - всего" показывает сумму строк 610, 620.

      По строке 610 "Получение займов" показывается суммы полученных займов государственным учреждением.

      По строке 620 "Прочие" показывается сумма денежных средств по прочим поступлениям, не указанным в других статьях отчета.

      99. Строка 800 "Выбытие денежных средств – всего" показывает сумму строк 710, 720.

      По строке 710 "Погашение займов" показываются денежные выплаты в погашение займов.

      По строке 720 "Прочие" показывается сумма по прочим выбывшим денежным средствам от финансовой деятельности.

      Сноска. Пункт 99 с изменениями, внесенными приказами Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016).

      100. По строке 900 "Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности" показывается разница между денежными поступлениями и денежными выплатами (строка 700 минус строка 800). Положительная разница показывается как обычно, отрицательная - в скобках (при дальнейших расчетах вычитается).

      101. Строка 910 "Увеличение +/- уменьшение денежных средств" показывает сумму чистых движений денег от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (строка 300 +/- строка 600 +/- строка 900). В то же время эта сумма равна разнице строк 920, 930 с учетом сумм по строке 911.

      Сноска. Пункт 101 в редакции приказа Министра финансов РК от 30.10.2013 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      101-1. Строка 911 "Чистая курсовая разница" показывается чистая курсовая разница (плюс/минус положительная/отрицательная), возникающая из-за изменений валютного курса по денежным средствам и их эквивалентам в иностранной валюте для сверки сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 101-1 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 30.10.2013 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования).

      102. По строке 920 "Денежные средства на начало периода" показывается остаток денежных средств на начало отчетного периода.

      103. По строке 930 "Денежные средства на конец периода" показывается остаток денежных средств на конец отчетного периода.

      103-1. "Отчет об изменениях чистых активов/капитала" (форма 4) составляется в разрезе статей раздела "Чистые активы/капитал" бухгалтерского баланса за отчетный период, строки 070, 080, 090, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 120 заполняются за аналогичный период прошлого года.

      Сноска. Пункт 103-1 в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      103-2. По строке 010 "Сальдо на начало отчетного периода" показываются остатки на начало отчетного периода по соответствующим статьям бухгалтерского баланса текущего периода.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-2 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      103-3. По строке 020 "Изменения в учетной политике и корректировка ошибок" показывается сумма корректировки финансового результата на изменение учетной политики и исправление ошибок в течение отчетного периода.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-3 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      103-4. По строке 030 "Пересчитанное сальдо" (строка 010 +/- строка 020) показывается скорректированное сальдо отчетного периода на изменения учетной политики и корректировку ошибок.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-4 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      103-5. По строке 040 "Изменения в чистых активах/капитале за отчетный период" показывается сумма строк 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048.

      По строке 041 "Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов" показывается сумма увеличения резервов на переоценку долгосрочных активов государственного учреждения в отчетном периоде.

      По строке 042 "Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов" показывается сумма уменьшения резервов на переоценку долгосрочных активов государственного учреждения в отчетном периоде, а также суммы списания дооценки долгосрочных активов на финансовый результат прошлых лет.

      По строке 043 "Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи" показывается сумма увеличения резервов на переоценку инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, в отчетном периоде.

      По строке 044 Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, имеющихся в наличии для продажи" показывается сумма уменьшения резервов на переоценку инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, в отчетном периоде.

      По строке 045 "Прочие резервы" показывается сумма прочих резервов в отчетном периоде.

      По строке 046 "Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности" показывается сумма увеличения/уменьшения резерва по курсовой разнице, возникшей при пересчете финансовых отчетов по зарубежной деятельности для консолидации с финансовой отчетностью государственного учреждения в отчетном периоде.

      По строке 047 "Увеличение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала" показывается сумма полученного из бюджета финансирования на капитальные вложения за счет внешних займов и связанных грантов.

      По строке 048 "Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала" показывается сумма финансирования за счет внешних займов и связанных грантов, списанная в конце отчетного года.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-5 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016).

      103-6. По строке 050 "Финансовый результат за отчетный период" показывается сумма финансового результата за отчетный период, выявленного в Отчете о результатах финансовой деятельности (форма 2).

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-6 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      103-7. По строке 060 "Сальдо на конец отчетного периода" показывается сумма остатков чистых активов/капитала (строка 030 +/- строка 040 +/- строка 050).

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-7 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      103-8. По строке 070 "Сальдо на начало прошлого периода" показываются остатки на начало отчетного периода по соответствующим статьям бухгалтерского баланса прошлого периода.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-8 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      103-9. По строке 080 "Изменения в учетной политике и корректировка ошибок" показывается сумма корректировки финансового результата на изменение учетной политики и исправление ошибок в течение прошлого периода.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-9 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      103-10. По строке 090 "Пересчитанное сальдо" (строка 070 +/- строка 080) показывается скорректированное сальдо прошлого периода на изменения учетной политики и корректировку ошибок.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-10 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      103-11. По строке 100 "Изменения в чистых активах/капитале за прошлый период" показывается сумма строк 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108.

      По строке 101 "Увеличение резервов на переоценку долгосрочных активов" показывается сумма увеличения резервов на переоценку долгосрочных активов государственного учреждения в прошлом периоде.

      По строке 102 "Уменьшение резервов на переоценку долгосрочных активов" показывается сумма увеличения/уменьшения резервов на переоценку долгосрочных активов государственного учреждения в прошлом периоде, а также суммы списания дооценки долгосрочных активов на финансовый результат прошлых лет.

      По строке 103 "Увеличение резервов на переоценку финансовых инвестиций, удерживаемых для продажи" показывается сумма увеличения резервов на переоценку инвестиций, имеющихся в наличии для продажи в прошлом периоде.

      По строке 104 "Уменьшение резервов на переоценку финансовых инвестиций, удерживаемых для продажи" показывается сумма уменьшения резервов на переоценку инвестиций, имеющихся в наличии для продажи в прошлом периоде.

      По строке 105 "Прочие резервы" показывается сумма прочих резервов в прошлом периоде.

      По строке 106 "Разницы обменных курсов по пересчету зарубежной деятельности" показывается сумма увеличения/уменьшения резерва по курсовой разнице, возникшей при пересчете финансовых отчетов по зарубежной деятельности для консолидации с финансовой отчетностью администратора бюджетных программ в прошлом периоде.

      По строке 107 "Увеличение финансирования, признанное напрямую в отчете об изменениях чистых активов/капитала" показывается сумма финансирования на капитальные вложения за счет внешних займов и связанных грантов в прошлом периоде.

      По строке 108 "Уменьшение финансирования, признанное напрямую в Отчете об изменениях чистых активов/капитала" показывается сумма финансирования за счет внешних займов и связанных грантов, списанная в прошлом периоде.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-11 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); с изменениями, внесенными приказом Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016).

      103-12. По строке 110 "Финансовый результат за прошлый период" показывается сумма финансового результата из Отчета о результатах финансовой деятельности (форма 2) за прошлый период.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-12 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      103-13. По строке 120 "Сальдо на конец прошлого периода" показывается сумма остатка чистых активов/капитала (строка 090 +/- строка 100 +/- строка 110).

      Сноска. Правила дополнены пунктом 103-13 приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      104. "Пояснительная записка к финансовой отчетности" (форма 5) состоит из общих сведений и раскрытий к финансовой отчетности.

      В общих сведениях указывается название отчитывающегося государственного учреждения и любые изменения в данной информации в сравнении с прошлым периодом; информация о месте нахождения; наименование нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность государственного учреждения; наименование администратора бюджетных программ; сведения об основных направлениях деятельности и иная информация о деятельности государственного учреждения.

      Сноска. Пункт 104 в редакции приказа Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      105. В раскрытиях к финансовой отчетности представляется следующая информация.

      По статье "Денежные средства и их эквиваленты" (строка 010 формы 1 "Бухгалтерский баланс"):

      данные по остаткам денежных средств на начало и конец отчетного периода согласно таблице 1 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности".

      По статье "Краткосрочные и долгосрочные финансовые инвестиции" (строки 011, 110 формы 1 "Бухгалтерский баланс"):

      данные по финансовым инвестициям (кроме финансовых инвестиций в субъекты квазигосударственного сектора) на начало и конец отчетного периода и изменения, согласно таблицам 2 и 5 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности";

      информация по долгосрочным инвестициям в субъекты квазигосударственного сектора (наименование и местонахождение субъектов квазигосударственного сектора, доля участия государства в уставном капитале), отдельно по контролируемым и другим субъектам;

      последующая оценка по отдельным классам финансовых инвестиций (по справедливой, амортизированной или какой-либо иной стоимости);

      информация по займам предоставленным;

      наличие объективных признаков обесценения финансовых инвестиций и займов предоставленных;

      характер и размеры рисков, связанных с финансовыми инвестициями на отчетную дату;

      информацию по дивидендам и части чистого дохода субъектов квазигосударственного сектора, подлежащих перечислению в бюджет.

      По статье "Краткосрочная и долгосрочная дебиторская задолженность" (строки 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 111, 112 и 113 формы 1 "Бухгалтерский баланс"):

      представить сверку краткосрочной дебиторской задолженности на начало и конец отчетного периода, отражающую изменения согласно таблице 3 формы 5 "Пояснительная записка";

      информацию по операциям со связанными сторонами (с государственными учреждениями своей системы и контролируемыми субъектами);

      расчеты по созданному резерву по сомнительной дебиторской задолженности;

      суммы списанных безнадежных долгов по сомнительной дебиторской задолженности с указанием причин списания;

      при необходимости представляется дополнительная информация.

      По статье "Запасы" (строка 020 формы 1 "Бухгалтерский баланс"):

      представить сверку балансовой стоимости на начало и конец отчетного периода, отражающую поступление, убыток от обесценения запасов и прочие изменения согласно таблице 4 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности";

      методы оценки запасов;

      расчеты по созданному резерву на обесценение запасов;

      причины создания резерва на обесценение запасов;

      причины и суммы восстановления убытков от обесценения запасов.

      Информация о методах, использованных при определении справедливой стоимости каждой группы сельскохозяйственной продукции в момент ее получения (сбора).

      По статье "Прочие краткосрочные активы" (строка 022 формы 1 "Бухгалтерский баланс" описание данных о наличии на начало года, конец года и движений (увеличений и уменьшений) за отчетный период по видам прочих краткосрочных активов.

      По статье "Долгосрочные активы" (строки 114, 116, 118 формы 1 "Бухгалтерский баланс"):

      по каждому классу долгосрочных активов необходимо представить сверку балансовой стоимости на начало и конец отчетного периода, отражающую поступление, амортизацию, убыток от обесценения и прочие изменения согласно таблицам 6, 7 и 9 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности";

      методы оценки долгосрочных активов;

      расчеты по созданному резерву на обесценение долгосрочных активов;

      причины создания резерва на обесценение долгосрочных активов;

      причины и суммы восстановления убытков от обесценения долгосрочных активов;

      информация о временно простаивающих долгосрочных активах;

      информация о полностью амортизированных, но находящихся в эксплуатации долгосрочных активах;

      информация о видах, сроках, условиях аренды долгосрочных активов.

      В случае отражения долгосрочных активов по переоцененной стоимости представляется информация:

      о дате проведения переоценки;

      об участии независимого оценщика (с указанием номера и даты лицензии);

      о методах, использованных для определения справедливой стоимости объекта долгосрочных активов.

      По статье "Незавершенное строительство и капитальные вложения" (строка 115 формы 1 "Бухгалтерский баланс") представляется информация по затратам объектов незавершенного строительства и капитальных вложений.

      По статье "Биологические активы" (строка 117 формы 1 "Бухгалтерский баланс"):

      дать описание каждой группы биологических активов;

      информация о методах, использованных при определении справедливой стоимости каждой группы биологических активов;

      в случае оценки по фактическим затратам раскрыть сверку балансовой стоимости на начало и конец отчетного периода, отражающую поступление, амортизацию, убыток от обесценения и прочие изменения согласно таблице 8 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности".

      По статье "Прочие долгосрочные активы" (строка 120 формы 1 "Бухгалтерский баланс") описание данных о наличии на начало и конец года, движений (увеличений и уменьшений) за отчетный период по видам прочих долгосрочных активов.

      Информация по имуществу, полученному или переданному в аренду, а также переданному в концессию.

      По статье "Долгосрочные и краткосрочные финансовые обязательства" (строки 210 и 310 формы 1 "Бухгалтерский баланс"):

      виды, условия и суммы заимствования;

      последующая оценка по отдельным классам финансовых обязательств (по справедливой, амортизированной или какой-либо иной стоимости);

      изменения на начало и конец отчетного периода, согласно таблицам 10 и 11 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности".

      По статье "Долгосрочная и краткосрочная кредиторская задолженность" (строки 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 311, 312, 313, 315 формы 1 "Бухгалтерский баланс"):

      информацию по операциям со связанными сторонами (с государственными учреждениями своей системы и контролируемыми субъектами);

      информация по списанию и начислению задолженности по резерву по неиспользованным отпускам;

      суммы и причины списания кредиторской задолженности;

      информация о кредиторской задолженности по аренде активов.

      По статье "Оценочные активы и оценочные обязательства" (строки 222 и 314 формы 1 "Бухгалтерский баланс"):

      информация по созданным оценочным обязательствам;

      использованные суммы оценочных обязательств в течение отчетного периода;

      краткое описание характера условных обязательств и условных активов.

      По статье "Прочая краткосрочная кредиторская задолженность" (строка 221 формы 1 "Бухгалтерский баланс") описание данных о наличии на начало и конец года, движении (увеличении и уменьшении) за отчетный период по видам прочей кредиторской задолженности.

      По статье "Прочие долгосрочные обязательства" (строка 315 формы 1 "Бухгалтерский баланс") описание данных о наличии на начало и конец года, движении (увеличении и уменьшении) за отчетный период по видам прочих долгосрочных обязательств.

      По статье "Прочие краткосрочные обязательства" (строка 223 формы 1 "Бухгалтерский баланс") описание данных о наличии на начало и конец года, движении (увеличении и уменьшении) за отчетный период по видам прочих краткосрочных обязательств.

      По статье "Резервы" (строка 411 формы 1 "Бухгалтерский баланс") представляется информация об остатках и операциях по резервам по переоценке основных средств и нематериальных активов, оцениваемых по переоцененной стоимости.

      По статьям "Доходы" и "Расходы" (строки 100 и 200 формы 2 "Отчет о результатах финансовой деятельности") представляется информация по доходам и расходам за отчетный период:

      по каждой категории доходов;

      по доходам и расходам от управления активами (по вознаграждениям от инвестиций, займов, финансовой аренды и прочим доходам и расходам от управления активами);

      по доходам и расходам от выбытия основных средств, инвестиционной недвижимости;

      по убыткам от обесценения основных средств и восстановление ранее признанных убытков;

      по суммам резерва по обесценению запасов и восстановление ранее признанного резерва;

      по суммам оценочных резервов, созданных за отчетный период и аналогичный период прошлого года и восстановление ранее признанных резервов.

      По статьям "Прочие доходы":

      по каждому классу долгосрочных активов – о полученных доходах от изменения их справедливой стоимости;

      о безвозмездно принятых долгосрочных активах;

      прочим доходам согласно таблице 12 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности".

      По статьям "Прочие расходы":

      по каждому классу долгосрочных активов – о понесенных расходах от обесценения активов, выявленных в ходе проведения инвентаризации;

      по резервам по сомнительной дебиторской задолженности;

      о безвозмездно переданных долгосрочных активах/запасах;

      прочим расходам согласно таблице 13 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности".

      По статье "Безвозмездно переданные долгосрочные активы/запасы":

      о безвозмездно переданных долгосрочных активах/запасах согласно таблице 14 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности".

      По статье "Информация по концессионным активам":

      о наличии концессионных активов по видам основных средств согласно таблице 15 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности".

      По статье "Информация по взаимным операциям":

      информация по видам доходов и расходов по взаимным операциям согласно таблице 16 формы 5 "Пояснительная записка к финансовой отчетности", в целях выявления операций по элиминированию.

      Сноска. Пункт 105 в редакции приказа Министра финансов РК от 30.10.2013 № 501 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня их первого официального опубликования); с изменением, внесенным приказом Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      106. По статьям "Отчета о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод)" (форма 3) представляется информация по поступлениям и выбытиям денежных средств по видам деятельности за отчетный период.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 106 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      107. Раскрытие событий после отчетной даты до даты представления финансовой отчетности: описание характера и оценки последствий в его стоимостном выражении каждого существенного события.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 107 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013).

      108. Обязательно излагается информация по бюджетной отчетности, представленной в соответствии с требованиями Правил составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 630, зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 14613.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 108 в соответствии с приказом Министра финансов РК от 12.09.2012 № 418 (вводится в действие с 01.01.2013); в редакции Министра финансов РК от 27.11.2015 № 588 (вводится в действие с 01.01.2016); от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

  Приложение
к Правилам составления и представления финансовой
отчетности

      Сноска. Приложение в редакции приказа Министра финансов РК от 17.03.2017 № 178 (вводится в действие со дня государственной регистрации).

      Схема согласования основных показателей финансовой отчетности
по формам полугодового и годового отчетов

Проверяемый показатель Согласуемый с ним показатель
Показатели финансовой отчетности

Форма 1 Бухгалтерский баланс

Форма 3 Отчет о движении денег на счетах государственного учреждения по источникам финансирования (прямой метод)

Строка 010 графы 3,4

Строки 920 и 930 графы 3 соответственно

Форма 1 Бухгалтерский баланс

Форма 4 Отчет об изменениях чистых активов/капитала

Строки 410, 411, 412 графы 3 соответственно

Строка 010 графы 3,4,5 соответственно

Строки 410, 411, 412 графы 4 соответственно

Строка 060 графы 3,4,5 соответственно

Форма 1 Бухгалтерский баланс

Форма 5 Пояснительная записка к финансовой отчетности

Строка 010 графы 3,4

Строка 100 графы 3,4 соответственно Таблицы 1

Строка 011 графы 3,4

Строки 030 и 031 графы 8 Таблицы 2

Строка 014 графы 3,4

Строки 030 и 031 графы 3 Таблицы 3

Строка 020 графы 3,4

Строки 030 и 031 графы 8 Таблицы 4

Строка 110 графы 3,4

Строки 030 и 031 графы 8 Таблицы 5

Строка 114 графы 3,4

Строки 040 и 041 графы 11 Таблицы 6

Строка 116 графы 3,4

Строки 040 и 041 графы 6 Таблицы 7

Строка 117 графы 3,4

Строки 040 и 041 графы 5 Таблицы 8

Строка 118 графы 3,4

Строки 040 и 041 графы 9 Таблицы 9

Строка 210 графы 3,4

Строки 010 и 013 графы 6 Таблицы 10

Строка 310 графы 3,4

Строки 010 и 013 графы 6 Таблицы 11

Форма 2 Отчет о результатах финансовой деятельности

Форма 4 Отчет об изменениях чистых активов/капитала

Строка 300 графы 3

Строка 050 графы 5

Строка 300 графы 4

Строка 110 графы 5

Форма 2 Отчет о результатах финансовой деятельности

Форма 5 Пояснительная записка к финансовой отчетности

Строка 220

Строка 020 графы 3 Таблицы 12 минус строка 020 графы 3 Таблицы 13

Строка 230

Строка 040 графы 3 Таблицы 12 минус строка 030 графы 3 Таблицы 13