Қаржы полициясы академиясына оқуға қабылдау ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) Төрағасының 2012 жылғы 15 маусымдағы № 126 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылы 28 маусымда № 7772 тіркелді

      Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 111 бұйрығымен бекітілген «Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларын», «Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 7-бабы 3-тармағы 5) тармақшасын басшылыққа ала отырып, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса тіркелген Қаржы полициясы академиясына оқуға қабылдау ережесі бекітілсін.
      2. Күші жойылды деп саналсын:
      1) «Қаржы полициясы академиясына оқуға қабылдау ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 28 маусымдағы № 108 Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) Төрағасының бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізбесінде № 4334 тіркелген, 2006 жылғы 31 қазандағы № 190 (1170) «Заң газетінде» жарияланған);
      2) «Қаржы полициясы академиясына оқуға қабылдау ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 28 маусымдағы № 108 Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) Төрағасының бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2007 жылғы 01 маусымдағы № 96 Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) Төрағасының бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізбесінде № 4747 тіркелген, 2007 жылғы 23 маусымдағы № 95 (25340) «Егемен Қазақстанда» жарияланған).
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) Төрағасының Бірінші орынбасары, қаржы полициясының генерал-майоры А.И. Лукинге жүктелсін.
      4. Осы бұйрық ресми түрде жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң күшіне енеді.

      Төраға                                     Р. Түсіпбеков

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрі
____________ Б. Жұмағұлов
2012 жылғы «___» ________

Қазақстан Республикасы     
Экономикалық қылмысқа және   
сыбайлас жемқорлыққа қарсы   
күрес агенттігі (қаржы полициясы)
Төрағасының           
2012 жылғы 15 маусымдағы № 126 
бұйрығымен бекітілген      

Қаржы полициясы академиясына оқуға қабылдау ережесі

1. Жалпы ережелер

      1. Қаржы полициясы академиясына тыңдаушыларды оқуға қабылдау ережелері (бұдан әрі – Ереже) «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Қазақстан Республикасының қаржы полициясы органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 111 қаулысымен бекітілген Жоғары білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын және білім беруді ұйымдастыруда оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына сәйкес әзірленді және Қаржы полициясы академиясына (бұдан әрі - Академия) оқуға қабылдау тәртібін анықтайды.
      2. Академияға күндізгі оқу нысаны бойынша оқу үшін орта арнаулы білімі бар он алты жасқа толған, қаржы полициясы органдарына және кеден қызметіне денсаулығы бойынша жарамды тұлғалар қабылданады.
      Академияға оқуға Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық келісімдерге сәйкес, мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бөлінген квота бойынша шетел азаматтары қабылданады.
      3. Академия тыңдаушылары құрамын қалыптастыру жинақтаушы аумақтық кеден қызметі мен қаржы полициясы органдарының жолдамаларына сәйкес аумақтық принциптерін ескере отырып, кадрларды даярлаудың мемлекеттік білім беру тапсырысына орналастыру тәсілімен жүзеге асырылады.
      4. Кандидаттың дислокация орнына келу уақытын Академия өзі анықтайды және кандидаттарға аумақтық қаржы полициясы органдары және кеден қызметтері арқылы оқуға дейін он бес күнтізбелік күн қалғанда хабарланады.
      Академияның дислокация орнына келу уақыты туралы ақпарат аумақтық қаржы полициясы органдары және кеден қызметтерінің ақпараттық тақтасында орналастырылады.
      5. Академияға оқуға түсу үшін азаматтармен аумақтық қаржы полициясы органдары және кеден қызметтерінде белгілі нысанда арыз толтырылады.
      Арыз қаралғаннан кейін, аумақтық қаржы полициясы органдары және кеден қызметтерімен азаматтардың арнайы міндетті тексеру нәтижелерімен, сондай-ақ қызметке және оқуға жарамдылығын анықтау мақсатында Қазақстан Республикасының ІІМ жүйесінің әскери-дәрігерлік комиссиясының медициналық куәландырылуымен жеке істер қалыптастырылады.
      6. Кандидаттардың оқуға жеке істері қалыптастырылғаннан кейін аумақтық қаржы полициясы органдары және кеден қызметімен (амбулаторлық картаның түпнұсқасы, арнайы білімі жөніндегі құжаты, әскери билеті немесе жазбаша куәлігі, бірыңғай ұлттық тестілеудің сертификаты сондай-ақ жеке куәліктің көшірмелері қосымша құжаттарымен) Академияның қабылдау комиссиясына жолданады.
      7. Академияға күндізгі оқу нысаны бойынша оқуға түсу үшін келген кандидаттар оқуға түсу кезеңінде шығу құқығынсыз казармалық жағдайда болады.
      8. Оқуға кандидаттарды іріктеу және қабылдау бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру үшін Академия бастығының бұйрығымен:
      1) уақытша жұмыс істейтін әскери-дәрігерлік комиссия;
      2) оқуға кандидаттардың дене тәрбиесі даярлығы жөніндегі комиссия;
      3) аппеляциялық комиссия;
      4) іріктеу комиссиясы;
      5) техникалық топ;
      6) мандаттық комиссия.
      Уақытша жұмыс істейтін әскери-дәрігерлік комиссия қаржы полициясы органдарында және кеден қызметтерінде қызмет өткеруге денсаулық жағдайы бойынша жарамдылығын анықтау мақсатында талапкерлерге медициналық куәландыру өткізу бойынша іс-шараларды жүзеге асыру үшін маман дәрігерлердің қатысуымен Академияның медициналық бөлімі бастығының төрағалығымен құрылады.
      Оқуға кандидаттардың дене тәрбиесі даярлығы жөніндегі комиссия кандидаттардың дене бітімі көрсеткіштері бойынша іріктеуді ұйымдастыру бойынша іс-шараларды жүзеге асыру үшін құрылады. Комиссия құрамына әскери, дене шынықтыру және арнайы дайындық кафедрасының қызметкерлері кіреді.
      Апелляциялық комиссия оқуға кандидаттарды іріктеу қорытындылары бойынша азаматтардың арыздарын қарау үшін құрылады.
      Іріктеу комиссиясы оқуға кандидаттардың жеке істерін қабылдау және өңдеу бойынша іс-шараларды жүзеге асыру үшін құрылады.
      Техникалық топ қабылдау комиссиясының және оның құрылымдық комиссия жұмыстарын қамтамасыз ету үшін ұйымдастырылады.
      Мандаттық комиссия оқуға кандидаттарды тыңдаушылар қатарына қабылдауды жүргізеді.

2. Академияға оқуға қабылдау тәртібі

      9. Академияға оқуға қабылдауды ұйымдастыруды Академияның қабылдау комиссиясы жүзеге асырады.
      10. Күндізгі оқу нысаны бойынша оқуға түсуге кандидаттарды қабылдау үш кезеңде жүзеге асырылады:
      бiрiншi кезеңде – Академия сертификат балдарына сәйкес iрiктеу жүргiзедi;
      екiншi кезеңде - Академияның қабылдау комиссиясы кадрлар даярлаудың аумақтық принциптерін ескере отырып, медициналық, дене бiтiмi және психофизиологиялық көрсеткіштері бойынша іріктеу жүргізіп, оқуға кандидаттар құрамын қалыптастырады;
      үшіншi кезеңде - Академияның мандаттық комиссиясы оқуға кандидаттарды тыңдаушылар қатарына қабылдауды жүргізеді.
      11. Медициналық, психофизиологиялық көрсеткіштері мен дене тәрбиесі даярлығы бойынша Академияға оқуға кандидаттарды іріктеу тиісті жылы бекітілген қабылдау комиссиясының жұмыс кестесіне сәйкес жүргізіледі.
      12. Қабылдау тәртібі, қабылдау комиссиясының қабылдауды ұйымдастыру және жүргізу туралы ақпарат, емтихандар мен кеңестер кестесі, дұрыс жауаптар коды, кешенді тестілеу нәтижелері, қосымша медициналық және психофизиологиялық куәландыру және оқуға кандидаттардың дене тәрбиесі даярлығы сынағын өткізу кестесі оқуға түсушілердің назарына уақтылы жеткізу үшін ақпараттық тақталарға ілінеді.
      13. Дене тәрбиесі даярлығы бойынша нормативтері оқуға кандидаттардың осы Ереженің 1-қосымшасында көрсетілген жаттығу түрлерін орындауын қарастырады.

3. Кешенді тестілеу өткізу тәртібі

      14. Кешенді тестілеу:
      1) өткен жылдардың жалпыға орта (орта жалпы) білім беру ұйымдарының түлектері;
      2) техникалық және кәсіби (бастапқы және орта кәсіби, ортадан кейінгі) білім беру ұйымдарының түлектері;
      3) ұлттық бірыңғай тестілеуге қатыспаған (бұдан әрі- ҰБТ) жалпыға білім беретін мектептердің түлектері, шетелде халықаралық алмасу бағытында оқыған оқушылар;
      4) республикалық музыкалық мектеп интернат түлектері;
      5) білім беру мекемелерін шетелде бітірген тұлғалар үшін өткізіледі.
      15. Оқуға кандидаттарды кешенді тестілеуі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігімен (бұдан әрі - БҒМ) Академия базасында Ұлттық тестілеу орталығы әзірлеген технология бойынша өткізіледі.
      16. Кешенді тестілеуге қатысу үшін оқуға кандидаттар Академияның қабылдау комиссиясына ұсынады:
      1) «Білім беру мекемелері мен білім беру қызметінде қолданылатын қатаң есептілік құжаттар нысанын бекіту туралы» (мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу Реестрінде № 4991 тіркелген) Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушысына 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген нысанда арыз;
      2) жалпыға орта білім беру мекемесін (жалпы орта), техникалық және кәсіби ( бастапқы және арнайы орта, ортадан кейінгі) білім беру мекемесін бітіргені туралы аттестат немесе диплом (түпнұсқа);
      3) тестілеуді өткізу үшін ақы төлегені туралы түбіртек;
      4) 3х4 көлемінде екі фотосурет;
      5) жеке куәлік көшірмесі.
      17. Академияда кешенді тестілеуді өткізу технологиясының сақталуын бақылауды БҒМ уәкілетті өкілі жүзеге асырады.
      18. Кешенді тестілеу кандидаттардың қалауы бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде орта білім берудің оқу бағдарламалары негізінде төрт пән бойынша: мемлекеттік немесе орыс тілі (оқу тілі), Қазақстан тарихы, математика және таңдауы бойынша пән.
      Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушысының 2012 жылғы 14 мамырдағы № 211 бұйрығымен бекітілген бірыңғай ұлттық тестілеу және кешенді тестілеудің таңдауы бойынша пән және бейімдік пән көрсетілген мамандықтар тізбесіне сәйкес (мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу Реестрінде № 7674 тіркелген) «5В030100 - Құқықтану», «5В030300 - Құқық қорғау қызметі» және «5В030400 - Кеден ісі» мамандықтары үшін таңдауы бойынша пән және бейімдік пән «Дүниежүзі тарихы» болып табылады.
      19. Әрбір пән бойынша тест тапсырмаларының саны – 25. Кешенді тестілеуге 2 сағат 30 минут бөлінеді.
      Оқуға үміткер бір орыннан екінші орынға ауысып отыруға, емтихан материалдарымен алмасуға, көшіріп жазуға, оқулықтар мен басқа да әдістемелік әдебиеттерді, байланыс құралдарын (пейджер, ұялы телефон) аудиторияға кіргізуге тыйым салынады.
      Кандидат осы Ереженің талаптарын бұзған жағдайда осы Ереженің 2-қосымшасындағы нысан бойынша тыйым салынған затты тәркілеу және кандидатты аудиториядан шығару актісін құрастырылады және тестілеу нәтижелері жойылады.
      Кешенді тестілеуге берілген уақыт аяқталғаннан кейін оқуға түсуші емтихан материалдарын тапсырудан бас тартқан жағдайда білім беру саласындағы уәкілетті органның өкілі осы Ереженің 3-қосымшасы нысаны бойынша кешенді тестілеуге берілген уақыт аяқталғаннан кейін оқуға түсуші емтихан материалдарын уақытылы тапсырмау фактісін туралы акті құрастырады. Сонымен бірге аталған тұлғаның емтихан материалдарының нәтижелері өңделмейді.
      20. Әр тест тапсырмасының дұрыс жауабы бір баллмен бағаланады. Тыңдаушылар қатарына қабылдау конкурсына қатысу үшін кемінде 50 балл қажет, келесі пәндер бойынша: мемлекеттік немесе орыс тілі (оқу тілі), Қазақстан тарихы, математика, және таңдауы бойынша пән, соның ішінде бейімдік пән бойынша кемінде 7 балл, ал қалған пәндер бойынша кемінде 4 балл болуы тиіс. Тестілеуді қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.
      21. Кешенді тестілеу нәтижелерін қабылдау комиссиясы тестілеу өткізген күні жариялайды.
      22. Кешенді тестілеу нәтижелері бойынша әр кандидатқа тестілеу өткеннен кейінгі үш күн күнтізбелік ішінде «Білім беру мекемелері мен білім беру қызметінде қолданылатын қатаң есептілік құжаттар нысанын бекіту туралы» (мемлекеттік нормативтік құқықтық актілерді тіркеу Реестрінде № 4991 тіркелген) Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушысының 2007 жылғы 23 қазандағы № 502 бұйрығымен бекітілген үлгідегі сертификат беріледі.
      Тест қорытындыларымен келіспеген азамат, аппеляцияға шағым бере алады. Аппеляциялық комиссия әр базалық жоғары оқу орындарында құрылады.

4. Академияға қабылдау тәртібі

      23. Академия тыңдаушылары қатарына кандидаттарды қабылдау ҰБТ және кешенді тестілеу нәтижесі бойынша Ұлттық тестілеу орталығы берген сертификат балына сәйкес медициналық, дене тәрбиесі және психофизиологиялық мәліметтерін есепке ала отырып мандаттық комиссия шешімімен жүргізіледі.
      24. Академия тыңдаушылары қатарына кандидаттарды қабылдау шілде айында Академияның нақты мамандықтары бойынша конкурстық негізде мандаттық комиссиясының ашық отырысында жүргізіледі.
      25. Конкурсты өткізу кезінде:
      1) «Алтын белгі» белгісімен марапатталған адамдардың;
      2) дербес білім беру ұйымдарының білімі туралы құжаттары бар адамдардың;
      3) тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын жалпы білім беретін пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған), орындаушылардың республикалық және халықаралық конкурстарының және спорттық жарыстардың (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) соңғы үш жылдағы жеңімпаздарының, сондай-ақ өздері таңдаған мамандықтары олимпиаданың, конкурстың немесе спорттық жарыстың пәніне сәйкес келген жағдайда, жалпы білім беретін пәндер бойынша ағымдағы жылғы Президенттік, республикалық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдармен марапатталған) жеңімпаздарының басым құқығы бар.
      26. Сертификат балдарының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда айрықша құқыққа келесі үміткерлер ие болады:
      жетім балалар мен ата-анасының қарауынсыз қалған балалар;
      үздік аттестат, куәлік және диплом иегерлері;
      аттестат, куәлік және дипломда ең жоғары орташа балы бар азаматтар;
      құқық қорғау органдарында қызметтік міндеттерін орындау кезінде қайтыс болған қызметкерлердің балалары.
      27. Мандаттық комиссиясының оқуға қабылдау туралы шешімі Академия бастығының бұйрығымен ресімделеді.
      28. Академия тыңдаушылары қатарына қабылданбаған кандидаттардың жеке істері аумақтық қаржы полициясы органдарына және кеден қызметіне қайтарылады.
      29. Қабылдау комиссиясы Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне оқуға қабылдау жүргізілгеннен кейін он күн мерзімде оқуға қабылдауды ұйымдастыру және жүргізу бойынша қорытынды есеп, сондай-ақ тыңдаушыларды қабылдау туралы бұйрықтың көшірмелерін ұсынады.
      30. Осы ережемен регламенттелген сұрақтарды іріктеу комиссиясы Қазақстан Республикасының «Білім туралы» және «Құқық қорғау қызметі туралы» заңдарына сәйкес шешеді.

Қаржы полициясы академиясына
оқуға қабылдау Ережелеріне
1-қосымша         

Ұлдарға арналған сынақтар мен нормативтер түрлері

Сынақ түрлері

Өлшем бірлігі

нормативтер

өте жақсы

жақсы

қанағаттанарлық

Жүгіру 100 м.

сек.

13.0

13.5

14.0

Кросс 3000 м.

мин. сек.

12.40

13.20

14.00

Биік белтемірге тартылу

саны

15

13

11

Қыздарға арналған сынақтар мен нормативтер түрлері

Сынақ түрлері

Өлшем бірлігі

нормативтер

өте жақсы

жақсы

қанағаттанарлық

Жүгіру 100 м.

сек.

15.5

16.0

16.5

Кросс 1000 м.

мин. сек.

4.40

5.00

5.30

Шалқалай жатып денені көтеру

саны

35

30

25

Қаржы полициясы академиясына
оқуға қабылдау Ережелеріне
2-қосымша         

Нысан

Аудиторияда тәртiп сақтау ережесiн бұзған кандидатты
аудиториядан шығару және тыйым салынған заттың тәркiлеу туралы
акті

____________________________________________________________
(базалық ЖОО атауы)

      «___» ________ 20___ ж.       _______ сағ. ________ мин.

      Министрлiк өкiлi ______________________________________________
                                       (аты-жөнi)
      Аудитория кезекшiсi ___________________________________________
                                       (аты-жөнi)
      Талапкерден: Аты-жөнi _________________________________________
      ТЖК __________, аудитория № ______, орын № ______, нұсқа № ____
      Жоғары бiлiм берудiң кәсiптiк оқу бағдарламаларын iске асыратын
бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгi ережесiнiң 21-тармағының
бұзылғандығын дәлелдейтiн төмендегi заттар табылды:
_____________________________________________________________________
(ұялы телефонның маркасы, саны және мәлiметтерi бар шпаргалка және т.б.)

                 Осы фактiнi есепке алып қаулы етiлдi:

      емтихан материалдарын алу;
      Талапкер: Аты-жөнi ___________________________________________,
      ТЖК _____ № __ аудиториядан шығару және емтихан материалдарын жою.
      _______________________________________________________________
           (осы актiнi құрған тұлғалардың аты-жөнi және қолдары)
      Актiмен таныстым:______________________________________________
                               (талапкердiң аты-жөнi, қолы)
      Актiмен таныстым: _____________________________________________
                 (базалық ЖОО-ның жауапты хатшысының аты-жөнi, қолы)

       М.О.
      (мөрi)                                      Уақыты: ___________

Қаржы полициясы академиясына
оқуға қабылдау Ережелеріне
3-қосымша        

Нысан

Тестiлеуге берiлген уақыт аяқталғаннан кейiн кандидаттың
емтихан материалдарын тапсырудан бас тарту фактiсiн анықтау
туралы акті

____________________________________________________________
(базалық ЖОО)

      «___» ________ 20___ ж.       _______ сағ. ________ мин.

      Министрлiк өкiлi ______________________________________________
                                      (аты-жөнi)
      Аудитория кезекшiсi ___________________________________________
                                      (аты-жөнi)
      Талапкер: аты-жөнi ___________________________________________,
      ТЖК _______ № _____ аудитория, № _______ орын, № ________ нұсқа
      Тестiлеуге берiлген уақыт аяқталуына байланысты, емтихан
материалдарын тапсырудан бас тартты. Жоғары бiлiм берудiң кәсiптiк
оқу бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға
қабылдаудың үлгi ережесiнiң 23-тармағының бұзылғандығы болып
есептеледi.

                  Осы фактiнi есепке алып қаулы етiлдi:

      емтихан материалдарын алу;
      талапкердi: аты-жөнi _________________________________________,
      ТЖК _____ № __ аудиториядан шығару және емтихан материалдарын жою.
      _______________________________________________________________
           (осы актiнi құрған тұлғалардың аты-жөнi және қолдары)
      актiмен таныстым:______________________________________________
                               (талапкердiң аты-жөнi, қолы)
      актiмен таныстым:______________________________________________
                 (базалық ЖОО-ның жауапты хатшысының аты-жөнi, қолы)

       М.О.
      (мөрi)                                     Уақыты: ___________ 

Об утверждении Правил приема на учебу в Академию финансовой полиции

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (Финансовая полиция) от 15 июня 2012 года N 126. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 июня 2012 года N 7772

      Руководствуясь Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111, подпунктом 5) пункта 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан», ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые Правила приема на учебу в Академию финансовой полиции.
      2. Признать утратившим силу:
      1) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) от 28 июня 2006 года № 108 «Об утверждении Правил приема на учебу в Академию финансовой полиции» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4334, опубликованный в «Юридическая газета» от 31 октября 2006 года, № 190 (1170);
      2) приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью от 01 июня 2007 года № 96 «О внесении изменений и дополнения в приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) от 28 июня 2006 года № 108 «Об утверждении Правил приема на учебу в Академию финансовой полиции» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 4747, опубликованный в «Казахстанская правда» от 23 июня 2007 года, № 95 (25340).
      3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) генерал-майора финансовой полиции Лукина А.И.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель                               P. Тусупбеков

"СОГЛАСОВАН"
Министр образования и науки
Республики Казахстан
_____________ Б. Жумагулов
21 июня 2012 года

Утверждены приказом       
Председателя Агентства      
Республики Казахстан по борьбе с
экономической и коррупционной  
преступностью (финансовой полиции)
от 15 июня 2012 года № 126    

Правила приема на учебу в Академию финансовой полиции

1. Общие положения

      1. Правила приема на учебу в Академию финансовой полиции (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О правоохранительной службе», Законом Республики Казахстан «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан», Законом Республики Казахстан «Об образовании», Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы высшего образования, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года № 111 и определяют порядок приема в Академию финансовой полиции (далее - Академия).
      2. На учебу в Академию по очной форме обучения принимаются лица, имеющие среднее образование, достигшие шестнадцатилетнего возраста, по состоянию здоровья годные к службе в органах финансовой полиции и таможенной службы.
      В Академию принимаются иностранные граждане по выделенной квоте на основе государственного образовательного заказа, в соответствии международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.
      3. Формирование контингента слушателей Академии осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа на
подготовку кадров с учетом территориального принципа согласно
направления, комплектующих территориальных органов финансовой
полиции и таможенной службы.
      4. Дата прибытия кандидатов на место дислокации определяется Академией самостоятельно, о чем кандидатов на учебу за пятнадцать календарных дней уведомляют через территориальные органы финансовой полиции и таможенной службы.
      Информация о дате прибытия на место дислокации Академии помещаются на информационном стенде территориальных органов финансовой полиции и таможенной службы.
      5.  Для поступления в Академию гражданами в территориальных органах финансовой полиции и таможенной службы заполняется заявление в произвольной форме.
      После рассмотрения заявления, территориальными органами финансовой полиции и таможенной службы формируются личные дела, с результатами прохождения гражданами обязательной специальной проверки, а также медицинского освидетельствования в военно-врачебных комиссиях системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан для определения годности к службе и учебе.
      6. После формирования личных дел кандидатов на учебу, территориальными органами финансовой полиции и таможенной службы данные личные дела (с приложением оригиналов амбулаторной карты, документа об образовании, приписного удостоверения или военного билета, сертификата единого национального тестирования, а также копии удостоверения личности) направляются в приемную комиссию Академии.
      7. Кандидаты на учебу, прибывшие в Академию для поступления по очной форме обучения, находятся на казарменном положении без права выезда на период поступления.
      8. Для осуществления комплекса мероприятий по организации отбора и приема кандидатов на учебу приказом начальника Академии создаются:
      1) временно действующая военно-врачебная комиссия;
      2) комиссия по физической подготовке кандидатов на учебу;
      3) аппеляционная комиссия;
      4) отборочная комиссия;
      5) техническая группа;
      6) мандатная комиссия.
      Временно действующая военно-врачебная комиссия создается под председательством начальника медицинского отдела (части) Академии с участием врачей специалистов для осуществления мероприятий по проведению медицинского освидетельствования кандидатов на учебу с целью определения годности по состоянию здоровья к прохождению службы в органах финансовой полиции и таможенной службы.
      Комиссия по физической подготовке кандидатов на учебу создается для осуществления мероприятий по организации отбора кандидатов на учебу по физическим показаниям. В состав комиссии входят сотрудники кафедры военной, физической и специальной подготовки Академии.
      Аппеляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений граждан по итогам отбора кандидатов на учебу.
      Отборочная комиссия создается для осуществления мероприятий по приему и обработке личных дел кандидатов на учебу.
      Техническая группа организовывается для обеспечения работы приемной комиссии и ее структурных комиссий.
      Мандатная комиссия проводит зачисление кандидатов на учебу в число слушателей.

2. Порядок приема на обучение в Академию

      9. Организация приема на учебу в Академию осуществляется приемной комиссией Академии.
      10. Прием кандидатов для поступления на очную форму обучения осуществляется в три этапа:
      на первом этапе - Академия проводит отбор в соответствии с баллами сертификата;
      на втором этапе - приемная комиссия Академии формирует контингент кандидатов на учебу, проводя отбор по медицинским, физическим и психофизиологическим показаниям с учетом территориального принципа подготовки кадров;
      на третьем этапе - мандатная комиссия Академии проводит зачисление кандидатов на учебу в число слушателей.
      11. Отбор кандидатов на учебу по медицинским, психофизиологическим показателям и физической подготовленности проводится согласно графика работы приемной комиссии соответствующего года, утвержденного начальником Академии.
      12. Информация о порядке приема, решения приемной комиссии по организации и проведению приема, расписание экзаменов и консультаций, коды правильных ответов, результаты комплексного тестирования, графики проведения дополнительного медицинского и психофизиологического освидетельствования и проведения испытаний по физической подготовке кандидатов на учебу помещаются на информационные стенды для своевременного доведения до сведения поступающих.
      13. Нормативы по физической подготовке предусматривают выполнение кандидатов на учебу видов упражнений, указанные в приложений 1 к настоящим Правилам.

3. Порядок проведения комплексного тестирования

      14. Комплексное тестирование проводится для:
      1) выпускников организаций общего среднего образования (среднего общего) прошлых лет;
      2) выпускников технических и профессиональных (начальных и средних профессиональных, послесредних) организаций образования;
      3) выпускников общеобразовательных школ, не принявших участие в едином национальном тестировании (далее - ЕНТ), обучавшихся по линии международного обмена школьников за рубежом;
      4) выпускников республиканских музыкальных школ-интернатов;
      5) лиц, окончивших учебные заведения за рубежом.
      15. Комплексное тестирование кандидатов на учебу проводится на базе Академии Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее - МОН) по технологии, разработанной Национальным центром тестирования.
      16. Для участия в комплексном тестировании кандидат на учебу подает в приемную комиссию Академии:
      1) заявление по форме, утвержденного приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4991);
      2) аттестат или диплом об окончании общего среднего образования (среднего общего), технического и профессионального (начального или среднего профессионального, послесреднего) образования (подлинник);
      3) квитанцию об оплате за проведение тестирования;
      4) две фотокарточки размером 3x4;
      5) копию документа, удостоверяющего личность.
      17. Контроль за соблюдением технологии проведения комплексного тестирования в Академии осуществляет уполномоченный представитель МОН.
      18. Комплексное тестирование проводится по желанию поступающих на казахском или русском языках в объеме учебных программ среднего образования по четырем предметам: государственному или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике, и предмету по выбору.
      Предметом по выбору и профильным предметом для специальностей «5В030100-Юриспруденция», «5В030300-Правоохранительная деятельность» и «5В030400-Таможенное дело» является «Всемирная история» согласно Перечню специальностей с указанием предметов по выбору и профильных предметов единого национального тестирования и комплексного тестирования, утвержденного приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 мая 2012 года № 211 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 7674).
      19. Количество тестовых заданий по каждому предмету - 25. На комплексное тестирование отводится 2 часа 30 минут.
      Кандидату на учебу не разрешается пересаживаться с места на место, обмениваться экзаменационными материалами, списывать, заносить в аудиторию и использовать учебники и другую методическую литературу, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны).
      В случае нарушения кандидатом на учебу требования настоящих Правил, составляется акт обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории кандидата на учебу, по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам и результаты тестирования аннулируется.
      В случае отказа кандидатом на учебу сдать экзаменационные материалы для обработки по истечению отведенного времени на комплексное тестирование, представитель уполномоченного органа в области образования составляет акт выявления факта несвоевременной сдачи экзаменационных материалов абитуриентом по истечению времени тестирования по форме, согласно приложению 3 к настоящим Правилам. При этом результаты экзаменационного материала указанного лица не обрабатываются.
      20. Правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается одним баллом. Минимальный уровень баллов, необходимый для участия в конкурсе на зачисление в число слушателей, должен быть не менее 50 баллов, по следующим предметам: государственному или русскому языку (язык обучения), истории Казахстана, математике, и предмету по выбору, в том числе не менее 7 баллов по профильному предмету, а по остальным предметам - не менее 4 баллов. Пересдача тестирования не разрешается.
      21. Результаты комплексного тестирования объявляются приемной комиссией в день его проведения.
      22. По результатам комплексного тестирования каждому кандидату на учебу в течение трех календарных дней после проведения тестирования выдается сертификат по форме, утвержденного приказом исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых организациями образования в образовательной деятельности» (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4991).
      Гражданин, не согласный с результатами тестирования, может подать заявление на аппеляцию. Аппеляционная комиссия создается в каждом базовом высшем учебном заведении.

4. Порядок зачисления в Академию

      23. Зачисление кандидатов на учебу в Академию производится по решению мандатной комиссии в соответствии с баллами сертификата, выданного Национальным центром тестирования по результатам ЕНТ или. комплексного тестирования (далее - сертификат), с учетом данных по медицинским, физическим и психофизиологическим показателям.
      24. Зачисление кандидатов на учебу в число слушателей Академии проводится в июле месяце на открытом заседании мандатной комиссии на конкурсной основе по конкретным специальностям Академии.
      25. При проведении конкурса преимущественное право имеют:
      1) лица, награжденные знаком «Алтын белгі»;
      2) лица, имеющие документы об образовании автономных организаций образования;
      3) победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени), республиканских и международных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) последних трех лет, а также победители Президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам (награжденные дипломами первой, второй и третьей степени) текущего года при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады, конкурса или спортивного соревнования.
      26. В случае одинаковых показателей баллов сертификатов преимущественное право на зачисление имеют:
      дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
      лица, имеющие документы об образовании (свидетельства, аттестаты, дипломы) с отличием;
      граждане, имеющие наиболее высокий средний балл аттестата, свидетельства или диплома;
      детям, родители которых погибли при исполнений служебной обязанности в правоохранительных органах.
      27. Решение мандатной комиссии о зачислении на учебу оформляется приказом начальника Академии.
      28. Личные дела кандидатов на учебу, не зачисленных в число слушателей Академии, возвращаются в территориальные подразделения органов финансовой полиции и таможенных органов.
      29. Приемная комиссия представляют в Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью в десятидневный срок после проведения зачисления итоговый отчет по организации и проведению приема, а также копии приказов о зачислении слушателей.
      30. Вопросы, не регламентированные настоящими Правилами, разрешаются приемными комиссиями в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об образовании» и «О правоохранительной службе».

Приложение 1          
к Правилам приема на учебу 
в Академию финансовой полиции

Виды испытаний и нормативы для юношей

Виды испытаний

Единица
измерения

Нормативы

отлично

хорошо

удовлетв.

Бег 100 м.

сек.

13.0

13.5

14.0

Бег 3000 м

мин. сек.

12.40

13.20

14.00

Подтягивание
на высокой
перекладине

кол-во раз

15

13

11

      Виды испытаний и нормативы для девушек

Виды испытаний

Единица
измерения

Нормативы

отлично

хорошо

удовлетв.

Бег 100 м.

сек.

15.5

16.0

16.5

Бег 1000 м

мин. сек.

4.40

5.00

5.30

Подъем туловища
из положения лежа
на спине

кол-во раз

35

30

25

Приложение 2         
к Правилам приема на учебу  
в Академию финансовой полиции

форма                  

Акт
обнаружения запрещенных предметов и удаления из аудитории
кандидата, нарушившего правила поведения в аудитории       ________________________________________________________
(базовый ВУЗ)

      «_____» ____________ 20____ г. _________ ч. ___________ мин.

Представитель Министерства  _________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество - при наличии)
Дежурный по аудитории _______________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество - при наличии)
У кандидата на учебу: _______________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество - при наличии)
ИКТ _______ из аудитории № ______, место № ______, вариант № ________
во время тестирования обнаружили
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(марка сотового телефона, количество и при необходимости другие
имеющиеся данные, шпаргалка с содержанием данных и т.д.) что является
нарушением пункта 19 настоящих Правил.

      Учитывая данный факт постановили:
      - изъять экзаменационный материал;
      - удалить из аудитории № ___ и аннулировать результаты тестирования
кандидата на учебу: ________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество - при наличии)
ИКТ ________________________________________________________________
     (подпись и фамилия, имя, отчество - при наличии, лиц, составивших настоящий акт)
с актом ознакомлен: ________________________________________________
                    (подпись и фамилия, имя, отчество - при наличии абитуриента)
с актом ознакомлен: ________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество - при наличии ответственного секретаря базового вуза)

М.П.
(печать)                                    Дата: _____________

Приложение 3           
к Правилам приема на учебу  
в Академию финансовой полиции

форма           

АКТ
выявления факта несвоевременной сдачи экзаменационных
материалов абитуриентом по истечению времени тестирования  ________________________________________________
(базовое высшее учебное заведение)

      «_____» ___________ 201____ г. _______ ч. _______ мин.

Представитель Министерства __________________________________________
                             (фамилия, имя, отчество - при наличии)
Дежурный по аудитории _______________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество - при наличии)
Кандидат на учебу: __________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество - при наличии)
ИКТ ________
из аудитории № ____, место № _____, вариант № _____
Отказался своевременно сдать экзаменационные материалы в связи
с окончанием времени тестирования, что является нарушением пункта

19 настоящих Правил.

      Учитывая данный факт, постановили:
      - изъять экзаменационный материал;
      - удалить из аудитории № ____ и аннулировать результаты
тестирования кандидата на учебу: ____________________________________
                               (фамилия, имя, отчество - при наличии)
ИКТ _________________________________________________________________
      (подпись и фамилия, имя, отчество (при наличии) лиц, составивших настоящий акт)
с актом ознакомлен: _________________________________________________
                      (подпись и фамилия, имя, отчество-при наличии кандидата на учебу)
с актом ознакомлен: _________________________________________________
  (подпись и фамилия, имя, отчество-при наличии ответственного секретаря базового вуза)

МП
(печать)                                  Дата: _______