"Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидаларын бекіту туралы және "Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережелерін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 5 желтоқсандағы № 506 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 5 желтоқсандағы № 506 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 30 желтоқсанда № 7367 тіркелді. Ескерту. Күші жойылды – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы № 669 бұйрығымен.

      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 17.03.2016 № 201 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
       Ұлттық бірыңғай тестілеуді құқықтық реттеуді жетілдіру мақсатында және "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 12) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Күші жойылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 23.11.2016 № 669(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5191 болып тіркелген) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарындағы білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылаудың, оларды аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің үлгілік ережесінде:
      4-тарау алынып тасталсын.
      Ескерту. 2-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 17.03.2016 № 201 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
       3. "Ұлттық бірыңғай тестілеуді ұйымдастыру және өткізу жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 11 мамырдағы № 184 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6984 болып тіркелген, "Казахстанская правда" газетінің 2011 жылғы 8 маусымдағы № 180 (26601), 2011 жылғы 9 маусымдағы № 181-182 (26602-26603) сандарында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      4. Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті (С.Ә.Ырсалиев):
      1) осы бұйрықтың белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      2) мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін осы бұйрықты бұқаралық ақпарат құралдарында жарияласын.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің төрағасы С.Ә.Ырсалиевке жүктелсін.
      6. Осы бұйрық алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
 

Министр
 

Б. Жұмағұлов
 Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2011 жылғы 5 желтоқсандағы
№ 506 бұйрығымен бекітілген

Ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізу қағидалары

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Білім және ғылым министрінің 23.11.2016  № 669(алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

Об утверждении Правил проведения единого национального тестирования и внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 "Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся"

Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 5 декабря 2011 года № 506. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2011 года № 7367.

      В целях совершенствования правового регулирования единого национального тестирования и в соответствии с подпунктом 12) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утратил силу приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 23.11.2016 г. № 669 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Внести в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 "Об утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5191) следующие изменения:
      в Типовых правилах проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования, утвержденных указанным приказом:
      главу 4 исключить.
      3. Признать утратившим силу приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2011 года № 184 "Об утверждении Инструкции по организации и проведению единого национального тестирования" (зарегестрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6984, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 8.06.2011 года, № 180 (26601); 9.06.2011 года, № 181-182 (26602-26603)).
      4. Комитету по контролю в сфере образования и науки (Ирсалиев С.А.):
      1) обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) после прохождения государственной регистрации опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации.
      5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на председателя Комитета по контролю в сфере образования и науки Ирсалиева С.А.
      6. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

      Министр                                    Б. Жумагулов

Утверждены приказом  
Министра образования и науки
Республики Казахстан   
от 5 декабря 2011 года № 506

Правила
проведения единого национального тестирования

      Сноска. Правила утратили силу приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 23.11.2016 г. № 669 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).